Sveučilište u zadru odjel za izobrazbu učitelja I odgojitelja Ulica dr. Franje Tuđmana 24iDownload 1.67 Mb.
bet5/16
Sana22.06.2017
Hajmi1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

b) dopunska:

 • Bognar, Šaban, A. (1988.) Marionete osvajaju Zagreb, Hrvatsko društvo kritičara i teatrologa, Zagreb

 • Vigato, T. (2001.) «Dvije poetike zadarskog kazališta lutaka», Zbornik radova Visoke učiteljske škole u Zadru, Volumen 1.,God. 1., Zadar, 2001.

NAZIV KOLEGIJA: MEDIJSKA KULTURA

IME NOSITELJA KOLEGIJA: doc. dr. sc. Teodora Vigato

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 3 / VI

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 3

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 3 (84)

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Upoznati studente sa svim vrstama medija te s njihovim izražajnim sredstvima. Zainteresirati studente za medijske vrste umjetničkog izražavanja. Osposobiti studente za samostalno korištenje raznih vrsta medija te samostalnu izradu nekih medijskih zapisa.

Sadržaj:
Film, materijalni i strukturalni elementi filma. Filmski rodovi i vrste. Nastanak fimskog djela. Kratak povijesni pregled filmske umjetnosti. Kratka povijest animiranog filma. Televizija. Izražajne specifičnosti televizije. TV vrste. Usporedba filma i televizije. Film na televiziji. Obrazovni program na televiziji. Video. Način zapisivinja slike i zvuka na videu. Video sustavi. Primjena videa. CD rom. Uporaba CD roma. Internet.
 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe, samostalno istraživanje, radionice

 • Obveze studenata: pismeni i usmeni ispit, praktični rad

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni i usmeni ispit,

 • Literatura:
  1. Obvezna: • Peterlić, Ante (2001.) Osnove teorije filma, Hrvatska sveučilišna naknada, Zagreb

 • Mikić, Krešimir (2002.) Film u nastavi medijske kulture, Educa, Zagreb

 • Plenković, Mario (1985.) Komunikologija masovnih medija, Barbat, Zagreb
  1. Dopunska:
 • Škrabalo, Ivo (1996.) 101 godina filma u Hrvatskoj, Nakladni zavod Globus, Zagreb

 • Dovniković, Bordo (1996.) Škola crtanog film, 2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, prosvjeta, Zagreb


NAZIV KOLEGIJA: PSIHOLOGIJA OBITELJI I RODITELJSTVA

IME NOSITELJA KOLEGIJA: prof. dr.sc. Mira Klarin

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1 / II

 • Status kolegija: izborni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Cilj kolegija je upoznati studente s ulogom roditelja i obitelji u razvoju djeteta. Usvojiti zanstvenu i stručnu terminologiju. Osposobiti studente za kritičko ramatranje i razumijevanje temeljnih problema obiteljskog odgoja.
Sadržaj:
Zadatak kolegija je osvijestiti važnost obitelji i obiteljske klime u razvoju djeteta. Osobita pozornost poklanja se promatranju obitelji kao sustava koji je sastavljen od međusobno zavisnih pojedinaca. Svaki od članova obitelji participira obiteljskoj klimi na različite načine ovisno o životnoj dobi i osobinama ličnosti.

Uz ulogu majke koja je prepoznata od davnine kao značajna osoba u ostvarivanju kvalitetne privrženosti, ističe se ulogu oca, koji predstavlja u hijerarhiji privrženosti drugu osobu. Kvaliteta bračnog života određuje odnos pojedinačnog roditelja prema djetetu. Braća i sestre također su značajni socijalizacijski faktori. Osim ovakvih tradicionalnih obitelji sve češće se susrećemo s obiteljima s jednim roditeljem (uvjetovanih razvodom ili nekim drugim motivom). Razvod braka proces je koji ima svoj tijek i koji u svim svojim etapama utječe na dijete. Definiranje roditeljstva i uloga roditeljstva kroz povijest, motivacija za roditeljstvo, uzajamna regulacija roditelj – dijete, privrženost i roditeljstvo, interakcija maka - dijete i interakcija otac - dijete (stilovi roditeljstva), interakcija djeteta s braćom i/ili sestrama teme su ovog kolegija.
 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, seminari, samostalno istraživanje, Internet, diskusija, konzultacije

 • Obveze studenata: aktivno sudjelovanje u nastavi, usmeni i pismeni ispit, seminarski rad

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: pismeni i usmeni ispit, seminarski rad, istraživanje

 • Literatura:

  1. Obvezna:

 • Vasta, R., Haith, M., Miller,S.(1998): Dječja psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko, (sadržaji vezani uz rani socijalni i emocionalni razvoj, obiteljski utjecaj, privrženost)

 • Jull J. (1995.): Vaše kompetentno djete, Zagreb, Educa

b) Dopunska:

 • Colin, V. (1996): Human Attachment, The McGraw-Hill Companies, Inc., New York

 • Emery, R. (1999): Marriage, divorce, and children¨s adjustment, Sage Publications, Inc., London, (sadržaji vezani za prilagodbu djeteta u potpunim obiteljima i razvedenim obiteljima, sadržaji vezani za obiteljsku interakciju i prilagodbu djeteta na razvod)

 • Lamb, M. (ur.) (1997): The role of the father in child development, New York, John Wiley & Sons, Inc. (str. 1-19, 49-66, 104-162, 191-212)NAZIV KOLEGIJA: STRANI JEZIK - RUSKI JEZIK I

IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc. Zdenka Matek Šmit

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1 / I

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 3 ( 84 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Osposobiti studente da se mogu samostalno služiti stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima informacija. Osposobiti studente za elementarnu konverzaciju na stranom jeziku.

Sadržaj:

Glavni zadatak kolegija je omogućiti studentima da u što kraćem vremenu ovladaju aktivnim poznavanjem stranog jezika, tj. da prošire svoj aktivni i pasivni vokabular na tekstovima koji su pisani pristupačno, zanimljivo, rječnikom iz svakodnevnog života, a ujedno da mogu naučiti o kulturi i civilizaciji Rusije. Nastoji se da tekstovi i sistem vježbi studente upoznaju i s najvažnijim leksičkim fondom buduće struke i osposobe ih zan korišteneje stručne literature na ruskom jeziku.

 


 • Način izvođenja nastave i usvajanje znanja: Usmene i pismene vježbe. Studenti rade individualno, u paru i u skupini.. Provjere znanja su redovite (domaće zadaće, diktati, prijevodi, cloze)

 • Obveze studenata: Pismeni i usmeni ispit Aktivno sudjelovanje u nastavi

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:

 


 • Аннушкин, В.И., Акишина, А.А., Жаркова, Т.Л., Знкомитьтся легко, расставиться трудно, интенцивный курс русского речевого общения, Москва, Флинта, 2004.

 • 2)Гапочка, И.К., Я думаю по-русски. Книга для чтения со  словарем, 2003.

 • Вишняков, И.А. История государства и культуры России в кратком изложении, социокультуроведение России, Учебное пособие 2003.

 • Ковальчук, Я. И. Индивидуальный подход в воспитании ребенке, пособие для воспитивателя детского сада, Москва, Просвещение, 1985.

 • Poljanec, R., Ruska gramatika za svakoga, Zagreb


NAZIV KOLEGIJA: STRANI JEZIK - RUSKI JEZIK II

IME NOSITELJA KOLEGIJA: dr.sc. Zdenka Matek Šmit

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1 / II

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija: Ruski jezik I

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 2 ( 56 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Osposobiti studente da se mogu samostalno služiti stručnom literaturom, dokumentacijom i drugim izvorima informacija. Osposobiti studente za elementarnu konverzaciju na stranom jeziku.

Sadržaj:

Glavni zadatak kolegija je omogućiti studentima da u što kraćem vremenu ovladaju aktivnim poznavanjem stranog jezika, tj. da prošire svoj aktivni i pasivni vokabular na tekstovima koji su pisani pristupačno, zanimljivo, rječnikom iz svakodnevnog života, a ujedno da mogu naučiti o kulturi i civilizaciji Rusije. Nastoji se da tekstovi i sistem vježbi studente upoznaju i s najvažnijim leksičkim fondom buduće struke i osposobe ih zan korišteneje stručne literature na ruskom jeziku.

 


 • Način izvođenja nastave i usvajanje znanja: Usmene i pismene vježbe. Studenti rade individualno, u paru i u skupini.. Provjere znanja su redovite (domaće zadaće, diktati, prijevodi, cloze)

 • Obveze studenata: Pismeni i usmeni ispit Aktivno sudjelovanje u nastavi

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: Pismeni i usmeni ispit

 • Literatura:

 


 • Аннушкин, В.И., Акишина, А.А., Жаркова, Т.Л., Знкомитьтся легко, расставиться трудно, интенцивный курс русского речевого общения, Москва, Флинта, 2004.

 • 2)Гапочка, И.К., Я думаю по-русски. Книга для чтения со  словарем, 2003.

 • Вишняков, И.А. История государства и культуры России в кратком изложении, социокультуроведение России, Учебное пособие 2003.

 • Ковальчук, Я. И. Индивидуальный подход в воспитании ребенке, пособие для воспитивателя детского сада, Москва, Просвещение, 1985.

 • Poljanec, R., Ruska gramatika za svakoga, Zagreb


NAZIV KOLEGIJA: GLAZBENI PRAKTIKUM I

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Rončević, prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 1 / II

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 1

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 2 ( 56 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Usvojiti temeljna znanja iz osnova glazbene teorije. Razviti interes za glazbu. Osposobiti studente za samostalno pjevanje i sviranje na nekom glazbenom instrumentu. Razvijati glazbenu kreativnost.

Sadržaj:
Upoznavanje sa instrumentom, njegovim osobinama i mogućnostima.Učenje sjedenja uz instrument, držanja tijela, postavljanje ruku i artikulacija prstiju.Glazbeno opismenjavanje u violinskom (G) ključu glazbenom abecedom. Obrada ritmičkih vrijednosti nota po trajanju, pauza ili stanki, točka iza nota te pisanja i čitanja jednostavnih i složenih mjera. P.aralelno sa učenjem ritma i mjera savladavaju se ritmički slogovi i njihovo otkucavanje. Savladavanje različitih brojalica. Pisanje i čitanje glazbene abecede (kroz C-dur ljestvicu) te postupno uvođenje povisilica, snizilica i razrješilica. Ljestvice kvintnog i kvartnog kruga (za izvođenje kroz nastavu i na ispitima studenti trebaju savladati ljestvice do četiri predznaka po pravilnom prstometu, tj.C-dur, G-dur, D-dur, A-dur, E-dur, F-dur, B-dur, Es-dur, As-dur); posebno obratiti pažnju na pravilno podmetanje palca i prebacivanja prstiju. Učenje intervala (od prime do oktave), njihove slušne i teoretske osobitosti. Učenje pjesama pravilnom impostacijom glasa, intonacijom i fraziranjem.


 • Način izvođenja nastave i usvajanja znanja: predavanja, vježbe

 • Obveze studenata:

Studenti polažu usmeni ispit na kojem sviraju na sintesajzeru i pjevaju neke od pjesmica od kojih su neke izabrane njihovom željom, a neke zadane od strane profesora. Također polažu sve ljestvice dura i mola do četiri predznaka (C-G-D-A-E-F-B-ES-AS,a-e-h-fis-cis-d-g-c-f) te njihove glavne stupnjeve (kadence).

 • Praćenje nastave i praćenje i ocjenjivanje studenata: kontinuirana provjera znanja i ocjenjivanje

 • Literatura:

  1. Obvezna:

 • Burić-Šarapa K :Eci, peci, pec- brojalice, igre i popijevke, IBIS grafika,Zagreb 1996.

 • Radost svijetu svom, IBIS grafika Zagreb 1996.

 • Tomerlin V.,: Dječje muzičko stvaralaštvo, ŠK Zagreb 1996.


b) Dopunska:

 • Sam R.: Glazbeni doživljaj u odgoju djeteta,Glosa d.o.o.Rijeka 1998.

 • Sviramo uz pjesmu, Glosa d.o.o.Rijeka 1992.

 • Golčić I.,: Pjesmarica (izbor),HKD Sv.Jeronima, Zagreb 1998.

 • Videk, Golčić, Junaković: Pričanka, pjevanka, crtanka I i II, Sv.Jeronim Zagreb1996.


NAZIV KOLEGIJA: GLAZBENI PRAKTIKUM II

IME NOSITELJA KOLEGIJA: Snježana Rončević, prof.

 • ODJEL: Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja

 • Godina/semestar: 2 / IV

 • Status kolegija: obvezni

 • Uvjeti upisa kolegija:

 • Broj tjedana po semestru/broj sati tjedno: 15 / 2

 • ECTS BODOVI ( koeficijent opterećenja studenata): 2 ( 56 )

 • Opis/ sadržaj kolegija:

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija:

Usvojiti temeljna znanja iz osnova glazbene teorije. Razviti interes za glazbu. Osposobiti studente za samostalno pjevanje i sviranje na nekom glazbenom instrumentu. Razvijati glazbenu kreativnost.

Sadržaj:
Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa