Red broj Nastavna jedinica Nastavna tema Nastavno podru je Nastavni sadržaj Klju ni pojmovi Ishodi pou avanjaDownload 189.12 Kb.
Sana20.05.2017
Hajmi189.12 Kb.
Mjese

ni izvedbeni plan za 8. razred - Glazbena kultura
m

Red broj

Nastavna jedinica
Nastavna

tema

Nastavno podru

je

Nastavni sadržaj

Klju

ni pojmovi

Ishodi pou

avanja

Oblici pou

avanja

Metode pou

avanja

Strategije pou

avanja

Obrazovni

(kognitivni: znanja)

Funkcionalni

(motori

ki: vještine)Odgojni

(afektivni: stavovi, vrijednosti)
r

u

j

a

n

1.

Opera

Vokalno -instrumentalne scenske vrste

slušanje, pjevanje

G. Puccini: Turandot, arija Calafa Nessun dorma

E. di Capua: O sole mio

opera, libretist, skladatelj, bel canto

- opisati glavne značajke opere

- razlikovati način pjevanja opernoga pjevača (bel canto) i pjevača zabavne glazbe

- upoznati i razlikovati ulogu skladatelja i libretista u operi

- unaprijediti slušnu percepciju slušanjem zadanih skladba

- pjevati O sole mio, talijansku kanconu

- opisati doživljaj nakon slušanja glazbe

- izraziti osobno mišljenje

- upoznati i usvojiti operni bonton

frontalni i u paru

- demonstraci-ja

- razgovor

- umna mapa

iskustveno i suradničko poučavanje


2.

Operni brojeviVokalno – instrumentalne scenske vrste

Sluša-

nje, pjeva-njeG. Verdi: Rigoletto, arija Gilde iz 1. čina, kvartet iz 3. čina

I. Zajc: Nikola Šubić Zrinjski, recitativ Zrinjskoga iz 2. čina

V. Lisinski: Porin, zbor Hrvatica iz 2. čina

G. Verdi: Trubadur, zbor Cigana iz 2. čina

G. Bizet: Carmen, interludij za 4. čin

R. Wagner: Kas Walküra iz 3. čina

arija, recitativ, solistički ansambl, zbor, uvertira, interludij

- nabrojiti operne brojeve (arija, recitativ, solistički ansambl, zbor, uvertira i interludij)

- razlikovati operne brojeve prema broju i vrsti izvođača

- opisati odnos teksta i melodije u ariji i recitativu

- unaprijediti slušnu percepciju slušanjem navedenih skladbi

- razlikovati operne brojeve temeljem slušne percepcije

- pjevati ulomak iz zborskoga opernog broja

- voljno surađivati u skupnome muziciranju

- izraziti svoje mišljenje vezano uz libreto i slušne primjere iz opere

Frontalni

rad

- rad s tekstom, demonstracija, razgovor- demonstracija

- razgovor

- rad na tekstu

iskustveno i suradničko poučavanje


3.

W. A. Mozart: Čarobna frula, opera

Vokalno-instrumentalne scenske vrste

Sluša-nje, pjeva-nje

Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna frula

- zbor sa zvončićima iz finala 1. čina

- duet Pamine i Papagena iz 1. čina

- arija Papagena iz 2. čina

- arija Kraljice Noći iz 2. čina

operni brojevi, zbor, duet, arija

- nabrojiti glavne likove opere Čarobna frula, navesti skladatelja i libretista

- prepričati najvažnije dijelove libreta Čarobne frule prema stripu u udžbeniku.

- pjevati ariju Papagena izražajno prema notnome zapisu u udžbeniku

- surađivati u skupnome muziciranju

- izraziti svoje mišljenje vezano uz libreto i slušne primjere iz opere

frontalni i rad u skupni

demonstracija

- razgovor

- rad na tekstu
iskustveno i suradničko poučavanje
4

Georges Bizet: Carmen

Vokalno-instrumentalne scenske vrste

Slušanje, pjevanje, sviranje i pokret

Georges Bizet: Carmen

- uvertira

- Habanera iz 1. čina

- kvintet iz 2. čina

- arija Escamilla iz 2. čina

- interludij

tragična opera, uvertira, habanera, kvintet, arija, interludij

- nabrojiti glavne likove opere Carmen, navesti skladatelja i libretista

- prepričati libreto opere Carmen s pomoću stripa u udžbeniku

- pjevati izražajno ariju Escamilla prema notnome zapisu u udžbeniku na str. 107.

- svirati ritam činela ili triangla uz slušanje uvertire opere Carmen

- surađivati u skupnome muziciranju

- izraziti svoje mišljenje vezano za libreto opere Carmen

frontalni i rad u skupinama

Demon-stracija

- razgovor

- rad na tekstu
iskustveno i suradničko poučavanje
L

I

S

T

O

P

A

D

5.

Gjelem, gjelem

Romska glazba/ljudska prava – Građanski odgoj i obrazovanje

pjevanje, sviranje, slušanjeGjelem, gjelem, romska himna

Gjelem, gjelem, romska himna, ustav, ljudska prava

- ponoviti pjesmu Gjelem, gjelem uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- raspraviti zakon o ljudskim pravima vezano uz nacionalne manjine (ustav RH)

- navesti primjere romske glazbe i njezine značajke.- pjevati izražajno romsku himnu uz jasan ritam i sigurnu intonaciju

- svirati pratnju na dostupnim glazbalima

- slušati glazbene primjere i u njima prepoznati elemente romske glazbe.

- voljno surađivati u skupnome muziciranju

- procijeniti postojanje predrasuda vezano uz Rome u Hrvatskoj

- podržati toleranciju na različitost

frontalni i rad u skupinama

demonstracija

- razgovor

- rad na tekstu

-istraživački rad

- suradničko i iskustveno poučavanje
6.

Ivan Zajc: Nikola Šubić ZrinjskiVokalno-instrumentalne scenske vrste

slušanje, pjeva-nje

Ivan Zajc: Nikola Šubić Zrinjski

- zakletva Zrinjskoga iz 1. čina - recitativ Zrinjskoga iz 2. čina

- arija Zrinjskoga iz 2. čina

- finale iz 3. čina

junačka opera, operni brojevi, recitativ, arija, finale

- imenovati skladatelja i libretista opere Nikola Šubić Zrinjski

- nabrojiti glavne likove i interpretirati sadržaj opere Nikola Šubić Zrinjski

- usporediti sadržaj opere Carmen i Nikola Šubić Zrinjski (tragična i junačka opera)

- objasniti svojim riječima pripadnost opere nacionalnome stilu

- slušno prepoznati konkretne operne brojeve iz opere Nikola Šubić Zrinjski

- slušno usporediti i razlikovati recitativ, ariju i finale

- pjevati U boj, u boj iz opere Nikola Šubić Zrinjski

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- pokazati spremnost na izražavanju svoga mišljenja

- ocijeniti značaj opere za hrvatsku glazbenu baštinu

frontalni i individualn

-iskustveno učenje

- poučavanje demonstracijom


- vođeno otkrivanje

- rad na tekstu

- razgovor
7.

Jakov Gotovac: Ero s onoga svijeta

Opera

slušanje, pjevanjeJakov Gotovac: Ero s onoga svijeta

- Erina pripovijest, arija Ere iz 1. čina- Završno kolo iz finala 3. čina

komična opera, arija, finale

- imenovati skladatelja opere Ero s onoga svijeta

- nabrojiti glavne uloge i interpretirati njezin komični sadržaj

- usporediti komičnu operu s ozbiljnom operom

- objasniti svojim riječima pripadnost opere nacionalnomu stilu

- slušno prepoznati dva operna broja iz opere Ero s onoga svijeta

- slušno usporediti i razlikovati ariju i finale

- pjevati zborski ulomak Završnoga kola po sluhu

- pljeskati ritam koji se ponavlja u Završnome kolu (dio c)

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- pokazati spremnost u izražavanju svoga mišljenja

- ocijeniti značaj opere za hrvatsku glazbenu baštinu

Frontalni

rad


- rad na tekstu

- demonstracija

- vođeno otkrivanje

- razgovor- iskustveno i suradničko poučavanje
8.

Ljubav se ne trži i/ili

Naranča

Tradicijska glazba / obrada tradicijske glazbe

pjevanje, slušanje, pokret

Ljubav se ne trži, Međimurje i/ili

Naranča, tradicijska (otok Krk?)

tradicijska glazba, etnomuzikolog, nadahnuće, obrada

- zapamtiti pjesmu/pjesme uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- opisati tradicijsku glazbu i navesti primjere

- objasniti posao etnomuzikologa

-pjevati izražajno na tradicijski način

- svirati pratnju

- plesati

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- pokazati spremnost u izražavanju svoga mišljenja

- ocijeniti značaj i vrijednost tradicijske glazbe za nacionalni identitet

frontalni i rad u skupinama (2 - 3 skupine)

poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

iskustveno i suradničko poučavanje


s

t

u

d

e

n

i

9.

OperetaGlazbena pismenost

slušanje, pjevanje

Jacques Offenbach: Orfej u podzemlju, Can-can

Johann Strauss Ml.: Šišmiš, uvertira, Arija Adele

opereta

- navesti značajke operete i primjere na osnovi slušnih primjera i teksta o opereti u udžbeniku- usporediti operu i operetu na osnovi slušnih primjera i sadržaja libreta

- usporediti tempo u skladbama te opisati utjecaj tempa na ugođaj skladbe

- prepoznati i razlikovati konkretne slušne primjere iz opereta

- usporediti tempo u skladbama

- pratiti pokretom promjene tempa i metra u uvertiri operete Šišmiš

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- procijeniti/prosuditi vrijednost operete

frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

iskustveno i suradničko poučavanje


10.

Opereta


Glazbeno-scenska djela

slušanje


Ivo Tijardović: Mala Floramye, Arija Floramye

Ivo Tijardović: Spli'ski akvarel, Marice, dušo, Marice, srce

opereta

- navesti skladatelja, glavne uloge i dva operetna broja iz operete Mala Floramye- usporediti i imenovati operetne brojeve triju navedenih opereta u udžbeniku

- opisati osjećaje u operetnim brojevima iz Male Floramye

- zapamtiti ariju/zbor uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- pjevati ariju male Floramye

- pjevati operetni broj Marice, dušo, Marice srce

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- procijeniti/prosuditi vrijednost operete.

frontalni rad

poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
- suradni

ko

- iskustveno pouavanje
11.

Mjuzikl


Glazbeno-scenska djela

slušanje


L. Bernstein: West Side Story

- I Like to Be in America, zbor iz 1. čina

- kvintet iz

1. čina


A. L. Webber: Fantom u operi

- duet Fantoma i Christine iz 1. činaMasquerade, zborski ulomak iz 2. čina

mjuzikl, song

- navesti značajke mjuzikla i slušne primjere

- usporediti mjuzikl s operom i peretom- tjeloglazbom/

pokretom pratiti izmjenu mjere u pripjevu I Like to Be in America

- pokazati suradnički odnos

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- pokazati spremnost u izražavanju svoga mišljenja

frontalni rad


poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
iskustveno i suradničko poučavanje
12.

Jalta, Jalta, rock-opera

Glazbeno scenska djela

slušanje, pjevanje

A. Kabiljo: Jalta, Jalta, Neka cijeli ovaj svijet

A. L. Webber: Jesus Christ Superstar, I don’t know how to love Him,

zbor Jesus Christ Superstar

mjuzikl, song, rock-opera

- navesti značajke mjuzikla i rock-opere na osnovi slušnih primjera

- usporediti glazbeno scenske vrste: operu, operetu, mjuzikl i rock-operu

- opisati utjecaj vremena nastanka na glazbeno scenske vrste

- zapamtiti završni song uz jasan izgovor i razumijevanje teksta.

- pjevati Neka cijeli ovaj svijet, završni song iz mjuzikla Jalta, Jalta izražajno

- svirati pratnju ili tjeloglazbom istaknuti metriku

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- pokazati spremnost u izražavanju svoga mišljenja

- ocijeniti značaj mjuzikla za hrvatsku glazbenu povijest

frontalni rad

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

- suradni

ko

- iskustveno pouavanje
p

r

o

s

i

n

A

c

13.


Balet

Glazbeno-scenska djela

slušanje

Petar Čajkovski: Labuđe jezero

- uvertira - Ples mladih labudova iz 2. čina

Igor Stravinski: Žar-ptica

- Pakleni ples čarobnjaka Kačeja

Franz Lhotka: Đavo u selu

- uvod

Krčma Kod đavolova mosta, 5. slika iz 2. čina

balet, bijeli balet, moderni balet, suvremeni ples

- prepoznati slušne primjere iz baleta

- nabrojiti sličnosti između opere i baleta te izdvojiti razlike

- pokretom pratiti slušni ulomak baleta.

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- pokazati spremnost u izražavanju svoga mišljenja

frontalni rad

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

iskustveno i suradničko poučavanje


14.

Oratorij i kantata

Koncertne vokalno-instrumentalne vrste

slušanje


Georges Friedrich Händel: Mesija

- recitativ, broj 14

- Glory to God, zborski ulomak, broj 15- Rejoice greatly, ulomak arije soprano, broj 16 Hallelujah, zbor, broj 42

Johann Sebastian Bach: Herz und Mund und Tot und Leben, Jesus bleibet meine Freude

oratorij, kantata

- navesti značajke oratorija i kantate te izdvojiti one koje su im zajedničke s operom

- usporediti scenske i koncertne vokalno-instrumentalne vrste

- zapamtiti koralnu melodiju Bachove kantate uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- pokretom pokazati izmjenu homofonoga i polifonoga sloga u zborskome ulomku Mesije Georgesa Friedricha Händela Hallelujah

- pjevati kanon u tri različita glazbena sloga

- pjevati koralnu melodiju iz Bachove kantate

- opisati svoj doživljaj nakon slušanja glazbenih primjera

- pokazati spremnost u izražavanju svoga mišljenja

frontalni rad i rad u skupini

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
- iskustveno i suradničko poučavanje
15.

Božićni napjevi

Blagdani

pjevanje, sviranje i slušanje

John Lennon, Yoko Ono: Happy Xmas

Adeste fideles (Pristupire vjerni)

antiratna (angažirana, protestna) pjesma

- zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- navesti značajke antiratne pjesme

- usporediti božićne pjesme Happy Xmas i Adeste fideles (Pristupire vjerni)

- pjevati izražajno božićne pjesme

- svirati pratnju na glazbalima

- prepoznati i izvesti tjeloglazbom 6/8 i 12/8 mjeru- pokazati empatiju prema stradalim osobama (u ratu, prirodnoj katastrofi ...), osobito prema djeci

frontalni i rad u skupinama

poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

- iskustveno i suradničko poučavanje


s

I

j

e

A

nj

16.


Kantata

Koncertne vokalno-instrumentalne vrste

slušanje, sviranje

Carl Orff: Carmina burrana, - Tempus est iocundum (Vrijeme je veselja), br. 22 - Dulcissime (Najdraži), br. 23 - Ave formosissima (Živjela, ljepotice), br. 24 - O Fortuna (O, Srećo), br. 25Vitaminski rap

Zoku, Japan

kantata, ritam

- navesti značajke kantate

- usporediti Bachovu i Orffovu kantatu

- opisati utjecaj dinamike na ugođaj skladbe

- zapamtiti Vitaminski rap uz jasan izgovor

- izvesti Vitaminski rap ritamski precizno, na kanonski način i različitom dinamikom

- prepoznati ritamske figure, obrasce (sinkopu, punktirani ritam)

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

iskustveno i suradničko poučavanje
17.

Srednji vijek

Glazbeno-stilska razdoblja

slušanje


Veni sancte spiritus, gregorijanski koral

In sompnis mira Dei, nepoznati skladatelj

Bransle de chevaux, ples

Martin Codax: Eno sagrado Vigo

koral, gregorijanski koral, notacija, žongleri, trubaduri

- navesti značajke srednjovjekovne glazbe

- usporediti duhovnu i svjetovnu glazbu srednjega vijeka

- navesti glazbene primjere srednjega vijeka

- opisati gregorijanski koral

- razlikovati žonglere i trubadure

- razlikovati primjere i u njima prepoznati značajke toga glazbeno-stilskog razdoblja temeljem slušne percepcije

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
- iskustveno i suradničko poučavanje
18.

Srednji vijek

Glazbeno-stilska razdoblja

Glazbene sastavnice: metar i melodija

pjevanje, sviranje, ples, slušanje

Martin Codax: Eno sagrado VigoBransle de chevaux, (Ples konja), ples

trubaduri, žongleri

- ponoviti i razlikovati pojmove vezane uz glazbu srednjeg vijeka (koral, žongleri, trubaduri)

- zapamtiti pjesmu Eno sagrado Vigo uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- zapamtiti srednjevjekovni Ples konja

- utvrditi značajke svjetovne glazbe srednjega vijeka aktivnim muziciranjem

- pjevati Eno sagrado Vigo Martina Codaxa

- svirati i/ili plesati Bransle de chevaux, (Ples konja).

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

- iskustveno i

suradni


ko u

enje
ve

lj

A

a

19.


Renesan-sa

Glazbeno-stilska razdoblja

slušanje

Luca Marenzio: Cantate Ninfe, madrigal

Julije Skjavetić: Quando la tromba, madrigal

Francesco Canova da Milano: Fantasia za lutnju

Orlando di Lasso: Gloria et patri et filio, motet

Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa Papae Marcelli, Agnus Dei

madrigal, motet, misa

- navesti značajke i slušne primjere renesansne glazbe

- usporediti duhovnu i svjetovnu glazbu renesanse

- razlikovati motet, madrigal i misu

-prepoznati i izdvojiti vokalnu polifoniju na konkretnim slušnim primjerima

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

- iskustveno i suradničko poučavan-je


20.

Renesan-sa

Glazbeno-stilska razdoblja

Glazbene sastavnice: melodija

pjevanje, slušanje

John Dowland: Come Again (Dođi ponovno)

renesansa, lutnja, kretanje melodije: uzlazno silazno,

- navesti značajke i slušne primjere renesansne glazbe

- razlikovati motet, madrigal i misu

- usporediti duhovnu i svjetovnu glazbu renesanse

- zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- pjevati renesansnu pjesmu Come Again Johna Dowlanda izražajno uz jasan ritam

- prepoznati zvuk lutnje na konkretnome glazbenom primjeru

- svirati pratnju osnovnim tonovima akorda

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju osvijestiti važnost

uvanja rijeka i voda

- iskazati potrebu za suradnjom

frontalni i rad u skupini

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

- iskustveno i suradničko poučavanje
21.

Barok


Glazbeno-stilska razdoblja

slušanje


Johann Sebastian Bach: Suita za čembalo u G-duru, Boureé

Johann Sebastian Bach: Mala fuga u g-molu, BWV 578

Antonio Vivaldi: Koncert za violinu i orkestar u g-molu, Ljeto, 3. stavak: Presto - Ljetna oluja

Georg Friedrich Händel: Mesija, br. 16: Rejoice greatly

Ivan Lukačić: Cantabo Domino, motet

barok, kontrast, glazbeni slog, suita, fuga, koncert, oratorij, motet

- navesti značajke i glazbene primjere barokne glazbe

- usporediti značajke renesansne i barokne glazbe na konkretnim glazbenim primjerima

- nabrojiti najvažnije barokne vrste i razlikovati instrumentalne od vokalno-instrumentalnih

- navesti najznačajnije skladatelja baroka i povezati ih s bar jednim njihovim djelom

- razlikovati u konkretnim slušnim primjerima solističku ulogu glasa i glazbala od skupne

- izraziti svoje mišljenje

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

poučavanje demon-stracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

- iskustveno i suradničko poučavanje


22.

Klasicizam

Glazbeno-stilska razdoblja

Sluša-


nje

Joseph Haydn: Gudački kvartet, op. 76. br. 2, 4. stavak: Allegro

Luka Sorkočević: Simfonija br. 7, 1. stavak: Allegro

Ludwig van Bethoven: 1. simfonija, op. 21, 4. stavak: Allegro

Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirski koncert br. 22 u Es-duru, KV 482,

3. stavak: Allegro

klasicizam, gudački kvartet, simfonija, sonatni oblik, koncert, simfonijski orkestar, opera

- navesti značajke glazbe klasicizma

- usporediti glazbene vrste baroka i klasicizma te izdvojiti nove

- nabrojiti najvažnije skladatelje klasicizma i povezati ih s njihovim djelima.

- unaprijediti slušnu percepciju slušanjem navedenih skladbi

- uočiti dijelove sonatnoga oblika aktivnim slušanjem

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju.

frontalni i rad u skupini

poučavanje demonstraci- jom

- vođeno otkrivanje

- razgovor


iskustveno i suradničko poučava- nje
o

ž

u

j

A

k

23.


Klasicizam operna arija

Glazbeno-stilska razdoblja

Glazbene sastavnice: tempo

Pjeva-nje

slušanje

Christoph Willibald Gluck: Što ću bez Euridike

klasicizam, operna arija, tempo

- navesti značajke barokne glazbe i potkrijepiti ih glazbenim primjerima

- usporediti glazbeno-stilska razdoblja srednjega vijeka, renesanse, baroka i klasicizma

- zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- opisati glazbenu sastavnicu tempo i kako ona utječe na doživljaj glazbe

- pjevati izražajno uz jasan ritam i točnu intonaciju

- razlikovati slušne primjere i povezati ih s odgovarajućim glazbenim stilom

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

poučavanje demonstraci-jom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
iskustveno i suradničko poučavanje
24.

Klasicizam, operna arija

Glazbeno-stilska razdoblja

pjevanje, sviranje,

slušanje

Wolfgang Amadeus Mozart: Čarobna frula,Arija Papagena

klasicizam, arija

- navesti značajke glazbe klasicizma

- usporediti glazbene vrste baroka i klasicizma te izdvojiti nove vrste

- nabrojiti najvažnije skladatelje klasicizma i povezati ih s njihovim djelima

- zapamtiti ariju Papagena uz jasan izgovor i razumijevanje teksta.

- pjevati ulomak arije Papagena izražajno uz jasan ritam i intonaciju

- svirati ulomku arije Papagena pratnju akordima ili osnovnim tonovima

- svirati između ulomaka/strofa improvizaciju u trodobnoj mjeri po uzoru na slušni primjer

- izraziti svoje mišljenje o glazbi klasicizma

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstraci-jom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
iskustveno i suradničko poučava-nje
25.

Roman-tizam

Glazbeno-stilska razdoblja

slušanje


Johannes Brahms: Simfonija br. 3, 3. stavak: Allegretto

Frédéric Chopin: Minutni valcer, op. 64, br. 1

Vatroslav Lisinski: Mazurka u Es-duru

Franz Schubert: Serenada (Ständchen)

Modest Petrovič Musorgski: Noć na golome brijegu, simfonijska pjesma

Antonin Dvořák: Slavenski ples op. 46, br. 1 u C-duru: Furiant

romantizam, simfonija, glasovirska minijatura, solopjesma, programska glazba, simfonijska pjesma

- navesti značajke glazbeno-stilskoga razdoblja romantizma

- nabrojiti glazbene vrste koje su obilježile razdoblje romantizma

- usporediti simfonijski orkestar romantizma s orkestrima ranijih razdoblja

- navesti primjere glazbe romantizma i njihove skladatelje

- razlikovati programsku i apsolutnu glazbu

unaprijediti slušnu percepciju slušanjem navedenih skladbi

- izraziti svoje mišljenje vezano uz doživljaj slušnih primjera

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome radu

frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstraci-jom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

iskustveno i suradničko poučava-nje


26.

Romanti-zam

Glazbeno-stilska razdoblja

Glazbene sastavnice: tempo

pjevanje,

sviranje, slušanje

Jacques Offenbach: Orfej u podzemlju, Can-can

- ulomci opernih i operetnih brojeva za slušanje i ponavljanje značajki romantizma

romantizam, opereta, opera, operni brojevi

- navesti značajke glazbeno-stilskoga razdoblja romantizma

- nabrojiti glazbene vrste koje su obilježile razdoblje romantizma

- navesti opere i operete nastale u romantizmu i njihove skladatelje

-pjevati Can-can Jacquesa Offenbacha iz operete Orfej u podzemlju

- svirati pratnju akordima ili osnovnim tonovima

- izraziti mišljenje svojim riječima

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor


iskustveno i suradničko poučava-nje
t

r

a

v

a

nj
27.

20. stoljeće

Glazbeno-stilska razdoblja

slušanje


Dmitrij Šostakovič: Scherzo za gudački oktet, op. 11

Arnold Schönberg: Koncert za klavir i orkestar, op. 42, 2. stavak: Molto Allegro

Pierre Boulez: Čekić bez gospodara, 7. stavak: Nakon ljutitoga obrtnika

Karlheinz Stockhausen: Kontakte, za elektronske zvukove, klavir i udaraljke

Steve Reich: Glazba za 18 glazbenika, 2. stavak: Section I.

prošireni tonalitet, atonalitet, serijalna glazba, elektronička glazba, minimalizam

- navesti značajke glazbe 20. stoljeća

- usporediti glazbu romantizma s glazbom 20. stoljeća

- navesti naslove glazbenih primjera i povezati ih s njihovim autorima

- opisati i razlikovati tehnike skladanja u glazbi 20. Stoljeća

- unaprijediti slušnu percepciju aktivnim slušanjem navedenih skladbi

- izraziti svoje mišljenje o glazbi 20. stoljeća

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome radu

frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstraci-jom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

iskustveno i suradničko poučava-nje


28.

Glazbeni slog

Glazbeni slog, glazbene sastavnice

pjevanje, sviranje, slušanje

Thord Gummesson: Pjevajmo zajedno (Singing All Together)

- ulomci slušnih primjera klasicizma, romantizma i glazbe 20. stoljeća

glazbeni slog, monofonija, homofonija, polifonija

- navesti i razlikovati tri različita glazbena sloga: monofoni, homofoni i polifoni

- navesti slušne primjere glazbeno-stilskih razdoblja i utvrditi glazbeni slog

- zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- pjevati pjesmu izražajno jednoglasni i višeglasno na kanonski način

- svirati akordnu pratnju i izvesti pjesmu homofono

- izraziti svoje mišljenje o izvedbi pjesme i zajedničkome muziciranju

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstraci-jom

- vođeno otkrivanje

- razgovor


iskustveno i suradničko poučava-nje
29.

Jazz

Glazbeno-stilska razdoblja

slušanje

Louis Armstrong: Oh, When the Saints

Glenn Miller: Chattanooga Choo Choo

Thelonious Monk: Rhythm-a-Ning

George Gershwin: Porgy i Bess, Summertime iz 1. čina

jazz, improvizacijabig band, swing, combo, sinkopirani ritam, bebop, jazz-rock, simfonijski jazz

- navesti značajke jazz-glazbe

- usporediti improvizaciju i temu s varijacijama

- navesti primjere jazz-glazbe

- opisati sinkopirani ritam

- unaprijediti slušnu percepciju aktivnim slušanjem jazz-skladbi

- razlikovati na osnovi slušnoga primjera combo i big band

- izraziti svoje mišljenje o glazbenoj improvizaciji

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

Frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstrac-ijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
iskustveno i suradničko poučava-nje
s

v

I

b

A

nj

30.


Jazz

Glazbeno-stilska razdoblja

pjevanje, sviranje, slušanje

O When the Saints, crnačka duhovna

Rock My Soul, gospel

Arsen Dedić: Kad bi svi ljudi na svijetujazz, improvizacija, sinkopirani ritam

- navesti značajke jazz-glazbe

- navesti primjere jazz-glazbe

- opisati improvizaciju

- razlikovati crnačke duhovne i gospel pjesme

- pjevati izražajno crnačku duhovnu pjesmu i/ili gospel i/ili Summertime (primjer simfonijskog jazza)

- svirati pratnju na glazbalima ili tjeloglazbom

- pokretom pratiti izvedbu.

- izraziti svoje mišljenje o crnačkim duhovnim i gospel pjesmama

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni i rad u skupini

- poučavanje demonstraci-jom

- vođeno otkrivanje

- razgovor

iskustveno i suradničko poučava-nje
31.

Rock

Glazbeno-stilska razdoblja

Glazbene sastavnice: tonska građa

pjevanje, sviranje, slušanje

Bill Haley: Rock Around the Clock

Elvis Presley: Jailhouse Rock

The Beatles: All My Loving

The Rolling Stones: Paint It Blackrock, rock and roll, band

- navesti značajke rock-glazbe

- usporediti jazz i rock

- navesti primjere rock-glazbe i njihove autore i izvođače

- pjevati pjesme rock-sastava

- svirati pratnju pjesmama

- izvesti tjeloglazbom i na udaraljkama osminski puls s naglašenom drugom i četvrtom dobom

- izraziti svoje mišljenje

- pokazati suradnički odnos u zajedničkome muziciranju

frontalni rad i rad u skupini

- poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor
iskustveno i suradničko poučava-nje
32.

Rock

Glazbeno-stilska razdoblja

pjevanje, sviranje, slušanje

All My Loving, The Beatles

Can't Help Falling in Love

Jean Paul Martini: Plaisir d'amourRock-glazba

- navesti značajke rock-glazbe

- usporediti jazz-glazbu i rock-glazbu

- navesti primjere rock-glazbe

- zapamtiti pjesme uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- usporediti razli

ite izvedbe hrvatske himne

- pjevati i slušati himnu RH

- izraziti ljubav prema domovini, narodu i zemlji

- osvijestiti međuljudske odnose, toleranciju i solidarnost među narodima

skupinski, u paru

- rad na tekstu,

- vođeni razgovor

- demonstracija

- suradni

ko u


enje

- doživljajno


33.

Modulacija


Glazbene sastavnice: tonska građa

pjevanje, sviranje, slušanje

Sholom Secunda: Dona, dona

Protestna pjesma, modulacija

- memorirati pjesmu Dona, dona uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- opisati protestnu pjesmu

- objasniti što je modulacija.

- pjevati izražajno pjesmu Dona, dona uz jasan ritam

- svirati akordnu i riramsku pratnju.

- izraziti slaganje s angažiranim glazbenicima koji svoj utjecaj koriste za dobrobit ljudi koji pate

- izraziti slobodno svoje mišljenje.

skupinski, u paru

- poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor.
- iskustveno i suradničko poučavanje

L

IP

A

N J


34.


Agogika

Glazbene sastavnice

Pjevanje, sviranje, slušanje, ples

Hava nagila

agogika


- memorirati pjesmu Hava nagila uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- opisati poruku pjesme Hava nagila

- objasniti što je to agogika

- pjevati pjesmu Hava nagila izražajno uz jasan ritam

- svirati akordnu i ritamsku pratnju

- pokazati suradnički odnos u zajedničkom muziciranju

- izraziti slobodno svoje mišljenje

skupinski, u paru

- poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovor.
- iskustveno i suradničko poučavanje.
35.

Gaude-amus igitur

Himna


pjevanje, sviranje,

slušanje


Gaude-amus igitur

himna, studentska himna

- zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

- pjevati Gaudeamus igitur uz precizni ritam i točnu intonaciju

- svirati pratnju i uskladiti ju u tempu i dinamici s izvedbom pjesme

samoprocijeniti svoj rad tijekom školske godine

frontalni i rad u skupini

poučavanje demonstracijom

- vođeno otkrivanje

- razgovoriskustveno i suradničko poučava-nje

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa