Cobiss kooperativni online bibliografski sistem in servisi cobissDownload 220.95 Kb.
bet1/7
Sana18.04.2017
Hajmi220.95 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSNovosti jan.-mar. 2007ARENDT, Hannah
        Med preteklostjo in prihodnostjo : šest vaj v političnem mišljenju / Hannah Arendt ; [prevedli Vlasta Jalušič ... [et al.] ; uvod v slovensko izdajo Jerome Kohn, spremna beseda Vlasta Jalušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2006. - 280 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Between past and future. - Uvod v slovensko izdajo / Jerome Kohn: str. 7-12. - Vaditi politično mišljenje v posttotalitarnih časih / Vlasta Jalušič: str. 233-274. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo


ISBN 961-6174-83-5
a) Civilizacija - 20.st. b) Filozofija zgodovine c) Politika d) politika e) politično mišljenje f) zgodovina g) tradicija h) avtoriteta i) svoboda j) vzgoja k) kultura l) družba

316.722"19"


130.2:930.1
32.01
COBISS.SI-ID 227100160

ARMSTRONG, Karen, 1944-
        Zgodovina Boga : od Abrahama do današnjih dni : 4000 let iskanja Boga / Karen Armstrong ; [prevedla Ljubica Klančar ; spremna beseda Anja Zalta ; kazalo sestavil Žiga Frelih]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2006 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 455 str. : zvd. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: A history of God. - Ilustr. na notr. str. ov. - Spremna beseda / Anja Zalta: str. 406-413. - O avtorici na zavihkih ov. - Opombe z bibliografijo: str. 422-439. - Kazalo


ISBN 86-11-17586-7 ISBN 978-86-11-17586-7
a) Bog - Zgodovina b) židovstvo c) krščanstvo d) islam e) primerjalno veroslovje f) judovstvo

2-14(091)


COBISS.SI-ID 229062144

AŠIČ, Simon
        Domača lekarna patra Simona Ašiča. Recepti / [prenovil Jože Kukman]. - Prenovljena izd. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Ljubljana : Virtus Prograf). - 518 str. ; 17 cm

1.000 izv. - Knjigi na pot / Anton Nadrah: str. 7. - Kazalo


ISBN 961-218-637-5 ISBN 978-961-218-637-1
a) Fitoterapija - Priročniki b) zdravilne rastline c) zdravilni čaji d) domača zdravila e) naravno zdravljenje f) bolezni g) recepti

615.322(035)


615.89(035)
COBISS.SI-ID 229699328

        ATTACHMENT processes in couple and family therapy / edited by Susan M. Johnson, Valerie E. Whiffen. - Paperback ed. - New York ; London : The Guilford Press, 2006, cop. 2003. - XVII, 411 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-57230-873-7 (trda vezava) ISBN 1-59385-292-4 (broš.)
a) Attachment behavior b) Marital psychotherapy c) Family psychotherapy d) Marital Therapy - methods e) Family Therapy - methods f) Object Attachment g) družinske terapije h) teorija navezanosti i) psihoterapija j) zakonci k) otroci l) družina

159.922.3:159.973


COBISS.SI-ID 3978842

AUGUSTINUS, svetnik
        Proti akademikom / Avguštin ; prevedel Primož Simoniti ; [spremno besedo napisal Miran Špelič]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2006 ([Ljubljana] : Delo Repro). - 135 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica / Slovenska matica, ISSN 1408-2160 ; zv. 53)

Prevod dela: Contra academicos. - Spremna beseda / Miran Špelič: str. 7-17. - Opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 978-961-213-159-3
a) Augustinus, Aurelius, svetnik (345-430) b) Filozofska antropologija c) Krščanska filozofija d) zgodnje krščanstvo

1sv.Augustinus


141.319.8:27-852.5
COBISS.SI-ID 230868736

BAJT, Drago
        Ruski literarni avantgardizem : futurizem, konstruktivizem, absurdizem / Drago Bajt. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1985. - 123 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 27)

Bibliografija: str. 100-109. - Kazali. - Summary: Russian avantgardism


a) književna avantgarda b) ruska književnost c) 1910/1930

882.015.19


COBISS.SI-ID 11191809

BARKER, Chris, 1948-
        Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners / Chris Barker and Nancy Pistrang [and] Robert Elliott. - 2nd ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2003, cop. 2002. - XV, 284 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. [251]-272. - Kazalo


ISBN 0-471-49089-X (broš.) ISBN 0-471-49087-3 (trda vezava) ISBN 978-0471-49087-6 (trda vezava) ISBN 978-0471-49089-0 (broš.)
a) psihologija b) klinična psihologija c) raziskovanje d) metode e) psychology f) clinical psychology g) research h) methods

159.9.07


COBISS.SI-ID 3953242

BARRY, William A.
        Duhovno spremljanje / William A. Barry in William J. Connolly ; [prevedel Aleš Maver]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2006 (Maribor : Ma-tisk). - 239 str. ; 21 cm

Prevod dela: The practice of spiritual direction. - Bibliografija: str. 233-234


ISBN 961-6522-30-2
a) duhovnost b) duhovno spremljanje c) odnos do boga d) spirituality e) spiritual direction f) relation to God

248.151
COBISS.SI-ID 57590529BATAILLE, Georges
        Hegel, smrt in žrtvovanje : razprava / Georges Bataille ; [prevod Jana Pavlič]. - Koper : Hyperion, 2006 (Grafika Boršt). - 40 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

300 izv.


ISBN 961-6382-10-1
a) Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770-1831) b) smrt c) filozofija d) žrtvovanje

1 Hegel G.W.F.


COBISS.SI-ID 114800128

BENEDIK, Metod
        Janez Evangelist Krek v spisih sodobnikov / Metod Benedik. Iz kronike župnije Grahovo pri Cerknici v času župnika Alojzija Westra (1910-1928) / Bogdan Kolar. Kronika župnije Turjak / Edo Škulj. - Ljubljana : Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti : Družina, 2006 (Škofja Loka : Čuk). - 313 str. ; 24 cm. - (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789 ; 28)

Besedilo delno v nem. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek in Summary pri vseh prispevkih


a) Krek, Janez Evangelist (1865-1917) b) Wester, Alojzij c) Župnije - Zgodovina - Slovenija d) Grahovo pri Cerknici e) Turjak

94(497.4)"19":929Krek J. E.


262.2(497.4Grahovo pri Cerknici)
262.2(497.4Turjak)
COBISS.SI-ID 3939418

BENEDIK, Metod
        Pisma Janeza Evangelista Kreka / Metod Benedik. Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem : pražupnija Cerknica / Janez Höfler. Začetki cerkvene organiziranosti Slovencev v Kaliforniji / Bogdan Kolar. - Ljubljana : Družina, 2004 (Škofja Loka : Čuk). - 244 str. ; 24 cm. - (Acta Ecclesiastica Sloveniae / izdajatelj Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, ISSN 0351-2789 ; 26)

Besedilo delno v angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary pri vseh prispevkih, pri enem tudi Zusammenfassung


a) Krek, Janez Evangelist (1865-1917) - Pisma b) Župnije - Zgodovina - Slovenija - NUK c) Slovenski duhovniki - Kalifornija d) slovenski politiki e) krščanstvo f) socialno vprašanje g) narodnostno vprašanje h) historična topografija i) cerkvena organizacija j) Cerknica k) zgodovinski viri l) versko življenje m) San Francisco n) Združene države Amerike o) Slovene politicians p) Christianity q) social issue r) national issue s) historical topography t) ecclesiastical organization u) historical sources v) religious life w) United States of America

94(497.4)"19":929 Krek J.E.


262.2(497.4)(091)
262.14(794=163.6)
COBISS.SI-ID 5282144

BENVENISTE, Émile
        Sveto : razprava / Émile Benveniste ; [prevod Matej Leskovar]. - Koper : Hyperion, 2006 (Grafika Boršt). - 57 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

300 izv.


ISBN 961-6382-26-8
a) vera b) sveto c) izrazi

130.2
81


COBISS.SI-ID 223664640

BERGER, Aleš, 1946-
        Dadaizem ; Nadrealizem / Aleš Berger. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1981. - 85 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 14)

Bibliografija: str. 77-78. - Kazali


a) dadaizem b) surrealizem c) slovenska literarna kritika d) bibliografije e) članki

82.015.19


7.036.73
016:82.015.19
886.3.09"19":82.015.19
COBISS.SI-ID 11188225

BETZ, Hans Dieter
        The Sermon on the mount : a commentary on the Sermon on the mount, including the Sermon on the plain (Matthew 5:3-7:27 and Luke 6:20-49) / by Hans Dieter Betz ; edited by Adela Yarbro Collins. - Minneapolis : Fortress Press, cop. 1995. - XXXVII, 695 str. ; 25 cm. - (Hermeneia : a critical and historical commentary on the Bible)

Bibliografija: str. 643-663. - Kazala


ISBN 0-8006-6031-5 (alk. papir)
a) Sermon on the mount - Criticism, interpretation, etc b) Biblia. N. T. Evangelium secundum Matthaeum - Interpretacija c) Biblia. N. T. Evangelium secundum Lucam - Interpretacija d) govor na gori e) eksegeza

27-247.4


COBISS.SI-ID 3984730

BEZENŠEK, Jana
        Državljanska kultura. Delovni zvezek / Jana Bezenšek. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Družboslovje / DZS)

Na hrbtu nasl str.: Delovni zvezek za srednje poklicno izobraževanje v programih, ki imajo za predmet družboslovje namenjenih 210 ur


ISBN 86-341-2448-7
a) Družbene vede - Vaje za srednje šole

3(075.3)(076.1)


COBISS.SI-ID 107016192

BEZENŠEK, Jana
        Državljanska kultura. Priročnik za učitelje / Jana Bezenšek. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2001 ([S. l. : Tiskarna Vovk). - 154 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Družboslovje / DZS)

ISBN 86-341-2855-5


a) Družbene vede - Metodika pouka - Srednje šole - Priročniki

371.3:3
COBISS.SI-ID 115147264

        The BIRTH of popular heresy / [compiled by] R. I. Moore. - Toronto : University of Toronto Press in association with the Medieval Academy of America, 1995, cop. 1975. - VIII, 166 str. ; 23 cm. - (Medieval Academy reprints for teaching ; 33)

Izv. izd.: 1975. - Bibliografija: str. 155-161. - Kazalo


ISBN 0-8020-7659-9
a) Heresies, Christian - History - Middle Ages, 600-1500 - Sources b) krščanstvo c) krivoverstva d) herezije e) zgodovina f) srednji vek

27-87(4)"04/14"


COBISS.SI-ID 3986778

BIZJAK, Matjaž, 1971-
        Srednjeveški urbarji za Slovenijo. 5, Urbarji briksenske škofije = (Die Urbare des Hochstifts Brixen) : 1253-1464 / Matjaž Bizjak ; [prevod Doris Debenjak] ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 264 str., [1] str. pril. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Thesaurus memoriae. Fontes ; 3)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Urbaria aetatis mediae Sloveniam spectantia. - Besedilo v slov. in/ali nem., delno v lat. - Bibliografija: str. 17-22 ter opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali


ISBN 961-6568-43-4
a) Urbarji - Slovenija - Viri b) gospodarska zgodovina c) pravna zgodovina d) urbarji e) briksenska škofija f) Bled g) Slovenija h) srednji vek i) economic history j) history of law k) urbaria l) Brixen Diocese m) Bled n) Slovenia o) Middle Ages p) historical sources

94(497.4)


347.236.2(497.4)
COBISS.SI-ID 227383296

BLAKE, William
        Poroka nebes in pekla / William Blake ; v prevodu Vojka Gorjana. - Koper : Hyperion, 2006 (Grafika Boršt). - 43 str. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

300 izv.


ISBN 961-6382-27-6
a) vera b) religija c) mistika d) morala e) bog f) hudič g) satan

821.111-1:141.33


COBISS.SI-ID 223664896

BOER, Esther de
        The Gospel of Mary : beyond a gnostic and a biblical Mary Magdalene / Esther A. de Boer. - London ; New York : T & T Clark International, 2005. - X, 248 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 209-229. - Kazalo


ISBN 0-8264-8001-2
a) Mary Magdalene, Saint b) Gospel of Mary - Criticism, interpretation, etc c) Apocryphal Gospels d) Apokrifi - Marijin evangelij e) apokrifi f) apokrifni spisi g) Marija Magdalena h) Marijin evangelij

229.8
COBISS.SI-ID 8757251BOGATAJ-Gradišnik, Katarina
        Grozljivi roman / Katarina Bogataj-Gradišnik. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1991 (Ljubljana : Delo). - 189 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 38)

Bibliografija: str. 161-168. - Summary: The tale of terror. - Kazali


a) Grozljivi roman - Zgodovina b) angleška proza c) ameriška proza d) slovenska proza e) literarna zgodovina

82.0-312.9


821.09-312.9
821.09-344
COBISS.SI-ID 24751104

BOGATAJ-Gradišnik, Katarina
        Sentimentalni roman / Katarina Bogataj-Gradišnik. - [Ljubljana] : Državna založba Slovenije, 1984. - 178 str. ; 20 cm. - (Literarni leksikon. Študije ; zv. 25)

Bibliografija: str. 157-163. - Kazali. - Summary: The sentimental novel


a) sentimentalni roman b) slovenski roman c) literarne vrste

82(100).09-31


886.3.09-31
COBISS.SI-ID 11191297

BOURGEOIS, Daniel, 1946-
        Die Pastoral der Kirche / Daniel Bourgeois. - Paderborn : Bonifatius, cop. 2004. - 799 str. ; 23 cm. - (AMATECA. Lehrbücher zur Katholischen Theologie ; Bd. 11)

Prevod dela: Pastorale de l'Eglise. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazala


ISBN 3-89710-130-0 ISBN 978-3-89710-130-2 (ISBN-13)
a) Ecclesia Catholica - Pastoralna teologija b) Catholic Church - Clergy c) Pastoral theology - Catholic Church d) Clergy - Office e) pastorala f) pastoralno delo

272-46
COBISS.SI-ID 3996506BRADLEY, Susan J.
        Affect regulation and the development of psychopathology / Susan J. Bradley. - Paperback ed. - New York ; London : Guilford Press, 2003, cop. 2000. - XII, 324 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 271-316. - Kazalo


ISBN 1-57230-548-7 (alk. papir) ISBN 1-57230-939-3
a) Affect (Psychology) b) Mental illness - Etiology c) Arousal (Physiology) - Psychological aspects d) Personality and emotions e) Mental Disorders - psychology f) Affect - physiology g) Arousal - physiology h) Parent-Child Relations i) Personality Development j) Stress, Psychological - physiopathology k) psihopatologija l) čustva m) čustvene motnje n) duševnost o) travme p) stres q) genetski dejavniki r) teorija navezanosti s) osebnost

159.973
COBISS.SI-ID 3979354BRUCE, Barbara
        Our spiritual brain : integrating brain research and faith development / Barbara Bruce. - Nashville : Abingdon Press, cop. 2002. - 141 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 138-141


ISBN 0-687-09266-3 (alk. papir) ISBN 978-0-687-09266-6 (alk. papir)
a) medicina b) psihologija c) možgani d) vera e) religija f) krščanstvo g) duhovnost h) učenje i) vzgoja j) medicine k) psychology l) brain m) faith n) religion o) Christianity p) spirituality q) learning r) education

612.82:21


COBISS.SI-ID 3952218

BUBALO, Janko
        Tisoč srečanj z Marijo v Medžugorju : o svojih doživetjih govori vidkinja Vicka / Janko Bubalo. - Jelsa : Župni ured, 1986 (Zagreb : Informator). - 255 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Tisuću susreta s Gospom u Međugorju. - Kazalo


a) Pobožnosti - Marijina prikazovanja - Medžugorje b) Međugorje c) Medžugorje d) romarske poti e) mistika

232.931
COBISS.SI-ID 654342BULGAKOV, Sergej Nikolaevič
        Tragedija filozofije : filozofija in dogma / Sergej Bulgakov ; [prevedel Borut Kraševec ; spremna beseda Primož Krečič]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2006 (Maribor : MA-TISK). - 247 str. ; 21 cm. - (Zbirka Religiozna misel ; 20)

Prevod dela: Tragedija filosofii. - Opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 961-218-603-0
a) Krščanska filozofija b) ruska filozofija c) teologija d) dogmatika e) kritika f) krščanstvo

230.1
1 Bulgakov S.N.


COBISS.SI-ID 225059840

        The CAMBRIDGE companion to Foucault / edited by Gary Gutting. - 2nd ed., reprinted. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006, cop. 2003. - XIX, 465 str. ; 23 cm. - (Cambridge companions to philosophy)

Bibliografija: str. 401-454. - Kazalo
ISBN 0-521-84082-1 (trda vezava) ISBN 978-0-521-84082-8 (trda vezava) ISBN 0-521-60053-7 (broš.) ISBN 978-0-521-60053-8 (broš.)
a) Faucault, Michel (1926-1984) - Priročniki b) sodobna zgodovina filozofije c) etika d) estetika e) feminizem

1(035)Foucault


COBISS.SI-ID 291583

CANFORA, Luciano
        Demokracija : zgodovina neke ideologije / Luciano Canfora ; [prevedla Vera Troha]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006 ([Maribor] : Darima). - 395 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka. Delajmo Evropo / Založba /*cf.)

Prevod dela: La democrazia. - 500 izv. - Bibliografija: str. 361-381. - Kazalo


ISBN 961-6271-92-X ISBN 978-961-6271-92-9
a) Demokracija - Zgodovina - Evropa b) ideologija

321.7(4)(091)


COBISS.SI-ID 228637440

CARBALLO, José Rodríguez
        Prodorno in smelo v času ponovne utemeljitve : poročilo generalnega ministra br. Joséja Rodrígueza Carballa, OFM / [prevedel Stane Zore]. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2006. - 148 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Dokumenti manjših ; 18)

Prevod dela: Con clarita e audacia nel tempo di rifondazione. - Opombe z bibliografijo na dnu str.


ISBN 961-6326-50-3
a) Frančiškani - Delovanje - Dokumenti b) redovništvo c) pastoralno delo

271.3(093.2)


COBISS.SI-ID 228250624

        The CHICAGO manual of style : [the essential guide for writers, editors, and publishers]. - 15th ed. - Chicago : University of Chicago Press, 2003. - XVII, 956 str. ; 24 cm

Ov. podnasl. - Bibliografija: str. 863-879. - Kazalo
ISBN 0-226-10403-6
a) angleščina b) znanstveni sestavek c) znanstveno delo d) raziskovalno delo e) metodologija f) pravilnost jezika g) pravopis h) stilistika i) priročniki

001.81(035)


808.1(031)=111
COBISS.SI-ID 22549602

        COBISS3/MEDKNJIŽNIČNA izposoja : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 400 izv.
ISBN 961-6133-21-7
a) COBISS/Medbibliotečna izposoja - Programska oprema - Priročniki b) Online katalogi - Izposoja gradiva - Priročniki

024.68:004.42(035)


COBISS.SI-ID 55070721

        COBISS3/NABAVA : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 153 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 400 izv.
ISBN 961-6133-20-9
a) COBISS/Nabava - Programska oprema - Priročniki b) Online katalogi - Nabava gradiva - Priročniki

025.2:004.42(035)


COBISS.SI-ID 55070465

        COBISS3/SERIJSKE publikacije : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 115 str. : tabele ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 400 izv.
ISBN 961-6133-23-3
a) COBISS/Serijske publikacije - Programska oprema - Priročniki b) Serijske publikacije - Nabava gradiva - Priročniki c) programska orodja

025.2/.6:004.42(035)


025.2:050(035)
004.4:025.2:050(035)
COBISS.SI-ID 55071233

        COBISS3/UPRAVLJANJE aplikacij V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2005. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
ISBN 961-6133-19-5
a) COBISS3 - programska oprema - upravljanje aplikacij - knjižnice - priročniki

025:004.42(035)


COBISS.SI-ID 55070209

        COBISS3/ZALOGA : V3.0 : priročnik za uporabnike / [izdal] Institut informacijskih znanosti. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, 2005 (Maribor : Grafiti studio). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - 800 izv.
ISBN 961-6133-22-5
a) COBISS/Zaloga - Programska oprema - Priročniki b) knjižnice c) zaloge

025.2:004.42(035)


COBISS.SI-ID 55070977

COLE, Phillip
        The myth of evil / Phillip Cole. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. - VIII, 256 str. ; 24 cm

Z avtorjevim podpisom. - Bibliografija: str. [242]-250. - Kazalo


ISBN 0-7486-2200-4 (trda vezava) ISBN 978-0-7486-2200-9 (ISBN-13)
a) Good and evil b) Psychology c) dobro d) zlo e) psihologija f) filozofija g) izvor h) obsedenost i) duševne bolezni

2-185.3:1


COBISS.SI-ID 3990618

        COMARC/A format : za normativne podatke / [izdal] Institut informacijskih znanosti, IZUM. - Maribor : Institut informacijskih znanosti, IZUM, 2003. - 1 zv. (loč. pag.) ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: COBISS, Kooperativni online bibliografski sistem in servisi. - Delovno gradivo, februar 2003.
a) normativni podatki b) osebna imena c) COBISS d) priročniki

025.32:004.42(035)


COBISS.SI-ID 2731128

CORBEIL, Jean Claude
        Veliki slikovni slovensko-angleško-nemško-italijanski slovar / Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault ; [redakcija slovenskega teksta Branko Madžarevič ; prevod Primož Debenjak ... et al.]. - Ljubljana : DZS, 1994 (tiskano v Kanadi). - XXX, 960 str. : barvne ilustr. ; 29 cm. - (Slovarji DZS)

Ov. in hrbtni nasl.: Veliki slikovni slovar. - Izbrana bibliografija: str. XIV. - Kazala


ISBN 86-341-1061-3
a) Slikovni slovarji b) Poliglotski slovarji c) slikovni slovarji d) poliglotski slovarji e) slovenščina f) angleščina g) nemščina h) italijanščina

811.163.6'374.3=00


COBISS.SI-ID 38578944

CRESWELL, John W.
        Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches / John W. Creswell. - 2nd ed. - Thousand Oaks (Calif.) ; London ; New Delhi : Sage Publications, cop. 2003. - XXVI, 246 str. : tabele ; 24 cm

V CIP zapisu leto 2002. - Bibliografija: str. 228-236. - Kazalo


ISBN 0-7619-2441-8 (trda vez.) ISBN 0-7619-2442-6 (broš.)
a) Social sciences - Research - Methodology b) Social sciences - Statistical methods c) teorija d) sociologija e) etika f) statistika g) metodologija h) raziskovalno delo i) znanost

001:311
COBISS.SI-ID 1676465

        ČLOVEK v Alpah : desetletje (1996-2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah / Tone Cevc ... [et al.] ; uredil Tone Cevc ; [prevodi Marija Javor Briški]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 275 str. : ilustr. ; 23 cm

Spremna beseda = Vorwort / Tone Cevc: str. 7-10. - Bibliografija in Zusammenfassung pri vseh prispevkih


ISBN 961-6568-50-7
a) Alpe (Slovenija) - Arheološke najdbe - Zborniki b) arheologija c) arheološka najdišča d) arheološke raziskave e) archaeology f) archaeological sites g) archaeological researches

903/904(497.4)(082)


COBISS.SI-ID 227724544

        DAR Svetega pisma / [prevedla Barbara Baloh in Miran Špelič] ; [izdala] Slovenska škofovska konferenca. - Ljubljana : Salve, 2007. - 78 str. ; 21 cm

Prevod dela: The gift of Scripture
ISBN 978-961-6480-03-1 (Slovenska škofovska konferenca) ISBN 978-961-211-396-4 (Salve)
a) Biblia

27-23
COBISS.SI-ID 231873280
Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa