Cobiss kooperativni online bibliografski sistem in servisi cobissDownload 220.95 Kb.
bet3/7
Sana18.04.2017
Hajmi220.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

HARCET, Marjana
        Etika nenasilja in oblikovanje ženske identitete v islamu in v krščanstvu : doktorska disertacija / Marjana Harcet. - Ljubljana : [M. Harcet], 2006. - VIII, 315 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Drago K. Ocvirk. - Bibliografija: f. 292-315. - Univ. Ljubljana, Teološka fak.


a) Islam - Ženske - Družbeni položaj - Disertacije b) Krščanstvo - Ženske - Družbeni položaj - Disertacije c) Ženske - Človekove pravice - Disertacije d) žensko vprašanje e) identiteta f) pravice žensk g) feminizem h) patriarhalnost i) družinsko pravo j) šeriatsko pravo

28:305(043.3)


27:305(043.3)
305-055.2(043.3)
342.726-055.2(043.3)
COBISS.SI-ID 230588160

HART, Onno van der, 1941-
        The haunted self : structural dissociation and the treatment of chronic traumatization / Onno van der Hart, Ellert Nijenhuis, Kathy Steele. - 1st ed. - New York : Norton, cop. 2006. - XIV, 418 str. ; 25 cm. - (The Norton series on interpersonal neurobiology)

Bibliografija: str. [361]-401. - Kazalo


ISBN 0-393-70401-7 ISBN 978-0-393-70401-3
a) Psychic trauma - Treatment b) Dissociation (Psychology) c) Dissociative disorders - Treatment d) Dissociative Disorders - therapy e) Stress Disorders, Post-Traumatic - therapy f) psihične travme g) zdravljenje h) motnje osebnosti i) psihoterapija

159.973
COBISS.SI-ID 3978586HILL, Charles Evan, 1956-
        The Johannine corpus in the early church / Charles E. Hill. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2006, cop. 2004. - XIII, 531 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Izv. izd.: 2004. - Bibliografija: str. [478]-498. - Kazala


ISBN 0-19-929144-6 (broš.) ISBN 978-0-19-929144-1 (broš.) ISBN 0-19-926458-9 ISBN 978-0-19-926458-2
a) Biblia. N. T. Janez - Interpretacija b) Bible. N.T. John - Criticism, interpretation, etc c) Church history - 2nd century d) Evangelij po Janezu e) Janezov evangelij f) Janezovo razodetje g) Prvo Janezovo pismo h) Drugo Janezovo pismo i) Tretje Janezovo pismo j) kanoničnost k) 2.st. l) cerkveni očetje m) cerkvena zgodovina

27-247.8+27-249+27-248.83/.86"02"


COBISS.SI-ID 3993178

HLADNIK, Miran
        Povest / Miran Hladnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991 (Ljubljana : Delo). - 95 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 36)

Bibliografija: str. 76-79. - Summary: The tale. - Kazali


ISBN 86-341-0619-5
a) proza b) povest c) literarne zvrsti d) slovenska književnost e) slovenska povest

82.01-32


886.3.09-32
COBISS.SI-ID 23450624

HLADNIK, Miran
        Trivialna literatura / Miran Hladnik. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1983 (Ljubljana : Delo). - 127 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 21)

1.500 izv. - Bibliografija: str. 97-107. - Kazali. - Zusammenfassung


a) trivialna književnost b) literarno vrednotenje c) slovenska književnost

82(100).01(04)


COBISS.SI-ID 11190273

HOZJAN, Andrej
        Inventar arhivskega gradiva zemljiškega gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein / Andrej Hozjan ; [prevod v nemški jezik Mojca Horvat, prevod v madžarski jezik Zsuzsanna Horváth]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2006 (Maribor : Koda press - tiskarna Saje). - 124 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Inventarji / Pokrajinski arhiv Maribor ; 13)

100 izv. - Nasl. na ovoju: Arhivsko gradivo gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein


ISBN 961-6507-14-1
a) arhivi b) arhivsko gradivo c) inventar d) Dolnja Lendava

930.25(497.4 Dolnja Lendava)


347.235(497.4 Dolnja Lendava)
COBISS.SI-ID 57749761

HRAUSKY, Andrej
        Jože Plečnik : Dunaj, Praga, Ljubljana / Andrej Hrausky, Janez Koželj, Damjan Prelovšek ; [fotografije Damjan Prelovšek ... et al.]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2006 (Ljubljana : MKT Print). - 231 str. : fotogr. ; 29 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Življenjepis: str. 216. - Bibliografija: str. 224-227


ISBN 961-231-575-2 ISBN 978-961-231-575-7
a) Plečnik, Jože (1872-1957) - Monografije b) slovenska arhitektura

72(497.4):929 Plečnik J.


COBISS.SI-ID 229214720

HUMAR, Lidija
        Skrivnost zla : demonologija in vpliv hudega duha na svet / Lidija Humar. - Koper : Ognjišče, 2006 (Ljubljana : Euroadria). - 143 str. ; 20 cm

Knjigi na pot / Andrej Božič: str. 6-7. - Bibliografija: str. 138-140


ISBN 961-6504-61-4
a) Demonologija - Krščanstvo b) Zli duh - Krščanski vidik c) zlo d) eksorcizem e) duhovi f) demoni

27-167.6


COBISS.SI-ID 227652096

INKRET, Andrej
        Drama in gledališče / Andrej Inkret. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1986. - 133 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 29)

Bibliografija: str. 119-123. - Kazali. - Summary: Dramatic literature and theatre


a) dramaturgija b) drama c) gledališče

82.01-2
792.01


COBISS.SI-ID 11192321

        ISBD(G) : splošni mednarodni standardni bibliografski opis / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Irena Kavčič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 ([Ljubljana] : Grafko). - 27 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(G) : general international standard bibliographic description, revised ed., 1992. - Anotirano besedilo. - 700 izv.
ISBN 961-6162-29-2
a) ISBD(G) b) katalogizacija c) katalogizacijska pravila d) bibliografski opis e) mednarodni standardi

025.31/.32(035)


COBISS.SI-ID 71354112

        ISBD(M) : mednarodni standardni bibliografski opis monografskih publikacij / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Alenka Kanič]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 (Ljubljana : Grafko). - VI, 64 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(M) : international standard bibliographical description for monographic publications, revised ed. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 961-6162-13-6
a) ISBD(M) b) katalogizacija c) monografske publikacije d) bibliografski opis e) mednarodni standardi

025.31/.32


COBISS.SI-ID 64424448

        ISBD(S) : mednarodni standardni bibliografski opis serijskih publikacij / [pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih združenj in ustanov ; [prevedla Jelka Gazvoda]. - Predelana izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 1997 ([Ljubljana] : Grafko). - VI, 87 str. ; 30 cm

Prevod dela: ISBD(S) : international standard bibliographic description for serials, revised ed., 1988. - 700 izv. - Kazalo
ISBN 961-6162-28-4
a) Serijske publikacije - Bibliografski opis - Mednarodni standardi b) ISBD(S) c) katalogizacija d) bibliografski opis e) mednarodni standardi f) serijske publikacije g) časniki h) časopisi

025.31/.32:025.173


COBISS.SI-ID 71150336

JAKOP, Pavle
        Duhovnikovi medosebni odnosi po teoriji C. Lévi-Straussa : diplomska naloga / Pavel Jakop. - Ljubljana : [P. Jakop], 2006. - VI, 72 f. ; 30 cm

Mentor Edvard Kovač, somentor Vinko Potočnik. - Bibliografija: f. 70-72. - Povzetek ; Resumé. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.


a) Lévi-Strauss, Claude (1908-1988) - Antropologija - Strukturalna metoda b) Duhovništvo - Lik duhovnika - Tradicionalna družba - Slovenija c) duhovništvo d) duhovniki e) medosebni odnosi f) strukturalna metoda g) družba h) tradicionalna družba i) moderna družba j) postmoderna družba k) starostna različnost l) spolna različnost

316.6
165.75


COBISS.SI-ID 8846339

JANEŽIČ, Stanko
        Ekumenski dialog / Stanko Janežič. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 220 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ekumenska obzorja ; 7)

Bibliografija: str. 188-189


ISBN 961-6522-40-X
a) krščanstvo b) zbliževanje c) dialog d) ekumenizem e) teološki dialog

27-675
COBISS.SI-ID 57622017JEREB, Janez, 1873-1937
        Odmevi prve svetovne vojne v župniji Škocjan pri Turjaku / Janez Jereb ; [izbral, prepisal in redigiral Edo Škulj]. - Škocjan pri Turjaku : Župnijski urad, 2006. - 119 str., 16 str. pril. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-238-737-0


a) Škocjan - Zgodovina - 1914-1918 b) prva svetovna vojna c) Škocjan pri Turjaku

94(497.4 Škocjan)"1914/1918"


COBISS.SI-ID 227981824

JOHNSON, Susan M.
        Emotionally focused couple therapy with trauma survivors : strengthening attachment bonds / Susan M. Johnson. - Paperback ed. - New York : Guilford Press, 2005. - XII, 228 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 207-221. - Kazalo


ISBN 1-59385-165-0 ISBN 978-1-59385-165-1 (13 mestni ISBN)
a) Marital psychotherapy b) Attachment behavior c) Psychic trauma - Patients - Family relationships d) družina e) družinska terapija f) zakonci g) čustva h) travme i) family j) family therapy k) couples l) emotions m) traumas

159.922.3


COBISS.SI-ID 3953754

JOSEPHUS Flavius, ok. 37-93
        The works of Flavius Josephus : to which are added seven dissertations, concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, God's command to Abraham, etc. / translated by William Whiston ; with an introductory essay by H. Stebbing. - Standard ed. - Philadelphia : Henry T. Coates & Co., [1900?]. - 1055 str. : ilustr. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo


a) Josephus, Flavius (ok. 37-93) b) Jews - Antiquities c) Jews - History d) judovstvo e) židovstvo f) Judi g) zgodovina

26
COBISS.SI-ID 3987034

        JOŽEF Sakovič - graditelj in buditelj : ob devetdesetletnici nove cerkve v Turnišču / [urednik Franc Kuzmič ; prevodi Marusja Uhernik (iz nemščine), Franc Kuzmič (iz hrvaščine)]. - Turnišče : Mežnarski cej, 2006 (Murska Sobota : Eurotrade Print). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

Podnaslov v kolofonu: zbornik ob devetdesetletnici nove cerkve v Turnišču. - Opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 961-238-836-9
a) Sakovič, Jožef (1874-1930) - Duhovniki - Zborniki

929 Sakovič J.(082)


726.54(497.4 Turnišče)(082)
COBISS.SI-ID 57701633

JUG, Andrej, 1978-
        Pravni vidiki varstva živali : magistrsko delo / Andrej Jug. - Kranj : [A. Jug], 2006. - 142 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rok Lampe. - Bibliografija: f. 135-142. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) Živali - Pravice b) živali c) pravice živali d) varstvo živali e) mučenje živali f) trpljenje živali g) pravni status h) ustava i) animals j) animal rights k) animal protection l) animal abuse m) animal suffering n) legal status o) constitution

591.5:342.7


COBISS.SI-ID 3998042

JÜNGER, Ernst, 1895-1998
        Preko črte : razprava / Ernst Jünger ; [prevod iz nemščine Vitko Kogoj]. - Koper : Hyperion, 2006 (Grafika Boršt). - 66 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

300 izv.


ISBN 961-6382-24-1
a) Nietzsche, Friedrich (1844-1900) b) filozofija c) nihilizem d) družba

130.2
COBISS.SI-ID 223664128KALAMAR, Aleš
        Ekumenska prizadevanja med katoličani in evangeličani v Prekmurju po II. vatikanskem koncilu : raziskovalna naloga / Aleš Kalamar. - Ljubljana : [A. Kalamar], 2007. - V, 103 f. ; 30 cm

Raziskovalna naloga. - Mentor Avguštin Lah. - Bibliografija: f. 96-103. - Povzetek ; Summary


a) Ekumenizem - Katoličani - Evangeličani - Prekmurje b) ekumenizem c) Prekmurje d) sodelovanje e) ekumenski pogovori f) službe g) edinost

2-675
COBISS.SI-ID 8858883KELLY, Henry Ansgar, 1934-
        Satan : a biography / Henry Ansgar Kelly. - 1st ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2006. - XIII, 360 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip067/2006003313.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0633/2006003313-d.html. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali


ISBN 0-521-84339-1 (trda vezava) ISBN 978-0-521-84339-3 (trda vezava) ISBN 0-521-60402-8 (broš.) ISBN 978-0-521-60402-4 (broš.)
a) Devil - Biblical teaching b) Satan c) hudič d) Sveto pismo e) Lucifer f) skušnjave g) krščanstvo

27-167.64


COBISS.SI-ID 3990106

KEMPE, Margery
        Knjiga Margery Kempe / prevod in spremna beseda Nike K. Pokorn. - Ljubljana : KUD Logos, 2006 ([Ljubljana] : Partner graf). - 303 str. ; 20 cm

500 izv. - Zakaj nam gre Margery Kempe včasih na živce / Nike K. Pokorn: str. 7-22. - Bibliografija: str. 23-27 ter opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 961-6519-18-2 ISBN 978-961-6519-18-2 (ISBN-13)
a) Kempe, Margery (1373-ok.1439) - Avtobiografije b) The Book of Margery Kempe - Študije c) srednjeveška književnost d) angleška književnost e) 15.st. f) mistika g) mistikinje h) krščanska duhovnost

929Kempe M.


821.111-312.6
27-587
COBISS.SI-ID 230817024

KISOVEC Trček, Damijana
        Informacije za založnike / [besedilo Damijana Kisovec Trček, Alenka Kanič, Dunja Kalčič]. - 1. izd. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006. - 29 str. ; 21 cm

ISBN 961-6551-16-7


a) Obvezni izvod b) knjige c) založništvo d) serijske publikacije e) CIP f) ISBN g) ISMN h) ISSN i) bibliotekarstvo

021.84(497.4)


006(497.4):655.4/.5
COBISS.SI-ID 228265216

KLUN, Branko
        Izbrane teme poznega Heideggerja : (študijsko gradivo) / Branko Klun. - Ljubljana : [B. Klun], 1999. - 68 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Predavanja pri predmetu Fenomenologija II na Filozofski fak., zimski semester 1998/1999


a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Filozofija b) čas c) bit d) dogodje e) pojmovanje jezika

1Heidegger


COBISS.SI-ID 3943258

KLUN, Branko
        Levinasova etika kot fenomenološki izziv : (študijsko gradivo) / Branko Klun. - Ljubljana : [B. Klun], 1999. - 56 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Predavanja pri predmetu Fenomenologija II na Filozofski fak., poletni semester 1999


a) Lévinas, Emmanuel (1905-1995) - Fenomenologija - Etika

17:1Lévinas


COBISS.SI-ID 3943514

KLUN, Branko
        Ontologija / Branko Klun. - 2. predelana verzija. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2002. - 141 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani


a) Filozofija - Ontologija b) teologija c) ontologija d) theology e) ontology

111(075.8)


COBISS.SI-ID 2646106

KLUN, Branko
        Ontologija / Branko Klun. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2000. - 110 f : graf. prikazi ; 30 cm

Skripta po predavanjih. - Opombe z bibliografijo na dnu strani


a) Filozofija - Ontologija b) teologija c) ontologija d) filozofija e) theology f) ontology g) philosophy

111(075.8)


COBISS.SI-ID 3983450

KLUN, Branko
        Temeljni pojmi Husserlove fenomenologije : (študijsko gradivo) / Branko Klun. - Ljubljana : [B. Klun], 1998. - 70 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Predavanja pri predmetu Fenomenologija I na Filozofski fak., zimski semester 1997/1998


a) Husserl, Edmund (1859-1938) - Fenomenologija

1Husserl


COBISS.SI-ID 3943002

KLUN, Branko
        Uvod v Heideggerjevo delo "Bit in čas" : (študijsko gradivo) / Branko Klun. - Ljubljana : [B. Klun], 1998. - 64 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Predavanja pri predmetu Fenomenologija I na Filozofski fak., poletni semester 1998


a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Fenomenologija - Uvodi b) Bit in čas

1Heidegger


COBISS.SI-ID 3942746

KOCH, Klaus, 1925-
        Die Profeten / Klaus Koch. - Stuttgart [etc.] : W. Kohlhammer, 1978-1980. - 2 zv. ; 19 cm. - (Urban-Taschenbücher : Kohlhammer Taschenbücher ; Bd. 280; 281)

Vsebina:


Bd. 1: Assyrische Zeit. - 1978. - 184 str. - Bibliografija: str. 182-184
Bd. 2: Babylonisch-persische Zeit. - 1980. - 216 str. - Bibliografija: str. 208-209. - Kazalo
ISBN 3-17-004869-4 ISBN 3-17-004700-0 (Urban-Taschenbücher; Bd. 280) ISBN 3-17-004868-6 (Urban-Taschenbücher; Bd. 281)
a) Biblia. V. T. Prophetae - Zgodovina - Interpretacija

COBISS.SI-ID 671747KOMAC, Andrej
        Od mejne grofije do dežele : Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju / Andrej Komac ; uvodna študija Peter Štih ; pripravil in uredil Miha Kosi ; [kartografija Mateja Rihtaršič]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2006 (Ljubljana : Littera picta). - 324 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Thesaurus memoriae. Dissertationes ; 5)

O avtorju in njegova fotogr. na zadnji str. ov. - Beseda urednika / Miha Kosi: str. 11-12. - Uvodna študija / Peter Štih: str. 13-23. - Bibliografija: str. 285-298. - Kazalo. - Zusammenfassung


ISBN 961-6568-44-2
a) Kranjska - Zgodovina - 13.st. b) zgodovina c) plemstvo d) gospostva e) Slovenija f) srednji vek g) history h) nobility i) fiefs j) Slovenia k) Middle Ages

94(497.4)"12"


COBISS.SI-ID 227880960

KONGRES psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo (5 ; 2006 ; Ljubljana)
        Povzetki prispevkov / V. kongres psihologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Ljubljana, 8. do 11. november 2006 ; [uredil Boštjan Bajec]. - Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije, 2006. - 170 str. ; 24 cm

Nasl. na ovoju: Človek in sreča. - "Ob 100. obletnici rojstva akademika, dr. Antona Trstenjaka" --> na hrbtni str. ovoja. - BSDOCID126656


ISBN 961-6066-04-8 ISBN 978-961-6066-04-4
a) Psihologija - Posvetovanja

159.9(063)(082)


COBISS.SI-ID 229558528

KOS, Janko, 1931-
        Literarne tipologije / Janko Kos. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1989 (Ljubljana : Delo). - 115 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 34)

Bibliografija: str. 99-103. - Stvarno kazalo / sestavila Majda Stanovnik ; Imensko kazalo. - Summary: Literary typologies / by Majda Stanovnik


ISBN 86-341-0429-6
a) literarna teorija b) literarne smeri c) literarne vrste d) književnost

82.01-1/-9


82.081
COBISS.SI-ID 15895040

KOS, Janko, 1931-
        Literatura / Janko Kos. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1978. - 86 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon ; zv. 2. Študije)

Bibliografija: str. 81-82. - Kazali

82.0
COBISS.SI-ID 11189761

KOS, Janko, 1931-
        Morfologija literarnega dela / Janko Kos. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1981. - 103 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 15)

Bibliografija: str. 93-94. - Stvarno kazalo / sestavila Majda Stanovnik. - Imensko kazalo


a) literarna teorija b) stilistika c) literarne zvrsti

82.0
COBISS.SI-ID 11188481KOS, Janko, 1931-
        Postmodernizem / Janko Kos. - Ljubljana : DZS, 1995. - 144 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 43)

Bibliografija: str. 121-131. - Summary: Postmodernism


ISBN 86-341-1633-6
a) postmodernizem b) literarna kritika c) postmoderna

82.01"19"


82.015.19
130.2"19":82.01
COBISS.SI-ID 53696256

KOS, Janko, 1931-
        Predromantika / Janko Kos. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1987. - 96 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 31)

Bibliografija: str. 81-85. - Stvarno kazalo / sestavila Majda Stanovnik ; Imensko kazalo. - Summary: Preromanticism / by Majda Stanovnik


ISBN 86-341-0106-1
a) predromantika

82.015.4


COBISS.SI-ID 21707521

KOS, Janko, 1931-
        Razsvetljenstvo / Janko Kos. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1986. - 120 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 28)

Bibliografija: str. 102-106. - Kazali. - Summary: Enlightenment / by Majda Stanovnik


a) razsvetljenstvo b) evropska književnost c) 18.st. d) Evropa e) kulturna zgodovina

930.85(4)"17"


82(4).09"17"
COBISS.SI-ID 11192065

KOS, Janko, 1931-
        Romantika / Janko Kos ; [izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede]. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1980. - 87 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 6)

Bibliografija: str 75-79. - Kazali


a) romantika b) književnost c) literarne smeri d) literarna zgodovina

82.02"18"


COBISS.SI-ID 11193601

KOS-Novak, Jelka
        Vpliv družbenih sprememb v Republiki Sloveniji na vzgojo otrok : magistrsko delo / Jelka Kos-Novak. - Brdo pri Kranju : [J. Kos-Novak], 2007. - 134 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 112-118. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) družina b) otroci c) vrednote d) morala e) vzgoja in izobraževanje f) pluralna družba g) globalizacija h) tržno gospodarstvo i) otrokove pravice j) family k) children l) values m) moral n) education o) plural society p) globalisation q) market economy r) child's rights

316.4:37


COBISS.SI-ID 3995994

KOŠEC, Viki
        Novo nebo in nova zemlja : diplomska naloga / Košec Viki. - Ljubljana : [V. Košec], 2006. - V, 83 f. ; 30 cm

Mentorica Mirjana Filipič. - Bibliografija: f. 81-83. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.


a) Biblia. N. T. Apocalypsis - Interpretacija b) Sveto pismo - Razodetje 21,1-8 - Eksegeza c) Sveto pismo d) nova zaveza e) knjiga Razodetja f) eksegeza odlomka g) struktura odlomka h) apokaliptična drama i) človeško bivanje j) podoba žejnih

27-249
COBISS.SI-ID 8840963KOTNIK, Janko, 1885-1975
        Slovensko-italijanski slovar / Janko Kotnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1992 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 799 str. ; 17 cm

Na vzpor. nasl. str.: Vocabolario sloveno-italiano


ISBN 86-341-0719-1
a) slovenščina b) italijanščina c) slovarji

808.63-3=50


COBISS.SI-ID 30002432

KOVAČIČ, Franc, 1867-1939
        Doctor Angelicus sv. Tomaž Akvinski / spisal Frančišek Kovačič. - 2., pomnožen

a in predelana izd. - Ljubljana : Katoliško tiskovno društvo, 1923 ([Ljubljana] : Jugoslovanska tiskarna). - 101 str. ; 23 cm. - (Bogoslovna akademija v Ljubljani ; knj. 4)

Opombe z bibliografijo na dnu str.
a) Thomas Aquinas, svetnik (ok. 1225-1274) - Biobibliografije b) svetniki c) 13.st. d) teologija e) srednjeveška filozofija f) biografije g) bibliografije

230.2
COBISS.SI-ID 1477123KOZJAK, Vlasta
        Vpliv znanja in izobrazbe na zadovoljstvo zaposlenih pri delu v banki "X" : magistrsko delo / Vlasta Kozjak. - Kranj : [V. Kozjak], 2007. - 88 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Janez Jerovšek. - Bibliografija: f. 80-84. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) banke b) bančni delavci c) izobrazba zaposlenih d) delovno zadovoljstvo e) Zakon o bančništvu f) banks g) bank employees h) employee training i) job satisfaction j) banking law

336.711-057.11


COBISS.SI-ID 3997018


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa