1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashDownload 0.67 Mb.
bet3/10
Sana29.01.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3 20000t

4 500t


5 0,5 t

154 Turli sharoitlarda kompostning yetilishi uchun qancha vaqt zarur bo‘ladi?

1 5-12 oy

2 1-2 yil

3 1-2 oy

4 4-14 oy

5 3-4 yil

155 Xlebnikov sanitar soni nima degani?

1 bu organik azotni azot gumusiga nisbati *

2 azot gumusini tuproqdagi karbonat angidridga nisbati

3 azot gumusini tuproqdagi is gaziga nisbati

4 azot gumusini tuproqdagi kislorodga nisbati

5 azot gumusini tuproq gumusiga nisbati

156 Gofman zonasi nima degani?

1 tuproq suvlarini xosil bo‘luvchi qismi*

2 tuproq gumusini xosil bo‘luvchi qismi

3 tuproqda organik moddalarni xosil bo‘luvchi qismi

4 tuproqda zaharli moddalarni xosil bo‘luvchi qismi

5 tuproqda radiaktiv moddalaprni xosil bo‘luvchi qismi

157 Tuproqning g‘ovakliligi qanday bo‘lganda tuproqni o‘z-o‘zini tozalash jarayoni uchun optimal sharoit bo‘ladi?

1 60-65%*

2 70-80%


3 40-30%

4 50-10%


5 90-95%

158 Sog‘lom tuproq qanday bo‘lishi zarur?

1 yirik donador va quruq*

2 mayda donador va nam

3 g‘ovakli va suv o‘tkazuvchi

4 havo o‘tkazuvchi va g‘ovakli

5 gigroskopik ap nam

159 Tuproqning asosiy komponentlariga nimalar kiroadi?

1 mineral va organik moddalar*

2 organik va zaharli moddalar

3 organik va toksikologik moddalar

4 fizik va ximiyaviy moddalar

5 fizik va mexanik moddalar

160 Klark nima degani?

1 tuproqda ximiyaviy moddalarning saqlanishi*

2 suvda ximiyaviy moddalarni saqlanishi

3 atmosferada ximiyaviy moddalarni saqlanishi

4 suv havzalarida ximiyaviy moddalarni saqlanishi

5 yer osti suvlarida ximiyaviy moddalarni saqlanishi

161 Tuproqdagi suyuq namlik formalarini ko‘rsating?

1 gigroskopik, pardali, kapilyar, erkin

2 bog‘langan, kapilyar, suvli, qumli

3 havoli, tuproqli, kapilyar, erkin

4 havoli, kapilyar, tuproqli, yer osti

5 yer osti, kapilyar, suvli, havoli

162 Agar tuproq nikel bilan ifloslangan bo‘lsa qanday kasallik yuzaga keladi?

1 shizofreniya*

2 botulizm

3 itay-itay

4 metgemoglobinemiya

5 Urov kasalligi

163 Tuproqda qorin tifi qo‘zg‘atuvchisining yashovchanlik muddati?

1 400 sutka*

2 200 sutka

3 100-200 sutka

4 20 sutka

5 10-90 sutka

164 Askarida tuxumlari tuproqda necha yil saqlanadi?

1 7-10 yil*

2 1-2 yil

3 20-25 yil

4 1,5-2 yil

5 saqlanmaydi

165 Tuproqni ifloslantiruvchi manbalar qanday guruxlarga bo‘linadi?

1 tabiiy va antropogen*

2 maqsadli va mexanik

3 antropogen va ximiyaviy

4 ximiyaviy va fizikaviy

5 ximiyaviy va texnogen

166 Mineral o‘g‘it turlarini ko‘rsating?

1 makro va mikro o‘g‘itlar*

2 ximiyaviy va biologik

3 fizik va biologik

4 pestitsidlar va kaliyli o‘g‘itlar

5 o‘simliklar o‘sishini stimullovchi moddalar va pestitsidlar

167 O‘simliklar o‘sishini boshqaruvchi moddalarga nimalar kiradi?

1 nikotin birikmalari va etilen*

2 kaliy va magniy

3 spirt va fosfor

4 sulfatlar va xloridlar

5 xlor va brom

168 Chiqindi turlarini ko‘rsating?

1 qattiq va suyuq chiqindilar*

2 suyuq va yarim suyuq chiqindilar

3 pestitsidlar va o‘g‘itlar

4 pastasimonlar va pestitsidlar

5 qattiq va pastasimon

169 Tuproqni muhofazaqilishga qaratilgan chora tadbirlar qanday guruhlarga bo‘linadi?

1 sanitar-texnik, texnologik, rejalashtiruvchi*

2 sanitar-texnik, texnologik, mexanik

3 fizik, ximik, biologik

4 biologik, qonuniy, ma'muriy

5 texnologik, biologik, texnogen

170 Suyuq chiqindilarga nimalar kiradi?

1 yuvindi suvlar va o‘ralarda yig‘iluvchi xojatxona chiqindilari*

2 yuvindi suvlar va ko‘cha suprindilari

3 yuvindi suvlar va qozonxona shlaklari

4 yuvindi suvlar va qurilish chiqindilari

5 yuvindi suvlar va DPM chiqindilari

171 Chiqindilarni chetlashtirish tizimlarini ko‘rsating?

1 oqib ketuvchi, olib ketiluvchi, aralash*

2 oqib ketuvchi, markazlashtirilgan, aralash

3 olib ketiluvchi, markazlashtirilmagan, hovlili

4 aralash, xonadonli, kanalizatsiya

5 kanalizatsiya, oqib ketuvchi, aralash

172 Qattiq chiqindilarni yig‘ish usullarini ko‘rsating?

1 statsionar va smenali*

2 statsionar va marshrutli

3 statsionar va alanga osti

4 statsionar va yo‘nalishli

5 smenali va yo‘nalishli

173 Chiqindilarni olib ketishda qaysi korxona mashinalaridan foydalaniladi?

1 maxsustrans*

2 evakuator

3 tez tibbiy yordam

4 obodonlashtirish

5 ko‘kalamzorlashtirish

174 Chiqindilarni zararsizlantirish usullariga qo‘yiladigan gigienik talablar?

1 tezkor, ishonchli, suv havzalarini ifloslantirmaslik*

2 sanitar-gigienik xavfsiz, fitoakkumulyasiya

3 sanitar-gigienik havfsiz, suvga migratsiya

4 sanitar-gigienik havfsiz, havoga migratsiya

5 sanitar-gigienik havfsiz, PDUV ni o‘rnatish

175 Chiqindilarni zararsizlantirishda qanday turdagi mikroorganizmlar ishtirok etadi?

1 mezofil va termofil*

2 mezofil va termik

3 mezofil va lakto musbat

4 mezofil va lakto manfiy

5 mezofil va koli-titr

176 Chiqindilarni biotermik usulda zararsizlantirishda o‘tkaziladigan bioximiyaviy jarayonlarga ta'sir etuvchi omillar?

1 aeratsiya, namlik, chiqindilar o‘lchami, chiqindilar rNi*

2 koagulyasiya, chiqindilar namligi, chiqindilar rNi

3 flokulyasiya, namlik, chiqindilar rNi

4 migratsiya, namlik, chiqindi rNi

5 zararsizlantirish, organik moddalpar miqdori

177 Qattiq maishiy chiqindilarni termik usulda zararsizlantirish usullari?

1 oddiy termik va piroliz*

2 biotermik va piroliz

3 mexanik va piroliz

4 biologik va piroliz

5 ximik va piroliz

178 Chiqindilarni yoqish qanday haroratda olib boriladi?

1 900-1000 gradusda*

2 100-200 gradusda

3 500-1500 gradusda

4 1000-2000 gradusda

5 400-500 gradusda

179 Piroliz usulida harorat necha gradusgacha ko‘tarilishi mumkin?

1 1640 gradusgacha*

2 1000 gradusgacha

3 100 gradusgacha

4 900 gradusgacha

5 2500 gradusgacha

180 Qattiq chiqindilarni yoqish qurilmalariga nisbatan o‘rnatiladigan S’HM o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 300 metr*

2 500 metr

3 1000 metr

4 100 metr

5 50 metr

181 Qattiq maishiy chiqindilarni ximiyaviy usulda zararsizlantirishda nimadan foydalaniladi?

1 sulfat kislotadan*

2 koagulyantdan

3 spirtdan

4 yoddan


5 xlordan

182 Suyuq chiqindilarni zararsizlantirishda qanday qurilmalardan foydalaniladi?

1 quyish stansiyasidan*

2 kompostlash dalalaridan

3 lyuftklozet

4 axlatxonalar

5 piroliz

183 Quyish stansiyalari uchun o‘rnatilgan S’HM o‘lchami nechaga teng?

1 300 metr*

2 500 metr

3 200 metr

4 1000 metr

5 2000 metr

184 Ishlab chiqarish korxona chiqindilarining turlari?

1 utilizatsiyalanadigan va utilizatsiya qilinmaydigan*

2 utilizatsiyalanadigan va kanalizatsiya

3 zararsizlantirish va utilizatsiya qilinmaydigan

4 suvga migratsiya va kanalizatsiya

5 havoga migratsiya va kanalizatsiya

185Utilizatsiya qilinmaydigan korxona chiqindilari qanday sinflarga bo‘linadi?

1 5 sinfga*

2 3 sinfga

3 4 sinfga

4 2 sinfga

5 7 sinfga

186 Utilizatsiya qilinmaydigan korxona chiqindilarining birinchi sinfiga kiradi?

1 neft yog‘ chiqindilari*

2 ko‘cha suprindisi

3 DPM chiqindilari

4 zaharli moddalar

5 yog‘och qirindisi

187 Maishiy chiqindilarni yig‘ishning texnologik tizimlarini ko‘rsating?

1 unitar va alohida*

2 aralash va kanalizatsiya

3 aralash va umumiy oqib ketuvchi

4 yarim alohida va alohida

5 utilizatsiya qilinadigan va utilizatsiya qilinmaydigan

188 Tumanlardan QMChlarni chetlashtirishning qanday tizimlarini bilasiz?

1 olib ketiluvchi va transportsiz*

2 o‘zi oqib ketuvchi va aralash

3 kanalizatsiya va olib ketiluvchi

4 olib ketiluvchi va utilizatsiya qilinadigan

5 utilizatsiya qilinadigan va utilizatsiya qilinmaydigan

189 QMChlarni chetlashtirishda foydalaniladigan olib ketuvchi tizim usullarini ko‘rsating?

1 rejali hovli va rejali xonadon usuli*

2 rejali shahar va rejali mahalla usuli

3 rejali viloyat va rejali maydon usuli

4 kanalizatsiya va utilizatsiya

5 utilizatsiya va utilizatsiya qilinmaydigan

190 Tuproqning sanitar holatini baholovchi ko‘rsatkichlar:

1 anaeroblar titri va Xlebnikov sanitar soni*

2 sulfatlar va xloridlar

3 kislota va spirt

4 koagulyantlar va flokulyantlar

5 koli-titr va koli-indeks

191 Tuproqda Cl perfringens ning bo‘lishi nimadan dalolat beradi?

1tuproqni ancha ilgari ifldoslanganligidan*

2 tuproqni yaqinda ifloslanganligidan

3 toza tuproq

4 tuproqni radioaktiv ifloslanganligidan

5 tuproqni ximiyaviy ifloslanganligidan

192 Tuproqni havflilik ko‘rsatkichlari:

1 havfsiz, havfli, o‘ta havfli*

2 toza, havfsiz, shartli havfli

3 toza, havfli, Xlebnikov sanitar soni

4 toza, ifloslangan, havfli

5 kuchsiz ifloslangan, havfli, toza

193 Tuproqning ifloslanish darajalarini ko‘rsating:

1 toza, ifloslangan, kuchli ifloslangan*

2 toza, toza bo‘lmagan, steril

3 havfsiz, nisbiy havqfsiz, steril

4 nosteril, toza, havfli

5 toza, kuchsiz ifloslangan, kuchli ifloslangan

194 Xlebnikov sanitar soni meyorda nechaga teng bo‘ladi?

1 0,98-1,0*

2 0,85-0,98

3 0,7-0,85

4 0,7-0,5

5 0,5-0,6

195 Plyajning qancha maydoniga 1 ta chiqindi tashlash urnasi to‘g‘ri kelishi kerak?

1 har 30 metrga bitta*

2 har 100 metrda

3 har 200 metrda

4 har 500 metrda

5 har 1000 metrda

196 Chiqindi tashlash pavilonlari va turar joy binolari orasidagi masofa nechaga teng bo‘ladi?

1 20m dan 100 m gacha*

2 50m dan 200 m gacha

3 30 do 300 m

4 100m dan 500 mgacha

5 100m dan 1000m gacha

197Chiqindi tashlash pavilonlari uchun ajratilgan maydonning meyordagi o‘lchami:

1 10m/kV*

2 20m/kv


3 50m/kv

4 100m/kv

5 300m/kv

198 Maxsustrans mashinalarining meyordagi soni:

1 100000 aholiga 20 ta mashina*

2 100000 aholiga 10 ta mashina

3 10000 aholiga 20 ta mashina

4 10000 aholiga 10 ta mashina

5 10000 aholiga 5 ta mashina

199 Jamoat hojatxonalarining xizmat ko‘rsatish radiusi nechaga teng bo‘ladi?

1 500 metr*

2 100 metr

3 200 metr

4 1000 metr

5 2000 metr

200 Maydon va ko‘chalardagi jamoat hojatxonalarining o‘tkazuvchanlik xususiyati :

1 5000 kishiga 1 ta o‘rin*

2 100 kishiga 1 ta o‘rin

3 300 kishiga 1 ta o‘rin

4 500 kishiga 1 ta o‘rin

5 10000 kishiga 1 ta o‘rin

201 Har bir unitaz uchun tavsiya etiladigan maydon o‘lchami nechaga teng?

1 2,75 m/kv*

2 3,0 m/kv

3 4,0 m/kv

4 0,5 m/kv

5 4,75 m/kv

202 O‘ralardan suyuq chiqindilarni olib ketish muddatlari:

1 1 oyda bir marta*

2 oyda 2 marta

3 har kuni

4 har haftada

5 yilda bir marta

203 Haydash dalalarining yo‘l qo‘yiladigan ish yuklamasi:

1 400 t/ga*

2 600 t/ga

3 1000 t/ga

4 100 t/ga

5 2000 t/ga

204 Quyish stansiyasi uchun maydon o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 1000 t chiqindiga 0,2 ga maydon*

2 1000 t chiqindiga 0,5 ga maydon

3 2000t chiqindiga 1 ga maydon

4 2000 t chiqindiga 2 ga maydon

5 2000 t chiqindiga 5 ga maydon

205 Assenizatsiya dalasi va haydash dalasi uchun tashkil etilgan S’HM o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 1000 m*

2 100 m


3 300m

4 500m


5 2000m

206 Agarda tuproqni ifloslantiruvchi manba bitta bo‘lsa, sinama olish uchun ajratilgan maydon o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 har biri 25 m/kV bo‘lgan 2 ta maydon*

2 har biri 35 m/kv bo‘lgan 3 ta maydon

2 har biri 100 m /kv bo‘lgan 10 ta maydon

4 o‘lchami 100 m/kv bo‘lgan 1 ta maydon

5 o‘lchami 25 m/kv bo‘lgan 1 ta maydon

207 Tuproqdan sinama olish nuqtalarini o‘zaro joylashtirish sxemasi:

1 diagonal va konvert usuli*

2 periferiya va burchak usuli

3 diagonal va periferiya usuli

4 aylana bo‘ylab va konvert usuli

5 meridian va periferiya bo‘ylab

208 Tuproqdan olingan namunalarning umumiy og‘irligi qanchani tashkil etadi?

1 1 kg dan kam emas *

2 2 kg dan kam emas

3 5 kg dan kam emas

4 10 kg dan kam emas

5 15 kg dan kam emas

209Tuproqdan olingan o‘rtacha namuna og‘irligi nechaga teng?

1 2 kg dan kam emas*

2 4 kg dan kam emas

3 5 kg dan kam emas

4 10 kg dan kam emas

5 20 kg dan kam emas

210 Tuproqdan namuna olishda qanday qurilmadan foydalaniladi?

1 Nekrasov burg‘usidan*

2 Gofman burg‘usidan

3 Emsher burg‘usidan

4 Danilyuk burg‘usidan

5 Aberyanov burg‘usidan

211Tuproqni sanitar-baktereologik tekshirishda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

1 mikroblar soni, koli-titr*

2 mexanik tarkib, mikroblar soni

3 gigroskopik tarkib, koli-titr

4 filtratsiya koeffitsienti, koli-indeks

5 koli-titr, koli-indeks

212 QMChlarni yig‘ilish meyorlarining turlari:

1 o‘rtacha va differensirlangan*

2 boshlang‘ich va o‘rtacha

3 dekadali va o‘rtacha

4 oylik va yillik

5 dahalik va yillik

213 Shaharlarda bir yilda bir odamdan hosil bo‘ladigan QMChning yig‘ilish meyorlari nechaga teng bo‘ladi?

1 453kg*

2 600kg


3 700kg

4 1000kg


5 2000kg

214 Shaharni sanitar tozalash ob'ektlarini sanitar vrach tomonidan nazorat qilish muddatlari?

1 oyda bir marta*

2 6 oyda bir marta

3 dekadada bir marta

4 2 yilda bir marta

5 haftada bir marta

215 Aholi turar joylarini sanitar tozalashning rejali xonadon usulidan kaerlarda foydalanish samarali hisoblanadi?

1 bir qavatli uylarda*

2 ko‘p qavatli uylarda

3 9-qavatli uylarda

4 4-qavatligacha bo‘lgan uylarda

5 6-qavatligacha bo‘lgan jamoat binolarida

216 Yilning issiq davrida bozorlarning qattiq qoplamasini yuvish qancha vaqt orasida olib boriladi?

1 har kuni*

2 haftada bir marta

3 oyda bir marta

4 dekadada bir marta

5 yilda bir marta

217 Madaniyat va istirohat bog‘larida asosiy tozalash ishlari qachon o‘tkaziladi?

1 bog‘ yopilgach tonggi soat 8 gacha*

2 kech soat 10 dan so‘ng

3 tonggi soat 7 dan so‘ng

4 bog‘ yopilgandan so‘ng

5 ish vaqti davomida

218 Biotermik kameralarda kuzatiladigan maksimal harorat nechaga teng bo‘ladi?

1 70-75 gradus*

2 60-65 gradus

3 50-55 gradus

4 40-45 gradus

5 80-90 gradus

219 Maxsustrans parklari uchun o‘rnatilgan S’HM o‘lchami nechaga teng bo‘ladi?

1 100 metr*

2 200 metr

3 300 metr

4 500 metr

5 800 metr

220 Vabristonlar uchun o‘rnatilgan S’HM o‘lchami:

1 300 metr*

2 500 metr

3 1000 metr

4 2000 metr

5 1500 metr

221 Muhim epidemiologik ahamiyatga ega bo‘lgan ob'ektlarga kiradi?

1 yuqumli kasalliklar, teri tanosil kasalliklar shifoxonasi, plyajlar*

2 mikrorayonlar,kasalxonalar,madaniyat va istirohat bog‘lari

3 bozorlar, ko‘chalar, maydonlar

4 bozorlar, kompostlash dalasi, assenizatsiya dalasi

5 assenizatsiya dalasi, haydash dalasi

222 Aholi turar joylarida xosil bo‘luvchi suyuq chiqindilarni olib ketishda qanday transport vositalaridan foydalaniladi?

1 vakuumlit assenizatsion mashinalardan*

2 konteynerli maxsus mashinalardan

3 sisternali mashinalar yordamida

4 konteynerli va sisternali mashinalarda

5 vakuumsiz assenizatsion mashinalarda

223 Mavsumning o‘rtacha harorati +5 dan -5 gradus gacha. Necha kunda bir marta qattiq maishiy chiqindilarni olib ketishni tashkil etiladi?

1 uch kunda bir marta*

2 har kuni

3 ikki kunda bir marta

4 yetti kunda bir marta

5 oyda bir marta

224 Mavsumning o‘rtacha harorati +5 gradus va undan yuqori. QMChlarni olib ketish qanday muddatda tashkil etilishi kerak?

1 har kuni*

2 3 kunda bir marta

3 4 kunda bir marta

4 5 kunda bir marta

5 7 kunda bir marta

225 Suyuq chiqindilar qaerlaoga chetlashtiriladi?

1 quyish stansiyalari, assenizatsiya dalaloariga*

2 maxsus poligonlar, assenizatsiya dalalariga

3 assenizatsiya dalalariga, kompostlash

4 ko‘mish dalalari, quyish stansiyalariga

5 poligonlar, assenizatsiya mashinalar

226 Plyajlarda toza qum sepish qanday muddatlar orasida tashkil etiladi?

1 yilda bir marta*

2 6 oyda bir marta

3 har 3 oyda bir marta

4 har oyda bir marta

5 har haftada bir marta

227 Botqoq yerlarni quritishda qanday o‘simliklardan foydalaniladi?

1 hind gurichi, kanop*

2 pista, kanop

3 pista, hind gurichi

4 paxta, gurich

5 sabzi, sholg‘om

228 Ishlab chiqarish korxonalarini tasniflash nima asosida tashkil etiladi?

1 atrofga ajraluvchi moddalar zararligiga, korxona quvvatiga*

2 joy relefiga, shamollar guliga

3 zararlilik, trubalar balandligi

4 xom ashyo sifati, havflilik darajasi

5 S’HM kengligi, obodonlashtirish

229 SanQ va M 0006-93 qanday turdagi ishlab chiqarish korxonalari uchun tadbiq etiladi?

1 atmosfera havosini ifloslantiruvchi korxonalari uchun*

2 shovqin hosil qiluvchi ishlab chiqarish korxonalari uchun

3 tebranish hosil qiluvchi korxonalari uchun

4 suv havzalarini ifloslantiruvchi korxonalar uchun

5 aholi turar joylarini ifloslantiruvchi ishlab chiqarish korxonalari uchun

230 Korxonalar uchun tashkil etiladigan S’HM o‘lchamlari qanchaga teng?

1 50-1000m*

2 100-500m

3 100-800m

4 800-1000m

5 600-1200m

231 S’HM ga qanday talablar qo‘yiladi?

1 obodonlashtirilgan va ko‘kalamzorlashtirilgan*

2 ombor binolari bilan to‘ldirilgan va funksional bo‘lingan

3 tozalangan, ko‘kalamzorlashtirilgan va elektr bilan ta'minlangan

4 ishchilar uchun uylar qurilgan, ko‘kalamzorlashtirilgan va obodonlashtirilgan

5 ochiq, asfaltlangan va butalar ekilgan

232 Ishlab chiqarish korxonasi hududida kimlar uchun sport maydonlari tashkil etiladi?

1 shu korxonadi ishlovchi ishchilar uchun*

2 bolalar va talabalar uchun

3 poliklinikada ishlovchi tibbiyot xodimlari uchun

4 sport seksiyalarida shug‘ullanuvchi sportchilar uchun

5 ishchilarning oilalari uchun

233 S’HMlarni tashkil etish qanday turdagi chora tadbirlarga kiradi?

1 rejalashtiruvchi*

2 sanitar-texnik

3 qonuniy

4 ma'muriy

5 texnologik

234 S’HM tarkibida joylashtirilgan yashil o‘simliklan nima deb nomlanadi?

1 maxsus yashil o‘simliklar*

2 jamoat yashil o‘simliklar

3 o‘rmon park o‘simliklari

4 dendroparklar

5 oddiy yashil o‘simliklar

235 S’HM tarkibiga qanday turdagi o‘simliklarni ekish tavsiya etiladi?

1 gazlarga chidamli daraxtlarni*

2 mevali daraxlarni

3 faqat o‘tloq tashkil etish

4 baland qsuvchi ko‘p yillik o‘tlarni

5 butasimon daraxtlarni

236 S’HM o‘rnatilgandan so‘ng uning holati qanday baholanadi?

1 ifloslanish darajasini laborator natijalari orqali*

2 shamollar guliga ko‘ra

3 ob'ektlarni joylashtirish orqali

4 S’HM kengligiga ko‘ra

5 yashil o‘simliklar mavjudligi orqali

237 S’HM qanday sharoitlarni hisobga olgan holda tashkil etiladi?

1 shamol guli, joy relefi, ishlab chiqarish zonasining mavjudligi yoki yo‘qligi*

2 manbaning turi va uning qancha energiya sarflashi

3 shamolning yo‘nalishi va tezligi va zaharlilik

4 joyning relefi va daryoning oqish yo‘nalishi

5 yashil o‘simliklarning mavjudligi va zaharlilik

238 Changlanuvchi materiallar omboriga nisbatan himoya chegarasi qancha masofani tashkil etadi?

1 100m dan kam emas*

2 25 metrdan kam emas

3 30 metrdan kam emas

4 50 metrdan kam emas

5 300 metrdan kam emas

239Qanday korxonalar uchun S’HM belgilashda har bir xolat uchun individual yondoshiladi?

1 neftni qayta ishlash, metallurgiya korxonalpari va yuqori quvvatli elektrostansiyalar uchun*

2 umumiy ovqatlanish korxonalari uchun

3 yashash zonalari ichida tashkil etilgan avtoxo‘jaliklar uchun

4 5 sinfga kiruvchi ishlab chiqarish korxonalari uchun

5 neftni qayta ishlovchi, koks-kimyoviy korxonalari va non zavodlpri uchun

240 S’HM o‘lchamini kengaytirish uchun qanday talablar mavjud?

1 tozalash qurilmalarining samarasizligi, noqulay meteosharoitlar*

2 hududning yetarli o‘lchamda ekanligi, yashil o‘simliklar mavjudligi

3 foydalanilmaydigan hududning mavjudligi, kurort zonasi rejalashtirilsa

4 atmosfera havosini ifloslantirishda fizik omillarning mavjudligi

5 aholi turar joylarini funksional zonalashni yetarli emasligi

241 Ishlab chiqarishda hosil bo‘luvchi zararli moddalardan himoyalanishda ekran vazifasini bajarishi mumkin?

1 yashil o‘simliklar*

2 metalli ekran

3 erkin qurilish

4 turar joy binolari

5 perimetral qurilish tizimi

242 Qanday turdagi manbalar uchun S’HM o‘lchami minimal darajani tashkil etadi?

1 magistraldagi avtotransportlar uchun *

2 ishlab chiqarish komplekslari uchun

3 metallurgiya komplekslari uchun

4 neftni qayta ishlash korxonalari uchun

5 kimyo zavodlari uchun

243 S’HMning samaradorligi joriy sanitar nazoratda qanday baholanadi?

1 laboratorn-instrumental*

2 statistik

3 epidemiologik

4 toksikologik

5 sanitar-gigienik

244 S’HMning himoya vazifasini buzilishiga nima sabab bo‘lishi mumkin?

1 yashil o‘simliklarning yo‘qligi, katta miqdordagi chiqindi*

2 yashil o‘simliklar turini to‘g‘ri tanlanganligi

3 S’HM o‘lchamini qisqarishi va dudbo‘ron balandligi

4 yashil o‘simliklar maydoning kengaytirilishi

5 hududni ko‘kalamzorlashtirishni yetarli emasligi

245 Aholi salomatligi o‘rganishda sanitar vrach oldida turgan birinchi bosqich vazifalarini ko‘rsating?

1 kuzatuv zonalarni tanlab olish*

2 havodan sinama olish

3 kuzatuv nuqtalarini tanlash

4 demografik ko‘rsatkichlarni baholash

5 hududni ko‘kalamzorlashtirish darajasini baholash

246 Kuzatuv zonasidagi aholi soni necha kishidan kam bo‘lmasligi kerak?

1 20 000-30 000 kishi

2 2000-3000 kishi

3 50000-100000 kishi

4 100-1000 kishi

5 500-2000 kishi

247 Atmosfera havosini ifloslanishi bilan bog‘liq bo‘lgan kasallanish holatini o‘rganishda katta yoshlilarda uchrovchi qanday kasalliklar o‘rganiladi?

1 noyuqumli kasalliklar va hosilalar*

2 vabo va qorin tifiDo'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa