Cobiss kooperativni online bibliografski sistem in servisi cobissDownload 220.95 Kb.
bet2/7
Sana18.04.2017
Hajmi220.95 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

DAWKINS, Richard, 1941-
        Sebični gen / Richard Dawkins ; [prevedel Nikolaj Pečenko]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 406 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: The selfish gene. - Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 384-397. - Kazalo


ISBN 86-11-17587-5 ISBN 978-86-11-17587-4
a) Genetika b) Evolucija (biologija) c) Sociobiologija d) Vedenje - Genetika e) zoologija f) etologija g) darvinizem h) selekcija i) vedenjska genetika

575
316.245


591.5:575
COBISS.SI-ID 229609216

DEBENJAK, Doris
        Veliki slovensko-nemški slovar = Grosses slowenisch-deutsches Wörterbuch / sestavili Doris, Božidar in Primož Debenjak. - 2., prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2003 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - XIV, 1652 str. ; 24 cm + seznam kratic. - (Slovarji DZS)

ISBN 86-341-3033-9


a) Slovarji - Slovenščina - Nemščina

811.163.6'374=112.2


COBISS.SI-ID 120863744

DEBENJAK, Doris
        Wörterbuch : deutsch-slowenisch : slowenisch-deutsch = Slovar : nemško-slovenski : slovensko-nemški / Doris Debenjak. - Klagenfurt : Drava, cop. 1996. - 670 str. ; 18 cm

ISBN 3-85435-255-7


a) Slovarji - Nemščina - Slovenščina b) nemščina c) slovenščina d) slovarji

811.163.6'374=112.2


811.112.2'374=163.6
COBISS.SI-ID 65055744

DEDOPULOS, Tim
        Kabala : uvod v ezoterično srce judovskega misticizma / Tim Dedopulos ; [prevedel Klemen Jelinčič Boeta]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (natisnjeno v Dubaju). - 128 str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Kabbalah. - Bibliografija: str. 124. - Kazalo


ISBN 86-11-17589-1
a) Kabala b) židovska mistika c) ezoterika d) židovska religija e) judovstvo f) judovska mistika

296.65
COBISS.SI-ID 227652352DERMOTA, Valter, 1915-1994
        Poglavja iz teorije krščanske vzgoje / Valter Dermota. - Ljubljana : Cirilsko društvo slovenskih bogoslovcev, 1983. - II, 284 str. ; 30 cm

Za interno uporabo slušateljev Teološke fakultete v Ljubljani. - Bibliografija: str. 269-270


a) krščanska vzgoja b) učbeniki za visoke šole

37.01:282(075.8)


COBISS.SI-ID 33485312

DERRIDA, Jacques
        O znova ubranem apokaliptičnem tonu v filozofiji / Jacques Derrida ; [prevod Saša Jerele (Derrida), Martina Soldo (Kant) ; spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 2006 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 97 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 29)

Nekaj naziranj o apokaliptičnem tonu / Primož Repar: str. 85-92. - Vsebuje tudi: O znova ubranem vzvišenem tonu v filozofiji / Immanuel Kant


ISBN 961-6314-88-2
a) Filozofska antropologija b) filozofija c) apokaliptika d) mistika

141.319.8


1 Kant I.
1 Derrida J.
COBISS.SI-ID 227371008

        Il DIRITTO canonico nel sapere teologico : prospettive interdisciplinari : XXX Incontro di studio, Passo della Mendola, Trento, 30 giugno-4 luglio 2003 / a cura del Gruppo italiano docenti di diritto canonico. - Milano : Glossa, 2004. - 344 str. ; 24 cm. - (Quaderni della Mendola ; 12)

Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 88-7105-171-8 ISBN 978-88-7105-171-0 (13 mestni ISBN)
a) cerkveno pravo b) kanonsko pravo c) teologija d) zakonsko pravo e) študij teologije f) moralna teologija g) državno pravo h) Church law i) canon law j) theology k) matrimonial law l) study of theology m) moral theology n) civil law

348(082)


COBISS.SI-ID 3958106

DOLENC, Bogdan
        Nauk o Cerkvi : Cerkev - vesoljni zakrament odrešenja / Bogdan Dolenc. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2001. - 83 str. loč. pag. ; 30 cm

Za interno uporabo slušateljev Teološke fakultete v Ljubljani


a) Ecclesia Catholica b) nauk o Cerkvi c) ekleziologija d) odrešenje e) koncili f) odloki

27-72
COBISS.SI-ID 3982170DOLINAR, Darko, 1942-
        Hermenevtika in literarna veda / Darko Dolinar ; [izdaja Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991 (Ljubljana : Delo). - 206 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 37)

Bibliografija: str. 183-190. - Summary: Hermeneutics and literary criticism. - Kazali


ISBN 86-341-0656-X
a) hermenevtika b) literarna teorija c) metode

801.73:82.09


82.09:801.73
COBISS.SI-ID 24254208

DOLINAR, Darko, 1942-
        Pozitivizem v literarni vedi / Darko Dolinar ; [izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1978. - 134 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 5\)

Bibliografija: str. 121-126. - Kazali


a) literarna zgodovina b) literarna veda c) pozitivizem d) slovenska literarna zgodovina

82.0:165.73


82.0(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 11193345

        DRUŽINSKE kateheze : zbirka katehez za družine / zbrala in uredila Erika Prijatelj. - Ljubljana : Salve, 2006. - 148 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-211-357-2
a) Družina - Kateheza

268
COBISS.SI-ID 225344512DVA tisoč sedem
        2007 : leto Svetega pisma : Bog je ljubezen : priročnik za voditelje karitativnih skupin / [izdale Škofijske karitas Koper, Ljubljana in Maribor ; fotografije Tamino Petelinšek, Vid Ponikvar in arhiv ŠKL]. - Koper ; Ljubljana ; Maribor : Škofijska karitas, 2007. - 63 str. : ilustr. ; 23 cm

a) Sveto pismo b) karitativne skupine c) voditelji d) priročniki e) leto Svetega pisma

27-23
COBISS.SI-ID 3958618

DWORKIN, Mark, 1950-
        EMDR and the relational imperative : the therapeutic relationship in EMDR treatment / Mark Dworkin ; foreword by Francine Shapiro. - New York : Routledge, 2005. - XXIII, 298 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip058/2005004356.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0651/2005004356-d.html. - Bibliografija: str. 275-284. - Kazalo


ISBN 0-415-95028-7 (trda vezava) ISBN 978-0-415-95028-2 (trda vezava)
a) Eye movement desensitization and reprocessing b) Psychotherapist and patient c) Psychic trauma - Treatment d) Post-traumatic stress disorder - Treatment e) psihoterapija f) travme g) terapevtski odnos h) psychotherapy i) traumas j) therapeutic relationship

159.973
COBISS.SI-ID 3954266EKELUND, Robert Burton, 1940-
        The marketplace of Christianity / Robert B. Ekelund, Jr., Robert F. Hébert, and Robert D. Tollison. - Cambridge, Mass. : MIT Press, cop. 2006. - X, 355 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. [273]-307. - Kazalo


ISBN 0-262-05082-X (alk. papir) ISBN 978-0-262-05082-1 (alk. papir)
a) Christianity - Economic aspects - History b) Church history - Modern period, 1500- c) Christian sociology - History d) krščanstvo e) ekonomija f) Katoliška cerkev g) protestantizem h) družba i) kapitalizem j) tržno gospodarstvo k) sociologija

272:33(091)


COBISS.SI-ID 3986010

ERNST, Carl W., 1950-
        The Shambhala guide to sufism : [an essential introduction to the philosophy and practice of the mystical tradition of Islam] / Carl W. Ernst. - 1st ed. - Boston ; London : Shambhala, 1997. - XXI, 264 str. : ilustr. ; 23 cm

Podnaslov na ovoj. str. - Opombe. - Bibliografija: str. 243-245. - Diskografija: str. 247-249. - Kazalo


ISBN 1-57062-180-2 (broš.: alk. papir)
a) islam b) mistika c) sufizem

28
COBISS.SI-ID 1823322FERKOLJ, Janez
        Evharistija, vir in vrhunec življenja ter poslanstva Cerkve : eklezialno - komunitarna razsežnost evharistije : magistrska naloga / Janez Ferkolj. - Ljubljana : [J. Ferkolj], 2006. - XI, 185 f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 181-185. - Magistrsko delo, Univ. v Ljubljani, Teol. Fakulteta (Lj.)


a) Evharistija b) evharistija c) zakramenti d) Cerkev e) daritev f) občestvo g) maša h) gostija i) edinost j) ekumenizem k) češčenje l) najsvetejše m) duhovništvo

265.3:264


COBISS.SI-ID 8835587

        FINANCIRANJE Cerkve : primerjava Slovenije z Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko, Italijo in Nemčijo ter nekdanjo Kraljevino Jugoslavijo / [pripravila] Slovenska škofovska konferenca, Komisija za urejanje odnosov z državo, Delovna skupina za finančna vprašanja. - Ljubljana : Družina, 2006. - 56 str. : graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 961-222-648-2 ISBN 978-961-222-648-0
a) Ecclesia catholica - Financiranje

282:336.531.2


COBISS.SI-ID 230268672

FOWLER, James W., 1940-
        Stages of faith : the psychology of human development and the quest for meaning / James W. Fowler. - San Francisco : Harper, 1981. - 332 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Opombe z bibliografijo pri vseh pogl. - Kazalo


ISBN 0-06-062840-5 ISBN 0-06-062866-9 (broš.)
a) psihologija b) zaupanje c) vera d) človekov razvoj e) smisel f) psychology g) trust h) faith i) human development j) meaning

159.95
COBISS.SI-ID 6864994

        FRAN Kovačič in slovenska filozofija, znanost ter kultura = Fran Kovačič, Slovene philosophy, science and culture / Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana 6. december 2006 ; [uredil = editor Bojan Žalec]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2006. - 11 str. ; 21 cm

Ov. nasl. - Kazalo


a) filozofi b) slovenski filozofi

1 Kovačič F.


COBISS.SI-ID 8835331

        Das "FRINTANEUM" in Wien und seine Mitglieder aus den Kirchenprovinzen Wien, Salzburg und Görz : (1816-1918) : ein biographisches Lexikon / Karl Heinz Frankl, Peter G. Tropper (Hgg.) ; [Übersetzungen Trude Graue, Michael Kulnik]. - Klagenfurt ; Laibach ; Wien : Hermagoras ; = Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva, cop. 2006. - 336 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Studien zum Frintaneum ; 1)

Zvd. na spojnih listih. - Uvod v nem., it., slov. in hrv. - Nasl. na vzporedni nasl. str.: Dunajski "Frintaneum" in njegovi člani iz cerkvenih pokrajin Dunaj, Salzburg in Gorica (1816-1918) : biografski leksikon = Il "Frintaneum" di Vienna ed i suoi allieci delle Provincie ecclesiastiche di Vienna, Salisburgo e Gorizia (1816-1918) : un dizionario biografico = Bečki "Frintaneum" i njegovi članovi iz crkvenih pokrajina Beč, Salzburg i Goricija (1816-1918) : biografski leksikon. - Kazali
ISBN 978-3-7086-0250-9
a) Frintaneum b) Zavod sv. Avguština na Dunaju c) Avguštinej d) Dunaj e) duhovniki f) 1816-1918 g) biografski leksikoni

262.14(436 Wien)"1816/1918"(03)


COBISS.SI-ID 777845

FURLAN, Nadja
        Manjkajoče rebro : ženska, religija in spolni stereotipi / Nadja Furlan ; [prevajalca Dejan Brate (ang.), Luisa Vigini (it.) ; urednica Vida Rožac Darovec]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006 (Grafis trade). - 263 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - Bibliografija: str. 241-256. - Kazalo. - Summary : Riassunto


ISBN 961-6033-71-9 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) ISBN 978-961-6033-71-8 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) žensko vprašanje b) religije c) stereotipi d) kulturne vrednote e) spoli

2:396
COBISS.SI-ID 228865280GANTAR, Kajetan
        Antična poetika / Kajetan Gantar. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1985 (Ljubljana : ČGP Delo). - 117 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 26)

Bibliografija: str. 102-109. - Kazali. - Zusammenfassung


a) antična literarna teorija b) antika c) poetika

82.0(37+38)


COBISS.SI-ID 11191553

GANTAR, Kajetan
        Helenizem / Kajetan Gantar ; [izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede]. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1978. - 52 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 3)

Bibliografija: str. 45-46. - Kazali


a) helenizem b) kulturna zgodovina c) stara grška književnost d) grška filozofija

930.85(3)"-03/00"


821.14'02.09"-03/00"
COBISS.SI-ID 11192577

GARLAND, David E.
        1 Corinthians / David E. Garland. - Grand Rapids, Michigan : Baker Academic, 2003. - XXI, 870 str. ; 24 cm. - (Baker exegetical commentary on the New Testament)

Bibliografija: str. 777-823 in na dnu strani. - Kazalo


ISBN 0-8010-2630-X
a) Biblia. N. T. Epistula ad Corinthios I - Eksegeza - Komentarji

227.07
COBISS.SI-ID 8661507GAŠPERIČ, Andreja, 1961-
        Etika in inšpekcijski nadzor zdravstvenih inšpektorjev : magistrsko delo / Andreja Gašperič. - Kranj : [A. Gašperič], 2007. - 122 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 110-113. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) etika b) inšpekcijski nadzor c) etične norme d) zakonodaja e) človekove pravice f) etični kodeks g) javna uprava h) zakonitost i) pravičnost j) ethics k) supervisory work l) ethic norms m) legislation n) human rights o) ethic code p) public administration q) legality r) justice

35.072.6:17


COBISS.SI-ID 3977818

GAŠPERLIN Bazelj, Jana
        Etično in neetično vedenje pri oglaševanju podjetja : magistrsko delo / Jana Gašperlin Bazelj. - Kranj : [J. Gašperlin Bazelj], 2007. - 163 f., [25] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 155-162. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) etika b) morala c) oglaševanje d) zakonska ureditev e) neetičnost f) agresivnost g) etični kodeks oglaševalcev h) ethics i) morality j) advertising k) legislation l) unethical m) aggression n) code of advertising

659.1:17


COBISS.SI-ID 3984474

GAUSS, Karl-Markus
        Umirajoči Evropejci : na potovanju k sarajevskim Sefardom, kočevskim Nemcem, Arberešem, Lužiškim Srbom in Aromunom / Karl-Markus Gauss ; s fotografijami Kurta Kaindla ; [iz nemščine prevedla Mira Miladinović Zalaznik]. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 2006 ([Ljubljana] : Euroadria). - 178 str. : č-b fotogr. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Die sterbenden Europäer. - 500 izv. - Zvd. na spojnih lsitih. - Bibliografija: str. 175-177


ISBN 961-231-586-8
a) Narodne manjšne - Evropa b) jezikovne manjšine c) narodna identiteta d) kulturna identiteta

323.15(4)


COBISS.SI-ID 228086016

GILLET, Lev
        Jezus : preprosti pogledi na Odrešenika / [Menih vzhodne Cerkve ; iz francoščine prevedel D. N.]. - Pleterje : Kartuzija, 1979 ([Ljubljana] : Ljudska pravica). - 111 str. ; 17 cm

Prevod dela: Jésus : simples regards sur le Sauveur / par un moine de l'Église d'Orient. - Menih vzhodne Cerkve je psevdonim; pravo prevajalčevo ime je Marijan Bregant. - Avtor naveden na prelim. str.


a) Jezus Kristus - Biografije b) Spiritual life - Orthodox Eastern authors c) svetopisemske osebe d) kristologija e) biografije f) premišljevanja g) vzhodna cerkev

232.9
RTPS:


160 F
COBISS.SI-ID 1608707

GIRARD, René
        Gledam satana, ki kakor blisk pada z neba / René Girard ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Edvard Kovač]. - Ljubljana : KUD Logos, 2006 ([Grosuplje] : Partner graf). - 223 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 18)

René Girard / Edvard Kovač: str. 219-223. - Opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 961-6519-17-4 ISBN 978-961-6519-17-5
a) kultura b) posnemanje c) nasilje d) miti e) Sveto pismo f) kulturna antropologija

141.319.8


COBISS.SI-ID 230728704

GIRAUD, Pierre-Noël, 1949-
        Neenakost v svetu : ekonomija sodobnega sveta / Pierre-Noël Giraud ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Bojan Radelj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006 ([Maribor] : Darima). - 299 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf)

Prevod dela: L'inégalité du monde. - 500 izv. - Kazalo


ISBN 961-6271-91-1 ISBN 978-961-6271-91-2
a) ekonomija b) ekonomska neenakost c) politična ekonomija d) kapitalizem e) globalizacija

316.344
COBISS.SI-ID 228638720GORE, Albert, 1948-
        Neprijetna resnica : svetovna nevarnost globalnega ogrevanja in kako lahko ukrepamo / Al Gore ; [prevedla Nataša Žener]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007. - 325 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: An inconvenient truth


ISBN 978-86-11-17815-8
a) Globalno ogrevanje b) klimatske spremembe c) okolje d) ozračje e) segrevanje f) globalizacija g) ekonomija

504.7(100)


551.588.7(100)
COBISS.SI-ID 231088896

GORMAN, Michael, 1941-
        Kratki AACR2 : revizija iz leta 1998 / pripravil Michael Gorman ; [iz angleškega v slovenski jezik prevedla Darja Bokša-Faraguna ; strokovni urednik Matjaž Zalokar ; urednik Tvrtko M. Šercar]. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2000 (Maribor : Grafiti studio). - XIX, 175 str. ; 23 cm

Prevod dela: The Concise AACR2. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenskemu prevodu / Matjaž Zalokar: str. IX-X. - Kazalo


ISBN 961-6133-05-5
a) Katalogizacija - Priročniki b) katalogizacijska pravila c) bibliografski opis d) AACR

025.31(410+73)


COBISS.SI-ID 45474817

GORŠE Lotrič, Andreja
        Etika v turizmu : magistrsko delo / Andreja Gorše Lotrič. - Kranj : [A. Gorše Lotrič], 2006. - 169 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Janez Juhant. - Bibliografija: f. 151-155. - Povzetek ; Summary. - Fak. za podiplomske državne in evropske študije


a) etika b) turizem c) vrednote d) prosti čas e) odgovornost f) človekove pravice g) etični kodeks h) ethics i) tourism j) values k) free time l) responsibility m) human rights n) ethical codex

338.48:17


COBISS.SI-ID 3960154

GRAD, Anton, 1907-1983
        Francosko-slovenski slovar = Dictionnaire français-slovene / Anton Grad. - Ljubljana : DZS, 1996 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - XVI, 1402 str. ; 21 cm. - (Slovarji DZS)

ISBN 86-341-1717-0


a) Slovarji - Francoščina - Slovenščina b) francoščina c) slovenščina d) slovarji

811.133.1'374=163.6


COBISS.SI-ID 57394944

GREENBERG, Leslie S.
        Working with emotions in psychotherapy / Leslie S. Greenberg and Sandra C. Paivio. - Paperback ed. - New York : Guilford Press, 2003. - X, 303 str. ; 23 cm. - (The practicing professional)

Bibliografija: str. 283-292. - Kazalo


ISBN 1-57230-941-5 ISBN 978-1-57230-941-8 (13 mestni ISBN)
a) psihoterapija b) čustva c) raziskovanje d) psychotherapy e) emotions f) research

159.942
COBISS.SI-ID 3952730GREENSTEIN, Theodore N.
        Methods of family research / Theodore N. Greenstein. - 2nd ed. - Thousand Oaks, Calif. : Sage Pulications, cop. 2006. - XVII, 197 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0517/2005023034.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0659/2005023034-d.html. - Bibliografija: str. 175-181. - Kazalo


ISBN 1-4129-1677-1 (broš.) ISBN 978-1-4129-1677-6 (broš.)
a) družboslovje b) raziskovanje c) metode d) psihologija e) družina f) social sciences g) research h) methods i) psychology j) family

159.922.3.07


COBISS.SI-ID 3952986

GRIFFITH, James L., 1950-
        Encountering the sacred in psychotherapy : how to talk with people about their spiritual lives / James L. Griffith, Melissa Elliott Griffith. - New York ; London : Guilford Press, cop. 2002. - XV, 320 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 301-311. - Kazalo


ISBN 1-57230-701-3
a) Psychotherapy - Religious aspects b) psihoterapija c) verski vidik d) religiozno življenje e) pacienti v psihoterapiji

615.851
COBISS.SI-ID 1760101GRÜN, Anselm
        Duhovne vaje za vsak dan : meditacije, napotek za vajo / Anselm Grün ; [prevedel Aleš Maver]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2006 (Ivančna Gorica : Tiskarna Ljubljana). - 103 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Duhovna rast / Slomškova založba ; 1)

Prevod dela: Exerzitien für den Alltag. - 1000 izv.


ISBN 961-6522-42-6 ISBN 978-961-6522-42-7
a) duhovnost b) duhovne vaje c) meditacije

248.159(035)


COBISS.SI-ID 57894145

GRÜN, Anselm
        Duhovnost od spodaj / Anselm Grün in Meinrad Dufner ; [prevedel Robert Smodiš]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2006 (Ivančna Gorica : Tiskarna Ljubljana). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Duhovna rast / Slomškova založba ; 2)

Prevod dela: Spiritualität von unten. - 1000 izv. - Bibliografija: str. 115-118


ISBN 961-6522-41-8 ISBN 978-961-6522-41-0 (13 mestni ISBN)
a) duhovnost

248.14
COBISS.SI-ID 57894657GUARDINI, Romano
        Gospod : življenje in oseba Jezusa Kristusa / Romano Guardini ; [prevedla Zmaga Kumer]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2007 (Ljubljana : Hren). - 511 str. ; 24 cm

Prevod dela: Der Herr. - Uvodna beseda / Franc Rode: str. 7-8


ISBN 978-961-218-667-8
a) Jezus Kristus - Biografije b) Jezus Kristus c) življenjepis d) oseba

27-312(092)


COBISS.SI-ID 230793472

HADOT, Pierre
        The veil of Isis : an essay on the history of the idea of nature / Pierre Hadot ; translated by Michael Chase. - Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 2006. - XII, 399 str., [18] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Le voile d'Isis. Essai sur l'histoire de l'idée de nature. - Bibliografija: str. 321-388. - Kazalo


ISBN 0-674-02316-1 ISBN 978-0-674-02316-1 (ISBN-13)
a) Philosophy of nature b) filozofija narave c) antika d) Evropa e) zgodovina

113(091)


COBISS.SI-ID 3986266

HAHN, Ferdinand, 1926-
        The titles of Jesus in Christology : their history in early Christianity / Ferdinand Hahn ; translated by Harold Knight and George Ogg. - Cambridge : James Clarke & Co., 2002, cop. 1969. - 415 str. ; 24 cm. - (Library of theological translations)

Prevod dela: Christologische Hoheitstitel: ihre Geschichte im frühen Christentum. - Bibliografija: str. 7-8. - Kazali


ISBN 0-227-17086-5 (trda vezava) ISBN 978-0-227-17086-1 (trda vezava) ISBN 0-227-17085-7 (broš.) ISBN 978-0-227-17085-4 (broš.)
a) Jesus Christ - Name b) Jezus Kristus c) Jezus d) imena e) zgodovina f) zgodnje krščanstvo

27-31
COBISS.SI-ID 3980122

        HANDBOOK of action research : the concise paperback edition / edited by Peter Reason and Hilary Bradbury. - London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2006. - XXXII, 362 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/2005928564-t.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0664/2005928564-d.html. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo


ISBN 1-4129-2030-2 (broš.) ISBN 978-1-4129-2030-8 (broš.)
a) Action research - Handbooks, manuals, etc b) Participant observation - Handbooks, manuals, etc c) psihologija d) delo s skupinami e) metode dela f) raziskovanje delovanja g) priročniki h) psychology i) work with groups j) methods of work k) action research l) handbooks

159.9.07(035)


COBISS.SI-ID 3955290


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa