KelishildiDownload 1.98 Mb.
bet1/15
Sana08.04.2017
Hajmi1.98 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15O‘ZBYEKISTON RYESPUBLIKASI OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
O‘ZBYEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASIKELISHILDI”

Tibbiy profilaktika fakulteti dekani prof. F.I. Salomova _____

«____» _____________2013 yil


TASDIQLAYMAN” O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor Prof. Teshayev O.R._______

«____» _______________2013 yil
KAFEDRA: HALQ TIBBIYOTI, REABILITOLOGIYA VA JISMONIY TARBIYA

FAN: VRACH NAZORATI FANI

DAVOLASH VA TIBBIY PEDAGOGIKA FAKULTETLARI4 -KURS TALABALARI UCHUN
O‘QUV- USLUBIY MAJMUA

TOSHKENT-2013O‘QUV USLUBIY MAJMUA MUNDARIJASI
MUNDARIJA

ByeTLAR

1

Namunaviy o‘quv dasturi

3-18

2

Ishchi o‘quv dasturi

19-

3

Ta'lim texnologiyasi

34-92

4

Masalalar va mashqlar to‘plani

93

5

Test savollari

94-102

6

Nazorat uchun savollar (JN, YaN)

103-107

7

Umumiy savollar

107-109

8

Tarqatma materiallar

110-125

9

Glossariy

126-129

10

Ryeferat mavzulari

130

11

Adabiyotlar ro‘yxati

131-132

12

Tayanch konspyekt

-

13

O‘quv materiallari

133-145

14

Xorojty manbalar

145

15

Kurs ishi mavzulari

-

16

Annotasiyalar

146

17

Mualliflar to‘g‘risida

146

18

Foydali maslahatlar

-

19

Normativ hujjatlar

147-204

20

Baholash mezonlari

205-209Fanning o‘quv dasturi Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi o‘quv-uslubiy birlashmalari faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kyengashning 201_ yil «____»dagi «_____»-son majlis bayoni bilan ma'qullangan.

Fanning o‘quv dasturi Toshkyent tibbiyot akadyemiyasida ishlab chiqildi.

Tuzuvchilar:Usmanxodjayeva A.A.

Xalq tibbiyoti, ryeabilitologiya va jismoniy tarbiya kafyedra mudiri, dosyent, t.f.n.

Vыsogorsyeva O.N.

Xalq tibbiyoti, ryeabilitologiya va jismoniy tarbiya kafyedrasi qatta o‘qituvchisi, t.f.n.


Taqrizchilar :


Fyedorova M.V.

TTA ichki kasalliklar propyedyevtikasi XDT, gyematologiya va kasb kasalliklar kafyedrasi dosyenti. t.f.n.

Xamrabayeva F.I.

ToshVMOI gastroentyerologiya va fiziotyerapiya kafyedrasi mudiri t.f.d, profyessor

Fanning o‘quv dasturi Toshkyent tibbiyot akadyemiyasi Ilmiy-uslubiy kyengashida tavsiya qilingan (201_ yil ________dagi «_____» «____»-sonli bayonnoma)Kirish

Vrach nazorati, shifobaxsh jismoniy tarbiya va fiziotyerpiya bo‘yicha dastur. Davlat o‘qitish standarti asosida tuzilgan va tibbiy oliygohlarning tibbiy-pyedagogika, davolash, stomatologiya fakultyetlari uchun mo‘ljallangan. Dastur umumiy fiziotyerapiya, jismoniy ryeabilitasiya va shifokor nazorati sohasida tibbiy ta'limni va ma'lumot savsiyasini oshirishga qaratilgan.O‘quv fanining maqsadi va vazifalari

Fanlarni o‘qitishdan maqsad – axolini salomatligini yaxshilash va mustaxkamlash, tibbiyot sifatini oshirish da davolash-profilaktik chora tadbirlarni amalga oshirish. Shifoxona, shifomaskan (sanatoriy) va ambulator (poliklinika) sharoitida turli kasalliklar bilan xastallangan byemorlarni davolashda, asoratlarini oldini olishda va profilaktika maqsadida fizikaviy va davolovchi jismoniy tarbiya usullarni qo‘llanishiga o‘rgatish. Aholining sog‘ligini mustahkamlash, ijtimoiy va maishiy sharoitlarga moslashishini (adaptasiyasini) yaxshilash. Shifokor nazoratida -jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy rivojlanganligini, organizmning funksional holatini, asosiy tizimlarni holatini, jismoniy yuklamalarning organizmga ta'sirini, organizm tomonidan byerilayotgan javob ryeaksiyalarini baholashni o‘rgatish.


Faninng vazifalari:

  • fizik muolajalarni organizmga ta'sir etish myexanizmini, turli kasalliklarda davolash, asoratlarining oldini olish va organizmning qarshiligini oshirish maqsadida qo‘llanilishini o‘rgatish;

  • turli kasalliklarda davolash va ryeabilitasiya davrida to‘laqonli komplyeks tuzib organizmni sog‘lomlashtirishda oqilona foydalanishni o‘rgatish;

  • jismoniy mashqlarning organizmga ta'sir etish myexanizmini, turli kasalliklarda davolash, asoratlarining oldini olish va organizmning qarshiligini oshirish maqsadida qo‘llanilishini o‘rgatish;

  • davolash va ryeabilitasiya davrida davolovchi jismoniy tarbiyaning harakat tartibotlarini, vosita va shakllarini to‘g‘ri tanlashni va qo‘llashni o‘rgatish;

  • aholining turli kontingyentlari orasida, ularni jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlariga ko‘nikishlari uchun tibbiy tyekshiruvdan o‘tkazish qoidalarini o‘rgatish;

  • aholining sog‘lig‘ini mustahkamlash, ijtimoiy va maishiy sharoitlarga moslashishini (adaptasiyasini) yaxshilash uchun jismoniy yuklamaning organizmga ta'sirini baholash usullarini o‘rgatish.

Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, ko‘nikma va malakasiga qo‘yiladigan talablar

«Vrach nazorati, shifobaxsh jismoniy tarbiya va fiziotyerpiya» o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr:

- Organizmning jismoniy ish bajarish qobiliyatini aniqlash usullarini, mustaqil ravishda somatoskopiya va antropomyetriyani o‘tkazishni, mustaqil funksional sinamalarni o‘tkazishi va olingan natijalar asosida yurak-qon tomir, nafas va vyegyetativ nyerv tizimlarni funksional holatlarini baholashni, yurak-qon tomir, nafas va vyegyetativ nyerv tizimlarning byerilayotgan jismoniy yuklamalarga javob ryeaksiyalarini aniqlash va baholashni, sport inshoatlarga bo‘lgan sanitar-gigiyenik talablarni, vrach-jismoniy tarbiya dispasyerlarining turlari va tashqil etilishini, jismoniy mashqlarning ta'sir myexanizmini, DJTni qo‘llash uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalarni, davolash jismoniy tarbiya vositalari va uning turlarini, davolovchi jismoniy tarbiyaning davolash usullarini, davolash jismoniy tarbiya shakllarini, davolovchi jismoniy tarbiyaning harakat tartibotlarini va davolovchi jismoniy tarbiyaning samaradorligini baholashni. Asosiy va yondosh kasalliklarni hisobga olgan holda davolash gimnastik mashqlar komplyeksini tuzishni, DJT harakat tartiboti vazifalarini aniq byelgilashni, DJTning vositalarini to‘g‘ri tanlashni, DJT xonasini jihozlashni, birinchi tibbiy yordamni ko‘rsatishni, turli kasalliklarda fiziotyerapyevtik muolajalarini to‘g‘ri tavsiya etishni, fizik muolajalarni optimal ta'sirini aniqlashni, byemorlarni shifomaskani kurortlarga tanlash va davolash masalalarini xal etishni, sanator-kurort kartalarni to‘ldirishni, fiziodavolashda va elyektrojarohat holatidagi patologik ryeaksiya paytida birinchi yordam ko‘rsatishni, fiziotyerapyevtik muolajalarni o‘tkazish tartibini, umumiy davolash tadbirlari bilan bir qatorda (dori-darmon, parhyez, jarrohlik opyerasiyalari va h.z.) maxsus fiziotyerapyektik usullarini byelgilash va dozalashni aniqlashni bilishi kyerak;

- Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanuvchilarning jismoniy va funksional holatini baholash usullari, dispansirizasiya o‘tkazishda vrach nazoratining asosiy usullari, nafas va yurak-qon tomir tizimlarining organizmga ta'sir etayotgan jismoniy yuklamaga nisbatan bo‘ladigan javob ryeaksiyalari, jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanuvchilarni tibbiy guruhlarga saralashlar, jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarida jismoniy mashqlarning samaradorligini baholash usullari, asosiy, tayyorlov va maxsus tibbiy guruhlarida shug‘ullanish uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, sport inshoatlariga qo‘yilgan sanitar-gigiyenik talablarning bajarilishi va davolovchi jismoniy tarbiyaning umumiy asoslari, jismoniy mashqlarning ta'sir myexanizimi, DJTni qo‘llash uchun ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar, davolovchi jismoniy tarbiya vositalari va uning turlari, davolovchi jismoniy tarbiyasi davolash usullari, davolash jismoniy tarbiya shakllari, davolovchi jismoniy tarbiyaning harakat tartibotlari va davolovchi jismoniy tarbiyaning qo‘llanilish effyektivligini baholash, turli kasalliklarni davolashda fiziotyerapyevtik muolajalarni tanlashda umumiy va maxsus ko‘rsatma va mo'nyeliklarga rioya qilish, davolash muolajalar majmuasini tuzishda asosiy va yondosh kasalliklarni xisobga olish, normal va patologik holatlarda fizik omillarning xususiyatlarini va ularning organizmga ta'sir qilish myexanizmi, fizioapparatlarning ishlash prinsiplarini va tyexnika havfsizligi qoidalariga rioya qilish, sog‘lomlashtirish maqsadida fizioprofilaktik muolajalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kyerak.- Mustaqil tibbiy xulosa byerish va vrach nazorti kartasini to‘ldirish, asosiy, tayyorlov va maxsus tibbiy guruhlari mashg‘ulotlarida shug‘ullanishga ruxsat byerish uchun tibbiy ko‘rik turlarini va o‘tkazilish tartiblari, akadyemik guruhlarda va davolovchi jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida vrach - pyedagogik nazoratini o‘tkazish va shifokor nazorati xonasini jihozlash, organizmning jismoniy ish bajarish qobiliyatini aniqlash va usullarini o‘tkazish, somatoskopiya va antryepomyetriyani o‘tkazish, funksional sinamalarni o‘tkazish va olingan natijalar asosida yurak-qon tomir, nafas va vyegyetativ nyerv tizimlarini funksional holatlarini baholash, yurak-qon tomir, nafas va vyegyetativ nyerv tizimlarni byerilayotgan jismoniy yuklamalarga javob ryeaksiyalarini aniqlash va baholash, sport inshoatlarini sanitar-gigiyenik baholash va sport invyentar normativlar, vrach-pyedagogik nazoratini o‘tkazish va mashg‘ulotlarda (sporchilarda) qo‘llanilayotgan jismoniy yuklamalarning adyekvatligini va effyektiligini baholash, byemorlarga DJTni ryejalash va to‘g‘ri tavsiya qilish, byemorlar bilan individual mashg‘ulotlar oborish, vrach-pyedagogik nazoratini o‘tkazish, mashg‘ulotda qo‘llanilayotgan jismoniy yuklamalarning adyekvatligini va effyektiligini baholash, ryeabilitasiya bosqichida poliklinika va shifoxonada DJT vazifalarini va harakat tartibotlarini aniqlash, fizik muolaja usullarini mustaqil bajarish, fiziotyerapyevtik muolajalarga ryesyeptlarni aniq va to‘g‘ri yozish, fizik apparatlarni muolajalarga tayyorlash, birlamchi tibbiy yordam ko‘rsatish malakalariga ega bo‘lishi kyerak.

Fanning o‘quv ryejadagi boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi va uslubiy jihatdan uzviy kyetma-kyetligi.

Dasturni amalga oshirish o‘quv ryejasida ryejalashtirilgan odam anatomiyasi, normal va patologik fiziologiya, biologiya, biofizika, umumiy gigiyena, jismoniy tarbiya fanlarini bilishi, ichki kasaliklar propyedyevtikasi, pyediatriya, fakultyet tyerapiyasi va xirurgiyasi, akushyer(doya)-ginyekologiya, travmatologiya fanlardan yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlik talab etiladi.Sog‘liqni saqlash tizimidagi o‘rni.

Sog‘liqni saqlash tizimidagi muassasalarida ryeabilitasiya bo‘limlari, fiziotyerapiya bo‘limlarni bo‘lishi va ularda olib boriladigan fiziotyerapiya va davolovchi jismoniy tarbiya usullari odam organizmida sog‘lomlashtirishda, chiniqtirishda kasallikni davolash vaqtini qisqartirishda va asoratlarni oldini olishda qo‘llanilishi dolzarb masala xisoblanadi. Chunki yuqoridagi uslublarni qo‘llanishi asosiy tyerapiyani ta'sirini kuchayishiga va dori moddalardan kuzatiladigan asoratlarni oldini olishiga imkoniyat byeradi. Sport tibbiyoti bo‘limlarida sportchilarni salomatligini saklashda va mustaxkamlashda axamiyati yuqori.Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pyedagogik tyexnologiyalar

Talabalarning fanini o‘zlashtirishlari uchun o‘qitishning ilg‘or va zamonaviy usullaridan foydalanish, yangi informasion-pyedagogik tyexnologiyalarni tatbiq qilish muhim axamiyatga egadir. Fanni o‘zlashtirishda darslik, o‘quv va uslubiy qo‘llanmalar, ma'ruza matnlari, tarqatma matyeriallar, kompyutyer dasturlari, elyektron matyeriallar, amaliy darslarda mos ravishdagi ilg‘or pyedagogik tyexnologiyalar qo‘llaniladi.Asosiy qism

Shifokor nazoratni asosiy vazifalari. Sport va jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanuvchi aholining har xil toifalarini tibbiy tyekshiruvi. Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati.

Sport va jismoniy tarbiya bilan shug‘ulanuvchilarda o‘tkaziladigan tibbiy ko‘rik turlari bilan tanishtirish. Tibbiy guruhlar haqida tushuncha byerish. Sport va jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanuvchilarning anamnyezini yig‘ish xususiyatlari. Shifokor nazorati kartasi bilan tanishtirish va rasmiylashtirishni o‘rgatish.Jismoniy rivojlanish. Jismoniy rivojlanganlikni antropomyetriya va somatoskopiya ma'lumotlariga asoslanib aniqlash va baholash usullari. Tana tuzilishi tiplari. Sport turiga saralash.

Jismoniy rivojlanganlikning antropomyetrik ko‘rsatkichlarini olish: spiromyetriya, dinamomyetriya, tana uzunligi va vaznini, ko‘krak qafasining aylanasini o‘lchash. Somatoskopiya ko‘rsatkichlarini olish : umurtqa pog‘anasi, qadi-qomat, ko‘krak qafasi, oyoq, tovon shakllari. Kalipyeromyetriya : tana vaznining tarkibiy qismini aniqlash (suyak, mushak va yog‘). Jismoniy rivojlanganlikning baholash usullari, ya'ni standartlar, korryelyasiya va indyekslar haqida tushuncha byerish. Antropomyetrik ko‘rsatkichlarini indyekslar usuli yordamida Kyetlye, Pinye, farqlash, hayotiy, Erisman va boshkalar, qo‘l va byel mushaklari indyekslarini aniqlash. Olingan natijalarga asoslangan holda jismoniy rivojlanishni aniqlash.Shifokor nazoratida qo‘llniladigan funksoinal sinamalar. Yurak-qon tomir tizimini funksional sinamalari.

Muntazam shug‘ullanish natijasida organizmda kuzatiladigan funksional va morfologik o‘zgarishlar. Yurak-qon tomir tizimini funksional holatini baholashda qo‘llaniladigan sinamalar (Lyetunov va Martinye sinamalarining o‘tkazilish tartibi). Sinamasini o‘tkazish va olingan natijalar asosida yurak-qon tomir tizimini funksional holatini baholash, javob ryeaksiya tiplarini aniqlash.Nafas va vyegyetativ nyerv tizimlarni

funksional sinamalari

Nafas tizimini funksional holatini baholashda qo‘llaniladigan Shtangye, Gyench, Syerkin va Rozyental sinamalarining o‘tkazilish tartibi va olingan natijalarni baholash. Vyegyetativ nyerv tizimini funksional holatini baholashda qo‘llaniladigan ortostatik va klinoortostatik sinamalarining o‘tkazilish tartibi va olingan natijalarni baholash. Talabalar bilan Shtangye, Gyenchye va Syerkin sinamalarini o‘tkazish va olingan natijalarni baholash.Tashqi nafas olishning funksional holatini aniqlash

Tashqi nafas olishning ochiq va yopiq usullari haqida tushuncha. Tyekshiriluvchidan olingan spirogramma yordamida nafasning minutlik hajmini, nafas olish sonini, nafasning o‘rtacha chuqurligini, o‘pkaning tiriklik sig‘imini, o‘pkaning maksimal vyentilyasiyasini, maksimal nafas olganda nafaslar soni va chuqurligini, ryezyerv nafasni, kislorod hajmini aniqlash. Sportchilarda va jismoniy tarbiya bilan shug‘unlanganlardan olingan spirogrammalarni baholash.Jismoniy ish bajarish qobiliyatini aniqlash usullari.

Organizmning ish bajarish qobiliyati va tiklanish jarayonlari haqida tushuncha. Garvard styep- tyestining o‘tkazilish tartibi, olingan natijalar asosida Garvard styep-tyesti indyeksini aniqlash, olingan indyeks orqali organizmning tiklanish jarayonlarini baholash. Sportchilarda va jismoniy tarbiya bilan shug‘unlanganlar bilan Garvard styep-tyestini o‘tkazish va olingan natijalarni baholash.

PWC-170 submaksimal tyesti haqida tushuncha, o‘tkazilish tartibi, olingan natijalar asosida organizmning ish bajarish qobiliyatini baholash. Kislorodning maksimal istye'mol qilinishini aniqlovchi byevosita va bilvosita usullari haqida tushuncha. Sportchilarda jismoniy tarbiya bilan shug‘unlanganlar bilan PWC-170 submaksimal tyestini vyeloergomyetrda bajarish va olingan natijalarni baholash.

Shifokor- pyedagogik nazorati. Jismoniy yuklamalar ta'sirida shug‘ullanuvchi organizmida bo‘ladigan o‘zgarishlar. Sport bilan shug‘ullanuvchilarda ko‘p uchraydigan patologik xolatlar. Sport jaroxati profilaktikasi.
Shifokor-pyedagogik nazoratining vazifalari, nazorat usullari, ya'ni o‘tkazilayotgan mashg‘ulot zichligi (xronomyetraj), fiziologik egri chizig‘i va holsizlanish darajalarini aniqlash bilan tanishtirish. Jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarida shifokor-pyedagogik nazoratining usullarini qo‘llash va olingan natijalarini baholash.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishga ko‘rsatma

va qarshi ko‘rsatmalar. Vrach-jismoniy tarbiya dispansyeri.

Vrach nazorati kartasini rasmiylashtirish va himoya qilish

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanishga ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar haqida tushuncha byerish. Tibbiy guruxlar va ularga saralash prinsiplari. Vrach-jismoniy tarbiya dispansyeri turlari, tuzilishi, faoliyati. Talabalar tomonidan shifokor nazorati kartasini rasmiylashtirish va uni himoya qilish. Kartani topshirish.


Davolovchi jismoniy tarbiyaning umumiy asoslari –

vositalari, shakllari. Harakat tartibotlari

Davolovchi jismoniy tarbiya, davolash usullari va jismoniy mashqlarning asosiy ta'sir qilish myexanizmlari haqida tushuncha byerish. Davolovchi jismoniy tarbiyaning vositalari, ularning turlari va qo‘llanilish maqsadlari. Shakllari, ularning guruhlari, turlari va qo‘llanilish maqsadlari. Byemorlarga davolash jismoniy tarbiya tavsiya etilganda qo‘llaniladigan harakat tartibotlari, ularning vazifalari haqida tushuncha byerishDavolovchi jismoniy tarbiyaning umumiy asoslari

DJT vositalari va shakllari. Harakat tartibotlari. DJT muolajasini byelgilash prinsiplari. DJT bo‘yicha hujjatlarni rasmiylashtirish. Byemorlarni davolashda qo‘llaniladigan DJT usullarining samaradorligini aniqlash. Massaj turlari haqida tushuncha byerish. Shifobaxsh massajda qo‘llaniladigan asosiy usullari, ta'sir myexanizmlariga tushuncha. Shifobaxsh massajni talabalarda ko‘rsatish.Yurak qon-tomir tizimini kasalliklarida DJTni qo‘llash

MO‘I, GK, YuIK, NSD kasalliklarida DJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, vosita shakl va xarakat tartibotlarini to‘g‘ri tanlash va qo‘llash, davolash samaradorligini aniqlash krityeriylari.Nafas tizimi kasaliklarida DJTni qo‘llash

Zotiljam, plyevrit, surunkali bronxit, o‘pka emfizyemasi, bronxial astma, bronxoektatik kasalliklarida DJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, xususiyati, davolash usullarini tanlash va asoslash, davolash gimnastika komplyeksini tuzish va samaradorligini aniqlash. Mustaqil byemor qabul qilish.Ovkat-hazm klish va harakat-tayanch tizimlari va modda almashinuvi kasalliklarida DJTni qo‘llash.

Oshqozon-ichak yarasi, gastrit, kolit, entyerit, entyerokolit, splanx­noptoz, gyepatit, xolyesistit, artrit, poliartrit, artroz, qandli diabyet, syemirish, podagra kasalliklarida DJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. DJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, davolash gimnastika komplyesini tuzish. hujjatlarni to‘ldirish, poliklinikada byemor qabul qilish.Jarrohlik kasalliklarda va travmatologiya-ortopyediyada

DJTni qo‘llash

Tomir kasalliklari, ko‘krak qafasi va qorin bo‘shlig‘ida o‘tkaziladigan opyerasiyadan oldingi va kyeyingi davrlari, qo‘l-oyoq suyaklari va umurtqa pog‘anasi sinishlarining immobilizasiya va undan kyeyingi davrlari, yassi tovon, ostyeoxondroz, skolioz, kifoz, lordoz kasalliklarida DJTni qo‘llash maqsadi va vazifalari, ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar. DJTning davolash usullarini tanlash va asoslash, davolash gimnastika komplyesini tuzish. Xujjatlarni to‘ldirish, poliklinikada byemor qabul qilish.Akushyerlikda va ginyekologik kasalliklarida va

pyediatriyada DJTni qo‘llash

Homiladorlikda, tug‘ish va tug‘ishdan kyeyingi davrlarda jismoniy mashqlarni qo‘llash. Ginyekologik kasalliklarda (yallig‘lanish, ptoz va anomaliya) va opyerasiyalarda DJTni qo‘llash xususiyatlari. Davolash gimnastika komplyeksini tuzish. Mashg‘ulotlar samaradorligini aniqlash. Ayollar maslahatlarida byemorlarni qabul qilish.

Pyediatriyadagi DJTning o‘ziga xos xususiyatlari. Bolalarni chiniqti-rishda davolash gimnastikasi usullarini qo‘llash. Ko‘rsatma va qarshi ko‘rsatmalar.Download 1.98 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik