Cobiss kooperativni online bibliografski sistem in servisi cobissDownload 220.95 Kb.
bet7/7
Sana18.04.2017
Hajmi220.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

URE, John, 1931-
        Pilgrimage : the great adventure of the Middle Ages / John Ure. - London : Constable, 2006. - IX, 258 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 249-251. - Kazalo


ISBN 1-84119-786-6
a) Christian pilgrims and pilgrimages - History - To 1500 b) Travel, Medieval c) Romanje - Zgodovina - Srednji vek d) Potovanja - Zgodovina - Srednji vek e) romarji f) krščanstvo g) sveti kraji h) božje poti i) pustolovščine j) tveganje k) pilgrims l) Christianity m) sacred places n) pilgrimages o) adventures p) risk

27-57(091)


930.85"653"
COBISS.SI-ID 25848621

URŠIČ, Marko, 1951-
        Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori. Poletje : drugi čas. Del 2, Sedmerke / [[besedilo in] slike izbral] Marko Uršič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 ([Ljubljana] : Biro M). - 403 str. ; 24 cm : ilustr.

Opombe na dnu posamezne strani. - Bibliografija: str. 389-395. - Kazalo


ISBN 961-231-560-4
a) Filozofija - Renesansa - Eseji b) Lepota - Filozofija c) umetnost d) estetika e) Montaigne Michel f) Erazem Rotterdamski g) Platon h) Plotin i) Shakespeare

1(4)(091)


111.85
821.163.6-96
COBISS.SI-ID 228134656

        UVOD v UNIMARC / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla in uredila Zlata Dimec]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1999 (Ljubljana : Pleško). - 15 str. ; 21 cm

Prevod dela: UNIMARC. - 700 izv. - Kratka bibliografija: str. 13-14
ISBN 961-6162-46-2

025.3:681.3(035)


COBISS.SI-ID 100060416

VALANTASIS, Richard, 1946-
        The new Q : a fresh translation with commentary / Richard Valantasis. - New York ; London : T&T Clark, 2005. - X, 238 str. ; 24 cm

Kazali
ISBN 0-567-02571-3 (trda vezava) ISBN 978-0-567-02571-5 (trda vezava) ISBN 0-567-02561-6 (broš.) ISBN 978-0-567-02561-6 (broš.)


a) Biblia. N. T. Evangelia - Interpretacija b) Bible. N.T. Gospels - Criticism, interpretation, etc c) Q hypothesis (Synoptics criticism) d) vir Q e) sinoptični evangeliji f) sinoptiki

27-247.2:2-276.3


COBISS.SI-ID 3992666

VANNI, Ugo
        Razodetje / Ugo Vanni ; prevedel Jurij Bizjak. - Ljubljana : [s. n.], 2000. - 61 str. ; 30 cm

Prevod dela: Apocalisse. - Za interno uporabo slušateljev Teološke fakultete Univerze v Ljubljani


a) Biblia. N. T. Apocalypsis - Interpretacija

27-249
COBISS.SI-ID 3983194VARDIJAN, Ennie
        Etičnost novinarstva in človekovo dostojanstvo v postmoderni : magistrsko delo / Ennie Vardijan. - Kranj : [E. Vardijan], 2006. - 127 f. ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 120-126. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) obveščenost b) komunikacija c) novinarstvo d) zasebnost e) javnost f) novinar g) mediji h) etika i) človekovo dostojanstvo j) sankcije k) demokracija l) being informed m) communication n) journalism o) privacy p) public q) journalist r) medias s) ethics t) human dignity u) sanctions v) democracy

070:17
COBISS.SI-ID 3959898VASIČ, Marjeta
        Eksistencializem in literatura / Marjeta Vasič. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1984. - 169 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 24)

Bibliografija: str. 145-150. - Kazali. - Summary: Existentialism and literature


a) eksistencializem b) književnost

141.32
141.32(497.12)


COBISS.SI-ID 11191041

        VELIKI slovar tujk / [urednik redaktor Miloš Tavzes ; redaktorji Mirjam Beranek ... [et al.] ; zbiratelji in urejevalci gradiva Gregor Adlešič ... et al.]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Ljubljana : MKT Print). - XVI, 1303 str. ; 25 cm

ISBN 961-231-564-7 ISBN 978-961-231-564-1 (13 mestni ISBN)
a) Slovenščina - Tujke - Slovarji

811.163.6'373.45


COBISS.SI-ID 229408000

VERONA, Eva, 1905-1996
        Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice / Eva Verona. - 2. izmijenjeno izd. - Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1986. - 417 str. ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatsko bibliotekarsko društvo ; knj. 5)

Kazalo
a) Značnica - Katalogizacija - Priročniki b) katalogizacijska pravila c) abecedni imenski katalog

025.32(035)
COBISS.SI-ID 58901

VERONA, Eva, 1905-1996
        Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Razlage strokovnih izrazov in stvarni kazali / Eva Verona ; [predmetno kazalo 2. dela priročnika sestavila Aleksandra Horvat ; prevedla Tereza Poličnik-Čermelj]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1998 (Ljubljana : Grafko). - 176 str. ; 24 cm

Vzpor. hrv. besedilo in slov. prevod. - 700 izv. - Predgovor / Majda Ujčič: str. 3


ISBN 961-6162-36-5
a) Abecedni imenski katalog - Pravila - Stvarna kazala b) katalogizacija c) katalogizacijska pravila d) priročniki

025.342(035)


COBISS.SI-ID 79121920

VERONA, Eva
        Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis / Eva Verona ; [predmetno kazalo izradila Aleksandra Horvat]. - Zagreb : Hrvatsko bibliotekarsko društvo, 1983. - 691 str. ; 25 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatsko bibliotekarsko društvo ; Knj. 4)

Predmetno kazalo / Aleksandra Horvat


a) Bibliografski opis - Abecedni imenski katalogi - Značnica - Katalogizacija - Sestavni deli - Priročniki b) Abecedni imenski katalog - Katalogizacijska pravila - Pravila - Priročniki c) Korporativna značnica - Katalogizacija - Priročniki d) knjižničarstvo e) bibliotekarstvo f) bibliografski opis g) katalogizacija h) pravila i) značilnosti j) struktura k) korporacije l) katalogi m) priročniki n) strokovno delo

025.342(035)


025.31/.32(035)
025.31/.32(083.73):061
COBISS.SI-ID 59413

        VODNIK v prostozidarstvo / Hans-Heinz Altmann ... [et al.] ; [prevod Miklavž Knez]. - Lesce : Legat : Velika loža Slovenije, 2006 ([Dobrova] : Kagraf). - 55 str. ; 22 cm

Prevod dela: Wegweiser zur Freimaurerei
ISBN 961-6256-37-8
a) Prostozidarstvo

061.236.61


COBISS.SI-ID 228238848

        VSEBINSKA obdelava v vzajemnem katalogu. Predmetne rubrike : seznami in navodila za oblikovanje. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 (Ljubljana : Biro M). - 147 str. ; 30 cm

300 izv.
ISBN 961-6162-19-5
a) Vsebinska obdelava - Vzajemni katalogi - Priročniki b) indeksiranje c) gesla d) vsebinska obdelava e) predkoordinirani sistemi f) vzajemni katalogi g) RIP h) UNIMARC format i) navodila j) seznami

025.343.1:681.3(035)


681.324:025.343.1(035)
COBISS.SI-ID 66459392

WALLERSTEIN, Immanuel Maurice, 1930-
        Uvod v analizo svetovnih-sistemov / Immanuel Wallerstein ; [prevod Tanja Rener ; spremna beseda Ana Kralj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006 (Darima). - 177 str. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: World-systems analysis. - Bibliografija: str. 141-148. - Kazalo


ISBN 961-6271-86-5
a) Družbeni razvoj - Globalizacija b) Svetovno gospodarstvo - Postkapitalizem

316.42
316.323.6:339.97


COBISS.SI-ID 226900992

WATSON, Peter, 1943-
        Ideas : a history from fire to Freud / Peter Watson. - Paperback ed. - London : Phoenix, 2006. - XXV, 1118 str. : ilustr. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 1016-1098. - Kazali


ISBN 978-0-7538-2089-6 ISBN 0-7538-2089-7
a) svetovna zgodovina b) idejna zgodovina c) ideje d) iznajdbe e) civilizacija f) evolucija g) znanost h) umetnost i) religije j) politični sistemi

930.85(100)


COBISS.SI-ID 33103458

WELBORN, L. L., 1953-
        Paul, the fool of Christ : a study of 1 Corinthians 1-4 in the comic-philosophic tradition / L. L. Welborn. - London ; New York : T & T Clark International, 2005. - XIV, 322 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Early Christianity in context) (Journal for the study of the New Testament. Supplement series ; 293)

Bibliografija: str. [254]-285. - Kazali


ISBN 0-567-03041-5 (trda vezava) ISBN 978-0-567-03041-2 (trda vezava) ISBN 0-567-03042-3 (broš.) ISBN 978-0-567-03042-9 (broš.)
a) Biblia. N. T. Ad Corinthios I - Interpretacija b) Bible. N.T. Corinthians, 1st, I-IV - Language, style c) Pavel d) govorništvo e) jezik f) stil

27-248.44


COBISS.SI-ID 3992922

WITTGENSTEIN, Ludwig, 1889-1951
        Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein ; translated by D. F. Pears and B. F. McGuinness ; with an introduction by Bertrand Russell. - London ; New York : Routledge, 2005, cop. 1974. - XXV, 106 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Routledge classics)

Introduction / Bertrand Russell: str. IX-XXV. - Izv. izd.: 1974. - Kazalo


ISBN 0-415-25562-7 ISBN 0-415-25408-6 (broš.)
a) jezik b) filozofija c) logika d) simbolika

16
COBISS.SI-ID 3986522YIN, Robert K., 1941-
        Case study research : design and methods / Robert K. Yin. - 3rd ed. - Thousand Oaks (CA) ; London ; New Delhi : Sage Publications, cop. 2003. - XVI, 181 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm. - (Applied social research methods series / Sage Publications series ; vol. 5)

Bibliografija: str. 167-174. - Kazalo


ISBN 0-7619-2553-8 (broš. : alk. papir) ISBN 0-7619-2552-X (alk. papir)
a) Social sciences - Research - Methodology b) CASE method c) Surveys - Methodology d) Social sciences - Statistical methods e) Družboslovno raziskovanje - Vprašanja in odgovori - Osebnostna psihologija - Študije primerov f) Družboslovno raziskovanje - Vzorčenje - Ekspertize - Študije primerov g) Družboslovno raziskovanje - Evodenca - Zbiranje podatkov - Študije primerov h) družbene vede i) raziskovanje j) primeri k) case study l) raziskovalne metode m) kvalitativno raziskovanje n) kvantitativno raziskovanje o) podatki p) vprašalniki q) baze podatkov r) družboslovje s) metodologija t) vzorci u) qualitative research v) quantitative research w) case study x) social science research y) methodology

303(078.7):001.891


001.891:331.1/.2
37.012(078.7)
COBISS.SI-ID 21533538

        YOUNG children and trauma : intervention and treatment / edited by Joy D. Osofsky ; foreword by Kyle D. Pruett. - New York : Guilford Press, cop. 2004. - XX, 348 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0616/2004005191-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/guilford051/2004005191.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/guilford051/2004005191.html. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 1-59385-041-7 (trda vezava : alk. papir) ISBN 978-1-59385-041-8 (trda vezava : alk. papir)
a) psihologija b) otroci c) travme d) nasilje e) starši f) zlorabe g) zdravljenje h) psychology i) children j) traumas k) violence l) parents m) abuses n) treatment

159.922.7


COBISS.SI-ID 3953498

ZALETEL, Barbara, 1972-
        Etično-pravni problemi odnosa bolnika do zdravnika : magistrsko delo / Barbara Zaletel. - Kranj : [B. Zaletel], 2007. - 100 f. ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 98-100. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) zdravniki b) bolniki c) odnos d) etični vidik e) medicinska etika f) deontologija g) pravna ureditev h) doctors i) patients j) relation k) ethical view l) medical ethics m) deontology n) legal regulation

614.253
COBISS.SI-ID 3983706ŽORŽ, Bogdan
        Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo / Bogdan Žorž. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Ljubljana : Delo). - 170 str. ; 21 cm

8.500 izv.


ISBN 961-218-659-6
a) Stari starši - Vzgoja - Psihološki vidik b) družina c) vnuki d) domača vzgoja e) medosebni odnosi

37.018.1(035)


COBISS.SI-ID 228262912

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa