If. •f с ж ж Салимов КимёВий технодогиянинг асосий караёнАари Во урилмоАпри I зл' ПзDownload 10,86 Mb.
Pdf ko'rish
bet160/275
Sana07.04.2022
Hajmi10,86 Mb.
#535152
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   275
Bog'liq
Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari. Z.Salimov. 1994
Hujjat (3), jasurbek, 108219, diplom-353171101688 (1), 8-MAVZU
Тоъапанган
8 .1 7 -раем.
Ай л а н и б юрувчи н а с а д к а л и ва 
ин же к ц и о н т а р е л к а л и чанг тутгич:
/ — и ш сох,аси; 2 — а й л а н и б ю р ув чи н а с а д к а ;
3
— у ю р м а
х ос и л к и л у в ч и к у р и л м а ;
4
— с е п а р а т о р ;
5
— к у й и л и ш
т р у б а с и ;
6
— и н ж е к ц и о н к у р и л м а ; 7— ш л а м й иг ги ч;
8

с а р ф у л ча г ич .
Чангаи газ
8.7- §. Ф И Л Ь Т Р Л А Р
207


фильтр тусикнинг юз ас ид а тутиб колинади. Фильтрловчи тусик 
сифа т ид а па х т а л и ип ва жун м а т е р и а л л а р , сочилувчан (кум, 
а к ти в ла и га н кумир) ва к е ра м и к м а т е р и а л л а р и шл а т и л а д и.
Г аз л а р н и т о з а л а ш учун енгли ф и л ь т р л ар куп и шл ати л ад и. Енгли 
ф и л ь т р л ар да босим кучининг к а р ши л и г и 60— 120 мм сув устунига 
тенг. Ен гл а р ко б ик остидаги тр уб ал и т у с и к л а р г а м а х к а м л а н а д и
(8.18- раем). Ча н г л и газ фильтрнинг пастки ки смид ан кириб енгли 
т у к и м а л а р д а ч а н г л а р д а н тоз ал а ни б , юкорига к а р а б х а р а к а т
килади. Ч а н г л а р ва ма йд а з а р р а ч а л а р фильтр ен г л ари ни н г 
т е ш и к ла р ид а колади. В ак т утиши б илан е н г л ар д а чанг к а т л а м и
купайиб фильтр ту си к л ар н и н г к а р ш и ли г и ортиб кетади ва 
н а т и ж а д а к ури л ма н и нг унумдорлиги к а м а я ди . Шунинг учун вакт- 
вакти билан силкитувчи махсус мо с ла ма ё р д а м и д а фильтр енглари 
зарб билан силкитилиб, енглар устидаги чангла р тукилади ва шнек 
о р к а ли т а ш к а р и г а ч ик ар ил а ди . Б а ъ з и фи л ьт р л а р механик
Тозалонган

газ
|
Чанг 
Чанг
|
8.18- раем.
Е н г л и
ф и л ь т р :
1, 3 —
г а з к и р а д и г а н в а ч и к а д и г а н шту-
ц е р л а р ; 2 — м а т о д а н т а й ё р л а н г а н е н г л а р ;
4 —
т е б р а н т и р у в ч и к у р и л м а ;
5
— е н г л а р -
н и н г п а с т к и к и с м и м а х . к а м л а н г а н т ус ик;
6 —
ч а н г
т у ш а д и г а н
б у н к е р ;
7 —
ч а н г
у з а т а д и г а н шн ек .
8.19- раем.
М е т а л л - к е р а -
миигадан т а й ё р л а н г а н пат- 
ронли фильтр:
/ — к о б и к ;
2 — ф и л ь т р
э л е -
м е н т л а р и ; 3 — п а т р о н л а р н и м а х -
к а м л а ш у чу н т у с и к ;
4
— р е г е н е р а ­
ц и я у чу н с и к и л г а н х,аво к и р у в ч и
ш т у ц е р ;
5 — ч а н г
т у ш а д и г а н
б ун к е р .
силкитиш б ил ан бирга, у л арн и нг е н г ла р и т о з а л а н а ё т г а н газнинг
йуна лишиг а к а р а м а - к а р ш и й у н а л и ш д а хаво б ил а н п у ф л аб
тозаланади. Бундай фильтрда енгларнинг диаметри 20— 25 см, 
узунлиги 2,5— 4 м булиб, бир неча с е к ц и я л а р д а н и бор а т булади.
Енгли ф и л ь т р л а р д а юкори т е м п е р а ту р ал и газ а р а л а ш м а л а р и н и
т о з а л а ш мумкин эмас. Агар фи л ьтр н и нг е нг ла ри пах тал и
г а з л а м а д а н булса, у 65°С да, ж у н ли г а з л а м а д а н булс а 80— 90°С 
гача ишлайди. Енгли фи л ьт рл а рд а ма йд а дисперс газ а р а л а ш м а л а -
рининг т о з а л а н и ш т е м п е ра т ур ас и 60— 70°С га тенг.
Камчилиги: енг л ар тез ишдан ч ик а д и ва т е ш ик л а р и бер ки л иб
колади; юкори т е м п е р ат у р а д а г и ва нам г а з л а р н и т о з а л а ш мумкин
208


эмас. Юк,ори т е м п е р а т у р а л и (к из иг ан ) г аз л ар н и т о з а л а ш учун 
фильтрнинг енг лари жун л и г а з л а м а л а р г а капрон т о л а л а р и д а н
к,ушиб т а й ёр ла на ди . Бун да н т а ш к а р и , фильтр е нг ла р и си фати д а 
шиша т ол ал и г а з л а м а л а р хам ишл атил ади.
Юкори т е м п е р а т у р а д а г и чангли г аз л ар ни т о з а л а ш учун 
говаксимон па т ро нл ар и м е т а л л о к е р а м и к а д а н т а й ё р л а н г а н филь- 
т р л а р и шл ати л ад и.
8.19- 
р а с мд а м е т а лл ок е ра м и к м а т е р и а л д а н т а й ё р л а н г а н филь- 
трловчи э ле м е нт л а р ( п а т р о н л а р ) т у си кк а м а х д а мл а н г ан . Ча нгли 
газ фильтрловчи э ле ме н т ла рд а н утиб, т оз ал а нг ан газ курил манинг
юкориги к,исмидан чик,иб кетади. Ч а н г л а р фильтрловчи эле- 
ме нтл ар н и нг устки юзас ида ва т е ш ик л а р ид а у шл ан иб колади. 
Фильтрловчи э ле мен тл арн ин г г ов а к л а р и тулиб к о л г а н д а н кейин 
у л а р с и ки л г ан х,аво ё р д а м и д а ёки т о з ал ан г ан газ б ил ан пу фл аб
р е г ен е ра ц ия килиниб, яна к а й т а д а н т о з ал а ш цикли давом 
э ттирилади.

Download 10,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   275
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
covid vaccination
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti