Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlashDownload 0.72 Mb.
bet1/11
Sana26.09.2019
Hajmi0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Aim.Uz

Sana

Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: O'quvchilarning uch xonali sonlarni xonadan o'tib qo'shish bo'yicha 3-sinfda olgan bilim, ko'nikma va malakalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Misol va masalalarni yechish orqali uch xonali sonlarni xonadan o'tib qo'shish bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism. Sinfni darsga tayyorligi tekshirish. Matematik diktant o`tkazish.

II.O`tilganlarnu eslash.3-sinfda o`tilganlari eslatib misollar yechiladi.Matematika darslarida 3-sinfda nimalar o'rganilganligi, endi 4-sinfda nimalar o'tilishi, 4-sinf «Matematika» darsligining mualliflari, undagi shartli belgilar, darslik bilan qanday ishlash kerakligi yuzasidan suhbatlashiladi.

“Sonlarning qo`shnilarini ayt”o`yini oynaladi.O`yin shartiga ko`ra uch xonali son yozilgan kartochka ko`tsatiladi.Son o`qiladi va uning o`ng va chap tomonidagi sonlarni yani ko`shnilarini aytadilar.

III. Mustahkamlash.2-misol og`zaki ishlanadi.Misol shartiga ko`ra,berilgan sonlarni o`qib, Bu sonlarning har birida nechta birlik, nechta o'nlik va nechta yuzlik borligini aytadilar.756,980,302,444,271,900,1000Bu soniardan qaysi biri eng kichik? ,eng kattaligini topadilar.

3-misolni doskada va daftarda bajaradilar.

5 ta yuzlik, 1 ta o'nlik, 7 ta birlik; 10 ta yuzlik; 9 ta yuzlik, 4 ta birlik; 7 ta yuzlik, 9 ta o'nlik; 10 ta o'nlikdan iborat sonlarni yozing. 500,10,7,1000,900,4,700,90,100;

5-misol

269 + 1=270 770 – 1=769 399 +1=400 800 – 1=799 500-1=499500 + 1=501 600 – 1=559 899 + 1=900 489+ 1=490 540–1=439

O`quvchilar bilan tikuvchilik haqida savol-javob o`tkazaman,so`ng 6-masala shartu ustida ishlaymiz.Masala shartini ifodali o`quib beraman.Tikuvchilik firmasida 7 ta ko'ylak tikish uchun 21 m mato sarflandi. 9 ta shunday ko'ylak tikish uchun necha metr mato kerak bo'ladi?

Masalaning qisqa shartini tuzib,yechamiz.

7ta ko`ylak-21 m

9ta ko`ylak-?m

Yechish: 21:7=3

9*3=27


Javob:9 ta ko`ylak tikish uchun 27 metr mato kerak bo`ladi.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 7-misol va 8-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:Bilim ,ko`nikma va malakalarini mustahkamlash.

Tarbiyaviy: Hayotiy ko`nikmalarini shakllantirish.

Rivojlantiruvchi: mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

Sinfni darsga tayyorligi tekshirish.

II.Uy vazifasini tekshirish. Ayrim o`quvchilar misollarni o`qiydilar,qolganlar tekshiradilar.Baholanish uchun daftarlar yeg`ib olinadi.

III. Mustahkamlash.9-misolni yechilishini tushuntirib beraman.

misolni og`zaki bajaramiz.

10-misol .Hisoblashning qulay usulini tushuntirib beraman.

208 + 435 + 92=208+92+435=735 324-154-24=324-24-154=146

4x8x25=4x25x8=800 35x5x2=350

11-misol

80:16x17=5x17=85 120:6x4=80 800 : 4x5=1000 16x6:2 =96:2=48 25 x 4 : 5 =20 48 :2 x 3=72

O`quvchilar bilan sabzavotlar va mevalar haqida suhbatlashamiz.Ularni qishga saqlash uchun onalarimiz yozda qanday bankalar yopishlari haqida gaplashamiz.

12-masala sharti bilan tanishamiz.Sabzavot omboriga bir kunda 600 banka tuzlangan bodring, undan 2 marta kam tuzlangan pomidor keltirildi .Quyidagi ifodalar nimani anglatadi:
600 : 2 600 + 600 : 2 600 - 600 : 2 1-amalni yechish bilan sabzavot omboriga qancha tuzlangan pomidor keltirilganini bilish mumkin. 600:2=300 2-amalni bajarish bilan sabzavot omboriga hammasi bo`lib qancha tuzlangan pomidor va bodiring keltirilganini bilish mumkin. 600+600:2=900 3-amalni bajarish bilan sabzavot omboriga bodiringlardan qaraganda qancha banka ko`p pomidorlar keltirilganini bilish mumkin. 600 - 600 : 2=300 13-misol taqqoslashga doir ekanligi aytilib,doskada musobaqa tarzida o`tkaziladi.Bunga ko`ra 3 qatordan bittadan o`quvchi chiqadi va misolni yechadi.

50 dm ... 10 m 3 km ... 300 m 10 km ... 1000 m 2 km 900 m ... 3 km 603 sm ... 63 dm 40 sm ... 4 m

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 15-misol va 16-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlash.Darsning maqsadlari

Ta'limiy:.

Tarbiyaviy:

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Mustahkamlash.17-masala og`zaki bajariladi.18-misol.Doskada ustun shaklida yechiladi.Ixtiyoriy bitta misolni doskada yechib ko`rsataman.

Ustun shaklida misol yechishda xona birliklarini tagma tag yozish muhimligini eslatib o`taman.Xona birliklarini qo`shishni birliklar sinfidan boshlaymiz.

325 + 473 268 + 222 286 + 309

986-452 890-455 775-328

Qolgan misollarni o`quvchilar tushuntirib bajaradilar.

19-masala shartini o`quvchilardan biriga o`qitaman.Mazmuni ustida gaplashamiz.Qisqa shartini tuzib,yechamiz.Do'konda xaltachalarga solingan 280 kg pecheniy keitirildi. Har bir xaltachada

2 kg dan pecheniy solingan. Hafta oxirida 40 kg pecheniy qoldi. Necha xaltacha pecheniy sotilgan?
Keltirildi-2kgdan-280kg

Qoldi-40kg

Sotilgan-?xaltacha

Yechish:280:2=140 280-40=240

40:2=20 240:2=120

140-20=120

Javob:120 xaltacha pecheniy sotilgan.

20-masalada berilgan jadvalning kattalashtirilgan nushasini doskaga ilib qo`yaman.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlar bo'yicha masala tuzamiz va uni yechamiz.

1 ta yashikning massasi

Yashiklar soni

Hamma yashiklar massasi

Bir xil

7 ta

9 ta


42 kg

?


42:7=6

6*9= 54

21-misol.Tengsizliklar to`g`rib o`lishi uchun a harfiga qiymatlar tanlaymiz.

200-1>198 5x9<54 64:8<9

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 23-misol va 24-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:Misol va masalalar yechish.

Tarbiyaviy: Insonoy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Mustahkamlash

O`quvchilarga A4 formatga yozilgan quyidagi uch xonali sonlarni ko`rsatib,ularni o`qib berishlarini so`rayman. 125,123,369,563,124,528…

25-misolni og`zaki bajaramiz.Soniarni o'qing: 865, 907, 520, 700. Bu sonlarning yozilishida har bir raqam nimani bildirishini tushuntiring.

26-masala shartini o`qib beraman.Qisqa shartini tuzib ,yechamiz.

Avgust oyida maktab o'nta sinf xonasi uchun yangi partalar oldi. Har bir sinf xonasiga bir xil miqdorda partalar qo'yildi. Agar oltita xonaga 90 ta parta qo'yilgan bo'lsa, maktabga nechta parta keltirilgan?

6 ta xonaga-90 ta parta

10 xonaga-?parta

Yechish:90:6=15

15*10=150 Javob:maktabga 150 ta parta keltirilgan.

27-topshiriqda berilgan jadvalning kattalashtirilgan nushasini doskaga ilib,sharti bo`yich bajaramiz.

Rasmda tasvirlangan nuqta, kesma va shakliarning nomlarini ayting.

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 30-misol va 31-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________


Sana

Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Misol va masalalar yechish.

Tarbiyaviy: Insonoy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III.Mustahkamlash.

O`quvchilarga A4 formatga yozilgan quyidagi sonlarni ko`rsatib,ulardan uch xonali sonlarni hosil qilishlarini so`rayman. 4,8,0,2,9,7

Taxminan quyidagi sonlarni tuzadilar:480,297,792,804,927,972,279,739,480,840…

32-misolni og`zaki bajaramiz.

1) 580; 390; 700 da nechta o'nlik bor?

2) 18 ta o'nlikda; 56 ta o'nlikda nechta birlik bor?

33-misolni qatorlar aro musobaqa tarzida yechamiz.

7x(16 + 4) 4x(72-58)

100-88:2 92:4:23

5x(100: 25) 80: (48: 12)

72: (12 x 6) 200-12x5

Misol shartiga ko`ra, Chap ustundagi har bir ifoda uchun o'ng ustundan


qiymati shu ifodaning qiymatiga teng ifoda toping:

34-misollarni ustun shaklida yozib yeching:

387-2 245-4 848 : 4 936 : 3

36-masala.Sharti yuzasidan savol-javob o`tkazaman.

Bir tup behi daraxtidan 12 kg, ikkinchi daraxtdan 18 kg behi terib olindi. Hamma behi 6 kg dan qilib yashiklarga joylandi. Buning uchun nechta yashik kerak bo`lgan?

Yechish:12+18=30 30:6=5 Javob;5ta yashik kerak bo`lgan

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 37-misol va 38-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. MRO`TIBO`________________


Sana

Mavzu: 3-sinfda otilganlarni takrorlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Misol va masalalar yechish.

Tarbiyaviy: Insonoy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

Davomiyligi

3

7

14

15

6

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Mustahkamlash.39-misolni og`zaki bajaramiz. Jadval kattalashtirilib doskaga ilinadi.1) Har bir qatordagi cho'plar soni jadvalda yozilgan. Bu sonlarni o'qing.

2) Bu sonlarning har birida nechta birlik, nechta o'nlik va nechta yuzlik borligini hisoblang.

3) Bu sonlarning har birida hammasi bo'lib nechta birlik; hammasi bo'lib nechta o'nlik borligini hisoblang. 4) Bu sonlarning har birini yozish uchun necha xil raqamdan foydalanilgan?

40-masala sharti ustida ishlaymiz.

Maktab atrofiga 70 ta terak va archa ko'chatlari o'tqazildi. Agar archa ko'chatlari terak ko'chatlaridan 20 ta ko'p bo'lsa, nechta terak va nechta archa ko'chati o'tqazilgan?

Terak-70


Archa-?,20 ta ko`p

Yechish:70+20=90

Javob: 90 ta terak ko'chati o'tqazilgan

41-misol.og`zaki bajaramiz.

500 + 4 488 - 80 - 8 364 - 4 - 40

500 + 40 488 - 400 - 8 574 - 500 - 70

42-masala sharti ustida ishlaymiz.

Sinf kutubxonasida 95 ta kitob bor edi. 9 o'quvchi 4 ta­dan kitob oldi. Kutubxonada nechta kitob qoldi?

Yechish:9x4=36

95-36=59


Javob: Kutubxonada 59 kitob qoldi.

IV. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

V. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 44-misol va 45-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: O`nlik sanoq.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`nlik sanoq sistemasi haqida tushuncha berish.

Tarbiyaviy: mehnatsevarlikka o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni

Sonlar yozuvida ayni bir raqam, u qaysi xonada turganiga qarab, har xil qiymatga ega bo'ladi, Masalan, 273 sonidagi 3 raqami birlar xonasida turibdi, shu sababli u 3 birlikni anglatadi. 431 sonida 3 raqami o'nlar xonasida turibdi, shu sababli u 3 o'nlikni anglatadi. Bunda uning bu xonadagi qiymati birlar xonasidagi qiymatidan 10 marta ortiq. 394 sonida 3 raqami yuzlar xonasida turibdi, shu sababli u 3 yuzlikni anglatadi. Bunda uning bu xonadagi qiymati o'nlar xona­sidagi qiymatidan 10 marta ortiq. Shuning uchun sonlarning biz foydalanadigan yozilish sistemasi o'nlik sanoq sistemasi deb ataladi. O'nlik sistema martabali sistemadir, chunki son-ning yozuvida har bir keyingi xona birligi undan oldingi xona birligidan 10 marta ortiq.

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

48-misol.Jadvalda yozilgan sonlarni o'qing. O'ngdan chapga qarab o'qiganda birliklar qaysi o'rinda yoziladi? O'nliklar-chi? Yuzliklar-chi?

Yuzlar

0:n!ar

Birlar

ill xona birligi

II xona birligi

1 xona birligi

3 5 2

4

0

78 9 0

348 sonining har bir xonasida nechta biriik bor? 509 sonida-chi? 270 sonida-chi?

49-misolQuyidagi sonlarni yozing va o'qing:1.uchinchi xonaning 6 birligi, ikkinchi xonaning 0 birligi, birinchi xonaning 1 birligi;

2.uchinchi xonaning 2 birligi, birinchi va ikkinchi xonalarning birliklari yo'q.51-masala. Bosmaxonada 318 nafar erkak va ulardan 42 nafar kam ayol ishlaydi. Bosmaxonada hammasi bo'lib necha kishi ishlaydi? Yechish:318-42=276 318+276=594

Javob: Bosmaxonada hammasi bo'lib 594 kishi ishlaydi

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 53-misol va 54-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: O`nlik sanoq.Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`nlik sanoq sistemasi haqidagi bilimlarni mustahkamlash.

Tarbiyaviy: odob-ahloq sifatlarini tarbiyalash

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. III. Yangi mavzu bayoni.55-misol. Sonlarni xona qo'shiluvchilari yig'indisi ko'rinishida yozing: 300+18; 700+20+7; 700+70+7; 40+8; 300; 200+4;

56-misol. Ifodalarning qiymatini hisoblang:

6x100 + 9x10 + 2 =692 1x100 + 3x10=130

1 x10 + 8 =18 7x100 + 5=705

57-misol. Faqat 8, 0 va 5 raqamlari ishtirok etgan barcha uch xonali sonlarni shunday yozingki, har bir sonning yozuvida raqamlar: a) takrorlanmasin:805;508;850;580 b)takrorlansin:800;500;805;850;508;580;855;588;888,555,880,885,808,858,550,558,505,585,

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

59-misol.Sizga ma'lumki, amaliyotda o'nlik sanoq sistemasidan tashqari soniarning rim raqamlari bilan yozilishi ham ko'p uchrab turadi.Masalan, rim raqamlarini soatlarning siferblatlarida, eski binolarda ko'rish mumkin; ba'zida kitob boblari, yil oylari, asrlar rim raqamlari bilan belgilanadi.Sonlarni rim raqamlari bilan yozishda hammasi bo'lib yettita raqamdan foydalaniladi.

Rim sistemasida 1 dan 20 gacha

bo`lgan

sonlar qanday qonuniyat bo'yicha yoziladi?yoziladi?

yoziladi.
I 1 L 50
M 1000

V 5 C 100X 10 D 500
I 1 VIII

II 2 IX

III 3 X

IV 4 XI

V 5 XII


VI 6 XIII

VII 7 XIV

8

9

1011

12

1314

XV 15

XVI 16

XVI 1 7

XVIII 18

XIX 19

XX 20V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 62-misol va 63-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: 1-nazorat ishi.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:O`quvchilar bilimini aniqlash.

Tarbiyaviy:O`z bilimiga ishonchni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Og`zaki hisoblash malakalarini rivojlantirish.

Metod: mustaqil ish.

Jihoz: Yozma ish namunasi.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Maqsad bayoni.Yozma ish daftarlarini tarqataman.Sana va mavzuni doskaga yozaman.

III. Nazorat ishi bayoni.

1-qator. 2-qator.

1.Amallarni bajaring.


329+280 927-392 538+273 392-161 937-629 829-583

629+166 795-376 894-678 423+334 446+325 609+261

2.Masalani yeching.

Katak daftar-200 ta Tarvuzlar-420 kg

Chiziqli daftar-?3 marta ko`p. Qovunlar-?135 kg kam

Hammasi qancha-? Hammasi qancha-?

Yechish:1)200x3=600ta Yechish:1)420-135=285kg

2)600+200=800ta 2)420+285=705kg

Javob:Hamma daftarlar 800 ta Javob:Hammasi-705 kg

3.Tenglamani yeching.


760-X=312 X x 6=60 72:X=3 720-X=426 9xX=45 X:15=3

X=760-312 X=60:6 X=72:3 X=720-426 X=45:9 X=15x3X=448 X=10 X=24 X=294 X=5 X=45

760-448=312 10x6=60 72:24=3 720-294=426 9x5=45 45:15=3


IV. Mustaqil ishlash.Har bir amalni qanday bajarilishini tushuntirib beraman.O`quvchilar o`zlari mustaqil ishlaydilar.Qiynalgan joylarida yordamlashaman.
V. Baholash. Daftarlarini baholash uchun yeg`ib olaman.
VI. Uyga vazifa berish. Takrorlash
MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu: Raqamlash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy:Mavzu yuzasidan bilim berish.

Tarbiyaviy: Insoniy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni. Uch xonali 328 sonining yozuvida uchta xonani — birlar, o'nlar, yuzlar xonasini tashkil etuvchi uchta raqam bor. Bu xonalar birlashtiriladi va sinf deb ataladi.

Istalgan miqdordagi raqamiardan tashkil topgan soniarni — to'rt xonali, besh xonali, olti xonali, yetti xonali va h.k. soniarni yozish mumkin. 625 347 soni — olti xonali son. O'ngdagi dastlabki uchta raqam birlar sinfini tash­kil etadi. Birlar sinfidan keyin minglar sinfi keladi. Minglar sinfida uchta xona bor, bular: bir minglar, o'n minglar, yuz minglar. 5 raqami beshta ming-likni, 2 raqami ikkita o'n minglikni, 6 raqami olti-ta yuz minglikni anglatadi. Hammasi bo'lib, bu sonda 625 ta minglik, 347 ta birlik bor. Shuning uchun 625 347 sonini bunday o'qish qabul qilingan: olti yuz yigirma besh ming uch yuz qirq yetti („birlik" so'zi aytilmaydi).

Minglar sinfidan keyin millionlar sinfi keladi. Uning xonalari bunday ataladi: bir millionlar, o'n millionlar, yuz millionlar.

66-misol og`zaki bajariladi.uni bajarishda namunadan foydalanamiz.

67-masala. Do'konda 200 ta katakli va ulardan 3 marta ko'i bir chiziqli daftar bor. Do'konda hammasi bo'lib nechta daftar bor?Katakli daftar-200 ta Yechish: 200x3=600: 200+600=800

Bir chiziqli daftar-?,3 marta ko`p ? Javob: 800ta daftar bor edi.

69-misol 315  894  470 141 623 750621 572 308 559 244 536

936 322 162 700 379 214

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

Tanlovga 48 ta oq-qora tasvirii va undan 4 mart kam rangli fotosuratlar yuborildi. Tanlovga hammas bo'lib nechta fotosurat yuborilgan?

Yechish:48:4=12 48+12=60

Javob:60 ta fotosurat yuborilgan

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 70-misol va 71-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.
MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu: Jadval asosidagi misollar.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Jadval asosidagi misollarni yechishni o`rgatish.

Tarbiyaviy: Ahloqiy sifatlarni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni.72. Ifodalarning qiymatini toping:

210::3 x 6 + 520 = 4 2 0+5 2 0=9 4 0 8 0 0 – 3 5 0 : 7 x 9= 8 0 0- 4 5 0 =3 5 0

640:8 x 4-196=320-196=124 480-140:2x4=480-280=200

810 : :9 x 5 + 348 = 450+348=798 700-420 :6 x8 =700-560=140

74. Sonlarni o'qing. Har bir juftlikdagi sonlarning yozilishida bir xil raqamlar nimani anglatadi?

6 18 30 209 7776 000 18 000 30 000 209 000 777 000

75. Omborga 54 yashik olma va 36 yashik nok keltirildi. Ertalab do'konlarga 45 yashik ho'l meva jo'natildi. Omborda necha yashik ho'l meva qolgan?

Yechish(54+36) -45=45

Javob:45 yashik ho`l meva qolgan.

77-misol.300 ming + 26 ming=326 ming 905 ming - 5 ming=900 ming

21 ming x3=63 ming 36 ming : 4=9 ming

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

Maktabning mevali bog'ini barpo etishda 30 nafar o'quvchi ishladi. 5 nafar o'quvchi ko'chat o'tqazish uchun chuqurcha qazidi, 8 o'quvchi suv keltirdi. Qolgan o'quvchilar qazilgan chuqurchalarga ko'chat o'tqazdilar. Necha nafar o'quvchi qazilgan chuqurcha­larga ko'chat o'tqazgan?

Yechish : 30-(5+8)=30-13=17

Javob: 17 nafar o'quvchi qazilgan chuqurcha­larga ko'chat o'tqazgan

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 78-misol va 79-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Raqamlar nimani anglatadi?Darsning maqsadlari

Ta'limiy:.

Tarbiyaviy:

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni Ko'p xonali sonni o'qish uchun, uning yozuvini o'ngdan chapga qarab har birida uchtadan raqami bo'lgan sinflarga ajratiladi. Oxirgi (chapdagi) sinfda 3 ta, 2 ta yoki 1 ta raqam bo'lishi mumkin.

Misol. 3 000 624 sonini o'qing. Yozuvni o'ngdan chap­ga 3 ta raqamli sinflarga ajratamiz. Har bir sinf birliklari sonini aytamiz va uni nomiga qo'shamiz (birlar sinfi nomi aytilmaydi). Minglar sinfi nollardan tashkii topgan, shuning uchun uning nomi aytilmaydi. 3 000 624 soni bunday o'qiladi: uch million olti yuz yigirma to'rt. Jadvalga yozilgan sonlarni o'qing.

51-misol.7 ta yuz ming, 3ta o'n ming va 4ta ming; 5ta o'n ming va 1 ta ming; 4 ta yuz ming va 8 ta ming; 9 ta yuz ming; 3 ta yuz ming va 5 ta birdan iborat sonni yozing.734000,51000,408000,900000,300005:

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

83-misol.Yechish yo`llarini doskada ko`rsatib tushuntirib beraman. Har bir sonni xona qo'shiluvchilarining yig'indisi bilan almashtiring:

402 = □ + □ 570 = □ + □

402 000 = □ + □ 570 000 = □ + □

83-misol ham og`zaki bajariladi.

300 000 + 60 000 + 6 000 800 000 + 5 000

588 000 - 500 000 99 000 - 9 000209 000 -200 000 206 000 -9000

82-masala. Bir tovuqning 15 ta, ikkinchisining unga qaraganda 6 ta ko'p, uchinchisining esa ikkinchisiga:'; qaraganda 3 marta kam jo'jasi bor. Uchinchi tovuqning neshta jo'jasi bor?

85-misol. Tomonlari 6 sm va 4 sm bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizing. Uning perimetrini toping.

6sm


P=6+4+6+4=20sm
4sm

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 88-misol va 89-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Sonlarni o`nliklarga ajratish.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Sonlarni o`nliklarga ajratishni o`rgatish..

Tarbiyaviy: Mehnatsevarlikni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni. 90-misolni qanday bajarish kerakligini tushuntirib beraman.

4 ta yuzlik va 8 ta birlik; 4 ta yuz minglik va 8 ta minglik; 3 ta yuzlik va 9 ta birlik; 3 ta yuz minglik va 9 ta o'n minglikdan iborat sonlarni yozing va o'qing.

408;408000;309;390000;

91-misol. Har bir sonni xona qo'shiluvchilarining yig'indisi bilan almashtiring:358 000, 602 000, 41 000, 720 000.

3 ta yuz ming va 5 ta o`n ming va 8 ta ming;

6 ta yuz ming va 2 ta ming;

IV. Yangi mavzuni mustahkamlashYodingizda tuting! Agar biror xonada nol turgan bo'l sa, sonni o'qishda shu xona nomi tushirib qoldiriladi

95-masala ustida ishlaymiz.Qisqa shartini tuzib,doskada yechamiz.Said har biri 129 so'mdan 3 ta daftar va 950 so'm turadigan 1 ta kitob sotib oldi. Said hammasi bo'lib necha so'm to'ladi?

Yechish129x3+950=387+950=1337 Javob: Said hammasi bo'lib 1337 so'm to'ladi

96-masala.Gul do'koniga gullar keltirildi. Hamma gulning uchdan bir qismi - chinni guliar. Ular 30 ta edi. Do'konga hammasi bo'lib qancha gul keltirildi?

Yechish;30x3=90 Javob: Do'konga hammasi bo'lib 90ta gul keltirildi

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 97-misol va 98-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Ko`p xonali sonlarning yozilishi.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Sonlarni o`nliklarga ajratishni o`rgatish.

Tarbiyaviy: To`g`riso`zlikni tarbiyalash

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni.99-misoldagi topshiriqni bajaramiz. Rasmda ko'rsatilgan shakllarning nomini ayting:


Har qaysi shaklda nechta uchburchak bor?

Ko'p xonali son yuqori sinfdan boshlab yoziladi

Masalan, uch yuz olti ming olti yuz o'n uchni yozish uchun quyidagicha mulohaza yuriting:

1) Bu sonda ikkinchi sinf birligi nechta ekanini yozaman (306).

2) Birinchi sinfning birliklarini yozaman (613). Sinflar orasida biroz joy qoldiriladi. Yozilishi: 306 613.
101-misol.Sonlarni o'qing va yozing:

  1. ikkinchi sinfning 40 birligi va birinchi sinfning 650 birligi; 40 650

  2. ikkinchi sinfning uch birligi va birinchi sinfning 400 birligi; 3 400

3) ikkinchi sinfning 4 birligi va birinchi sinfning 100 birligi. 4 100

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash103-misol.Ifodalarning qiymatini toping:

810:9 + 1000:2 =90+500=590 640:8 + 600:100=80+6=86

1000-(685+ 129)1000-814=186 819+ (356-175)=819+181=1000 280:4x6=70x6=420 350:7x9=50x9=450

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 104-misol va 105-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: Raqamlar yordamida ixtiyoriy sonni yozish.Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Raqamlar yordamida ixtiyoriy sonni yozishni o`rgatish.

Tarbiyaviy:Olgan bilimlarini hayotga tadbiq qilishga o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish. III. Yangi mavzu bayoni 0, 1, 2, 3, 4, 5,6,7, 8, 9 raqamlari yordamida ixtiyoriy sonni yozish mumkin. Son yozuvidagi raqamning qiymati uning shu yozuvda o'zi egallagan o'rniga bog'liq bo'ladi.

309 451, 697 038, 173 006 sonlarini o'qing. Birinchi sonning yozuvida 3 raqami. 3 yuz mingni, ikkinchi sonning yozuvida 3 o'nlikni, uchinchi sonning yozu­vida 3 mingni anglatadi.

107 –misol og`zaki bajariladi.

183 654, 700 412, 90 030 sonlarining yozuvida har bir raqam nimani anglatadi?

108-misolo.Sonlami yozing va ularning yozuvida nol nimani anglatishini tushuntirib bering:

1) besh yuz yigirma yetti ming; 527000

2) besh yuz yigirma yetti ming sakkiz; 527008

3) besh yuz yigirma yetti ming sakson to'rt . 527084

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

109-masala. Maktab bog'idan o'quvchilar 64 kg olma, olmadan 2 marta kam nok, nokdan 16 kg kam anjir terib oldilar.O'quvchilar anjirdan necha kilogramm ko'p olma terib olganlar? Yechish: 64:2=32 64-16=48

Javob: O'quvchilar anjirdan 48 kilogramm ko'p olma terib olganlar

110-masala.Ikki duradgor 5 kun bir xil ishlab 80 ta stolni ta'mirlashdi. Bir duradgor bir kunda nechta stolni ta'mirlagan?

Yechish;80:5=16 16:2=8

Javob: Bir duradgor bir kunda 8 ta stolni ta'mirlagan

111-misol. 45: 5x4 34: 17x28 | 230 + (487 - 248)

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 112-misol va 113-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`_________

Sana


Mavzu: Sonlarni taqqoslash.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Sonlarni taqqoslash yuzasidan .

Tarbiyaviy: Olgan bilimlarini hayotga tadbiq qilishga o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni. Sonlarni taqqoslashda bunday mulohaza yuritiladi:  1. Ikki sondan sanoqda qaysi biri oldin aytilsa, o'shanisi kichik, qaysi biri keyin aytilsa, o'shanisi katta bo'ladi. Masalan: 9< 10 va 10>9; 88<90 va 90>88.

  2. Ko'p xonali sonlarni yuqori xonadan boshlab xonalar bo'yicha taqqoslash ham mumkin. Masalan: 843 > 798, chunki 8 yuziik > 7 yuzlik; 7 462 < 7 832, chunki mingliklar soni bir xil bo'lgani bilan yuzliklar birinchi sonda ikkinchidagidan kichik.;

115-misol .Sonlarni o`z aro taqqoslang.

99 999 va 100 000

10 000 va 9 999

37 824 va 37 871

400 050 va 400 005

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash

117-masala.Berilgan masalaga teskari bo'lgan ikkita masala tuzing va ularni yeching.

Hayvonot bog'ida 15 ta maymun bor edi. Yana bir necha maymun keltirilgandan keyin, ularning soni 24 ta bo'ldi. Hayvonot bog'iga nechta maymun keltirildi?

Yechish:24-15=9 Javob: Hayvonot bog'iga 9 maymun keltirildi

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

119-topshiriq.Har qaysi rasmda nechta to'rtburchak bor?
VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 120-misol va 121-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana


Mavzu: Masala misollar yechish.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Masala misollar yechish.

Tarbiyaviy: Odob normalariga rioya qilishga o`rgatish

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni.1) 1, 10, 100, 1 000 sonlarining yozuvida 1 raqami nimani anglatadi?

2) 1 o'nlik 1 birlikdan necha marta ko'p? 10 marta ko`p

1 yuzlik 1 birlikdan necha marta ko'p? 100 marta ko`p

Yodingizda tuting! 1) Sonning o'ng tomoniga bitta nol yozilsa, son 10 marta, ikkita nol yozilsa, 100 marta, uchta nol yozilsa, 1 000 marta ortadi.

2) O'ng tomondan bitta nol tushirib qoldirilsa, son 10 marta, ikkita nol tushirib qoldirilsa, 100 marta va uchta nol tushirib qoldirilsa, 1 000 marta kamayadi.'

IV. Mustahkamlash .125-misolni o`quvchilar va doskada mustaqil bajaradilar. 126-topshiriq.Jadvallar bo'yicha masalalar tuzing va ularni yeching:1 ta xaltachaning massasi

Xaltachalar soni

Hamma xaltachalarning massasi

Bir xil

6 ta 10 ta

18 kg

?

Bir varaqning

bahosi


Varaqlar soni

Hamma varaqlar-ning narxi

Bir xil

10 ta ?

800 so'm 400 so'm

1-jadvaldagi masalaning yechilishi: 18:6=3 10x3=30

Javob:30kg

2- jadvaldagi masalaning yechilishi: 800:10=80 400:80=5

Javob:5 ta varaq

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 127-misol va 128-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________
Sana

Mavzu: Raqamlarni ajratish.

Darsning maqsadlari

Ta'limiy: Raqamlarni ajratish haqida bilim berish.

Tarbiyaviy: Mehnatsevarlikni tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1

I.Tashkiliy qism.

O'quvchilar davomati aniqlanadi. Sinfning darsga tayyorligi tekshiriladi.

II.Uy vazifasini tekshirish.

III. Yangi mavzu bayoni. 130-misol ustida ishlash. 3 745 sonini yozing:a)Bu sonda hammasi bo'lib nechta birlik borligini topamiz.

Birlar xonasida 5 ta birlik bor. O'nlar xonasida 4 ta o'nlik bor. 1 o'nl. = 10 birl.; 4 o'nl. = 40 birl. Yuzlar xonasida 7 ta yuzlik bor. 1 yuzl. = 10 o'nl. = 100 birl.; 7 yuzl. = 700 birl.

Minglar xonasida 3 ta minglik bor.

1 mingl. = 10 yuzl. = 100 o'nl. = 1 000 birl.

3 mingl. = 3 000 birl.

Demak, 3 000 birl. + 700 birl. + 40 birl. + 5 birl. = 3 745 birl.

b) Bu sonda hammasi bo'lib nechta o'nlik borligi­ ni topamiz.

Birlar xonasida o'nlik yo'q. O'nlar xonasida 4 ta o'nlik bor.

Yuzlar xonasida 7 ta yuzlik bor.

1 yuzl. = 10 o'nl.; 7 yuzl. = 70 o'nl.

Minglar xonasida 3 ta minglik bor.

1 mingl. = 10 yuzl. = 100 o'nl.

3 mingl. = 300 o'nl.

Demak, 300 o'nl. + 70 o'nl. + 4 o'nl. = 374 o'nl,


  1. 3 745 sonida hammasi bo'lib nechta yuzlik bor'

  2. 5619, 78042, 910 537 soniarini ko'rib chiqing

IV. Yangi mavzuni mustahkamlash13-misol og`zaki bajariladi.. b va c ning quyidagi qiymatlarida b-c va b:c ifodalarning qiymatini hisobiang:

b

8 000

1 000

15 000

600

c

10

100

10

100

132-masala. Bir qop shakarning massasi 50 kg. Do'konda tushlikkacha 3 qop va tushlikdan keyin shunday 5 qop shakar sotildi. Shu kuni hammasi bo'lib necha kilogramm shakar sotilgan?

Yechish:3x50+5x50=150+250=400

Javob: Shu kuni hammasi bo'lib 400 kilogramm shakar sotilgan

V. Baholash. Darsdagi faolligiga qarab o'quv­chilar baholanadi.

VI. Uyga vazifa berish. Darslikdagi 133-misol va 134-masala uyga vazifa ekanligi aytiladi, ularni yechish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi.

MRO`TIBO`________________

Sana

Mavzu: 1 million soni.Darsning maqsadlari

Ta'limiy: 1 million soni bilan tanishtirish.

Tarbiyaviy: Ahloqli bo`lishga o`rgatish.

Rivojlantiruvchi: Matematik boshqotirma ustida fikr-mulohaza yuritishga jalb qilish orqali mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish.

Metod: Suhbat, kartochkalar bilan ishlash, mustaqil ish.

Jihoz: Darslik, tarqatma materiallar, mavzuga doir plakatlar.

Darsning borishi.

Dars elementlari

I

II

III

IV

V

VI

Davomiyligi

3

7

14

15

5

1


Download 0.72 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik