1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashDownload 0.67 Mb.
bet2/10
Sana29.01.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4 sinama olish nuqtalarini aniqlash maqsadida

5 ishlab chiqarish korxonalarini qurish maqsadida

68Birinchi sanitar himoya mintaqasida nimalar taqiqlanadi?

1 baliq ovlash, kir yuvish*

2 tozalash inshoatlarini qurish

3 ko‘kalamzorlashtirish, obodonlashtirish

4 hududni asfaltlash

5 koagulyantlar uchun ombor qurish

69 yer osti suv ta'minoti manbalarini o‘rtacha texnik foydalanish davomiyligi qanchaga teng?

1 25 letdan kam emas*

2 10 yil


3 50 yildan kam emas

4 5 yildan ko‘p emas

5 35 yildan ko‘p emas

70Xlor saqlanuvchi ombor bilan aholi turar joylari orasidgi masofa qanchaga teng?

1 300 m dan kam emas*

2 200m ko‘p emas

3 200 m dan kam emas

4 100 m dan ko‘p emas

5 10m

71 Suv manbasi va qoramol fermalari orasidagi masofa nechaga teng?1 500m*

2 200m


3 50m

4 100m


5 1000 m

72 Qanday hududlardan vodoprovod tarmoqlarini o‘tkazish taqiqlanadi?

1 axlatxona va qabristondan*

2 turar joy va jamoat binolaridan

3 maktab va bolalar bog‘chalaridan

4 qabriston va dam olish zonalaridan

5 maktab va plyajlardan

73 Birinchi sanitar himoya mintaqasida mineral o‘g‘itlardan foydalanish mumkinmi?

1 qatiy taqiqlanadi*

2 mumkin, faqat kam miqdorda

3 mumkin, faqat o‘g‘itlar uchun REM belgilangan bo‘lsa

4 chegarasiz foydalanish mumkin

5 mumkin, faqat chegarali miqdorda

74 Suv manbasi uchun tashkil etilgan birinchi S’HM nomi nima?

1 qatiy tartibli zona*

2 chegaralangan zona

3 kuzatuv zonasi

4 xo‘jalik zonasi

5 omborlar zonasi

75 Suv manbasi uchun tashkil etilgan ikkinchi S’HM nima deb nomlanadi?

1 chegaralangan zona*

2 qatiy tartibli zona

3 kuzatuv zonasi

4 ishlab chiqarish zonasi

5 dam olish zonasi

76 Agarda suv tarkibida temir moddasining miqdori REMdan yuqori bo‘lsa qanday chora ko‘rilishi kerak?

1 temirsizlantirish*

2 xlorlash

3 ozonlash

4 chuchuklashtirish

5 giperfiltratsiya

77 Ichimlik suvini tarmoqqa berishdan oldin kim nazorat qiladi?

1 ishlab chiqarish va sanitar-ximiyaviy laboratoriya*

2 gidrogeologik va toksikologik laboratoriya

3 ilmiy tekshirish laboratoriyasi

4 ishlab chiqarish va mas'ul laboratoriya

5 toksikologik va fizik omillar laboratoriyasi

78 Agar suv tarkibida qoldiq xlor miqdori REMdan yuqori bo‘lsa qanday usuldan foydalaniladi?

1 dexlorlash*

2 dixlorlash

3 xlorammonizatsiya

4 superxlorlash

5 preammonizatsiya

79 Epidemiyachdan so‘ng suvda qoldiq xlor miqdori meyordan yuqori. Suvni dexlorlash uchun qanday moddadan foydalaniladi?

1 tiosulfat natriya*

2 temir va uning tuzlaridan

3 distillangan suvdan

4 yoddan


5 bromdan

80 Ochiq suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbalarga kiradi?

1 maishiy chiqindi suvlar*

2 sug‘orish dalalari

3 filtratsiya dalalari

4 yog‘ingarchilik suvlari

5 korxona chiqindi suvlari

81 Ikkinchi toifa suv havzalariga kiradi?

1 cho‘milish, sport va aholi dam olish maqsadlari uchun qo‘llaniladigan suv havzalari*

2 ichimlik suv sifatida foydalanuvchi suv havzalari

3 ishlab chiqarish korxonalari uchun foydalaniladigan suv havzalari

4 oziq ovqat sanoati uchun foydalaniladigan suv havzalari

5 shahar markazida joylashgan suv havzalari

82 Birinchi toifa suv havzalariga kiradi?

1 suv ta'minoti manbalari uchun foydalaniladigan suv havzalari *

2 baliqchilikda foydalaniladigan suv havzalari

3 ishlab chiqarish korxonalari uchun foydalaniladigan suv havzalari

4 cho‘milish uchun foydalaniladigan suv havzalari

5 qishloq ho‘jalik maqsadlarida foydalaniladigan suv havzalari

83 Suv havzalarini ifloslanishi aholi uchun qanday noqulayliklar tug‘diradi?

1 aholining sanitar talablarini qondirmaydi*

2 suv manbasidan cho‘milish maqsadida foydalanib bo‘lmaydi

3 hududning me'moriy ko‘rinishini yomonlashtiradi

4 mikroiqlimga salbiy ta'sir ko‘rsatadi

5 sanitar rejimni yomonlashtiradi

84 Suv havzalarini ifloslantiruvchi havfli manbaga kiradi?

1 ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari*

2 yog‘ingarchilik chiqindi suvlari

3 tuproq eroziyasi

4 daryoda daraxt oqizish

5 suv hayvonlarining nobud bo‘lishi

85 Suv manbalarining organoleptik ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

1 hid, bo‘yalish, muallaq moddalar*

2 hid, erigan kislorod, azot ammiak

3 hid, azot ammiak, azot nitrat

4 azot ammiak, azot nitrit, kislorod

5 erigan kislorod, azot, ftor

86 Zararli moddalarni suv havzalarining sanitar rejimiga ko‘rsatadigan ta'siri qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha o‘rganiladi?

1 KBE, ammonifikatsiya jarayoni, nitrifikatsiya*

2 hid, bo‘yalish, ta'mi

3 KBE, bo‘yalish, ko‘pik xosil qilish

4 KBE, KXE, AKX

5 KBE, KXE, hidi

87 Zarali moddalarni suv muhitida meyorlashtirishda uning zaharlilik ta'siri qanday o‘rganiladi?

1 laboratoriya hayvonlarida*

2 ko‘ngillilarda olib borish

3 suvning ko‘pik xosil qilish xususiyati

4 gelmintologik tahlil natijalari

5 entomologik ko‘rsatkichlarni tekshirish

88 Qanday zararlilik limit ko‘rsatkichlarni bilasiz?

1 organoleptik, umum sanitar, toksikologik*

2 organoleptik, toksikologik, baktereologik

3 organoleptik, gelmintologik, toksik

4 entomologik, organoleptik, sanitar rejim

5 ximiyaviy, fizik, mexanik

89 Tozalash stansiyasi hududiga qo‘yiladigan gigienik talablar:

1 chegaralangan, obodonlashtirilgan, yoritilgan*

2 chegaralangan, katta, ximikatlardan foydalanish

3 vertikal planirovka o‘tkazish, salqin, shamol yaxshi esishi

4 ko‘kalamzorlashtirilgan, sovuq, qorong‘i

5 salqin, yoritilgan, asfaltlangan hudud

90 Muallaq moddalar bo‘yicha tindirgichlar samaradorligi necha foizni tashkil etadi?

1 50-70%*

2 50-80%


3 20-40%

4 30-40%


5 10-20%

9Tozalash stansiyasini sanitar-texnik tekshirishdan maqsad?

1 qurilmalarni to‘g‘ri tanglanganligi va ulardan foydalanishni tekshirish*

2 stansiyadan to‘g‘ri foydalanishni tekshirish

3 xodimlarni kasallanish darajasini tekshirish

4 texnik xodimlar o‘rtasida bakteriya tashuvchilarni o‘rganish

5 stansiyaning situatsion rejasini o‘rganish

92 Kanalizatsiya tozalash stansiya ishchilarining kasallanish darajasi qanday o‘rganiladi?

1 mehnatga layoqatsizlik varaqalari bo‘yicha*

2 statistik talonlar bo‘yicha

3 umumiy kasallanish bo‘yicha

4 yuqumli kasallanish bo‘yicha

5 tezkor xabarlar bo‘yicha

93Septik tindirgichni cho‘kmadan tozalash davriyligi:

1 yilda 1-2 marta*

2 yilda 4 marta

3 har oyda

4 har kuni

5 3 oyda bir marta

94 Biofiltrni chiqindi suv tarkibidagi muallaq moddalarni kamaytirish bo‘yicha samaradorligi nechaga teng?

1 70-90%*

2 20-30%


3 40-50%

450-60%


5 100%

95 Tozalash stansiyasida foydalaniladigan tindirgichlar tipi nimalarga qarab belgilanadi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvatiga qarab*

2 tozalash bosqichlariga qarab

3 sanitar qoida va meyorlarga qarab

4 qurilish meyor va qoidalariga qarab

5 epidemiologik holatga qarab

96 Septik tindirgich qachon qo‘llaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvati 25 m3 /sutkagacha bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 100 m3 /sutkagacha bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish o‘uvvati 20000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3 /sutkagacha bo‘lganda

97 Emsher tindirgichi qanday xollarda qo‘llaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvati 1000 m3 gacha bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3 gacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 gacha bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish quvvati 1000000 m3 gacha bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish quvvati 20000 m3 gacha bo‘lganda

98 Tozalash stansiyalarida qumtutkichlar qachon qo‘llaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish 100m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 100 m3/sutkagacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 1000 m3 bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish quvvati 10000 m3 gacha bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish o‘uvvati 25000 m3 gacha bo‘lganda

99 Qachon radial tindirgichlardan foydalaniladi?

1 tozalash stansiyasining ish quvvati 20 000 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda*

2 tozalash stansiyasining ish quvvati 1 000 m3/sutkagacha bo‘lganda

3 tozalash stansiyasining ish quvvati 200 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda

4 tozalash stansiyasining ish quvvati 3000 m3/sutkadan ko‘p bo‘lganda

5 tozalash stansiyasining ish quvvati 9 000 m3/sutkagacha bo‘lganda

100 Biologik tozalash bosqichining tuproqli usuliga kiruvchi qurilmalarni ko‘rsating?

1 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerofiltr*

2 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, biologik hovuz

3 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerotenk

4 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, qum tutkich

5 sug‘orish dalasi, haydash dalasi, aerotenk

101 Oqava suvlarni tozalashda qo‘llaniladigan septik tindirgichning kamchiliklari nimalardan iborat?

1 qurilmadagi chirish, qurilmani qo‘lda tozalash*

2 kam miqdordagi suvni tozalashi va qo‘lda tlzalash

3 muallaq moddalardan yetarli tozalamaslik, xloridlar miqdori

4 ko‘p miqdordagi suvni tozalash, assenizatsion mashina yordamida tozalash

5 toza il ajratadi, tozalashning yuqori samaradorligi

102 Oqava suvlarni zararsizlantirish samaradorligini baholovchi ko‘rsatkichlarga nimalar kiradi?

1 koli-indeks, qoldiq xlor, mikroblar soni*

2 koli-indeks, quruq qoldiq, muallaq moddalar

3 koli-titr, KBE, KXE

4 umumiy mikroblar soni, rang ko‘rsatkich, loyqalik

5 koli-indeks, umumiy mikroblar soni, muallaq moddalar miqdori

103 Septik tindirgichning afzal tomonlarini ko‘rsating

1 foydalanishning qulayligi, cho‘kmani zararsizlantirish, degelmintizatsiya*

2 foydalanishning murakkabligi, zararsizlantirish, digelmintizatsiya

3 foydalanishning murakkabligi, metan va ozonning xosil bo‘lishi

4 aerob jarayon, anaerob jarayon, ishqoriy bijg‘ish

5 cho‘kmani zararsizlantirish, lakto musbat va lakto manfiy tayoqchalarni to‘liq ushlab qolish

104 Oqava suvlarni mexanik tozalash qurilmalarini ko‘rsating?

1 panjara, qumtutkich, tindirgich*

2 panjara, qumtktkich, biofiltr

3 tindirgich, qumtutkich, aerotenk

4 panjara, biofiltr, aeofiltr

5 qumtutkich, biologik hovuz, aerotenk

105 Oqava suvlarni biologik tozalash samaradorligi qanday ko‘rsatkichlar bo‘yicha baholanadi?

1 KBE, oksidlanish, erigan kislorod*

2 KBE, KXE, mikroblar soni

3 KBE, erigan kislorod, erigan azot

4 KBE, KXE, koli-titr

5 KBE, erigan kislorod, koli-indeks

106 Oqava suvlarning qanday ko‘rsatkichlari bo‘yicha tindirgichlar samaradorligi baholanadi?

1 tiniqlik, muallaq moddalar miqdori*

2 tiniqlik, azot ammiak

3 azot ammiak, oksidlanish

4 tiniqlik, azot nitriti

5 azot ammiak, gelmint tuxumlarining soni

107 Sug‘orish dalasi va filtratsiya dalalarining o‘zaro farqi nimada?

1 foydalanishda , ish yuklamasida*

2 mexanik tozalash, tuzilishida

3 biologik tozalash, ish yuklamasida

4 zararsizlantirish, degelmintizatsiyada

5 ulaning o‘zaro hyech qanday farqi yo‘q

108 Oqava suv tarkibidagi qoldiq xlor miqdori nechaga teng?

1 1,5-2 mg/l*

2 3-5 mg/l

3 4,0 mg/l

4 1-5 mg/l

5 6-9 mg/l

109 Tuproqli sharoitda ketuvchi ekstensiv qurilmalarga kiradi?

1 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, qishloq xo‘jalik sug‘orish dalalari*

2 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerotenk

3 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, biologik hovuzlar

4 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, metantenk

5 sug‘orish dalasi, filtratsiya dalasi, aerofiltr

110 Tuproqli sharoitda ketuvchi intensiv qurilmalarga kiradi?

1 biofiltr, aerofiltr*

2 aerofiltr, aerotenk

3 biofiltr, aerotenk

4 aerotenk, metantenk

5 biofiltr, siklon

111 Oqava suvlarni biologik tozalash bosqichida qo‘llaniluvchi, suvli muhitda ketuvchi tozalash qurilmalarga kiradi?

1 aerotenk, biologik hovuz*

2 aerotenk, oddiy hovuz

3 aerofiltr, aerotenk

4 biologik hovuz, biofiltr

5 oddiy hovuz, sug‘orish dalasi

112 Chirituvchi tindirgichlarni ko‘rsating:

1 septik, ikki yarusli*

2 gorizontal, vertikal

3 gorizontal, emsher

4 qumtutkich, septik

5 metantek, radial tindirgich

113 Cho‘ktiruvchi tindirgichlarni ko‘rsating:

1 vertikal, radial*

2 gorizontal, septik

3 qumtutkich, emsher

4 metantenk, septik

5 gorizontal, ikki yarusli

114 Septtikdagt cho‘kmada qanday jaroayonlar ketadi?

1 anaerob sharoitda nordon bijg‘ish*

2 ilning mineralizatsiyasi

3 ilning oddiy to‘planishi

4 ilning ishqoriy bijg‘ishi

5 aerob jarayon

115 Nima uchun aerotenkdan so‘ng ikkilamchi tindirgichlardan foydalaniladi?

1 faol ilni cho‘ktirish uchun*

2 o‘z-o‘zini tozalash jarayonini tugatish uchun

3 biologik plenkani cho‘ktirish uchun

4 ilni xlorlash uchun

5 cho‘kmani ozonlash uchun

116 Faol il-nima?

1 suvdagi maprofit mikroorganizmlar biotsenozi*

2 septikda cho‘kkan cho‘kma

3 oqava suv tarkibidagi cho‘kma

4 erigan organik moddalar

5 metantenkdagi cho‘kma

117 Xo‘jalik-maishiy oqava suvlarni tozalash bosqichlarini ko‘rsating?

1 mexanik, biologik, zararsizlantirish*

2 tuproqli, suvli, atmosferali

3 mexanik, biologik, degelmintizatsiya

4 dezinfeksiya, degazatsiya, dezaktivatsiya

5 mexanik, biologik, dezinseksiya

118 Chiqindi suvlarni mexanik tozalash bosqichida qo‘llaniladigan va ilni qayta ishlovchi qurilmalarga nimalar kiradi?

1 septik, ikki yarusli*

2 metantenk, qumtutkich

3 gorizontal, vertikal

4 gorizontal, septik

5 radial, emsher

119 Agarda nazorat ostidagi ob'ektda hosil bo‘layotgan chiqindi suv bir hil miqdorda bo‘lsa qanday turdagi sinamalar olinadi?

1 o‘rtacha sutkalik, o‘riacha smenali*

2 o‘rtacha, proporsional

3 o‘rtacha , o‘rtacha proporsional

4 o‘rtacha proporsional, proporsional

5 bir vaqtlik, bir martalik

120 Agarda nazorat ostidagi ob'ektda xosil bo‘layotgan chiqindi suv miqdori doimiy bo‘lmasa qanday turdagi sinamalar olinadi?

1 o‘rtacha, o‘rtacha proporsional*

2 o‘rtacha sutkali, bir martalik

3 bir vaqtlik, ko‘p martalik

4 ko‘p tarmoqli, o‘rtacha

5 maksimal bir martalik, bir vaqtlik

121 Soproblik zonasining qanday turlarini bilasiz?

1 3 zona: oligosaprob, mezasaprob, polisaprob

2 2 zona: oligosaprob, mezasaprob

3 2 zona: vitasaprob, mezasaprob

4 3 zona: oligosaprob, mezasaprob, vitasaprob

5 4 zona: oligosaprob, mezasaprob, polisaprob, vitasaprob

122 Oqava suvlardan sinama olish turi nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

1 vrach oldiga qo‘ygan vazifaga va chiqindi suvni xosil bo‘lish sharoitiga*

2 chiqindi suvni xosil bo‘lish sharoitiga

3 chiqindi suv miqdoriga

4 ishlab chiqarish quvvatiga

5 iqlimga va ishlab chiqarish turiga

123 O‘rtacha sinama qachon olinadi?

1 agarda xosil bqlayotgan chiqindi suv bir hil miqdorda bo‘lsa*

2 chiqindi suv tarkibi tezda o‘zgaruvchan bo‘lsa

3 chiqindi suvni xosil bo‘lishi nodoimiy bo‘lsa

4 sanitar holat qulay bo‘lsa

5 epidemiologik holat noqulay bo‘lganda

124 O‘rtacha proporsional sinama qachon olinadi?

1 oqava suvlarni xosil bo‘lishi doimiy bo‘lmaganda*

2 xosil bo‘layotgan chiqindi suv bir xil miqdorda bo‘lsa

3 sanitar holat qulay bo‘lganda

4 epideiologik holat noqulay bo‘lganda

5 chiqindi suv tarkibi tezda o‘zgaruvchan bo‘lsa

125 Chiqindi suvlardan olingan sinamaga qanday hujjat to‘ldiriladi?

1 kuzatuv xati*

2 bayonnoma

3 sanitar buyruqlar

4 ruxsat xati

5 dalolatnoma

126 Laborator tekshiruvlar xajmi nimaga bog‘liq bo‘ladi?

1 sanitapr vrach oldida turgan maqsad va vazifaga*

2 qurilma turi va nomiga

3 ob'ekt quvvatiga

4 tozalash qurilmalar samaradorligiga

5 aholi soniga

127 Faoliyat yurituvchi ob'ektlarda xosil bo‘layotgan chiqindi suvlarni suv havzalariga tashlash holati ustidan nazorat qachon o‘tkaziladi?

1 3 yilda bir marta*

2 yilda 3 marta

3 5 yilda bir marta

4 har oyda

5 10 yilda bir marta

128 Suv havzalarini sanitar muhofazasiga qaratilgan JSN:

1 oqava suvlarni tozalash stansiyasini sanitar tekshirish*

2 tozalash stansiyasini qurish uchun yer maydoni tanlab olish

3 chiqindi suvlarni tashlash shart sharoitini aniqlash

4 sanitar ekspertizada ishtirok etish

5 ob'ektni qabul qilishda nazorat o‘tkazish

129 Tozalash qurilmalarining samaradorlik turlari:

1 gigienik va texnik*

2 gigienik va toksikologik

3 gigienik va fiziologik

4 gigienik va epidemiologik

5 gigienik va entomologik

130 Tozalash qurilmalar samaradorligini aniqlash usullari:

1 matematik hisoblash va laborator ma'lumotlari asosida*

2 kibernetik hisoblash va fizik laboratoriya ma'lumotlari

3 yig‘ilgan chiqindilar miqdoriga

4 oqava suvlarning va cho‘kmaning sutkalik yuklamasi

5 oqava suvlarni va cho‘kmani favqulotda tashlash miqdorini o‘rganish

131 Oqava suvlarni laborator tekshirish programmasi:

1 to‘liq va qisqa*

2 sutkalik va oylik

3 o‘rtacha va bir martalik

4 har kuni va bir martalik

5 har oyda va o‘rtacha yillik

132 Panjaralarni ish faoliyati qanday muddatda nazoratdan o‘tkaziladi?

1 oyda bir marta*

2 6 oyda bir marta

3 yilda bir marta

4 dekadada bir marta

5 oyda ikki marta

133 Kanalizatsiya loyihasining grafik material qismi o‘z tarkibiga qanday hujjatlarni oladi?

1 kanalizatsiyalanadigan hududning bosh rejasi*

2 tushuntirish xati

3 ilova

4 pasport ma'lumotlari bilan tanishish5 me'yoriy hujjatlar bilan tanishish

134 Kanalizatsiya sxemasining turlari?

1 markazlashtirilgan, markazlashtirilmagan, aralash*

2 mahalliy, bir martalik, qisman

3 yer osti, yer usti, aralash

4 ko‘p qavatli, kam qavatli, xonadonli

4 kombinatsiyalashgan, aralash, bir martalik

135 Kanalizatsiya sistemasining turlari?

1 alohida, umumiy oqib ketuvchi, kombinatsiyalashgan*

2 ko‘p qavatli, bir qavatli, bir martalik

3 xonadonli, hovlili, aralash

4 kombinatsiyalashgan, kombinatsiyalashmagan, aralash

5 umumiy oo‘ib ketuvchi, kombinatsiyalashgan, markazlashtirilmagan

136 Gorizontal qum tutkichlarda suv harakati tezligi nechaga teng?

1 0,3-0,15 m/s*

2 1-2 m/s

3 2-5 m/s

4 0,1-0,25 m/s

5 0,3-3 m/s

137 To‘liq aloxida kanalizatsiya tizimi qanday qismlardan iborat bo‘ladi?

1 maishiy va yog‘ingarchilik*

2 sedimitatsion va aspiratsion

3 maishiy va kanalizatsion

4 ho‘jalik va maishiy

5 alanga osti va yo‘nalishli

138Chiqindi suvlarni mexanik tozalash bosqichining birinchi qurilmasiga kiradi?

1 panjara*

2 qumtutkich

3 aerotenk

4 metantenk

5 tindirgich

139 Qumtutkichlar chiqindi suv tarkibidan nimalarni ushlab qoladi?

1 og‘ir mineral moddalarni*

2 organik moddalarni

3 mikroorganizmlarni

4 viruslarni

5 gelmintlarni

140 Qumtutkich turlarini ko‘rsating?

1 gorizontal va vertikal*

2 gorizontal va radial

3 vertikal va kubsimon

4 gorizontal va metantenk

5 aerotenk va tindirgich

141 Tindirgich turlarini ko‘rsating?

1 birlamchi va ikkilamchi*

2 oligosaprob va mezasoprob

3 metantenk va siklon

4 aerotenk va multitsiklon

5 skrubber va aerotenk

142 Agarda chiqindi suv tarkibida muallaq moddalar miqdori 60-70%, bo‘lsa birlamchi tindirgichlardan foydalaniladimi?

1 foydalanilmaydi*

2 foydalaniladi

3 metantenk bilan birga ishlatiladi

4 aerotenk bilan birga ishlatiladi

5 perforator bilan birga ishlatiladi

143 Tindirgichlar samaradorligini oshirish usullari?

1 aeratsiya va biokoagulyasiya*

2 mexanik va biologik

3 aerob va anierob bijg‘ish

4 aeratsiya va mezanizatsiya

5 zararsizlantirish va utilizatsiya

144 Chiqindi suvlarni biologik tozalashning asosiy maqsadini ko‘rsating?

1 organik moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi *

2 mineral moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

3 bakteriyalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

4 radiaktiv moddalarni parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

5 korxona chiqindilarini parchalanishi va mineralizatsiyalanishi

145 Qishloq ho‘jalik sug‘orish dalalarining asosiy vazifasi nimadan iborat?

1 qishloq ho‘jalik ekinlarini yetishtirish*

2 chiqindi suvlarni organik moddalardan tozalash

3 chiqindi suvlarni mineral moddalardan tozalash

4 cho‘kmani zararsizlantirish va foydalanish

5 qattiq moddalarni zararsizlantirish va utilizatsiya qilish

146 Chiqindi suvlarni zararsizlantirish usullarini ko‘rsating?

1 reagentli va reagentsiz*

2 aeratsiya va filtratsiya

3 ozonlash va xlorlash

4 biokoagulyasiya va aeratsiya

5 biogelmintizatsiya va ftorsizlantirish

147 Tuproqda tabiiy kislorod miqdori necha foizga teng?

1 20,13%*

2 4,20%


3 26,0%

4 3,355


5 39,0%

148 Tuproqda vabo vibrioning yashash davomiyligi?

1 7-15 kun*

2 30-150 kun

3 40-57 kun

4 1-2 kun

150-200 kun

149 Intensiv harakatli ko‘chalardagi urnalar orasidagi masofa?

1 50 m*

2 150m


3 300m

4 500m


5 30m

150 Bozorlardagi bir urna uchun ajratilgan maydon o‘lchami?

1 250m2*

2 2500m2

3 500m

4 250m25 700m

151 Yirik shaharlarda bir odamdan hosil bo‘ladigan qattiq maishiy chiqindi miqdori nechaga teng?

1 0,9-1,0 m3

2 200kg


3 500kg

4 2-3 m3

5 2000t

152 Yirik shaharlardagi ishlab chiqarish korxonasidan xosil bo‘ladigan qattiq chiqindining bir odam uchun meyori?1 0,5-1 kg

2 2-15kg


3 30-50 kg

4 300kg


5 700kg

153 Bir odamdan xosil bo‘ladigan suyuq chiqindilar meyori nechaga teng

1 1,5-2,0 m3 *

2 2,5-5 m3Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa