Toshkent davlat sharqshunoslik institutiDownload 2.49 Mb.
bet17/30
Sana12.01.2017
Hajmi2.49 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30

O‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni; mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi (Ilova №1).

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi (Ilova №2).


1.1Tinglaydilar, yozib oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.


2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qilishni boshlaydi (Ilova №3).

1.1. O‘qituvchi talabalarga Klaster sxemasini tarqatadi va uni ma’ruza tinglash jarayonida to‘ldirib borishni taklif etadi(Ilova №4)..

1.2. . O‘qituvchi talabalar to‘ldirib bergan sxemalarni yig‘ib oladi va olingan javoblarni talabalar bilan birgalikda muhokama qiladi.

O‘qituvchi ma’ruzani davom ettiradi

2.1. Talabalarga Konseptual jadval tarqatadi (Ilova №5)..

2.2. O‘qituvchi mini guruhlarda to‘ldirilgan jadvallarni yig‘ib oladi va javoblarni talabalr bilan muhokama qiladi.

O‘tlgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi (o‘zaro berilayotgan savollar mohiyatidan kelib chiqqan holda).

Mavzuning har bir bo‘limini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.1.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida sxemasini to‘ldirib borishadi.

1.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni muhokama qilishadi.

2.1. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.

2.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni

muhokama qilishda ishtirok etishadi.


3 - bosqich.

Yakuniy qism

(25 daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Mustaqil ish uchun “Baliq skeleti” sxemasini to‘ldirish topshiriq sifatida beriladi (Ilova №6).3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

3.2. Yozib olishad va aniqlashtirishadi.Ilova 1.

Adabiyotlar ro‘yhati.

1.A.Karimov “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi O’zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo’llari va choralari», T., 2009 y.

2.Kitay: fakti i sifri, 2008 g. Izd.Sinsin, Pekin,2009 g.

3.Kitay: na puti modernizasii i reform, Moskva, 2000g. Kollektiv avtorov.

4.Ekonomika Kitaya, Van Menkuy, fevral, 2005 g, Pekin.

5.Kitayskaya Narodnaya Respublika v 2007 g. Politika, ekonomika, kultura., Yejegodnik, /Institut Dalneg Vostoka RAN.- Moskva, «Russkaya panorama», 2008.- 504 s.Ilova 2.

Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)


KLASTERKONSEPTUAL JADVAL
Tavsiflar, toifalar, ajralib

turadigan belgilar va shu kabilar

BALIQ SKELETI”

Baliq skeleti” - «Suyak» yuqori qismiga muammo ichidagi muammo yoziladi, pastki qismiga esa – ushbu muammo ichidagi muammo amalda mavjud ekanligini tasdiqlovchi faktlar yoziladi. Mini-guruhlarga birlashadi, o‘z sxemalarini taqqoslaydi va qo‘shimchalar kiritadi. Umumiy sxemaga jamlaydi.
MAVZU №2. MINTAQA IQTISODIYOTINING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI (SHIMOLIY-SHARQIY OSIYO)

Ta’lim berish texnologiyasi (ma’ruza)

Talabalar soni: Soati:

O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi Ma’ruza

Ma’ruza rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1. Shimoliy-Sharqiy Osiyo mintaqasining iqtisodiy siyosati.

2. Mintaqa mamlakatlarining makroiqtisodiy ko’rsatkichlari. Tarmoqlari tarkibi.

3. Mintaqadagi Ichki va tashqi aloqalar. Mintaqaning jahon iqtisodiyotidagi o’rni va roli


O‘quv mashg‘uloti maqsadi: Shimoliy-Sharqiy Osiyo mintaqasi iqtisodiyotining rivojlanish xususiyatlarini undagi mamlakatlar misolida tahlil etish va o’zlashtirish.

Pedagogik vazifalar

  • Shimoliy-Sharqiy Osiyo mintaqasining iqtisodiy siyosati mohiyatini tushuntirish;

  • Mintaqa mamlakatlarining makroiqtisodiy ko’rsatkichlari tahlilini keltirish;

  • Mintaqa tarmoqlari tarkibini sanab o‘tish;

  • Mintaqadagi Ichki va tashqi aloqalariga hamda mintaqaning jahon iqtisodiyotida tutgan o’rni va roliga izoh berish;

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

  • Shimoliy-Sharqiy Osiyo mintaqasining iqtisodiy siyosati mohiyatini tushuntira olishi;

  • Mintaqa mamlakatlarining makroiqtisodiy ko’rsatkichlari tahlilini keltira olishi;

  • Mintaqa tarmoqlari tarkibini sanab o‘ta olishi;

  • Mintaqadagi Ichki va tashqi aloqalariga hamda mintaqaning jahon iqtisodiyotida tutgan o’rni va roliga izoh bera olishi lozim;

Ta’lim usullari

Ma’ruza, B/B/B/, Klaster,

Ta’lim shakli

Guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, texnika vositalari

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

Guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarO‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi.1.1Tinglaydilar, yozib

oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qilishni boshlaydi.

1.1. O‘qituvchi talabalarga B/B/B/ sxemasini tarqatadi va uni ma’ruza tinglash jarayonida to‘ldirib borishni taklif etadi.

1.2. . O‘qituvchi talabalar to‘ldirib bergan sxemalarni yig‘ib oladi va olingan javoblarni talabalar bilan birgalikda muhokama qiladi.

O‘qituvchi ma’ruzani davom ettiradi.

2.1. Talabalarga Klaster sxemasi tarqatadi.

2.2. O‘qituvchi mini guruhlarda to‘ldirilgan jadvallarni yig‘ib oladi va javoblarni talabalr bilan muhokama qiladi.

O‘tlgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi (o‘zaro berilayotgan savollar mohiyatidan kelib chiqqan holda).

Mavzuning har bir bo‘limini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.1.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida sxemasini to‘ldirib borishadi.

1.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni muhokama qilishadi.

2.1. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.

2.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni

muhokama qilishda ishtirok etishadi.


3 - bosqich.

Yakuniy qism

(25 daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Mustaqil ish uchun Insert sxemasini to‘ldirish topshiriq sifatida beriladi.3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

3.2. Yozib olishadi va aniqlashtirishadi.Adabiyotlar:

1.V.K.Lomakin «Mirovaya ekonomika», Yuniti,Moskva,2005 g.

2.Kitay: «Fakti i sifri», izd.vo: «Sinsin», Pekin, 2005-2009gg.

3.Kitay na puti modernizasii i reform, Moskva, 2000 g.kollektiv avtorov.

4. Demograficheskoe razvitie KNR, M., 2000.

5.j. «Mejdunarodnaya jizn», 2005 g. № 6Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   30


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa