Gospital xirurgiya fanidan amaliy ko‘nikmalar ro‘yxatiDownload 45.02 Kb.
bet1/3
Sana26.06.2017
Hajmi45.02 Kb.
  1   2   3

Gospital xirurgiya fanidan amaliy ko‘nikmalar ro‘yxatiAmaliy ko‘nikmalar ro‘yxati:


 1. Arterial qon ketishda jgut kuyish

 2. Qonayotgan tomirga qon to‘xtatuvchi qisqich qo‘yish

 3. Venoz qon ketishda bosuvchi bog‘lam qo‘yish

 4. Oyoq – qo‘ldan qon ketishda birinchi yordam

 5. Yirik qon – tomirlardan qon ketganda qonni barmoq bilan bosish yordamida to‘xtatish anotomik nuqtalari

 6. Veneseksiya o‘tkazish texnikasi

 7. Venoz sinamalarni o‘tkazish

 8. Qizilo‘ngach va me'dadan qon ketganda ambulator yordam ko‘rsatish

 9. Blekmor zondini o‘rnatish texnikasi

 10. Laparotsentez o‘tkazish texnikasi

 11. O‘pkadan qon ketganda ambulator yordam ko‘rsatish

 12. Paranefral blokada

 13. Vagosimpatik blokada

 14. Ko‘krak qafasini shikastlanishida birinchi yordam ko‘rsatish

 15. Pnevmotoraksda ambulator yordam ko‘rsatish

 16. Yopik pnevmotoraksda ambulator yordam ko‘rsatish

 17. Klapanli pnevmotoraksda ambulator yordam ko‘rsatish

 18. Plevral punksiya o‘tkazish

 19. Torakotsentez o‘tkazish texnikasi

 20. Nazogastral zond orkali bemorni ovqatlantirish

 21. Teri jigar orqali xolangistomani yuvish texnikasi


Arterial qon ketishda jgut qo‘yish

Maqsad: vaqtincha qon to‘xtatish.

Ko‘rsatma: oyoq-qo‘l arteriyalarini ochiq jarohati.

Anjomlar: salfetka, rezinali jgut, qog‘oz varag‘i, qalam, rezinali qo‘lqop, bog‘lam almashtirish uchun kerak bo‘ladigan material, dezinfeksiya suyuqligi uchun bo‘shliq.

Bajariladigan boskichlar:Bosqichlar

Bajarmadi

To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Rezinali qo‘lqopni kiyish, jarohatlangan qo‘l yeki oyoqni ko‘tarish
5

2

Jarohatni ko‘zdan kechirish, jarohatni kiyimdan bo‘shatish, jarohat usti qismiga salfetkalar qo‘yish
15

3

Ikki qo‘l bilan jgutni tortib jarohatlangan yuza osti sohasiga olib kelish
15

4

Jgutni tortilgan xolatda 2-3 marotaba aylantirib, qon to‘xtaguncha bog‘lanadi
20

5

Jgut halqalari bir-birini ustida emas balki yonma-yon joylashishi kerak.
5

6

Jgut ohiri mahkamlanadi. Jgut qo‘yilgan vaqt qog‘ozi joylashtiriladi
5

7

Jarohatlangan yuzaga ishlov beriladi va aseptik bog‘lam qo‘yiladi, analgetiklar yuboriladi
20

8

Jarohatlangan oyoq yoki qo‘l choyshabga o‘raladi
5

9

Bemor yotgan xolatda statsionarga transportirovka qilinadi
5

10

Qo‘lqoplarni yechish va izolyasiya qilish
5
Jami
100


Jarohatlangan qon tomirga qon to‘xtatuvchi qisqich qo‘yish

Maqsad: arterial qonni to‘xtatish

Ko‘rsatma: arterial qon ketishni vaqtincha to‘xtatish.

Anjomlar: 2 o‘tkir ilmoq; qon to‘xtatuvchi qisqich; bog‘lam almashtirish uchun material; rezinali qo‘lqop; bint; dezinfeksiya suyuqligi uchun bo‘shliq.

Bajariladigan boskichlar:Bosqichlar

Bajarmadi

To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Rezinali qo‘lqop kiyish
5

2

Steril lotok, 2 o‘tkir ilmoq va qon to‘xtatuvchi qisqich tayerlash
10

3

Jarohat chetlarini ilmoqlar bilan ochish
20

4

Jarohatlangan qon tomir ikkala uchini xam topish
20

5

Jarohatlangan qon tomir ikkala uchini steril qisqichlarga olish
20

6

Jarohat ustiga aseptik bog‘lam qo‘yiladi
10

7

Bemor yotgan xolatda statsionarga transportirovka qilinadi
10

8

Qo‘lqoplarni yechish va izolyasiya qilish
5
Jami
100Venoz qon ketishda bosuvchi bog‘lam qo‘yish

Maqsad: venoz qon ketishni to‘xtatish

Ko‘rsatma: yumshoq to‘qimalar jarohatida venoz qon ketishi

Anjomlar: 1%-li yodonat eritmasi, steril salfetkalar, bint, paxta yoki individual bog‘lam almashtiruvchi paket, lotok, qaychi, pinsetlar (3ta.), rezinali qo‘lqop, dezinfeksiya suyuqligi uchun bo‘shliq.

Bajariladigan boskichlar:Bosqichlar

Bajarmadi

To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Rezinali qo‘lqop kiyish
5

2

Jarohat va atrof to‘qimalarni ko‘zdan kechirish
10

3

Ikki marotaba jarohat atrofiga 1%-li yodonat eritmasi bilan ishlov berish
20

4

Pinsetlarni almashtirish
5

5

Jarohat sohasini 1%-li yodonat eritmasi bilan ishlov berish
20

6

Jarohat yuzasiga steril bog‘lamlar va gigroskopik paxta qo‘yish
25

7

Jarohatga qo‘yilgan materiallarni bint yordamida bog‘lash
10

8

Qo‘lqoplarni yechish va izolyasiya qilish
5
Jami
100


Oyoq-qo‘llar arteriyalar jarohatida birinchi yordam

Maqsad: qon ketishni to‘xtatish

Ko‘rsatma: oyoq-qo‘llar arterial qon tomirlarini jarohati

Anjomlar: analgetiklar, 2%-li kordiamin eritmasi, rezinali jgut, antiseptiklar, bog‘lam almashtirish uchun kerak bo‘ladigan steril material, kislorodli yostiq.

Bajariladigan boskichlar:Bosqichlar

Bajarmadi

To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Bemor tepaga qarab yotadi
5

2

Oyoq yoki qo‘l jgut bilan bog‘lanadi
10

3

Og‘riqsizlantiruvchi dori vositalar qilinadi
10

4

Og‘iz bo‘shlig‘ini so‘lakdan bo‘shatiladi
10

5

Maska orqali kislorod beriladi
10

6

2%-li kordiamin eritmasini m/o
10

7

Jarohatga antiseptiklar bilan ishlov beriladi
10

8

Jarohatlangan qon tomirlar bog‘lanadi
20

9

Steril bog‘lamlar bilan jarohat yopiladi
10

10

Jarohatlangan soha immobilizatsiyasi va bemorni statsionarga transportirovkasi
5
Jami
100


Yirik tomirlardan qon ketganda barmoq bilan bosib qon to‘xtatish uchun anatomik nuqtalar

Maqsad: qon ketishini to‘xtatish

Ko‘rstama: yirik qon tomirlarni jaroxatlanishi

Anjomlar: bog‘lov materiallari

Bajariladigan boskichlar:Chora tabdirlar

Bajarmadi

(0 ball)


To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Pastki jag‘ning burchagidan 2 sm oldda yuz arteriyasi bosib turiladi
20

2

VI bo‘yin umurtqasi ko‘ndalang o‘sig‘i (m.sternoclaidomastoideus o‘rta qismi) barmoq bilan uyqu arteriyasi bosib turiladi
20

3

To‘sh dastasi bilan m.sternoclaidomastoideus birikkan joy, I qovurg‘a bilan umrov usti tashqarisida umrov osti arteriyasi bosib turiladi.
15

4

Qo‘ltiq osti sohasida yelka suyagi boshchasiga qo‘ltiq osti arteriyasi bosib turiladi
15

5

Ikki boshli muskulning ichki qirg‘og‘i suyakning ichki yuzasida yelka arteriyasi bosib turiladi
15

6

Pupart boylamdan pastda qov suyagi o‘sig‘iga gorizontal satxida son arteriyasi bosib turiladi
15
Jami
100


Venoseksiya o‘tkazish texnikasi

Maqsad: vena ichi infuziyasini o‘tkazish uchun periferik venalar yo‘qligi

Pokazaniya: vena ichiga qo‘yish

Anjomlar: jgut, antiseptiklar, skalpel, kateter, shprits, shelk, igna, qisqich, 0,5%-li novokain eritmasi.

Bajariladigan boskichlar:Chora tabdirlar

Bajarmadi

(0 ball)


To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Bemorga umumiy yondoshish. Venaseksiya uchun vena tanlanadi (masalan boldirning medial qismi)
5

2

Jgut, venaseksiya uchun tanlagan joydan yuqoridan qo‘yiladi
5

3

Teri antiseptiklar bilan ishlov beriladi va 0,5% li novokain bilan maxalliy anesteziya qilinadi
5

4

Gemostaz qilgan holda teri kesiladi
10

5

Vena ushlagich bilan olinadi va distal qismi kesilib bog‘lanadi
15

6

Venaning proksimal qismidan kesma qilinadi
20

7

Proksimal yo‘nalishda kateter venaga kiritiladi
15

8

Kateter venaga maxkamlab bog‘lanadi
10

9

Teriga choklar qo‘yilib va kateter shu choklar bilan fiksatsiyalanadi
10

10

Venaseksiya to‘g‘ri bajrilishini tekshirish: kateter orqali shprits yordamida qon tortib olinadi.
5
Jami
100


Me'da va qizilo‘ngachdan qon ketganda ambulator yordam

Maqsad: me'da va qizilo‘ngachdan qon ketishni to‘xtatish

Ko‘rsatma: me'da va 12 barmoq ichak yara kasalligida, gemorragik gastritda, qizilo‘ngach varikoz kengaygan venalardan qon ketish

Anjomlar: rezinali qo‘lqop, muz uchun xalta, muz, dez.eritma solingan idish, dori vositalari – 10%-li kalsiy xlorid eritmasi, 1%-li vikasol eritmasi, ditsinon eritmasi, quruq xlorli oxak solingan paket.

Bajariladigan boskichlar:Chora tabdirlar

Bajarmadi

(0 ball)


To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Rezinali qo‘lqop kiyish
5

2

Bemorni gorizontal xolatga keltirish
5

3

Bemorni tinchlashtirish, to‘liq fizik va psixik tinchlik berish
5

4

Muz xaliasini tayyorlash va xaltani muz bo‘laklari bilan to‘ldirish
5

5

Epigastral sohaga muz solingan xalta 15 minutga qo‘yiladi
5

6

Bemorga qo‘sish vaqtida yordam beriladi
10

7

Bemorga suyuqlik ichish, ovqat yeyish va dori qabul qilish taqiqlanadi
5

8

Vena ichiga koagulyantlar quyiladi (10%-li kalsiy xlorid - 10 ml, 1%-li vikasol – 2-3 ml, ditsinon – 2 ml). Zarur bo‘lganda yurak-qon tomir vositalari qilinadi.
20

9

Qusuq massalar xajmi 1:5 nisbatida 1 soat ichida quruq xlorli oxak bilan sepiladi
20

10

Bemor statsionarga yarim o‘tirgan xolatda gospitalizatsiya qilinadi
10

11

Rezinali qo‘lqop yechiladi va dezeritmaga solinadi
10
Jami
100


Venoz sinamalarni o‘tkazish

Maqsad: oyoqlar yuzaki venalar o‘tkazuvchanligini aniqlash (Troyanov – Trendelenburg sinamasi)

Ko‘rsatma: oyoqlar varikoz kasalligi

Anjomlar: jgut

Bajariladigan boskichlar:Chora tabdirlar

Bajarmadi

(0 ball)


To‘liq to‘g‘ri bajardi

1

Bemor gorizontal xolatga keltiriladi va kasal oyog‘i yuqoriga ko‘tariladi
10

2

Yotgan xolatda teri osti venalari panjadan pupart bog‘lamiga qarab silab bo‘shatiladi
20

3

Katte teri osti venasi son venasiga quyilish joyida barmoq (jgut) bilan bosib turiladi
20

4

Bormoqni olmasdan bemor vertikal xolatga keltiriladi
10

5

Oyoq venasi qon bilan pastdan yuqoriga to‘lishi kuzatiladi
10

6

Barmoq (jgut) bosib turilgan joydan olinadi
20

7

Teri soti venasi qon bilan pastdan yuqoriga qarab to‘lishi kuzatiladi
10
Jami
100


Katalog: syllabus -> Gospital%20xirurgiya%20kafedra -> СИЛЛАБУС%205%20курс -> Base
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»
Base -> Tasdiqlayman” o‘quv ishlari bo‘yicha prorektor professor O. R. Teshaev
Base -> Davolash fakulteti fakultet va gospital jarroxlik kafedrasi «tasdiqlayman»
Base -> «Tasdiqlayman» O'quv ishlari bo'yicha prof. Teshaev O. R
Base -> O‘zbеkiston rеspublikasi sog‘liqni saqlasн vazirligi toshkеnt tibbiyot akademiyasi “Tasdiqlayman”
Base -> Toshkent tibbiyot akademiyasi «tasdiqlayman»
Base -> «Tasdiqlayman» O'quv ishlari bo'yicha prorektor professor Teshaev O. R
Base -> Tasdiqlayman” o‘quv ishlari bo‘yicha prorektor professor O. R. Teshaev
Base -> Tasdiqlayman” o‘quv ishlari bo‘yicha prorektor professor O. R. Teshaev
Base -> Fakultet va gospital xirurgiya kafedrasi «tasdiqlayman»

Download 45.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik