1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashDownload 0.67 Mb.
bet8/10
Sana29.01.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

6 filtr


7 siklon

8 multitsiklon

17 Ichimlik suvidagi sezgi organlari orqali aniqlanadigan organoleptik ko‘rsatkichlarga nimalar kiradi?

1 hid*


2 ta'm*

3 loyqalik*

4 temperatura*

5 quruq qoldiq

6 xloridlar

7 ftoridlar

8 sulfatlar

18 Ichimlik suvini qattiqlik turlarini ko‘rsating?

1 umumiy*

2 karbonatli*

3 doimiy*

4 yo‘qotsa bo‘ladigan *

5 yo‘qotib bo‘lmaydigan

6 bir tekis

7 vaqtinchalik

8 davriy


19 Aeratsiya stansiyasini me'yoriy ishini buzilishiga asosiy sabablarni ko‘rsating?

1 qurilmalarni zo‘riqib ishlashi*

2 chiqindi suvni birdan ko‘p kelishi*

3 elektr ta'minotidagi uzilishlar*

4 qurilmaning kapital ta'mirlanish rejasiga vaqtida rioya qilinmaslik*

5 qurilmani vaqtida ta'mirlanishi

6 elektr ta'minotida uzilishlar bo‘lmasligi

7 xodimlar tomonidan texnika havfsizligiga rioya qilish

8 chiqindi suvlarni bir me'yorida kelishi

20 Birlamchi tindirgichlardan me'yordan ortiq cho‘kmalarni olib tashlanishiga asosiy sababni ko‘rsating?

1 tindirgichlarni zo‘riqib ishlashi*

2 tindirgichga suv kelishini buzilishi*

3 taroqlarni ifloslanib ketishi*

4 markaziy trubani buzilishi*

5 suv kelishini kamayishi

6 markaziy trubani ta'mirlanishi

7 suv miqdorini kamayishi

8 suv keluvchi trubalarni tozalanishi

21 Biologik hovuzlarni sanitar tekshirish programmasiga nimalapr kiradi?

1 yil davomidagi foydalanish xarakteri*

2 hovuzning umumiy maydoni*

3 qurilmaning sutkalik ish yuklamasi*

4 qurilmaning sanitar holati*

5 joyning relefi

6 insolyasiya darajasi

7 gaz guli

8 chang guli

22 Nasos stansiyalarni sanitar tekshirishda qanday masalalar hal etiladi?

1 chiqindilarni chetlashtirish qanday amalga oshiriladi*

2 ob'ektni atrof muhitga ta'siri*

3 favqulotda xollarda ortiqcha suvni chiqarib yuborish yo‘llarini mavjudligi*

4 xodimlarda profilaktik emlashni o‘tkazish*

5 sanitar-texnik tekshirish

6 sanitar-epidemiologik nazorat

7 joriy sanitar nazorat

8 oraliq sanitar nazorat

23 Chiqindi suvdan olingan namunaga qo‘shib yuboriladigan kuzatuv xatining tarkibini ko‘rsating?

1 sinama xarakteri*

2 tahlil dasturi*

3 sinama olish vaqti*

4 sinama olgan kishi lovozimi*

5 to‘liq analiz

6 qisqa analiz

7 makrofitlarning o‘sib ketishi

8 bentosni olib tashlash

24 Chiqindi suvlarni to‘liq tahlilida qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

1 organoleptik*

2 ximik*


3 mikrobiologik*

4 maxsus ingredientlar va yuza faol moddalar*

5 fizik

6 toksikologik7 mexanik

8 biologik

25 Chiqindi suvlarni qisqa tahlili o‘z ichiga nimalarni oladi?

1 tiniqlik*

2 erigan kislorod*

3 KBE-5*


4 umumiy mikroblar soni*

5 O‘D-50


6 O‘D-100

7 Xlebnik sanitar soni

8 Gofman zonasi

26 Qumtutkichlarning ish samaradorligi baholanganda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi ?

1 gigroskopik namlik*

2 kullanish*

3 qum miqdori*

4 cho‘kmani turiga qarab ajratish*

5 suvning tiniqligi

6 suvning hidi

7 quruq qoldiq

8 xloridlar

27 Cho‘kmani to‘liq tahlili o‘z ichiga nimalarni oladi?

1 gigroskopik namlik*

2 umumiy azot*

3 sun'iy yuza faol moddalar*

4 gelmint tuxumlarining miqdori*

5 temperatura

6 suv tarkibidagi cho‘kma

7 tiniqlik

8 hid

28 Aerotenklar ishini nazorat qilishda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?1 umumiy azot miqdori*

2 radioaktivlik darajasi*

3 gelmint tuxumlarining mavjudligi*

4 kullanish*

5 ximik moddalar

6 toksik moddalar

7 entomologik moddalar

8 toksikologik moddalar

29 Suv havzalarini sanitar xolati bo‘yicha xulosa materiallari o‘z ichiga qanday ma'lumotlarni oladi?

1 suv havzasini sanitar tekshirish ma'lumotlari*

2 suv olish joyini aniq belgilash*

3 kuzatuv xati*

4 laborator tahlil ma'lumotlari*

5 ximik ko‘rsatkichlar

6 mikrobiologik ko‘rsatkichlar

7 toksikologik ko‘rsatkichlar

8 mexanik ko‘rsatkichlar

30 Suv havzalarini sanitar muhofazasi bo‘yicha OSN bosqichlarini ko‘rsating?

1 chiqindi suvlarni tozalash qurilmalari uchun yer maydoni tanlashda ishtirok etish*

2 chiqindi suvlarni ochiq suv havzasiga tashlash shart sharoitini aniqlash*

3 kanalizatsiya qurilish loyihasini sanitar ekspertizadan o‘tkazishda qatnashish

4 foydalanishga topshirishda qatnashish*

5 ifloslantiruvchi manbalarni aniqlash

6 qurilmalarni sanitar tekshirish

7 stansiyada davriy sanitar nazorat o‘tkazish

8 suv havzalarini muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlar ishlab chiqish

31 Chiqindi suvlarni ochiq suv havzasiga tashlash shart sharoiti qanday xollarda o‘rganiladi?

1 ob'ekt uchun yer maydoni tanlashni kelishishda*

2 qurilish loyihasini sanitar ekspertizasida*

3 chiqindi suvlarni ochiq suv havzalariga tashlashni sanitar talablarga javob berishini aniqlashda *

4 suvdan foydalanish sharoiti o‘zgarganda*

5 OSNda


6 JSNda

7 chiqindi suvlarni laborator tekshirishda

8 axolini kasallanish xolatini o‘rganishda

32 Qanday chiqindi suvlarni ochiq suv havzasiga tashlash taqiqlanadi?

1 tarkibida ishlab chiqarish xom ashyosini saqlaganda*

2 tarkibida REMi aniqlanmagan ximiyaviy moddalar saqlaganda*

3 tarkibida radioaktiv moddalar saqlaganda*

4 tarkibida texnologik chiqindilar sqhaqlaganda *

5 agarda tarkibidagi ximiyaviy moddalar me'yorda bo‘lsa

6 tarkibida REMi aniqlangan ximiyaviy moddalar bo‘lsa

7 SanQ va M talablariga javob beruvchi chiqindi suvlar bo‘lsa

8 tarkibida ichak tayoqchalari saqlagan chiqindi suv bo‘lsa

33 Ifloslanish darajasiga ko‘ra suv havzalarining gigienik tasnifi:

1 yo‘l qo‘yiladigan*

2 o‘rtacha*

3 yuqori*

4 juda yuqori*

5 toza


6 yo‘l qo‘yilmaydigan

7 soprob


8 polisoprob

34 Suv havzalarini ifloslanishidarajasini baholovchi ko‘rsatkichlar:

1 organoleptik*

2 toksikologik*

3 sanitar rejim*

4 bakteriologik*

5 ximik

6 fizik


7 toksik

8 mexanik

35 Kanalizatsiya sxemasi turlarini ko‘rsating?

1 markazlashtirilgan*

2 markazlashtirilmagan*

3 aralash*

4 qisman*

5 umumiy oqib ketuvchi

6 alohida

7 to‘liq alohida

8 yarim alohida

36 Kanalizatsiya sistemalari turlarini ko‘rsating?

1 umumiy oqib ketuvchi*

2 to‘liq aloxida*

3 to‘liq bo‘lmagan alohida*

4 kombinatsiyalashgan*

5 markazlashtirilgan

6 markazlashtirilmagan

7 aralash

8 qisman


37 Chiqindi suvlarni mexanik tozalash qurilmalariga nimalar kiradi?

1 panjara*

2 qumtutkich*

3 gorizontal tindirgich*

4 vertikal tindirgich*

5 aerotenk

6 metantenk

7 filtratsiya dalasi

8 biologik hovuz

38 Chiqindi suvlarni biologik tozalash qurilmalariga qanday qurilmalar kiradi?

1 biologik hovuz*

2 aerotenk*

3 filtratsiya dalasi*

4 qishloq ho‘jalik sug‘orish dalasi*

5 radial tindirgich

6 qum tutkich

7 panjara

8 xlorator

39 Nasos stansiyalarini sanitar tekshirishda qanday ma'lumotlar o‘rganiladi?

1 S’HMning mavjudligi va kengligi*

2 hududning o‘lchami va obodonlashtirilganlik darajasi*

3 chiqindi suv to‘planadigan rezervuar o‘lchami*

4 zahira nasoslarning mavjudligi *

5 organoleptik ko‘rsatkichlar

6 ximik ko‘rsatkichlar

7 toksikologik ko‘rsatkichlar

8 mexanik ko‘rsatkichlar

40 Ko‘chalar uchun zarur bo‘lgan urnalar sonini ko‘rsating?

1 intensiv harakatli ko‘chalarda har 50 m*

2 boshqa ko‘chalarda-100m*

3 bozorlarda250m/kV*

4 plyajda-30m*

5 stadion-300m

6 hammomda-200m

7 shkolax-600m

8 poliklinikada-150m

41 «Maxsustrans» korxonasi hududida qanday bo‘limlar bo‘lishi kerak?

1 mashinalarni yuvish va dezinfeksiya qilish*

2 slesar-mexanik sexi*

3 ochiq va yopiq mashinalarni to‘xtash joyi*

4 ma'muriyat va xo‘jalik bloki*

5 suv tozalash sexi

6 chiqindi suvlarni tozalash sexi

7 chiqindilarni utilizatsiya qilish sexi

8 chiqindilarni likvidatsiya qilish sexi

42 Tuproqni tekshirish usullari?

1 sanitar-fizik*

2 sanitar-ximik*

3 sanitar-bakteriologik*

4 sanitar-gelmintologik*

5 toksikologik

6 toksik


7 Xlebnikov sanitar sonini hisoblash

8 koli-indeksni aniqlash

43Tuproqni sanitar holatini baholashda uning havflilik darajalarini ko‘rsating?

1 havfsiz*

2 nisbatan havfsiz*

3 havfli*

4 o‘ta havfli*

5 toza


6 kuchli ifloslangan

7 ifloslangan

8 kuchsiz ifloslangan

44 Tuproqni sanitar holatini baholashda uning ifloslanish darajalarini ko‘rsating?

1 toza*

2 kuchli ifloslangan*3 ifloslangan*

4 kuchsiz ifloslangan*

5 havfsiz

6 havfsiz bo‘lmagan

7 mezosaprob

8 oligosaprob

45 Tuproqning epidemiologik havfsizlik ko‘rsatkichlarini ayting?

1 koli-titr*

2 anaeroblar titri*

3gelmint tuxumlarining soniov*

4 Xlebnikov sanitar sonia*

5 koli-indeks

6 umumiy mikroblar soni

7 qoldiq xlor

8 quruq qoldiq

46 Axlatxonalarni tekshirishda sanitar vrach nimalarga e'tibor beradi?

1 asosning suv o‘tkazmaslik xususiyatiga *

2 joyningrelefiga*

3 axlatxona sxemasiga*

4 chiqindilar ustini yopish uchun grunt mavjudligi *

5 yer osti suvlarining mavjudligi

6artezian suvlarini mavjudligi

7 sizot suvlarini mavjudligi

8 ochiq suv havzalarini mavjudligi

47 Biotermik kameralarni sanitar ekspertizadan o‘tkazishda sanitar vrach nimalarga e'tibor beradi?

1 kamera xajmini iste'mol talabiga javob berishi*

2 seksiyalar soni*

3 har bir seksiyani foydali xajmi*

4 aeratorlarning mavjudligi*

5 kanalizatsiyaning mavjudligii

6 gaz ta'minotining mavjudligi

7 elektr ta'minotining mavjudligi

8 telefon aloqasining mavjudligi

48 Kompostlash dalasi loyihasini sanitar ekspertizadan o‘tkazishda sanitar vrach nimalarga e'tibor berishi kerak?

1 asosni suv o‘tkazmaslik xususiyatiga*

2 gruntning mavjudligina*

3 suv yig‘uvchi kanalning tuzilishiga*

4 xo‘jalik hovlisi va maishiy xonalarning mavjudligiga*

5 urnalarning mavjudligiga

6 maxsus mashinalarning mavjudligiga

7 vodoprovodning iavjudligiga

8 ochiq suv havzalarining mavjudligiga

49 Quyish stansiyasi loyihasini sanitar ekspertizadan o‘tkazishda sanitar vrach nimalarga e'tibor beradi?

1 kollektordagi suvni tashlanadigan chiqindi xajmiga mos ekanligiga*

2 tashlanadigan chiqindini birlamchi tozalanish darajasiga*

3 suyuq chiqindilarni suyultirish usuliga*

4 panjara va qumtutkichning borligi*

5 tindirgichlar mavjudligi

6 aerofiltlar mavjudligi

7 biofiltrlar mavjudligi

8 metantenklar mavjudligi

50 Haydash va assenizatsiya dalalari loyihasini sanitar ekspertizadan o‘tkazishda sanitar vrach oldida turgan vazifalarga nimalar kiradi?

1 yuklamani tuproqni filtrlash xususiyatiga mosligi*

2 drenaj suvlarni chetlashtirish*

3 xo‘jalik hovlisi va maishiy xonalarning mavjudligi*

4 almashilab ekish uchun qishloq xo‘jalik ekinlarini tanlab olish*

5 pirolizning mavjudligi

6 panjaralarning mavjudligi

7 aerofiltrning mavjudligi

8 biologik hovuzlarning mavjudligi

51 Nazorat postlari uchun joy tanlab olishga qo‘yiladigan gigienik talablar:

1 axoli punktining rejasi bilan tanishish*

2 tumanning meteorologiko‘ziga xosligini o‘rganish*

3 ifloslantiruvchilar to‘g‘risidagi ma'lumotlarni o‘rganish*

4 atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalar*

5 joyning bosh rejasi bilan tanishish

6 joyning situatsion rejasi bilan tanishish

7 siklonlar bilan tanishish

8 atmosfera havosi stratifikatsiyasi bilan tanishish

52 Statsionar postlardagi nazorat dasturi o‘z ichiga nimalarni oladi?

1 to‘liq*

2 to‘liq bo‘lmagan*

3 qisqartirilgan*

4 sutkalik*

5 qisman

6 bir tekis

7 davriy

8 oralif


53 Statsionar postlar soni nimaga bog‘liq?

1 axoli soniga*

2 joyning relefi va maydoni*

3 ishlab chiqarishni rivojlanganligi*

4 dam olish joylarini joylashtirish*

5 shamolning mavjudligi

6 gaz gulining mavjudligi

7 chang gulining mavjudligi

8 ochiq suv havzalarining mavjudligi

54 Nazorat postlarini qaerlarga joylashtirish maqsadga muvofiq?

1 axoli punktining markaziy qismiga*

2 turli qurilish tipidagi turar joy rayonlariga*

3 dam olish zonalariga*

4 avtomagistrallar yaqinida*

5 yopiq hududlarda

5 shamol yaxshi esadigan joylar

6 asfaltda

7 ochiq suv havzalari oldida

8 stadionlar oldida

55 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan texnologik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 aloxida tarmoqlarning germetizatsiyasi*

2 xom ashyoni dozalashni mexanizatsiyalash*

3 yopiq ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish*

4 changlanuvchi materiallarni granulalash*

5 siklondan foydalanish

6 multitsiklondan foydalanish

7 elektrofiltrdan foydalanish

8 skrubberdan foydalanish

56 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilga sanitar-texnik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 siklondan foydalanish*

2 multitsiklondan foydalanish*

3 matoli filtrlardan foydalanish*

4 skrubberdan foydalanish*

5 aloxida tizimlarni germetizatsiyalash

6 germitik bo‘lmagan qurilmalarni aloxida binolarda joylashtirish

7 qadoqlashni germetizatsiyalash

8 hududni ko‘kalamzorlashtirish

57 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan rejalashtiruvchi chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 hududni funksional mintaqalashtirish*

2 hududni ko‘kalamzorlashtirish*

3 hududni ekranlashtirish*

4 S’HMni o‘rnatish*

5 aloxida tizimlarni germetizatsiyalash

6 qadoqlashni germetizatsiyalash

7 qadoqlashni mexanizatsiyalash

8 hududni sanitar tozalash

58 Yopiq xonalar mikroiqlimining asosiy ko‘rsatkichlarini ko‘rsating?

1 muhitning issiqlik holati*

2 nisbiy namlik*

3 havo harakat tezligi*

4 tashqi yuzalar hararati*

5 uylardagi insolyasiya

6 radioaktiv nurlanish

7 havoning ionizatsiyasi

8 yutuvchi muhtilar

59 Turar joy binolarida mikroiqlim ko‘rsatkichlarini qanday qurilmalar yordamida aniqlanadi?

1 psixrometr*

2 termometr*

3 anemometr*

4 katatermometr*

5 lyuksmetr

6 Danilyuk grafigi

7 Xlebnikov sanitar soni

8 Zaytsev yutuvchi muhiti

60 Yopiq xonalar havosining tozalik ko‘rsatkichlarini ko‘rsating?

1 toza*


2 qoniqarli toza*

3 kuchsiz ifloslangan*

4 kuchli ifloslangan*

5 toza emas

6 soprob

7 mezosoprob

8 polisoprob

61 Tabiiy yoritilganlik kattaligi qanday omillarga bog‘liq?

1 joyning geografik kengligi*

2 yil fasliga*

3 yorug‘lik keluvchi oynalar orientatsiyasi*

4 qarama qarshi turgan soya beruvchi binolarni mavjudligi*

5 xonalar insolyasiyasi

6 sedimetatsion usul

7 aspiratsion usul

8 filtratsion usul

62Tabiiy yoritilganlikni geometrik usuliga nimalar kiradi?

1 yorug‘lik koeffitsientini o‘rnatish*

2 tushish burchagi*

3 tirqish burchagi*

4 xona chuqurligi*

5 derazalar shakli

6 insolyasiya

7 filtratsiya

8 chuchuklashtirish

63 Turar joy va jamoat binolar sohasidagi OSN bosqichlarini ko‘rsating?

1 yer maydoni tanlab olish va ajratish*

2 loyihani sanitar ekspertizasi*

3qurilish jarayonida sanitar me'yorlarga rioya qilinganligini nazorat qilish*

4 yangi qurilish materiallarini sanitar ekspertizasi*

5 turar joy binolari namligini o‘lchash

6 haroratni o‘lchash

7havo harakat tezligini o‘lchash

8 insolyasichni o‘lchash

64 yer maydonini tanlab olishga qo‘yiladigan gigienik talablarni ko‘rsating?

1 yetarli o‘lchamda bo‘lishi*

2 yaxshi tabbiy qiyalikka ega bo‘lish*

3 bosh reja tarkibiga kirish*

4 S’HMga ega bo‘lish*

5 hududni obodonlashtirish

6 hududni ko‘kalamzorlashtirish

7 hududni ekranlash

8 klarkka ega bo‘lish

65 Turar joy va jamoat binolari loyihasining chizma qismi o‘z ichiga qanday materiallarni oladi?

1 hududning situatsion rejasi*

2 axoli punktining rejasi*

3 qurilish maydonini bosh rejasi*

4 hududni gidrogeologik xarakteristikasi*

5 sizot suvlarining chuqurligi

6 artezian suvlarining chuqurligi

7 ochiq suv havzalarining mavjudligi

8 atmosfera havosining stratifikatsiyasi

66 Xonadonlar rejasini baholash o‘z ichiga qanday masalalarni oladi?

1 xonalar tarkibi*

2 xonalar o‘lchamini gigienik talablarga mosligini tekshirish*

3 yashash xonalarining orientatsiyasi*

4 burchak yoki yelvizak shamollatish imkoniyati*

5 kanalizatsiyaning mavjudligi

6 ventilyasiyaning mavjudligi

7 vodoprovodning mavjudligi

8 temperatura gradientining mavjudligi

67 yer maydoni tanlashda hududning qanday tabiiy xususiyatlari inobatga olinishi kerak?

1 joyning relefi*

2 yer osti suvlarining joylashgan o‘rni*

3 tuproq xarakteri*

4 tabiiy yashil o‘simliklar mavjudligi*

5 xonalar insolyasiyasi

6 ochiq suv havzalarining mavjudligi

7 inversiyaning mavjudligi

8 sport komplekslarining mavjudligi

68 Loyihaning tushuntirish xati tarkibi o‘z ichiga qanday ma'lumotlarni oladi?

1 loyihaning pasport ma'lumotlari*

2 ob'ektning umumiy xarakteristikasi*

3 maydon tavsifi*

4 asoslangan xulosa materiallari*

5 hududni zonalash

6 hududni sitatsion rejasi

7 hududni bosh rejasi

8 qurilish foizi

69 Bosh rejaning sanitar ekspertizasida foydalaniladigan asosiy ko‘rsatkichlarni ko‘rsating:

1 maydon o‘lchami va tuzilishi*

2 hududni zonalash*

3 qurilish foizi*

4 binolar orientatsiyasi*

5 isitish tizimi

6 ventilyasiya

7 vodoprovod

8 gazifikatsiya

70 Loyihaning chizma qism materiallariga nimalar kiradi?

1 situatsion reja*

2 bosh reja*

3 me'moriy qurilish chizmalari*

4 sanitar-texnik qism*

5 ko‘kalamzorlashtirish toifalari

6 suv havzalarining toifalari

7 ko‘chalar toifalari

8 soproblik zonalari

71 Loyihaning gigienik ekspertizasida albatta baholanishi kerak bo‘ladigan asosiy sanitar texnik qurilmalarga nimalar kiradi?

1 vodoprovod*

2 kanalizatsiya*

3 isitish tizimi*

4 maishiy chiqindilarni chetlashtirish*

5 yashil o‘simliklarni mavjudligi

6 ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi

7 chiqindilarni zararsizlantirish

8 chiqindi suvlarni tashlash shart sharoitini o‘rganish

72 Xonadonni obodonlashtirilganlik darajasi va sanitar texnik jihozlanishining asosiy gigienik ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

1 issiq va sovuq suv ta'minoti*

2 kanalizatsiya*

3 ventilyasiya*

4 markazlashtirilgan isitish tizimi*

5 ochiq suv havzalari

6 sport komplekslari

7 maishiy xonalar

8 suyuq chiqindilarni chetlashtirish

73 Isitish tizim turlarini ko‘rsating?

1 markaziy*

2 pechkali*

3 elektrli*

4 gazli*


5 yog‘ochli

6 shishali

7 keramik

8 metalli

74 Ventilyasiya tizimini to‘g‘ri tanlab olishda qanday shartlarga rioya qilinishi kerak?

1 xonaning vazifasiga*

2 xona xajmiga*

3 ajraluvchi zararli moddalar xarakteriga*

4 sentilyasiya tizimiga qo‘yiladigan talablarga*

5 xonalar insolyasiyasiga

6 xonadagi havo almashinuv darajasiga

7 xonalarni bakterial ifloslanish darajasiga

8 xonadagi odamlar soniga

75 Turar joy binolaridagi asosiy mikroiqlim ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

1 temperatura*

2 nisbiy namlik*

3 havo harakat tezligi*

4 xonaning radiatsion rejimi*

5 xonaning inventarizatsiyasi

6 xonalar balandligi

7 xonaning chuqurligi

8 xonada havo almashinuvi

76 QMChni yillik yig‘ilish me'yorini hisoblashda zarur bo‘ladigan asosiy ma'lumotlarni ko‘rsating?

1 axolidan bir yil davomida yig‘iladigan chiqindi miqdori*

2 jamoat muassasalaridan bir yil davomida yig‘iladigan chiqindi miqdori*

3 ishlab chiqarish korxonalaridan bir yil davomida yig‘iladigan chiqindi miqdori*

4 bir yil davomida yig‘iladigan ko‘cha suprindilari miqdori*

5 chiqindilarni o‘rtacha me'yori

6 chiqindilarni differensirlangan me'yori

7 chiqindilarni yig‘ish va chetlashtirish

8 QMChlarni zararsizlantirish usullari

77 Axoli turar joylarini rejalashtirishda hisobga olinadigan asosiy tabiiy-iqlimiy shartlarga nimalar kiradi?

1 hududning haroratiga*

2 yog‘ingarchiliklar xarakteri va miqdori*

3 harorat inversiyasi*

4 quyosh radiatsiyasining intensivligi*

5 qattiq chiqindilar miqdori

6 suyuq chiqindilar miqdori

7 suv havzalarining mavjudligi

8 sport komplekslarining mavjudligi

78 Umumdavlat ahamiyatga ega bo‘ladigan asosiy qonuniy-me'yoriy hujjatlarni ko‘rsating?

1 SanQ va M lar*

2 DavSTlar*

3 QMQlar*

4 Sanitar qoidalar*

5 asos bo‘luvchi

6 umumdavlat

7 O‘zbekiston Respkblikasi Konstitutsiyasi

8 Mehnatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi qonun

79 Ikkinchi toifaga kiruvchi suv havzalari nima maqsadda foydalaniladi?

1 madaniy-maishiy maqsadlarda*

2 rekreatsiya zonasi uchun*

3 sport bilan shug‘ullanish uchun*

4 baliqchilik ho‘jaligi uchun*

5 markazlashtirilgan suv ta'minoti uchun

6 markazlashtirilmagan suv ta'minoti uchun

7 soproblikni aniqlash uchun

8 oligosoproblikni aniqlash uchun

80 DSENM kommunal gigiena bo‘limi ish rejasining asosiy bo‘limlarini ko‘rsating?

1 tashkiliy-uslubiy*

2 OSN*

3 JSN*


4 sanitar oqartuv ishlari*

5 chiqindilarni chetlashtirish usullari

6 suyuq chiqindilarni zararsizlantirish usullari

7 axolini kasallanishi to‘g‘risidagi ma'lumotlar

8 atrof muhitdan sinama olish usullari

81 DSENM kommunal gigiena bo‘limi tomonidan asosiy reglamentlanuvchi qonuniy hujjatlarni ko‘rsating?

1 O‘zbekiston Respublikasi Sanitar nazorat to‘g‘risidagi Qonun*

2 DSENM to‘g‘risidagi xolat*

3 sanitar qoida va me'yor*

4 buyruqlar*

5 tuman DSENM rejalari

6 ma'muriy muassasalar rejasi

7 hokimiyat rejasi

8 yuo‘ori turuvchi tashkilotlar rejasi

82 DSENM kommunal gigiena bo‘limining asosiy tashkiliy uslubiy ishlarini ko‘rsating?Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa