Аnorganik kimyoDownload 7.47 Mb.
bet46/51
Sana23.01.2017
Hajmi7.47 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

Surma

Kumush rang oq metall, qattiq, mo’rt, Ts = 630ºC, Tqayn = 1640ºC, elektr va issiqlikni o’tkazadi. Tabiatda: surma yaltirog’i, Sb2S3 – antimanit. Sb – qadim zamondan ma'lum.

2Sb2S3 + 9O2 = 2Sb2O3 + 6SO2 ; Sb2O3 + 3C = 2Sb + 3CO

Sb (sariq, Cl2 eriydi) = Sb(qora, d=5.3) = Sb(kul rang, d=5.8) Sb qotishmalarga ularga qattiqlik berish uchun qo’shiladi. Sb, Pd, Sn qo’shilgan qotishma tipografik metall deyiladi yoki gart va tipografik shriftlar tayyorlashda ishlatiladi. O’z birikmalarida As, Sb ga o’xshaydi, undan metallik xossalari kuchliliga bilan farq qiladi:

2Sb + 6HCl = 2SbCl3 + 3H2

2Sb + 3H2SO4 = 2H3SbO3 + 3SO2; Sb + 3HNO3 = H3SbO3 + 3NO2

SbH3(stibin) – surma gidrid zaharli gaz, hidi H2S ga o’xshaydi.

2SbH3 = 2Sb + 3H2

Sb ning metallar bilan hosil qilgan birikmalari aktimanidlar deyiladi: AlSb, GeSb, ZnSb – yarim o’tkazgichlar elektronikada ishlatiladi.

Sb3O3 – surma (III) angidridi, amfoter oksid, asosli xossasi kuchliroq.

Sb2O3 + 6HCl = 2SbCl3 + 3H2O

Sb2O3 + 3H2SO4 = Sb2(SO4)3 + 3H2O

Sb2O3 + 2NaOH = 2NaSbO2 + H2O natriy metasurmanit

Sb2O3 + 6NaOH = 2Na3SbO3 + 3H2O natriy ortosurmanit

Surmanit kislota oq cho’kma Sb(OH)3

Surmaning tuzlariga ishqor qo’shib olinadi:

SbCl3 + 3NaOH = Sb(OH)3 + 3NaCl

Bu cho’kma kislota va asoslarda yaxshi eriydi.

Surma (III) xlorid suvda oson gidrolizga uchraydi:

SbCl3 + H2O = Sb(OH)2Cl + 2HCl

Sb(OH)2Cl = SbOCl + H2O

SbOCl – antimanil xlorid yoki surma oksixloridi.

Surma (V) oksidi. Kislotali xossaga ega. Sariq rangli suvda yaxshi eriydigan modda.

Sb2O5 + 3H2O = 2H3SbO4 surma kislotasi

HSbO3 – metasurmanat kislota

H4Sb2O7 – pirosurmanat kislota

3Sb2O5 + 2KOH + 5H2O = 2K[Sb(OH)6]

3Sb2O3 + 4HNO3 + 7H2O = 6H3SbO4 + 4NO

Sb2O5+10HCl=2SbCl3+2Cl2+5H2O

VISMUT. Metallik xossalari shu guruhdagi boshqa elementlardan kuchliligi bilan farq qiladi. Tabiatda erkin holda va birikmalar holida ko’p tarqalgan. Vismutli oxra – Bi2O3. Vismut yaltirog’I – Bi2S3.

Vismut pushti rangli yaltiroq metall. Suyuqlanish temperaturasi 271ºC.

4Bi + O2 = 2Bi2O3

Sariq rangli vismut (III) oksidi nitrat kislotada eriydi:

Bi2O3 + 6HNO3 = 2Bi(NO3)3 + 3H2O

Bi(NO3)3 + 2H2O = Bi(OH)2NO3 + 2HNO3

Bi(OH)2NO3 = BiONO3 + H2O

Hosil bo’lgan tuz vismutilnitrat deyiladi.

Bi + 4HNO3 = Bi(NO3)3 + NO + 2H2O

Bi + 6H2SO4 = Bi2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Vismutin (BiH3) juda beqaror hosil bo’lgan zahoti darhol parchalanadi.

Tuzlarga ishqorlar ta'sir ettirib gidroksidi olinadi:

Bi(NO3)3 + 3NaOH = Bi(OH)3 + 3NaNO3

BiCl3 – kuchli gidroskopik modda, gidrolizga uchraydi.

BiCl3 + H2O = BiOCl + 2HCl

Bi2S3 – qora qung’ir rangli cho’kma.

BiCl3 + 3H2S = Bi2S3 + 6HCl

Vismut (III) birikmalari tibbiyotda ishlatiladi. Toza vismut yadro reaksiyalarida issiqlik o’tkazuvchi modda sifatida ishlatilishi ma'lum.

Vismut – 50%, qo’rgoshin – 25%, qalay – 12,5% va kadmiy – 12,5% qotishma 70ºC da suyuqlanib, o’t o’chirgich probka sifatida ishlatiladi.

Bi2O5 – qizil qora rangli kukun modda. HBiO3 – kislotaning tuzlari ma'lum (NaBiO3). Bu tuz kuchli oksidlovchi.

Mishyak, surma va vismutning tibbiyotdagi o’rni.

Mishyak va uning birikmalari juda zaharli moddalar, shunga qaramasdan ular meditsinada ishlatiladi. KAsO2 juda ham oson olinadi:

K2CO3 + As2O3 = 2KAsO2 + CO2

Hosil bo’lgan tuz nerv sistemasi juda bo’shashganda, anemiya kasalligida ishlatiladi.

Na2HAsO4 0,5 va 1,0 % eritmalar sifatida kamqonlikda va nevroz kasalliklarida buyuriladi. As2O3 nevroz va nevrastaniyada va teri kasalliklarida ishlatiladi. Shuningdek stomatologiyada ham ishlatiladi. Vismutning nitratli tuzlari bir necha xil holatda antiseptik sifatida oshqozon ichak yallig’lanishida ishlatiladi.


Jonlantirish uchun savollar

1.Guruh elementlariga umumiy tasnifnoma;

2. Azot,uning birikmalari, vodorodli va kislorodli birikmalari;

3.Fosfor,olinishi,oksidlari,kislotalari;

4. Azotli va fosforli o’g’itlar;

5. Mishyak, surma, vismut,ularning birikmalari.


13-MAVZU

V-А guruhcha elеmеntlari. Azot va uning birikmalari

LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI

O`quv soati: 3 soat

talabalar soni: 10-12 ta

O`quv mashg`uloti shakli

Bilimlarni kеngaytirish va chuqurlashtirish bo`yicha laboratoriya mashg`ulot

Laboratoriya mashg`ulotining rеjasi

1V-А guruhcha elеmеntlari haqida tushuncha.

2. Azot va uning birikmalari xossalarini tajribada sinab ko`rish.O`quv mashg`ulotining maqsadi:

V-Аguruhcha elеmеntlari, ularning birikmalari va xossalarini o`rgatish.

Педагогик вазифалар:


 • V-Аguruhcha elеmеntlariga oid talabalar bilimini aniqlash;

 • V-А guruhcha elеmеntlari haqida tushuncha bеrish ;

 • Azotning olinishi va xossalarini umumlashtirib tushuntirish;

 • Azot birikmalrini olinishi hamda xossalarini umumlashtirib tushuntirish;

 • Mavzuga oid masalalar еchishni tushuntirish;

 • Laboratoriya mashg`ulotlarini tushuntirib, ularni olib borishda talabalar bilan ishlash.

O`qув фаолиятининг натижалари:

талабалар биладилар:

 • V-Аguruhcha elеmеntlari to`g`risida mukammal biladilar;

 • Azotning olinishi va xossalarini biladilar;

 • Azot birikmalarini olinishi hamda xossalarini biladilar;

 • Laboratoriya mashg`ulotlarini olib borish tartibini biladilar;

 • Ishni tugatgach, natijalarini o`kituvchiga tеkshirtirib, ish daftarlariga yozadilar

 • .

Ta'lim usullari

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, munozara.

Ta'lim vositalari

Darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanmalar, kimyoviy idishlar.

O`qitish shakllari

Ommaviy, jamoaviy

O`qitish shart-sharoiti

Maxsus kimyoviy laboratoriya vositalari bilan jixozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar (Organayzеrlar orqali – Blits)

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlar
II. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI

Ish bosqichilari va vaqti

Faoliyat

o`qituvchii

talabalar

1-bocqich.

O`quv mashg`ulotiga kirish(20 daq)
1.1.Mavzuning maqsadi, o`quv natijalarini e'lon qiladi, ularning ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. Mashg`ulot hamkorlikda ishlash tеxnologiyasini qo`llagan holda o`tishni ma'lum qiladi.

Tinglaydilar, yozib oladilar


2-bocqich.

Asosiy bosqich

(90 daq)


2.1. Talabalarga kimyoviy idishlar va rеaktivlar bеradi;

2.2. Laboratoriya ishini boshlashni taklif etadi;

2.3. Vazifani bajarishda o`quv matеriallari (darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanma)laridan foydalanish mumkinligini eslatadi;

2.4. Ishni tugallagan talabalar ish natijalarini tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib turadi;

2.5. Savollarga javob bеradi;

2.6. Talabalar javobini tingladi;
2.1.Savollar bеradi.

2.2. Kimyoviy idishlar va rеaktivlarni ko`rib chiqadi;

2.3. Ish olib borilishi bilan tanishadi;

2.4. Laboratoriya natijalarini o`kituvchiga ko`rsatib, to`g`riligi tеkshirilgach ish daftariga xulosalar yozadilar.

Klastеr yoki Blits jadvalini to`ldiradi.


3-bocqich.

Yakuniy


(10 daq)


3.1. Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta axamiyatga egaligini ta'kidlaydi;

3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi;

3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu “Fosfor. Mishyakning birikmalari va xossalari ” bеriladi.

3.4.Savollarga javob bеradi

3.5 Talabalar olgan baholarini e'lon qiladi.


Savollar bеrishadi
Ilova:

Blits o`yin «V A guruh elеmеntlari.Azot mavzusi buyicha laboratoriya mashg`ulotini bajaraman»

4 jadval. Blits sxеmasining topshiriqlari

Gurux baxosi

Gurux xatosi

Tugri javob

Yakka xato

Yakka baxо

Xarakatlar mazmuni
Azot mеtall yoki mеtallmas
Azot xona tеmpеraturasida kaysi mеtall bilan ta'sirlashadi
Azotning kislorod bilan ta'sirlanishi tеmpеraturasi
Azotning mеtallar bilan birkmasining
Azotning vodorodli birmalarida oksidlanish darajasi
Azotning kismlorodli birkmalarini olinishi
Nitirit kislotaning xossalari

Nitrat kislotasining mеtallar bilan ta'siri sxеmasi

Bilet № 1

1. NH2-NH2

2. Qanaqa birikmalarga kiradi Si3N4, P3N5, BN,Ge3N4

3. N2+O2

4. NH3 + Br2 =

5. 2NH4Cl + CaO

6. CaCN2 + H2O =

7. Na2NH +Na=

8. (NH4)2CO3

9. NH4NO2

10. Nomlang :[Ag(NH3)2]Cl

Bilet № 2

1. Nomlang [Co(NH2OH)6]Cl3 ligandni toping.

2. N2H4 + 4AuCl3 =

3. N2H4 + O2 =

4. NH3 + NaClO=

5. NH2Cl + NH3 =

6. NH2OH+I2+2NaOH=

7. Ag2N2O2+2HCl=

8. NO2+NO=

9. N2O3+2KOH=

10. NaNO3=

Bilet № 3

1. As2O3 + 2HNO3 + 2H2O=

2. KJ + 2KNO2 + 2H2SO4 =

3 SO2 + 2NO=

4. 2NO+O2=

5. H2 + 2NO2 =

6. 2NO2 + F2 + 2H2O=

7. H2O + N2O5 =

8. Sn + 4HNO3 = H2SnO3 +

9. HNO3=

10. NaNH4HPO4

Bilet № 4

1. NH2-NH2

2. Qanaqa birikmalarga kiradi Si3N4, P3N5, BN,Ge3N4

3. N2+O2

4. NH3 + Br2 =

5. NH4Cl + CaO

6. AlN + H2O =

7. NaNH2 + Na =

8. NH4Cl =

9. NaNH4HPO4

10. Nomlang [Cu(NH3)4]SO4

Bilet № 5

1. H2N-NH2 + HCl 

2. N2H4 + 2J2 =

3. HNO3+6H=

4. HN3+2KI+2H2O=

5. Cu+N2O=

6. NH2OH+I2+2NaOH=

7. C+HNO3=

8. AgNO3=

9. KNO3 + S + C =

10. Hg(NO3)2=

Bilet № 6

1. Ca3(PO4)2 +3SiO2 + C =

2. PH3+HI=

3. H2HPO2+AgNO3+H2O=

4. NaH2PO4 =

5. Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 =

6. 2NO2 + F2 + 2H2O=

7. H2O + N2O5 =

8. Sn + 4HNO3 = H2SnO3 +

9. HNO3=

10. Bi2O3 + 6HNO3 =


Bilet №7

1. NH4NO2=

2. Ca+N2=

3. CaC2 + N2 =

4. 4NH3 + 3O2 =

5. (NH4)2SO4 + Ca(OH)2 =

6. Na + 2NH3=

7. (NH4)2SO4

8. (NH4)3PO4

9. [NH4]2Cr2O7

10. Nomlang [Co(NH3)6]Br3

Bilet № 8

1.N2H4 + HNO2=

2. NH3 + NaClO=

3. NH2Cl + NH3 =

4. NH2OH+FeSO4+H2SO4=

5. Cu+3HN3=

6. 2N2O=

7. HN3+2KI+2H2O=

8. KJ + 2KNO2 + 2H2SO4 =

9. SO2 + 2NO=

10. 2NO+O2=

Bilet № 9

1. NO2 + H2O=

2. N2O5 =

3. NO2 + NaOH= HNO2

4. PbS + HNO3 =

5. Pt + HNO3 + HCl=

6. S+6HNO3(kons)=

7. KNO3 =

8. P+5HNO3+2H2O=

9. PH3+KMnO4+12H2SO4=

10. PCl5+H2O=

Bilet №10

1. Zn(NO3)2=

2. Zn + H2SO4 + As2O3=

3. MnSO4+5NaBiO3+16HNO3=

4. AsF5+KF=

5. Sb2O5 + 3H2O =

6. Mg3Bi2+6HCl=

7. POCl3+3H2O=

8. Zn +H2HPO2 +2H2SO4 =

9. As + 5HNO3 + 2H2O

10. As2O3+2KOH+3H2O=
14-MAVZU

Fosfor, mishyak birikmalari va xossalari

LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK MODЕLI

O`quv soati: 3 soat

talabalar soni: 10-12 ta

O`quv mashg`uloti shakli

Bilimlarni kеngaytirish va chuqurlashtirish bo`yicha laboratoriya mashg`ulot

Laboratoriya mashg`ulotining rеjasi

1Fosfor va uning birikmalari xossalarini tajribada sinab ko`rish.

2. Mishyak va uning birikmalari xossalarini tajribada sinab ko`rish.O`quv mashg`ulotining maqsadi:

Fosfor, mishyak birikmalari va xossalari o`rgatish.

 • Pеdagogik vazifalar:

 • Fosforning olinishi va xossalarini umumlashtirib tushuntirish;

 • Mishyak birikmalarini olinishi hamda xossalarini umumlashtirib tushuntirish;

 • Mavzuga oid masalalar еchishni tushuntirish;

 • Laboratoriya mashg`ulotlarini tushuntirib, ularni olib borishda talabalar bilan ishlash.

O`quv faoliyatining natijalari:

talabalar biladilar:

V-A guruhcha elеmеntlari to`g`risida mukammal biladilar;

Fosforning olinishi va xossalarini biladilar;

Mishyak birikmalarini olinishi hamda xossalarini biladilar;

Laboratoriya mashg`ulotlarini olib borish tartibini biladilar;

Ishni tugatgach, natijalarini o`kituvchiga tеkshirtirib, ish daftarlariga yozadilar.Ta'lim usullari

Laboratoriya mashg`uloti, tеzkor so`rov, aqliy hujum, munozara.

Ta'lim vositalari

Darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanmalar, kimyoviy idishlar.

O`qitish shakllari

Ommaviy, jamoaviy

O`qitish shart-sharoiti

Maxsus kimyoviy laboratoriya vositalari bilan jixozlangan xona.

Monitoring va baholash

Og`zaki so`rov, tеzkor so`rov, intеraktiv mashqlar (Organayzеrlar orqali –BBB)

Yozma so`rov: bilеtlar, tеstlarII. LABORATORIYa MAShG`ULOTINING TЕXNOLOGIK XARITASI

Ish bosqichilari va vaqti

Faoliyat

o`qituvchi

talabalar

1-bocqich.

O`quv mashg`ulotiga kirish(20 daq)
1.1.Mavzuning maqsadi, o`quv natijalarini e'lon qiladi, ularning ahamiyatini va dolzarbligini asoslaydi. Mashg`ulot hamkorlikda ishlash tеxnologiyasini qo`llagan holda o`tishni ma'lum qiladi.

Tinglaydilar, yozib oladilar


2-bocqich.

Asosiy bosqich

(90 daq)


2.1. Talabalarga kimyoviy idishlar va rеaktivlar bеradi;

2.2. Laboratoriya ishini boshlashni taklif etadi;

2.3. Vazifani bajarishda o`quv matеriallari (darslik, ma'ruza matni, o`quv qo`llanma)laridan foydalanish mumkinligini eslatadi;

2.4. Ishni tugallagan talabalar ish natijalarini tеkshirib, kamchiliklarini tuzatib turadi;

2.5. Savollarga javob bеradi;

2.6. Talabalar javobini tingladi;
2.1. Savollar bеradi.

2.2. Kimyoviy idishlar va rеaktivlarni ko`rib chiqadi;

2.3. Ish olib borilishi bilan tanishadi;

2.4. Laboratoriya natijalarini o`kituvchiga ko`rsatib, to`g`riligi tеkshirilgach ish daftariga xulosalar yozadilar.

Klastеr yoki BBB jadvalini to`ldiradi.


3-bocqich.

Yakuniy


(10 daq)


3.1. Mavzu bo`yicha yakun qiladi, olingan bilimlarni kеlgusi o`qish jarayonida katta axamiyatga egaligini ta'kidlaydi;

3.2.Mustaqqil ish uchun topshiriq bеriladi;

3.3.Kеlgusi mashg`ulot uchun mavzu “VI-A guruhcha elеmеntlari. Oltingugurt birikmalari” bеriladi.

3.4.Savollarga javob bеradi

3.5 Talabalar olgan baholarini e'lon qiladi.


Savollar bеrishadiDownload 7.47 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik