Tumani ­­­­ umumiy o’rta ta’lim maktabining boshlang’ich sinf o’qituvchisiDownload 1,56 Mb.
bet2/12
Sana09.10.2019
Hajmi1,56 Mb.
#23244
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Bog'liq
3- SINF tabiatshunoslik yangi


_________________ TUMANI

­­­­____-UMUMIY O’RTA TA’LIM

MAKTABINING BOSHLANG’ICH

SINF O’QITUVCHISI

________________________NING

TABIATSHUNOSLIK FANIDAN

3-“____” SINFI UCHUN

2019-2020 - O’QUV YILIDA YOZGAN

KUNDALIK ISH REJASI.3- sinf Tabiatshunoslik
1-chorak- 9 soat


Mavzu soat uyga vazifa

1

Tabiatshunoslik nimani o`rganadi?

1
3-6-bet

TABIATDA SUV VA HAVO

2

Yer usti va osti suvlari

1
7-10-bet

3

Suvning xususiyatlari Hayot xavsizligi; 7-dars:Suvdagi xavfsizlik

1
11-14-bet

4

Suvni muhofaza qilish va tejash.

1
14-15-betlar

5

Tabiatda havo

Hayot xavsizligi 8-dars:Atrof muhitdagi xavfsizlik1
15-18-betlar

6

Ob havoning belgilari

1
18-22-betlar

7

Yog’inlar

1
22-24-bet

FOYDALI QAZILMALAR

8

Foydali qazilmalar qayerdan olinadi. 1-NAZORAT ISHI

1
25-29-betlar

9

Yoqilg`I sifatida olinadigan foydali qazilmalar

1
29-33-bet

2- chorak 7- soat

10

Qora va rangli metallar

1
33-37-bet

11

Qurulishda foydalaniladigan foydali qazilmalar

1
37-41-bet

12

Foydali qazilmalardan oqilona foydalanish

1
41-44-bet

TUPROQ

13

Tuproq tarkibi

1
45-49-bet

14

Tuproqning unumdorligi va tarkibi

1
49-51-bet

15

2-nazorat ishi. Test.

1


16

Tabiiy o`simliklar

1
48-51-bet

3-chorak 10 soat

17

Madaniy o’simliklar

1
57-61-bet

18

Kartoshka, Sabzavot, Qulupnay.

1
61-64-bet

19

Begona o`tlat

1
65 - 67

20

Poliz ekinlari. Mevali daraxtlar.

1
67-69-bet

21

Mevali butalar.Tok69 - 71

22

Manzarali o`simliklar

1
72-75-bet

23

Dorivor o`simliklar Salomatlik darslari.

15-dars: Salomatlikni mustahkamlash omillari1
76-79-bet

24

Tut dataxti. Ipak qurti.

1
79 - 81

25

Hayvonot olami va uning xilma-xilligi 3-nazorat ishi

1
82 - 86

26

Hasharotlar.

1
86 - 90

HAYVONOT DUNYOSI.4-chorak

27

Qushlar va uy parrandalari

1
90 - 94-bet

28

Uy hayvonlari

1
86-89-bet

29

Suvda yashaydigan hayvonlar.

1
98-102-bet

30

Odam tanasi, terisi va skleti.

1
103-107-bet

31

Odam miyasi, hazm qilish a’zolari, o’pka. Salomatlik darslari.

16-dars: Ichkilikbozlik (alkogol) va salomatlik

1
107-111-bet

32

Tabiat va inson.

Salomatlik darslari. 17-dars: Sport va salomatlik

1
112-155-bet

33

Tabiatni muhofaza qilish

Iqtisod va soliq alifbosi Mulk 4-nazorat ishi Test1
116-121-bet

34

Ekologik xavfsizlik. Konstitutsiya alifbosi. Dam olish huquqi

1
121-116-betKIRISH. TABIATSHUNOSLIK NIMANI 0‘RGANADI?
1-DARSSana___________

Darsning ta'limiy maqsadi: O’quvchilar tabiat haqidagi tushunchalarini boyitish ularga oy,yulduz, bulut harakati haqida tasavvur hosil qilish. T.k.1 muloqotga kirishish uchun zarur bo‘ladigan og‘zaki nutqni o‘zlashtirish,F.k.1

jonli va jonsiz tabiat, atrofimizdagi tabiatning tarkibiy qismlari va tabiat hodisalarini, suvning uch holatini va tabiatda aylanib yurishini kuzatadi va suvning tirik organizmlar va insonlar uchun ahamiyatini aytib bera oladi.Darsning tarbiyaviy maqsadi: Tabiatni asrashga undash,o’simliklarning inson hayotiga ijobiy ta’sirini tushuntirib, yashil o’simlikni himoyalashni ahamiyati haqida tushuncha berish. T.k.3 atrofidagi tabiat manzaralarini estetik his etish

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: Jonli va jonsiz nima ekanligi haqida ularning tushunchalarini kengaytirish. F.k.3 o‘zi yashaydigan joyda tuproqni muhofaza qilish, uni o‘g‘itlab, minerallar bilan boyitish tadbirlarida ishtirok eta oladi.

Darsning jihozlari:

Darsda qo'llaniladigan metod: O’quvchilar bilan suhbatlashish tajribalar o’tkazish

Darsning borishi

I. Tashkiliy qism. O’quvchilar davomadini aniqlash, ularni darsga tayyorgarligini tekshirish. Vulqonnning otilishi osmonda bulut hosil bo’lishi tasvirlangan rasmlarni osish.

II. O`tgan mavzuni so`rab baholash.2- SINFDA Atrofimizdagi olam fanidan olgan bilimlarini mustahkamlash.

III. Yangi mavzuning bayoni.

1. 2- sinfda «Atrofimizdagi olam» darslarida nimalarni o'rgandingiz?

2. «Tabiat» deganda nimalarni tushunasiz? O'quvchilar bilan ushbu savollar bo'yicha suhbat o'tkaziladi. Suhbat natijalariga qarab, o'quvchilarning javobi to'ldirib boriladi.

Tunda osmonda Oy va yulduzlar ko‘rinadi. Kunduzi Quyosh Yer yuzini yoritadi va isitadi. Quyosh nuridan tog‘, yaylov, o‘rmon, cho‘llardagi o‘simliklar bahramand bo‘ladi. Tog‘, o‘rmon, cho‘llarda turli hayvonlar yashaydi. Osmonda har xil qushlar parvoz qiladi. Ba’zida osmonda bulutlar suzib yuradi. Ayrim kunlari yomg‘ir yog‘adi. Havo soviganda esa yomg‘ir qorga aylanadi. Qor va yomg‘ir suvlaridan daryolar hosil bo‘ladi. Ko‘pgina daryolar o‘z suvini ko‘l yoki dengizlarga quyadi. Daryo, ko‘l va dengizlar har xil suv o‘tlari va suv hayvon- lariga boy. Bularning barchasi tabiatdir.

Kishilar kundalik faoliyatida foydalanadigan gaz, toshko‘mir, metallar yer ostidan olinadi. Ular ham tabiatga mansubdir.

Shunday qilib, inson qo‘li bilan yaratilgan narsalardan tashqari, atrofimizdagi olam tabiatni tashkil etadi.

Tabiat jonsiz va jonli tabiat unsurlariga bo‘linadi. 1 Quyosh, yulduzlar, Oy, Yer, tosh, tabiiy gaz,

bulut, havo, suv kabilar jonsiz tabiat unsurlaridir (1- rasm).Jonli tabiat unsurlariga Yer yuzidagi barcha tabiiy o‘simliklar va yovvoyi hayvonlar kiradi (2- rasm). Ular nafas oladi, oziqlanadi, o‘zidan ko‘payadi va rivojlanadi.

Tog‘ toshlari Qumlik Dengiz

Jonsiz tabiat namunalari. Jonli tabiat namunalari.

Tabiat hodisalari.

Yer ostidan vulqon otilishi, osmonda bulut hosil bo‘lishi, chaqmoq chaqishi, momaqaldiroq gumburlashi, shamol esishi, yomg‘ir yog‘ishi, Quyoshning nur sochishi, bulbulning sayrashi kabi jarayonlar tabiat hodisalaridir (3- rasm).

Mazkur tabiat unsurlari va hodisalarini «Tabiatshunoslik» va tabiatga oid boshqa fanlar o‘rganadi.

Odamlar tabiatga qadimdan ta’sir etib kelgan. Kishilar yovvoyi hayvon turlaridan bir qanchasini qo‘lga o‘rgatdi, ya’ni xonakilashtirdi va ko‘paytirdi. Buning natijasida uy hayvonlari vujudga keldi.

Inson aqlini ishlatishi va mehnat qilishi natijasida tabiiy o‘simliklardan turli madaniy o‘simliklar yetishtirildi. Odamlar suv omborlarini qurdi, kanallar qazib, suvsiz qaqrab yotgan yerlarni dala va bog‘larga aylantirdi. Shularni inobatga olib, «Tabiatshunoslik» darslarida odamlar tomonidan yaratilgan madaniy o‘simliklar, xonakilashtirilgan uy hayvonlari, qazilgan kanallar va suv omborlari ham o‘rganiladi.

Odam havodan nafas oladi va tabiat bergan noz- ne’matlardan oziqlanadi. Odam salomatligi abiat bilan bog‘liq. Shuning uchun «Tabiatshunoslik» darslarida odam va uning salomatligi ham o‘rganiladi.

Inson tomonidan yaylov, o‘rmon va cho‘llarning bir qismi dala va bog‘larga aylantirildi. Bu joylarda shahar va qishloqlar barpo etildi. Yer osti boyliklari hisoblangan tabiiy gaz, neft, ko‘mir, turli metallar ko‘p miqdorda qazib olindi. Natijada tog‘lardan boshlangan daryolarning toza va tiniq suvlari ifloslandi. Dala va bog‘larga oqib keladigan daryo suvlari kamaydi, ayrimlari manziliga bormay qurib qoldi. «Tabiatshunoslik» darslarida ushbu muammolarning oldini olish, ya’ni tabiatni muhofaza qilishga oid mavzular ham o‘rganiladi.

Tayanch so‘zlar: tabiat, jonsiz tabiat unsurlari, jonli tabiat unsurlari, tabiat hodisalari, «Tabiatshunoslik».

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash.

Mavzuni mustahkamlash uchun o'quvchilarga quyidagi savollar beriladi:

1.Tabiat deganda nimani tushunasiz?2.Jonli tabiat unsurlarining jonsiz tabiat unsurlaridan qanday farqi bor? Jonsiz va jonli tabiat unsurlariga misollar kel- tiring.

3.Tabiat hodisasi deb nimaga aytiladi? Unga misollar keltiring.

4.«Tabiatshunoslik» darslarida nimalar o‘rganiladi?

5.Tabiat va inson orasidagi munosabat haqida nimalarni bilasiz?Topshiriqlar Quyidagilardan gerbariy tayyorlang:

a) turli o‘tlarning barglaridan

b) turli madaniy o‘simliklar barglaridan.

1. Bugun darsda nimani o'rgandingiz?2. Nimalarni bilib oldingiz?

(O'quvchilarning javoblari to'ldirib yakunlanadi).V.Darsda faol qatnashgan o`quvchilar rag`batlantiriladi. Oquvchilar bilimi baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. O'quvchilarga darslikdagi mavzuni o'qib chiqish, mavzudan keyin berilgan savollarga javob topishni, topshiriqlarni bajarish uyga vazifa qilib beriladi.

2-DARS


MAVZu: YER USTI YA YER OSTI SUVLARI


Sana___________

Darsning ta'limiy maqsadi: o'quvchilarga daryo va ko’llar,muzning erishi va suvning qaynashi haqida bilim va ko'nikmalarini shakllantirish. T.k.1 jonli va jonsiz tabiat, tabiat hodisalariga oid tayanch so‘z va atamalarning ma’nosini aytib bera olish.T.k.6 tabiiy boyliklarni, suvni isrof qilmaslik va tejamkorlikning ma’nosini tushunish, unga amal qilish,F.k.3 havoni ifloslantirish inson sog‘ligi uchun zararli ekanligini anglaydi,

Darsning tarbiyaviy maqsadi: o'quvchilarni suvni toza saqlash, ifloslantirmaslik va undan tejab- tergab foydalanishga o'rgatish. T.k.3 o‘zini tuta olish, to‘g‘riso‘z bo‘lish, o‘zining xatosini tushunish.T.k.4 farzandlik va o‘quvchilik burchini bilish, unga rioya qilish,

Darsning rivojlantish maqsadi: :o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini o'stirish, ekologik dunyoqarashini va tafakkur doirasini kengaytirish.F.k.1 O‘z o‘lkasining tabiati va tarixiy yodgorliklari haqida aytib bera oladi.

Darsning jihozlari maktab globusi, okean, dengiz, muzlik, yer osti suvlari, daryo, ko'l tasvirlangan rasmlar, O'zbekiston Respublikasining tabiiy xaritasi, darslik.

Darsda qo'llaniladigan metod: Suhbatlashish tajribalar o’tkazish

DARSNING BORISHI

I. Tashkiliy qism. O'quvchilar davomatini tekshirish, ularning darsga tayyorligini aniqlash, maktab globusini o'quvchilarga ko'rinadigan joyga qo'yish, okean, dengiz, muzlik, yer osti suvlari, daryo, ko'l tasvirlangan rasmlarni osib qo'yish.

II. Uy vazifasini so`rash: : Avvalgi darsda o'tilgan « Tabiatshunoslik nimani o’rganadi» mavzu yakunida berilgan savollarga o'quvchilar javob beradilar. Javob bergan o'quvchilarga qo'shimcha savollar beriladi.

III. Yangi mavzuning bayoni.

Download 1,56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish