Stručni studij: Upravni studij uvodDownload 0.65 Mb.
bet1/11
Sana18.04.2017
Hajmi0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


VELEUČILIŠTE U POŽEGI


Stručni studij: Upravni studij

1. UVOD

Veleučilište u Požegi za ustroj i izvođenje stručnog studija Upravno pravo ima Dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 17. prosinca 1999. godine, Klasa: 602-01/00-7/3, UrBroj: 533-08-00-2.


Citirana Dopusnica nalazi se u privitku.

a) Razlozi za pokretanje studija


Stručni Upravni studij ustrojava se i izvodi na Društvenome odjelu Veleučilišta u Požegi s ciljem obrazovanja stručnih prvostupnika uprave prije svega za područje Požeško-slavonske županije, ali svakako i na razini cijele Republike Hrvatske. Stručni prvostupnici uprave osposobljavaju se za samostalno obavljanje upravno-pravnih poslova u državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, samostalno obavljanje upravno-pravnih poslova u gospodarskim organizacijama-trgovačkim društvima, kao i za obavljanje drugih poslova u gospodarstvu, državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi. Osim toga, završetkom ovoga studija studenti stječu znanja i vještine o pojmu i značenju uprave s različitih aspekata; organizacijskih, personalnih, političkih, pravnih, sistemskih i dr.

S obzirom na postojeće stanje kao i projekciju budućega stanja potreba i potražnje na tržištu rada za ovakovim stručnim kadrom, smatra se potrebnim obrazovanje stručnih prvostupnika uprave kako u javnom sektoru (tijela državne vlasti te tijela lokalne i regionalne samouprave) tako i u privatnom sektoru posebice zbog činjenice nedvojbene potrebe jačanja srednjeg i malog poduzetništva.

Traganje za adekvatnim visokim učilištima unutar EU, s kojima bi trebalo komparirati ovaj studij ukazuje da sigurno najkvalitetniji pristup imaju Francuzi, s tradicijom na interes vezan za javne službe. Ipak njihov pristup je sofisticiran, tako da se ne može istrgnuti iz cjeline, koja u ovom slučaju završava najeminentnijim upravnim školama. Za komparaciju smo stoga odabrali stručni program "Javna uprava" koji organizira i izvodi Univerza u Ljubljani, Fakulteta za upravo1, te odgovarajući studij Visoke škole Kehl (SR Njemačka).2

Svrha ovih studija je oblikovati odgovarajući profil samostalnog djelatnika koji je sposoban odgovoriti na izazove javne uprave. Konkretnije to se odnosi na edukaciju administracije na svim razinama (lokalna, područna, regionalna, središnja) npr.: referenta, inspektora, savjetnika, samostalnog savjetnika, pomoćnika načelnika i sl. Studiji traju tri akademske godine. U Ljubljani studenti odabiru pri kraju studiranja i module: upravno-pravni; financijski i organizacijsko-informatički. Od kolegija samo ćemo ih nabrojati: Uvod u javnu upravu; Uvod u pravo; Ustavno pravo; Statistika; Osnove ekonomije; Upravno pravo; Pravno uređenje javne uprave; Organiziranje rada uprave; Informacijski sustav; Gospodarsko statusno pravo; Ekonomika javnih poduzeća i javnih ustanova; Kvantitativne metode; Poslovno komuniciranje; Upravni postupak i upravni spor; Radno i socijalno pravo; Ekonomika javnog sektora s proračunskim financiranjem; Lokalna samouprava; Uređenje prostora i građevinskog zemljišta; Posebni upravni postupci; Policijsko upravno pravo; Tome se pridodaje studiranje stranog jezika ; računalski praktikum, upravni praktikum, praksa.


Visoka škola u Kehl-u nudi slijedeće kolegije: Ekonomika poduzeća, Statistika, Informatika, Državno i upravno pravo, Privatno pravo, Trgovačko pravo, Radno pravo, Politički i upravni sustav Njemačke, Sustav i kontrola, Regionalna politika, Političke analize, Komunalno pravo, Pravo općina i županija, Statutarno pravo, Službeničko pravo, Osnove prava poslodavaca u javnoj službi, Pravni poredak i institucioni poredak EU, Opće upravno pravo, Upravno postupovno pravo.
Analizom sadržaja ovih predmeta evidentna je visoka kompatibilnost sa našim ponuđenim okvirnim sadržajima predmeta.

b) Dosadašnja iskustva predlagača


Nastavni program stručnog Upravnog studija usvojen je 1998. godine te se od tada uspješno ustrojava i izvodi sa kontinuitetom broja upisanih studenata te očekivanom tendencijom povećanja broja upisanih studenata iz razloga navedenih u točki a).

c) Partneri stručnog studija izvan visokoškolskog sustava

U okviru Požeško-slavonske županije, ali i šire regije istočne Hrvatske postoji više mogućih partnera izvanškolskog sustava koji su pokazali interes za ustroj i izvođenje ovakvoga stručnoga studija. Taj interes iskazan je kroz aspekt uključivanja studenata označenog stručnog studija u poslovne procese tih subjekata u vidu obavljanja stručne prakse, stručnoga rada, kao i iskazanim potrebama za zapošljavanje osposobljenih kadrova.

Označeni aspekt suradnje sa partnerima izvan visokoškolskog sustava namjerava se intenzivirati i konkretizirati kroz vidove ustrojavanja stručne prakse u okviru praktičnog dijela nastave (ustrojavanje pravne klinike kao oblik pružanja različitih vidova pravne pomoći i savjeta od strane studenata Upravnog studija pravnim i fizičkim osobama uz stručan nadzor nastavnika).

d) Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata

Tijekom ustroja i izvođenja stručnog Upravnog studija do sada vođena je posebna skrb o mogućnosti pokretljivosti studenata odnosno približavanja i prepoznavanja sadržaja studijskog programa srodnim sadržajima na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Zagrebu, Business Academy, Visoka poslovna škola Libertas s pravom javnosti).

Slijedom te tendencije zaključeni su i Ugovori o suradnji sa Sveučilištem J.J. Strossmayera u Osijeku te i pojedinačni Ugovori s pojedinim fakultetima u okviru toga Sveučilišta. Slijedom načela Bolonjskog procesa, poglavito kroz djelovanje Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske nastojat će se postići što ujednačeniji model stručnog obrazovanja u okviru stručnog Upravnog studija sa svim srodnim stručnim studijima u Republici Hrvatskoj.

Program stručnog Upravnog studija usporediv je i s programom nekih inozemnih visokoškolskih institucija kao što su: Bosna i Hercegovina (Pravni fakultet u Mostaru), University of Southern Denmark/ Economics-Busines Administration and Law (Denmark).

Veleučilište u Požegi osobitu pozornost pri ustroju i izvedbi označenog stručnog studija posvetit će aspektu otvorenosti studija prema pokretljivosti studenata sa ostalim veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj. Takav oblik suradnje razvijat će se osobito radom i djelovanjem Vijeća veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj, te i neposrednom suradnjom i uređenjem uzajamnih odnosa pojedinih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj. Na tim načelima Veleučilište u Požegi potpisnicom je Sporazuma o suradnji zaključenoga dana 4. rujna 2004. godine između Hrvatskih državnih veleučilišta i državnih visokih škola; Veleučilište u Rijeci, Veleučilište u Karlovcu, Veleučilište u Požegi, Tehničko veleučilište u Zagrebu, te Visoka zdravstvena škola u Zagrebu. Cilj označenoga Sporazuma je uspješna provedba Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Bolonjskoga procesa, te razvoja stručnih studija u Republici Hrvatskoj kroz uređenje uzajamnih odnosa u oblasti znanstvene i stručne suradnje, suradnje u nastavi, izdavačkoj djelatnosti i drugim oblastima od zajedničkog interesa za sve sudionike Sporazuma.

Temeljem označenog Sporazuma Veleučilište u Požegi zaključilo je i pojedinačne Ugovore o suradnji u izvođenju programa stručnih studija s drugim veleučilištima u Republici Hrvatskoj predmet kojih je provedba studijskih programa, stručnog i znanstvenog rada, te međusobna uzajamna suradnja.
Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa