Суҳбат қуйидаги саволлар асосида олиб бориладиDownload 275,4 Kb.
Pdf ko'rish
Sana21.02.2022
Hajmi275,4 Kb.
#49842
Bog'liq
oncology-uz-kirill 
Суҳбат қуйидаги саволлар асосида олиб борилади: 
 
1. Онкология ривожланиш тарихи. 
2. Хавфли ўсмаларнинг биологик хусусиятлари. 
3. Хавфли ўсмаларнинг белгилари. 
4. Хавфли ўсмаларнинг ривожланиш босқичлари 
5. Ўзбекистонда онкологик хизмат тизими 
6. Хавфли ўсмаларни олдини олиш. 
7. Саратон олди касалликлари тўғрисида тушунча беринг 
8. Ўсмаларнинг гистологик классификацияси 
9. Онкологияда морфологик диагностик усуллари 
10. Хавфли ўсмаларнинг замонавий диагностик текширувлари
11. Хавфли ўсмаларнинг замонавий даволаш усуллари 
12. Хавфли ўсмаларнинг радикал даволаниш тўғрисида тушунчаси 
13. Хавфли ўсмаларнинг паллиатив ва симптоматик даволаш 
14. Онкологик беморлар клиник гурухлари.
15. Хавфли ўсмаларни кимёвий даволаш 
16. Ўсмага қарши кимёвий дори воситаларнинг классификацияси. 
17. Кимё терапияга кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар. 
18. Кимё терапевтик даволашнинг асоратлари. 
19. Хавфли ўсмаларнинг нур терапиясининг турлари ва усуллари 
20. Онкологияда фойдаладиган радиоактив нурларнинг манбалари ва
турлари. 
21. Хавфли ўсмаларнинг нур терапияга кўрсатмалар. 
22. Хавфли ўсмаларнинг нур терапиянинг асоратлари 
23. Хавфли ўсмаларнинг жаррохлик даволаш. 
24. Онкологик радикализм тўғрисида тушинчаси. 
25. Хавфли ўсмаларнинг жаррохлик амалиёт турлари. 
26. Онкологияда радикал жаррохлик амалиётлар. 
27. Онкологияда паллиатив ва симптоматик жаррохлик амалиётлари. 
28. Хавфли ўсмаларнинг комбинирланган даволаш. 
29. Хавфли ўсмаларнинг комплекс даволаш. 
30. Хавфли ўсмаларнинг замонавий даволаш усуллари. 
31. Сут безининг дисгормонал касаликлари. 
32. Сут бези саратонни олдини олиш. 
33. Сут бези саратонни клиникаси. 
34. Сут бези саратони атипик турлари 
35. Сут бези саратони диагностикаси. 
36. Сут бези саратонида фойдаланадиган жаррохлик амалиёт турлари ва 
кўрсатмалари. 
37. Сут бези саратони даволаш 
38. Сут бези саратони комбнирланган ва комплекс даволаш. 
39. Сут бези саратонида даволашни танлаш. 


40. Сут бези саратонида гормонал терапияси. 
41. Упка саратони клиник турлари 
42. Упканинг марказий саратони: клиника, дигностика, даволаш. 
43. Упканинг периферик саратони: клиника диагностика даволаш. 
44. Упка саратони атипик турлари 
45. Упка саратонида метастазлаш босқичлари. 
46. Упка саратонининг рентген семиотикаси. 
47. Упка саратонинг замонавий диагностик усуллари. 
48. Упка саратонинг замонавий даволаш усуллари. 
49. Кичик хужайрали упка саратони даволаш хусусиятлари. 
50. Упка саратони комбинирланган ва комплекс даволаш усуллари. 
51. Қизилунгач саратонида хавф омиллари. 
52. Қизилунга саратонни клиникаси 
53. Қизилунгач саратонида диагностик усуллари. 
54. Қизилунгач саратонинг рентгенологик белгилари. 
55. Қизилунгач саратонида замонавий даволаш усуллари. 
56. Қизилунгач саратонида замонавий жаррохлик амалиётлари. 
57. Ошкозон саратон олди касаликлари. 
58. Ошкозон саратони билан касаланиш, хавфли омиллари. 
59. Ошкозон саратонинг клиник кечиши. 
60. Ошкозон саратонинг эрта ташхислаш уссулари. 
61. Ошкозон саратонида кичкина белгилари синдроми. 
62. Ошкозон саратонида метастазлаш хусусиятлари. 
63. Ошкозон саратонинг радикал даволаш турлари. 
64. Ошкозон саратонида жаррохлик амалиёт турлари. 
65. Ошкозон саратонида паллиатив ва симптоматик жаррохлик 
амалиётлари. 
66. Ошкозон саратоннинг замонавий даволаш усуллари 
67. Йугон ичак саратонида касалланиш. 
68. Йугон ичак саратони клиник формалари. 
69. Йугон ичак унг томонлама саратони клиник хусусиятлари. 
70. Йугон ичак чап томонлама саратони клиник хусусиятлари. 
71. Йугон ичак саратони профилактикаси. 
72. Йугон ичак саратонида замонавий диагностика усуллари. 
73. Йугон ичак саратони замонавий даволаш усуллари. 
74. Ичак тутилиши билан асоратланган йугон ичак саратони даволаш. 
75. Йугон ичак саратонида операция турлари. 
76. Тугри ичак саратон олди касаликлари 
77. Тугри ичак саратони клиникаси. 
78. Тугри ичак саратони профилактикаси. 
79. Тугри ичак саратони эрта диагностикаси. 
80. Тугри ичак саратонида замонавий даволаш усуллари. 
81. Тугри ичак саратонида жаррохлик амалиёт турлари ва курсатма. 
82. Тугри ичак саратонида аъзосакловчи жаррохлик амалиёти. 
83. Тери саратони ва унинг гистологик формалари. 


84. Тери саратони ташхиси ва клиникаси.
85. Базал-хужайрали тери саратони даволаш усуллари. 
86. Яссихужайрали тери саратони даволаш усуллари. 
87. Тери меланомаси : клиника, диагностика. 
88. Меланомани даволашда замонавий ёндашув. 
89. Юмшок тукима саркомаси: тушунча,клиника, ташхис. 
90. Юмшок тукима саркомаси даволаш. 
91. Канцерогенез.
92. Канцерогенарнинг асосий гурухлари.
93. Хавфли усмалар пайдо булишида генетика назарий асослари. 
94. Тери саратони.Касалланиш.Олиб келувчи омиллар. 
95. Тери саратон олди касаликлари. 
96. Ошкозон саратони.Усма усиш хусусияти. 
97. Ошкозон саратони гистологик таснифи,таркалиши .
98. Ошкозон саратонида метастазланиш.
99. Ошкозон саратони клиник формалари.
100. 
Ошкозон саратони диагностикаси. 
101. 
Усма усиш феноменлари. 
102. 
Паранеопластик синдромлар. 
103. 
Тери саратони.Усма усиш хусусияти ва унинг гистологик 
тузилиши. 
104. 
Тери саратони диагностикаси
105. 
Усма олди холатлари ва усма олди узгаришлари. 
106. 
Ошкозон саратони.Касалланиш,олиб келувчи факторлар.
107. 
Хавфли усмалар эпидемиологияси ва профилактикаси.
108. 
Тери меланомаси.Ёш ва жинсга боглик хусусиятлари
эпидемиологияс.Олиб келувчи касалликлар. 
109. 
Кизилунгач саратони. Клиника ва диагностикаси. 
110. 
Онкологик беморлар клиник гурухлари.
111. 
Онкологик беморлар диспансеризацияси. 
112. 
Тери меланомаси, диагностикаси, даволаш. 
113. 
Тери меланомаси классификацияси. 
114. 
Кизилунгач саратони.Касалланиш,олиб келувчи омиллар, рак 
олди касалликлари. 
115. 
Кизилунгач саратони гистологик тузилиши ва усма усиш 
формалари.
116. 
Онкологияда деонталогия принциплари.Онкологик беморлар 
психологияси.
117. 
Йугон ичак саратонида касалланиш ,эпидемиология, олиб 
келувчи омиллар. 
118. 
Йугон ичак саратон олди касалликлари.
119. 
Жигар саратони. олиб келувчи омиллар ва саратон олди 
касалликлари.
120. 
Жигар саратони эпидемиологик хусусиятлари. 


121. 
Онкологияда нур билан даволаш умумий принциплари ва унинг 
турлари. 
122. 
Калконсимон без саратони.Касалланиш, олиб келувчи омиллар. 
Рак олди хасталиклари.
123. 
Упка саратони.Клиникаси. Диагностикаси. Даволаш. 
124. 
Хавфли усмалар диагностикаси умумий принциплари. 
125. 
Калконсимон без саратони.Касалликнинг клиник формалари.
126. 
Калконсимон без саратони диагностикаси. 
127. 
Калконсимон без саратони давоси. 
128. 
Упка 
саратони. 
Касалланиш, 
олиб 
келувчи 
омиллар, 
профилактикаси. 
129. 
Йугон ичак саратони бирламчи ва иккиламчи профилактикаси.
130. 
Йугон ичак саратони клинические формалари.
131. 
Йугон ичак саратони диагностикаси. 
132. 
Йугон ичак саратони давоси. 
133. 
Онкологик касалланиш структураси, даражаси, динамикаси. 
134. 
Сут бези саратони.Касалликнинг клиник формалари 
135. 
Сут бези саратони диагностикаси.
136. 
Сут бези саратони даволаш. 
137. 
Жигар саратони. Клиник формалари.Диагностикаси. Даволаш. 
138. 
Онкологияда дори билан даволаш принциплари. 
139. 
Тугри ичак саратони.Касалланиш.Эпидемиологияси Рак олиди 
касалликлари.
140. 
Бачадон буйни саратони.Олиб келувчи факторлар. 
141. 
Бачадон буйни саратони диагностикаси. 
142. 
Бачадон буйни саратони даволаш. 
143. 
Онкологик беморларни симтоматик даволаш.
144. 
Тугри ичак саратони. Клиникаси.
145. 
Тугри ичак саратони диагностикаси.
146. 
Тугри ичак саратони даволаш. 
147. 
Меъда ости бези саратони.Касалланиш. Эпидемиология. , олиб 
келувчи омиллар. Рак олди хасталиклари.
148. 
Онкологик беморлар реабилитацияси. 
149. 
Меъда 
ости 
бези 
саратони. 
Клиник 
тасвири. 
Диагностикаси.Даволаш. 
150. 
Юмшок тукима хавфли усмалари. Клиника. Диагностика. 
Даволаш. 
151. 
Хавфли усмаларнинг даволашнинг умумий принциплари. 
152. 
Тил саратони. Касалланиш. Олиб келувчи омиллар.Усма олди 
касалликлари.. Диагностикаси. Даволаш. 
153. 
Корин орти ноорган усмалари. Клиникаси, диагностикаси. 
Даволаш.
154. 
Тухумдон усмлари. Клиникаси. Диагностикаси. Даволаш. 
155. 
Лимфогранулёматоз. Касаланиш ва ёш ва жинсга боглик 
хусусиятлари.


156. 
Ходжкин лимфомаси гистологик вариантлари. 
157. 
Ахоли уртасида хавфли усмаларини аниклашнинг чора 
тадбирлари. 
158. 
Профилактик курик турлари,скрининг куриклари.Курик хоналари 
урни. 
159. 
Простата бези саратони. Клиника, диагностика, даволаш. 
160. 
Онкологияда аъзо сакловчи жаррохлик амалиётлари. 
161. 
Лимфогранулёматоз. Боскичлари.
162. 
Клиническая картина лимфомы Ходжкина. 
163. 
Ходжкин лимфомаси диагностикаси. 
164. 
Суяк хавфли усмалари. Клиника. Диагностика. Даволаш. 
165. 
Пастки лаб саратони.Рак олди касалликлари. Диагностика.
166. 
Пастки лаб саратони даволаш. 
167. 
Кукс оралиги усмалари. Клиника. Диагностика. . 
168. 
Огиз бушлиги хавфли усмалари. Клиника. Диагностика.Даволаш. 
169. 
Буйрак саратони. Клиника. Диагностика. Даволаш. 
170. 
Ковук саратони.Усма олди касалликлари. Диагностикаси. 
171. 
Ошкозон 
саратон 
олди 
кассаликлари. 
Диагностика. 
Диспансеризация. Даволаш. 
172. 
Тухумдон саратони. Клиникаси. Диагностика. Даволаши 
173. 
Операбел ва резектабел тушунчалари. 
174. 
Ўсманинг биологик хусусиятлари 
175. 
Метастазлаш нима. Метастазлаш йўллари 
176. 
Метаплазия. Тушунчаси ва намуналар 
177. 
Дисплазия. Тушунчаси ва даражалари 
178. 
Сут бези саратонни симптомлари 
179. 
Биопсия. Биопсия турлари 
180. 
Брахитерапия. Тушунчаси. Кўрсатмалар ва қарши кўрсатмалар 
181. 
Филлоид фиброаденома. Тушунча. Диагностика ва даволаш 
182. 
Скрининг нима. 
183. 
Сут бези саратонни скрининги 
184. 
Онкологияда цитологик текширув уссулари 
185. 
Бачадон бўйин саратонни скрининги 
186. 
Қизилунга саратонни клиникаси 
187. 
Қизилунгач саратонида диагностик усуллари. 
188. 
Қизилунгач саратонинг рентгенологик белгилари. 
189. 
Қизилунгач саратонида замонавий даволаш усуллари. 
190. 
Қизилунгач саратонида замонавий жаррохлик амалиётлари. 
191. 
Ошкозон саратон олди касаликлари. 
192. 
Ошкозон саратони билан касаланиш, хавфли омиллари. 
193. 
Ошкозон саратонинг клиник кечиши. 
194. 
Ошкозон саратонинг эрта ташхислаш уссулари. 
195. 
Ошкозон саратонида кичкина белгилари синдроми. 
196. 
Ошкозон саратонида метастазлаш хусусиятлари. 
197. 
Ошкозон саратонинг радикал даволаш турлари. 


198. 
Ошкозон саратонида жаррохлик амалиёт турлари. 
199. 
Ошкозон саратонида паллиатив ва симптоматик жаррохлик 
амалиётлари. 
200. 
Ошкозон саратоннинг замонавий даволаш усуллари 

Download 275,4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish