Acta de sessió del ple de l’ajuntament identificació de la sessióDownload 410.27 Kb.
bet5/6
Sana23.06.2017
Hajmi410.27 Kb.
1   2   3   4   5   6
Sr. Rotllant: El que passa és que crec que hi ha una via oberta a la possibilitat de concedir a qui vulgui municipi turístic i que em sembla que el mateix decret diu que pot ser municipi turístic qualsevol que tingui gran afluència de turistes, perquè inclús La Roca del Vallès es plantejaven ser municipi turístic, per poder obrir , però no tenen ni un hotel i en canvi tenien la possibilitat de ser-ho, perquè tenen quaranta mil o quatre-cents mil, o no sé quants visitants en La Roca Village, vull dir que ja n’hi ha de vies si hi ha interès en aconseguir ser municipi turístic.
Sr. Fauria: En tot cas, nosaltres si l’Associació de Comerç ens expressa aquesta voluntat, a vegades ho hem debatut, però ells mateixos ens han dit que de moment no toquessin res, és aquesta la voluntat de la junta, si hi hagués algun canvi d’opinió i hi hagués la voluntat, per part de l’Ajuntament no tindríem cap problema.
Sr. Veciana: Només per fer un apunt, quan ens vam reunir amb campanya electoral l’Associació de Comerç van dir que sí, que els interessava delimitar el radi d’influència del mercat, perquè ara estant obrint en diumenge, però obren en fals, perquè no es podria fins que es delimités aquesta zona d’influència en el mercat.

Pel que jo vaig entendre sí que hi havia un interès per part de l’Associació.


Llavors podríem reunir-nos amb l’associació, el complicat és delimitar el radi, ja hi estic d’acord, però ells deien que estaria bé seure’ns, i si no s’arriba a una proposta satisfactòria, es queda com està ara, però ells sí que tenien la intenció de mirar de fer-ho per poder obrir els dies de festa, els diumenges, sense estar amb fals.
Sr. Fauria: Seguirem parlant amb les diferents reunions que tenim amb l’Associació que no hi hagués un canvi d’opinió, ho valoraríem, que no és fàcil.
Sr. Rotllant: En Carles em va passar l’informe de la depuradora, el del setembre, el de l’octubre no l’he rebut. He vist que parla de dues incidències molt clares: una és la que ja vam parlar en l’altre Ple, del cable i de l’aigua que s’abasteix des del pavelló a la depuradora, en l’informe parla clarament que s’hauria de solventar perquè pot arribar a deixar la depuradora sense llum o aigua i llavors incidir directament en els resultats biològics, per tant és un tema que recomanen posar-hi marxa, i l’altre és la gran entrada de sorres que hi ha en la depuradora, que diu literalment: “que provoca un col·lapse total dels tres pous d’entrada embús de les canonades de les bombes d’impulsió i tot el pretractament de l’EDAR, afectant directament al correcte funcionament”. Aquí jo entenc que van tenir una reunió amb vosaltres us van demanar tant sols que agilitzéssiu un permís per poder entrar càmeres i identificar on hi ha aquestes entrades de sorra i solucionar-ho, suposo que pot portar greus problemes a posteriori si no s’hi posa mà quan abans millor.
Sr. Testart: Ja hi estem treballant amb el tema, jo també et vull recordar que aquest tema ja ve des del març, a principis d’aquest any, és un tema que ja ve pendent de l’altra legislatura, que ja s’havien fet tot un seguit d’actuacions i de despeses que no van resoldre res, i ara la partida pressupostària havia acabat.

S’està parlant amb l’ACA per veure si es pot ampliar, apart d’això ara sí que prioritzarem el tema dels col·lectors, no ja a nivell de la zona de Saleta, sinó tot el tema del que és el poble, Mas Garriga i altres llocs perquè l’entrada de sorres és important.


Sr. Rotllant: El tema pressupostari, d’acord que segurament no són moments, però si es va fent una pilota llavors sí que no ho atraparem pressupostàriament, perquè entenc que el mateix informe ho diu que les conseqüències poden ser molt més greus que la deficiència que hi ha actualment.
Sr. Testart: Et repeteixo, que al no haver-hi partida pressupostària que ja s’havia esgotat aquest any, el contracte amb el contractista es va fer ja fa cinc anys, ja estava pactat així, ara sí que farem un esforç de la partida de millores, una part anirà destinada a això.
Sr. Rotllant: Robert, en els assumptes d’interès del Ple passat parlaves que el 19 de juliol vas tenir una reunió de l’ICO sobre el crèdit, era una mica saber de què havia anat.
Sr. Fauria: Jo vaig dir que havia anat a parlar amb el responsable de l’ICO, perquè l’ICO treia noves línees de finançament pels Ajuntaments, que ja sabeu que hi havia aquella nova línea i parlar de com estava aquest tema i ens va expressar la voluntat de que hi havia des de l’ICO de treure noves línees de finançament.

Les condicions del crèdit que teníem que es van fer fa “años a”·, amb la situació actual imagina’t tu el 0,5%, tant sols això, doncs, crec que està prou bé.


Sr. Rotllant: Moltes vegades, o sovint, passa que parts de la població queden amb problemes d’enllumenat, a Cal Sastre passa sovint. Crec que a l’aparcament del Serrat del Gall, dies enrere no hi havia llum, ara tant sols va una farola, ahir hi havia problemes a la Plaça Guilleries, també va estar un parell d’hores sense llum, no sé si tot és el mateix problema, si són problemes de companyia, locals, de manteniment...
Sr. Xandri: Tot el mateix problema no, aquelles faroles que hi ha al Serrat del Gall són de placa solar, no sé si està massa perfeccionat com perquè els dies que no hi ha massa sol allò carregui perquè faci llum tota la nit.

Els altres aquests dies ens ha plogut, hem tingut molta humitat i com que hi ha línees que ja són una mica obsoletes, en Vinyes, el lampista de l’Ajuntament, està fent un repàs de tot i agraïm la col·laboració de la gent que ens ho diu. L’altre dia hi va haver un problema al C/Dr. Soucheiron, aquesta setmana passada, sembla ser que va ser degut a les rates en aquest cas, però no d’ara, sinó que ja estava rossegat i amb la humitat ha saltat també una fase d’aquell carrer.En fi, Hi estem a sobre i agraïm molt que la gent dels barris ens diguin: - Això passa cada dos dies, o passa cada dia- De moment no veiem que hi hagin problemes molt repetitius, un dia passarà en un costat i un altre dia passarà en un altre, però en principi no té cap valoració com per dir que és un problema que se’ns repeteixi molt. Potser ara ha estat conseqüència de tots aquests dies de pluja, però de moment hi estem a sobre, ho estem vetllant.
Sr. Rotllant: Bé aquests eren problemes puntuals, però el que sí m’ha arribat és que sovint passa a Cal Sastre, us demanaria podeu esbrinar perquè està passant i posar-hi mà.
Sr. Xandri: Bé ja m’ho apuntaré i mirarem de fer-hi un seguiment.
Sr. Veciana: perdó, és que jo m’havia deixat les de la regidora de participació. L’enquesta del butlletí que es va fer sobre Festa Major a veure que se’n farà dels resultats, si em pogués dir: Quanta gent va respondre; si es redactarà un document amb les conclusions que se n’han tret i les accions que es duran a terme a partir de la mateixa; què es farà amb aquesta enquesta i si podria tenir accés a les dades de quanta gent ha respost i de les respostes que hi han hagut.
Sra. Pagespetit: De moment, com que hi ha temps per contestar l’enquesta fins a finals de desembre, esperarem, ja et diré quanta gent ha respost. De tota manera durant el desembre farem una mica de promoció perquè la gent s’animi a fer-la.
Sobre les dades que obtindrem, ho tractarem a diferents àmbits, perquè hi ha separat la zona infantil, la zona jove, i els resultats de la zona jove, per exemple, els debatrem amb la comissió de barraques, cada àrea la treballarem amb la gent corresponent .
Sr. Veciana: Entenc així que s’agafaran els resultats de l’enquesta, es reunirà cadascú amb el seu àmbit, i hi haurà un document de conclusions i accions que es derivin d’aquesta enquesta.
Sra. Pagespetit: Farem un anàlisi de les enquestes i farem un document amb els resultats, ho penjarem a la web també, cap problema.
Sr. Veciana: Doncs demanaria que quan s’acabi el desembre se’ns permeti tenir accés a la informació de les respostes, el número i després els documents que se’ns derivin per actuacions futures.
Sra. Pagespetit: Aquesta informació la penjarem a la web i també us la passarem.
Sr. Veciana: Igual que li deia a en Xandri pels números de la Festa Major, si em poguessis fer arribar els números de l’Embruix, que te’ls vaig demanar en l’altre Ple. No em corre ni menys ni més pressa, és per no deixar-ho així sinó que quan puguis me les passis.
Sra. Pagespetit: Em sap greu perquè justament el divendres després del Ple vaig dir que te’ls passessin, no sé que ha pogut passar, jo pensava que els tenies, perquè justament l‘endemà, al matí, ja vaig donar odres de que te’ls enviessin, és estrany que no t’hagin arribat. De tota manera demà també miraré de que els tinguis.
Sr. Veciana: Perfecte, gràcies. I per últim, em sembla, i no sé si és ben bé veritat, o no, que hi ha hagut una reorganització de l’Escola d’Adults, en qualsevol cas, si és cert, si me l’he pots explicar, i si em poguessis passar els cursos que hi ha actius i el nombre d’alumnes que hi ha a cada curs.
Sra. Pagespetit: Sí, l’única reorganització que hi ha hagut és que hem prescindit de la figura del coordinador, ara la coordinació de la gestió va des de la casa de Cultura, des del personal tècnic de cultura i la coordinació dels cursos la porto jo mateixa, des de la regidoria, i ens reunirem un cop cada trimestre amb els professors per coordinar els cursos, però la gestió ja es porta dia a dia des de la Casa de Cultura, és l’única diferència que hi ha. I pel tema dels números de cursos i dels assistents, això cap problema, també ho tenim, ja t’ho passaré.
Sr. Moragas: Laura, ara que hi ets, et vaig preguntar en l’altre Ple el tema del Casal per a Joves que ara es treballa des de la Casa de Cultura. A veure si està funcionant bé, si voleu continuar així, si tornareu a la ubicació anterior i si és que no hi torneu, si amb l’edifici hi ha pensat fer-hi alguna nova actuació.
Sra. Pagespetit: De moment, a hores d’ara, l’edifici no tenim pensat si hi tornarà el Casal per a Joves o si s’hi farà alguna altra cosa, de moment encara no ho sabem. Sí, que totes els accions que es feien des del Casal per Joves, es fan perfectament des de la Casa de Cultura. A més, a més, amb l’avantatge que com que a la Casa de Cultura hi ha més tècnics i el tècnic de joventut no fa jornada complerta, tots els buits d’horaris els poden abastir també els altres tècnics. És una millora i de moment està funcionant perfectament allà, no hi ha cap problema.

El tema del Casal per Joves si fem un bon projecte de joventut, que necessitem una àrea expressament, potser sí que el tornarem a obrir.


Sr. Garriga: Arrel del decret d’alcaldia en el que es contracta el vigilant de la zona esportiva fins el conveni amb l‘UFEC, ens hauríeu de fer cinc cèntims, no sí si el regidor d’esports sobre aquest conveni.
Sr. Santaugini: Bé, el conveni amb l’UFEC encara no el podem publicar perquè s’està negociant, la conseqüència d’aquest decret d’alcaldia és degut a les negociacions que s’estant portant a terme amb l’UFEC, que bàsicament a trets generals, és que estem intentant que ens gestionin tot el que és l’àrea esportiva de baix el poliesportiu, però rebaixem els costos, i és una negociació que és difícil, perquè gestionaran molt més, amb menys, i la negociació està oberta i ara estem tancant els últims detalls, quan la tinguem tancada ja se us facilitarà la informació.
Sr. Garriga: Estaria bé que informéssiu, sempre se us podria donar un cop de mà en aquesta sèrie d’històries, hi ha moltes altres empreses que també podrien arribar a treballar. A vegades s’ha de mirar tot, s’ha de mirar, sobretot el diners i es podria arribar a treballar amb altres propostes.
Quan vam aprovar les ordenances fiscals, això va per tu, Carles, no és costum publicar els preus públics de l’Escola Bressol i alguns altres. Al respecte. -Ja teniu preus nous o com ho teniu?.
Sr. Testart: De moment encara no hem valorat el tema dels preus nous. De cara a l’any vinent el que sí que es farà, aviat, a no molt tardar, per poder-ho entrar als pressupostos de l‘any que ve, però de moment està igual.
Sr. Garriga: Una altra pregunta per ensenyament. Nosaltres en la legislatura passada vam estar treballant molt de temps amb el Departament d’Ensenyament o d’Educació pel tema de l’Escola Guilleries que s’havien de fer reformes, una escola de setanta no sé quants anys i es va dir que s’hi estava treballant, era una mica a veure com està el procés de la remodelació o de l’adequació de l’escola Guilleries que estava ja previst des de fa dos anys.
Sr. Testart: Joan, aquest tema no l’hem tocat més, l’hem deixat aparcat, perquè teníem altres prioritats, el tema de tot el que s’hi ha fet a principis d’any, això sí que s’ha anat conservant tots els edifici, però del tema de l’ampliació no s’ha tocat res, ja es va donar també informació a Consell Escolar Municipal que l‘Anna també ens va fer un comentari al respecte.
Sr. Garriga: Llavors, hi anirem insistint.

Des del públic l’Anna Vernedas va fer la pregunta de com estaven les obres de la Residència, és una pregunta que la farem Ple sí, Ple també, per veure com ho teniu.


Sr. Fauria: Les obres de la Residència estant gairebé acabades, l’única cosa que falta és acabar d’equipar el mobiliari i estem mirant la manera de finançar-ho tot, anem justos de diners. Esperem treure ajuts per acabar d’equipar el mobiliari, la inversió és important, és tota una planta i s’ha d’equipar el menjador..., però bé, ho estem treballant. Hem anat a la Diputació, el dia que va venir el Conseller també li vam dir, hi ha una ajuda que arriba des de la Generalitat, però no acaba de cobrir tot, ho estem treballant.
Sr. Garriga: Som conscients de l’esforç que significa això, però una mica a veure si teniu un “tempus”.
Sr. Fauria: Voluntat i també parlant-ne amb SUMAR, que ja saps que ho estem treballant, SUMAR és qui gestiona la Residència, la voluntat és d’obrir-ho, el que passa, és que també hem de mirar de quina manera es pot fer per aconseguir la possibilitat de tenir més places concertades, que això també és difícil, perquè els recursos públics en aquest aspecte també estant una mica retallats, i obrir-ho per places no concertades l’ocupació també és difícil.

Però el primer que hem de fer és acabar-la, falta poc, però falta acabar d’aconseguir aquests recursos i que en aquests moments és complicat trobar subvencions grans per equipar-ho, esperem, ho farem quan més aviat millor, aquesta és la voluntat, no puc donar una bona notícia de dir: -Hem aconseguit finançament-.


Aquests moments acabar-ho d’equipar representa un esforç important. Hem de veure també el tancament de l’any a la Residència com ha anat, que la setmana que ve o l’altra ens han de passar els números i que també us els passarem, i si cal farem una reunió de tots per parlar-ne, no hi ha cap problema.
Sr. Garriga: Una altra cosa, no sé si és per tu Núria, o per tu Robert, que ha quedat així una mica que no se sap que passa són els pisos de Can Culí . S’havia de fer una convocatòria nova, al final no es va fer. – Com està això?-
Sr. Fauria: Sí, també ho estem treballant. La Generalitat ha desencallat ja molts pisos, han fet un treball d’un any per desencallar tost els pisos que tenien adjudicats o que tenien per adjudicar arreu de Catalunya, Sant Hilari som un d’ells, i ara, properament, ja farem una explicació a nivell de tot el poble per veure la manera de tirar endavant aquests pisos de Can Culí i la proposta que farem. Ho mirarem d’agafar des de l’Ajuntament.
Sr. Garriga: Canvieu les propostes que hi havia: el tema de lloguer a 10 anys, amb dret de compra, amb 10% d’ingrés del propi arrendament, perquè cada vegada que canviem, això es va allargant, i és una llàstima perquè –Hi han tres usuaris ara?-.
Sr. Fauria: Sí, tres.
Sr. Garriga: S’hi podria fer un bon veïnatge, perquè ara el carrer està bé, per dir-ho d’alguna manera, l’exregidor d’obres s’hi va fer molt i ha quedat bé, doncs acabar d’omplir aquells pisos, és que sinó no té sentit gastar-se tants diners per tenir-los buits. Jo crec que és una cosa que hi heu de treballar amb una mica de cura.
Sr. Fauria: Jo crec que abans d’acabar l’any ja podrem fer una proposta, els preus baixaran molt, ara no vull exagerar, però seran uns preus molt assequibles, i hem de valorar qui ha de tenir prioritat, evidentment, agafarem la línea que ja hi havia fins ara i es donarà prioritat a les persones del poble, que faci temps que resideixen a Sant Hilari i que tinguin necessitats, i desencallar, perquè no té cap sentit haver fer tants pisos i no omplir-los.
Sr. Garriga: Tot i que ara ja hi tenim poc, o gens a veure, a tall d’informació si vosaltres la sabeu, els altres pisos, els de Can Fontané. – Se sap alguna moguda?.
Sr. Fauria: Sí, també ho hem estat mirant , allà hi ha un problema que per llogar, els costos que van tenir és complicat, estant intentant de vendre-ho, és el que ens ha arribat, però la venda, avui en dia, hi ha tant d’estoc que és molt difícil i nosaltres potser també els hi farem una proposta, però primer hem de començar per aquests, a veure com va, i si anés bé, els hi faríem la mateixa proposta, però encara no ho podem avançar perquè estem esperant que la Generalitat, la mateixa Generalitat va als diferents municipis que tenen pisos, ja en han avançat una idea de preus, són molt baixos, però ens han dit que ho tenien d’acabar d’estudiar i abans d’acabar l‘any sí que s’han compromès a passar-nos-ho.
Sr. Garriga: Més que res això ho dèiem per intentar lligar-ho una mica amb la moció que nosaltres hem entrat de tenir pisos, de fer una petita borsa de pisos, per urgències, que tingueu en compte tota aquesta sèrie de punts que nosaltres hem entrat en la moció.
Sr. Fauria: Bé, ho tindrem en compte, això sí, donat que la moció l’hem aprovada tots per unanimitat.
Sr. Garriga: Ja que tenim l’immoble doncs aprofitar-ho.
Sr. Moragas: Robert, el tema que vas comentar en el passat Ple, del metge, en cas de nevades que tenies un cert compromís. - Com està?-. Si aquest compromís s’ha fet més oficial, etc.
Sr. Fauria: Jo tinc el compromís i us ho vaig dir en l’últim Ple de que en cas de necessitats, en cas d’emergències, aquí, a Sant Hilari, hi hauria el mateix que us vaig dir a la comissió del CAP, no tinc res més a dir, el mateix que vaig dir en l’últim Ple.
Sra. Gallardo: Aprofitant que el comentari l’ha fet en Toni, intentaré fer la pregunta curta i espero que la resposta sigui el més acurada possible: -Per què aquest Ple constituït amb data 11 de juny del 2011, no ha aprovat les dedicacions de l’alcalde i els altres regidors, si és que hi ha alguna dedicació, si no hi ha dedicació, si n’hi ha de parcial, si n’hi ha d’exclusiva, etc., etc?.
Sr. Fauria: Això ho vam contestar a l’últim Ple.
Sra. Gallardo: Article 50 - Reial Decret 2568/1986, etc.,etc. correspon al Ple, una vegada constituït, conforme el disposat a la Llei Electoral etc., etc. aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, etc., etc., determinar el numero i característiques de personal, etc., etc., Aprovar l’oferta anual de treball públic, etc., etc. – No creu que tingui cap relació?- pregunto.
Sr. Fauria: Ja ho vam contestar en l’últim Ple el que pensàvem sobre això.
Sra. Gallardo: Correcte.

Per què no ha aprovat el Ple de l’Ajuntament, repeteixo, constituït l’11 de juny del 2011 les indemnitzacions, si és que són indemnitzacions, les retribucions, si és que són retribucions, fixes i extraordinàries que cobren els que he esmentat?


Sr. Fauria: Ja ho vam explicar en l’últim Ple.


Sra. Gallardo: Article 75.4, en aquest cas de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local de l’any 1985, els membres de la Corporació Local poden percebre indemnitzacions per les despeses ocasionades, etc. , etc. per a l’exercici del seu càrrec segons les normes d’aplicació de les Administracions Públiques i les que desenvolupin segons aprovi el Ple de la Corporació.

Bé, és que em sembla bastant evident que el Ple de la Corporació surt a tot arreu i l’inici del mandat també, no sé si es pot interpretar d’una altra manera o ho seguiu interpretant igual.


Sr. Fauria: És que ja ho va aprovar el Ple de la Corporació.
Sra. Gallardo: Constituït amb data 11 de juny del 2011, aquest Ple no ha aprovat res.
Sr. Fauria: El Ple de la Corporació ja ho va aprovar i a més a més ja ho vam explicar en l’últim Ple.
Sra. Gallardo: Bé, ho torno a dir per última vegada, aquest Ple no ho ha aprovat.

Faig una altra pregunta. La contractació del coordinador d’àrees de l’Ajuntament és una...., bé, depenent del decret d’alcaldia que es va signar a la contractació d’aquest càrrec es fa referència a uns articles jurídics pels quals interpretem que es tracta de personal laboral interí no permanent. Voldria confirmar si es tracta d’aquest tipus de personal.


Sr. Fauria: De la mateixa manera que vam explicar en l’últim Ple, hi havia una vacant a l’Ajuntament, una persona que va plegar, aquesta persona va entrar cobrant el mateix sou que cobrava aquella vacant i jo també dic que la voluntat d’aquest Ajuntament no és agafar una persona i mirar de col·locar-la dins l’Ajuntament com a personal laboral, i també ja hi vaig explicar en aquest Ple.
El que sí que s’ha fet és aprofitar aquesta vacant per contractar una persona que pugui fer la mateixa funció, i sí que et dic, i t’ho reafirmo, que aquesta persona, si aquest equip de govern més endavant no hi és, d’aquí a uns anys, evidentment marxarà, no tenim la voluntat de crear aquesta plaça per ell, això està clar, però sí que hem aprofitat una vacant laboral per poder fer la contractació, i això em sembla que ja ho vaig explicar en l’últim Ple, no cal d’insistir-hi.
Sra. Gallardo: El decret de l’alcaldia que acabo d’esmentar firmat per l’alcalde el dia 29 de juliol del 2011, indica que la contractació d’aquest càrrec és donant-se raons de màxima urgència i de necessitats del servei. Aquestes raons s’han de justificar demano si ho pot justificar, donat als adjectius en concret: urgència i necessitat.
Sr. Fauria: Nosaltres considerem que era urgent i necessari.
Sra. Gallardo: Correcte.

Article 214/1990, bé, és que vaig fent servir la Legislació perquè vegin que no m’ho invento, article 98.1 del decret 214/1990 del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals. Es pot nomenar personal sense observar el tràmit de convocatòria pública quan es tracti de provisió de llocs de treball pels quals existeix una màxima urgència la qual s’ha de fonamentar, cosa que no han fet, en aquests casos se n’ha de donar compte al Ple en la primera sessió que es tingui, cosa que sí que es va fer, 98.2 el temps màxim de serveis a prestar en virtut de nomenaments produïts de conformitat amb aquesta urgència no pot accedir als tres mesos.


Sr. Fauria: Agrairia que fessis les preguntes seguides perquè les contestaríem seguidament, perquè sinó aquella brevetat que demanaves al principi no la tindrem. Jo ja t’he contestat de la mateixa manera que el l’últim Ple. -Hi ha alguna altra intervenció sobre aquest punt?

Sra. Gallardo: Sí, sí n’hi ha varies.


Sr. Fauria: Però és el mateix? .
Sra. Gallardo: Bé, és que no m’estàs contestant res del que t’estic demanant.
Sr. Fauria: A mi m’agradaria que em preguntessis una sola cosa i et contestaria. – És quelcom més sobre això?- perquè no penso contestar res més si és sobre això, anar repetint el mateix. Hi ha alguna altra intervenció?.
Sr. Veciana: Cada pregunta és diferent, cada pregunta demana coses diferents.
Sr. Fauria: Hi ha alguna altra pregunta?.
Sra. Gallardo: Sí, sí.

Sra. Gallardo: D’aquest tema ja no en puc fer-ne més?

Tinc altres temes també.
Sr. Fauria: Doncs, intervenció del públic?
Sr. Veciana: No, no, jo tinc.
Sr. Fauria: Les intervencions teves ja les has fet.
Sr. Veciana: Jo tinc una altra intervenció partint del que s’ha parlat.
Sr. Fauria: En tot cas no en dono la paraula i em sap greu haver-ho de fer.
Sr. Veciana: Tal com et vas posar tu en l’última legislatura noi! i ara treus la paraula.
Sr. Fauria: Sí, sí aquí jo crec que s’ha de ser ben educat i no voler...
Sr. Veciana: Si jo ho sóc de ben educat, demano si us plau l Sr. Alcalde si em deixa fer una intervenció.Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa