Sveučilište u zadru odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja Ulica dr. Franje Tuđmana 24iDownload 1.67 Mb.
bet16/16
Sana22.06.2017
Hajmi1.67 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

IME I PREZIME: Ivana Škevin, prof.


ZVANJE:

USTANOVA ZAPOSLENJA: SVEUČILIŠTE U ZADRU, Odjel za talijanski jezik i književnost

ADRESA: Obala kralja Petra Krešimira IV., 23 000 ZADAR

e-mail: ivanaskevin@net.hr

osobna web stranica:
ŽIVOTOPIS:
Datum rođenja – 1. veljače 1977.

Mjesto rođenja (općina/grad; županija, država)Šibenik, Šibenska županija ,Republika Hrvatska

Zvanje; znanstveni status –

Zaduženje na Odjelu (predmet) –Talijanski jezik

Ivana Škevin rođena je 1. veljače 1977. u Šibeniku. Osnovnu školu pohađala je u Murteru a 1991. je upisala jezičnu gimnaziju u Šibeniku, nakon završetka gimnazije, 1995. godine upisala je studij talijanskog i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Tijekom studija bila je više puta u Italiji radi usavršavanja jezika. 1996. u Rimu, a 1998. u Riminiju u školi stranih jezika. Nakon četiri odslušane godine otišla je u Englesku, gdje je nakon 10 mjeseci dobila Cambridge Proficiency Certificate. Diplomirala je godinu dana nakon povratka, 2001. Tema je bila iz područja talijanske lingvistike, I nomi di pasta – campo semantico. Odmah nakon završetka studija upisala je poslijediplomski studij jezikoslovlja. Od 2001. do 2003. je predavala u srednjoj školi , a od 2003. do 2004. je radila kao prevodioc za talijanski i engleski jezik u privatnoj firmi. Od 01. srpnja 2004. radi kao znanstveni novak na projektu prof.dr.sc. Živka Nižića «Niccoló Tommaseo i periodika» na Odjelu za talijanski jezik i književnost. Također je i suradnik na međunarodnom projektu Interreg Viaggiadr uz podršku Ministarstva za europske integracije. Uz rad na projektima, vodi i seminar iz Talijanske sintakse za studente III. godine i Talijanski kao svjetski jezik za studente drugih studijskih grupa – ZPO.Datum zadnjeg izbora u suradničko zvanje: srpanj, 2004.

IME I PREZIME: Ivan Zelić, redoviti profesor

ZVANJE: redoviti profesorUSTANOVA ZAPOSLENJA: SVEUČILIŠTE U ZADRU, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

ADRESA: Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i, 23 000 ZADAR

e-mail: ivzelic@unizd.hr

osobna web stranica: http://personal.unizd.hr/~ivzelic

ŽIVOTOPIS:
Datum rođenja – 30. rujna 1942.

Mjesto rođenja (općina/grad; županija, država)Postire – otok Brač, Hrvatska

Zvanje- redoviti profesor

Zaduženje na Odjelu (predmet) – Likovna kultura, Metodika nastave likovne kulture,Likovna radionica
Članstva – član savjeta Galerije Studentskog centra u Zagrebu 1967., inicijator osnivanja Salona mladih, te član Savjeta Salona mladih u Zagrebu 1968. i 1969., obnova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu (1969), rekonstrukcija gotičkih fresaka u crkvi Sv. Lovre u Požegi (1969), član Matice Hrvatske (od 1971), član redakcije "Zadarske revije" i grafički urednik (1972), inicijator i suosnivač Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zadru (1974); obnašao funkciju predsjednika, član savjeta "Književnog centra" u Zadru i grafički urednik, član zadarske sekcije "Pedagoško-književnog zbora (od 1976), član stručnog kolegija za Likovni odgoj pri Zavodu za unapređenje osnovnog obrazovanja SRH u Zagrebu (1976), organizator Programa XV, republičkog savjetovanja za nastavnike likovnog odgoja (Zadar, 1976), organizator izložbe i aukcije ispred Filozofskog fakulteta u Zadru u korist Zaklade Sv. Dimitrija, Interieur, Zadar (1995), član Organizacijskog odbora za proslavu 600-te obljetnice osnutka "Generalnog studija Dominikanskog reda u Zadru", član Uredništva te likovni i grafički urednik znanstvene monografije "Generalni studij Dominikanskog reda u Zadru" (Universitas Iadertina 1396-1807) dr. Stjepana Krasića, član Udruženja likovih umjetnika primjenjenih umjetnosti Hrvatske, član Hrvatskog društva likovnih umjetnosti, član Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe, član U. O. umjetničke kolonije "Karin", predsjednik udruge "Pomozi hrvatsko dijete" (1992-1994), organizator nevladinog "Odbora za humanitarnu pomoć Kosovu" i voditelj humanitarnog puta u Albaniju (1998).
priznanja – "Zaslužni likovni pedagog Hrvatske" (1982) za unapređenje teorije i prakse, te stručnog obrazovanja u nastavi likovnog odgoja, Nagrada za slikarstvo na "Dubrovačkom salonu", Umjetnička galerija, Dubrovnik (1989).
Rođen 30. rujna 1942. u Postirama na otoku Braču. Osnovnu i srednju školu – gimnaziju završio u Zadru. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i stekao zanimanje akademski slikar - grafičar. Po završetku studija upisuje grafičku Specijalku kod prof. M. Detonija. Paralelno sa studijem Specijalki radi kao suradnik prof. dr. sc. Petra Guberine u Zavodu za rehabilitaciju djece oštećena sluha i govora u Zagrebu provodeći eksperimentalnu metodu "Dinamičko crtanje".

1971. zapošljava se kao nastavnik u zvanju predavača na Pedagoškoj akademiji u Zadru, a 1972. kao profesor visoke škole, te realizira kolegije: Metodika nastave likovne kulture, Grafika, Prostorno-plastično oblikovanje i Osnove estetske kulture.

U zvanje docenta izabran 1980., u zvanje redovitog profesora na Filozofskom fakultetu u Zadru 1986., a u trajno zvanje redovitog profesora 1997. U nastavnom radu redovito obavlja mentorstvo za diplomske radove i član je povjerenstava za izbore u viša zvanja. Javno angažiran u likovno-pedagoškom radu organizacijom i stručnim postavljanjem dječjih i učeničkih izložbi, održavanjem predavanja iz područja Likovne kulture, objavljivanjem članaka i stručnih radova, izradom plakata, kataloga, oprema za knjige različitih žanrova, zaštitnih znakova, logotipova i drugih sadržaja vizualne komunikacije.
Priredio 13 samostalnih izložbi i sudjelovao u dvjesto skupnih izložbi.

Svi navedeni radovi kvalificiraju ga za izvođenje nastave.Godina zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje: trajno zvanje redovitog profesora 1997.

IME I PREZIME: Karmen Travirka Marčina, prof.

ZVANJE: Asistent

USTANOVA ZAPOSLENJA: SVEUČILIŠTE U ZADRU, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

ADRESA: Ulica dr. Franje Tuđmana, 23 000 ZADAR

e-mail:/

osobna web stranica:/

ŽIVOTOPIS:
Datum rođenja: 04. 01. 1969.

Mjesto rođenja (općina/grad; županija, država): Osijek, Hrvatska


Zvanje, znanstveni status: Asistent

Zaduženje na Odjelu (predmet): Likovna kultura i Likovna kultura s metodikom (vježbe)
Rođena sam 4. siječnja 1969. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju završila sam u Zadru. 1995. diplomirala sam na Filozofskom fakultetu u Zadru, Sveučilišta u Splitu, te stekla zvanje diplomiranog povjesničara umjetnosti i profesora latinskog jezika i rimske književnosti. Od 1996. do 2005. radila sam kao kustos u Galeriji umjetnina Narodnog muzeja u Zadru.

Kao kustosu za fotografiju povjerena mi je na čuvanje i obradu zbirka od oko 30 000 negativa zadarskog fotografa Ante Brkana. Kroz rad na zbirci uspješno sam surađivala sa Antom Brkanom sve do njegove smrti 2004. Prvi put obrađeni dio zbirke predstavljen je javnosti 2003. na izložbi pod nazivom «Ante Brkan – 40 portreta».

2000. godine ponovo sam pokrenula zadarski Salon mladih koji se zbog niza okolnosti nije održavao od 1989., i to kao bienalnu smotru mladih zadarskih fotografa što je rezultiralo velikim uspjehom s obzirom da u Zadru postoje dnevne novine i tri tjednika.

1998. i 2001. bila sam u organizacijskom odboru međunarodnog trijenala fotografije «Čovjek i more», a 2004. bila sam voditeljica manifestacije 17. međunarodnog trijenala «Čovjek i more» gdje sam bila i autor koncepcije jedne od pet izložbi u okviru trijenala; samostalne izložbe Stipe Suraća "Litratati se".

Osim mnogih samostalnih izložbi koje sam kao kustos organizirala, u skladu sa suvremenim muzeološkim smjernicama veliku pažnju poklanjala sam i pedagoškom aspektu animirajući djecu predškolskog i školskog uzrasta za posjete izložbama kao i muzejskim prostorima nastojeći im ih približiti kao dio interaktivnog prostora u kojem i sami sudjeluju, trudeći se da galerijske i muzejske prostore ne shvaćaju kao statične i elitističke, već one žive u kojima rado borave.

1996. – 1998. sudjelovala sam u organizaciji «Školskog likovnog salona» u suradnji s Društvom pedagoga.

2002. imenovana sam tajnicom i članom Županijskog povjerenstva za provođenje Županijske smotre u Art designu srednjih škola Zadarske županije. Od 2002. – 2004. kao članica povjerenstva za provođenje županijske smotre učenika srednjih škola u umjetničkom dizajnu, sudjelovala sam u žiriranju učeničkih radova kao i organizaciji, te postavu izložbe. Kao kustos u Galeriji bila sam i suorganizator izložbe dječjih radova «Likovni tabor 2001.» zajedno sa Kapucinskim samostanom u Karlobagu.

Od akademske godine 1997./1998. radila sam kao vanjski stručni suradnik na odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja djece predškolske dobi Sveučilišta u Zadru na kolegijima Likovna kultura i Likovne kulture s metodikom.

Apsolvent sam poslijediplomskog studija povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2005. radim kao znanstveni asistent na Stručnom odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru.


Objavljeni radovi:
1. Karmen Travirka Marčina "Indijanci", Zadar, Narodni muzej Zadar, srpanj 2000.

predgovor katalogu izložbe Jose Špralje

2. Karmen Travirka Marčina "Deveti salon mladih - mladi zadarski fotografi", Zadar,

Narodni muzej Zadar, prosinac 2000.

3. Karmen Travirka Marčina "Tune", Zadar, Narodni muzej Zadar, lipanj, 2002.,

predgovor katalogu izložbe Jose Špralje i Jean Marca Saldinia

4. Karmen Travirka Marčina, "U povodu izložbe Deveti salon mladih - mladi zadarski fotografi u Galeriji umjetnina Narodnog muzeja,

Glasje, broj 11/12, Zadar 2000. str. 349

5. Karmen Travirka Marčina "Dvanaest Veronikinih rubaca", Šibenik, Galerija svetog

Krševana, kolovoz 2002., predgovor katalogu izložbe Davora

Šarića

6. Karmen Travirka Marčina "Twin Towers NY", Zadar, Narodni muzej Zadar, rujan 2002.predgovor katalogu izložbe Ante Jaše

7. Karmen Travirka Marčina "Deseti salon mladih - mladi zadarski fotografi",

Zadar, Narodni muzej Zadar, prosinac 2002.

8. Karmen Travirka Marčina "Dvanaest Veronikinih rubaca",

Samobor, Samoborski muzej, siječanj 2003.

9. Karmen Travirka Marčina "Twin Towers NY", Zagreb, Foto klub Zagreb, rujan 2003

predgovor katalogu izložbe Ante Jaše

10. Karmen Travirka Marčina "Ante Brkan -40 portreta", Zadar, Narodni muzej Zadar,

studeni 2003. ISBN 953-98882-6-3, predgovor katalogu izložbe Ante Brkana

11. Karmen Travirka Marčina “Litrati Stipe Suraća”, Zadar, Narodni muzej Zadar,

kolovoz 2004. ISBN 953-99741-1-9, predgovor katalogu izložbe “Čovjek i more"

12. Karmen Travirka Marčina “Matoševićev foto-esej o Susku“, Zadar, Narodni muzej Zadar,

veljača 2005., predgovor katalogu izložbe “Jedanaesti salon mladih“

13. Karmen Travirka Marčina "Fotografske zbirke i prezentacija fotografije u Zadru", Zagreb,"Život umjetnosti" br. 74/75 str. 152, Institut za povijest umjetnosti Zagreb, svibanj 2005., ISSN 0524-7794
Svi navedeni radovi kvalificiraju je za izvođenje nastave.
Godina zadnjeg izbora u znanstveno- nastavno ili nastavno zvanje: 2005.


IME I PREZIME:mr. sc. Marija Obad

ZVANJE: Prof. visoke škole

USTANOVA ZAPOSLENJA: USTANOVA ZAPOSLENJA: SVEUČILIŠTE U ZADRU, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece

ADRESA: Franje Tuđmana 21i, 23 000 Zadar

E-mail: mobad@unizd.hr

Osobna web stranica: http://personal.unizd.hr/~mobadŽIVOTOPIS:
Datum rođenja – 1. siječnja 1947

Mjesto rođenja (općina/grad; županija, država)Metković, Hrvatska

Zvanje; znanstveni status – Prof. visoke škole

Zaduženje na Odjelu (predmet) – Baština i predškolsko dijete
Rođena 1. siječnja 1947. godine u Metkoviću, RH. Osnovnu školu dijelom završila u Imotskom (VI. razred), a VII. i VIII. razred u Zadru, gdje doseljava god. 1959. Godine 1965. maturirala na zadarskoj Gimnaziji (društveni smjer) i iste godine upisala na Filozofskom fakultetu u Zadru studijsku grupu povijest-pedagogija. Diplomirala 1970. Kao profesor povijesti radila na Medicinskoj, Glazbenoj i Tekstilnoj školi. Godine 1980. izabrana za asistenta na Odsjeku za razrednu nastavu Filozofskog fakulteta u Zadru gdje predaje dva kolegija: Osnove prirode i društva i Metodiku nastave prirode i društva. Danas na Stručnom odjelu za učitelje Sveučilišta u Zadru predaje Metodiku nastave prirode i društva studentima učiteljskog studija III. I IV. god. i Zavičajnu povijest na pojačanom predmetu (povijest studentima IV. god. studija). Na studiju za odgojitelje predškolske djece izradila je plan i program izbornog kolegija «Zavičajnost». Godine 1982. upisala poslijediplomski studij «POMOĆNE POVIJESNE ZNANOSTI», a god. 1985. magistrirala s temom «POVIJEST ŠKOLSTVA U ZADRU ZA MLETAČKE UPRAVE U SVJETLU ARHIVSKE GRAĐE». God. 1999. obranila habilitacijski rad «ZAVIČAJNE VRIJEDNOSTI KAO POTICAJ CJELOVITOM RAZVOJU UČENIKA MLAĐE DOBI». U nekoliko navrata bila predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu i predškolski odgoj (do odvajanja ova dva odsjeka), a potom samo predstojnica Odsjeka za razrednu nastavu. God. 1992. kao predstojnica Odsjeka aktivno pridonosi i organizira da dvogodišnji studij razredne nastave preraste u četverogodišnji, organizira doškolovanje za učitelje, izvanredni studij za odgojitelje i stručne ispite za učitelje. U ratnim godinama za Zadar je to bilo posebno važno. U vrijeme odvajanja (1997.-1998.) četverogodišnjeg studija za učitelje i dvogodišnjeg studija za odgojitelje predškolske djece od Filozofskog fakulteta, od strane Ministarstva, znanosti, tehnologije i športa imenovana predsjednicom Povjerenstva za ustroj Visoke učiteljske škole, što je temeljito, savjesno i uspješno obavila. Od godine 1999. prodekanica za nastavu na Visokoj učiteljskoj školi. U prosincu 2000. god. izabrana u trajno zvanje profesora visoke škole. Aktivno sudjelovala na brojnim znanstveno-stručnim skupovima, seminarima za učitelje i međunarodnim kolokvijima. Članica strukovnih udruženja i članica Povjerenstva za stručne ispite učitelja i stručne ispite profesora povijesti (2003./2004.), članica Povjerenstva Ministarstva prosvjete i športa za izbor udžbenika iz prirode i društva i recenzent brojnih izdanja iz prirode i društva Školske knjige, d.d., članica Povjerenstva za izradu kataloga znanja Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa, voditeljica doškolovanja za učitelje (Zadar, Dubrovnik, Makarska) od 1992.-2000. god. Mentorica je pri izradi nekoliko stotina diplomskih radnji na redovitom i izvanrednom studiju za učitelje. Objavila pedesetak preglednih i stručnih radova. Udana, majka dvoje djece.
Popis objavljenih radova u posljednjih pet godina:  1. Obad M. (2002.)., Iskrice iz muzeja, Muzejsko edukativni servis, Zbornik radova, VUŠ, Zadar.

  2. Obad, M. (2002.)., Paški grbovi, Zbornik radova «Živa baština», VUŠ, Zadar.

  3. Obad, M. (2003.)., Nazivi u prostoru i vremenu (istražujemo zavičaj – katastarski grad Pag), Zbornik radova, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Zadar.

  4. Obad, M. (2003.)., Statut grada Dubrovnika iz 1272. godine (Mudrost i sklad zakonitoga u životu Grada), Zbornik radova, «Djetinjstvo, razvoj, odgoj», Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Zadar.

  5. Obad, M. (2004.)., Priče u kamenu, Zbornik radova «Dijete, odgojitelj, učitelj», Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Zadar.

  6. Obad, M. (2004.)., Statut grada Skradina iz XIV. Stoljeća, Zbornik radova, Stručni odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, Zadar.

  7. Obad, M. (2004.)., Život sa sokolom, Zbornik radova «Ekologija u odgoju i obrazovanju», VUŠ, Gospić.

Svi navedeni radovi kvalificiraju je za izvođenje nastave.

Godina zadnjeg izbora u znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje: 5. prosinca, 2000. god.; prof. visoke škole u trajnom zvanju.

IME I PREZIME: mr. sc. Marinko Duvnjak


ZVANJE: svećenik

USTANOVA ZAPOSLENJA: Visoka teološko-katehetska škola u Zadru

ADRESA: Dr.Franje Tuđmana 24 i, 23 000 Zadar

e-mail: marinko.duvnjak@zd.htnet.hr

osobna web stranica:

ŽIVOTOPIS:
Datum rođenja – 23. IV. 1965

Mjesto rođenja (općina/grad; županija, država)Karlsruhe, Njemačka

Zvanje; znanstveni status –

Zaduženje na Odjelu (predmet) – Kultura duha

Rođen sam 23. IV. 1965. u Karlsruhe-u u Njemačkoj gdje su mi roditelji bili na privremenom radu. Od svoje sedme godine boravim u Zadru gdje sam završio osnovnu školu te gimnaziju «Juraj Baraković» smjer matematičko-informatički. Osjećam da me Bog zove da budem svećenik u Njegovoj Crkvi i na jesen 1984. upisujem se na Katolički bogoslovni fakultetu Zagrebu. Vojni rok sam služio u Vranju 1985-86. Nakon završene druge godine studija, u kolovozu 1987. odlazim na daljnje školovanje u Rim, na Papinsko sveučilište Gregorijana. Za đakona sam zaređen 5. svibnja 1990. u crkvi Il Gesu u Rimu, a za službu prezbitera 29. lipnja 1991. u katedrali svete Stošije u Zadru. U listopadu 1992. polažem magisterij iz dogmatske teologije s radnjom «La coscienza umana di Gesu e la sua consapevolezza filiale presso J. Galot e K. Rahner».Od kolovoza 1992. do kolovoza 1993. obnašam dužnost župnog vikara u župi Uznesenja BD Marije u Zadru. Potom sam imenovan župnikom župe sv. Josipa u Zadru. Tu službu obnašam do 23. kolovoza 2004. kada preuzimam službu ravnatelja Nadbiskupskog sjemeništa «Zmajević» u Zadru. Predajem na Visoko teološko-katehetskoj školi u Zadru od jeseni 1994. (predmeti: O kršćanskoj objavi, Ekleziologija, Otajstvo Trojedinog Boga, Metodologija znanstvenog rada), a od 7. ožujka 2001. sam i na dužnosti ravnatelja Visoke teološko-katehetske škole. Predajem i kolegij Kultura duha na Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece od jeseni 1995. godine. Na jesen 2002. upisao sam doktorantsku godinu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa