Acta de sessió del ple de l’ajuntament identificació de la sessióDownload 410.27 Kb.
bet2/6
Sana23.06.2017
Hajmi410.27 Kb.
1   2   3   4   5   6

7. MOCIÓ DEL PIG-E SOBRE LA CONTINUACIÓ DEL PROCÉS DE CREACIÓ DEL POUM


Sr. Fauria: Sr. Secretari si vols llegir la moció.
Sr Rotllant: Sí, sí ens hem proposat estalviar-li la feina i el sou.
(En l’expedient consta la moció presentada pel grup PIG-E quin redactat literal és el següent:

MOCIÓ DEL PIG-E SOBRE LA CONTINUACIÓ DEL PROCÉS DE CREACIÓ DEL POUM


En l’anterior legislatura ja es va començar a tramitar el procés de creació del POUM i en aquells moments ja comptava amb l’acord de les diferents formacions polítiques que representaven al municipi.
Seguint amb aquest procés, en el passat ple municipal del dia 30 de setembre del 2010 el punt vuitè, que era la Creació d’un consell assessor d’urbanisme i política territorial de Sant Hilari Sacalm, es va aprovar per unanimitat.
En la present legislatura segueixen representant a la ciutadania les mateixes formacions, malgrat que el número de regidors i l’alcaldia no està a les mateixes mans, entenem que la necessitat que va ser atesa a l’anterior legislatura hi segueix essent en l’actualitat.
Des del PIG pensem que la redacció d’un nou planejament urbanístic és imprescindible per al futur de Sant Hilari, com ja vam expressar repetidament en l’anterior legislatura.
Creiem també que el moment actual és propici per a l’elaboració del nou planejament urbanístic, considerant que la baixada de l’activitat immobiliària en facilita la seva redacció.
Considerem així mateix que la importància de la redacció del POUM està per sobre de possibles problemes econòmics derivats de l’actual crisi.
Per altra banda l’elaboració del POUM requereix d’un marge de temps dilatat per poder-se dur a terme amb la màxima ambició i possibilitats d’èxit i d’adequació del planejament a les necessitats actuals i futures de la societat de Sant Hilari.
Per tot això i en base als motius exposats, el grup municipal del PIG proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS


  1. Instar a l’actual equip de govern a continuar amb la feina començada la passada legislatura. Això vol dir accelerar la creació del consell assessor d’urbanisme i política territorial, tal com es va aprovar per unanimitat en l’anterior mandat.
  1. Que el termini de creació del consell assessor de política territorial no s’allargui més d’un mes a partir de la data d’aprovació d’aquesta moció.
  1. Que els grups polítics, les entitats interessades i els mateixos particulars que hi puguin estar interessats, tinguin l’oportunitat de participar en aquest procés.
  1. Que l’actual equip de govern doti dels recursos corresponents - no necessàriament econòmics - per tal de continuar amb els tràmits per a l’elaboració del nou POUM.”)

Aquesta moció parteix de que en l’anterior legislatura hi havien els tres grups polítics que actualment també conformen aquest Ple, per tant amb la mateixa representació van iniciar ja el procés de creació del POUM, es va crear un Consell Assessor d’Urbanisme, que també en la constitució d’aquest Ple, ja cada partit va designar els seus representants en aquell Consell Assessor d’Urbanisme, per tant en principi aquest procés sembla que se li vol donar una continuïtat, el que passa és que des del PIG creiem que és important començar-lo quan abans millor, ja que és un procés llarg i costós que necessita el seu temps, i que val la pena fer-ho a principis de legislatura, més que res perquè a finals sempre hi poden haver interessos creats, a vegades electoralistes.


Ara també és un moment que el mateix sector ho permet, al haver-hi molta tranquil·litat en el sector immobiliari segurament també hi haurà menys pressions de caire especulatiu. Com que pensem que és un bon moment per donar continuïtat i tirar endavant aquest procés hem entrat aquesta moció, on no fem res més que demanar això, que el que es va començar en la legislatura passada i on tothom hi estava d’acord, que ens hi posem i ho fem quan abans millor.
Sr. Garriga: Des d’Esquerra, evidentment, que hi estem a favor, perquè com has dit molt bé tu ja s’hi havia començat a treballar en la legislatura passada, que al final es va acabar la legislatura, més que res, no hi vam esser a temps de fer-ho.

S’havia començat a treballar, sí que teníem un consell assessor o consell urbanístic, no me’n recordo del nom.

Una mica el que pretenem nosaltres és que tingui continuïtat, que ho tirem endavant de la manera que correspongui, i suposo, que hi ha una legislació -No Sr. Secretari que marca els passos que hem de fer per realitzar cadascuna de les actuacions amb el tema del Pla Urbanístic?
Jo només volia fer una pregunta en el punt tres que diu:

“Que els grups polítics, les entitats interessades i els mateixos particulars que hi puguin estar interessats, tinguin l’oportunitat de participar en aquest procés.“

Pregunto, perquè aquí em perdo, el procés de participació que marca el propi... és això no?- No entenia ben bé si era abans o després, o quan era.
Seguint els processos de participació, jo crec, i suposo que ho creu tothom, que el POUM ha de ser del més participatiu que hi ha d’haver, perquè afecta molts interessos particulars i generals, i en principi estem d’acord gairebé amb tot.
L’única cosa que fa un parell de dies precisament parlant amb tu Jordi, donant-li una mica de voltes, me’n recordo que el POUM val molts diners, i la veritat, nosaltres des del grup d’Esquerra, amb l’experiència que tenim, jo no vull fer propaganda de ningú, però amb l’experiència que tenim quan vam fer l’escola bressol, crec que seria bo pensar que els tècnics del Consell Comarcal poguessin elaborar aquest POUM. Segurament ens estalviaríem molts i molts de diners, tingueu-ho en compte.
Sr. Veciana: És pel del punt número tres, és per al·lusions Robert.
Sr. Fauria: Sí, però deixem intervenir i després et passaré la paraula. Nosaltres també hi estem d’acord en donar continuïtat al POUM, i de fet, al principi de la legislatura ja vam crear la Comissió amb dos representants de cada grup.
Jo una mica, amb la línea que deia en Joan Garriga, veig bé que es puguin iniciar contactes amb els tècnics del Consell Comarcal, que són gent preparada i que ho poden fer perfectament. A més durant aquesta legislatura ja tenen experiència de fer POUMs d’altres municipis.

En el sentit de la moció bàsicament tots hi estem d’acord, en l’única cosa que potser no hi estem és en segons quins punts, com a l’hora de determinar que abans d’un mes les entitats interessades i els mateixos particulars, que puguin estar interessat, tinguin l’oportunitat de participar.

Evidentment en un POUM hi ha una participació de tot el poble, això hi serà, i el mateix POUM ja determinarà els processos de participació ciutadana. Vull dir que és un procés. Jo aprofitaria doncs aquesta oportunitat que tenim des del Consell Comarcal que ens ho poguessin fer. Jo donaria una mica la mà estesa al que ha dit en Garriga.
Sr. Veciana: Sí el que ha dit en Joan sobre el punt núm. tres els processos participatius són obligatoris, el que passa és que es poden fer més o menys extensos, amb més o menys voluntat política per fer-los.

El fet de fer constar aquest punt aquí és per intentar, i que quedi reflectit ja des del principi, que hi hagi una ambició política, perquè el procés de participació existeixi en la seva màxima expressió, i fent-se’n dos, si pot ser: un al principi, per definir les línees generals i un més endavant, per concretar més temes.


L’única voluntat de posar-ho aquí és per deixar clar que volem que el procés participatiu sigui ambiciós. Per la resta, si enlloc d’un mes vols posar dos no crec que hi hagi massa problema, però sí, que crec que hi hauria d’haver el compromís que això segueix endavant en un temps raonablement curt, perquè portem gairebé mig any de legislatura, queden tres anys i mig i sabem que això triga temps, doncs , posar-nos a la feina el més aviat possible, per com ha dit en Jordi, és un procés que porta temps i que quan abans s’acabi millor.
Sr. Fauria: Nosaltres en tot cas si us sembla bé posem fil a l’agulla perquè el Consell Comarcal ja pugui començar i mirar-ho. Ja demanaré als tècnics que em presentin una proposta i que ja puguem en el proper pressupost de l’any vinent incloure-ho. Si us sembla bé ho faríem així.
Sr. Veciana: No, el que diem a la moció és que s’aprovi la creació, que es reuneixi la comissió per crear el Consell Assessor de Política Territorial a Urbanisme, això és el que demanem a la moció, que és el pas on estàvem.

Després es pot avançar en demanar als tècnics del Consell Comarcal que ens ajudin, que facin ells la proposta tècnica i el que sigui, però el que diu la moció és que es reuneixi la comissió per crear el Consell Assessor de Política Territorial.


Sr. Fauria: És que hem creat la comissió de comissió. Nosaltres volem anar ràpid, de la mateixa manera que ho definiu, anem per feina, doncs la nostra proposta és que des del punt que hi ha acord polític, que hi han dos regidors de cada grup, no tenim majoria, som dos, dos i dos, doncs tirar endavant, que ens facin una proposta a nivell del Consell Comarcal.
Després la mateixa proposta ens determinarà qui ha de formar part amb una possible participació, Consell Assessor o el que calgui. Més que tot és per no començar a crear comissions sobre les altres comissions, aquesta és la proposta que faríem.
Sr. Veciana: No, no, no estic d‘acord, és a dir, el que s’ha de fer no són comissions per més comissions i per més comissions, hi ha d’haver un Consell Assessor d’Urbanisme i s’ha de decidir qui forma part d’aquest Consell, no és que creem dos òrgans paral·lels, un de sobrer.

Un es reuneix poquet per decidir les persones que hi hauran en aquest Consell i el Consell Assessor, després, és el que treballa. No és que vulguem crear més òrgans, però que si hem de reunir un Consell Assessor sapiguem a qui s’ha de reunir.


Nosaltres el que diem és que s’ha de decidir les persones que formaran aquest Consell de Política Territorial, que seran les que després començaran a avançar, juntament amb l’Ajuntament, que és el principal impulsor en la redacció del POUM i en buscar els tècnics del Consell, i el que sigui, però el que demanem en aquesta moció és crear el Consell Assessor de Política Territorial.

Sr. Fauria: La teva voluntat és més que tot crear el Consell Assessor no pas fer el POUM.


Sr. Veciana: El que volem és fer el POUM d’una manera ordenada.
Sr. Fauria: Les coses ordenades es fan ordenadament.
Sr. Veciana: No perquè els terminis a la Llei estan claríssims i s’ha de crear el Consell Assessor de Política Territorial.
Sr. Fauria: Jo no dic que no s’hagi de crear el Consell Assessor de Política Territorial, jo dic que si encomanem aquesta feina des del Consell Comarcal i comencem a treballar sobre aquest aspecte, ens determinarà qui ha de formar part de la possible participació, qui ha de formar part en aquest Consell Assessor.
Sr. Veciana: Això no ho diuen els tècnics.
Sr. Fauria: Això ho dirà la proposta que farem i que podem aprovar aquí, i després determinarem qui n’ha de formar part, quants tècnics, quines persones i això ho valorarem.
Sr. Veciana: Aquesta és la vostra proposta, la nostra és la que surt a la moció: que es reuneixi la comissió per crear el Consell Assessor de Política Territorial, aquesta és la proposta que hem de portar a votació.
Sr. Fauria: Jo el que proposo és posar fil a l’agulla i encarregar aquesta proposta al Consell Comarcal.
Sr. Garriga: des del grup d’Esquerra el que sí estem d’acord amb el PIG és la rapidesa, em perdo una mica amb la nomenclatura dels Consells, però sí que el que demanem és celeritat, i que també quedem entre tots, qui formarà part de què.
Però celeritat sí que en demanem perquè també “mea culpa” vam anar molt a poc a poc l’altra vegada, i va anar com va anar, es va acabar la legislatura, la celeritat és el que veiem més important perquè es tiri endavant el més aviat possible el POUM.
Sr. Fauria: Per marcar celeritat, que més ràpid que posar-hi fil a l’agulla, demanar una proposta i a partir d’aquesta proposta començar-ho a treballar.
Sr. Veciana: Això no és celeritat, això és fer les coses mal fetes, Robert, això és la meva opinió.

Sr. Fauria: El POUM tenim tres anys per anar-lo debatent, i jo no sé si inicialment seran ben fetes o mal fetes, el que sí que es farà és un POUM nou. Hi ha la voluntat de tots els grups polítics de fer un POUM, i no es farà amb un mes, es farà en tres anys.


Sr. Veciana: Amb dos o amb quatre, no sé.
Sr. Fauria: Hi participarem tant com vulguem. Hi intervindrà tothom que l’afecti, tot el poble i totes les entitats, no vulguem anar més enllà que això.

Sr. Veciana: És que no volem anar més enllà, volem començar les coses de la manera més ordenada, tu ja vas directament saltant-te Esquerra i a nosaltres a parlar amb els tècnics del Consell Comarcal. Nosaltres diem: reunim-nos la gent del poble, diem que és interessant que estigui al Consell Assessor d’Urbanisme i comencem les coses ben fetes, no comencem per la teulada.


Sr. Fauria: La proposta no ha estat meva, la proposta ha estat d’Esquerra d’aprofitar amb l’experiència de la Llar d’Infants.
Sr. Veciana: Evidentment, nosaltres també ho volem fer així. Ens reunim la comissió, creem el Consell i el Consell demana el suport dels tècnics i fem les coses de manera ordenada, que és com s’han de fer .
Sr. Fauria: En tot cas jo demanaré una proposta, perquè la puguem tenir.
Sr. Veciana: Tu ets l’alcalde, tens llibertat per demanar propostes.
(algú demana que és el POUM però no se sent en la gravació)

Sr. Fauria: El POUM és la modificació i el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.


Sr. Veciana: On es decideix les zones urbanitzables, les que són equipaments, també va bé per fer reserves de sòl per equipaments futurs, ja ho explico per la gent que estigui escoltant i que no ho sàpiga, declarar les zones urbanitzables, les no urbanes, en definitiva tot el que ordena les zones del poble, és a dir, pot ser que n’hi hagin que canviïn que no són urbanitzables i que després ho siguin, es poden fer reserves de sòl, és el que decideix el que fa urbanitzar el poble en el futur.
Sr. Fauria: La voluntat que té l’Ajuntament és de fer-ho, creiem que és una bona oportunitat en aquests moments on hi ha tres grups, no hi ha majories, hi ha d’haver acords, nosaltres creiem que s’ha de fer i la nostra proposta és que si s’ha de fer tant ràpid, amb tanta celeritat, doncs ja posar-hi fil a l’agulla, treballar i anar de cara a la feina.
De temps per participar les entitats del poble tindrem tres anys, perquè això no es fa amb un dia, en totes les modificacions del Pla d’Ordenament Urbanístic calen debats, cal participació i que tothom digui la seva, i la nostra proposta en aquesta situació complicada que hi ha en aquests moments, és que tenim l’oportunitat des del Consell Comarcal, que ja tenim experiència d’haver-ne fet amb altres ajuntaments de la comarca, doncs posar-hi fil a l’agulla i tirar-ho endavant .
A més aprofitant l’oportunitat que des del Consell Comarcal també tenim la presidència i per l’Ajuntament de Sant Hilari mirarem de treure’n el màxim pel poble, aquesta és la voluntat des de l’equip de govern de tirar-ho endavant, no tenim cap mena de voluntat de no tirar-ho endavant, l’única cosa és que, a vegades, també volem que no ens demaneu que abans d’un mes o que abans de quinze dies.. A vegades quan governes els terminis no són tant ràpids com això i has de posar-te a treballar amb la màxima celeritat, però també hem de tenir en compte que les coses no són tant ràpides i per tant la nostra proposta és fer-ho així.
Sr. Veciana: Ja he dit que això es podia canviar, en tot cas nosaltres volem que es voti.
Sr. Fauria: La nostra proposta és fer-ho d’aquesta manera.

Nosaltres votaríem la moció a favor sempre que es tragués la creació del Consell Assessor i posar-nos en contacte amb el Consell Comarcal.


Sr. Veciana: No,no això no ho canviem. Nosaltres volem votar la moció tal i com està, perquè creiem que és la manera, repeteixo per quarta vegada de fer les coses de manera ordenada i ben fetes, per tant nosaltres volem que es voti la moció tal qual està.
Sr. Garriga: Per nosaltres és un dilema en el sentit de que, sí que ens hem de seure i dir qui ha de formar part de tot això, està claríssim, és de molt mal fer en el sentit de que si s’ha de tenir un consell assessor o anem directament a veure qui hi ha, o a veure qui no hi ha. Hi ha d’haver algú, això està claríssim, hi ha d’haver la màxima representativitat, sobretot dels grups politics que som aquí i com no de tota la societat de Sant Hilari, això està claríssim, a més a més ho marca la Llei.
Jo el que proposaria és parlar-ne per veure com ho muntem això. No és el fet de dir si es dirà això o es dirà allò, ens assentem i en parlem a veure com ho muntem, aquesta seria la nostra proposta.
Sr. Fauria: Doncs passaríem a parlar-ne. La nostra proposta és agafar el que diu Esquerra de parlar-ne, ens assentem els tres grups i en parlem de veure com ho fem.

Jo de totes maneres que sapigueu que nosaltres començarem a treballar, perquè amb aquesta propera xerrada que farem ja tinguem una proposta del Consell Comarcal i en el proper Ple portar-ho ja aquí a aprovació, si us sembla bé. I si abans del proper Ple cal buscar més gent que hi participi ja ho farem.


Sr. Veciana: Pel que entenc és canviar el punt número dos pel que ha dit en Joan, no?. Que enlloc de dir que el termini de creació del Consell Assessor de Política Territorial no s’ha allargui més d’un mes, a partir de la data d’aprovació d’aquesta moció, és que en el termini d’un mes es reuneixi la comissió per crear el Consell Assessor d’Urbanisme, més que es constitueixi el Consell Assessor que es reuneixi la comissió, que serà la que és formada pels tres partits polítics amb dos representants de cada partit.
Sr. Fauria: No. Em sembla que hem dit de parlar-ne nosaltres tres partits.
Sr. Veciana: Doncs i perquè et sap greu que surti escrit?.
Sr. Fauria: Que surti escrit el què?.
Sr. Veciana: Que surti escrit a la moció que ens reunirem per parlar-ne. Per què no vols que surti escrit?.
Sr. Fauria: Per parlar-ne sí, no hi ha problema.
Sr. Veciana: Doncs modifiquem el punt número dos i que digui que en el termini d’un mes es reunirà la comissió de creació del Consell Assessor d’Urbanisme.
Sr. Fauria: Jo això d’un mes o quinze dies o terminis.... Nosaltres ens comprometem el proper Ple a portar una proposta.
Sr. Veciana: És que no és això
Sr. Fauria: És que jo no sé que més dir. Això és la nostra proposta. Això és la nostra voluntat.
Sr. Veciana: Amb tot el que dius sembla que no vulguis que quedem. Nosaltres el que volem és que es reuneixi la comissió.
Sr. Fauria: Abans del proper Ple ens comprometem des de l’equip de govern i des de l’alcaldia de reunir els dos grups per parlar-ne. Això és el que nosaltres demanem i el que nosaltres proposem, és que més enllà que això...
Sr. Garriga: Jo amb dos mesos abans del Ple estic conforme.
Sr. Fauria: Sí, sí.

Abans del proper Ple ens comprometem a parlar-ne.

Sr. Garriga: Esquerra estem conformes.
Sr. Fauria: Doncs la moció amb aquest aspecte queda sobre la taula i abans de dos mesos...
Sr. Veciana: No, no a sobre la taula no. La moció diu que abans de dos mesos es reuneixi la comissió de creació del Consell Assessor de Política Territorial.
Sr. Fauria: No, és que el Consell Assessor de Política Territorial no està creat.
Sr. Veciana: Per això hi ha una comissió que l’ha de crear, el que estem dient és que la comissió aquesta que la formem dos representants de cada partit es reuneixi abans de dos mesos, que és el mateix que estem dient en Joan i que estàs dient tu, no veig perquè no ha de quedar per escrit.
Sr. Fauria: El que jo estic dient és que abans de dos mesos hi hagi una reunió de tots els tres grups i que nosaltres amb aquesta reunió portarem una proposta del Consell Comarcal.
Sr. Veciana: Per tant posem això en el redactat del número dos?.
Sr. Fauria: Sí, si.
Sr. Veciana: Que abans de dos mesos es reuneixin els representants dels tres partits polítics que formen la comissió, ja està creada aquesta comissió, no veig perquè no li podem dir comissió si ja està creada.
Sr. Fauria: No està creada, bé, potser sí.
Sr. Veciana: Ja hi han els representants, estant designats.
Sr. Fauria: Abans de dos mesos es farà aquesta reunió.
Sr. Veciana: Sí Màrius, Secretari.
Sr. Fauria: És que el Consell Assessor no està creat.
Sr. Veciana: No, clar que no.

Sr. Fauria: La comissió, sí.

Podem modificar això, sí. Jo estic dient el que t’estic dient no em facis dir el que no dic. Jo t’estic dient que abans de dos mesos convocarem el grup de treball, entre els tres partits, que vam aprovar en l’últim Ple.
Sr. Rotllant: Però aquest grup de treball ja té un nom
Sr. Fauria: doncs el nom que tingui.
Sr. Rotllant: Que és aquesta comissió de creació del Consell Assessor.
Sr. Secretari: No vull dir que vista la filigrana semàntica o em dieu literalment que aprovem o jo no dono per aprovat res, digueu-me les paraules.
Sr. Fauria: Des de l’alcaldia i des de l’equip de govern, digueu-li com vulgueu portarem un proposta del Consell Comarcal.
Sr. Veciana: La moció és nostra i a la moció no ho posem.
Sr. Fauria: En tot cas la moció és vostra i nosaltres fem una aportació en aquesta moció, i com que ja volem anar de cara a la feina i treballar-ho des de l’equip de govern nosaltres portarem aquesta proposta.
Sr. Veciana: Si voleu ho porteu.
Sr. Fauria: Doncs afegim-hi un punt , cinc, proposta de modificació...
Sr. Veciana: No.
Sr. Fauria: No acceptes que aportem això?.
Sr. Veciana: Accepto el que sigui però nosaltres la presentem com a PIG i això no crec que hagi d’entrar en la moció.
Sr. Fauria: És que de la moció aquest és el fet més important.
Sr. Veciana: El fet més important és que es reuneixi i que la comissió decideixi si es demana al Consell Comarcal, que segurament serà que sí, però ho ha de decidir el grup de treball, no podem decidir posar-ho a la moció si encara no s’ha reunit el grup de treball.
Sr. Fauria: Jo no t’estic pas dient que contractem el Consell Comarcal, jo t’estic dient que des de l’equip de govern portarem una proposta del Consell Comarcal.
Sr. Veciana: Doncs feu-ho, però això no cal posar-ho a la moció.
Sr. Fauria: Però jo crec que ha d’estar inclosa aquí i a més és una proposta que ha fet Esquerra inicialment, no veig perquè no hi ha de ser. Sembla que et sàpiga greu que tirem endavant el POUM.
Sr. Veciana: El que no vull és fer un pas abans que l’altre.
Sr. Fauria: És que jo tampoc, és que ja ens reunirem i ho decidirem.

-Mireu aquesta és la proposta que ens fan. -Com la veieu?-Malament-, doncs busquem més ofertes.


Sr. Veciana: Primer reuneix el grup de treball i després es decideix com es fa. Que segurament serà com diu en Joan perquè estem d’acord, però això ho ha de decidir el grup de treball no podem decidir-ho ara aquí i posar-ho a la moció, perquè és fer el segon pas abans del primer.
Sr. Garriga: Faig com el Secretari al final tanta semàntica també em confon. El que és segur és que abans de dos mesos ens reunim tots per debatre això, llavors tu creus que el Consell Comarcal ens pot arribar a aportar informació, que si la tenim dins la reunió millor, però si no la tenim també molt bé.

Primer el que fem és intentar fer el grup aquest per determinar com ho tirem endavant i qui ho tira endavant, fins aquí tots tres grups sembla que hi estem conformes, llavors l’altra seria l’aportació o no aportació de la proposta del Consell Comarcal.

Des del grup d’Esquerra m’és ben igual que hi sigui posat com que no hi sigui posat, també és per fer una mica l’equilibri, no hem d’anar fent moltes comissions, és a dir la comissió de la comissió, això tampoc, jo aniria directa al gra.
Hem de fer aquesta comissió hi hauria d’haver-hi aquesta gent i ho tirem endavant, si hi ha informació posterior o que s’aporti en el mateix moment anirà molt bé, perquè també ens indica molts camins, això perfecte. La proposta que feia Esquerra del Consell Comarcal era més que res econòmica, perquè nosaltres tenim experiència de l’escola bressol, no per res més, vull dir que si hi ha altres propostes...
Sr. Fauria: Jo també penso amb el mateix que és la proposta econòmica i aprofitar l’oportunitat que tenim per aconseguir una bona oferta, de totes maneres no aprovarem res, només portarem una proposta, demanem incloure això, no sé quin mal ha de fer incloure això.

Jo agafo el compromís d’abans de dos mesos. Si hem estat quatre anys sense fer el POUM i hem estat des de l’any 96 que no està aprovat el POUM.


Sr. Veciana: Abans de dos mesos ens reunim, no diem res més.
Sr. Fauria: Però és que has parlat de que feia sis mesos.
Sr. Veciana: El que vols corre molt ara ets tu i ara no sé per què.
Sr. Fauria: No però és que hem parlat que feia sis mesos, doncs va, endavant, ja que tenim tres anys per treballar-lo, doncs endavant. Presentarem una proposta, ens l’estudiarem aquell dia, sinó aquell dia- Què farem?- Ens reunirem per debatre com ho fem. Jo aquell dia et portaré una proposta, que més vols.
Sr. Veciana: El que no entenc és la voluntat de posar que l’Ajuntament liderarà i aportarà la proposta.
Sr. Fauria: L’Ajuntament ho ha de liderar – Doncs, qui hi ho ha de liderar?-.
Sr. Veciana: Igual en podem portar una nosaltres, posem que en portarem els tres partits, és que no sé quin sentit té posar això, no ho entenc.
Sr. Fauria: Té molt de sentit perquè qui ho ha de liderar és l’equip de govern i l’Ajuntament, i tots plegats, no ha de liderar el que no governa. No ho sé qui ho ha de liderar, evidentment hi ha d’haver una proposta, és un POUM, és una participació de tots plegats.
Sr. Veciana: Estem dient de liderar-ho tots, ens reunim dos membres de cada partit que ja estan designats i decidim com tirem endavant aquest procés, em sembla que aquesta és la manera de fer les coses ordenades i ben fetes, per tant la nostra proposta és canviar el punt número dos com hem dit al Secretari i deixar-ho amb quatre punts i votar això.
Sr. Fauria: El Secretari volia intervenir?.
Sr. Secretari: Segur que em fico allà on no m’hauria de posar però és per si podia ajudar, no és pas contradictori el que dieu tots. L’Ajuntament de Sant Hilari va centrar molt l’accent en formar el Consell aquest –Com es diu? – Assessor d’Urbanisme i per això el PIG va en aquest full de ruta. Si imaginem que Sant Hilari volgués fer el POUM i no hagués pres encara cap decisió de res, quan contractés qui fos: Consell Comarcal o l’empresa privada això forma part d’aquella elaboració el procés de participació ciutadana.
Els equips que fan POUMs tenen un tècnic de participació ciutadana. Dins d’aquest procés hi ha d’haver, és obligatori que el Consell Assessor aquest. Aleshores esteu dient el mateix, a veure que és primer l’ou o la gallina, és igual, com vulgueu, si la comissió aquesta només està formada pels tres partits polítics de Sant Hilari i els tres partits polítics s’han d’inventar qui formarà part d’aquest Consell Assessor, els tècnics en participació ciutadana us aconsellaran o us diran perquè no quedi desequilibrat, perquè sigui representatiu, o per raons de participació, de composició, perquè no sigui excessivament nombrós ni que tampoc sigui reduït
Vull dir que esteu dient el mateix però accentuant dues paraules diferents, de debò, no es contradiu aprovar la moció que proposa el PIG de que us reunireu la comissió, i jo us recomanaria que quan us reuniu no decidu quina serà la composició, perquè al millor no en sabem prou o ens equivoquem i un tècnic en participació de POUMs sabrà dir-nos quin equilibri és l’adequat, en quan a nombre de components, en quan a representativitat, etc, etc que amb tota la bona voluntat del món nosaltres ens podem equivocar, o sigui, que no és contradictori, en absolut, aprovar la moció presentada pel PIG i independentment de que us poseu en marxa i encarregueu al Consell o encarregueu a qui vulgueu, la formació de l’equip redactor i iniciador del procés de participació ciutadana, en el qual hi haurà el Consell per força.
Sr. Fauria: En tot cas serà l’equip que s’encarregui de la feina que ens assessorarà de quina manera hem de crear aquest Consell Assessor que haurem d’arribar a fer, però el que no podem fer és crear el Consell Assessor abans d’encarregar la feina.
A mi em sembla que ha quedat prou clar. Jo no vull discutir més aquest punt. La nostra proposta és fer-ho d’aquesta manera, crear aquesta reunió amb els tres partits polítics, tots tres hi són, dos de cada grup, no hi ha majoria, inclús nosaltres que tenim més regidors no hem demanat ser majoria i no hem demanat que hi hagués l’alcaldia més dos regidors. Són dos de cada grup, ens assentem i en parlem i debatem. Aquesta seria la proposta.
Sr. Veciana: En tot cas la bona voluntat va ser nostra que ho varem fer així a l’anterior legislatura i vam fer la paritat dels partits.
Sr. Fauria: Bé, però ara en tot cas, es podria haver fet de nou, no hi ha hagut cap mena de voluntat de canviar-ho.
Evidentment que hi havia la paritat, la bona voluntat dels dos partits, és clar el PIG tenia dos regidors, més paritat que això, no sé si això és paritat o no. És clar ja hi eren tots en l’altra legislatura, aquesta no. No cal pas donar-hi més voltes, passaríem a votar aquestes modificacions i incloure això, o no.
Sr. Veciana: El cinquè punt no.
Sr. Garriga: Estem com abans.
Sr. Veciana: Que tothom porti les propostes que cregui adequades per agilitzar o el que vulgueu.
Sr. Garriga: Nosaltres el tema propostes hem dit abans que tant ens fa. Si hi són millor, perquè segurament podrem tenir una idea més clara del que es pot arribar a fer. Jo aquí el problema que hi veig és que si s’ha de dir Consell Assessor o Consell de la Petanca..... Està molt bé que hi hagi la bona voluntat per part del PIG de posar dos mesos, jo crec que és un temps raonable i dins d’aquests dos mesos ens hem d’haver reunit tota la gent de tots els partits, per llavors crear el Consell Assessor de Política Territorial, però fem una reunió prèvia.
Sr. Fauria: No es diu Consell Assessor de Política Territorial, vam crear una comissió de treball per crear el Consell Assessor de Política Territorial i tirar endavant el POUM, per això la nostra proposta és reunir-nos els tres partits, amb una proposta que nosaltres portarem, ja avancem feina i aquell dia debatrem que fem.
Si aquell dia aquella proposta no la veiem clara i els altres partits voleu portar més propostes, endavant porteu-les, i els altres partits també poden portar les seves, afegim-hi això.

Nosaltres com equip de govern i amb l’esperit en aquesta moció ens agradaria incloure que l’equip de govern portarà aquesta proposta, ja ens comprometem, portar una proposta, que més voleu, i poseu: el PIG també portarà la seva.


Sr. Veciana: No, si el que volem és començar a treballar les coses des de zero i anar avançant i vosaltres, com sempre, enlloc de treballar conjuntament el que voleu fer és portar una proposta ja feta.
Sr. Fauria:No, no, no.

Sr. Veciana: Nosaltres el que volem és reunir-nos i dir: -Nois, com ho encarem això-

Demanem proposta al Consell Comarcal o el que sigui, però primer, abans de fer res més, que ens reunim els tres partits amb els membres que ja estan designats.
Sr. Fauria: Nosaltres la portarem la proposta, em sembla que ha quedat clar.
Sr. Garriga: A veure vull fer una proposta, posem que abans de dos mesos es reuneix la comissió de treball, tu no hi posis això que aportaràs la proposta, ja ho faràs, si vols. I deixar el punt dos, abans de dos mesos, perquè sembla que aquí ens encallem molt, la comissió de treball s’ha reunit i a partir d’aquí ja farem alguna cosa, si vols farem Consell Assessor o el que sigui, i ja aportareu l’equip de govern, que lidereu, el que faci falta, però fem-ho així i desencallem això.
Sr. Fauria: En tot cas, Secretari que quedi constància amb acta, bé ja hi quedarà perquè transcrivim l’acta sencera, abans havíem de dir que quedi constància amb acta, ara ja no cal, que nosaltres hem agafat el guant d’Esquerra, que ha estat el que ha fet la proposta de que quedés del Consell Comarcal i quedés de l’equip de govern, amb aquesta reunió abans de dos mesos portarem una proposta del Consell Comarcal i si el PIG no ho vol incloure com a punt de la moció amb el número cinc , no sé quin mal faria, però en tos cas nosaltres demanaríem qui fos, doncs ho farem d’aquesta manera.
Sr. Garriga: Fem aquesta proposta si us sembla bé, la portem a votació.
Sr. Fauria: De dos mesos?.
Sr. Garriga: Sí, si
Sr. Fauria: I que el termini de dos mesos el grup de treball que es diu Comissió de Treball per la creació del POUM , o no sé com es diu, es reunirà.
Sr. Garriga: Sí, i a partir d’aquí començarem a parlar per crear tot l‘altre.
Sr. Fauria: Sí.
St. Garriga: Nosaltres això ja hi estem a favor.
Sr. Fauria: I per aprovar a veure qui ha de fer el POUM
Sr. Garriga: Sí, si anar fent els processos que corresponguin i que la Llei marqui.
Sr. Fauria: No cal pas votar-la.
Sr. Secretari: Jo vull saber com queda exactament.
Sr. Fauria: En tot cas queda que en el termini de dos mesos...

Sr. Secretari: Tots els punts queden igual, excepte els dos que queda substituït per la següent redacció: Que en el termini de dos mesos es reuniran els representants dels tres partits que integren la comissió de no sé que.


Sr. Fauria: Sí, si.
Sr. Secretari: És així?
Sr. Fauria: Que en el termini de dos mesos, perdó, Secretari -Què has dit?-.
Sr. Secretari: Es reuniran...
Sr. Fauria: Els partits polítics.
Sr. Secretari: Els representants dels tres partits que integren la comissió, no sé com es diu aquesta comissió. -És així?-.
Sr. Fauria: Sí, si.

I no havent-hi cap més intervenció, es passa a la votació d’aquest punt, que s’aprova per unanimitat, amb el redactat que es transcriu a continuació i en el que, producte del debat, resulta modificat el redactat de l’acord núm. 2 respecte dels text de la moció presentada:


Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa