Samarqand 2017 yil SanaDownload 0,86 Mb.
Sana22.06.2017
Hajmi0,86 Mb.
#11816
Samarqand shahar XTMFMTTEBga qarashli 30-umumiy o’rta ta’lim maktab tarix fani o’qituvchisi Namuratova Vazira Shakarboyevnaning Milliy istiqlol g’oyasi va Ma’naviyat asoslari fanidan “Milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg’unligi” mavzusidagi

SAMARQAND 2017 yil

Sana: 16.12.2016

Sinf: 9

Mavzu: Milliy va umumbashariy qadiryatlar uyg’unligi.

Metod: suhbat, hikoya, didaktik o’yinlar

Shakl: (noan’anaviy) guruh, yakka, jamoa

Jihoz: darslik kitobi, didaktik materiallar, kartochkalar

Texnik jihozlar: kompyuter, videoproyektor

Darsning maqsadi:

a) ta’limiy: o’quvchilarga mavzu haqida to’liq va mazmunli gapirib berish.

b) tarbiyaviy: o’quvchilarga olgan bilim va ko’nikmalarini hayotga tadbiq etishga, fikrlashga va fikr bildirishiga o’rgatish.

d) rivojlantiruvchi: o’quvchilarda insoniylik va Vatanparvarlik tuyg’ularini shakillantirish, bugungi jarayonlarga munosabat bildira olish malakasini shakllantirish, qobiliyatini oshirish.

O’tilgan mavzuni so’rashda qo’llaniladigan usullar.

 1. Guruhlarda ishlash

2. Nima uchun usuli

3. SWOT tahlil usuli

4. HALQA usuli

5. T chizmasi usuli
MAVZU:MILLIY YA UMUMBASHARIY QADRIYATLAR UYG‘UNLIGI

Aziz o‘quvchi, milliy g‘oyamiz nega aynan «milliy» degan so‘z bilan boshlanishi haqida o‘ylab ko‘rganmisiz? Yurtimiz hududida yashayotgan, millati, tili va dinidan qat’i nazar, barcha insonlarni yagona Yatan farzandlari sifatida birlashtirish, ularning ezgu orzu-intilish va manfaatlarini ifoda etish milliy g‘oyamizning asosiy ma’no-mazmunini tashkil etgani uchun ham u «milliy» degan so‘z bilan boshlanadi. Chunki «milliy» degan so‘z faqat bir millatga emas, balki bir hudud, bir mamlakatga mansublikni ham bildiradi. Shuning uchun ham ana shu yagona xalqning milliy qadriyatlari, umumbashariy qadriyatlar bilan uyg‘unlashgan holda, bizning g‘oyamizni yanada boyitib boradi.Buni bilib oling!

Dunyoda har bir xalqning  o‘ziga xos qadriyatlari bo‘lmagan xalq yo‘q. Milliy qadriyatlar ular mansub bo‘lgan xalqning tarixi, yashash tarzi, tili, urf-odatlari, ma’naviyati hamda madaniyati bilan uzviy bog‘liq holda namoyon bo‘ladi.

Bizning milliy g‘oyamiz milliy an’ana va qadriyatlarimizni o‘zida aks ettiradi, rivojlanib, takomillashib boradigan tizim sifatida, hayot taqozosiga ko‘ra, ularni boyitish va rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda u jamiyatimizning pirovard maqsadlarini inobatga oladi va quyidagi milliy xususiyatlarni nazarda tutadi:


 • xalqimiz hayotida qadim-qadimdan jamoa bo‘lib yashash ruhining ustunligi;

 • jamoa timsoli bo‘lgan oila, mahalla, el-yurt tushunchalarining muqaddasligi;

 • ota-ona, mahalla-ko‘y, umuman, jamoatga yuksak hurmat-e’tibor;

 • millatning o‘lmas ruhi bo‘lgan ona tiliga muhabbat;

 • kattaga hurmat va kichikka izzat;

 • mehr-muhabbat, go‘zallik va nafosat, hayot abadiyligining ramzi – ayol zotiga ehtirom;

 • sabr-bardosh va mehnatsevarlik;

 • halollik, mehr-oqibat va hokazo.

Buni bilib oling!

Yer yuzidagi barcha xalqlar uchun qadrli bo‘lgan, insoniyatning umumiy manfaatlariga mos keladigan, moddiy va madaniy hodisalar, an’ana va tamoyillar umumbashariy qadriyatlar sirasiga kiradi.

Bizning milliy g‘oyamiz quyidagi umumbashariy qadriyatlarni e’tirof etadi va ulardan oziqlanadi:


 • qonun ustuvorligi;

 • inson haq-huquqlari va hurfikrlilik;

 • turli millat vakillariga hurmat va ular bilan bahamjihat yashash;

 • diniy bag‘rikenglik;

 • dunyoviy bilimlarga intilish, ma’rifatparvarlik;

 • o‘zga xalqlarning ilg‘or tajribasi va madaniyatini o‘rganish va hokazo.

Qonun ustuvorligi jamiyat a’zolarining millati, tili va dinidan qat’i nazar, qonun oldida teng ekanini nazarda tutadi. Bu tamoyil biz barpo etayotgan huquqiy demokratik davlat hayotida, islohotlarimizni amalga oshirishda eng muhim taraqqiyot tamoyili bo‘lib xizmat qilmoqda.

Inson haq-huquqlari daxlsizdir. Dunyodagi barcha xalqlar insonning haq-huquqlari to‘la ta’minlanadigan, u erkin nafas oladigan jamiyat barpo etishga harakat qiladi. Lekin bu maqsadga erishish oson emas. Chunki bu olamda boshqalarning huquqini poymol qilib, zulm va zo‘ravonlik asosida ularni o‘ziga qaram qilishni istaydigan yovuz kuchlar ham ko‘p. Inson haq-huquqlarini ulardan himoya qilish – har qaysi ongli odamning muqaddas burchi. Shuning uchun ham inson haq-huquqlari umumbashariy qadriyat darajasiga ko‘tarilgan. Bizning yurtimizda inson haq-huquqlari to‘la ta’minlangan. Bu boradagi asosiy me’yorlar davlatimiz Konstitutsiyasi va qonunlarimizda o‘z aksini topgan.

Hurfikrlilik – insonning asosiy huquqlaridan biri bo‘lib, shaxs erkinligining muhim shartidir. Unga ko‘ra, har bir inson o‘z fikrini erkin bildirish huquqiga ega. Chunki insonning fikri, ya’ni ma’naviy olami erkin bo‘lsa, hayoti ham erkin bo‘ladi. Turli millat vakillariga hurmat va ular bilan bahamjihat yashash, diniy bag‘rikenglik, dunyoviy bilimlarga intilish, ma’rifatparvarlik, o‘zga xalqlarning ilg‘or tajribasi va madaniyatini o‘rganish kabi qadriyatlar ham bugungi kunda hayotimizdan chuqur joy olmoqda.

Milliy qadriyatlar zamirida bir xalqning tarixiy an’analari, turmush tarzi va hayotiy qarashlari mujassam bo‘lsa, umumbashariy qadriyatlar butun insoniyatga xos taraqqiyot tajribalarini, har bir odamning bashar farzandi ekani bilan bog‘liq umumiy mohiyatni ifoda etadi.

Bizning milliy qadriyatlarimizning o‘ziga xos noyob jihati shundaki, ularda qadim zamonlardan boshlab umuminsoniy g‘oyalar teran aks etib kelgan. Masalan, xalqimizning mehr-oqibatni, do‘stlik, tinchlik va hamjihatlikni yuksak qadrlashi, kim bo‘lishi, qaysi millatga mansubligidan qat’inazar, mehmonning hurmatini joyiga qo‘yishi uning haqiqiy insonparvarlik fazilatlaridan dalolatdir. Insonparvarlik esa umumbashariy qadriyatlarning negizini tashkil etadigan asosiy g‘oyadir.

Ayniqsa, xalqimizning «Otang bolasi bo‘lma, odam bolasi bo‘l» kabi maqollarida ajdodlarimizning nafaqat o‘z milliy qadriyatlariga, balki umumbashariy qadriyatlarga naqadar sodiq ekani yaqqol ifodasini topgan.c:\program files\imt\eatr\milliy_9\docs\darslik\images\navro\'z.jpg

Buyuk ajdodlarimizning hayoti va ijodiy faoliyati ana shunday insonparvarlik ruhi bilan yo‘g‘rilgani uchun ularning nomi, yozgan asarlari butun dunyoda tan olinib, asrlar davomida turli xalqlar vakillari tomonidan o‘rganib kelinmoqda. Shuning uchun xalqimiz o‘zining noyob madaniy merosi, milliy an’ana va qadriyatlari bilan umumbashariy qadriyatlar rivojiga ulkan hissa qo‘shgan, deb faxr bilan aytishga har tomonlama haqlimiz.

Prezidentimiz Islom Karimov bu haqda to‘xtalib, quyidagi fikrlarni alohida ta’kidlagani bejiz emas: «Ma’lumki, biron-bir xalq ma’naviyatiga xos qadriyatlarning boshqa xalqlar tomonidan tan olinishi, tabiiyki, ana shu xalq tarixiga nisbatan chuqur hurmat ifodasidir. Bunday e’tirof xalqning g‘urur va iftixori, milliy o‘zligini yanada yuksaltirishga xizmat qiladi» .

c:\program files\imt\eatr\milliy_9\docs\darslik\images\shax_xot.png

Belgiyada Ibn Sino, Litvada Mirzo Ulug‘bek, Rossiya poytaxti Moskva, Yaponiya poytaxti Tokio, Ozarboyjon poytaxti Boku shaharlarida Alisher Navoiy, Misr poytaxti Qohirada esa Ahmad Farg‘oniy haykallari o‘rnatilgani, 2007-yili Islom konferensiyasi tashkilotining ta’lim, fan va madaniyat masalalari bo‘yicha ixtisoslashgan tuzilmasi – AYSESKO tomonidan Toshkent shahri Islom madaniyati poytaxti deb e’lon qilingani, shuningdek, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qarshi, Shahrisabz, Termiz, Toshkent, Marg‘ilon kabi qadimiy shaharlarimizning tarixiy sanalari xalqaro miqyosda keng nishonlangani xalqimizning umumbashariy qadriyatlar ravnaqiga qo‘shgan hissasining yuksak e’tirofi bo‘ldi.

Shuni yodda tutingki, xalqimizning buyuk madaniy merosi, uning ma’naviy qudrati, mustahkam irodasi xalqimizning hamisha milliy va umumbashariy qadriyatlarga tayanib yashagani bilan izohlanadi.

Xalqimizning necha ming yillik tarixi davomida millatchilik, boshqalarni kamsitish, diniy va milliy nizolar hech qachon bo‘lmaganining asosiy sabablaridan biri ham bizning faqat milliy qadriyatlar bilan cheklanib qolmasdan, doimo umumbashariy qadriyatlardan oziqlanib kelganimiz, el-yurtimizga xos insonparvarlik va bag‘rikenglik fazilatlari bilan bog‘liq.

Bizning milliy g‘oyamizning kuch-qudrati shundaki, u milliy va umumbashariy qadriyatlardan oziqlanib, ularni rivojlantirishga hissa qo‘shishni nazarda tutadi. Ayni vaqtda ularni o‘zining asosiy tushuncha va tamoyillari asosida uyg‘unlashtirib, xalqimizning umumiy maqsadlariga xizmat qildiradi.

Mustaqil fikrga ega bo‘lgan, jismoniy va ma’naviy jihatdan yetuk insonlarni tarbiyalashda milliy va umumbashariy qadriyatlar uyg‘unligi muhim o‘rin tutadi. Bunday uyg‘unlik o‘z xalqi va millati bilan faxrlanish tuyg‘usini tarbiyalash bilan birga, boshqa xalqlar hayoti va turmush tarzini, qadriyatlarini umuminsoniy sivilizatsiyaning uzviy bir qismi, taraqqiyot talabi sifatida qadrlash va hurmat qilish hissini ham shakllantiradi. Bu esa xalqimizning qalbi va ongida gumanistik ruhni yanada kuchaytiradi, insonparvarlik g‘oyalariga bo‘lgan ishonchni yanada oshiradi.c:\program files\imt\eatr\milliy_9\docs\darslik\images\must-sayr.jpg

c:\program files\imt\eatr\milliy_9\docs\darslik\images\mahalla.jpg
Nima uchun” usuli

SWOT tahlil usuli


Kuch

S

Zaiflik

W

Imkoniyat

O

Xavf-xatar

T

HALQA usuli

T chizmasi
+T-

Xulosaviy qism:

O’quvchilarda bo’shliqni aniqlab tushunmagan joylarini tushuntirish va dars qanday bo’lib o’tganligini so’rsh.(FIDBEK)usuliUyga vazifa:

Mavzuni o’qib, berilgan savollarga javob yozib kelish.

Download 0,86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti