1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlashDownload 0.67 Mb.
bet9/10
Sana29.01.2017
Hajmi0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1 ish rejasi va hisobotlarni tuzish*

2 turli tashkilotlar uchun ma'lumotnoma va so‘rovnomalar tuzish*

3 uslubiy seminarlar o‘tkazish*

4 tadbirlar tashkil etish*

5 mehnat sharoitini sog‘lomlashtirish

6 axolini dam olishini tashkil etish

7 sog‘lomlashtirish chora tadbirlarini o‘tkazish

8 sport tadbirlarini o‘tkazish

83 DSENMda OSN bosqichida qo‘llaniladigan asosiy hisob formalarini ko‘rsating?

1 yer maydoni ajratilganligi to‘g‘risidagi xulosa ( f301/u)*

2 xulosani registratsiya qilish jurnali ( f 302/u)*

3 loyiha bo‘yicha xulosa ( f 303/u)*

4 OSN kartasi (f 305/u)*

5 JSN ob'ekt kartasi ( f 307/u)

6 muassasaning sanitar holati yozuv kartasi ( f 308/u)

7 jarima solish xolati ( f 310/u )

8 buyruqlarni registratsiya jurnali (f 311/u)

84 JSN da sanitar vrach oldida turgan vazifalarga nimalar kiradi?

1 aholini salomatlik xolatini o‘rganish*

2 ob'ektlarda tekshiruvlar olib borish*

3 laborator tekshiruvlar o‘tkazish*

4 sog‘lomlashtiruvchi chora tadbirlar ishlab chiqish*

5 yer maydoni tanlashda ishtirok etish

6 loyihaning sanitar ekspertizasi

7 chiqindilarni chetlashtirish

8 chiqindilarni zararsizlantirish

85 Ob'ektlarni sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating?

1 rejali, chuqurlashtirilgan*

2 tekshirish*

3 mavzuli*

4 tanlab*

5 joriy

6 oraliq


7 ogohlantiruvchi

8 o‘tuvchi

86 Mukammal sanitar tekshirish dalolatnomasining qismlarini ko‘rsating?

1 pasport qismi*

2 asosiy*

3 xulosa*

4 bajarish muddatlari bilan tavsiya qismi*

5 kirish


6 epilog

7 adabiy qims

8 shaxsiy tekshiruv ma'lumotlari

87 Fuqorolik turar joy maqsadida foydalanuvchi ob'ektlarni ko‘rsating?

1 turar joy binolari, DPM*

2 maishiy xizmat ko‘rsatish muassasalari*

3 sport komplekslari*

4 madaniy tomashogoh va sanitar oqartuv muassasalari*

5 umumiy ovqatlanish muassasalari

6 ishlab chiqarish korxonalari

7 kimyo zavodlari

8 epidemiologik o‘choqlar

88 Qaysi turdagi kommunal ob'ektlardan albatta bakterial surtmalar olinishi shart?

1 DPM*


2 sartaroshxona*

3 hammom*

4 kirxona*

5 maktablar

6 restoranlar

7 kutubxona

8 kinoteatrlar

89 Qanday kasalliklar tarqalishiga ifloslangan tuproq sabab bo‘lishi mumkin?

1 selenli toksikoz*

2 qoqshol*

3 gazli gangrena*

4 kuydirgi*

5 urolitiaz

6 buyrak tosh kasalligi

7 karies

8 urov kasalligi

90 Xonadon ichki muhitining qanday omillari inson organizmiga ta'sir ko‘rsatadi?

1 mikroiqlim*

2 havo sifati*

3 insolyasiya darajasi*

4 fizik omillar*

5 suv ta'minoti

6 kanalizatsiyaning mavjudligi

7 uy hayvonlaring mavjudligi

8 xonalarda akvariumning mavjudligi

91 Tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha materiallar orqali kasallanishni o‘rganishda sanitar vrach qanday omillarni o‘rganadi?

1 tibbiy yordamning yetarliligi*

2 maxsus tibbiy muassasalar*

3 vrachlar bilan ta'minlanganlik*

4 axolini madaniyatlilik darajasi*

5 axoli soni

6 ishlamaydiganlar soni

7 nogironlar soni

8 bolalar kontingenti

92 Axoli kasallanishini xarakterlovchi asosiy ko‘rsatkichlarni ko‘rsating?

1 umumiy kasallanish*

2 yuqumli kasalliklar*

3 noepidemik kasalliklar*

4 vaqtinchalik ish qobiliyatini yo‘qotish bilan bog‘lik kasallanish*

5 maxsus kasalliklar

6 kasalliklar etiologiyasi

7 parazitologik kasalliklar

8 yuqori nafas yo‘llar kasalliklari va o‘tkir ichak kasalliklari

93 Bolalarni jismoniy rivojlanganligi to‘g‘risidagi ma'lumotlarni qaysi muassasalardan olish mumkin?

1 tug‘riq xonalar*

2 bolalar poliklinikalari*

3 bolalar konsultatsiyasi*

4 maktablar*

5 internatlar

6 muzika maktablari

7 yozgi bolalar oromgohlari

8 bolalar uylari

94 Organizmning funksional holatini xarakterlovchi tizimlarni ko‘rsating:

1 markaziy asab sistemasi*

2 yurak qon tomir va nafas tizimi*

3 immunologik reaksiyalar*

4 bioximik ko‘rsatkichlar*

5 umumiy kasallanish

6 yuqumli kasalliklar

7 noyuqumli kasalliklar

8 kasb kasalliklar

95 Inson salomatligini xarakterlovchi ko‘rsatkichlarni ko‘rsating:

1 demografik*

2 kasallanish*

3 jismoniy rivojlanish*

4 invalidizatsiya*

5 fiziologik

6 bioximik

7 immunologik

8 biologik


1Maishiy chiqindi suvlar tarkibida qanday mikrofloralarni saqlaydi?

1 zamburug‘lar*

2 mayda suv o‘tlari*

3 turli bakteriya va viruslar*

4 muallaq moddalar

5 quruq qoldiq

6 faol reaksiya

2 Qanday chiqindi suvlarni kanalizatsiya tizimiga tashlash mumkin emas?

1 tarkibida zaharli moddalar saqlagan chiqindi suvlarni*

2 portlovchi gazlarni saqlasa*

3 neft pardpsi mavjud bo‘lsa*

4 tarkibida ximiyaviy moddalar saqlasa

5 tarkibida biologik moddalar saqlasa

6 tarkibida mexanik moddalar saqlasa

3 Chiqindi suvlar havfsizligini ta'minlovchi qanday ko‘rsatkichlarni bilasiz?

1 organoleptik*

2 toksik*

3 sanitar*

4 ximik

5 fizik


6 entomologik

4 Turg‘unligi bo‘yicha qanday ko‘rsatkichlarni bilasiz?

1 turg‘un*

2 o‘rtacha turg‘un*

3 turg‘un bo‘lmagan*

4 toza


5 doimiy

6 doimiy bo‘lmagan

5 Suvlarning sanitar rejimiga ximiyaviy moddalar qanday ta'sir ko‘rsatadi?

1 bioximiyaviy jarayonlarni tormozlaydi*

2 kislorod rejimni buzadi*

3 chirituvchi anaeroblarni rivojlanishi*

4 organik moddalar mineralizatsiyasi

5 muallaq moddalar mineralizatsiyasi

6 toksik moddalar mineralizatsiyasi

6 Kasallanishni o‘rganish usullarini ko‘rsating?

1 tibbiy yordamga murijatlar bo‘yicha*

2 tibbiy ko‘rik natijalari bo‘yicha*

3 o‘lim sabablari bo‘yicha*

4 yuqumli kasallik ma'lumotlari bo‘yicha

5 yuqumsiz kasallik ma'lumotlari bo‘yicha

6 gelmintologik kasalliklar bo‘yicha

7 Axoli kasallanishini o‘rganish bo‘yicha DPMlardan olinadigan zarur materiallar guruhiga nimalar kiradi?

1 tibbiy yordamga murojatlar bo‘yicha*

2 tibbiy ko‘rik*

3 dispanser hisobot*

4 bioximik ko‘rsatkichlar

5 bakteriologik ko‘rsatkichlar

6 mikrobiologik ko‘rsatkichlar

8 DSENMda qanday kasalliklar hisobga olinadi va doimiy tahlil qilib boriladi ?

1 yuqumli kasalliklar*

2 kasb kasalliklari*

3 bolalar salomatlik xolati*

4 kattalarning salomatlik holati

5 maktab o‘quvchilarining salomatlik holati

6 nafaqaxo‘rlar salomatlik holati

9 Nazorat ostidagi ob'ektlarni sanitar tekshirish usullarini ko‘rsating?

1 sanitar-topografik*

2 sanitar-texnik*

3 sanitar-epidemiologik*

4 sanitar-fizik

5 sanitar-toksikologik

6 sanitar-ximik

10 Inson organizmini funksional siljishlarini baholashda qanday ko‘rsatkichlardan foydalaniladi?

1 fiziologik*

2 bioximik*

3 immunologik*

4 parazotologik

5 virusologik

6 kombinatsiyalashgan

11 Axolining salomatlik holatiga ta'sir ko‘rsatuvchi asosiy omillarni ko‘rsating?

1 biologik*

2 ijtimoi-iqtisodiy*

3 iqlimiy geografik*

4 fizik

5 ximik


6 bioximik

12 Salomatlikka ta'sir ko‘rsatuvchi atrof muhit ifloslantiruvchilarini ta'sir tiplarini ko‘rsating?

1 o‘tkir*

2 surunkali*

3 uzoq ta'sir*

4 bir tekis ta'sir

5 juda tez ta'sir

6 ogohlantiruvchi

13 Atrof muhit omillarini tekshirish usullarini ko‘rsating?

1 laborator*

2 instrumental*

3 so‘rab surishtirish*

4 ximiyaviy ifloslantiruvchilar

5 mikrobiologik tekshirishlar

6 toksik tekshirishlar

14 Aholi salomatligiga ta'sir ko‘rsatuvchi atrof muhit omillarini ko‘rsating?

1 atmosfera havosi*

2 meteorologik sharoitlar*

3 suv va tuproqni ifloslanishi*

4 mikroiqlim ko‘rsatkichlari

5 laborator tekshirish natijalari

6 bioximik ko‘rsatkichlar

15 Kanalizatsiya tozalash inshoatlarini sanitar tekshirish oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

1 ob'ekt pasportini tuzish*

2 tozalash qurilmalar samaradorligini sanitar nazorat qilish*

3 suv tozalash sifatini yomonlashish sabablarini aniqlash*

4 mexanik ko‘rsatkichlar

5 biologik ko‘rsatkichlar

6 zararsizlantirish ko‘rsatkichlari

16 Ichimlik suv sifatini aniqlashda foydalaniladigan ko‘rsatkichlarga kiradi?

1 organoleptik*

2 ximik*


3 epidemiologik*

4 bioximik

5 fiziologik

6 texnik


17 Mexanik tozalashning birinchi qurilmasini sanitar tekshirishda vrach oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

1 qurilma*

2 ushlab qolinadigan moddalarni chetlashtirish rejimi*

3 panjara bo‘limini sanitar holati*

4 biofiltrning sanitar holati

5 biologik hovuzlarning sanitar holati

6 aerotenklarning sanitar holati

18 Il maydonlarini sanitar tekshirishda sanitar vrach oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

1 qabul qilingan yuklama*

2 drenaj suvlarni chetlashtirish usuli*

3 qumdan keyinchalik foydalanish holati*

4 muallaq moddalardan foydalanish

5 ximiyaviy moddalardan foydalanish

6 biologik moddalardan foydalanish

19 Cho‘kmani qayta ishlashda foydalaniladigan asosiy qurilmalarni ko‘rsating?

1 metantenk*

2 il zichlagich*

3 il maydonlari*

4 panjara

5 qum tutkich

6 aerotenk

20 Chiqindi suvlarni zararsizlantirishni gigienik baholashda sanitar vrach tomonidan hal etilishi kerak bo‘lgan asosiy vazifalar?

1 dozalash usuli*

2 muloqat vaqti*

3 qoldiq xlor miqdori*

4 xlorni chetlashtirish usuli

5 cho‘kmani chetlashtirish usuli

6 faol ilni chetlashtirish usuli

21 Tuproqning epidemik havfsizligini ta'minlovchi asosiy ko‘rsatkichlarni ayting?

1 anaeroblar titri*

2 pashsha lichinkalari va g‘umbaklari soni*

3 Xlebnikovning sanitar soni*

4 organik moddalar miqdori

5 mineral moddalpar miqdori

6 ximiyaviy moddalar miqdori

22 Atmosfera havosidan sinama olish usullarini ko‘rsating?

1 aspiratsion*

2 sedimetatsion*

3 havodan idishlarga evakuatsiya usulida sinama olish*

4 Danilyuk usuli

5 Zaytsev yutuvchi muhitidan foydalanish

6 Polejaev yutuvchi muhitidan foydalanish

23 Turar joy binolarini sanitar tekshirish turlarini ko‘rsating?

1 mukammal*

2 rejali*

3 ob'ektni sanitar pasportini tuzish uchun*

4 hisob hujjatlarini tuzish uchun

5 bayonnoma tuzish uchun

6 xulosa berish uchun

24 Yopiq xonalar mikroiqlimining asosiy ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

1 havo harorati*

2 nisbiy namlik*

3 havo harakat tezligi*

4 insolyasiya darajasi

5 chang darajasi

6 qurum darajasi

25 Axoli turar joylarini rejalashtirishning asosiy gigieik ko‘rsatkichlariga nimalar kiradi?

1 qurilish zichligi*

2 aholi zichligi*

3 yashash fondi zichligi*

4 yashil o‘simliklar zichligi

5 jamoat binolar zichligi

6 avtotransport zichligi

26 Me'yoriy qonuniy hujjatlar qanday guruhlarga bo‘linadi?

1 asos bo‘luvchi*

2 umumdavlat*

3 me'yoriy uslubiy*

4 hokimiyat buyruqlari

5 mehnat kodeksi

6 DavST


27Sanitar qoida va me'yor № 0172-04 bo‘yicha birinchi toifa suv havzalarini qanday 3 ta maqsadda foydalanish mumkin?

1 markazlashtirilgan suv ta'minoti uchun*

2 markazlasho‘tirilmagan suv ta'minoti uchun*

3 oziq ovqat sanoati uchun foydalaniladigan suv ta'minoti uchun*

4 baliqchilik sanoati uchun

5 rekreatsiya uchun

6 ko‘chalarga sepish uchun

28 Markazlashtirilgan isitish tizimining turlarini ko‘rsating?

1 suvli*

2 bug‘li*

3 havoli*

4 panelli

5 shishali

6 metalli

29 Xonalarga havo berish usuliga ko‘ra ventilyasiya turlarini ko‘rsating?

1 tabiiy*

2 sun'iy*

3 mahalliy*

4 burchakli

5 yelvizakli

6 ventilyasion

30 Loyihalapshtirilayotgan DPMlarning asosiy funksional zonalarini ko‘rsating?

1 davolash va ho‘jalik zonasi*

2 patologoanatomik zona*

3 bog‘-park zona*

4 bufet


5 stadion

6 apteka


31 Chiqindilarni zararsizlantirish usulini tanlab olishda sanitar vrach qanday asosiy gigienik prinsiplarga tayanadi?

1 tashkillashtirilmagan axlatxonalarni yo‘qotish*

2 tozalash usullarini tashkillashtirish qurilmalari*

3 chiqindilarni zaroarsizlangtirish va utilizatsiya qilish*

4 chiqindilarni utilizatsiya qilish

5 faol ildan foydalanish

6 aeratsiya usulidan foydalanish

32 Axoli turar joy punktlarida to‘planadigan qattiq chiqindilarni sutkalik me'yorini hisoblashda qanday ma'lumotlardan foydalaniladi?

1 barcha qattiq chiqindilarni yillik to‘planishi*

2 qattiq chiqindilarni olib ketishni yillik kunlar soni *

3 chiqindilar notekis to‘planish koeffitsienti*

4 suyuq chiqindilarni to‘planishi

5 ishlab chiqarish korxonalaridan to‘planadigan chiqindilar miqdori

6 bolalar muassasalaridan to‘planadigan chiqindilar miqdori

33 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi korxonalar loyihasi texnologik qismini o‘rganishda qanday ma'lumotlarga ega bo‘lishi mumkin?

1 chiqindilar miqdori va xarakteri to‘g‘risidagi ma'lumotlar*

2 davriy chiquvchi chiqindilar*

3 atmosferaga chiqindilarni tashlash sharoiti*

4 siklondan foydalanish

5 skrubberdan foydalanish

6 sanitar rejalashtiruvchi chora tadbirlar

34 S’HM kengligini korreksiya qilishda sanitar vrach qanday ma'lumotlarga tayanadi?

1 mazkur ishlab chiqarish sinfi uchun zona kengligi*

2 mazkur yo‘nalish bo‘yicha shamollarni faktik takrorlanishi*

3 shamollarni takrorlanishini o‘rtacha ahamiyati*

4 ko‘cha kengligi va uning qoplamasi

5 chang guli

6 gaz guli

35 Mikrorayon qurilish tizimi turlarini ko‘rsating?

1 qatorma qator*

2 perimetral*

3 kombinatsiyalashgan*

4 tugunli

5 kvadrat

6 dumaloq shakl

36 Vodoprovod tarmog‘idan sinama olishning o‘ziga xos xususiyatlarini ko‘rsating?

1 kran oldindan flambirlanadi*

2 kran to‘liq bosim bilan ochib qo‘yiladi*

3 sinama faqat sterilidishga olinadi*

4 kran oldindan kuydirilmaydi

5 sinama har qanday idishga olinadi

6 barcha idishlar sterillanadi

37 Suv havzaldarini ifloslantiruvchi asosiy manbalarni ko‘rsating?

1 ishlab chiqarish korxona chiqindi suvlari*

2 ho‘jalik maishiy chiqindi suvlar*

3 yog‘ingarchilik chiqindi suvlari*

4 grunt suvlari

5 sizot suvlari

6 artezian suvlari

38 Ochiq suv havzalarini sanitar tekshirish natijalariga ko‘ra sanitar xulosa turlarini ko‘rsating?

1 suv havzalarini ifloslanish darajasi*

2 suv havzalarini havflilik darajasini aholi salomatligiga ta'siri*

3 suv havzalarini sanitar holatini yaxshilash uchun chora tadbirlar ishlab chiqish maqsadida *

4 muallaq moddalar miqdori

5 organik moddalar miqdori

6 mineral moddalar miqdori

39 Chiqindi suvlardan sinama olish usullarini ko‘rsating?

1 o‘rtacha*

2 o‘rtacha proporsional*

3 bir martalik*

4 bir vaqtlik

5 kopi-par usuli

6 Danilyuk usuli

40 Tuproqdan sinama olishning o‘ziga xos xususiyatldarini ko‘rsating?

1 sinama 2 ta bir xil maydondan olinadi*

2 sinama yer yuzidan 0,2 m chuqurlikdan olinadi*

3 olingan namunadan o‘rtacha sinama tayyorlanadi*

4 sinama erta tongda olinadi

5 sinama yerdan 0,4 m chuqurlikdan olinadi

6 namunalar soni tuproq haroratiga bog‘liq

41 QMChlarni olib ketish tizimlarini ko‘rsating?

1 rejali xovli*

2 rejali kvartal*

3 rejali xonadon*

4 rejali ho‘jalik

5 rejali qishloq

6 rejali maxalla

42 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarni sanitar tekshirishdan o‘tkazishda sanitar vrach tomonidan xal etilishi kerak bo‘ladigan asosiy masalalarni ko‘rsating?

1 ifloslantiruvchi manbani aholi punktida joylashgan o‘rni*

2 ifloslantiruvchi moddalarni atmosfera havosiga tushish yo‘llarini aniqlash*

3 aholi salomatlik holatini o‘rganish*

4 ochiq suv havzalari xolatini o‘rganish

5 tuproq holatini o‘rganish

6 turar joy holatini o‘rganish

43 Atmosfera havosini ifloslanish darajasini aniqlashda qanday omillardan foydalaniladi?

1 moddaning havflilik sinfi*

2 faktik konsentratsiyani aniqlash vaqti*

3 REMdan yuqorilik koeffitsienti*

4 o‘rtacha konsentratsiyani aniqlash vaqti

5 REMdan pasayish vaqti

6 qiyosiy me'yoriy chiqindi koeffitsienti

44 Atmosfera havosini ifloslanishini faktik darajasini aniqlashda qanday kattaliklar hisobga olinadi?

1 maksimal bir martalik*

2 o‘rtacha sutkalik*

3 o‘rtacha smenali*

4 maksimal ko‘p martalik

5 o‘rtacha kvartallik

6 dekadali

45 Atmosfera havosiga zararli moddalarni tashlash miqdorini hisoblash usuli bilan aniqlashda qanday ma'lumotlardan foydalaniladi?

1 bir birlik mahsulotdan xosil bo‘luvchi chiqindi*

2 material balans*

3 xom ashyo va yoqilg‘i sarfi*

4 energiya sarfi

5 mineral moddalar sarfi

6 organik moddalar sarfi

46 Xonalar haroratini o‘lchashda foydalaniladigan asboblaprga nimalar kiradi?

1 psixrometr*

2 termometr*

3 o‘zi yozuvchi termograf*

4 anemometr

5 katatermometr

6 lyuksmetr

47 Yopiq xonalar havosi haroratini o‘lchash usullarini ko‘rsating?

1 o‘rtacha temperatura*

2 vertikal bo‘yicha harorat o‘zgarishi*

3 gorizontal bo‘yicha harorat o‘zgarishi*

4 maksimal temperatura

5 minimal temperatura

6 meridian bo‘yicha haroratni o‘zgarishi

48 Havo harakat tezligini o‘lchovchi asboblarni ko‘rsating?

1 katatermometr*

2 anemometr*

3 elektroanemometr*

4 lyuksmetr

5 psixrometr

6 aspirator

49 Binolarni isitish tizimi ustidan o‘tkaziladigan sanitar nazoratda sanitar vrach oldida turgan asosiy vazifalarni ko‘rsating?

1 tizimni to‘g‘ri tanlanganligini baholash*

2 isituvchi qurilma yuzasini yetarli ekanligini tekshirish*

3 isitish tizim qurilmalarini baholash*

4 haroratni gorizontal o‘zgarishi

5 haroratni vertikal o‘zgarishi

6 meridian bo‘yicha haroratni o‘zgarishi

50 Turar joy xonalari havosidan sinama olishning o‘ziga xos tomonlarini ko‘rsating?

1 namuna xona markazidan olinadi*

2 havo xajmini bir vaqtda o‘lchash*

3 har bir nuqtadan kamida 2 marta sinama olinadi*

4 xona chetidan sinamalar olinadi

5 har bir nuqtadan 3tadan sinama olinadi

6 har bir nuqtadan 10tadan sinama olinadi

51 Turar joy binolarida atmosfera havosini sanitar bakteriololgik tekshirish usullarini ko‘rsating?

1 sedimentatsion*

2 filtratsion*

3 havo oqimini urilish prinsipiga asoslanishi*

4 Danilyuk usuli

5 «vatt» usuli

6 Aberyanov usuli

52 Ob'ektning sttuatsion rejasi nima uchun ishlatiladi?

1 S’HMni yetarliligini aniqlash*

2 ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligi*

3 joyning qiyaligini aniqlash*

4 hududni ko‘kalamzorlashtirish

5 joyning insolyasiyasi

6 ko‘cha tarmoqlarining mavjudligi

53 Xonadonni rejalashtirishni gigienik baholash

1 xonalar tarkibi*

2 yashash xonalar orientatsiyasi*

3 yashash va yordamchi xonalar nisbati*

4 joyning relefi

5 yer osi suvlar chuqurligi

6 grunt suvlarining sifati

54 Tabiiy yoritilganlik kattaligi nimalarga bog‘liq bo‘ladi?

1 tashqi yoritilganlikka*

2 derazalar orientatsiyasiga*

3 ma'muriy konstruktiv masalalarga*

4 ko‘chalar tarmog‘ining mavjudligiga

5 sanitar texnik masalalarga

6 havo sifatiga

55 Ventilyasiya tizimini tanlab olish nimaga bog‘liq bo‘ladi?

1 binodan foydalanish maqsadiga*

2 ob'ekt xajmiga*

3 ajraluvchi zararli moddalar xarakteriga*

4 binolar orientatsiyasiga

5 ko‘kalamzorlashtirish foiziga

6 suv sifatiga

56 Xona havosida turli ximiyaviy moddalarni paydo bo‘lish sabablarini ko‘rsating?

1 maishiy gazning to‘liq yonmasligi*

2 sun'iy polimer materiallarning destruksiyasi*

3 insonlarning turmush tarzi natijalapri*

4 maishiy gazni to‘liq yonishi

5 joyning qiyaligi

6 xonalarni vertikal rejalashtirish

57 Turar joy xonalarini laborator instrumental nazorat natijalari nima bilan solishtiriladi?

1 gigienik me'yorlar bilan*

2 shu yerda yashovchi aholini so‘rab surishtirish natijasiga ko‘ra*

3 kasallanish bilan*

4 o‘lim sabablariga ko‘ra

5 jismoniy rivojlanish ko‘rsatkichlari

6 texnik ko‘rsatkichlari

58 Havo harakati tezligini o‘lchashda qo‘llaniladigan qurilmalarni ko‘rsating?

1 katatermometr*

2 elektroanemometr*

3 parrakchali va kosachali anemometr*

4 psixrometr

5 lyuksmetr

6 Zaytsev qurilmasi

59 Havo haroratini o‘lchashda qanday termometrlardan foydalaniladi?

1 quruq termometr*

2 spirtli termometr*

3 simobli termometr*

4 insolyametr

5 gazoanalizator

6 Danilyuk usuli

60 Atmosfera havosini ifloslanishi ustidan laborator nazorat kim tomonidan olib boriladi?

1 gidromet muassasasi tomonidan*

2 sanitar xizmat tomonidan*

3 ishlab chiqarish korxonasiga tegishli laboratoriya tomonidan*

4 virusologik laboratoriya tomonidan

5 bioximik laboratoriya tomonidan

6 toksikologik laboratoriya tomonidan

61 Atmosfera havosini ifloslanishi ustidan laborator nazorat qanday kuzatuv postlarida olib boriladi?

1 statsionar*

2 alaga osti*

3 yo‘nalishli*

4 dorixonali

5 ishlab chiqarish

6 oraliq

62 Atmosfera havosini ifloslantiruvchi ob'ektlar ustidan sanitar nazorat o‘tkazishda qanday tekshirish usullardan foydalaniladi?

1 sanitar-topografik*

2 sanitar-epidemiologik*

3 sanitar-texnik*

4 sanitar-ximik

5 sanitar-fizik

6 sanitar-biologik*

63 Quruq mexanik chang ushlovchilarning qanday turlari mavjud ?

1 chang cho‘ktiruvchi kamerlar*

2 siklonlar*

3 jalyuziyli kul ushlovchilar*

4 amiakli skrubber

5 tindirgichlar

6 aerotenk

64 Atmosfera havosini muhofazasiga qaratilgan sanitaro-texnik chora tadbirlarga nimalar kiradi?

1 chang ushlovchi tozalash qurilmalari*

2 kul ushlovchi tozalash qurilmalari*

3 gaz ushlovchi tozalash qurilmalari*

4 qurum ushlovchi tozalash qurilmalari

5 tuproqni ushlab qoluvchi tozalash qurilmalari

6 qum ushlab qoluvchi tozalash qurilmalari

65 Atmosfera havosida kombinatsiyalashgan ta'sir ko‘rsatuvchi zararli moddalarning qanday ta'sir effektlarini bilasiz?

1 oddiy yig‘indi effekti*

2 potensirlanish effekti*Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa