1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashDownload 0.67 Mb.
bet5/10
Sana29.01.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 3-4 nuqtada*

2 5 nuqtada

3 10 nuqtada

4 35 nuqtada

5 20 nuqtada

334 Atmosfera havosidan sinama olishda qo‘llaniluvchi qurilmalarni ko‘rsating?

1 aspirator, yutuvchi muhit, FEK*

2 aspirator, melanjer, paxta

3 aspirator, chang yutkich, faol ko‘mir

4 aspirator, selikagelli trubkalar tizimi

5 Polejaev yutuvchi muhiti, Petri kosachasi, ogar

335 Avtomagistrallar holatini baholashda sinama qaerlardan olinadi?

1 avtotransport harakatlanadigan qismda, kvartal ichida*

2 shaharning harakatlanadigan qismida, daraxtlpar ostida

3 magistralda, binolar oldida

4 haydovchi kabinasida, oshxonada

5 mashinalar dudbo‘roni oldida, trotuarda

336 Atmosfera havosidan sinama olish usullarini ko‘rsating?

1 aspiratsion va sedimetatsion*

2 o‘tuvchi va to‘liq bo‘lmagan

3 laborator va i instrumental

4 o‘rtacha oylik va o‘rtacha yillik

5 maksimal va bir martalik

337 Amaliyotda atmosfera havosini ifloslanishi ustidan sanitar nazorat o‘tkazishda qanday usullardan foydalaniladi?

1 bir martalik, o‘rtacha sutkalik, o‘rtacha smenali*

2 o‘rtacha sutkalik, kvartalli

3 dekadali, o‘rtacha yillik, kvartalli

4 o‘rtacha statistik, o‘rtacha smenali, o‘rtacha yillik

5 bir vaqtlik, maksimal, yillik

338 Chang guli va gaz gulini aniqlashda qanday ma'lumotlar zarur bo‘ladi?

1 shamolning tezligi va yo‘nalishi, modda konsentratsiyasi*

2 meteo sharoit, grafik tasvir

3 modda konsentratsiyasi va havflilik darajasi

4 moddalar REM va uni me'yordan oshish darajasi

5 shamol tezligi va yo‘nalishi, moddaning zaharliligi

339 Chang miqdorini aniqlash uchun qanday qurilmalardan foydalaniladi?

1 aspirator, qog‘oz filtr va allonj*

2 yutuvchi muhit va plastinka

3 yutuvchi pribor va shisha tolali filtr

4 Migunov respiratori, Petri kosachasi

5 tolali filtr va kosachali tlrozilar

340 Qaysi muassasa tomonidan atmosfera havosidan bir martalik sinama olib uning sanitar holatiga baho beriladi?

1 DSENM*


2 tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi

3 korxonada mavjud laboratoriya

4 gidromet xizmati

5 avtoinspeksiya

341 Sanitar nazorat amaliyotida sanitar vrach atmosfera havosidan sinama olishning qanday usullaridan foydalanadi?

1 maksimal bir martalik va o‘rtacha*

2 sutkalik va yillik

3 yillik va kvartal

4 oylik va yillik

5 maksimal ko‘p martalik va dekadali

342 Atmosfera havosidan sinama olishda shamolning yo‘nalishi va tezligini aniqlashda qanday asboblardan foydalaniladi?

1 anemometr, flyuger*

2 aspirator

3 termometr

4 barograf

5 Avgust psixrometridan

343 Atmosfera havosidan sinama olishda psixrometr nima uchun zarur bo‘ladi?

1 havoning harorati va nisbiy namligini aniqlash uchun*

2 barometrik bosim va haroratni aniqlash uchun

3 shamolning yo‘nalishi va tezligini aniqlash uchun

4 havodan sinama olish va gazlarni aniqlash uchun

5 antitsiklon ob-havoni baholash uchun

344 Havodan sinama olish nima bilan yakunlanadi?

1 bayonnoma bilan*

2 dalolatnoma bilan

3 xulosa bilan

4 loyiha ekspertizasi bilan

5 kuzatuv xati bilan

345 Atmosfera havosini maksimal ifloslanish zonasini aniqlashda qancha miqdordagi sinamalar olib baholanadi?

1 50-60 sinamadan kam emas*

2 10 sinamadan kam emas

3 20 sinamadan kam emas

4 ne menee 25 sinamadan kam emas

5 15-20 prob

346Atmosfera havosidan sinama olishda keng qo‘llanuvchi qurilma nima?

1 Migunov aspiratori*

2 shlanglar tizimi

3 bochkalar tizimi

4 yutuvchi muhitlar

5 termometr

346 Atmosfera havosini baholashda kuzatuv postlari kim tomonidan tashkil etiladi?

1 gidromet xizmati tomonidan*

2 shahar hokimi tomonidan

3 me'mor tomonidan

4 sanitar vrach tomonidan

5 organы militsii

347 Statsionar post ma'lumotlari nima uchun zarur?

1 ifloslanish darajasini va tozalash samaradorligini baholash*

2 ifloslantiruvchi manbalarni kuzatish va diffuzion ifloslanishni aniqlash uchun

3 meteo sharoitlarni havo haroratini aniqlash uchun

4 havodan sinama olish va salomatlikni aniqlash uchun

5 atmosfera havosini yillik ifloslanish darajasini aniqlash uchun

348 Bir vaqtning o‘zida nechta nuqtadan sinama olish mumkin?

1 3 ta nuqtadan*

2 2 ta nuqtadan

3 7 ta nuqtadan

4 qancha ko‘p bo‘lsa shuncha yaxshi

5 10 ta nuqtadan

349 Atmosfera havosidan sinama olishda shamol yo‘nalishining qaysi tomoniga nisbatan joy tanlanadi?

1 shamol esish tomonidan*

2 korxonalar oldidan

3 S’HM oldidan

4ishlab chiqarish korxonalari trubasi oldidan

5 shamolga qarama qarshi

350 Nima uchun atmosfera havosidan sinama olish uchun joy tanlashda nuqtalar manbaga nisbatan turli o‘lchamlarda tashkil etiladi?

1 S’HM o‘lchamini aniqlash va ifloslanish xarakterini belgilash uchun*

2 sanitar-texnik chora tadbirlar samaradorligini baholash uchun

3 atmosfera havosini ifloslantiruvchi moddalar miqdorini REDdan ortiq bo‘lishi

4 shamol rejimini aniqlash uchundlya opredeleniya vetrovogo rejima

5 atmosferani ifloslantirish stratifikatsiyasini belgilash uchun

351 Nazorat postlari uchun joy tanlashda qanday ko‘rsatkichlar o‘rganiladi?

1 aholi soni, manba quvvati, meteo sharoitlar*

2 atmosfera havosini ifloslantiruvchi zararli moddalar REMi

3 fon ifloslantiruvchilarni aniqlash

4 S’HMni tashkil etish, hududni funksional zonalash

5 aholi punkti va ifloslantiruvchi manbalar bilan tanishish

352 Joriy sanitar nazoratda atmosfera havosini ifloslanishini baholash kim tomonidan o‘rganiladi?

1 DSENM sanitar-gigienik laboratoriyasi tomonidan*

2 shahar tabiatnt muhofaza qilish qo‘mitasining laboratoriyasi tomonidan

3 avtoinspeksiya tomonidan

4 bakteriologik laboratoriya tomonidan

5 ishlab chiqarish laboratoriyasi tomonidan

353 Nazorat postlarida qanday sinamalar olinadi?

1 maksimal bir martalik, o‘rtacha sutkalik*

2 umumiy va maxsus sinamalar

3 sedimetatsion va aspiratsion usullar

4 o‘rtacha oylik va o‘rtacha yillik sinamalar

5 20 daqiqa va 24 soat davomida olinadigan sinamalar

354 Nazorat postlarini o‘rnatishga kim mas'ul?

1 Gidromet, DSENM, va shahar me'mori*

2 shahar hokimi va shahar me'mori

3 avtoinspeksiya, shahar ma'muriyati

4 kommunao ho‘jalik organlari

5 tabiatni muhofaza qilish qo‘mitasi

355 Sinama olingandan so‘ng atmosfera havosining holati to‘g‘risida kim xulosa beradi?

1 sanitar vrach*

2 ximik

3 laborant4 muhandis

5 meteorolog

356 Atmosfera havosi tarkibidagi zararli moddalar konsentratsiyasi qanday birlikda keltiriladi?

1 mg/m3*

2 mg/l

3 mg/kg


4 g/sek

5 t/yil


357 Atmosfera havosining ifloslanishiga atrof muhitning qanday omillari ta'sir ko‘rsatadi ?

1 tabiiy, antropogen, fizik-ximiyaviy*

2 fizik, ximik, kanserogen

3 biologik, toksikologik, ximik

4 mutagen, terotogen, toksikologik

5 inson omili, shamol rejimi va S’HM

358 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi avtotransportning o‘ziga xos xususiyatlari nimada ?

1 ajratmalarini nafas bo‘sag‘asiga tashlaydi, S’HM o‘rnatish imkoniyati mavjud emas*

2 1 havflilik sinfiga kiruvchi maxsus ifloslantiruvchilar tashlaydi

3 harakatli, og‘ir yuk ko‘taradi

4 harakatli, umumiy ifloslantiruvchilar ajratadi

5 harakatli, ko‘chalar toifasiga bog‘liq bo‘ladi

359 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi qanday manbalarni bilasiz?

1 umumiy va maxsus*

2 gazsimon va qattiq

3 kanserogen va changli

4 maxsus va to‘g‘ridan to‘g‘ri

5 bevosita va bilvosita

360 Umumiy ifloslantiruvchilarga nimalar kiradi?

1 chang, oltingugurt gazi, uglerod oksidi*

2 maxsus va nomaxsus ifloslantiruvchilar

3 muallaq moddalar, oksidlanish, mikroorganizlar

4 fotooksidantlar, flokulyantlar, chang

5 dudbo‘ron gazlari, issiq va sovuq chiqindilar

361 Ishlab chiqarish korxonalari qaerlarga joylashtiriladi?

1 ishlab chiqarish zonasida

2 shahardan tashqarida

3 sanitar himoya mintaqasida

4 tashqi transport mintaqasida

5 ma'muriy markazda

362 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni o‘rganish usullarini ko‘rsating?

1 sanitar-topografik, sanitar-texnik, sanitar-epidemiologik*

2 instrumental, gigienik, epidemiologik

3 sanitar-texnik, laborator, aholidan so‘rab surishtirish

4 sanitar-gigienik, epidemiologik, instrumental

5 aspirator, sedimetatsion, torozili

363 Shahar aholi turar joy mintaqasida ob'ektni joylashgan o‘rnini o‘rganish qaysi tekshiruv usuliga kiradi?

1 sanitarno-topografik*

2 instrumental

3 sanitar-epidemiologik

4 sanitar-texnik

5 metod «vatt»

364 Avtomagistrallarni baholashda qanday masalalar hal etiladi?

1 ko‘chalar toifasi, relefi, obodonlashtirilganlik darajasi*

2 yoritilganlik, havo tarkibidagi benzol miqdori

3 yashil o‘simliklar qatori, postlarning mavjudligi

4 yashil o‘simliklar turi, tramvay liniyalarining mavjudligi

5 ko‘chalar nomi, qoplamasi, svetoforlar

365 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni baholashda aholi salomatligini o‘rganish qanday usulga kiradi?

1 sanitar-epidemiologik*

2 instrumental

3 sanitar-texnik

4 sanitar-topografik

5 laborator

366 Tozalash qurilmalari samaradorligini o‘rganish qanday tekshirish usuliga kiradi?

1 sanitar-texnik*

2 statistik

3 instrumenta

4 laborator

5 sanitar- topografik

367 Manbani sanitar-texnik baholashda qanday masalaplar hal etiladi?

1 tozalash qurilmalarining loyiha materiallari, ulardan foydalanish, ularning samaradorligi*

2 tozalash qurilmalari kim tomonidan qurilgan, nimaga qarshi ishlatiladi

3 tozalash qurilmalarining konstruksiyalari, toksikologik ko‘rsatkichlar

4 ekspluatatsiya, tozalash qurilmalarining muhandislik vazifalari

5 tozalash qurilmalari qanday materialdan tayyorlangan, qurilmalarning texnik holati

368 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni sanitar tekshirish nima bilan yakunlanadi?

1 aktom sanitarnogo obsledovaniesanitar tekshirish dalolatnomasi bilan*

2 yashash hududini sanitar baholash bilan

3 qurilmalarning sanitar-texnik xarakteristikasi bilan

4 sanitar me'yorlarni buzilganligini asoslash

5 aholining kasallanish holatini asoslash

369 Avtomobil dvigatellarining ish rejimi qanday usul bilan baholanadi?

1 dudbo‘ron gazidagi SO konsentratsiyasi bilan*

2 oltingugurt gazining konsentratsiyasi

3 3,4 benzopiren konsentratsiyasi

4 qurum konsentratsiyasi

5 uglevodorod konsentratsiyasi

370 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan chora tadbirlar:

1 sanitar-texnik, texnologik, rejalashtiruvchi va qonuniy-ma'muriy*

2 laborator, sanitar-texnik va “vatt” usuli bilan

3 murakkab texnologiyadan foydalanish, atmosferaga chiqindilarni tashlashni man etish

4 aholi turar joylarini funksional zonalash, laborator nazorat

5 aholidan so‘rab surishtirish, sanitar-texnik, laborator nazorat

371 Asosiy rejalashtiruvchi chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 hudud uchun maydon tanlab olish va funksional zonalash*

2 shamol guli va chang gulini ishlab chiqish

3 gaz gulini ishlab chiqish va atmosfera havosi stratifikatsiyasi

4 atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan chora tadbirlar ishlab chiqish

5 atmosfera havosini ishlab chiqarish korxonalari chiqindilaridan muhofaza qilish

372 Atmosfera havosini muhofaza qilishga qaratilgan gaz ushlab qoluvchi qurilmalarga nimalar kiradi?

1 skrubber*

2 siklon

3 multitsiklon

4 zlektrofiltr

5 chang ushlovchi filtrlar

373 Atmosfera havosida ximiyaviy moddalar REMi qanday aniqlanadi?

1 tajriba, hisoblash *

2 qiyosiy, so‘rab surishtirish

3 kuzatish, joriy

4 epidemiologik, so‘rab surishtirish

5 maksimal, o‘rtacha sutkalik

374 Qanday biologik muhitlarda maksimal bir martalik konsentratsiya o‘rnatiladi?

1 bolalarda*

2 hayvonlarda

3 oq kalamushlarda

4 ishchilarda

5 uy bekalarida

375 REM kimga va qachon zarur?

1 atmosfera havosi sifatini baholashda sanitar vrach uchun*

2 avtoinspektorlar uchun, mashinalar harakatini boshqarishda

3 havo basseyni xolatini baholashda gidromet uchun

4 statsionar postlarda ifloslantiruvchilarni baholashda

5 yo‘nalishli postlarda maksimal konsentratsiyani baholash uchun

376 Atmosfera havosida zararli moddalar REMi qanday darajada aniqlanadi?

1 bo‘sag‘a osti darajasida*

2 harakat darajasida

3 surunkali ta'sir darajasida

4 o‘tkir ta'sir darajasida

5 o‘tkir osti ta'sir darajasida

377 Atmosfera havosida ximiyaviy moddalarni me'yorlashtirishning nechta prinsipi mavjud?

1 4*


2 3

3 5


4 6

5 10


378 REMni epidnmiologik asoslash o‘z ichiga nimalarni oladi?

1 atmosfera havosini ifloslanish darajasini va aholi salomatlik holatini baholash*

2 axoli immunostatus salomatlik xolatini baholash va jismoniy rivojlanganlik

3 o‘tkir ichak infeksiyalari kasallanish o‘choqlarini aniqlash

4 manbani baholash, tarqphalish yo‘li va immunitetni o‘rganish

5 epidemik kasalliklar o‘choqlarini aniqlash

379 REM aniqlanguncha qanday me'yordan foydalanish mumkin?

1 RECh*


2 RET

3 moddaning havfsiz tashlash me'yori

4 HQM

5 moddaning qiyosiy havfsiz miqdori380 Axoli turar joylari atmosfera havosida kimyoviy moddalar me'yori nima deb nomlanadi?

1 REM*


2 xavfsiz qoldiq miqdor

3 ruxsat etilgan doza

4 havfsiz qoldiq miqdor

5 qiyosiy qoldiq daraja

381 Avtotransportga nisbatan tashkillashtirilgan chora tadbirga nimalar kiradi?

1 ko‘cha haroakatini tashkil etish va boshqarish*

2 magistral oldi hududini aniq zonalash

3 gazbalon dvigatelli mashinalarni tanlab olish

4 yovhqilg‘iga cho‘kmalar aralashtirish

5 yashil o‘simliklarni ikk va undan ortiq qatorlarga ekish

382 Atmosfera havosini azot oksidlari bilan ifloslanishi bolalarda qanday kasallikni yuzaga keltiradi?

1 metgemoglobinemiya*

2 birrilioz

3 flyuoroz

4 itay-itay

5 kadmioz

383 Mashina dvigatellarini qanday noxush rejimda ishlashi dudbo‘ron gazlari tarkibiga salbiy ta'sir ko‘rsatadi?

1 tezlikning pastligi va mashina motorini harakatsiz xolda ishlashi*

2 mashina yoqilg‘isida cho‘kmalarning mavjud emasligi

3 mashinalarda neytralizatorlarning yo‘qligi

4 birdan to‘xtash, keskin burilish

5 magistralda yashil zonalarning mavjudligi

384 Elektrofiltrning foydali ish koeffitsienti nechaga teng?

1 99%*


2 30%

3 40%


4 50%

5 70%


385 Elektrofiltrning normal ishlashi uchun nima qilish keraka?

1 elektrofiltrdan oldin havoni mexanik tozalash*

2 tozalanadigan gazni qo‘shimcha ifloslantirish

3 tutun gazi haroratining ortishi

4 tutun gazini quritish

5 chiqindilarni namlash va utilizatsiya qilish

386 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi qanday manbalardan tuproq ifloslanishi mumkin?

1 avtotransportdan*

2 qishloq xo‘jalik tarmoqlaridan

3 ishlab chiqarish tavrmoqlaridan

4 tuproqning o‘zida

5 kimyo sanoatidan

387 Atmosfera havosiga qanday manbalardan asosan mineral yoqilg‘ilarni yonishi natijasida xosil bo‘lgan chiqindilar tashlanadi?

1 IES*


2 qurilish industriyasidan

3 avtotransport

4 ishlab chiqarish korxonalaridan

5 tuproqdan

388 Qanday yoqilg‘ilar tarkibida oltingugurt va kullanish miqdorini doimo o‘rganib borish zarur?

1 mineral o‘g‘itlar tarkibida*

2 mazut tarkibi

3 gaz tarkibi

4 suyuq yoqilg‘ida

5 slans tarkibida

389 Ekologiyani yaxshilash maqsadida qanday qattiq yoqilg‘ilarni issiqlik elektro stansiyalarda foydalanish mumkin emas?

1 kam kaloriyali va past navli ko‘mir*

2 daraxt va slans

3yuqori kaloriyali va yuqori sortli

4 changli va bo‘lakli

5 slans va torf

390 Yilning sovuq davrida qanday manbalar atmosfera havosini kuchli ifloslantiradi?

1 IES*


2 ishlab chiqarish korxonalari

3 tuproq


4 avtotransport

5 qishloq xo‘jalik korxonalari

391 Yilning issiq davrida havo muhitini kuchli changlanishi nimalarga bog‘liq?

1 hududni obodonlashtirish darajasiga*

2 issiq chiqindilar miqdloriga

3 mashinalar oqimliligiga

4 meteo sharoitning passivligiga

5 tuproqda olibiladigan ishlarga

392 Qanday manbalardan atmosfera havosiga og‘ir metall azrozollari ajralib chiqadi?

1 qora metallurgiya*

2 avtotransport

3 neftni qayta ishlash korxonalari

4 ko‘mirni yoqish jarayoni

5 alyuminiy sanoati

393 Qanday manbalardan ajralayotgan moddalar sababli odamlar qonida karboksigemoglobin moddasi xosil bo‘ladi?

1 avtotransport*

2 paxta tozalash zavodlari

3 tuproq


4 ishlab chiqarish korxonalari

5 bug‘ pechlari

394 Tashkillashtirilgan chiqindilar atmosferaga tashlanadigan chiqindilarning necha foizini tashkil etadi?

1 10%*


2 90%

3 80%


4 50%

5 60%


395 Ishlab chiqarish manbalaridan ajraluvchi chiqindilarning necha foizi hisobga olinadi?

1 tashkillashtirilgan*

2 tashkillashtirilmagan

3 deraza romlaridan ajraluvchi

4 ventilyasion tirqishlar orqali ajraluvchi

5 changlanuvchi mashinalardan xosil bo‘luvchi

396 Qanday manba atmosferaning bakterial tarkibini sedimetatsion usul yordamida aniqlashni talab etadi?

1 tuproq*

2 IES

3 ishlab chiqarish korxonalari4 avtotransport

5 suv transporti

397 Qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining gigienik ahamiyati?

1 xom ashyoni changlanuvchi material va katta xajmli ekanligi *

2 bu turdagi korxonalar atmosfera havosini ifloslantirmaydi

3 bu turdagi korxonalar uchun S’HM o‘rnatish shart emas’

4 bu turdagi korxonalar faqat ochiq suv havzalarini ifloslantiradi

5 tabiiy materiallar doimo o‘z tarkibida zaharsiz moddalarni saqlaydi

398 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarni axoli salomatligiga ta'siri qanday guruhlarga bo‘linadi?

1 o‘tkir va surunkali*

2 o‘tkir va o‘tkir osti

3 surunkali va maxsus

4 maksimal va minimal

5 yillik va dekadali

399 Atmosfera havosini ifloslantiruvchilarini surunkali ta'siri qanday guruxlarga bo‘linadi?

1 surunkali maxsus va surunkali nomaxsus*

2 surunkali maxsus va surunkali minimal

3 surunkali o‘tkir va surunkali o‘tkir osti

4 surunkali tashkillashtirilgan va surunkali tashkillashtirilmagan

5 surunkaliindividuaova surunkali umumiy

400 Surunkali maxsus ta'sir ko‘rsatuvchilarning guruhini ko‘rsating:

1 ftor, berilliy, kadmiy*

2 xlor, simob, uran

3 kaliy, natriy, brom

4 fosfor, kalsiy magniy

5 vodorod, kumush, fosfor

401 RECh –bu?

1 ilmiy-texnik me'yor*

2 statistik me'yor

3 gigienik me'yor

4 epidemiologik me'yor

5 toksikologik me'yor

402 RECh mustaqil me'yor bo‘la oladimi?

1 bo‘la olmaydi*

2 bo‘ladi

3 doimo emas

4 faqat laborator tekshiruvlaridan so‘ng mumkin

5 faqat toksikologik tekshiruvlardan so‘ng mumkin

403 Atmosfera havosiga ifloslantiruvchi moddalar qanday usullar bilan tashlanadi?

1 tashkillashtirilgan va tashkillashtirilmagan holda*

2 tashkillashtirilgan va sanitar-topografik

3 tashkillashtirilmagan va sanitar-epidemiologik

4 sanitar-topografik va sanitar-texnik

5 sanitar-epidemiologik va mutogen

404 Tashkillashtirilgan chiqindilarga nimalar kiradi?

1 abgazlar va aspiratsion tizim gazlari*

2 changlanuvchi materiallarni yuklash va abgazlar

3 buhlanuvchi materiallarni tushirish va abgazlar

4 changlanuvchi materiallarni ochiq holda saqlash va abgazlar

5 gradirnya, abgazlar

405 Shamolning «havfli » tezligi nima?

1 sovuq chiqindilar uchun 1-2 m/sek,issiq chiqindilar uchun 4-6 m/sek*

2 sovuq chiqindilar uchun 1,5-2,5 m/sek, issiq chiqindilar uchun 14-16 m/sek

3 sovuq chiqindilar uchun 5,5-5,8 m/sek, issiq chiqindila uchun 40-60 m/sek

4 4-iqlim mintaqasi uchun bunday me'yor mavjud emas

5 axoli turar joy mintaqalari uchun bu 70% ni tashkil etadi

406 Atmosfera havosining adiabatik jarayoni deganda nimani tushunasiz?

1 bu yuqoriga ko‘tarilgan sari haroratning pasayib borishidir*

2 bu pastga tushgan sari haroratni pasayib borishi

3 bu atmosferaning harorat stratifikatsiyasi

4 bu atmosfera havosining turbulentligi

5 bu atmosfera havosining inversiya holati

407 Inversiya nima degani?

1 bu temperatura gradientining buzilish xolatidir

2 bu turbulentlikning buzilish xolatidir

3 bu konvektivlikning buzilish xolatidir

4 bu atmosfera havosi stratifikatsiyasining buzilish xolatidir

5 bu atmosfera havosining adiabatik jarayonini buzilish xolatidir

408 Inversiya turlarini ko‘rsating?

1 yer yuza va ko‘tariluvchi*

2 vertikal va gorizontal

3 siklonsimon va siklonli bo‘lmagan

4 yer yuza va gorizontal

5 vertikal va yuqoriga ko‘tariluvchi

409 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan texnologik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 jarayonni germitizatsiyalash va olovli qizdirishni elektrga almashtirish*

2 siklon va multitsiklonlardan foydalanish

3 namli tozalashni quriqqa almashtirish

4 xom ashyoni foydali aralashmalardan tozalash

5uzluksiz jarayonni uzlikliga almashtirish

410 Shtil nima degani?

1 atmosfera havosini mutlaqo shamol esmaydigan xolatidir*

2 bu atmosfera havosining stratifikatsiyasi

3 bu suv havzalari suvining turbulent oqimidir

4 bu atmosfera havosini inversiya xolatidir

5 bu atmosfera havosini konvektiv jarayonidir

411 Konstruksiyasiga ko‘ra skrubberning qanday turlarini bilasiz?

1 ichi bo‘sh, nasadkali, kaskadli*

2 gorizontal, vertikal va kaskadli

3 ichi bo‘sh, vertikal va inversion

4 ichi bo‘sh, gorizontal va kaskadli

5 stratifitsirlash, gorizontal va vertikal

412 Havo tarkibidagi yopishqoq changlarni tozalashda qanday turdagi skrubberlardan foydalaniladi?

1 sharikli skrubberlardan*

2 plastmassa to‘siqli skrubberlardan

3 siklonlar va skrubberlar

4 multitsiklonlar va skrubberlar

5 elektrofiltr va skrubber

413 Noxush hidga ega bo‘lgan gazlar zarali qo‘shimchalardan qanday tozalanadi?

1 ozonlash usuli bilan*

2 koagulyasiya usuli bilan

3 flokulyasiya usuli bilan

4 titrlash usuli bilan

5 filtrlash usuli bilan

414 Amaliy jihatdan suvning qanday tiplari mavjud?

1 7*


2 5

3 9


4 10

5 15Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa