Sveučilište u zadru odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja Ulica dr. Franje Tuđmana 24iDownload 1.67 Mb.
bet7/16
Sana22.06.2017
Hajmi1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 2 / IV

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta): 5 ( 140 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:


  Upoznati suvremene teorijske pristupe organizaciji predškolske odgojno-obrazovne djelatnosti te osposobiti studente za samostalnu izvedbu i primjenu temeljnih metoda i oblika rada u procesu poticanja različitih aspekata razvoja predškolskog djeteta. Osposobiti studente samoprocjenu i vrednovanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Razvijati osobine odgojitelja kao refleksivnog praktičara.

  Sadržaj:
  Temeljne zadaće, metode i djelatnosti rada u području razvoja govora djece predškolske dobi. Poticanje razvoja artikulacije glasova. Poticanje razvoja rječnika. Poticanje razvoja rečenice.Poticanje govornog stvaralaštva djece predškolske dobi. Govorne igre. Metodički aspekti dječje književnosti. Vježbe i igre za poticanje komunikacijskih umijeća djeteta. Predčitačke vještine djeteta. Igre za razvoj glasovne raščlambe. Vježbe predpisanja. Stvaranje povoljnog okružja za početno čitanje i pisanje.
  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe u vježbaonici(praktični rad), konzultacije, diskusija, samostalno istraživanje, Internet.

  • Obveze studenata: praktični ispit u vježbaonici, aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit.

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: praktični rad, istraživanje, pismeni i usmeni ispit

  • Literatura:
   1. Obvezna

     • Čudina-Obradović, M. ( 2002 ): Čitanje prije škole, Školska knjiga, Zagreb

     • Čudina-Obradović, M. ( 1995 ): Igrom do čitanja, Školska knjiga, Zagreb

     • Robotić, M. ( 2000 ) : Predvježbe pisanja, Alfej, Zagreb

  - Bašić, J. i sur. ( 1994 ) : Integralna metoda za odgajatelje i stručne suradnike predškolske ustanove, Alinea, Zagreb ( odabrana poglavlja )

   1. Dopunska

     • Petrović-Sočo, B.( 1997 ):Dijete, odgojitelj, slikovnica, Alinea,Zagreb

     • Obradović-Čudina,M. ( 2000 ): Kad kraljevna piše kraljeviću,Psihološki temelji učenja čitanja i pisanja, Grafa,Zagreb

     • skupina autora: Kako razvijati kulturu čitanja,Zbornik,Knjižnice grada Zagreba,Zagreb,1999.

     • Veronek-Germadnik,V.( 2002):Upoznajmo se -komunikacijske igre djece,roditelja i učitelj,Zagreb

   1. Internet izvori

  http://www.ioe.ac.uk

  http://www.eric.ed.gov

  NAZIV KOLEGIJA:METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA III

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc. Diana Nenadić – Bilan, prof.visoke škole

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / V

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 4

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta): 5 ( 140 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:


  Upoznati suvremene teorijske pristupe organizaciji predškolske odgojno-obrazovne djelatnosti te osposobiti studente za samostalnu izvedbu i primjenu temeljnih metoda i oblika rada u procesu poticanja različitih aspekata razvoja predškolskog djeteta. Osposobiti studente samoprocjenu i vrednovanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Razvijati osobine odgojitelja kao refleksivnog praktičara.

  Sadržaj:
  Psihološke osnove rada na razvijanju početnih matematičkih pojmova. Razvijanje kognitivnih struktura neophodnih za razvoj početnih matematičkih pojmova. Igra kao temeljna metoda u području razvijanja početnih matematičkih pojmova. Opažanje i shvaćanje prostora i prostornih odnosa. Značaj prostorne orijentacije i psihološke osnove opažanja i shvaćanja prostornih odnosa. Razvijanje prostorne orijentacije i shvaćanje prostornih relacija kod djece predškolske dobi. Razvijanje pojma skupa i broja. Skupovi u okolini. Nizanje rednog i glavnog broja. Formiranje pojma broja i percepcija. Razvijanje pojma geometrijskih oblika i struktura. Geometrijski sadržaji i psihološke osnove rada na formiranju temeljnih pojmova iz geometrije. Mjerenje i mjere. Pojam veličine i mjerenja. Smisao i mogućnosti mjerenja u radu s predškolskom djecom. Razlomci- pojam cijeloga, polovine, četvrtine.

  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe u vježbaonici ( praktični rad), konzultacije, diskusija, samostalno istraživanje, Internet.

  • Obveze studenata: praktični ispit u vježbaonici, aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit.

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: praktični rad, istraživanje, pismeni i usmeni ispit

  • Literatura:
   1. Obvezna

  • Liebeck,P. ( 1995 ):Kako djeca uče matematiku, Educa, Zagreb,

  • Vlahović, V., Vizek-Vidović, V. ( 2000 ): Kladim se da možeš, Zagreb

  • Čudina-Obradović, M. ( 2002 ): Matematika prije škole, Školska knjiga, Zagreb

  • Turton,N. (1996 ):Prva matematička slikovnica,Otokar Keršovani,Rijeka
   1. Dopunska

  • Peteh,M.( 1992 ): Matematika i igra u dječjem vrtiću,Alinea,Zagreb

  • Tomaš,A. ( 1993 )Individualizacijom do matematike,Sveučilište u Splitu,Split

   1. Internet izvori

  http://www.ioe.ac.uk

  http://www.eric.ed.gov

  NAZIV KOLEGIJA:METODIKA PREDŠKOLSKOG ODGOJA IV

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc. Diana Nenadić – Bilan, prof.visoke škole

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / VI

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta): 3 (84 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:


  Upoznati suvremene teorijske pristupe organizaciji predškolske odgojno-obrazovne djelatnosti te osposobiti studente za samostalnu izvedbu i primjenu temeljnih metoda i oblika rada u procesu poticanja različitih aspekata razvoja predškolskog djeteta. Osposobiti studente samoprocjenu i vrednovanje odgojno-obrazovne djelatnosti. Razvijati osobine odgojitelja kao refleksivnog praktičara.

  Sadržaj:
  Značajke učenja djece predškolske dobi u funkciji usvajanja temeljnih pojmova iz okoline. Aktivno učenje djeteta kao temeljni oblik upoznavanja sadržaja iz neposredne okoline. Aktivnosti, igre i poticaji u području upoznavanja društvene okoline, biljnog svijeta i promjena u prirodi. Aktivnosti, igre i poticaji u području upoznavanja životinjskog svijeta. Aktivnosti, igre i poticaji iz područja vjerskog odgoja. Aktivnosti, igre i poticaji iz područja ekološkog odgoja. Neposredna okolina kao izvor djetetovih iskustava i spoznaja. Baština kao izvor djetetovih iskustava i spoznaja.

  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe u vježbaonici (praktični rad), konzultacije, diskusija, samostalno istraživanje, Internet.

  • Obveze studenata: praktični ispit u vježbaonici, aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit.

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: praktični rad, istraživanje, pismeni i usmeni ispit

  • Literatura:
   1. Obvezna

  • Došen-Dobud,A:(1995):Malo dijete-veliki straživač,Alinea,Zagreb

  • Slunjski E., (2007): Kad djeca istražuju, Mali profesor, Zagreb

  • Uzelac,V.(1993): Djelatnosti u razvoju ekološke osjetljivosti,HPKZ, Zagreb.

  • Hoblaj,A.(2000):Otkrivajmo i upozajmo svijet zajedno,Nacionalni katehetski ured Hrvatske Biskupske konferencije,Zagreb

  • Gabelica-Šupljika,M.(1995):Blagdani djetinjstva,Školska knjiga,Zagreb,1995.

   1. Dopunska

  • Spajić-Varkaš,V.,Hudek,J.,Pirš,G.( 2000 ): Svijet u opasnosti-eko početnica,Zagreb

  • Nenadić-Bilan,D.(1995):Mojanova slikovnica,Grafotehna,Zadar

  • Hoblaj,A. ( 1995 ):Od zrna do kruha,Školska knjiga,Zagreb

  • Rothschild,E.R.,Daniels,E.R. (1999):Bogatstvo materijala kao izvor dječje spoznaje,Grafa,Zagreb
   1. Internet izvori

  http://www.ioe.ac.uk

  http://www.eric.ed.gov

  NAZIV KOLEGIJA:LIKOVNA KULTURA S METODIKOM I

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Ivan Zelić, red.prof., Karmen Travirka Marčina, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / III

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 4 (112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Student stječe znanja iz područja likovne kulture što se odnose na razvojne faze i zakonitosti razvoja likovnih stvaralačkih sposobnosti djece, te na stjecanje znanja o temeljnim elementima i sadržajima likovnog izražavanja i razvijanja vlastitih izražajnih sposobnosti u likovnom području.

  Student stječe sposobnost promišljanja i kreiranja odgojno-obrazovnih jednica s metodičkim osobitostima, osposobljavajući se za evaluaciju i samoevaluaciju rada.

  Sadržaj:

  Likovna kultura u predškolskom odgoju i obrazovanju; Oblici umjetničkog odgoja kroz povijest odgoja i obrazovanja; Razvojne faze u likovnom izražavanju djece: šaranje, shema, intelektualni realizam; Sinkretizam u likovnom izražavanju djece; Likovni tipovi djece; Zakonitosti razvoja likovno-stvaralačkih sposobnosti djece; Likovni jezik u djece i njihov razvoj; Projektivne vrijednosti dječjeg likovnog izražavanja.

  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , seminari praktični rad

  • Obveze studenata: usmeni ispit i praktični rad

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: usmeni ispit,praktični rad, kontinuirano praćenje studenata, upitnik za studente

  • Literatura:

   1. Obvezna:
  • Jakubin, M. (1989), Osnove likovnog jezika i likovne kulture,

  Zagreb: Institut za pedagoška istraživanja Filozofskog fakulteta

  - Peić, M. (1986), Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga  • Tanay, E. R. (1990), Likovna kultura u razrednoj nastavi, Zagreb: Školska knjiga

  • Belamarić, D. (1986), Dijete i oblik, Zagreb: Školska knjiga

  b) Dopunska:


  • Janson, H. W. (1982), Istorija umjetnosti, Beograd

  • Conrad, G. (1964), The process of art education in the elementary school, Prentice-Hall, Inc, Englewoodclifs, N. J.

  • Priručnici:

  • Enciklopedija likovnih umjetnosti (1966), Zagreb: Leksikografski zavod

  • Enciklopedija hrvatske umjetnosti (1995), Zagreb, Leksikografski zavod


  NAZIV KOLEGIJA:LIKOVNA KULTURA S METODIKOM II

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Ivan Zelić, red.prof., Karmen Travirka Marčina, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / IV

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta ): 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Student stječe znanja iz područja likovne kulture što se odnose na razvojne faze i zakonitosti razvoja likovnih stvaralačkih sposobnosti djece, te na stjecanje znanja o temeljnim elementima i sadržajima likovnog izražavanja i razvijanja vlastitih izražajnih sposobnosti u likovnom području.

  Student stječe sposobnost promišljanja i kreiranja odgojno-obrazovnih jednica s metodičkim osobitostima, osposobljavajući se za evaluaciju i samoevaluaciju rada.

  Sadržaj:

  Temeljni elementi likovnog izržavanja i likovna sintaksa. Likovna područja rada. Izražajne vrijednosti pojedinih likovnih tehnika. Temeljni sadržaji praktičnog rada: Likovni elementi; Kompozicijski elementi; Komponiranje; Likovne tehnike; Oblikovanje na plohi; Vizualiziranje odgojno-obrazovnih sadržaja; Likovno-tehnička sredstva; Oblikovanje u prostoru.

  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , seminari praktični rad

  • Obveze studenata: usmeni ispit i praktični rad

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: usmeni ispit,praktični rad, kontinuirano praćenje studenata, upitnik za studente

  • Literatura:
   1. Obvezna:
  • Batušić, S. (1957), Umjetnost u slici (Pregled povijesti umjetnosti), Zagreb: Matica Hrvatska

  • Karlavaris, B. (1991), Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Hofbauer

  • Peić, M. (1986), Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga

  • Tanay, E. R. (1990), Likovna kultura u razrednoj nastavi, Zagreb: Školska knjiga

  • Bodulić, V. (1982), Umjetnički i dječji crtež, Zagreb: Školska knjiga

  b) Dopunska:


  • Janson, H. W. (1982), Istorija umjetnosti, Beograd
  • Conrad, G. (1964), The process of art education in the elementary school, Prentice-Hall, Inc, Englewoodclifs, N. J.

  • Priručnici:

  • Enciklopedija likovnih umjetnosti (1966), Zagreb: Leksikografski zavod

  • Enciklopedija hrvatske umjetnosti (1995), Zagreb, Leksikografski zavod

  NAZIV KOLEGIJA:LIKOVNA KULTURA S METODIKOM III

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Ivan Zelić, red.prof., Karmen Travirka Marčina, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / V

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta ): 5 ( 140 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Student stječe znanja iz područja likovne kulture što se odnose na razvojne faze i zakonitosti razvoja likovnih stvaralačkih sposobnosti djece, te na stjecanje znanja o temeljnim elementima i sadržajima likovnog izražavanja i razvijanja vlastitih izražajnih sposobnosti u likovnom području.

  Student stječe sposobnost promišljanja i kreiranja odgojno-obrazovnih jednica s metodičkim osobitostima, osposobljavajući se za evaluaciju i samoevaluaciju rada.

  Sadržaj:

  Likovno-tehničke vježbe (praktični rad): Crtanje; Slikanje; Prostorno plastično oblikovanje; Građenje; Modeliranje; Grafika. Metodika rada s djecom u vrtiću. Načini poticanja likovnog izražavanja djece: promatranje, zamišljanje, sjećanje, igrovne aktivnosti različitim likovnim sredstvima, materijalnim oblicima.

  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , seminari praktični rad

  • Obveze studenata: usmeni ispit i praktični rad

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: usmeni ispit,praktični rad, kontinuirano praćenje studenata, upitnik za studente

  • Literatura:
   1. Obvezna:
  • Jakubin, M. (1989), Osnove likovnog jezika i likovne kulture,

  Zagreb: Institut za pedagoška istraživanja Filozofskog fakulteta

  • Karlavaris, B. (1991), Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Hofbauer

  • Peić, M. (1986), Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga

  • Tanay, E. R. (1990), Likovna kultura u razrednoj nastavi, Zagreb: Školska knjiga

  • Belamarić, D. (1986), Dijete i oblik, Zagreb: Školska knjiga

  b) Dopunska:


  • Janson, H. W. (1982), Istorija umjetnosti, Beograd
  • Conrad, G. (1964), The process of art education in the elementary school, Prentice-Hall, Inc, Englewoodclifs, N. J.

  • Priručnici:

  • Enciklopedija likovnih umjetnosti (1966), Zagreb: Leksikografski zavod

  • Enciklopedija hrvatske umjetnosti (1995), Zagreb, Leksikografski zavod

  NAZIV KOLEGIJA:LIKOVNA KULTURA S METODIKOM IV

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Ivan Zelić, red.prof., Karmen Travirka Marčina, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / VI

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta ): 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Student stječe znanja iz područja likovne kulture što se odnose na razvojne faze i zakonitosti razvoja likovnih stvaralačkih sposobnosti djece, te na stjecanje znanja o temeljnim elementima i sadržajima likovnog izražavanja i razvijanja vlastitih izražajnih sposobnosti u likovnom području.

  Student stječe sposobnost promišljanja i kreiranja odgojno-obrazovnih jednica s metodičkim osobitostima, osposobljavajući se za evaluaciju i samoevaluaciju rada.

  Sadržaj:

  Didaktička načela; Praćenje, analiza, vrednovanje dječjih radova; Stvaralački oblici rada (ilustracija, mašta, sjećanje, prethodno promatranje, slobodan rad); Metodička priprava; Metodičke pripreme u vrtiću.

  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , seminari praktični rad

  • Obveze studenata: usmeni ispit i praktični rad

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: usmeni ispit,praktični rad, kontinuirano praćenje studenata, upitnik za studente

  • Literatura:
   1. Obvezna:
  • Karlavaris, B. (1991), Metodika likovnog odgoja 1, Rijeka: Hofbauer

  • Peić, M. (1986), Pristup likovnom djelu, Zagreb: Školska knjiga

  • Tanay, E. R. (1990), Likovna kultura u razrednoj nastavi, Zagreb: Školska knjiga

  • Bodulić, V. (1982), Umjetnički i dječji crtež, Zagreb: Školska knjiga

  b) Dopunska:

  • Janson, H. W. (1982), Istorija umjetnosti, Beograd

  • Conrad, G. (1964), The process of art education in the elementary school, Prentice-Hall, Inc, Englewoodclifs, N. J.

  • Priručnici:

  • Enciklopedija likovnih umjetnosti (1966), Zagreb: Leksikografski zavod

  • Enciklopedija hrvatske umjetnosti (1995), Zagreb, Leksikografski zavod  NAZIV KOLEGIJA:GLAZBENA KULTURA S METODIKOM I

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Rončević, prof., Magdalena Miočić,prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / III

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta ): 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Osposobiti studente da glasom i instrumentom reproduciraju jednostavne glazbene oblike. Odgajati sluh i slušno pamćenje. Poticati razvoj stvaralačkih glazbenih sposobnosti.
  Sadržaj:

  Usvajanje teoretskih glazbenih znanja; Glazbena pismenost kao primarni cilj; Metode intonacije (Metoda REA), razvijanje osjećaja za visinu, trajanje i dinamiku tona; Intoniranje meloritmičkih primjera i izabranih pjesama iz dječje glazbene literature. Diktati. Stvaralački radovi. (Vježbe).
  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , samostalno

  • istraživanje,hospitacije i mentorski rad, konzultacije

  • Obveze studenata: usmeni ispit,pismeni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi,hospitacije,samostalne ogledne I ispitne aktivnosti u dječjem vrtiću

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit,praktični ispit,samostalna izvedba glazbenih aktivnosti u dječjem vrtiću,kontinuirana provjera znanja i ocjenjivanje aktivnosti.

  • Literatura:
   1. Obvezna:  • Nikša Gligo, Pojmovni vodič kroz glazbu 20. st., Muzičko-informativni centar Zagreb, MH, 1996.

  • Nikša Gligo, Vrijeme glazbe, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

  • Pavel Rojko, Metodika glazbene nastave, Praksa, I dio, Zagreb, 2004.

  • Ennio Stipčević, Hrvatska glazba, ŠK, Zagreb, 1997.  b)Dopunska:


   • Marija Blanka Šmit, Glazbom do govora, Naklaa Haid, Zagreb, 2001.

   • Ivo Lhotka-Kalinski, Umjetnost pjevanja, ŠK, Zagreb, 1975.

   • Josip Završki, Rad s pjevačkim zborom, ŠK, Zagreb, 1987.

   • Stjepan Novačić, Proba za koncert, ŠK, Zagreb, 1973.

   • N. Cveić, Savremeni belkanto, Beograd, 1982.

   • Časopisi:

   • Scuola Italiana moderna, Milano, (1-12), 1994, 1995, 1996.

   • Kindermusic internacional, North Carolina, USA, 1994. Linda Swears, Music and my world

   • Theorija, Društvo glazbenih teoretičara Hrvatske, Zagreb, 2000.-2004.
  NAZIV KOLEGIJA:GLAZBENA KULTURA S METODIKOM II

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Rončević, prof., Magdalena Miočić, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / IV

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta): 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Osposobiti studente da glasom i instrumentom reproduciraju jednostavne glazbene oblike. Odgajati sluh i slušno pamćenje. Poticati razvoj stvaralačkih glazbenih sposobnosti.
  Sadržaj:

  Glazbeni sluh. Igre za razvoj sluha, razvijanje osjećaja ritma. Obrada pjesama. Pjesme u radu s djecom. Učenje putem imitacije. Izbor pjesama. Ponavljanje pjesme. (Predavanja); Slušanje glazbe. Izbor skladbi za slušanje. Obrada skladbi za slušanje i ponavljanje; Glazbene igre, igre s pjevanjem, igre uz pokret; Orffov instrumentarij - pjesme uz instrumentalnu pratnju .
  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , samostalno istraživanje,hospitacije i mentorski rad, konzultacije

  • Obveze studenata: usmeni ispit,pismeni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi,hospitacije,samostalne ogledne I ispitne aktivnosti u dječjem vrtiću

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit,praktični ispit,samostalna izvedba glazbenih aktivnosti u dječjem vrtiću,kontinuirana provjera znanja i ocjenjivanje aktivnosti.

  • Literatura:
   1. Obvezna:  • Nikša Gligo, Pojmovni vodič kroz glazbu 20. st., Muzičko-informativni centar Zagreb, MH, 1996.

  • Nikša Gligo, Vrijeme glazbe, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

  • Pavel Rojko, Metodika glazbene nastave, Praksa, I dio, Zagreb, 2004.

  • Pavel Rojko, Metodika nastave glazbe, Osijek, 1996.

  • Ennio Stipčević, Hrvatska glazba, ŠK, Zagreb, 1997.


  b) Dopunska:

  - Marija Blanka Šmit, Glazbom do govora, Naklaa Haid, Zagreb,2001.

  - Ivo Lhotka-Kalinski, Umjetnost pjevanja, ŠK, Zagreb, 1975.

  - Josip Završki, Rad s pjevačkim zborom, ŠK, Zagreb, 1987.

  - Stjepan Novačić, Proba za koncert, ŠK, Zagreb, 1973.

  - N. Cveić, Savremeni belkanto, Beograd, 1982.
   • Časopisi:

   • Scuola Italiana moderna, Milano, (1-12), 1994, 1995, 1996.

   • Kindermusic internacional, North Carolina, USA, 1994. Linda Swears, Music and my world

   • Theorija, Društvo glazbenih teoretičara Hrvatske, Zagreb, 2000.-2004.

  NAZIV KOLEGIJA:GLAZBENA KULTURA S METODIKOM III

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Rončević, prof., Magdalena Miočić, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / V

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta ): 5 ( 140 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Osposobiti studente da glasom i instrumentom reproduciraju jednostavne glazbene oblike. Odgajati sluh i slušno pamćenje. Poticati razvoj stvaralačkih glazbenih sposobnosti.
  Sadržaj:
  U V. semestru obraditi 10 dječjih pjesama zavičajne glazbene baštine koje je autor ovog programa pronašao na zadarskom području, stručno obradio i komentirao. Osobito pokazati mogućnost obrade zadarskom području, stručno obradio i komentirao.  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , samostalno istraživanje,hospitacije i mentorski rad, konzultacije

  • Obveze studenata: usmeni ispit,pismeni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi,hospitacije,samostalne ogledne I ispitne aktivnosti u dječjem vrtiću

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit,praktični ispit,samostalna izvedba glazbenih aktivnosti u dječjem vrtiću,kontinuirana provjera znanja i ocjenjivanje aktivnosti.

  • Literatura:
   1. Obvezna:  • Nikša Gligo, Pojmovni vodič kroz glazbu 20. st., Muzičko-informativni centar Zagreb, MH, 1996.

  • Nikša Gligo, Vrijeme glazbe, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

  • Pavel Rojko, Metodika glazbene nastave, Praksa, I dio, Zagreb, 2004.

  • Pavel Rojko, Metodika nastave glazbe, Osijek, 1996.

  • Ennio Stipčević, Hrvatska glazba, ŠK, Zagreb, 1997.


  b) Dopunska:

  - Marija Blanka Šmit, Glazbom do govora, Naklaa Haid, Zagreb,2001.

  - Ivo Lhotka-Kalinski, Umjetnost pjevanja, ŠK, Zagreb, 1975.

  - Josip Završki, Rad s pjevačkim zborom, ŠK, Zagreb, 1987.

  - Stjepan Novačić, Proba za koncert, ŠK, Zagreb, 1973.

  - N. Cveić, Savremeni belkanto, Beograd, 1982.   • Časopisi:

   • Scuola Italiana moderna, Milano, (1-12), 1994, 1995, 1996.

   • Kindermusic internacional, North Carolina, USA, 1994. Linda Swears, Music and my world

   • Theorija, Društvo glazbenih teoretičara Hrvatske, Zagreb, 2000.-2004.

  NAZIV KOLEGIJA:GLAZBENA KULTURA S METODIKOM IV

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Rončević, prof., Magdalena Miočić, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / VI

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta ): 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Osposobiti studente da glasom i instrumentom reproduciraju jednostavne glazbene oblike. Odgajati sluh i slušno pamćenje. Poticati razvoj stvaralačkih glazbenih sposobnosti.
  Sadržaj:
  U VI. semestru analiza oglednih i ispitnih samostalnih aktivnosti studenata u dječjem vrtiću. (Vježbe).  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe , samostalno istraživanje,hospitacije i mentorski rad, konzultacije

  • Obveze studenata: usmeni ispit,pismeni ispit, aktivno sudjelovanje u nastavi,hospitacije,samostalne ogledne I ispitne aktivnosti u dječjem vrtiću

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit, usmeni ispit,praktični ispit,samostalna izvedba glazbenih aktivnosti u dječjem vrtiću,kontinuirana provjera znanja i ocjenjivanje aktivnosti.
  • Literatura:
   1. Obvezna:  • Nikša Gligo, Pojmovni vodič kroz glazbu 20. st., Muzičko-informativni centar Zagreb, MH, 1996.

  • Nikša Gligo, Vrijeme glazbe, Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1997.

  • Pavel Rojko, Metodika glazbene nastave, Praksa, I dio, Zagreb, 2004.

  • Pavel Rojko, Metodika nastave glazbe, Osijek, 1996.

  • Ennio Stipčević, Hrvatska glazba, ŠK, Zagreb, 1997.


  b) Dopunska:

  - Marija Blanka Šmit, Glazbom do govora, Naklaa Haid, Zagreb,2001.

  - Ivo Lhotka-Kalinski, Umjetnost pjevanja, ŠK, Zagreb, 1975.

  - Josip Završki, Rad s pjevačkim zborom, ŠK, Zagreb, 1987.

  - Stjepan Novačić, Proba za koncert, ŠK, Zagreb, 1973.

  - N. Cveić, Savremeni belkanto, Beograd, 1982.   • Časopisi:

   • Scuola Italiana moderna, Milano, (1-12), 1994, 1995, 1996.

   • Kindermusic internacional, North Carolina, USA, 1994. Linda Swears, Music and my world

   • Theorija, Društvo glazbenih teoretičara Hrvatske, Zagreb, 2000.-2004.

  NAZIV KOLEGIJA:KINEZIOLOŠKA METODIKA I

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: mr.sc. Predrag Saratlija, Jelena Cetinić, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / III

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:  Upoznati studente s najracionalnijim i najučinkovitijim načinima organizacije provođenja i praćenja procesa tjelesnog vježbanja. Osposobiti studente za samostalnu izvedbu aktivnosti iz područja kineziološke kulture. Osposobiti studente za samostalnu procjenu i samoprocjenu aktivnosti.

  Sadržaj:


  Pojam, definicija i struktura kineziološke metodike predškolskog odgoja;: Predmeti istraživanja; Ciljevi i zadaće; Odnos kineziološke metodike predškolskog odgoja i drugih znanosti; Obilježja rasta i razvoja predškolskog djeteta; Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje; Uloga, cilj i zadaće;:Organizacija odgojno-obrazovnog procesa tjelesnog vježbanja u jaslicama i vrtiću; Modeliranje procesa tjelesnog vježbanja.
  • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: Predavanja; Seminar; Diskusija; Konzultacije; Samostalno istraživanje

  • Obaveze studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad; Aktivno sudjelovanje u nastavi

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad

  • Literatura:


  a) Obavezna:

   • Findak, V. (1995): Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, Zagreb

   • Findak, V. i I. Prskalo, (2004): Kineziološki leksikon za odgojitelje, Visoka učiteljska škola Petrinja

   • Korica, P. (2003): Odabrana poglavlja iz kineziološke metodike predškolskog odgoja, Visoka učiteljska škola u Zadru
  1. Dopunska:
   • Kovrigine, M. D. (1982): Sestra odgajateljica u jaslicama i dječjem vrtiću, Zagreb


  NAZIV KOLEGIJA:KINEZIOLOŠKA METODIKA II

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: mr.sc. Predrag Saratlija, Jelena Cetinić, prof.


  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / IV

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:
  Upoznati studente s najracionalnijim i najučinkovitijim načinima organizacije provođenja i praćenja procesa tjelesnog vježbanja. Osposobiti studente za samostalnu izvedbu aktivnosti iz područja kineziološke kulture. Osposobiti studente za samostalnu procjenu i samoprocjenu aktivnosti.

  Sadržaj:


  Provođenje procesa tjelesnog vježbanja; Kontrola i analiza učinkovitosti provedenog procesa tjelesnog vježbanja; Modeliranje odgojno-obrazovnog procesa tjelesnog vježbanja; Definicija i pojmom planiranja; Definicija i pojam programiranja; Provođenje odgojno-obrazovnog procesa tjelesnog vježbanja; Organizacijski oblici rada u jaslicama.

  • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: Predavanja; Seminar; Diskusija; Konzultacije; Samostalno istraživanje

  • Obaveze studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad; Aktivno sudjelovanje u nastavi

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad

  • Literatura:


  a) Obavezna:

   • Findak, V. (1995): Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, Zagreb

   • Findak, V. i I. Prskalo, (2004): Kineziološki leksikon za odgojitelje, Visoka učiteljska škola Petrinja

   • Korica, P. (2003): Odabrana poglavlja iz kineziološke metodike predškolskog odgoja, Visoka učiteljska škola u Zadru

  b) Dopunska:


   • Kovrigine, M. D. (1982): Sestra odgajateljica u jaslicama i dječjem vrtiću, Zagreb  NAZIV KOLEGIJA:KINEZIOLOŠKA METODIKA III

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: mr.sc. Predrag Saratlija,Jelena Cetinić,prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / V

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 5 ( 140 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:
  Upoznati studente s najracionalnijim i najučinkovitijim načinima organizacije provođenja i praćenja procesa tjelesnog vježbanja. Osposobiti studente za samostalnu izvedbu aktivnosti iz područja kineziološke kulture. Osposobiti studente za samostalnu procjenu i samoprocjenu aktivnosti.

  Sadržaj:


  Organizacijski oblici rada u vrtiću; Pokretna igra; Sat tjelesne i zdravstvene kulture; Jutarnje tjelesno vježbanje; Mali predah; Slobodna tjelesna aktivnost; Šetnja; Natjecanja; Priredbe; Zimovanja i ljetovanja; Organizacijski načini rada; Načini emisije informacija; Načini učenja kinezioloških informacija; Načini vježbanja; Postupci odgajatelja prilikom učenja novih kinezioloških informacija; Teorijska i praktična priprava odgajatelja za rad.
  • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: Predavanja; Seminar; Diskusija; Konzultacije; Samostalno istraživanje

  • Obaveze studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad; Aktivno sudjelovanje u nastavi

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad

  • Literatura:


  a) Obavezna:

   • Findak, V. (1995): Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, Zagreb

   • Findak, V. i I. Prskalo, (2004): Kineziološki leksikon za odgojitelje, Visoka učiteljska škola Petrinja

   • Korica, P. (2003): Odabrana poglavlja iz kineziološke metodike predškolskog odgoja, Visoka učiteljska škola u Zadru

  b) Dopunska:


   • Kovrigine, M. D. (1982): Sestra odgajateljica u jaslicama i dječjem vrtiću, Zagreb


  NAZIV KOLEGIJA:KINEZIOLOŠKA METODIKA IV

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: mr.sc. Predrag Saratlija, Jelena Cetinić, prof.


  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / VI

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:
  Upoznati studente s najracionalnijim i najučinkovitijim načinima organizacije provođenja i praćenja procesa tjelesnog vježbanja. Osposobiti studente za samostalnu izvedbu aktivnosti iz područja kineziološke kulture. Osposobiti studente za samostalnu procjenu i samoprocjenu aktivnosti.

  Sadržaj:


  Kontrola i analiza učinkovitosti provedenog odgojno-obrazovnog procesa tjelesnog vježbanja; Materijalni uvjeti provođenja odgojno-obrazovnog procesa tjelesnog vježbanja;

  Prostori, oprema, sredstva i pomagala; Mjere osiguranja provođenja odgojno-obrazovnog procesa tjelesnog vježbanja; Analiza sadržaja odgojno-obrazovnog procesa tjelesnog vježbanja; Sadržaji praktične nastave studenata.


  • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: Predavanja; Seminar; Diskusija; Konzultacije; Samostalno istraživanje

  • Obaveze studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad; Aktivno sudjelovanje u nastavi

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Usmeni ispit; Seminarski rad

  • Literatura:


  a) Obavezna:

   • Findak, V. (1995): Metodika tjelesne i zdravstvene kulture u predškolskom odgoju, Zagreb

   • Findak, V. i I. Prskalo, (2004): Kineziološki leksikon za odgojitelje, Visoka učiteljska škola Petrinja


  b) Dopunska:

   • Korica, P. (2003): Odabrana poglavlja iz kineziološke metodike predškolskog odgoja, Visoka učiteljska škola u Zadru

   • Kovrigine, M. D. (1982): Sestra odgajateljica u jaslicama i dječjem vrtiću, Zagreb  NAZIV KOLEGIJA:GLAZBENA RADIONICA I

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Habuš-Rončević,prof. ,Magdalena Miočić, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 1 / 1

  • Status kolegija: izborni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( (84 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Razvijati interes za glazbu. Poticati razvoj kreativnosti u području glazbe. Osposobiti studente za povezivanje glazbenog, govornog i scenskog stvaralaštva.

  Sadržaj:

  Glazbena vizualizacija - pokušati spojiti ton, riječ, sliku i pokret u jedinstven stvaralački čin. Povezanost riječi i glazbe, zvuka i pokreta u jeziku. Glazba i govor – slogovi u ritmu brojalice, slogovi za korekciju glasova i grupe slogova za korekciju pjevajućim glasom.

  • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, konzultacija, radionice

  • Obaveze studenata: Usmeni ispit , aktivno sudjelovanje u nastavi

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Usmeni ispit, praktični ispit u radionici,kontinuirana provjera znanja ili ocjenjivanja aktivnosti

  • Literatura:


  a) Obavezna:

  - Marija Blanka Šmit, Glazbom do govora, Naklada Haid, Zagreb, 2001.

  - Stjepan Mikac, Mala zvukovna slikovnica, Naša Djeca, Varaždin, 1991.

  - Gabelica – Šupljika, Blagdani djetinjstva, ŠK, 1995.
  1. Dopunska:

  - Višnja Manesteriotti, Prvi susret djeteta s muzikom, ŠK, Zagreb, 1981.

  - Vera Makjanić, Hajd' u kolo dječice, Prvi koraci u muzici, ŠK, Zagreb, 1984.
  1. Internet: da


  NAZIV KOLEGIJA:EKOLOGIJA

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc.Anđelko Vrsaljko

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 1 / I

  • Status kolegija: izborni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( (84 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Usvojiti temeljne spoznaje iz područja ekološkog odgoja. Osposoboti studente za kritičku procjenu suvremene ekološke stvarnosti. Formirati ekološku osjetljivost.
  Sadržaj:
  Stjecanje temeljnih znanja o mnogostrukoj povezanosti žive i nežive prirode, posebice o narušavanju ekološke ravnoteže kao posljedicom sve intenzivnijeg čovjekova uplitanja u složene odnose u ekosferi. Pojam holističkog pristupa u interpretaciji znanstvenih spoznaja na širokom, interdisciplinarnom području ekologije. Suvremena ekološka drama čovječanstva kao socijalna drama industrijske revolucije. Oblikovanje vrijednosnog sustava temeljenog na dominaciji čovjeka i kulture nad prirodom.


  • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe, konzultacija,radionice

  • Obaveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit,usmeni ispit

  • Literatura:


  a) Obavezna:

  • Glavač, V.: Uvod u globalnu ekologiju, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001.

  -Cifrić I.: Socijalna ekologija, Globus, Zagreb, 1989. - - Uzelac, V.: Osnove ekološkog odgoja, Školske novine, Zagreb, 1990.

  b) Dopunska

  - Tompkins, P. & Bird, Ch.: Tajni život tla, Prosvjeta, Zagreb, 1998.

  - Grupa američkih autora AKCIJE ZA ZEMLJU: 50 jednostavnih stvari koje djeca mogu učiniti za spas Zemlje, ZGO, Zagreb, 1994.

  - Spajić-Vrkaš, V., Hudek, J., Pirš, G.: Svijet u opasnosti (ekološka početnica za osnovne škole), Kult-film, Zagreb, 1995.


  c) Internet

  http://www. ekologija.net

  http://www.epa.gov/oar/

  http://www.who.int ,http://www.ei.jrc.it

  NAZIV KOLEGIJA:INFORMATIKA

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: Josip Cindrić, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 1 / I

  • Status kolegija: izborni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( (84 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Proširiti zanje i sposobnosti budućih odgojitelja iz područja informatike. Osposobiti studente za korištenje računala u procesu odgoja i obrazovanja.

  Sadržaj:


  Elementi računalnog sustava i njihova uloga u obradi podataka

  Arhitektura računala. Mikroprocesor. Memorija. Ulazno izlazni uređaji.

  Operativni sustav (Windows).Uloga operativnog sustava. Značajke operativnog sustava (što treba znati za uspješnu primjenu). Radna površina svojstva i uređivanje. Rad sa prozorima, mape i datoteke. Rad sa medijima za pohranu podataka (Disketa, CD). Uslužni programi i sistemski alati. Windows Explorer, komprimiranje datoteka (WinZip, WinRar), Defragmentizacija i skeniranje diska. Internet (Browseri i pretraživanje), snimanje sadržaja WEBa (sadržaj sa interneta u vlastitim dokumentima), E-Mail, postavke, slanje i prijem  • Načini izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe u grupam od 12 do 16 studenata

  • Obaveze studenata: redovito pohađanje i izrada vježbi,pismeni ispit-rad na računalu,praktična primjena stečenih znanja u izadi zadataka uz pomoć računala

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni ispit,praktični rad

  • Literatura:

  a) Obavezna:    • kopija radnih materijala sa predavanja i vježbi (na disketi)

  b) Dopunska:

    • Microsoft Windows XP korak po korak, On Line Training Solution Inc., prijevod Mirela Žutić

    • Brzi tečaj za MS Windows 98, Christine Dudley i Joyce Cox, prijevod Andreja Prevarek

    • Informatika, Bože Plazibat i Sanda Jerčić, Veleučilište u Splitu, 2002.,

  c) Internet izvori:

    • http://www.baycongroup.com/win98/win9800.htm

    • http://www.microsoft.com/windowsxp/home/using/productdoc/en/

    • http://www.computertim.com/howto/  NAZIV KOLEGIJA: RADIONICA STVARALAŠTVA U POKRETU

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: mr.sc. Predrag Saratlija, Donata Vidaković-Samaržija, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 1 / II

  • Status kolegija: izborni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( (84 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Razvijati interes za sportske aktivnosti. Razvijati temeljne sporstke kompetencije. Formirati zdrave životne navike.

  Sadržaj:


  Modeliranje tjelesnog vježbanja za povećanje motoričkih postignuća u plivanju kao jednom od osnovnih bazičnih sportova; Kineziološka analiza tehnika plivanja (strukturalna i biomehanička analiza); Antropološka analiza plivanja; Određivanje inicijalnog stanja subjekta. Određivanje željenog završnog stanja subjekta; Određivanje kinezioloških operatora za razvoj mišića koji su specifično opterećeni u plivanju (na temelju strukturalne analize).


  • Načini izvođenja rada (vježbanja) i usvajanja znanja: Radionica; Predavanje; Vježbe; Diskusija; Konzultacije; Samostalno istraživanje

  • Obaveze studenata: Aktivno sudjelovanje u radionici (evidencija inicijalnog i završnog stanja); Seminarski rad;

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Valorizacija postignutog osobnog stvaralaštva
  • Literatura:  • -Čulina , M (2001) Analiza napredovanja učenja plivanja djece školskog uzrasta(Diplomski rad),Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu

  • Grčić-Zubčević,N.(1996).Efikasnost različitih programa te mogući čimbenici uspješnosti učenja plivanja.(Disertacija),Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu.

  • Volčanšek,B.(1996).Sportsko plivanje.Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu

  • Leko,G.(2001):Definiranje odnosa motoričkih sposobnosti i anatropometrijskih karakteristika plivača(disertacija), Zagreb:Fakultet za fizičku kulturu.


  NAZIV KOLEGIJA: ALTERNATIVNE KONCEPCIJE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc. Diana Nenadić-bilan, Violeta Valjan-Vukić, prof.

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 3 / V

  • Status kolegija: obvezni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 4 ( 112 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Student će se upoznati s najrelevantnijim alternativnim koncepcijama odgoja i obrazovanja i osposobit će se za njihovo razumijevanje i kritičko razmatranje Student će se osposobiti, također, za prakticiranje određenih elemenata odgojne prakse pojedinih alternativnih koncepata koji mogu poboljšati i usavršiti odgojno-obrazovnu djelatnost u različitim situacijama.
  Sadržaj:
  Različite koncepcije predškolskih ustanova. Filozofski temelji različitih koncepcija. Ciljevi odgoja i obrazovanja u pojedinim koncepcijama. Koncepcija Reggio pedagogije R.Malaguzzi. Socijalno-situacijski pristup J.Zimmera. Socijalno-situacijski pristup J.Zimmera. Interaktivna pedagogija ( Instituti CRESAS i IEDBE). Programiranje, planiranje, organizacija i izvedba odgojno-obrazovnog procesa prema određenoj pedagoškoj koncepciji. Odnos prema djetetu i položaj djeteta u pojedinoj pedagoškoj koncepciji. Uloga i zadaće odgojitelja u pojedinoj pedagoškoj koncepciji Programiranje, planiranje, organizacija i izvedba odgojno-obrazovnog procesa prema određenoj pedagoškoj koncepciji. Odnos prema djetetu i položaj djeteta u pojedinoj pedagošk Waldorfska koncepcija R. Steinera. Koncepcija M.Montessori u predškolskom odgoju. Uloga i zadaće odgojitelja u pojedinoj pedagoškoj koncepciji.

  Mogućnosti konkretne primjene određenog pedagoškog pristupa u odgojnoj praksi naših dječjih vrtića  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija, Internet.

  • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: istraživanje, pismeni i usmeni ispit

  • Literatura
   1. Obvezna

  • Matijević,M. ( 2001 ): Alternativne škole: didaktičke i pedagoške koncepcije, Tipex, Zagreb

  • Ivon,H. ( 1994 ): Interaktivna pedagogija, Školski vjesnik,br.1/ 94.,Split.

  • Carlgren, F. ( 1990 ): Odgoj ka slobodi ( pedagogija R.Steinera), Društvo za waldorfsku pedagogiju, Zagreb

  • Britton,L. ( 2000 ): Montessori učenje kroz igru, Hena, Zagreb

  • Rigatti, Z. ( 1994 ) : Neka iskustva uvođenja reggio-programa u predškolsku ustanovu Pećine-Rijeka, Život i škola,3/1994,235-242.

   1. Dopunska

  • Matijević,M. ( 1993 ): Alternativne pedagogije i pedagoške koncepcije, Školska knjiga, Zagreb

  • Seitz,M.,Hallwachs,U.( 1997 ): Montessori ili Waldorf, Educa, Zagreb


  NAZIVKOLEGIJA: HRVATSKA USMENA KNJIŽEVNOST

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: prof. dr.sc. Stipe Botica

  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / IV

  • Status kolegija: izborni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Upoznati studente s hrvatskom usmenom književnošću. Osposobiti studente za interpretaciju odabranih djela iz hrvatske usmene književnosti.

  Sadržaj:


  Određivanje usmenoknjiževnog fenbomena. Usmenost kao povijesna kategorija.

  Odnos izvedbe i zapisa književnog djela. Povijest zapisivanja usmene književnosti u Hrvata.

  Bitne odredbe usmenoknjiževnih vrsta: Lirske pjesme, epske pjesme, priče (bajke, predaje i legende, basne, anegdote, vicevi), dramske vrste, govornički oblici, sitni onblici (poslovice i azgonetke).

  Interpretacija odabranih primjera hrvatske usmene književnosti.

  Usmena književnost danas (u izvedbi i zapisivačkoj praksi).


  • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanje, vježbe, radionice, diskusija, Internet.

  • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, pismeni i usmeni ispit

  • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni i usmeni ispi

  • Literatura:


  a)Obvezna

  - S. Botica, Hrvatska usmenoknjiževna čitanka, ŠK, Zagreb 1995.

  - Edicija Stoljeća hrvatske književnosti (Lirika, pripovijetke, folklorno kazalište, retorički i sitni oblici), MH, Zagreb 1996/97.

  - Maja Bošković-Stulli, Usmena i pučka književnost, Zagreb 1978.

  Josip Kekez, Usmena knjievnost, U: Uvod u književnost, Zagreb 1986.


  b)Dopunska
  - Josip Kekez, Usmena knjievnost, U: Uvod u književnost, Zagreb 1986.

  NAZIV KOLEGIJA: DRAMSKA RADIONICA

  IME NOSITELJA KOLEGIJA: doc. dr.sc. Teodora Vigato


  • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

  • Godina/semestar: 2 / IV

  • Status kolegija: izborni

  • Uvjeti upisa kolegija:

  • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

  • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenta) : 3 ( 84 )

  • Opis/ sadržaj kolegija:

  Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

  Upoznati studente s različitim vrstama dramskih igara. Osposobiti studente za samostalčnu pripravu i izvedbu dramskih prerzentacija. Poticati razvoj stvaralakačkih sposobnosti.

  Sadržaj:
  Do'stlaringiz bilan baham:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


  Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
  ma'muriyatiga murojaat qiling

      Bosh sahifa