Sana: Fan: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari SinfDownload 0.66 Mb.
bet1/14
Sana17.10.2019
Hajmi0.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Sana:_________________________________

Fan: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari

Sinf: __5 ABV __

Mavzu: “O’zbekiston – yagona Vatan” Amaliy mashg’ulot
Darsning maqsadi: O’quvchilarga Prezident Islom Karimov ona yurtimizni qanday ta'riflashini, Abdulla Avloniy vatan haqida nima deganligi, Vatan deganda nimani tushunishi, Kichik vatan deganda nimani tushunishi, Mahalla so'zi qanday ma'noni anglatishi,Mustaqillik yillarida mahalla qanday boshqaruv idorasiga aylanganligi,Yurtimizda qaysi yilga «Obod mahalla уili» deb nom berilishini,Ona Vatan degan ulug' tushuncha odamzod uchun nimaning timsolidan boshlananishini,Qishloq deganda ko'z oldimizda nimalar namoyon bo'lishi,Yurtimizda 2009-yil qanday nom bilan atalganligini ,Toshkent shahri qachon «Islom madaniyati poytaxti» deb e'lon qilinganligini,Toshkentning 2200 yillik to'yi qaysi yili nishonlanishini,Yurtimizdagi tarixiy sanalari bayram qilingan qaysi qadimiy shaharlarni bilishi,Ko'hna shaharlarimizni nima uchun “Qadimiy va hamisha navqiron”deb ta'riflashi,«Vatan» so'ziga ma'nodosh qanday so'zlarni bilishi,Vatan haqida qanday she'r yoki hikoyalarni tushuntirish.

 1. Ta`limiy: Bolalarga Vatan tuyg’usi fani haqida ma`lumot berish va darsni tushuntirish vaqtida ularga mavzuni ta’limiy ravishda yoritib berish: O’quvchilarga biz nima uchun istiqlolni buyuk ne’mat sifatida qadrlashimizni, Prezidentimiz Islom Karimovning eng ulug’ maqsadimiz, eng ulug’ g’oyamiz haqida aytgan fikrini sharxlashi, Yurt tinchligi, Vatan ravnaqi va Xalq farovonligi kabi ezgu maqsadlarni amalga oshirish uchun avvalo nima qilish kerakligi, Ulug’ maqsadlarga intilib yashagan odam nima uchun adashmasligi, Tabiatda, jamiyatda bo’shliq bo’lmagani kabi, insonning qalbi va ongida ham bo’shliq bo’lmasligini tushuntirish.

 2. Tarbiyaviy: Bilimli, sog’lom, barkamol insonni voyaga yetkazish. O’z yurtiga sadoqatli, mard va fidoyi, komil insonlarni tarbiyalsh, yaxshi va yomonning farqiga borishga, hayotda to’g’ri yo’l tanlash, xalqimiz va Vatanimizga halol xizmat qilish, bunyodkor g’oyalarning hayotbaxsh kuchini to’g’ri anglab, vayronkor g’oyalarga vaqtida zarba berishga o’rgatish. Guruh bilan “bir yoqadan bosh chiqarib” ishlashga, “hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun”, “birlashgan o’zar, birlashmagan to’zar “maqolining hayotdagi isbotini ko’rsatish bilan o’quvchilarni birlashib, maslahatlashib, bir-birini fikrini hurmatlashga o’rgatish;

 3. Rivojlantiruvchi: O’quvchilarga darsni tushuntirish vaqtida o’quvchilarni qiziqtirish uchun ularni guruhlarga bo’lib, guruhlar bilan ishlash, test savollari, boshqotirmalar orqali dars rivojlantiriladi. O`quvchilarning to`g`ri fikrlashini rivojlantirish.

DTS talablari: Bolalarga Vatan tuyg’usi fani haqida ma`lumot berish.O’quvchilar dars davomida o’rganishi kerak bo’lgan bilim, ko’nikma, va malakalar

Bilim: O’quvchilar Prezident Islom Karimov ona yurtimizni qanday ta'riflashini, Abdulla Avloniy vatan haqida nima deganligi, Vatan deganda nimani tushunishi,Kichik vatan deganda nimani tushunishi,Mahalla so'zi qanday ma'noni anglatishi, Mustaqillik yillarida mahalla qanday boshqaruv idorasiga aylanganligi,Yurtimizda qaysi yilga «Obod mahalla уili» deb nom berilishini, Ona Vatan degan ulug' tushuncha odamzod uchun nimaning timsolidan boshlananishini, Qishloq deganda ko'z oldimizda nimalar namoyon bo'lishi,Yurtimizda 2009-yil qanday nom bilan atalganligini ,Toshkent shahri qachon «Islom madaniyati poytaxti» deb e'lon qilinganligini,Toshkentning 2200 yillik to'yi qaysi yili nishonlanishini,Yurtimizdagi tarixiy sanalari bayram qilingan qaysi qadimiy shaharlarni bilishi,Ko'hna shaharlarimizni nima uchun “Qadimiy va hamisha navqiron”deb ta'riflashi,«Vatan» so'ziga ma'nodosh qanday so'zlarni bilishi,Vatan haqida qanday she'r yoki hikoyalarni bilishi

Ko’nikma: O’quvchilar Vatan , mahalla , shahar haqida tushuncha hosil qilish

Malaka: O’quvchilar darslik matni bo’yicha mustaqil ishlashi, darslik va hujjatlar asosida ayrim hodislarga tavsif berish, ularni baholash va munosabat bildirish

Dars turi: Amaliy, og`zaki

Dars jihozi: 1. 5 sinf “Vatan tuyg’usi” darsligi

2.Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch

3. Mavzuga oid rasmlar, boshqotirma va test savollari

4. Doska , bo’r, daftar , ruchkaDars jarayoni

1.Tashkiliy qism 4 minut

2.O’tilgan mavzuni takrorlash( mustahkamlash) 12 minut

3.Yangi mavzuni tushuntirish 10 minut

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 14 minut

5.O’quvchilarni baholash 3 minut

6. Uyga vazifa 2 minut
Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism.

a) salomlashish.b) davomatni aniqlash.

II. Amaliy ish rejasi

1. Islom Karimov Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. Toshkent, «Ma'naviyat» nashriyoti, 2008-yil, 7-8-betlar.

2. Islom Karimov Vatan va xalq mangu qoladi. Toshkent, Alisher Navoiynomidagi Milliy kutubxona nashriyoti, 2010-yil, 6-12-betlar.

3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. 2000-yil,Toshkent, «O'zbekiston» nashriyoti, 51 - 52-betlar.

 1. Abdulla Avloniy Turkiy Guliston yoxud axloq. Toshkent, «O'qituvchi» nashriyoti, 1992-yil, 28-bet.

5. A. Ibrohimov, X. Sultonov, N. Jo'rayev. Vatan tuyg'usi. Toshkent,«O'zbekiston» nashriyoti, 1997-yil, 139-160-betlar.

6. Vatan va millat muqaddasdir. Toshkent, «Ma'naviyat» nashriyoti,2000-yil, 8-18-betlar.

7. B. Aminov, T. Rasulov. Vatan - yurakdagi javohir. Toshkent, «O'qituvchi» nashriyoti, 2001-yil, 3-45-betlar.
IV darsni mustahkamlash. Savol va topshiriqlar:

1. Prezident Islom Karimov ona yurtimizni qanday ta'riflaydi?

2. Abdulla Avloniy vatan haqida nima degan?

 1. Vatan deganda nimani tushunasiz? Kichik vatan deganda-chi?

 2. Mahalla so'zi qanday ma'noni anglatadi?

 3. Mustaqillik yillarida mahalla qanday boshqaruv idorasiga aylandi?

 4. Yurtimizda qaysi yilga «Obod mahalla уШ» deb nom berildi?

 5. Ona Vatan degan ulug' tushuncha odamzod uchun nimaning timsolidan boshlanadi?

 6. Qishloq deganda ko'z oldimizda nimalar namoyon bo'ladi?

 7. Yurtimizda 2009-yil qanday nom bilan atalgan edi?

 1. Toshkent shahri qachon «Islom madaniyati poytaxti» deb e'lon qilindi?

 2. Toshkentning 2200 yillik to'yi qaysi yili nishonlandi?

 3. Yurtimizdagi tarixiy sanalari bayram qilingan qaysi qadimiy shaharlarni bilasiz?

 1. Ko'hna shaharlarimizni nima uchun «Qadimiy va hamisha navqiron» deb ta'riflaymiz?

 2. «Vatan» so'ziga ma'nodosh qanday so'zlarni bilasiz?

15.Vatan haqida qanday she'r yoki hikoyani bilasiz? Ularning ma'nosi haqida gapirib bering.
V. Baholash Faol qatnashgan faol qatnashgan o’quvchilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. O`tilgan mavzuni konspektlab, o`qib kelish.

Sana:.

Fan: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari

Sinf: __5 ABV __

Mavzu: “Vatanning bebaxone’matlari” Amaliymashg’ulot

Darsning maqsadi: O’quvchilarga Siz «vatan» deganda nimani tushunishini, Butun Yer yuzi - vatan, degan fikrga munosabatingiz q anday?Ona Vatanimiz bilan bog'liq holda shakllangan qanday qadriyatlarni bilishini,Insonning vatani uning tashqi ko'rinishi va fe'1-atvoriga ta'sir etadimi?

Vatanparvar ajdodlarimizdan kimlarni bilasiz?Xalqimizning Ikkinchi jahon urushi yillarida turli millat vakillarigako'rsatgan insonparvarlik fazilatlari haqida tushuntirish.

1Ta`limiy: Bolalarga Vatan tuyg’usi fani haqida ma`lumot berish va darsni tushuntirish vaqtida ularga mavzuni ta’limiy ravishda yoritib berish: O’quvchilarga biz nima uchun istiqlolni buyuk ne’mat sifatida qadrlashimizni, Prezidentimiz Islom Karimovning eng ulug’ maqsadimiz, eng ulug’ g’oyamiz haqida aytgan fikrini sharxlashi, Yurt tinchligi , Vatan ravnaqi va Xalq farovonligi kabi ezgu maqsadlarni amalga oshirish uchun avvalo nima qilish kerakligi, Ulug’ maqsadlarga intilib yashagan odam nima uchun adashmasligi, Tabiatda , jamiyatda bo’shliq bo’lmagani kabi , insonning qalbi va ongida ham bo’shliq bo’lmasligini tushuntirish.

2Tarbiyaviy: Bilimli, sog’lom, barkamol insonni voyaga yetkazish. O’z yurtiga sadoqatli, mard va fidoyi, komil insonlarni tarbiyalsh, yaxshi va yomonning farqiga borishga, hayotda to’g’ri yo’l tanlash, xalqimiz va Vatanimizga halol xizmat qilish, bunyodkor g’oyalarning hayotbaxsh kuchini to’g’ri anglab, vayronkor g’oyalarga vaqtida zarba berishga o’rgatish . Guruh bilan “ bir yoqadan bosh chiqarib” ishlashga, “ hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun”, “ birlashgan o’zar, birlashmagan to’zar “ maqolining hayotdagi isbotini ko’rsatish bilan o’quvchilarni birlashib, maslahatlashib, bir-birini fikrini hurmatlashga o’rgatish;

3 Rivojlantiruvchi: O’quvchilarga darsni tushuntirish vaqtida o’quvchilarni qiziqtirish uchun ularni guruhlarga bo’lib, guruhlar bilan ishlash , test savollari, boshqotirmalar orqali dars rivojlantiriladi. O`quvchilarning to`g`ri fikrlashini rivojlantirish.

DTS talablari: Bolalarga Vatan tuyg’usi fani haqida ma`lumot berish.O’quvchilar dars davomida o’rganishi kerak bo’lgan bilim, ko’nikma, va malakalar

Bilim: O’quvchilar «vatan» deganda nimani tushunishini, Butun Yer yuzi - vatan, degan fikrga munosabatingiz q anday?Ona Vatanimiz bilan bog'liq holda shakllangan qanday qadriyatlarni bilishini,Insonning vatani uning tashqi ko'rinishi va fe'1-atvoriga ta'sir etadimi?

Vatanparvar ajdodlarimizdan kimlarni bilasiz?Xalqimizning Ikkinchi jahon urushi yillarida turli millat vakillarigako'rsatgan insonparvarlik fazilatlari haqida bilishi

Ko’nikma: O’quvchilar Vatan , mahalla , shahar , Vatanni anglashi haqida tushuncha hosil qilish

Malaka: O’quvchilar darslik matni bo’yicha mustaqil ishlashi,, darslik va hujjatlar asosida ayrim hodislarga tavsif berish , ularni baholash va munosabat bildirish

Dars turi: Amaliy, og`zaki

Dars jihozi: 1. 5 sinf “Vatan tuyg’usi ” darsligi

2.Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch

3. Mavzuga oid rasmlar, boshqotirma va test savollari

4. Doska , bo’r, daftar , ruchka

Dars jarayonining mazmuni :

1. Vatan tushunchasi

2. Vatanni anglash

3. O’zbekiston vatanim manim

Dars jarayoni

1.Tashkiliy qism 4 minut

2.O’tilgan mavzuni takrorlash( mustahkamlash) 12 minut

3.Yangi mavzuni tushuntirish 10 minut

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 14 minut

5.O’quvchilarni baholash 3 minut

6. Uyga vazifa 2 minut

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism.

a) salomlashish.

b) davomatni aniqlash.
II .O’tilgan mavzuni takrorlash

1. Prezident Islom Karimov ona yurtimizni qanday ta'riflaydi?

2. Abdulla Avloniy vatan haqida nima degan?

3Vatan deganda nimani tushunasiz? Kichik vatan deganda-chi?

4Mahalla so'zi qanday ma'noni anglatadi?

5Mustaqillik yillarida mahalla qanday boshqaruv idorasiga aylandi?6Yurtimizda qaysi yilga «Obod mahalla уШ» deb nom berildi?

7Ona Vatan degan ulug' tushuncha odamzod uchun nimaning


timsolidan boshlanadi?

8Qishloq deganda ko'z oldimizda nimalar namoyon bo'ladi?

9Yurtimizda 2009-yil qanday nom bilan atalgan edi?

10Toshkent shahri qachon «Islom madaniyati poytaxti» deb e'lon
qilindi?

III. Amaliy ish rejasi «Vatanning bebaho ne'matlari» mavzusidagi amaliy
mashg'ulot uchun adabiyotlar

1. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. Toshkent, «Ma'naviyat» nashriyoti, 2008-yil, 7-8-betlar.

2. Islom Karimov. Vatan va xalq mangu qoladi. Toshkent, Alisher Navoiynomidagi Milliy kutubxona nashriyoti, 2010-yil, 6-12-betlar.

3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. 2000-yil,Toshkent, «O'zbekiston» nashriyoti, 51—52-betlar.


 1. Abdulla Avloniy. Turkiy GuUston yoxud axloq. Toshkent, «O'qituvchi»nashriyoti, 1992-yil, 28-bet.

 2. A. Ibrohimov, X. Sultonov, N. Jo'rayev. Vatan tuyg'usi. Toshkent,«O'zbekiston» nashriyoti, 1997-yil, 139-160-betlar.

 1. Vatan va millat muqaddasdir. Toshkent, «Ma'naviyat» nashriyoti,2000-yil, 8-18-betlar.

 2. B. Aminov, T. Rasulov. Vatan — yurakdagi javohir. Toshkent, «O'qituvchi» nashriyoti, 2001-yil, 3-45-betlar.

IV darsni mustahkamlash. Savol va topshiriqlar:

1. Siz «vatan» deganda nimani tushunasiz?

2. Butun Yer yuzi - vatan, degan fikrga munosabatingiz qanday? 1. Ona Vatanimiz bilan bog'liq holda shakllangan qanday qadriyatlarni
  bilasiz?

 2. Insonning vatani uning tashqi ko'rinishi va fe'1-atvoriga ta'sir etadimi?

 3. Vatanparvar ajdodlarimizdan kimlarni bilasiz?

 4. Xalqimizning Ikkinchi jahon urushi yillarida turli millat vakillariga
  ko'rsatgan insonparvarlik fazilatlari haqida gapirib bering.

V. Baholash Faol qatnashgan faol qatnashgan o’quvchilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. O`tilgan mavzuni konspektlab, o`qib kelish. «Mening Vatanim» mavzusida referat yozishga urinib ko'ring.

Sana:.

Fan: Milliy istiqlol g`oyasi va ma`naviyat asoslari

Sinf: __5 ABV __

Mavzu: Nazorat ishi

Darsning maqsadi: O’quvchilarga o’tigan mavzulardan tuzilgan testlarni va savollarni bajarib o’tilgan bobni mustahkamlab o’quvchilarni bilim saviyasini yaxshilashdan iborat

1Ta`limiy: Bolalarga Vatan tuyg’usi fani haqida ma`lumot berish va darsni tushuntirish vaqtida ularga mavzuni ta’limiy ravishda yoritib berish: O’quvchilarga biz nima uchun istiqlolni buyuk ne’mat sifatida qadrlashimizni, Prezidentimiz Islom Karimovning eng ulug’ maqsadimiz, eng ulug’ g’oyamiz haqida aytgan fikrini sharxlashi, Yurt tinchligi , Vatan ravnaqi va Xalq farovonligi kabi ezgu maqsadlarni amalga oshirish uchun avvalo nima qilish kerakligi, Ulug’ maqsadlarga intilib yashagan odam nima uchun adashmasligi, Tabiatda , jamiyatda bo’shliq bo’lmagani kabi , insonning qalbi va ongida ham bo’shliq bo’lmasligini tushuntirish.

2Tarbiyaviy: Bilimli, sog’lom, barkamol insonni voyaga yetkazish. O’z yurtiga sadoqatli, mard va fidoyi, komil insonlarni tarbiyalsh, yaxshi va yomonning farqiga borishga, hayotda to’g’ri yo’l tanlash, xalqimiz va Vatanimizga halol xizmat qilish, bunyodkor g’oyalarning hayotbaxsh kuchini to’g’ri anglab, vayronkor g’oyalarga vaqtida zarba berishga o’rgatish . Guruh bilan “ bir yoqadan bosh chiqarib” ishlashga, “ hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun”, “ birlashgan o’zar, birlashmagan to’zar “ maqolining hayotdagi isbotini ko’rsatish bilan o’quvchilarni birlashib, maslahatlashib, bir-birini fikrini hurmatlashga o’rgatish;

3 Rivojlantiruvchi: O’quvchilarga darsni tushuntirish vaqtida o’quvchilarni qiziqtirish uchun ularni guruhlarga bo’lib, guruhlar bilan ishlash , test savollari, boshqotirmalar orqali dars rivojlantiriladi. O`quvchilarning to`g`ri fikrlashini rivojlantirish.

DTS talablari: Bolalarga Vatan tuyg’usi fani haqida ma`lumot berish.O’quvchilar dars davomida o’rganishi kerak bo’lgan bilim, ko’nikma, va malakalar

Bilim: O’quvchilar «vatan» deganda nimani tushunishini, Butun Yer yuzi - vatan, degan fikrga munosabatingiz q anday?Ona Vatanimiz bilan bog'liq holda shakllangan qanday qadriyatlarni bilishini,Insonning vatani uning tashqi ko'rinishi va fe'1-atvoriga ta'sir etadimi?

Vatanparvar ajdodlarimizdan kimlarni bilasiz?Xalqimizning Ikkinchi jahon urushi yillarida turli millat vakillarigako'rsatgan insonparvarlik fazilatlari haqida bilishi

Ko’nikma: O’quvchilar Vatan , mahalla , shahar , Vatanni anglashi haqida tushuncha hosil qilish

Malaka: O’quvchilar darslik matni bo’yicha mustaqil ishlashi,, darslik va hujjatlar asosida ayrim hodislarga tavsif berish , ularni baholash va munosabat bildirish

Dars turi: Amaliy, og`zaki, test

Dars jihozi: 1. 5 sinf “Vatan tuyg’usi ” darsligi

2.Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch

3. Mavzuga oid rasmlar, boshqotirma va test savollari

4. Doska , bo’r, daftar , ruchka

Dars jarayonining mazmuni :

1. Vatan tushunchasi

2. Vatanni anglash

3. O’zbekiston vatanim manim

Dars jarayoni

1.Tashkiliy qism 4 minut

2.O’tilgan mavzuni takrorlash( mustahkamlash) 12 minut

3.Yangi mavzuni tushuntirish 10 minut

4.Yangi mavzuni mustahkamlash 14 minut

5.O’quvchilarni baholash 3 minut

6. Uyga vazifa 2 minut

Darsning borishi:

I. Tashkiliy qism.

a) salomlashish.

b) davomatni aniqlash.

1. Vatan deganda nimani tushunamiz?


 1. Kindik qonimiz tomgan joyni D) Tuz-nasibamiz to'kilgan joyni C )Ko'z yoshimiz tomgan joyni E) Qaddimiz baland bo'lgan joyni

 2. Peshona terimiz tomgan joyni

2. Vatan ichidagi kichik vatan tushunchasi o'z aksini topgan qatorni
ko'rsating.

 1. Qadrdon uy, mahalla, shahar va qishloq D) Cho'milgan soy C)Mehnat qilgan jamoa E) Futbol o'ynagan maydon

 2. Ta'lim olgan maktab

3. «Mahalla» so'zi qanday ma'noni bildiradi?

 1. Joy degan ma'noni D) Ona degan ma'noni C)Guzar degan ma'noni E) Shahar degan ma'noni

 2. Vatan degan ma'noni

4. «Qishloq» so'zi qanday ma'noni anglatadi?

 1. Qishi sovuq joy degan ma'noni B) QisMaydigan joy degan ma'noni C) Uzoq joy degan ma'noni D) Ishlaydigan joy degan ma'noni

5. «Shahar» so'zi qanday ma'noni bildiradi?

 1. Obod joy degan ma'noni D) Aholi yashaydigan joy degan ma'noni C)Mamlakat degan ma'noni E) Hunarmandlar makoni degan

 2. O'lka degan ma'noni

6. «Vatan» so'zining ma'nodoshlari qaysi?

A) Yurt, diyor, o'lka, C) Shahar, qishloq B) Mahalla, guzar D) mamlakat, respublika Qal'a, qo'rg'on, qasr, saroyE)Qishloq, tuman, viloyat

7. Samarqandda qanday eng mashhur ne'mat tayyorlanadi?

 1. Osh D) Lag'mon С) Tandir kabob E) Norin B )Non

8. O'troq hayot belgilarini nimalarda ko'rish raumkin?

 1. Aniq bir joyda qo'nim topib yashashda CXalqning urf-odatlari, an'ana va qadriyatlarida

 2. Xalqning hayot tarzida D) Odamlarning dunyoqarashi, Vataniga bo'lgan muhabbatida E) Hamma javob to'g'ri

9. Prezidentimiz Islom Karimovning qaysi kitobida jamoa bo'lib yashasb
tuyg'usi haqida fikr bildirilgan?

 1. «Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch» kitobida C) «Olloh qalbimizda, yuragimizda» kitobida

 2. «Vatanga qasamyod — mardlik va jasorat madhiyasi» kitobida D) «Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir» kitobida

E) «Bizdan ozod va obod Vatan qolsin» kitobida

10. Ko'ngildagi vatan haqidagi hikoyaning nomi

 1. «Hellados» D) «Abadiyat qonuni» C)«Yunoniston» E) «Ellada» B)«Urush va tinchlik»

11. Buyuk ajdodimiz Jaloliddin Manguberdi kim bo'lgan?

 1. Mohir sarkarda D)Xorazmshoh davlatining munosib vorisi Chingizxon tan bergan mard va dovyurak o'g'lon

 2. O'zbek xalqining milliy qahramoni E) Hamma javob to'g'ri

12. Inson qachon Vatanni tushunib, anglab boradi?

 1. Maktabga borgach D) O'zini, o'zligini, qadr-qimma C) Boyligi ko'paygach tini anglagani sari

 2. Sochiga oq tushganidan so'ng E) Farzandlari ko'paygani sari

13. Qaysi qatorda qalb so'ziga ma'nodosh so'zlar berilgan?

 1. Ko'z, yuz va bosh D) Do'st, o'rtoq, birodar C) Ko'ngil, yurak, dil E) G'ayrat, shijoat, mardlik

 2. Tuyg'u, ong, tafakkur

14. Ingliz yozuvchisi Kiplingning «Maugli» asarida nima haqida hikoya qilinadi?

 1. Hayvonlar muhitiga moslashib ketgan bola haqida D)Hayvonlar muhitiga moslasha olmagan bola haqida

 2. Odamlar muhitiga moslashib ketgan mushuk haqida C)Sochi o'sib ketgan bola haqida

E) Yowoyi hayvonlar haqida

15. Davlat ramzi deb nimaga aytiladi?

 1. Daryolarga D) Qonun bilan belgilangan rasmiy C) Ko'llarga belgi - ramzga

 2. Tog'larga E) Shaharlarga

16. Davlatimizning bayrog'i, gerbi va madhiyasi qanday timsoOar hisoblanadi?

 1. Ma'naviy D) Muqaddas C)Go'zal E) Tarixiy E)Milliy

17. Vatanning moddiy resurslari deganda nimalarni tushunamiz?

 1. Odamlarini D) Nomini C) Yer osti va yer usti boyliklarini E) Bayrog'ini B)Hududini

18. Vatanning ma'naviy boyliklari deganda nimalarni tushunamiz?

 1. Aqlimiz va ruhimiz oziqlanadigan boyliklar C)Noz-ne'matlar B)Banklar D) Oltin konlari E) Ko'zga ko'rinmaydigan boyliklar


19. Ma'naviy boyliklarga nimalar kiradi?

 1. Xalqning madaniy merosi D)Vatanning tarixi, till va dini C) Xalqning ilm-fani, adabiyoti, san'ati, me'moriy obidalari

 2. Muzeylar, kutubxona va teatrlar E) Barcha javob to'g'ri

20. Shajara nima? Daraxt shoxlari D) Tarjimayi hoi B)Oila tarixi E) Ajdodlar haqida ma'lumot C)Nasl-nasab tarixi
Download 0.66 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar