Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Қарши давлат университетиDownload 1.36 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/15
Sana16.02.2020
Hajmi1.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

 

Ўзбекистон Республикаси  

Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги  

 

ҚАРШИ ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ  

 

Умумий математика кафедраси  

 

 

ОЛИЙ МАТЕМАТИКА  

(Маъруза матни) 

 

 

Химия, биология, тупроқшунослик ва  

 

География мутахассисликлари учун   

 

 

 

Тузувчи:    

  

ф.м.ф.н. О. Ғуломов  

 

 

   

  

ўқ. Э. Шарипов  

 

Тақризчи:   

  

доц. Ж. Тошев 

 

  

Қарши 2008 йил 

 

 

 

1-Мавзу.  Детерминант ва унинг ҳосалари. 

                              детерминантларни ҳисоблаш 

 

1. Детерминантлар 

 

     

Айтайлик, бирор а,b,с,d сонлар берилган бўлсин.  

         

         

а

b

c

d

 

 Ифода  2-тартибли  детерминант,  ad-bc  айирма  эса  унинг  қиймати  дейилади. 

Демак 


         

         а

b

ad

bc

c

d                                              (1) 

  Бунда  а,b,с,d-детерминантининг  элементлари.  а,b,  ва  с,d  сонлар  (1) 

детермиантнинг  мос  равишда  биринчи  ва  иккинчи  йўлларини  (сатрларини) 

а,c      ва    b,d  сонлар  эса  (1)  детермиантнинг  мос  равишда  биринчи  ва 

иккинчиустунларни ташкил этади.  

    Одатда  детермиант  элеминтларини  иккита  индекс  қўйилган  ҳарифлар 

билан белгиланади.  Бунда биринчи индекс йўлини, иккинчи индекс устунни 

ифодалайди.  Масалан c

a

21  сон  (1)  детермиантнинг    иккинчийўл  биринчи 

устунида турган элемент бўлади. (1) детермиант қўйидагича ёзилади.  

22

21

1211

          

        

а

а

а

а

 

 Худди шунга ўхшаш учунчи, тўртинчи ва ҳоказо. n- тартибли  детерминант 

тушунчаси киритилади.  

       Ушбу                          

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

  

 Ифода 3-тартибли детерминант,  

33

2112

32

2311

31

2213

32

2113

31

2312

33

2211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

  детермиантнинг  қиймати 

дейилади.  

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

 

3321

12

3223

11

3122

13

3221

13

3123

12

3322

11

аа

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

           (2) 

 


    Бу ҳолда ҳам детерминант элементларининг биринчи индексида турган сон 

йўл рақамини, иккинчи индексида турган сон устун рақамини билдиради.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

1-МАВЗУ. ДЕТЕРМИНАНТ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИ.  

  

 

 

ДЕТЕРМИНАНТЛАРНИ ҲИСОБЛАШ  

 

1. ДЕТЕРМИНАНТЛАР 

   Айтайлик, бирор a,b,c,d сонлар берилган бўлсин.  

 

 

Ушбу    a

b

ad

bc

c

d                                          (1) 

       Бундан a,b,c,d-детерминантининг элементлари.  

a,b,  ва  c,d  сонлар  (1)  детерминантнинг  мос  равишда  биринчи  ва  иккинчи 

йўлларини (сатрларини) a,c, b,d сонлар эса (1)  детерминантнинг мос равишда 

биринчи ва иккинчи устунларини ташкил этади.  

 

Одатда  детерминант  элементларини  иккита  индекс  қўйилган  ҳарфлар билан  белгиланади.  Бунда  биринчи  индекс  йўлни,  иккинчи  индекс  устунни 

ифодалайди.  Масалан с

а

21сон  (1)  детерминантнинг  иккинчи  йўл  биринчи 

устунида турган элемент бўлади. (1) детерминант қўйидагича ёзилади.  

22

21

1211

          

        

а

а

а

а

 

  Худди  шунга  ўхшаш  учунчи,  тўртинчи  ва  ҳоказо.  n-тартибли  детерминант тушунчаси киритилади.  

 

Ушбу    

 

3332

31

2322

21

1312

11

аа

а

а

а

а

а

а

а

 

  

Ифода 3-тартибли детерминант.  

 

33

2112

32

2311

31

2213

32

2113

31

2312

33

2211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

 

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

=

3321

12

3223

11

3122

13

3221

13

3123

12

3322

11

аа

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

 

(2) 

 

Бу  ҳолда  ҳам  детерминант  элементларининг  биринчи  индексида 

турган  сон  йўл  рақамини,  иккинчи  индексида  турган  сон  устун 

рақамини билдиради.  

33

2211

  

,  

,

аа

а

    сонлар  (2)  детерминантнинг  бош  диагонал  элементлари,  

13

2231

  

,  

,

аа

а

 сонлар эса шу детерминантнинг ёрдамчи диагонал 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

  

3322

11

,,

а

а

а

 сонлар (2) детерминантнинг бош диогонал элементлари, 

13

22

31,

,

аа

а

  

сонлар эса шу детермиантнинг ёрдамчи диагонал элементлари дейилади 3-тартибли детермиантнинг шу йиғиндиси орқали ифодаланган бўлиб, улардан 

3 таси мусбат ишорали 3 таси манфий ишоралидир.  

 Мусбат ишорали ҳадларни ёзишда қуйидаги схимага амал қилиш керак. 

Манфий ҳадлар учун ҳат қуйидаги схема ўринларидир.  

 

 

   21

23

13 

  

аа

а

   


 

 

3223

11

   

а

а

а

 

 13

22

31 

  

аа

а

 

  

 

              33

32

3123

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

а

а

а

   


 

 

  

   


33

32

3123

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

а

а

а

      


 

23

2131

 

  а

а

а

        


33

22

11 

  

аа

а

   


 

                     

 

21

1233

 

  а

а

а

 

  

2.ДЕТЕРМИНАНТНИНГ ХОССАЛАРИ 

     Детерминантлар  қатор  хоссаларга  эга.  Қулайлик  учун  бу  хоссаларни 

учунчи тартибли детерминантлар учун келтирамиз.  

     Бирор учунчи тартибли  детерминант.  

 

3

            

          

          

          

          

          

          

          

33

32

3123

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

а

а

а 

Берилган бўлсин.  

       1

0

.  Детерминантнинг  бирор  йўлини  унга  мос  устунни  билан алмаштирилса детерминантнинг қиймати ўзгармайди.  

    Исбот:  Масалан,  (3)  Детерминантнинг  биринчи  йўлини  унинг  биринчи 

устуни билан алмаштириш натижасида ушбу  

  

             

          

          

          

          

          

          

          

33

32

1323

22

1231

21

11а

а

а

а

а

а

а

а

а 

Детерминант  ҳосил  қилинган  бўлсин.  Учунчи  тартибли  детерминантнинг 

куринилишига кўра  

     


12

21

3323

32

1131

22

1332

12

3113

23

2133

22

11а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

  бўлади. Бу тингликни (2) тенглик билан солиштирсак.    

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

 =   


33

32

1323

22

1231

21

11а

а

а

а

а

а

а

а

а

 


 бўлишини    топамиз.  Худди  шунга  ўхшаш  (3)  детерминантнинг  бошқа 

йўлларини  мос  ускунлар  билан  алмаштириш  натижасида    детерминант 

қиймати ўзгармаслиги кўринилади.  

      2


0

.  Детерминантнинг  ихтиёрий  икки  йўлини  (устунини)  ўзаро 

алмаштирмоқ,  детерминантнинг  қиймати  ўзгармасдан  унинг  ишораси  эса 

қарама-қаршисига ўзгаради.    

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  Юқорида келтирилган хоссалардан қуйидаги натижа келиб чиқади.   

1-натижа.    Детерминантнинг  икки  йўли  (устуни)  бир  хил  бўлса, 

детерминант қиймати нолга тенг бўлади.   

 

3

0.  Детерминантнинг  ихтиёрий  йўли  (устуни)  да  турган  барча 

элементларни ўзгармас k сонга кўпайтирилса, детерминантнинг қиймати ҳам 

k га кўпайтириш натижасида, ушбу  

33

3231

23

2221

13

1211

a

a

a

a

a

a

ka

ka

ka

 

Детерминант ҳосил 

бўлади. 


Учунчи 

тартибли 

детерминантнинг 

киритилишига кўра:   1112

13

2122

23

11 2233

12

23 3113

21 32


13

22

3111 23 32

12

23 3131

32

3311 22

33

1223 31

13

21 3213

22

3111 23 32

12

23 31ka

ka

ka

a

a

a

kа а а

kа а а

ka а а

kа а а

kа а а

kа а а

a

a

a

k a a a

a a a

a a a

a a a

a a a

a a a

  Бу  Тенгликни (2) тенглик билан солиштириб  

11

1213

11

1213

21

2223

21

2223

31

3233

31

3233

ka

ka

ka

а

а

а

a

a

a

k а

а

а

a

a

a

а

а

а

 Бўлишини топамиз.  

 

40

. Детерминантнинг бирор йўли (устуни) даги барча элементлар бўлса, 

детерминантнинг қиймати нолга тенг бўлади. Бу хоссани исботи 3

0

 хоссадан бевосита келиб чиқади.  

 

50

. Детерминантнинг ихтиёрий икки йўли (устуни) ўзаро пропорционал 

бўлса, детерминантнинг қиймати нолга тенг бўлади.  

 

Исбот. Фараз қилайлик  

33

32

3123

22

2113

12

11а

а

а

а

а

а

а

а

а

 

Детерминантнинг  биринчи  ва  учунчи  йўллари  ўзаро  пропорционал  бўлсин. Унда  

13

1112

31

3233

a

a

a

k

a

a

a бўлади. У ҳолда  33

13

3212

31

11   

,

  ,

ka

a

ka

a

ka

a бўлиб.  

 

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

=

3332

31

2322

21

1312

11

aa

a

a

a

a

ka

ka

ka

 

  

 

  

 Келтирилган натижага кўра кейинги детерминантнинг  нолга тенг.   

6

0.  Агар  (3)  детерминантнинг  бирор  йўли  (устуни)  даги  элементаллар 

икки қўшилувчилар  йиғиндисидан иборат бўлса, масалан:  

 

 

                  

  

  

         

        

  

3332

31

323

2

221

21

1312

11

аа

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а 

Бўлса у ҳолда  

 

           

        


  

 

          

        


  

33

3231

3

232

22

121

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

+

3332

31

32

1

1312

11

аа

а

а

а

а

а

а

а

 

 бўлади.  Бу  хосса  (2)  муносабатдан,  яъни  3-тартибли    детерминантнинг 

киритилишидан келиб чиқади. 

 

2-натижа. Агар (3)  детерминантнинг бирор йўли (устун)ни ўзгармас k 

сонга  кўпайтириб  уни  бошқа  йўли  (устун)га  қўшилса,  детерминантни 

қиймати ўзгармайди.    

          

        

  

   

         

        

  

3332

31

323

2

221

21

1312

11

аа

аааа

а

а

а

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

 

Детерминантнинг  миноралари  ва  алгебраик  тўлдирувчилари  тушунчасини киритамиз.  

 

Айтайлик  (3)  детерминант    берилган  бўлсин.  Бу  детерминантнинг  3  

2,

  1,

k

 

ta

ik

    элементни  турган  йўлни  ҳамда  устунни  учирамиз.  Қолган 

элементлардан  иккинчи  тартибли  детерминант  хосил  бўлади.  Унга 

ik

а

  

элементнинг  минори  деб  аталади  ва  Мik

каби  белгиланади.  Масалан  (3) 

детерминант 

13

а

 элеминтни турган устун ва йўлни ўчириш  

33

3231

23

2221

13

1211

а

а

а

а

а

а

а

а

а

 

 Натижасида иккинчи тартибли ушбу  32

31

2221

a

a

a

a

М

 Детерминантнинг  ҳоси  бўлади.  Бу  берилган  детерминантнинг 

13

а

 

элементнинг  миноридир.   

(3) детерминантнинг 3 та элементни бор. Миноралар ҳам 9 та бўлади.   

Ушбу  (-1)i+k

М

ik  миқдор  (3)  детерминант 

ik

а

элементининг  алгебраик 

тўлдирувчиси дейилади ва А

ik

 каби белгиланади.                                      А

ik

=(-1)i+k

М

ik                                                                        

(4) 


  Масалан:  

 

37

2

13

4

02

1

 детерминантнинг 3

33а

 элементининг алгебраик тўлдирувчи  

 

 


 

5

3    

4

21

3

72

1

34

0

21

1

10

11

33

11

М

а

 бўлади.  

 

7

0.  Детерминантнинг  бирор  йўли  (устунни)да  турган  барча 

элементларнинг уларга мос алгебраик тўлдирувчилари билан кўпайтмасидан 

ташкил топган йиғинди шу детерминантнинг қийматига тенг.  

 


Download 1.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar