Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegijaDownload 49.93 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi49.93 Kb.

Naziv studija

Preddiplomski sveučilišni studij filozofije

Naziv kolegija

Filozofija spoznaje 2

Status kolegija

Obvezni kolegij

Godina

II

Semestar

4

ECTS bodovi

3

Nastavnik

Izv. prof. dr. sc. Dario Škarica

e-mail

dario@ifzg.hr

vrijeme konzultacija

Prema dogovoru

Suradnik / asistent
e-mail
vrijeme konzultacija
Mjesto izvođenja nastave

Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru

Oblici izvođenja nastave

Predavanja, konzultacije

Nastavno opterećenje P+S+V

P30

Način provjere znanja i polaganja ispita

usmeno

Početak nastave

29. 2. 2016.

Završetak nastave

10. 6. 2016.

Kolokviji

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

/

/

/

/

Ispitni rokovi

1. termin

2. termin

3. termin

4. termin

14. 6. 2016.

5. 7. 2016.

6. 9. 2016.

27. 9. 2016.

Ishodi učenja

- dobro poznavanje sljedećih epistemoloških problema i pozicija:

- skepticizam

- realizam i antirealizam

- relijabilizam

- empirizam i racionalizam

- indukcijaPreduvjeti za upis

/

Sadržaj kolegija

- skepticizam:

- antički skepticizam: pironizam i akademijski skepticizam

- kartezijanski skepticizam

- realizam i antirealizam:

- spašavanje fenomena

- Newton (hypotheses non fingo)

- Hume i Kant

- logički pozitivizam i postpozitivizam

- relijabilizam

- Goldman

- Bonjour

- Foley


- empirizam i racionalizam:

- urođene ideje

- spoznaja izvanjskog svijeta

- problem indukcije

- Hume

- Mill


- teoretske vrline

- Goodmanova nova zagonetka indukcijeObvezna literatura

 • Berčić, B., Filozofija. Sv. II. Ibis grafika, Zagreb, 2012.

 • Čuljak, Z. (ur.), Vjerovanje, opravdanje, znanje. Suvremene teorije znanja i epistemičkoga opravdanja, Ibis grafika, Zagreb, 2003.

 • Dancy, J., Uvod u suvremenu epistemologiju, Hrvatski studiji, Zagreb 2001.

 • Greco, J., i Sosa, E., Epistemologija. Vodič u teorije znanja, Jesenski i Turk, Zagreb, 2004.

 • Gregorić, Pavel, i Filip Grgić i Maja Hudoletnjak Grgić (ur.), Helenistička filozofija, Zagreb: Kruzak, 2005.

 • Grgić, Filip, “Uvod: Sekst Empirik i antički skepticizam”, u: Sekst Empirik, Obrisi pironizma, Zagreb: Kruzak, 2008. str. 1-75.

 • Macan, Ivan, Filozofija spoznaje, Filozofsko-teološki institute Družbe Isusove, Zagreb, 1997.

 • Markusović, A., Naturalizam i apriorna spoznaja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 1988.

 • Prijić-Samaržija, Snježana, i Ana Gavran Miloš, Antička i novovjekovna epistemologija, Jesenski i Turk, Zagreb, 2011.

 • Sekst Empirik, Obrisi pironizma, Zagreb: Kruzak, 2008.

Dopunska literatura

 • Baumann, P., Erkenntnis-theorie, 2. izd., Verlag J. B. Metzler, 2006.

 • Bem, Sacha, i de Jong, Huib Looren, Theoretical Issues in Psychology. An Introduction. 2. izd. London: Sage Publications, 2006.

 • Bennett, Jonathan, Learning from Six Philosophers: Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke, Berkeley, Hume, sv. 1 i 2, Oxford: Oxford University Press, 2001.

 • Berčić, Boran, Filozofija Bečkog kruga, Zagreb: Kruzak, 2002.

 • Berkeley, George, Odabrane filozofske rasprave, Zagreb: Kruzak, 1999.

 • Bernecker, S., i Dretske, F., (ur.), Knowledge. Readings in Contemporary Epistemology, Oxford University Press, 2000.

 • Descartes, René, “Meditacije o prvoj filozofiji”, u: Husserl, Edmund, Kartezijanske meditacije 1, i Descartes, René, Meditacije o prvoj filozofiji, Zagreb: Centar za izdavačku djelatnost Saveza socijalističke omladine, 1975.

 • Huemer, M., i Audi, R., (ur.), Epistemology. Contemporary Readings, Routledge, 2002.

 • Hume, David, Istraživanje o ljudskom razumu, 2. izd., Zagreb: Naprijed, 1988.

 • Jolley, Nicholas, Leibniz, London i New York: Routledge, 2005.

 • Kant, I., Kritika čistog uma, Matica hrvatska, Zagreb, 1987.

 • Landesmann, C., Skepticism. The Central Issues, Blackwell, 2002.

 • Leibniz, Gottfried Wilhelm, Izabrani filozofski spisi, Zagreb: Naprijed, 1980.

 • Lemos, N., An Introduction to the Theory of Knowledge, Cambridge University Press, 2007.

 • Locke, John, Ogled o ljudskom razumu, sv. 1 i 2, Zagreb: Breza, 2007.

 • Losee, John, A Historical Introduction to the Philosophy of Science, 4. izd., Oxford: Oxford University Press, 2001.

 • Loux, Michael J. Metaphysics. Contemporary Readings. Abingdon: Routledge, 2001.

 • Lowe, E. J., Locke, London i New York: Routledge, 2005.

 • Sosa, Ernest, Jaegwon Kim, Jeremy Fantl i Matthew McGrath, Epistemology. An Anthology, Blackwell, Malden, 2010.

 • Williams, M., Problems of Knowledge. A Critical Introduction to Epistemology, Oxford University Press, 2001.

Internetski izvori

 • Hanžek, Ljudevit, i Škarica, Dario, "Mooreova kritika skepticizma", Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, 2011., http://www.ffst.hr/dokumenti/izdavastvo/predavanja/epistemologija.pdf.

 • Hanžek, Ljudevit, i Škarica, Dario, "Stroudov kartezijanski skepticizam", Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011, http://www.ffst.hr/dokumenti/izdavastvo/predavanja/epistemologija.pdf.

 • Škarica, Dario, i Hanžek, Ljudevit, "Goldmanov historijski reliabilizam", Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2011, http://www.ffst.hr/dokumenti/izdavastvo/predavanja/epistemologija.pdf 


Način praćenja kvalitete

Studentska evaluacija

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Na ispitu se vrednuje jasno razumijevanje problema, jasnoća pojmova, dobro poznavanje različitih epistemoloških pristupa, kvaliteta argumentacije u prilog pojedinim pozicijama.

Način formiranja konačne ocjene

Uspjeh na ispitu (80%)

Redovito pohađanje nastave (20%)Napomena

/


Nastavne teme-predavanja

Red. br.

Datum

Naslov

Literatura

1.

11.3.2016.

antički skepticizam: pironizam i akademijski skepticizam

 • Gregorić i Grgić i Hudoletnjak Grgić 2005: 371-453.

 • Grgić 2008: 1-75.

 • Landesmann 2002: 45-69.

 • Lemos 2007: 131-157.

 • Prijić-Samaržija i Gavran Miloš 2011: 339-347, 353-360.

 • Sekst Empirik 2008.

 • Williams 2001: 58-80.

2.

11.3.2016.

kartezijanski skepticizam

 • Baumann 2006: 9-26, 284-291.

 • Berčić 2012: 30-80.

 • Bernecker i Dretske 2000: 301-428.

 • Dancy 2001: 19-32.

 • Descartes 1975: 199-208.

 • Greco i Sosa 2004: 41-83, 177-192.

 • Hanžek i Škarica 2011.

 • Huemer i Audi 2002: 507-611.

 • Landesmann 2002: 70-142.

 • Lemos 2007: 131-157.

 • Prijić-Samaržija i Gavran Miloš 2011: 348-352, 360-372.

 • Sosa et al. 2010: 3-72.

3.

11.3.2016.

realizam i antirealizam: spašavanje fenomena

 • Losee 2001: 39-45.

4.

12.3.2016.

realizam i antirealizam: Newton (hypotheses non fingo)

 • Losee 2001: 72-85.

5.

12.3.2016.

realizam i antirealizam: Hume (problem kauzalnosti)

 • Prijić-Samaržija i Gavran Miloš 2011: 375-380, 421-423.

 • Hume 1988: 81-108, 112-129.

6.

12.3.2016.

realizam i antirealizam: Kant

 • Kant 1987.

 • Prijić-Samaržija i Gavran Miloš 2011: 375-380, 423-430.

7.

15.4.2016.

realizam i antirealizam: logički pozitivizam i postpozitivizam

 • Bem i de Jong 2006: 56-88.

 • Berčić 2002.

8.

15.4.2016.

relijabilizam: Goldman

 • Čuljak 2003: 307-327.

 • Škarica i Hanžek 2011.

9.

15.4.2106.

relijabilizam: BonJour, Foley

 • Bernecker i Dretske 2000: 166-198.

10.

16.4.2016.

empirizam i racionalizam: urođene ideje

 • Baumann 2006: 222-252.

 • Bennett 1 2001: 355-383.

 • Bennett 2 2001: 34-58.

 • Bernecker i Dretske 2000: 562-588.

 • Dancy 2001: 87-107, 201-213.

 • Greco i Sosa 2004: 297-330.

 • Huemer i Audi 2002: 125-215.

 • Hume 1988: 68-73.

 • Jolley 2005: 103-118.

 • Kant 1987.

 • Leibniz 1980: 1-7.

 • Lemos 2007: 179-200.

 • Locke 1 2007: 28-88.

 • Lowe 2005: 22-32.

 • Macan 1997: 197-240.

 • Markusović 1988: 53-75.

 • Prijić-Samaržija i Gavran Miloš 2011: 119-176.

 • Sosa et al. 2010: 585-624.

11.

16.4.2016.

empirizam i racionalizam: spoznaja izvanjskog svijeta (sense-date teorije, Reid)

 • Baumann 2006: 19-22.

 • Bennett 2 2001: 1-33, 124-145, 197-320.

 • Berkeley 1999.

 • Locke 2 2007: 147-338.

 • Lowe 2005: 32-58.

 • Sosa et al. 2010: 73-123.

12.

16.4.2016.

problem indukcije: Hume

 • Dancy 2001: 187-200.

 • Huemer i Audi 2002: 293-310.

 • Hume 1988: 81-108, 112-129.

 • Landesmann 2002: 142-158.

13.

14.5.2016.

problem indukcije: Mill

 • Losee 2001: 132-142.

14.

14.5.2016.

problem indukcije: teoretske vrline

 • Losee 2001: 227-235.

15.

14.5.2016.

problem indukcije: Goodmanova nova zagonetka indukcije

 • Bernecker i Dretske 2000: 556-561.

 • Dancy 2001: 194-200.

 • Huemer i Audi 2002: 293-297, 320-332.

Nastavnik:

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa