1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashDownload 0.67 Mb.
bet7/10
Sana29.01.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

2 beshta zonadan

3 4 ta zonadan

4 1 ta zonadan

5 7 ta zonadan

516 Qanday chastotadagi tebranish infratovush deyiladi?

116 gs gacha*

2 5-50 gs

3 10-25 gs

4 16-20gs

5 50 gs dan yuqori

517 Qanday chastotadagi tebranish ultratovush deyiladi?

1 16 000 Gs dan yuqori*

2 10Gs dan yuqori

3 20 000 Gs dan yuqori

4 16 000 Gs dan kam

5 30 000 Gs dan yuqori

518 Tebranishlar chastotasi qanday birlikda o‘lchanadi?

1 gerslarda*

2 metrda

3 paskalda

4 kilogrammda

5 metr kvadratda

519 Tovushning tarqalish tezligi nimaga bog‘liq bo‘ladt?

1 muhit xarakteri va tovush tebranishiga*

2 tovush kuchining xarakteriga

3 sutka vaqtining xarakteriga

4 muhit xarakteriga

5 tovush to‘lqining xarakteriga

520 Tovush kuchini o‘lchov birligini ko‘rsating?

1 detsibelda*

2 gersda

3 v m/sek

4 paskalda

5 kilogrammda

521 Shovqin turlarini ko‘rsating?

1 ichki va tashqi shovqin*

2 ichki va to‘liq qoplangan

3 tez va sekin

4 to‘liq qoplangan va chastotali

5 ishlab chiqarish korxona shovqinlari

522 Doimiy shovqinlarni o‘lchash usullari?

1 har bir nuqtada 3 martadan kam emas, natijalarni o‘rtachasi olinadi*

2 har bir nuqtadan 1-3 martadan kam emas, natijalarni o‘rtachasi olinadi

3 5 martadan kam emas,,natijalarni o‘rtachasi olinadi

4 har bir nuqtadan 15 martadan kam emas

5 har bir nkqtadan 2 martadan kam emas

523 Doimiy bo‘lmagan shovqinlarni o‘lchash davomiylini qanday?

1 har bir nuqtadan 5-10 daqiqadan kam emas*

2 har bir nuqtada 3 daqiqadan kam emas

3 har bir nuqtada 10 daqiqadan kam emas

4 har bir nuqtada 2 soatdan kam emas

5 har bir nuqtada bir soatdan kam emas

524 Transport vositalaridan xosil bo‘luvchi shovqin darajasini o‘lchash qanday amalga oshiriladi?

1 ko‘chaning harakat qismidan 7,5 m masofada, yerdan 1,2 m tepada*

2 ko‘chaning harakat qismidan 10 m masofada, yerdan 1,2 m tepada

3 ko‘chaning harakat qismidan 25 m masofada, yerdan 1,2 m tepada

4 ko‘chaning harakat qismidan 50 m masofada

5 ko‘chaning harakat qismidan 3 m masofada

525 Ichki shovqin manbalariga nimalar kiradi?

1 maishiy texnika, lift*

2 ishlab chiqarish korxonalari

3 bolalar maydonlaridan xosil bo‘luvchi shovqinlar

4 sport komplekslaridan xosil bo‘luvchi shovqinlar

5 transport vositalaridan xosil bo‘luvchi shovqinlar

526 Tashqi shovqin manbalarini ko‘rsating?

1 transport vositalari, ishlab chiqarish korxonalari*

2 muhandislik va texnologik qurilmalar

3 sport kompleklariva ishlab chiqarish korxonalari

4 texnologik qurilmalari va maishiy texnika

5 maishiy texnika va kimyoviy qurilmalar

527 Bir yo‘nalishda tebranish necha marta o‘lchanadi?

1 3 martadan kam emas va natijalarni o‘rtachasi olinadi*

2 bir martadan kam emas va natijalarni o‘rtachasi olinadi

3 4 martadan kam emas va natijalarni o‘rtachasi olinadi

4 6 martadan kam emas va natijalarni o‘rtachasi olinadi

5 8 martadan kam emas va natijalarni o‘rtachasi olinadi

528 Axoli turar joylarining sanitar obodonlashtirishni asosiy elementlariga nimalar kiradi?

1 suv ta'minoti, kanalizatsiya*

2 xonadonlar insolyasiyasi, binolar qavatliligi

3 ko‘p qavatli binolar soni va gazifikatsiya

4 qattiq va suyuq chiqindilarni tozalash

5 S’HM mavjudligi va uni tozalik daroajasi

529 Vazifasiga ko‘ra yashil o‘simliklarning toifalarini ko‘rsating?

1 jamoat, kundalik, maxsus*

2 madaniy-maishiy, kundalik

3 maxsus, funksional

4 magistral ko‘chalar cheti bo‘ylab ko‘kalamzorlashtirish

5 individual maqsadli daraxtlar,funksional bo‘lmagan

530 Qabristonlar qaerga joylashtiriladi?

1 selitebzonada*

2 yashil o‘simliklar zonasida

3 jamoat sektorida

4 kommunal omborlar zonasida

5 jamoat markazi zonasida

531 Qabriston uchun ajratiladigan maydonni hisoblashda qanday ma'lumotlarni bilish zarur?

1 o‘rtacha o‘lim ko‘rsatkichi va bir qabr uchun maydon o‘lchami*

2 axolining umumiy soni

3 o‘rtacha tug‘ilish va axoli soni

4 mehnatga layoqatsizlar va bolalar guruhi

5 shahar xosil qiluvchi omillar

532 Qabristonlar uchun yer maydoni ajratishda nimalar hisobga olinadi?

1 tuproqning xususiyati, joyning qiyaligi*

2 tuproqning o‘z o‘zini tozalash xususiyati

3 yer osti suvlarini joylashgan o‘rni, joy relefi

4 kanalizatsiyaning mavjudligi, suv manbalari

5 suv ta'minotining mavjudligi, kanalizatsiya

533 Axoli turar joylarida shamol tezligining qanday tezligi nafas funksiyalarida o‘zgarishlar yuzaga keladi?

1 5-7 m/sek*

2 1-3 m/sek

3 0,25-0,3 m/sek

4 0,5-1,0 m/sek

5 3-5 m/sek dan kam

534 yer yuza qismida xosil bo‘lgan tumanlar qanday noxush ta'sir ko‘rsatadi?

1 atmosfera havosida ifloslantiruvchi moddalarni tarqalishini qiyinlashtiradi*

2 shamol tezligini pasaytiradi

3 temperatura gradientini pasaytiradi

4 harorat o‘zgarishlariga ta'sir ko‘rsatadi

5 shamol yo‘nalishiga ta'sir ko‘rsatadi

535 Quyosh radiatsiyasini gigienik baholashda qanday ko‘rsatkichlar hisobga olinadi?

1 ta'sirning intensivligi va davriyligi*

2 quyosh radiatsiyasining spektori

3 havo harorati

4 shovqin va vibratsiya intensivligi

5 havoning namligivlajnost vozduxa

536 Joy relefining qanday qiyalik darajasi turar joy binolarini qurish uchun yaroqsiz hisoblanadi?

1 30% dan ko‘p*

2 0,1dan 1,0 %

3 0,5dan 2,0% gacha

4 205 dan

5 1 dan 6% gacha

537 Joy relefining qanday qiyalik darajasida turar joy binolarini qurish uchun chegaralangan xolda foydalaniladi?

1 20% dan*

2 20% ko‘p

3 0,1-0,5 %

4 50%-60%

5 1-25


538 Ishlab chiqarish zonasi nima uchun tashkil etiladi?

1 ishlab chiqarish korxonalari va ular bilan bog‘liq bo‘lgan inshoatlarni joylashtirish uchun*

2 baza va omborlarni joylashtirish uchun

3 garajlarni joylashtirish uchun

4 tramvay depolarini joylashtirish uchun

5 depolarni joylashtirish uchun

539 Seliteb zona nima uchun tashkil etiladi?

1 turar joy rayonlarini joylashtirish uchun*

2 transport vositalarini joylashtirish uchun

3 garajlarni joylashtirish uchun

4 ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirish uchun

5 omborlarni joylashtirish uchun

540 Kommunal-omborxona zonasi nima uchun tashkil etiladi?

1 baza va omborlarni joylashtirish uchun*

2 ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirish uchun

3 garajlarni joylashtirish uchun

4 turar joy rayonlarini joylashtirish uchun

5 avtobus saroylarini joylashtirish uchun

541 Tashqi transport zonasi nima uchun tashkil etiladi?

1 transport vositalarini joylashtirish uchun

2 garajlarni joylashtirish uchun

3 baza va omborlarni joylashtirish uchun

4 ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirish uchun

5 sport komplekslarini joylashtirish uchun

542 Ishlab chiqarish korxonalarini nechta sinfga bo‘linadi?

1 5 sinf*

2 3 sinf

3 6 sinf


4 7 sinf

5 10 sinf

543 Agarda ishlab chiqarish korxonasi ko‘p miqdordagi suv iste'mol qilsa, ularni qaerga joylashtirish maqsaga muvofiq bo‘ladi?

1 ochiq suv havzalari yaqinida*

2 grunt suvlari yaqinida

3 suv omborlari yaqinida

4 qatlamlararo suvlar yaqinida

5 yer osti suv manbalari yaqinida

544 Qanday turdagi omborlarni axoli turar joy mintaqalaridan tashqarida joylashtiriladi?

1 davlat zahiralari omborlari*

2 kimyoviy moddalar ombori

3 sabzovot va mevalar ombori

4 non va ziravorlar ombori

5 avtotransportlar uchun ehtiyot qismlar ombori

545 Ombor binolari uchun S’HM o‘lchami nimaga bog‘liq?

1 saqlanuvchi material xarakteriga*

2 xonalarni shamollatilish darajasiga

3 yer osti suvlari xarakteriga

4 xonalar sig‘imiga

5 mahsulotlar mavjudligiga

546 Temir yo‘l transportining kamchiliklari nimalardan iborat?

1 shovqin va vibratsiyaning yuqori darajada ekanligi

2 radiatsiyaning yuqori darajada ekanligi

3 insolyasiyaning yuqori darajada ekanligi

4 changning yuqori darajasi

5 qurumning yuqori darajasi

547 Temir yo‘l transportidan atmosfera havosiga tashlanadigan zararli moddalarni kamaytirishga qaratilgan loyihalashtiruvchi chora tadbirlarga nima kiradi?

1 elektrofikatsiya*

2 yuk ko‘tarishni kamaytirish

3 o‘tish yo‘llarini kamaytirish

4 vagonlar sonini kamaytirish

5 poezdlarni boshqarish

548 Avtovokzallarni joylashtirishga qanday gigienik talablar qo‘yiladi?

1 turar joy zonasidan alohida*

2 harakatlanish vaqtini boshqarish

3 seliteb zonada

4 transportlar sonini kamaytirish

5 yo‘lovchilar harakatini nazorat qilish

549 Yo‘lovchila uchun port qaerlarda joylashtiriladi?

1 shahar markaziga yaqin joyda*

2 yashil o‘simliklar hududida

3 ishlab chiqarish zonasida

4 kommunal omborxona zonasida

5 seliteb zonada

550 Kemasozlik zavodlari qaerda joylashtiriladi?

1 seliteb zonadan tashqarida*

2 ishlab chiqarishzonasida

3 S’HM zonasida

4 kommunal ombor zonasida

5 Gofman zonasida

551 S’HM hududiga qanday gigienik talablar qo‘yiladi?

1 obodonlashtirilgan va ko‘kalamzorlashtirilgan*

2 obodonlashtirish va suv ta'minoti

3 obodonlashtirish va kanalizatsiya

4 obodonlashtirish va gazifikatsiya

5 ko‘kalamzorlashtirish va elektr ta'minoti

552 S’HM hududida qanday ob'ektlarni joylashtirish taqiqlanadi?

1 stadion, skver*

2 maishiy xizmat muassasalari

3 transport deposi

4 poliklinika, hammom

5 sartaroshxona, o‘t o‘chirish depolari

553 Daraxtzor ekinlar polosasi seletib zonaga nisbatan qancha masofada joylashtiriladi?

1 50 m dan kam emas*

2 1-3 m

3 5 m dan ko‘p4 10m dan ko‘p

5 20m


554Tezkor harakatli ko‘chalarni qaerga joylashtiriladi?

1 seliteb zonadan tashqarida*

2 ma'muriy zonada

3 ishlab chiqarish zonasida

4 kommunal ombor zonasida

5 seliteb zonada

555 Qizil chiziq nima degani?

1 ko‘cha va mikrorayon orasidagi masofa*

2 yashil o‘simliklar chegarasi

3 ishlab chiqarish korxonalari orasidagi masofa

4 ombor zonalari chegarasi

5 maishiy muassasalar chegarasi

556 Qizil chiziq chegarasi nimaga bog‘liq bo‘ladi?

1 ko‘chalar toifasiga *

2 ko‘chalar strukturasiga

3 ko‘chalar uzunligiga

4 ko‘chalar kengligiga

5 kvartal hududiga

557 Birlamchi foydalanish ob'ektlariga kiruvchi guruhni ko‘rsating?

1 bolalar bog‘chalari, non do‘konlari*

2 sport inshoatlari

3 maishiy muassasalar

4 garaj, depo

5 kimyoviy o‘g‘itlar saqlanadigan ombor

558 Kundalik foydalanuvchi ob'ektlarga kiruvchi guruhni ko‘rsating?

1 maktab, sport inshoatlari*

2 bolalar bog‘chasi, maktab

3 sut tarqatish do‘konlari, sartaroshxonalar

4 sabzavot omborlarii, hammom

5 garaj, kafe

559 Davriy foydalanish ob'ektlariga kiruvchi guruhni ko‘rsating?

1 kasalxona va kutubxona*

2 kinoteatr va maktablar

3 sut do‘konlari va sport komplekslari

4 garaj va sartaroshxona

5 sut oshxonalar va hammomlar

560 Xususiy uylarga nisbatan birlamchi foydalanish ob'ektlari orasidagi masofa qanchani tashkil etadi?

1 300m dan ko‘p emas*

2 1000m

3 2000m dan ko‘p emas4 10km

5 5000m va undan ko‘p

561 Ko‘p qavatli turar joy binolariga nisbatan kundalik foydalanuvchi ob'ektlar orasidagi masofa qanchaga teng?

1 500-1500m*

2 3000-5000m

3 10000-15000m

4 50km

5 100km


562 Davriy foydalanish ob'ektlari qaerlarda joylashtiriladi?

1 seliteb hududda*

2 yashil o‘simliklar zonasida

3 ishlab chiqarish zonasida

4 kommunal zonada

5 tashqi transport zonasida

563 Turar joy va jamoat binolari derazalari orasidagi masafa nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

1 garajlar sig‘imiga*

2 mashinalar gabaritiga

3 mashinalar soniga

4 axoli soniga

5 binolar qavatligiga

564 Garajlar va turar joy va jamoat binolari derazalari orasidagi masafa qanchaga teng bo‘ladi?

1 50m*


2 300m

3 100m


4 5-10m

5 1000m


565 Trotuarlar kengligining o‘lchami qanchaga teng bo‘ladi?

1 1,5m dan kam emas*

2 5m dan kam emas

3 10m dan kam emas

4 15m dan kam emas

5 1,7m dan kam emas

566 Trotuarlar kengligi nimaga bog‘liq?

1 piyodalarning haroakatlanish intensivligi*

2 axoli soniga

3 transportlar miqdori

4 bekatlar soni

5 turar joy binolari soni

567 Avtobus bekatlari orasidagi masofa qanchaga teng bo‘lishi kerak?

1 400-600m*

2 100-200m

3 700-1000m

4 3-5 km

5 10-15 km

568 Metropoliten bekatlari orasidagi masofa qanchaga teng bo‘ladi?

1 1000-2000m*

2 500m

3 1-10km


4 1-5km

5 1-6km


569 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalardan himoya qilish maqsadida ishlab chiqarish korxonalarini joylashtirishda nimalarga e'tibor beriladi?

1 ob'ekt quvvatiga, texnologik rejimga*

2 ifloslantiruvchilar miqdoriga

3 sexlar soniga

4 S’HM o‘lchamiga

5 ishchilar soniga

570 Vazifasiga ko‘ra dorixonalar qanday turlarga bo‘linadi?

1 kasalxona va tayyor dorilar bilan savdo qiluvchi dorixonalar*

2 kasalxona va statsionar dorixonalar

3 harakatli va davriy dorixonalar

4 dori tayyorlovchi dorixonalar

5 kundplik va statsionar dorixonalar

571 Kasalxona dorixonalari qanday vazifalarni bajaradi?

1 dori moddalarini tayyorlash va nazorat qilish*

2 dori tayyorlash va tarqatish

3 dori tayyorlash va zararsizlantirish

4 dori tayyorlash sotish

5 dorini qadoqlash va tarqatish

571 Kasalxona dorixonasini qaerga joylashtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi?

1 aloxida joylashgan binolarda*

2 poliklinika binosida

3 statsionar binosida

4 moslashtirilgan binoda

5 sokol qavatida

572 Umumiy tipdagi dorixonalarning asosiy vazifasiga kiradi?

1 axolini dori preparatlari va sanitariya gigiena buyumlari bilan ta'minlash*

2 axolini faqat dori preparatlari bilan ta'minlash

3 axolini sanitariya gigiena buyumlari bilan ta'minlash

4 axolini dorixona buyumlari va pardoz vositalari bilan ta'minlash

5 axolini dorilar va pardoz vositalari bilan ta'minlash

573 Bajarilgan retseptlar soniga ko‘ra dorixonalar qanday guruxlarga bo‘linadi?

1 8 guruhruppa*

2 10 guruh

3 12 guruh

4 3 guruh

5 6 guruh

574 Umumiy tipdagi dorixonalarni qaerga joylashtirish maqsadga muvofiq?

1 alohida binolarda va ko‘p qavatli binolarning birinchi qavatida*

2 sokol qavatida va aloxida joylashgan binolarda

3 yeo‘p qavtli binolarning 2-qavatida va mansardda

4 mansardda va binoning oxirgi qavatida

5 yerto‘lada, sokolda ko‘p qavatli uylarning birinchi qavatida

575 Zaharli va narkotik dori moddalarini saqlashga qo‘yiladigan talablarni ko‘rsating?

1 maxsus seyflarda*

2 maxsus bunkerlarda

3 ochiq joylarda

4 shkaflarda

5 stilyajlarda

576 Dorixonalarda tez alangalanuvchi suyuqliklarni saqlash xonalarini qaerga joylashtirish maqsadga muvofiq?

1 aloxida joylashgan binolarda*

2 xizmat xonalarida

3 maishiy xonalarda

4 xodimlar xonasida

5 omborlarda

577 Dorixona devori va shipini tamirlashga talablar?

1 suvga chidamli bo‘yoqlardan foydalanish va kafellar bilan bezatilish*

2 ohak va metlax plitkalardan foydalanish

3 oddiy plitka va glazurlanmagan plitkalardan foydalanish

4 faqat metlax plitkalardan foydalanish

5 suvga chidamli bo‘yoqlar va plitkalardan foydalanish

578 Dorixona buyumlarining tashqi qoplpmpsiga qanday talablar qo‘yiladi?

1 silliq va ximiyaviy reagentlar ta'siriga chidamli*

2 silliq bo‘lmasligi va dori preparatlariga chidamli bo‘lishi

3 g‘adir-budir va shishali bo‘lishi

4 silliq va metalli bo‘lishi

5 silliq va keramik bo‘lishi

579 Dorixonaning ishlab chiqarish xonalarida nimalar taqiqlanadi?

1 gul o‘stirish*

2 retseptlar osish

3 turli jadvallar osish

4 shkaflarni joylashtirish

5 stilyajlarni joylashtirish

580 Dorixonada qo‘llaniluvchi isitish qurilmalariga talablar?

1 silliq yuzali radiatorlardan foydalanish*

2 panjarali radiatorlardan foydalanish

3 g‘adir budir yuzali radiatorlardan foydalanish

4 chinni radiatorlardan foydalanish

5 shisha radiatorlardan foydalanish

581 Dorixona binosida ko‘zda tutilgan ventilyasiya turini ko‘rsating?

1 olib ketuvchi-so‘rib oluvchi*

2 faqat olib keluvchi

3 faqat olib ketuvchi

4 sun'iy ventilyasiya

5 mexanik ventilyasiya

582 Dorixonaning ishlab chiqarish bo‘limlarida namli tozalashga qancha vaqtda amalga oshiriladi?

1 smenada bir martadan kam emas*

2 smenada ikki martadan kam emas

3 smenada uch martadan kam emas

4 smenada 4 martadan kam emas

5 smenada 5 martadan kam emas

583 Har smena boshida dorixona buyumlari nima bilan qayta ishlanadi?

1 3% vodorod peroksid eritmasi bilan*

2 5% vodorod peroksid eritmasi bilan

3 7% vodorod peroksid eritmasi bilan

4 70% spirt bilan

5 90% spirt bilan

584 Dorixona buyumlarini yuvishda yuvuvchi vosita sifatida nimadan foydalaniladi ?

1 xantal kukunining suvdagi eritmasidan*

2 xantal kukunining spirtli eritmasidan

3 xantal kukunining fenolli eritmasidan

4 xantal kukunining yodli eritmasidan

5 xantal kukunining glitsirinli eritmasidan


1Kommunal gigiena sohasi bo‘yicha nazorat ostidagi ob'ektlarda olib boriladigan sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating?

1 rejali*

2 mavzuli*

3 tekshiriluvchi*

4 tanlab olingan*

5 joriy


6 sog‘lomlashtiriluvchi

7 rejalashtirilgan

8 statistik

2 Mukammal sanitar tekshirish dalolatnomasining qismlari va ularning tarkibini ko‘rsating?

1 pasport qismi*

2 asosiy qism*

3 xulosa*

4 tavsiyalar*

5 bayonnoma

6 kirish


7 epilog

8 kuzatuv

3 Mukammal sanitar tekshirishda olib boriladigan asosiy ish usullarini ko‘rsating?

1 sanitar bayonnoma*

2 laboratoriya*

3 instrumental*

4 statistik*

5 toksikologik

6 bakteriologik

7 epidemiologik

8 ximik

4 Mukammal sanitar dalolatnoma albatta tuziladigan suv ta'minotining asosiy ob'ektlarini ko‘rsating?1 yer osti va ochiq suv manbalari*

2 suv olish inshoatlari va S’HM*

3 vodoprovodlar*

4 tozalash inshoatlari bilan kanalizatsiya*

5 artezian suvlari

6 gruntsuvlari

7 sizot suvlari

8 suv omborlari

5 Markazlashtirilgan suv ta'minotida olib boriladigan JSNda sanitar vrach tomonidan olib boriladigan ish bosыichlari?

1 suv ta'minoti manbalarini sanitar tekshirish*

2 vodoprovod qurilmalarini sanitar tekshirish*

3 vodoprovod bosh inshoatlarini sanitar tekshirish*

4 suv sifatini laborator nazorat qilish*

5 suv manbasini tanlab olish

6 suv ta'minoti loyihasini ko‘rib chiqish

7 qurilish jarayonida sanitar nazorat

8 foydalanishga topshirishda qatnashish

6Suv havzalarini ifloslantiruvchi asosiy manbalarni ko‘rsating?

1 ishlab chiqarish va maishiy chiqindi suvlar*

2 sug‘oriladigan yerlarning drenaj suvlari*

3 qora mol fermalaridan xosil bo‘luvchi chiqindi suvlar*

4 yog‘ingarchilik suvlari*

5 yomg‘ir suvlari

6 gruntsuvlari

7 sizot suvlari

8 koptaj


7 Maishiy chiqindi suvlarning fizik tarkibiga nimalar kiradi?

1 yirik muallaf moddalar*

2 suspenziya, emulsmiya*

3 kolloid qo‘shimchalar*

4 eritilgan moddalar*

5 chang


6 qurum

7 gumin moddalar

8 faol moddalar

8 Bir odamdan bir sutkada kanalizatsiyaga tushuvchi chiqindi suvlar tarkibi qanday moddalar bilan baholanadi?

1 muallaq moddalar*

2 KBE-5, KBE-20*

3 ammoniy tuzlari*

4 fosfatlar*

5 faol reaksiya

6 quruq qoldiq

7 permanganat oksidlanish

8 suvning xlor yutumliligi

9 Shahar chiqindi suvlarini tozalash oldida turgan vazifalarga nimalar kiradi?

1 chiqindi suvlarni mexanik tozalash*

2 chiqindi suvni organik moddalardan tozalash*

3 patogen mikrofloradan tozalash*

4 cho‘kmani zararsizlantirish va utilizatsiya qilish*

5 chiqindilarini termik qayta ishlash

6 chiqindilarni piroliz qilish

7 qayta ishlashning ximiyaviy usuli

8 chiqindilarni separatsiya qilish

10 Suv ta'minoti loyihasining tushuntirish xati o‘z ichiga qanday materiallarni oladi?

1 axoli punktining xarakteristikasi*

2 suvga talabning mayda detallargacha hisobi*

3 suv manbasini tanlab olishni asoslash*

4 bosh vodoprovod qurilmalarining joylashgan o‘rni*

5 ishlab chiqqan tashkilot

6 mualliflar

7 loyihalash bosqichi

8 ishlab chiqilgan yil

11 Vodoprovod loyihasining pasport qismi o‘z ichiga qanday ma'lumotlarni oladi?

1 nomi*


2 loyihalash bosqichi*

3 ishlab chiqqan tashkilot*

4 mualliflar*

5 axoli punktining xarakteristikasi

6 suv sarfi ma'lumotlari

7 vodoprovod qurilishini asoslash

8 texnik-iqtisodiy variantlar materiallari

12 Suv ta'minloti loyihasining chizma qismi o‘z tarkibiga qanday materiallarni oladi?

1 hududning situatson rejasi*

2 joyning bosh rejasi*

3 axoli punktining sxematik rejasi*

4 vodoprovod trassasining old ko‘rinishi va rejasi*

5 taqdim etilgan materiallar to‘liqligini tekshirish

6 ishlab chiqqan tashkilot

7 isho‘lab chiqilgan yil

8 loyiha muallifi

13 Suvni tozalash sxemasini ko‘rsating?

1 suvni tabiiy tindirish*

2 koagulyasiya*

3 mikrofiltrlash*

4 zararsizlantirish*

5 piroliz

6 flokulyasiya

7 dezinfeksiya

8 degazatsiya

14 Suvni ftorlashda nimalarga ahamiyat berish kerak?

1 ftor dozasiga*

2 ftor saqlovchi reagentning ishchi konsentratsiyasiga*

3 reagentni qo‘shish joyiga*

4 dozalovchi qurilma tuzilishiga*

5 mikrofiltratsiya

6 rangsizlantirish

7 tindirish

8flokulyasiya

15 Suvni ftorlashda qo‘llaniladigan reagentlarni ko‘rsating?

1 natriy ftorid*

2 natriy kremniy ftor*

3 ammoniy kremniy ftor*

4 ftorovodorod kislota*

5 tiosulfat natriy

6 giprxlorit natriy

7 ammiak


8 gipoxlorit kalsiy

16Ftorlovchi qurilma elementlarini ko‘rsating?

1 pnevmotransport tizimi*

2 oziqlantiruvchi bunker*

3 dozator*

4 aralashtirgich*

5 tindirgichDo'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa