Toshkent davlat sharqshunoslik institutiDownload 3.16 Mb.
bet21/30
Sana12.01.2017
Hajmi3.16 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30

Konseptual jadval - taqqoslanadigan narsa aniqlanadi, taqqoslash amalga oshiriladigan tavsiflar ajratiladi. Yakka tartibda yoki mini-guruщlarda konseptual jadval quriladi va u to‘ldiriladi; - vertikal bo‘yicha - taqqoslash talab etiladigan narsalar (qarashlar, nazariyalar) joylashtiriladi - gorizontal bo‘yicha – taqqoslashni amalga oshirishdagi har xil tavsiflar joylashtiriladi

KONSEPTUAL JADVAL

Tavsiflar, toifalar, ajralib turadigan belgilar va shu kabilar

BALIQ SKELETI”

Baliq skeleti” - «Suyak» yuqori qismiga muammo ichidagi muammo yoziladi, pastki qismiga esa – ushbu muammo ichidagi muammo amalda mavjud ekanligini tasdiqlovchi faktlar yoziladi. Mini-guruhlarga birlashadi, o‘z sxemalarini taqqoslaydi va qo‘shimchalar kiritadi. Umumiy sxemaga jamlaydi.

Beriladigan topshiriq savollari

 1. Xitoyda iqtisodiy islohotlar qachon boshlandi?

 2. Iqtisodiy islohotlarning maqsad va vazifalari nimalardan iborat?

 3. Iqtisodiy islohotning asosiy tamoyillari nimalardan iborat?

 4. Iqtisodiy islohotlar Xitoyda necha bosqichda amalga oshirilmoqda?

 5. «To‘rtlik modernizatsiyasi» dasturining mohiyati nimadan iborat?

 6. Yaqin kelajakda Xitoyning iqtisodiy islohotlar dasturi nimalarni o‘z ichiga oladi? Nechanchi yillardan boshlab islohotlarda sifat jihatdan tub o‘zgarishlar yuz berdi va uning asosiy sabablari nimalarda?

 7. XXR iqtisodiy islohotlar yutug‘i nimada?

 8. Nechanchi yillardan boshlab islohotlarda sifat jihatdan tub o‘zgarishlar yuz berdi va uning asosiy sabablari nimalarda?

 9. XXR iqtisodiy islohotlar yutug‘i nimada?

Mustaqil ish vazifalari:

1.Iqtisodiy islohotlar mobaynida Xitoyning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarining o’zgarganligini tahlil qiling.

2.Iqtisodiy islohotlar boshlang’ich davrida qaysi iqtisodiy qonunlar asosida amalga oshirilganligini tahlil eting.

MAVZU №8 XITOYNING XALQARO MEHNAT TAQSIMOTIDAGI ROLI VA O‘RNI.

Ta’lim berish texnologiyasi (ma’ruza)


Talabalar soni: Soati:

O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi Ma’ruza

Ma’ruza rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1. Jahon bozorida Xitoyning o‘rni va roli

2. Xitoyda xalqaro iqtisodiy va texnik hamkorlik masalalari

3. Xitoyning shaxsiy kompyuterlar bozori


O‘quv mashg‘uloti maqsadi: Xitoyning xalqaro mehnat taqsimotidagi roli va o‘rni to’g’risida tasavvurga ega bo’lish.

Pedagogik vazifalar

 • Jahon bozorida Xitoyning o‘rni va roli haqida ma’lumot berish;

 • Xitoyda xalqaro iqtisodiy va texnik hamkorlik masalalari yuzasidan axborot berish;

 • Xitoyning shaxsiy kompyuterlar bozorlarini sanab o’tish.

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

 • Jahon bozorida Xitoyning o‘rni va roli haqida ma’lumot bera olish;

 • Xitoyda xalqaro iqtisodiy va texnik hamkorlik masalalari yuzasidan axborot bera olish;

 • Xitoyning shaxsiy kompyuterlar bozorlarini sanab o’ta olish.

Ta’lim usullari

Ma’ruza, Baliq skeleti, T-jadval, Insert

Ta’lim shakli

Guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, texnika vositalari

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

Guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarO‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi.1.1Tinglaydilar, yozib oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.


2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qilishni boshlaydi.
1.1. O‘qituvchi talabalarga Baliq skeleti sxemasini tarqatadi va uni ma’ruza tinglash jarayonida to‘ldirib borishni taklif etadi.

1.2. . O‘qituvchi talabalar to‘ldirib bergan sxemalarni yig‘ib oladi va olingan javoblarni talabalar bilan birgalikda muhokama qiladi.


O‘qituvchi ma’ruzani davom ettiradi

2.1. Talabalarga T - jadval sxemasi tarqatadi.

2.2. O‘qituvchi mini guruhlarda to‘ldirilgan jadvallarni yig‘ib oladi va javoblarni talabalr bilan muhokama qiladi.

O‘tlgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi (o‘zaro berilayotgan savollar mohiyatidan kelib chiqqan holda).

Mavzuning har bir bo‘limini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.


1.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida sxemani to‘ldirib borishadi.

1.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni muhokama qilishadi.

2.1. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.

2.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni

muhokama qilishda ishtirok etishadi.


3 - bosqich.

Yakuniy qism

(25 daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Mustaqil ish uchun vazifa, Insert sxemasini to‘ldirish topshiriq sifatida beriladi.3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

3.2. Yozib olishad va aniqlashtirishadi.
Adabiyotlar:

1.V.P.Lomakin Mirovaya ekonomika, Moskva, 2005 g.

2.Pod’em selskogo xozyaystva za schet razvitiya nauki i obrazovaniya, (Belaya kniga Kitaya, aprel, 2005 g.)

3. Kitayskaya Narodnaya Respublika v 2007 g.: politika, ekonomika, kultura, pod red. Titorenko, Moskva, 2008 g.

4.Xitoy iqtisodiyoti, Sattarov T.S., Sadibekova B.D. O‘quv qo‘llanma, Toshkent. 2006 y.

5. Razvitie i reformi selskoy ekonomiki, Ekonomika Kitaya, Van Menkuy i dr, s. 95., 2005Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)

BALIQ SKELETI”

Baliq skeleti” - «Suyak» yuqori qismiga muammo ichidagi muammo yoziladi, pastki qismiga esa – ushbu muammo ichidagi muammo amalda mavjud ekanligini tasdiqlovchi faktlar yoziladi. Mini-guruhlarga birlashadi, o‘z sxemalarini taqqoslaydi va qo‘shimchalar kiritadi. Umumiy sxemaga jamlaydi.

T – JADVAL

T – jadval - ajratilgan vaqt oralig‘ida tartibda (juftlikda) to‘ldiradi, uning chap tomoniga sabablari yoziladi, o‘ng tomoniga esa chap tomonda ifoda qarama – qarshi g‘oyalar, omillar va shu kabilar.

Q (ha)

Q (yo‘q)INSERT JADVALI

O‘qish vaqtida olingan ma’lumot yakka tartibda taqsimlanadi: matnda belgi qo‘yilgan mos ravishda jadval ustuenlariga “joylashtiriladi”:

V” – “...” haqida olingan bilim (ma’lumot)ga mos keladi;

+ - “...” haqidagi bilimga qarama-qarshi;

-“ – yangi ma’lumot sanaladi;

?” – tushunarsiz qo‘shimcha ma’lumot.V

+

-

?


Mustaqil ish vazifalari

1. Xitoyda amalga oshirilgan agrar islohotlarning qaysi jihatlarini O’bekiston sharoitida qo’llash mumkinligi to’g’risida analitik ma’ruza tayyorlang.

2.O’zbekiston qishloq xo’jaligida ilm-fanni rivojlantirish orqali hozirgi kunda qanday yutuqlarga erishilauotgani xaqida ma’lumot tayyorlang.

MAVZU №9. XITOY QISHLOQ XO‘JALIGINING TARKIBIY TUZILISHI VA RIVOJLANISHI.

Ta’lim berish texnologiyasi (ma’ruza)


Talabalar soni: Soati:

O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi Ma’ruza

Ma’ruza rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1.XXR qishloq xo‘jaligining tarkibiy tuzilishi

2.Mamlakatda qishloq xo‘jalik maxsulotlarini yetishtirish xususiyatlari

3.Xitoyda agrar islohotlarning bosqichlari


O‘quv mashg‘uloti maqsadi: XXR qishloq xo‘jaligining tarkibiy tuzilishi, undagi agrar islohotlarining maqsad va vazifalari, mamlakatda yerga bo’lgan munosabat va undan unumli foydalanish masalalari hamda qishloq xo’jaligida iqtisodiy samaradorlikni oshirish, agrotexnika yutuqlarini amaliyotga joriy qilish masalalari xaqida muayyan bilimga ege bo’lish.

Pedagogik vazifalar

 • XXR qishloq xo‘jaligining tarkibiy tuzilishini tushuntirib o’tish;

 • Mamlakatda qishloq xo‘jalik maxsulotlarini yetishtirish xususiyatlarini sanab berish;

 • Xitoyda agrar islohotlarning bosqichlariga ta’rif berish.

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

 • XXR qishloq xo‘jaligining tarkibiy tuzilishini tushuntirib o’ta olish;

 • Mamlakatda qishloq xo‘jalik maxsulotlarini yetishtirish xususiyatlarini sanab bera olish;

 • Xitoyda agrar islohotlarning bosqichlariga ta’rif bera olish.

Ta’lim usullari

Ma’ruza, B/B/B, SWOT – analiz.

Ta’lim shakli

Guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, texnika vositalari

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

Guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarO‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi.1.1Tinglaydilar, yozib oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.


2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qilishni boshlaydi.
1.1. O‘qituvchi talabalarga B/B/B sxemasini tarqatadi va uni 1 va 2 ustunini to‘ldirishni taklif etadi.

1.2. O‘qituvchi ma’ruzani davom ettiradi


1.3. O‘qituvchi talabalarga B/B/B sxemasining 3 ustunini to‘ldirishni taklif etadi.

2.1. Talabalarga SWOT - analiz sxemasi tarqatadi.

2.2. O‘qituvchi mini guruhlarda to‘ldirilgan jadvallarni yig‘ib oladi va javoblarni talabalr bilan muhokama qiladi.
O‘tlgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi (o‘zaro berilayotgan savollar mohiyatidan kelib chiqqan holda).
Mavzuning har bir bo‘limini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.


1.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida sxemaning 1 va 2 ustunini to‘ldirishadi.

1.2. Talabalar tinglashadi 1.3.Tinglashadi va sxemani 3 ustunini to‘ldirishadi.

2.1. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.

2.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni

muhokama qilishda ishtirok etishadi.


3 - bosqich.

Yakuniy qism

(25 daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Mustaqil ish uchun savollar beriladi.3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

3.2. Yozib olishad va aniqlashtirishadi.Adabiyotlar:

1.V.P.Lomakin Mirovaya ekonomika, Moskva, 2005 g.

2.Pod’em selskogo xozyaystva za schet razvitiya nauki i obrazovaniya, (Belaya kniga Kitaya, aprel, 2005 g.)

3. Kitayskaya Narodnaya Respublika v 2007 g.: politika, ekonomika, kultura, pod red. Titorenko, Moskva, 2008 g.

4.Xitoy iqtisodiyoti, Sattarov T.S., Sadibekova B.D. O‘quv qo‘llanma, Toshkent. 2006 y.

5. Razvitie i reformi selskoy ekonomiki, Ekonomika Kitaya, Van Menkuy i dr, s. 95., 2005Internet saytlari:

1. http: || europa. Eu. Int.

2. http: || tw.jahoo.com.

3. www. xinhua.org.4. http://www.rian.ru.

Katalog: uploads -> books -> 251467
251467 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
251467 -> Samarqand davlat universiteti
251467 -> O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`limVazirligi Buxoro Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti Iqtisodiy ta’lim va turizm kafedrasi
251467 -> Jizzax davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik va geografiya fakulteti geografiya va uni o
251467 -> Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti
251467 -> Mavzu: turon pasttekisligi
251467 -> Va madaniyat
251467 -> Ministry of the higher and secondary specialized education of the republic of uzbekistan
251467 -> Buxoro davlat universiteti pedagogika fakulteti pedagogika psixologiya ta
251467 -> Fizika fakulteti Fizika yo`nalishi Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi Eritmalarda sochilgan yorug`lik intensivligining burchakka bog`liqligini tadqiq qilish Malakaviy bitiruv ishi

Download 3.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat