Wito kwa Kiislamu na kujibu wamisionari, hivyo Sheikh aliamua kuondoka wote biashara nyingineDownload 0.61 Mb.
bet1/46
Sana24.06.2017
Hajmi0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
www.Allah.com

www.Muhammad.com


Ahmed Deedat wenyewe Akifafanua Ukweli

Mwongozo Ultimatum


Ahmed Deedat, Kairanvi, Zakir Naik, Yusuf Estes ni kuongoza

Mjadala Mkuu

au

Akifafanua ukweli wa Uislamu kwa WakristoIshari al Haq
Sheikh Ahmed Deedat aliamua kujifunza Kiingereza Biblia matoleo yote mbalimbali hata Kiarabu matoleo,

alifanya chati utafiti linganishi wa Injili, akakuta ndani yake uwezo kamili wa kufanya kazi

Wito kwa Kiislamu na kujibu wamisionari, hivyo Sheikh aliamua kuondoka wote biashara nyingine.

Nchini Pakistan alikuta kitabu (Ishari Al Haq, akifafanua ukweli) na Rahmatullah MR Kairanvi

ya Agra, India (1854), hivyo Sheikh inatekelezwa kile kujifunza kutoka kitabu hiki katika kukabiliana na wamisionari,

kuwatembelea katika nyumba zao kila Jumapili. Yeye alihamia mji wa Durban, Afrika kusini na

wanakabiliwa wamisionari wengi na imara
Uenezaji wa Kiislamu Kituo cha Kimataifa

Deedat Free eBooklets;

http://www.ipci.co.za/

http://www.youtube.com/results?search_query=Islamic+Propagation+Centre+International

http://www.youtube.com/results?search_query=ahmed+deedat+%2B+indonesia

http://www.youtube.com/results?search_query=ahmed+deedat

http://www.ahmed-deedat.net/wps/modules.php?name=myBooks2

http://www.iipctube.com/categories/66/Ahmad-Deedat


Akifafanua Ukweli mjadala

juu ya 345 zilizo (196 HOJA pamoja 149 Nyongeza ya Biblia)

Kufunika 38 Biblia na vitabu kila inaaminika kuwa ya kweli na

halisi na karibu wote Wakristo


Kati ya

Mchungaji C.C.P. Fonder, Mkuu wa Global Christian Mission


Na Mshindi
M.R. Kairanvi, Msomi wa Agra, India 1854
kwanza Kiingereza tafsiri kutoka Urdu na majina heri Mujawir katika Madina
pili na ya mwisho ya Kiingereza marekebisho na Anne Khadiejah & Ahmad Darwish

wakati wanaoishi katika Muhammad Ali Clay nyumba, Chicago, IL, USA


Imeandikwa awali katika Kiajemi na kutafsiriwa katika Kiarabu na Prof Abdusabour Shaheen,

Dar al Uloom, Chuo Kikuu cha Cairo, Cairo, Misri.


Tazama pia

Makala ya Askofu wa Uramiah

"Muhammad katika Old & Jipya"

Prof. Mchungaji David Benjamin Keldani, B.D. 1904

Iliyochapishwa na Mahakama ya Doha, Qatar
Inatazamwa katika Mazungumzo hii Kale na Jipya mistari

ni alinukuliwa kutoka King James na Marekani Bible Society.


Kurani (Quran) aya ni alinukuliwa kutoka kisasa kurani

na Darwish ya Allah.com


Neno la Kiarabu "Allah" ni nomino sahihi ya Muumba

Neno la Kiarabu "Uislamu" maana katika Kiingereza mwenyewe ubmission "Mwenyezi Mungu


1 Biblia inaeleza:
Vitabu vya Biblia
"Wao ni lakini majina aliyopewa na wewe na baba yako.

Mwenyezi Mungu hakuyateremshia mamlaka kwa ajili yao.

Wao kufuata dhana tu na roho zao Desire mwenyewe, ingawa

uongozi wa Bwana wao umefika kwa wao. "[kurani 53:23]


vitabu vya Biblia wamegawanyika na Wakristo

na Wayahudi katika sehemu mbili kuu: Agano la Kale na

Agano jipya.
vitabu vya Agano la Kale ni alidai kuwa

kupokea kupitia Manabii ambao walikuwa kabla ya Mtume

Yesu, Masihi.
vitabu vya Agano jipya wanaaminika kuwa imeandikwa

kupitia msukumo nyuma ya Yesu.


Vitabu vyote vya Kale na Jipya pamoja ni

aitwaye Biblia. Biblia ni neno la Kigiriki ambayo ina maana ya "kitabu".

Maagano pia imegawanyika katika sehemu mbili. The

sehemu ya kwanza ya Agano la Kale ni kuamini kuwa halisi na

karibu wote Wakristo wa kale, wakati uhalisi wa

sehemu nyingine ni uliofanyika kuwa na mashaka na utata.


2 THE FIRST DIVISION Agano la Kale
Ukusanyaji hii inajumuisha ya 38 vitabu:
1 GENESIS
Kitabu cha Mwanzo inaeleza kuundwa ardhi na

anga na anatoa akaunti ya kihistoria ya Manabii Adam,

Nuhu, Ibrahimu, Isaka na Joseph. kitabu mwisho na kifo

Mtume Joseph. Hii pia ni kuitwa kitabu cha Uumbaji.


2 EXODUS
Kutoka ni hasa maelezo ya maisha ya Mtume

Musa. Ni pamoja na mafundisho ya Musa, msuguano wake na

Farao, Farao wenyewe kuzama katika bahari na mdomo

mawasiliano ya Mungu na Musa. Ni mwisho na Israeli "

kambi katika jangwa la Sinai. Ni kuitwa Kutoka kwa sababu

inaeleza tukio la Israeli "kutoka Misri.


3 Mambo ya Walawi
Ni mkusanyiko wa maamrisho na sheria aliyopewa Israeli

wakati wa kuzunguka yao katika jangwa la Sinai. Ina sura 27.


4 IDADI
5 Kitabu cha Hesabu ni pamoja na matukio ya sensa ya

Israeli, historia yao kabla ya kuondoka zao Kanaani na

maamrisho ya Mtume Musa iliyofunuliwa kwake na benki ya

mto Jordan. Ina sura 36.


6 Kumbukumbu
Kitabu cha Kumbukumbu ni mkusanyiko wa matukio hayo na

maamrisho iliyofanyika kuanzia baada ya kipindi cha Kitabu cha

Namba ya kifo cha Musa. Ina sura 34.
mkusanyiko wa vitabu hizi tano pamoja inaitwa

Vitabu vya sheria au Torati. Hii ni neno la Kiebrania lenye maana ya "sheria

neno pia mara kwa mara kutumika kwa maana ya m Kale

ujumla.
7 Kitabu cha Yoshua


Kitabu cha Yoshua ni kuhusishwa kwa Mtume Joshua mwana wa

Mtawa ambaye alikuwa mtumishi wa kuaminika na waziri wa Musa. Alikuwa

alifanya Mtume wa Israeli baada ya kifo cha Musa. Yeye alifanya

vita dhidi ya Waamaleki na alikuwa mshindi juu yao. Kitabu hiki

inaeleza maisha yake hadi wakati wa kifo chake. Ina 24

sura.
8 kitabu cha Waamuzi


Kitabu cha Waamuzi inashughulikia kipindi baada ya kifo cha

Joshua. Kipindi hiki inaitwa kipindi cha Waamuzi, kwa sababu,

kutokana na makosa yao na uovu Mungu kuweka kikatili, kigeni

wafalme juu yao kuwaadhibu mpaka wakarudi kwa Mungu na

walitubu dhambi zao. Kisha baadhi ya viongozi walikuwa alimfufua kati

yao na alikuja kuwaokoa yao. Viongozi hawa Israeli walikuwa

inayojulikana kama Waamuzi. Ina sura ya 21.
9 kitabu cha Ruthu
Kitabu cha Ruth inaeleza matukio katika maisha ya mwanamke wa

Moabu aitwaye Ruth. Alikuwa mama ya Obed babu

Mtume Daudi. Yeye alihamia Bethlehemu na ndoa

Boaz. Wao alichukua mtoto Obed. Mwanawe alikuwa Jesse ambaye alikuwa

baba wa Mtume Daudi. Ina sura tu 4.
10 THE KWANZA tarehe ya Samweli
Kitabu Kwanza Samuel wasiwasi Mtume Samuel ambaye

mara ya mwisho ya Waamuzi wa Israeli. Samweli alifanya mfalme wa

Israeli katika kipindi chake. Pia pamoja na mauaji ya

Goliath


na Daudi na matukio mengine hadi kifo cha Samweli. Ina
11 THE SECOND tarehe ya Samweli
Kitabu Pili cha Samweli inaeleza matukio baada ya

kifo cha Sauli. Ni pamoja na utawala wa kifalme wa Daudi na vita yake

dhidi ya wana wa Sauli. Ina sura 24.
12 THE KWANZA kitabu cha wafalme
Kitabu Kwanza wa Wafalme huanza na umri wa miaka ya Daudi

An pamoja tukio la kifo chake, utawala wa Mtume

Sulemani, kifo chake na maisha ya wanawe hadi kifo cha

Ahabu. Mtume Elia maelezo mwenyewe ni pia pamoja. Ina 22

sura.
13 THE SECOND kitabu cha wafalme
Kitabu Pili wa Wafalme pamoja na matukio kutoka

kifo cha Ahabu utawala wa Zedikiah. Manabii Eliya na

Yosia pia yametajwa. Ina sura 25.
14 Mambo ya Nyakati mimi
Mambo mimi inajumuisha nasaba kutoka kwa Adamu Sulemani.

Pia pamoja short akaunti ya kihistoria ya kuongoza hadi

wakati wa Daudi na anatoa maelezo ya Daudi utawala mwenyewe juu ya

Waisraeli. Ina sura 36.


15 Mambo ya Nyakati II
Mambo II inaeleza Solomon utawala mwenyewe kwa kina na pia

inatoa short akaunti ya mbalimbali Wafalme baada Solomon hadi

kutawala wa Zedikiah. uvamizi wa Nebukadreza pia ni

kufunikwa mwishoni.


16 THE KWANZA kitabu cha Ezra
Ezra mimi inaeleza ujenzi wa Yerusalemu na Cyrus

Mfalme wa Uajemi baada ya uvamizi wa Nebukadreza. Pia

anamtaja uhamishoni ya Ezra na kurudi Israeli kutoka

Babeli katika nchi yao. Ina sura ya 10.


17 THE SECOND kitabu cha Ezra
Ezra II pia inaitwa Kitabu cha Nehemia. Nehemia alikuwa

mnyweshaji wa Artashasta mfalme wa Uajemi. Wakati yeye kujifunza kuhusu

uharibifu wa Yerusalemu na Nebukadneza, akatafuta

mfalme ruhusa mwenyewe akaja Yerusalemu. Yeye upya ni

kwa msaada wa Ezra. Kitabu hii inaeleza matukio yote haya na

majina ya wale ambao ulisaidia katika kujenga Yerusalemu. Haya

matukio ulifanyika katika 445 BC. Ina sura ya 13.
18 Kitabu cha Ayubu
Kitabu cha Ayubu alisema kuwa na Job Mtume ambaye

uvumilivu na uvumilivu pia alikubali na kusifiwa na

Kurani Mtakatifu. Yeye alizaliwa katika Usi, mji wa mashariki wa

Dead Sea. kitabu hasa lina mazungumzo kati ya

Kazi na rafiki zake watatu Elifazi Mtemani, Bildadi

Shubite, Zopher Na "amathite ambao wanasisitiza kuwa majanga ya

Kazi ni matokeo ya dhambi zake wakati Job anakanusha hii. Kitabu hiki ni

uliofanyika kuwa ya kubwa ya fasihi sifa ya mtu. Ina sura 42.


19 kitabu cha Zaburi
Kitabu cha Zaburi ni aina ya rushwa ya kitabu cha ambayo

Kurani Mtakatifu anasema, "Tumewapa Zaboor kwa Dawood."

kitabu ni mkusanyiko wa 150 Zaburi, au nyimbo za sifa, kwa

Mungu.
20 Kitabu cha Mithali


Kitabu cha Mithali ni mkusanyiko mashauri na

methali ya Mtume Sulemani. Wakristo wanadai kwamba hii

kitabu imeandaliwa na Sulemani mwenyewe. Wafalme mimi anasema: "Na yeye

alizungumza methali elfu tatu "(4: 32).. Ina sura 31.


21 kitabu cha Mhubiri
Kitabu cha Mhubiri pia inaitwa "Kitabu cha

Mhubiri ". Ni alisema kuwa jina la mmoja wa wana wa Daudi

alikuwa "Mhubiri". Ni huanza na maneno haya: "maneno ya

Mhubiri, mwana wa Daudi ".. (1: 1) kitabu ni mkusanyiko

mashauri na kushauri.
22 KITABU CHA wimbo wa Sulemani
Kitabu cha Wimbo wa Sulemani alisema kuwa ukusanyaji wa

nyimbo ambayo walikuwa linaundwa na Solomon ambayo Kitabu cha

Wafalme anasema: "Yeye alizungumza elfu tatu Mithali na nyimbo zake

walikuwa na tano elfu. "Ni ina sura nane.


23 Kitabu cha Isaya
Kitabu cha Isaya ni kuhusishwa kwa Mtume Isaya, mwana wa

Amozi, ambaye alikuwa mshauri wa Hezekia, mfalme wa Yuda, katika

Karne ya 8 KK. Wakati Senakeribu, mfalme wa Ashuru, walivamia

Yerusalemu, Isaya alikuwa msaada mkubwa kwa Hezekia, mfalme wa

Yuda. Kitabu hiki ni mkusanyiko wa maono yake na utabiri wa

matukio ya baadaye. Utabiri haya kulingana na Wakristo walikuwa

yaliyotolewa na Isaya katika utawala wa wafalme Azaria, Yothamu na

Hezekia. Ina 66 sura. Kitabu hili lina vifungu vingi

ya kubwa ya fasihi sifa ya mtu.
24 kitabu cha Yeremia
Jeremiah alikuwa mtume na mwanafunzi wa nabii Isaya. Mungu

alifanya naye nabii katika siku za Joshua au Zedikiah. Alikuwa

alimtuma Israeli kuwazuia upotoshaji wao. Yeye

kuwahubiria Waisraeli lakini hawakuwa kumsikiliza. Mungu

umebaini yeye Israeli ingekuwa hivi karibuni kuwa wanakabiliwa na

adhabu kutoka kwa Mungu kwa njia ya uvamizi na

Nebukadreza. Jeremiah aliwaonya huu na aliwashauri

kujisalimisha ila walimkejeli. Katika mwisho Yerusalemu ilikuwa

kabisa kabisa kwa Nebukadreza. Mtume Jeremiah

wamehamia Misri. Kulingana na baadhi ya wasomi kurani Mtakatifu

inahusu tukio hili katika Surah 2: 259. Ina sura 56.
25 kitabu cha Maombolezo
Kitabu cha Maombolezo ni mkusanyiko wa nyimbo za

maombolezo ambayo ni alisema wamekuwa ulioandaliwa na Mtume

Jeremiah baada ya uharibifu wa Yerusalemu na Nebukadreza.

Ina sura 5 tu.


26 Kitabu cha Ezekieli
Kitabu cha Ezekieli ni alidai kuwa na Mtume Ezekiel,

mwana wa Boazi. Yeye alikuwa wa ukoo wa Lawi, mwana wa Yakobo.

Alipigana kishujaa dhidi ya Nebukadreza. Kitabu hiki ni alisema

kuwa ukusanyaji wa mafunuo yake ambalo lina utabiri,

mawaidha na maonyo kwa watu kuhusu hukumu ya Mungu mwenyewe

juu yao, na juu ya kuanguka kuja na uharibifu wa Yerusalemu.


27 kitabu cha Daniel
Mtume Daniel alikuwa miongoni mwa watu wenye busara ambao walikuwa

uhamishoni kutoka Yuda na walichukuliwa mateka na

Nebukadreza. tafsiri ya baadhi ya ndoto ya mfalme

walikuwa wazi kwa yeye kupitia mafunuo, na mfalme alifanya

Gavana wa Babeli. Pia pamoja na ndoto ya

Nabii Daniel kuhusu hali ya baadaye ya Israeli. Haya

ndoto pia yana unabii kuhusu ujio wa Yesu,

Masihi. Ina sura kumi na mbili.


28 kitabu cha Hosea
Hosea alikuwa mmoja wa manabii wa Israeli. Yeye ni alisema

wamekuwa wakiishi katika kipindi cha Yothamu, Azaria na Hezekia,

wafalme wa Yuda. Kitabu hiki ni alisema kuwa teremshwa kwake

wakati wa kipindi cha utawala wao. kitabu zaidi ina yake

maonyo kwa Israeli dhidi ya upotoshaji wao. Yake

Ishara ni zaidi katika mfumo wa methali au katika ishara

lugha. Ni lina sura 14.
29 kitabu cha Yoeli
Torati (vitabu vya) madai kwamba Joel alikuwa nabii wa

Mungu. Kitabu hiki ambayo ina sura tatu tu lina yake

Ishara na ni pamoja na maamrisho kuhusu kufunga na onyo

dhidi ya maovu ya Israeli.


30 kitabu cha Amosi
Amos pia alisema kuwa nabii. Katika mwanzo alikuwa

mchungaji katika mji wa Tekoa. Yeye akawa nabii na Mungu katika c.

783 BC. sura ya kitabu hiki tisa ni alisema wamekuwa

umebaini naye katika utawala wa Mfalme Uzia. Kitabu hiki

inajumuisha maonyo yake kwa Israeli kwa sababu ya wao

maovu. kitabu pia anahisi uvamizi wa Yerusalemu na

mfalme wa Ashuru kama adhabu kutoka kwa Mungu, ambayo ni

zilizotajwa katika Mwanzo (29: 15)


31 Kitabu cha Obadia
Hii andiko ndogo ina aya 21 tu na ni pamoja na

ndoto ya Obadia Mtume. Kuna baadhi ya utabiri

kuhusu kushindwa Adom, adui wa Yuda.
32 Kitabu cha Yona
Kitabu hiki ni alisema wamekuwa wazi kwa Mtume Yona.

Yeye alitumwa kwa watu wa Ninawi. hadithi iliyotolewa na Torati

ni tofauti kidogo kutoka kwa mmoja anajulikana kwa Waislamu.
33 Kitabu cha Mika
Kitabu hiki ni alisema kuwa kutoka kwa Mtume Mika,

Morashite, ambaye alikuwa nabii katika kipindi cha mfalme Hezekia

c. 900 BC. Alionya Israeli ya ghadhabu ya Mungu mwenyewe juu ya akaunti

ya upotoshaji wao. mfalme, Hezekia, alikubali yake

unabii na kuepukana na maovu. (32 kilo. 26)
34 Kitabu cha Nahumu
Nahumu pia kuonekana kama Mtume na Torati. Kidogo sana

inajulikana kuhusu maisha yake. Kitabu hiki cha 3 sura inaelezea

ndoto ya Nahumu ambayo ni pamoja na utabiri wa kuanguka kwa

Mji wa Ninawi.


35 KITABU CHA Habakuki
Habakuki pia alidai kuwa Mtume na Torati. Sisi

si dhahiri kuhusu kipindi chake. Torati inaonekana kuweka naye katika

kipindi kabla ya Nebukadreza mwenyewe uvamizi wa Yerusalemu. Hii

kitabu anamtaja moja ya ndoto zake ambayo anamsihi Israeli

juu ya matendo yao maovu na anahisi uharibifu wa Yerusalemu na

Nebukadreza. Ina 3 sura.


36 kitabu cha Zephania
Sefania pia wanatakiwa kuwa Mtume ambaye alikuwa

aliyeteuliwa na Mungu kwa nabii-kofia katika kipindi cha Yosia, mwana

wa Amoni, mfalme wa Yuda. Hii script ya 3 sura anaonya

Watu wa Israeli dhidi ya uvamizi wa Yerusalemu na

Nebukadreza.
37 Kitabu cha Hagai
Hii script ya 2 sura ni ulitokana na Mtume Hagai

ambaye aliishi katika wakati wa Dario, mfalme wa Uajemi, katika 500 BC

baada ya uvamizi wa Nebukadreza. Alitoa wito kwa Waisraeli

kujenga upya Yerusalemu na alionya wale ambao pingamizi yao.


38 Kitabu cha Zekaria
Zakaria alikuwa pia Mtume. Ikumbukwe hapa kwamba

hii Zakaria si mmoja ambaye amekuwa zilizotajwa katika Mtakatifu

Quran. Yeye alisema kuwa rafiki ya Mtume Hagai katika

wakati wa ujenzi wa Yerusalemu. Kitabu hii ina

zaidi ya ndoto ambayo ni pamoja na unabii kuhusu siku zijazo

wana wa Israeli na kuja kwa Mtume Yesu Ina


39 kitabu cha Malaki
Kitabu cha Malaki ni kuhusishwa kwa Mtume Malaki. Yeye

ni Mtume wa mwisho wa Agano la Kale. kitabu ina 4 sura

na inaeleza kufuru ya Israeli. Mtume

Malaki aliishi kuhusu 420 miaka kabla ya Mtume Yesu,

Masihi
Hizi thelathini na nane vitabu wanaaminika kuwa ya kweli na

halisi na karibu wote Wakristo. Wasamaria, hata hivyo,

madhehebu ya Wayahudi, aliamini katika saba tu kati yao, yaani tano

vitabu vya Musa na kitabu cha Yoshua mwana wa Nuni na

Kitabu cha Waamuzi. Jina yao inahusu mji wa Samaria katika

Palestina. Wao tofauti na Wayahudi katika pointi mbili,

alikubali idadi ya vitabu na nini hufanya mahali

ya ibada.


3 THE SECOND DIVISION Agano la Kale
Kuna vitabu tisa katika sehemu hii. uhalisi wa haya

vitabu imekuwa hatua ya utata mkubwa miongoni mwa Wakristo.

Imani ya Kiprotestanti, kwa mfano, haina kukiri

asili ya ibada ya vitabu hivi, na wao kuondolewa kwao kutoka

Biblia zao. Hawana kuunda sehemu ya King James toleo la

Biblia. mkusanyiko wa vitabu hizi tisa na vitabu vingine vitano

pamoja wameitwa Apocrypha.
1 kitabu cha Esta
Esther alikuwa mwanamke ambaye alikuwa miongoni mwa Wayahudi mateka

kutoka Yerusalemu katika Babeli. Ahasuero, mfalme wa Uajemi, alikuwa

furaha na mke wake wa kwanza na yeye kuolewa Esther. Aman,

waziri wa mfalme, alikuwa na baadhi ya tofauti na Mardochaeus,

baba wa Malkia Esta. Yeye walipanga kuwaangamiza Wayahudi. Esther

wanaamini mfalme kupambana njama hii na kuokolewa Wayahudi. Hii

kitabu inaeleza tukio hili katika sura ya 10.
2 KITABU CHA BARUCH
Baruku alikuwa mwanafunzi na mwandishi wa nabii Yeremia

(Yer 32: 13-36, 36:. 4-32, 43: 3 - 16, 45: 1 - 3)

Kiprotestanti Biblia haina ni pamoja na kitabu hiki.
3 SEHEMU ya kitabu cha Daniel
4 KITABU CHA TOBIAS
Tobias alikuwa Myahudi ambaye alikuwa kuchukuliwa kwa Ashuru katika

kipindi cha uhamisho. kitabu inaeleza safari ya hatari yaliyotolewa na

yeye na mtoto wake. Pia pamoja na tukio la ndoa yake na

mwanamke ajabu Sarah. Kitabu hiki ina kubwa ya fasihi sifa ya mtu.


5 KITABU CHA JUDITH
Kitabu hiki ni kuhusishwa kwa mwanamke jasiri sana Wayahudi aitwaye

Judith. Yeye kuokolewa na mikononi watu wake kutokana na ukandamizaji

mfalme wa Ashuru. Pia pamoja na hadithi ya upendo wake.
6 hekima ya Sulemani
Kitabu hiki ni kuhusishwa kwa Mtume Sulemani. Ina

maneno ya busara ya Mtume na ni sawa katika njia nyingi

Kitabu cha Mithali.
7 Mhubiri
Hii ni mkusanyiko wa mahubiri na mawaidha. Ni

kuhusishwa na Masiah, mhubiri katika c. 200 BC. Kitabu hii pia

ya kubwa ya fasihi sifa ya mtu.
8 THE KWANZA KITABU CHA Wamakabayo
Kitabu hiki inaeleza uasi wa kabila la

Wamakabayo.


9 kitabu cha pili cha Makabayo
Kitabu hiki inaeleza historia ya kipindi cha muda mfupi na

ina baadhi ya taarifa ya ajabu au rushwa.


4 vitabu vya Agano Jipya
FIRST DIVISION YA AGANO JIPYA
Kuna vitabu ishirini katika sehemu ya kwanza ya New

Kale. Vitabu hivi ishirini wanaaminika kuwa ya kweli na

halisi na Wakristo.
1 Injili ya Mathayo
Hii si Mathayo ambaye alikuwa mmoja wa wale kumi na wawili wa

Mtume Yesu. Kitabu hii ni kuchukuliwa kuwa kongwe ya

Injili. kitabu huanza na nasaba ya Mtume

Yesu na inaelezea maisha yake na mafundisho hadi kupaa kwake

mbinguni.
2 Injili ya Marko
Mark alikuwa mwanafunzi wa Peter, mwanafunzi wa Mtume Yesu.

Injili hii huanza na unabii yaliyotolewa na uliopita

Manabii kuhusu kuja kwa Mtume Yesu. Inaelezea

maisha ya Yesu hadi kupaa kwake mbinguni. Lina

16 sura.
3 Injili ya Luka
Luka alikuwa daktari na alikuwa rafiki wa Paulo na

alisafiri pamoja naye katika safari yake (Kol 4: 14 Matendo 16) alikufa

mwaka 70 BK. Injili yake huanza na kuzaliwa kwa Mtume Yohana

"Mbatizaji" (jina lake katika kurani ni Yahya) na inashughulikia maisha

Yesu hadi kupaa kwake mbinguni. Ina sura 24.
4 Injili ya Yohana
Kitabu hiki pia huanza na kuzaliwa kwa Yohana Mbatizaji na

inaeleza matukio tangu kuzaliwa kwa Mtume Yohana

kupaa ya Mtume Yesu. Ni lina sura ya 21.

Ikumbukwe hapa kuwa Yohana mwana wa Zebedayo,

mwanafunzi wa Yesu ni hakika si mwandishi wa kitabu hiki. Baadhi ya

Wakristo wanadai kwamba mwandishi wa kitabu hiki inaweza kuwa John

Mzee lakini dai hili pia si mkono na yoyote ya kihistoria

ushahidi.


Vitabu hivi vinne pia kuitwa Evangels nne.

Wakati mwingine neno Evangel pia kutumika kwa ajili ya vitabu yote ya

Agano jipya. neno ni wa asili ya Kigiriki na maana nzuri

Habari na kufundisha.


5 Matendo ya Mitume
Ni alisema kuwa script hii iliandikwa na Luke kwa Theopheus. Ni

pamoja na vitendo na mafanikio ya wafuasi wa Mtume


Yesu baada ya kupaa kwake. Ni hasa inaeleza safari

Paulo mpaka kuwasili kwake katika Roma katika 22 AD. Ina sura 28.


6 Waraka wa Paulo kwa Warumi
Hii ni barua iliyoandikwa na Paul kwa baadhi ya Kirumi yake

wafuasi. Paulo alikuwa Myahudi na adui wa wafuasi wa

Yesu katika mwanzo. Baadhi ya wakati baada ya kupaa kwa Yesu

mbinguni yeye ghafla alitokea na alidai kuwa alipokea

maelekezo kutoka kwa Yesu.
7 KWANZA Waraka wa Paulo kwa WAKORINTHO
Hii ni mwenyewe kwanza barua ya Paulo kwa Wakorintho na lina

zaidi ya mafundisho na maamrisho kuhusu umoja miongoni mwa

Wakristo. Wakati huo walikuwa kushiriki katika migogoro mbalimbali.

Sura ya 7 ni pamoja na baadhi ya maamrisho kuhusu ndoa

mahusiano. Katika sura ya 8 maovu ya upagani na Wakristo "

mtizamo jamii wapagani ni kujadiliwa. michache iliyopita

sura ni pamoja na mjadala juu ya upatanisho na Akhera

Sura ya 16 inaeleza baraka ya sadaka wasaa na michango

kwa Ukristo.
8 SECOND Waraka wa Paulo kwa WAKORINTHO
Barua hii pia imeandikwa kwa Wakorintho Paulo na

ina sura 16. Sura hizi ni pamoja na za kidini

maelekezo, uongozi, na mapendekezo kuhusu nidhamu

wa Kanisa. Kutoka sura ya 10 hadi mwisho Paulo anaongea yake

mawaziri ourneys.
9 Waraka wa Paulo kwa WAGALATIA
Galatia ilikuwa ni jimbo la Roma katika kaskazini ya Asia Ndogo.

Barua hii iliandikwa makanisa ya Galatia katika mapema 57 AD.

Paulo alisikia kwamba watu wa Galatia walikuwa kuwa kusukumwa

na dini nyingine. Katika barua hii yeye anajaribu kuwazuia

kubadilika.
10 Waraka wa Paulo kwa WAEFESO
Efeso ulikuwa mji muhimu biashara ya Asia Ndogo. Kuna

ilikuwa nyumba kubwa ya ibada kuna mungu Diana. Paul

akageuka ndani ya kituo cha kubwa ya Ukristo katika miaka mitatu ya

juhudi kubwa. (Matendo 1 (): 19) Katika barua hii anatoa baadhi ya maadili

maelekezo kwa watu.
11 Waraka wa Paulo kwa WAFILIPI
Barua hii ya Paulo kushughulikiwa na watu wa Filipi, a

mji wa Makedonia. Hii ni mji wa kwanza katika Ulaya ambapo Paulo

akihubiri Ukristo. Alikamatwa huko. Barua hii pamoja na

mafundisho yake ya kimaadili na mawaidha kwa umoja miongoni mwa

Wakristo.
12 Waraka wa Paulo kwa Wakolosai
Barua hii ya Paulo kushughulikiwa na Watu wa Kolosai, a

mji wa Asia Ndogo. Paulo kuwahamasisha kubaki Wakristo

na wito juu yao kujiepusha na maovu.
13 KWANZA Waraka wa Paulo kwa WATHESALONIKE
Barua hii ya Paulo iliandikwa kwa watu wa Thesalonike,

mji wa mkoa wa Makedonia ambao ni sehemu ya Ugiriki

leo. Yeye kujadili, katika barua hii, kanuni ambayo kuleta

juu ya furaha ya Mungu mwenyewe. Pia inazungumzia masomo mengine. Ina 5


Каталог: 88languages
88languages -> Ako stratil som ja, nieto väčšina moslimov na západe, ktorí nemajú prístup k týmto znalostiam
88languages -> Për Call islame dhe për t'iu përgjigjur misionarëve, kështu Sheikh vendosi të largohet nga të gjitha bizneset e tjera
88languages -> Şeyx bütün digər iş tərk etmək qərarına ki, İslam Call və missionerləri cavab
88languages -> Though Zakir and Estes are wrong to market Ibn Abdel Wahab innovated creed of the upper 6th
88languages -> For Islamic Call kuma zuwa amsa mishaneri, don haka Sheikh yanke shawarar barin sauran kasuwanci
88languages -> Ngokuba Call Islamic futhi baphendule zevangeli, ngakho Sheikh wanquma ukushiya zonke ezinye ebhizinisini
88languages -> Zadzwoń i dla islamskiego odpowiedzi na misjonarzy, więc Szejk postanowił opuścić wszystkie inne firmy
88languages -> Za islamski poziv i odgovoriti na misionarima, pa šeik odlučio ostaviti sve druge poslove
88languages -> Għall Sejħa Islamika u biex twieġeb għall-missjunarji, hekk Sheikh iddeċieda li jħalli kollha negozju ieħor
88languages -> Pentru Call islamică și pentru a răspunde la misionari, așa Sheikh a decis să părăsească toate celelalte afaceri


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa