ImedijaUČni načrt predmeta / course syllabusDownload 5.12 Mb.
bet65/72
Sana19.04.2017
Hajmi5.12 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   72Temeljni literatura in viri / Readings:

 1. TEHNIKA IN ETUDE - J.STAMP Warm-up and Studies, J.SPENCER Mystery to Mastery, J.B. ARBAN 27 Modern, - F.BODET 16 Etudes de Bach, S. HERRING Orchester Etudes for advanced trumpeter

 2. SOLO SKLADBE ZA TROBENTO - A. PLOG Postcards, A. VIZZUTTI Cascades

 3. SONATE - A.FRACKENPOL Sonata, J.FRANCAIX Sonate, G.F.HAENDEL Sonata v F-duru

 4. KONCERTI –F.RAUBER Concerto, , C. CHAYNES Concerto, G.TARTINI Koncert v D-duru, J.FASCH Koncert v D-duru

 5. SKLADBE – R.G.MOUNTBRUN Sarabande et Finale, H.FRIGYES Trumpet Fantasy , M.BITSCH 4 Variationen sur un Theme de D.Scarlatti, G.ENESCO Legende, H.TOMASI Triptyque

 6. IZBOR DEL SLOVENSKIH SKLADATELJEV

 7. 7. IZBOR ORKESTERSKIH SOLOV


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe za trobento

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje zahtevnejših tehničnih elementov igre na trobenti: oblikovanje tona, intonacija, razvijanje hitrosti, tehnika izvajanja sodobnih kompozicij

 • Obvladovanje dinamičnih in agogičnih sprememb

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij od baroka do sodobnih del

 • Analitičen pristop in razvijanje uspešnih metod vadenja

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost samostojne priprave programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi


Knowledge and understanding: • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksi

 • Vrednotenje interpretacije

 • Vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri izvajalski praksi
Metode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Korepeticije (30 ur korepeticij)

 • Seminarji

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit z izborom skladb iz magistrskega dela.
Izvajalski (koncertni) del magistrskega dela mora v časovnem obsegu trajati od 50 do 70 minut. Eno delo je potrebno izvajati na pamet.
Vsebovati mora:

 1. solo skladbo

 2. večje cilkično delo

 3. priporočlijo je delo slovenskega skladatelja

 4. dela po lastni izbiri

Ocenjevalna lestvica:1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AG

Izpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. Stanko Arnold

 • Druga nagrada mednarodnega tekmovanja » Maurice Andre« v Parizu 1979

 • Nagrada Prešernovega sklada 1985

 • CD Slovenski kvintet trobil, ZKP RTV Slovenija l. 1998


UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Tuba PED-M1 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Tuba

1

1,2
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

390
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. Darko Rošker
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Interpretacija literature za tubo različnih stilnih obdobij vseh glasbenih oblik (sonate, koncerti, virtuozne skladbe, skladbe pisane v sodobnem kompozicijskem jeziku )

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta in vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela tubne literature od baroka do danes

Temeljni literatura in viri / Readings:

 1. Metode in etude W. Hilgers – Dnevne vaje, L.B. Arban – Komplet metoda

 2. M. Bordogni – Bel canto studies, C. Koprasch – 60 etud,

 3. Sonate – H. Eccles Sonata, D. Uber Sonata

 4. Koncert – Spillman – Koncert, Jager - Koncert

 5. Solo skladbe – P. Mihelčič – Sam v sobi, E. Crespo – 3 skladbe

 6. Suite – J.S. Bach – Čelo suite

 7. Spoznavanje operno simfonične in komorne literature


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe za tubo na koncertnem nivoju

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje najzahtevnejših tehničnih elementov: oblikovanje tona, intonacija, dinamika, sigurnost, artikulacija, tehnika izvajanja sodobnih kompozicij

 • Obvladovanje dinamičnih in agogičnih sprememb

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij od baroka do sodobnih del

 • Analitičen pristop in razvijanje uspešnih metod vadenja

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost samostojne priprave koncertnega programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi


Knowledge and understanding: • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksi

 • Vrednotenje interpretacije

 • Vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri izvajalski praksiMetode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Korepeticije (30 ur korepeticij)

 • Seminarji

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit.

Eno delo je potrebno izvajati na pamet.

Program mora vsebovati:


 1. Etuda

 2. Orkesterska literatura

 3. Sonata

 4. Koncert

 5. Virtuozna skladba

Ocenjevalna lestvica:

1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AG


Izpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Doc. Darko Rošker

Nagrade:


Župančičeva nagrada s Slovenskim kvintetom trobil

Prva nagrada na mednarodnem tekmovanju v Vienni (Francija) z zasedbo Jazz Brass

Diskografija:

LP Slovenski kvintet trobil

CD Slovenski kvintet trobil & Engilsh Brass

CD Slovenski kvintet trobil (SAZAS 104367)

CD Prvosrečanje Jazz Brass

CD Božično razpoloženje; Jazz Brass (WM Records)
UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Tuba PED-M2 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Tuba

2

3,4
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

390
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

doc. Darko Rošker
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja. Opravljena Tuba PED-M1
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Interpretacija literature za tubo različnih stilnih obdobij vseh glasbenih oblik ( sonate, koncerti, virtuozne skladbe, skladbe pisane v sodobnem kompozicijskem jeziku )

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta in vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela tubne literature od baroka do danes

 • Obvezni sestavni del predmeta so interni in javni nastopi, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje.
Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   72


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa