O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi andijon davlat tillar pedagogika instituti filologiya fakultetiDownload 2.48 Mb.
bet26/36
Sana25.01.2017
Hajmi2.48 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36

2-topshiriq. Shayboniylar haqida ma`lumot

2-guruh


1-topshiriq. Test.

Syujetida Sulaymon uzugi haqidagi rivoyat uchraydigan asarlar qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A. «Navoiy», «Mirzo Ulug‘bek».

V. «Qissasi Rabg‘uziy», «Farhod va Shirin».

S. «Saddi Iskandariy», «Boburnoma».

D. «Sab’ai sayyor», «Qutadg‘u bilig».2-topshiriq. Shayboniylar imperiyasining yuzaga kelishi.
3-guruh

1-topshiriq. Test.

Ayo nodon, ma’no bo‘l deb aydi, bildim,

Ondin so‘ngra cho‘llar kezib, Haqni so‘rdim.

Ro‘zi qildi Azozilni tutib mindim,

Langar to‘kib, belni bosib yanchdim mano.

Ahmad Yassaviy qo‘llangan Azozil talmehi nimaning

ramziy obrazini anglatadi?

A. Buroq oti.

V. G‘irot.

S. Xorlik.

D. Nafs

2-topshiriq. «Qissasi-Rabg`uziy» asarining yaratilish tarixi haqida ma’lumot bering.

4-ilova

Baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari (ball)

Baholash kursatkichlari va mezonlari (ballarda)

guruhlar

1

2

3

1-topshiriq (0,5)


2-topshiriq:


-mavzuga mos kelishi, kurgazmalilik(1,0);


-mantikiylik, aniqlik (0,5);


-xulosalarning aniq shakllantirilganligi (0,5)


Reglament (0,2)


Nazrat savollariga tugri javob uchun (0,2)


Boshkalar tomonidan tuldirilganligi uchun (0,1)


Jami: (3.0)

5-ilovaMuammoli savollar

 • 14-16 asrlarda ijtimoiy siyosiy hayot.

 • Mo`g`ul hukmronligining zaiflashishi.

 • Temur imperiyasining yemirilishi.

 • Shayboniylar imperiyasining yuzaga kelishi.

 • Shayboniylar haqida ma`lumot.

 • 14-17 asrlarda ilm fan taraqqiyoti.

 • 14-17 asr davri adabiyotining yetakchi hususiyatlari.

 • 14-17 asrda dunyoviy adabiyotning maydonga kelishi.

 • O`zbek adabiyotining boshqa xalqlar adabiyoti bilan aloqasini kuchayishi.

 • Yozma adabiyot bilan halq og`zaki ijodi o`rtasidagi munosabatning rivoji.

 • Turkiy tilning adabiy til darajasiga ko`tarilishi.

 • O`zbek adabiyotining eng yuqori cho`qqiga ko`tarilishi.

 • Rabg`uziy 14 asr o`zbek adabiyotining yirik vakili.

 • Rabg`uziyning hayoti va ijodiy faoliyati.

 • «Qissasi-Rabg`uziy» asari.

 • «Qissasi-Rabg`uziy» asarining yaratilish tarixi.

 • «Qissasi-Rabg`uziy» asarining tuzilishi g`oyaviy mazmuni.

 • «Qissasi-Rabg`uziy» asaridagi xikoyatlarning badiiy hususiyatlari.

 • «Qissasi-Rabg`uziy» asarining tarbiyaviy ahamiyati.

 • «Qissasi-Rabg`uziy» asarining o`zbek nasri rivojidagi ahamiyati.3 mavzu.

Bobur hayoti va ijodi

Bobur lirikasi.

«Boburnoma».3.1. Amaliy mashg‘ulotni o‘qitish texnologiyasi

Vaqti – 2 soat

Talabalar soni: 25-30 nafar

O‘quv mashg‘uloti shakli

Munozara usulidagi seminar mashg‘ulot


O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: Bobur hayoti va ijodi

mavzusi yuzasidan ma’ruza darslarida olingan bilimlarni mustaxkamlash va chuqurlashtirish.Pedagogik vazifalar:

- ma’ruzada olingan bilimlarni mustaxkamlash va ular asosida dokladlar tayyorlash ko’nikmalarini hosil qilish;

- darslik bilan ishlash

ko’nikmalarini hosil qilish;

- mavzu yuzasidan tushunchalarni tahlil

qilish va o’z fikrini ifodalash

ko’nikmalarini rivojlantirish.


O’quv faoliyatining natijalari:

Talaba:


- mavzudagi asosiy tushunchalar yuzasidan fikr yurita oladi;

 • Bobur hayoti va ijodini o`rganish manbaalari.

 • Bobur ijodining o`rganilish tarixi.Bobur ijodiga g`ayriilmiy qarashlar.Shoir Bobur taxallusi masalasi.

 • Boburning hayot va ijod yo`liBoburning bizgacha yetib kelgan va yetib kelmagan asarlari haqida ma`lumot.

 • Bobur va Andijon.Badiiy adabiyotda Bobur timsolining ishlanishi.

 • Mustaqillik yillarida Bobur hayoti va ijodiga yangicha munosabatlar haqida fikr yuritadi;
O‘qitish uslubi va texnikasi

Munozara, suhbat, aqliy hujum, munozara, namoyish

qilish.


O‘qitish vositalari

Ma’ruza matni, o‘quv qo‘llanmasi, badiiy asarlardan namunalar, konspektlar, proektor, doska.

O‘qitish shakli

Jamoa va guruhlarda ishlash.

O‘qitish sharoitlari

Guruhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan auditoriya

Amaliy mashg‘ulotning texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchi

Talaba

1-bosqich. Kirish

(10 min.)1.1. Mavzu, reja va maqsad ma’lum qilinadi.


1.1. Eshitadi va yozadilar.


2 – bosqich.

Asosiy


(60 min.)

2.1. Mavzu yuzasidan mashqlar beradi (1-ilova).

2.2. Bilimlarni faollashtirish maqsadida asosiy tushunchalar borasida blits- so’rov o’tkazadi (2-ilova).

2.1. Topshiriqni yozma ravishda bajaradilar. Buning uchun 10-15 daqiqa vaqt beriladi .So’ng berilgan mashqlarni navbatma-navbat doskada bajaradilar.O’tirgan talabalar ularning xato, kamchiliklarini tugrilaydilar.

2.2. Javob beradilar. Javoblarni to‘ldiradi.3-bosqich.

Yakuniy


(10 min.)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi, talabalarni baholaydi va faol ishtirokchilarni ragbatlantiradi.

3.2. Navbatdagi mavzuga doir nazariy savollarni beradi hamda ularni qisqacha sharxlaydi. Mustaqil ishlash uchun badiiy asarlardan olingan mavzuga doir misollar yordamida kartotekalar tayyorlash va mazkur msollarni daftarda yozma ravishda tahlil qilishni topshiradi.3.1. Eshitadilar.

3.2. Topshiriqni oladilar.1-ilova


1 – mashq. O‘qing.Tahlil qiling.

Bu olam ajab alamlar ko`rdum,

Olam elidin turfa sitamlar ko`rdim.

Har kim bu «Vaqoe» ni o`qir bilgaykim,

Ne ranju ne mehnatu ne g`am ko`rdim.
2 – mashq. O‘qing.Tahlil qiling.

Har vaqtki ko`rsang, mening so`zimni

So`zumni o`qib sog`ingaysan mening o`zimni.


2-ilova

Blits-so’rov uchun savollar

 1. Bobur hayoti va ijodini o`rganish manbaalari.

 2. Bobur ijodining o`rganilish tarixi.

 3. Bobur ijodiga g`ayriilmiy qarashlar.

 4. Shoir Bobur taxallusi masalasi.

 5. Boburning hayot va ijod yo`li

 6. Boburning bizgacha yetib kelgan va yetib kelmagan asarlari haqida ma`lumot.

 7. Bobur va Andijon.

 8. Badiiy adabiyotda Bobur timsolining ishlanishi.

 9. Mustaqillik yillarida Bobur hayoti va ijodiga yangicha munosabatlar.

 10. Bobur lirikasining manbaalari.

 11. Bobur lirikasining o`rganilish tarixi.Nashrlari.

 12. Bobur lirikasining o`ziga xos hususiyatlari.

 13. Shoir Bobur lirikasining mavzulari. Timsollar tizimi.

 14. Shoir Bobur lirikasining g`oyaviy yo`nalishlari. Janr hususiyatlari.

 15. Shoir Boburning badiyat haqidagi qarashlari.

 16. Boburning ma`lum she`riy san`at asosiga qurilgan g`azali.

 17. Shoir Bobur lirikasida she`riy san`at timsollari.

 18. «Boburnomaning» yaratilish va o`rganilish tarixi.

 19. «Boburnoma» asarining tarjimalari va nashrlari haqida.

 20. «Boburnoma» asarida joylar tasviri.

 21. «Boburnoma» asarida tarixiy shaxslar tasviri.


Amaliy mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchi

Talaba

1-bosqich. Kirish

(10 min.)1.1. Mavzu, reja va maqsad, seminar mashg‘ulotining rejasi ma’lum qilinadi.


1.1. Eshitadi va yozadilar.


2 – bosqich.

Bilimlarni faollashtirish

(10 min.)


2.1. Asosiy tushunchalar bo’yicha blits-so’rov o’tkazadi(1-ilova). Bir necha javoblarni eshitadi va faoliyat kichik guruhlarda davom etishini aytadi.


2.1. Eshitadilar,

savollar beradilar.

2.2. Javob beradilar. Javoblarni to‘ldiradi.


3-bosqich. Asosiy

(50 min.)3.1. Talabalarni 2 ta guruhga bo’ladi va

topshiriq beradi:

1) asosiy tushunchalar bo’yicha komandalar bir-birlariga savol beradilar;

2) ishning natijalarini taqdimot shaklida

tayyorlash;

3) berilgan topshiriq bo’yicha umumlashtiruvchi

xulosalar chiqarish.

Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari bilan

tanishtiradi (2-ilova). Guruhda ishni boshlanganini

e’lon qiladi. Guruhlar ishlariga maslahat beradi.

3.2. Taqdimot jarayonini va jamoa bo’lib muhokama qilishni tashkil qiladi.

3.3. O’zlashtirish darajasini tekshirish maqsadida har bir talabaga savollar to’plamini tarqatadi (3-ilova).3.1. Guruhlarda

ishlaydilar.

- jamoa bo’lib

ma’lumotlarni

tizimlashtiradi;

3.2. Taqdimotni

namoyish etadi,

savollarga javob

beradi.

3.3. Jadvalnito’ldiradi va topshiradi.


4 -bosqich.

Yakuniy


(10 min.)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi, talabalarni baholaydi va faol ishtirokchilarni ragbatlantiradi.

4.1. Eshitadilar.
1-ilova

Asosiy tushunchalar

«Boburnoma», «Xatti Boburiy», «Muxtasar», «Mubayyin», «Volidiya» , «Xarbiy ishi», «Musiqa ilmi»

2-ilova


Baholash mezonlari va kursatkichlari (ball)

Guruh

Jadvalni tugri tuzganligi

Javobning tushunarliligi va aniqligi

Xulosalarni shakllantirish

Ballar yigindisi

(0,8)

(0,6)

(0,6)

(2,0)

1

2


Amaliy mashg‘ulotni o‘qitish texnologiyasi

16.1.Seminar mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

Faoliyat mazmuni

o‘qituvchi

Talaba

1-bosqich. Kirish

(10 min.)1.1. Mavzu, reja va maqsad, seminar mashg‘ulotining rejasi ma’lum qilinadi.


1.1. Eshitadi va yozadilar.


2 – bosqich.

Bilimlarni faollashtirish

(10 min.)


2.1. Asosiy tushunchalar bo’yicha blits-so’rov o’tkazadi(1-ilova). Bir necha javoblarni eshitadi va faoliyat kichik guruhlarda davom etishini aytadi.


2.1. Eshitadilar,

savollar beradilar.

2.2. Javob beradilar. Javoblarni to‘ldiradi.


3-bosqich. Asosiy

(50 min.)3.1. Talabalarni 2 ta guruhga bo’ladi va

topshiriq beradi:

1) asosiy tushunchalar bo’yicha komandalar bir-birlariga savol beradilar;

2) ishning natijalarini taqdimot shaklida

tayyorlash;

3) berilgan topshiriq bo’yicha umumlashtiruvchi xulosalar chiqarish.

Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari bilan

tanishtiradi (2-ilova). Guruhda ishni boshlanganini e’lon qiladi. Guruhlar ishlariga maslahat beradi.

3.2. Taqdimot jarayonini va jamoa bo’lib muhokama qilishni tashkil qiladi.

3.3. O’zlashtirish darajasini tekshirish maqsadida har bir talabaga savollar to’plamini tarqatadi (3-ilova).3.1. Guruhlarda

ishlaydilar.

- jamoa bo’lib

ma’lumotlarni

tizimlashtiradi;

3.2. Taqdimotni

namoyish etadi,

savollarga javob

beradi.

3.3. Jadvalnito’ldiradi va topshiradi.


4 -bosqich.

Yakuniy


(10 min.)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi, talabalarni baholaydi va faol ishtirokchilarni ragbatlantiradi.

4.1. Eshitadilar.
1-ilova

Asosiy tushunchalar

«Boburnoma», «Xatti Boburiy», «Muxtasar», «Mubayyin», «Volidiya» , «Xarbiy ishi», «Musiqa ilmi»

2-ilova


Baholash mezonlari va kursatkichlari (ball)

Guruh

Jadvalni tugri tuzganligi

Javobning tushunarliligi va aniqligi

Xulosalarni shakllantirish

Ballar yigindisi

(0,8)

(0,6)

(0,6)

(2,0)

1

2
1-ilova


1 – mashq. «Boburnoma»ning yaratilish, o`rganilish tarixi. Tarjimalari, nashrlari haqida. «Boburnoma» -o`zbek nasrining Nodir yodgorligi. Asar shoir ijodining laboratoriyasi ekani.Asarda joylar tasviri. «Boburnoma»da tarixiy shaxslar tasviri. Asarda Bobur timsoli. «Boburnoma»-ensiklopedik asar.


2-ilova

Blits-so’rov uchun savollar


 1. Bobur hayoti va ijodini o`rganish manbaalari.

 2. Bobur ijodining o`rganilish tarixi.

 3. Bobur ijodiga g`ayriilmiy qarashlar.

 4. Shoir Bobur taxallusi masalasi.

 5. Boburning hayot va ijod yo`li

 6. Boburning bizgacha yetib kelgan va yetib kelmagan asarlari haqida ma`lumot.

 7. Bobur va Andijon.

 8. Badiiy adabiyotda Bobur timsolining ishlanishi.

 9. Mustaqillik yillarida Bobur hayoti va ijodiga yangicha munosabatlar.

 10. Bobur lirikasining manbaalari.

 11. Bobur lirikasining o`rganilish tarixi.Nashrlari.

 12. Bobur lirikasining o`ziga xos hususiyatlari.

 13. Shoir Bobur lirikasining mavzulari. Timsollar tizimi.

 14. Shoir Bobur lirikasining g`oyaviy yo`nalishlari. Janr hususiyatlari.

 15. Shoir Boburning badiyat haqidagi qarashlari.

 16. Boburning ma`lum she`riy san`at asosiga qurilgan g`azali.

 17. Shoir Bobur lirikasida she`riy san`at timsollari.

 18. «Boburnomaning» yaratilish va o`rganilish tarixi.

 19. «Boburnoma» asarining tarjimalari va nashrlari haqida.

 20. «Boburnoma» asarida joylar tasviri.

 21. «Boburnoma» asarida tarixiy shaxslar tasviri.


Seminar mashg‘ulotni o‘qitish texnologiyasi

Vaqti – 2 soat

Talabalar soni: 25-30 nafar

O‘quv mashg‘uloti shakli

Muammoli masalalarni hal etish va bilimlarni chuqurlashtirish ko’nikmalarini rivojlantirishga yo’naltirilgan seminar mashg‘ulot

Seminar mashg‘ulotning rejasi

 • Bobur lirikasining manbalari

 • Asarning yaratilishi va o`rganilish tarixi.

 • Asarda shaxslar, joylar tasviri.

 • «Boburnoma» an'analari.
O‘quv mashg‘ulotining maqsadi: talabalarning Bobur lirikasi mavzusi yuzasidan ma’ruza va seminar darslarida olgan bilimlarini seminar mashqlar ishlash orqali mustaxkamlash va chuqurlashtirish.

Pedagogik vazifalar:

- mavzu bo’yicha bilimlarni

tizimlashtirish, mustahkamlash;

- darslik bilan ishlash

ko’nikmalarini hosil qilish;

- mavzu yuzasidan tushunchalarni tahlil

qilish va o’z fikrini ifodalash

ko’nikmalarini rivojlantirish.
O’quv faoliyatining natijalari:

Talaba:


 • Bobur lirikasining manbaalari.

 • Bobur lirikasining o`rganilish tarixi.Nashrlari.

 • Bobur lirikasining o`ziga xos hususiyatlari.

 • Shoir Bobur lirikasining mavzulari. Timsollar tizimi.

 • Shoir Bobur lirikasining g`oyaviy yo`nalishlari. Janr hususiyatlari.

 • Shoir Boburning badiyat haqidagi qarashlari.

 • Boburning ma`lum she`riy san`at asosiga qurilgan g`azali.

 • Shoir Bobur lirikasida she`riy san`at timsollari.
O‘qitish uslubi va texnikasi

Muammoli usul, aqliy hujum, blits-so’rov.


O‘qitish vositalari

Ma’ruza matni, o‘quv qo‘llanmasi, konspektlar, proektor, doska.

O‘qitish shakli

Jamoa va guruhlarda ishlash.

O‘qitish sharoitlari

Guruhlarda ishlash uchun mo‘ljallangan auditoriya
Download 2.48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   36
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik