Cobiss kooperativni online bibliografski sistem in servisi cobissDownload 220.95 Kb.
bet6/7
Sana18.04.2017
Hajmi220.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

REY, Dominique, 1952-
        Aktualnost poslanstva : pastoralno pismo škofa v Fréjus - Toulonu / Dominique Rey ; [prevedla Štefka Klemen]. - Maribor : Slomškova založba, 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 87 str. ; 18 cm. - (Klicarji prenove ; 4)

Prevod dela: L'actualité de la mission. - Evangeljski pogum za poslanstvo / Marjan Turnšek: str. 5-12


ISBN 961-6522-04-3
a) Rey, Dominique, škof (1952-) - Pisma b) Evangelizacija c) katoliška cerkev d) pastorala e) vera f) krščansko življenje g) pastoralno delo

266
COBISS.SI-ID 54335489ROJNIK, Ivan
        Uvodna poglavja iz pedagogike / Ivan Rojnik. - Ljubljana : Teološka fakulteta, Pedagoško-katehetski inštitut, 2006. - 152 str. ; 30 cm. - (Kerigma ; 5.1)

Bibliografija na dnu strani


a) Pedagogika - Priročniki b) pedagogika c) andragogika d) religijska vzgoja

37.01
COBISS.SI-ID 8725763ROLDANUS, Johannes
        The church in the age of Constantine : the theological challenges / Johannes Roldanus. - London ; New York : Routledge, 2006. - XII, 227 str. : zvd. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0611/2006009995.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2006009995-d.html. - Bibliografija: str. [214]-216. - Kazali


ISBN 0-415-40904-7 (trda vezava : alk. papir) ISBN 0-415-40903-9 (broš. : alk. papir) ISBN 0-203-96833-6 (el. knjiga) ISBN 978-0-415-40904-9 (trda vezava : alk. papir) ISBN 978-0-415-40903-2 (broš. : alk. papir) ISBN 978-0-203-96833-8 (el. knjiga)
a) Ecclesia Catholica - Zgodovina b) Church history - 4th century c) Cerkvena zgodovina - 4.st. d) krščanstvo e) Konstantin f) 4. stoletje

27(37)"03"


COBISS.SI-ID 3990362

RUPEL, Dimitrij
        Literarna sociologija / Dimitrij Rupel. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1982. - 115 str. ; 20 cm + Summary. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 18)

Bibliografija: str. 105-109. - Kazali


a) sociologija književnosti

82.01:316.72


316.72:82.01
COBISS.SI-ID 4933120

SAJE, Andrej, 1966-
        Il principio "I beni sono comuni" nelle encicliche sociali della Chiesa : tesina di licenza / Andrej Saje. - Roma : [A. Saje], 1999. - 61 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 54-59 in na dnu str. - Pontificia Univ. Gregoriana, Fac. di Diritto Canonico


a) socialni nauk cerkve b) magisteriji

COBISS.SI-ID 514172300SCHMUCK, Richard A.
        Practical action research for change / Richard A. Schmuck ; foreword by Eleanor Perry. - 2nd ed. - Thousand Oaks, Calif. : Corwin Press, cop. 2006. - XIX, 164 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip065/2005037813.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/2005037813-d.html. - Bibliografija: str. 157-159. - Kazalo


ISBN 1-4129-3858-9 ISBN 978-1-4129-3858-7 (13 mestni ISBN) ISBN 1-4129-3859-7 (broš.) ISBN 978-1-4129-3859-4 (broš.)
a) Action research in education - Handbooks, manuals, etc b) psihologija c) delo s skupinami d) metode dela e) raziskovanje delovanja f) psychology g) work with groups h) methods of work i) action research

159.9.07


COBISS.SI-ID 3955034

SCHORE, Allan N., 1943-
        Affect dysregulation & disorders of the self / Allan N. Schore. - 1st ed. - New York : W. W. Norton, cop. 2003. - 2 zv. : ilustr. ; 25 cm. - (Norton series on interpersonal neurobiology)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy042/2002038055.html


Vsebina:
v. 1: Affect dysregulation & disorders of the self. - XVII, 403 str., [20] str. pril. - Bibliografija: str. [313]-388. - Kazalo
v. 2: Affect regulation and repair of the self. - XIX, 363 str., [16] str. pril. - Bibliografija: str. [289]-349. - Kazalo
ISBN 0-393-70406-8 (v. 1) ISBN 978-0-393-70406-8 (v. 1) ISBN 0-393-70408-4 (set) ISBN 978-0-393-70408-2 (set) ISBN 0-393-70407-6 (v. 2) ISBN 978-0-393-70407-5 (v. 2)
a) Affective disorders b) Self c) Self psychology d) psihologija e) čustva f) duševne motnje g) zdravljenje h) popravljanje i) osebnost j) psychology k) emotions l) mental disorders m) healing n) repair o) self

159.942.6


COBISS.SI-ID 3954010

SCHWARZ, Robert Alan, 1956-
        Tools for transforming trauma / Robert Schwarz. - New York ; London : Brunner-Routledge, 2002. - XII, 260 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy036/2002018288.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0653/2002018288-d.html. - Bibliografija: str. 247-254. - Kazalo


ISBN 1-583-91341-6
a) Erikson, Erik Homburger (1902-1994) b) Psychic trauma - Treatment c) Post-traumatic stress disorder - Treatment d) Psychological abuse e) Stress Disorders, Post-Traumatic - therapy f) Cognitive Therapy - methods g) Desensitization, Psychologic h) Mind-Body and Relaxation Techniques - methods i) psihoterapija j) psihične travme k) zdravljenje l) zlorabe m) kognitivna terapija

159.973
COBISS.SI-ID 3979610

        The SHEED & ward anthology of Catholic philosophy / edited by James C. Swindal and Harry J. Gensler. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2005. - XVI, 584 str. ; 23 cm

Opombe na koncu posameznih poglavij. - Kazalo


ISBN 0-7425-3198-8 (broš.) ISBN 0-7425-3197-X
a) Catholic Church and philosophy b) Philosophy c) Christianity - Philosophy d) Krščanstvo - Filozofija e) Filozofija - Katoliška Cerkev f) filozofija g) krščanstvo h) tradicija i) katoliška filozofija

1:23/28
COBISS.SI-ID 8783619SIEGEL, Daniel J., 1957-
        The developing mind : how relationships and the brain interact to shape who we are / Daniel J. Siegel. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 1999. - XVII, 394 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 357-386. - Kazalo


ISBN 1-57230-740-4
a) razvojna psihologija b) intelekt c) medosebni odnosi d) možgani e) spomin f) čustva g) razum

159.95
COBISS.SI-ID 1751141SIMPOZIJ Filozofija in izzivi slovenske družbe (2006 ; Ljubljana)
        Filozofija in izzivi slovenske družbe : simpozij, v Ljubljani 30. november 2006. - Ljubljana : Slovensko filozofsko društvo, SFD, 2006. - 14 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.


a) philosophy - conference b) filozofija - konferenca

1(082)
COBISS.SI-ID 6852681SITAR, Klemen
        Bog stvarnik v času znanstvenega pogleda na svet : diplomska naloga / Klemen Sitar. - Ljubljana : [K. Sitar], 2007. - V, 71 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Avguštin Lah. - Bibliografija: f. 71. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.


a) Bog b) stvarnik c) stvarjenje d) začetek sveta e) naravoslovna znanost f) God g) creator h) creation i) beginning of the world j) natural science

27-145.2:001


COBISS.SI-ID 3995738

SKUPNO posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (2 ; 2006 ; Ljubljana)
        Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic : zbornik prispevkov = Information literacy between theory and practice - the role of academic and special libraries : proceedings / 2. skupno posvetovanje specialnih in visokošolskih knjižnic (11. strokovno posvetovanje specialnih knjižnic in 4. strokovno posvetovanje visokošolskih knjižnic z mednarodno udeležbo), Ljubljana, 19. oktober 2006 = 2nd Joint Conference of Special and Academic Libraries (11th Slovenian Conference of Special Libraries and 4th Slovenian Conference of Academic Libraries with International Attendance), Ljubljana, October 19th, 2006 ; [urednici Karmen Stopar, Zlatka Rabzelj ; programski odbor Karmen Stopar ... et al.]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006 ([Ljubljana] : ABO grafika). - V, 148 str. ; 24 cm

ISBN 961-90557-8-0 ISBN 978-961-90557-8-6


a) Informacijska pismenost - Posvetovanja b) informacijska pismenost c) informacije d) posvetovanja e) zborniki

659.2(063)(082)


COBISS.SI-ID 229064960

        SLOVENIA 1941-1948-1952 : anche noi siamo morti per la patria : i sepolcri tenuti nascosti e le loro vittime : raccolta / [comitato di redazione Franc Perme, Anton Žitnik, Davorin Žitnik] ; [traduttore Guido Deconi]. - Lubiana ; Grosuplje : Associazione per la sistemazione dei sepolcri tenuti nascosti, 2000. - 792 str. : ilustr. ; 24 cm

a) državljanska vojna b) Slovenija c) domobranci d) zborniki e) komunizem f) poboji g) spomini

355.29(497.4)"1941/1952"


94(497.4)"1941/1952"
323.28(497.4)"1941/1952"
COBISS.SI-ID 10958385

        SLOVENIJA. Karta upravne razdelitve katoliške cerkve [Kartografsko gradivo] / Geodetski zavod Slovenije, kartografski oddelek ; zasnova Vili Kos ; za izvedbo odgovorna Matjaž Kos in Irena Kibarovski ; besedilo in podatke pripravil Rafko Lešnik. - 1:500.000. - [Ljubljana] : Geodetski zavod Slovenije, 1990 (Ljubljana : Učne delavnice). - 1 zvd. : barv. ; 55 x 39 cm na listu 63 x 48 cm, zložen na 11 x 24 cm

Podnasl. na zloženki. - 2 stranska zvd. - Zadaj: Upravna ureditev katoliške cerkve v Sloveniji in slike cerkva
a) Slovenija - Katoliška cerkev - Upravna razdelitev - Zemljevidi b) zemljevidi c) Slovenija d) katoliška cerkev e) karte

912.43(497.12)


BL:
372.1
COBISS.SI-ID 23253248

        SLOVENSKI biografski leksikon. - V Ljubljani : Zadružna gospodarska banka, 1925-1991. - 4 zv. ; 26 cm

Zv. 3 in 4 izdala druga založba
Vsebina:
Knj. 1: Abraham - Lužar / uredila Izidor Cankar in Franc Ksaver Lukman s sodelovanjem uredniškega odbora. - 1925-1932. - VIII, 688 str.
Knj. 2: Maas - Qualle / uredila France Kidrič in Franc Ksav. Lukman. - 1933-1952. - 611 str.
Knj. 3: Raab - Švikaršič / uredil Alfonz Gspan s sodelovanjem uredniškega odbora. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1960-1971. - XXXII, 742 str. - 1.500 izv.
Knj. 4: Táborská - Žvanut / uredili Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petre s sodelovanjem uredniškega odbora. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1980-1991. - XXXII, 1049 str.
- - Osebno kazalo / uredil Jože Munda s sodelovanjem uredniškega odbora. - 1991 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 245 str.
ISBN 86-7131-047-7 (Kazalo)
a) Slovenci b) biografski leksikoni

929(497.4)(031)


929(=163.6)(031)
COBISS.SI-ID 859652

SLOVENSKI kongres socialne pedagogike z mednarodno udeležbo (3 ; 2005 ; Rogla)
        Modeli dobre prakse v socialnopedagoškem delu - strokovni izzivi v družbi negotovosti : zbornik prispevkov 3. slovenskega kongresa socialne pedagogike z mednarodno udeležbo, Rogla, 20.-22. oktober 2005 / uredila Mija Marija Klemenčič. - Ljubljana : Združenje za socialno pedagogiko - Slovenska nacionalna sekcija FICE, 2006. - 156 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih


ISBN 961-90563-4-5 ISBN 978-961-90563-4-9 (13 mestni ISBN)
a) Socialna pedagogika - Posvetovanja

37.013.42(063)(082)


COBISS.SI-ID 230559232

        SLOVENSKI pravopis. 1, Pravila / [izdala] Slovenska akademija znanosti in umetnosti, [Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ; uredniški odbor Jože Toporišič ... et al.]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1990 (Ljubljana : Delo). - 241 str. ; 24 cm

ISBN 86-341-0947-X
a) Slovenščina - Pravopis b) slovenščina c) pravopis

811.163.6'35


COBISS.SI-ID 16617984

        SMERNICE za uvedbo 13-mestne oznake ISBN / pripravila Mednarodna agencija za ISBN ; [prevedla Alenka Kanič]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2005 (Ljubljana : Littera picta). - 14 str. ; 21 cm

Prevod dela: Guidelines for the implementation of 13-digit ISBNs. - 1.500 izv.
ISBN 961-6551-06-X
a) International Standard Book Number - Navodila b) mednarodni standardi c) založništvo d) knjige

655.535.28


COBISS.SI-ID 221392896

SORČ, Ciril
        V prostranstvu Svete Trojice : hermenevtična načela trinitarizacije / Ciril Sorč ; [izdala Družina skupaj s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani in Inštitutom za sistematično teologijo]. - Ljubljana : Družina, 2006 ([Ljubljana] : Formatisk). - 171 str. ; 22 cm. - (Znanstvena knjižnica / Družina. Oddelek Trinitas ; 1)

Opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 961-222-649-0 ISBN 978-961-222-649-7 (13 mestni ISBN)
a) Ecclesia Catholica - Dogmatika b) Sveta Trojica c) Katoliška cerkev d) teologija e) troedinost f) trinitarizacija g) postmoderna h) šekina i) kenoza j) perihoreza

231.01
COBISS.SI-ID 230328576

        SPLOŠNI slovenski geslovnik : navodila za predmetno označevanje knjižničnega gradiva in geslovnik / [uredil Zoran Krstulović ; navodila za predmetno označevanje pripravili Tatjana Kovač ... [et al.] ; geslovnik pripravili Gregor Erjavec ... et al.]. - 1. izd. - V Ljubljani : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002 (Ljubljana : Littera picta). - 172 str. ; 29 cm

Kazalo
ISBN 961-6162-78-0


a) Vsebinska obdelava - Priročniki b) Predmetne oznake - Pravila - Priročniki c) Predmetne oznake - Seznami d) gesla e) klasifikacija f) klasifikacijski sistemi g) stvarni katalogi

025.45(497.4)NUK


COBISS.SI-ID 116584448

        SPOZNAJTE islam / urednik Sejfullah Ervin Džaferović. - Ljubljana : Studio Print, 2006 (Ljubljana : Studio Print). - 363 str. ; 25 cm

500 izv.
ISBN 961-238-799-0 ISBN 978-961-238-799-0
a) Islam

28
COBISS.SI-ID 229160448SREDNJE- in vzhodnoevropska fenomenološka konferenca (4 ; 2006 ; Ljubljana)
        Četrta srednje- in vzhodnoevropska fenomenološka konferenca : Evropa, svet in humanost v 21. stoletju: fenomenološke perspektive = The fourth Central- and Eastern European conference on phenomenology : Europe, world and humanity in the 21st century: phenomenological perspectives = Vierte mittel- und osteuropäische phänomenologische Konferenz : Europa, Welt und Humanität im 21. Jahrhundert: phänomenologische Perspektiven / [zbornik povzetkov uredila Andrina Tonkli Komel]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko : Fenomenološko društvo v Ljubljani, 2006. - 37 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Povzetki ; Abstracts ; Zusammenfassungen


a) fenomenologija b) humanost c) Evropa d) svet e) etos f) filozofija kulture g) sodobnost h) phenomenology i) humanity j) Europe k) world l) ethos m) philosophy of culture n) contemporaneity

165.62(4)"20"


17:130.2(4)(063)
COBISS.SI-ID 33291106

STERN, Daniel, psiholog
        The present moment in psychotherapy and everyday life / Daniel N. Stern. - New York ; London : W. W. Norton, cop. 2004. - XXIII, 283 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Norton series on interpersonal neurobiology)

Bibliografija: str. 249-273. - Kazalo


ISBN 0-393-70429-7 ISBN 978-0-393-70429-7 (ISBN-13)
a) Psychotherapy b) Psychotherapy c) Interpersonal Relations d) Psychoanalytic Theory e) Time Factors f) psihoterapija g) sedanjost h) sedanji trenutek i) vsakdanje življenje j) medosebni odnosi

159.964.22


COBISS.SI-ID 3993690

STORK, Mokhtar
        A-Z guide to the Ahadith : a must-have reference to understanding the traditions of the noble prophet Muhammad / by Mokhtar Stork. - Singapore : Marshall Cavendish, 2006. - XII, 564 str. : tabele ; 23 cm

Kazalo
ISBN 981-232-238-8 (broš.) ISBN 978-981-232-238-8 (broš.)


a) Hadith - Criticism, interpretation, etc b) islam c) Mohamed d) izročilo e) izreki f) Hadit g) Ahadit

28-262
COBISS.SI-ID 3993434STRINGER, Ernest T.
        Action research in human services / Ernie Stringer, Rosalie Dwyer. - Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, cop. 2005. - XII, 228 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 219-222. - Kazalo


ISBN 0-13-097423-4 ISBN 978-0-13-097423-5 (13 mestni ISBN)
a) psihologija b) delo s skupinami c) metode dela d) raziskovanje delovanja e) psychology f) work with groups g) methods of work h) action research

159.9.07


COBISS.SI-ID 3952474

STUDIA slovenica (Ljubljana)
        Vodnik po arhivskem gradivu Studia slovenica / [pripravila] Andreja Klasinc Škofljanec ; [avtor predgovora in angleškega povzetka Janez Arnež]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2006. - 208 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Povzetek v angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo


ISBN 961-6638-01-7 ISBN 978-961-6638-01-2
a) Studia slovenica (Ljubljana) - Arhivsko gradivo - Vodniki b) Slovenski izseljenci - Arhivsko gradivo - Vodniki c) arhivi

930.253(497.4)


314.745.3-054.72(100=163.6)(093)
COBISS.SI-ID 229987840

ŠENK, Bernardka
        Škof Anton Bonaventura Jeglič in prva svetovna vojna : versko-moralna, socialno-karitativna in cerkveno-politična problematika : diplomsko delo / Bernardka Šenk. - Ljubljana : [B. Šenk], 2006. - 101 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorja Walter Lukan, Bogdan Kolar. - Bibliografija: f. 97-101. - Povzetek ; Summary. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, 2006


a) zgodovina b) diplomske naloge c) svetovna vojna 1914-1918 d) Anton Bonaventura Jeglič e) škofje f) cerkev in država g) politika h) morala

929 Jeglič A. B.(043.2)


COBISS.SI-ID 33035618

ŠIBILA, Mojca
        Etično-normativna ureditev prepovedi razločevanja glede na spol : magistrsko delo / Mojca Šibila. - Kranj : [M. Šibila], 2007. - 183 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 168-182. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) diskriminacija b) etika c) etične dileme d) poslovna etika e) morala f) človekove pravice g) enake možnosti zaposlovanja h) moški i) ženske j) feminizacija poklicev k) discrimination l) ethics m) ethical dilemma n) business ethics o) morality p) human rights q) equal opportunities for employment r) men s) women t) feminization of professions

331.101.232


COBISS.SI-ID 3983962

ŠLENC, Sergij
        Veliki italijansko-slovenski slovar = Grande dizionario italiano-sloveno / sestavil Sergij Šlenc ; uredil Branko Madžarevič. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 1293 str. ; 24 cm + pril. - (Slovarji DZS)

Potiskane notr. str. ov.


ISBN 86-341-1157-1
a) Slovarji - Italijanščina - Slovenščina

811.131.1'374=163.6


COBISS.SI-ID 113364992

ŠLENC, Sergij
        Veliki slovensko-italijanski slovar = Grande dizionario sloveno italiano / Sergij Šlenc ; [redakcija Barbara Mulej ... et al. ; urednica Polonca Kocjančič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 (Ljubljana : MKT print). - XIV, 1539 str.

; 24 cm. - (Slovarji DZS)

ISBN 86-341-1999-8
a) Slovarji - Slovenščina - Italijanščina

811.163.6'374=131.1


COBISS.SI-ID 225272832

ŠURCA, Polonca
        Etičnost in učiteljski poklic : magistrsko delo / Polonca Šurca Gerdina. - Kranj : [P. Šurca Gerdina], 2006. - 148 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 138-142. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) šola b) etika c) morala d) učitelji e) vzgoja f) izobraževanje g) strokovnost h) samostojnost i) vrednote j) otrokove pravice k) Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli l) school m) ethics n) morals o) teachers p) upbringing q) education r) specialism s) autonomy t) values u) children's rights v) The Statue of pupils rights and duties in primary school

371.213.3:17


COBISS.SI-ID 3978074

TAYLOR, Arlene G., 1941-
        Introduction to cataloging and classification / Arlene G. Taylor ; with the assistance of David P. Miller. - 10th ed. - Westport : Libraries Unlimited, a member of the Greenwood Publishing Group, 2006. - XVIII, 589 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Library and information science text series)

Bibliografija: str. 549-575. - Kazalo


ISBN 1-59158-230-X ISBN 1-59158-235-0 (broš.)
a) Anglo-American cataloguing rules b) Cataloging c) Classification - Books d) katalogizacija e) klasifikacija f) AACR g) anglo-ameriška katalogizacijska pravila h) priročniki

025.3/025.4(035)


COBISS.SI-ID 33054818

TERSEGLAV, Marko
        Ljudsko pesništvo / Marko Terseglav. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1987. - 169 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 32)

Bibliografija: str. 151-155. - Kazali. - Summary: Folk poetry


a) ljudsko pesništvo b) slovensko ljudsko slovstvo c) ljudsko slovstvo

398.8(100)(04)


398.8(497.12)(04)
COBISS.SI-ID 21707777

TRAMŠEK, Mojca
        Človekove pravice na področju zdravstvenega varstva : magistrsko delo / Mojca Tramšek. - Kranj : [M. Tramšek], 2007. - III, 148 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 141-148. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije, Brdo pri Kranju


a) zdravstveno varstvo b) človekove pravice c) pritožbe

COBISS.SI-ID 299519

        TREATING affect phobia : a manual for short-term dynamic psychotherapy / Leigh McCullough ... [et al.]. - New York ; London : Guilford Press, 2003. - XVI, 365 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/guilford041/2002155163.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/guilford051/2002155163.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/guilford051/2002155163.html. - Bibliografija: str. 353-355. - Kazalo


ISBN 1-57230-810-9 (broš. : alk. papir)
a) Brief psychotherapy b) Affect (Psychology) c) Phobias d) Psychodynamic psychotherapy e) Psychotherapy, Brief - Problems and Exercises f) Affect - Problems and Exercises g) Phobic Disorders - Problems and Exercises h) psihoterapija i) dinamična psihoterapija j) fobije k) afekt l) problemi m) vaje

159.973:615.851


COBISS.SI-ID 3979866

ULE, Andrej
        Znanje, znanost in stvarnost / Andrej Ule. - Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1996 (Ljubljana : Ja grafika). - 222 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sophia ; 1996, 8)

Summary: Knowledge, science, and reality. - Bibliografija: str. 215-222


ISBN 961-6014-50-1
a) Filozofija znanosti b) filozofija znanosti c) znanost d) znanje e) teorija znanosti f) spoznavna teorija

130.2:001.5


165.82
COBISS.SI-ID 61814784

        UNIMARC/NORMATIVNI podatki : univerzalni format za normativne podatke / [prevedli Tvrtko M. Šercar, Ksenija Slabe, Senta Šetinc ; uredil Tvrtko M. Šercar ; predgovor Tvtrko M. Šercar]. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 1994 (Maribor : Grafiti studio). - VII, 74 str. ; 24 cm

Prevod dela: Universal format for authorities. - 500 izv.
ISBN 86-82047-00-4
a) Bibliografska kontrola - Normativne datoteke - Univerzalni format b) vzajemni katalogi c) on-line katalogi d) bibliografska kontrola e) normativne datoteke f) UNIMARC format

025.34.004.58:681.3


COBISS.SI-ID 34223617

        UNIVERZALNA decimalna klasifikacija : priročnik / Tatjana Kovač ... [et al.]. - V Ljubljani : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2006 (Brežice : Utrip). - 130 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 129-130
ISBN 961-6551-11-6
a) Univerzalna decimalna klasifikacija - Priročniki b) klasifikacijski sistemi c) klasifikacija

025.45UDC(035)


COBISS.SI-ID 224442624


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa