Red broj Nastavna jedinicaDownload 227.97 Kb.
Sana20.05.2017
Hajmi227.97 Kb.
Mjesečni izvedbeni plan uz Glazbenu peticu, uzdžbenik glazbene kulture za 5. razred

m

Red broj

Nastavna jedinica

Nastavna područja

Nastavni sadržaji

Ključni pojmovi

Ishodi poučavanja

Oblici poučavanja

Metode poučavanja

Strategije poučavanja


Nastavna

tema

Obrazovni

(kognitivni: znanja)

Funkcionalni

(motorički: vještine)

Odgojni


(afektivni: stavovi, vrijednosti)


r

u

j

a

n

1.

Durska ljestvicaGlazbene sastavnice: tonska građa

pjevanje, pokret, sviranje, slušanje, stvaranje

Shirley Salmon: Dobar dan

George David Weiss/Douglas George: Kako je divan ovaj svijet (What a WonderfullWorld)

durska ljestvica, jednoglasno, dvoglasno, troglasno i kanonsko pjevanje

– zapamtiti novu pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– imenovati četvrtinku, polovinku i C-dursku ljestvicu

– povezati pozdrave na raznim jezicima sa zemljom podrijetla.

– pjevati pjesmu izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam i (jednoglasno i

višeglasno na kanonski način)

– povezati i uskladiti dogovorene pokrete pozdrava istodobno s pjesmom

– svirati pratnju pjesme na glazbalima.

– surađivati u skupnome muziciranju u krugu

– podržati međusobnu socijalizaciju učenika glazbenim pozdravima

– izraziti skrb o očuvanju prirode i života na Zemlji.

frontalni i rad u skupinama.

demonstracija, vođeni razgovor

aktivno, suradničko, iskustveno poučavanje.
2.

Molska ljestvica

Glazbene sastavnice: tonska građa

pjevanje, pokret, sviranje, slušanjeStiže jesen, Engleska

Georges Bizet: Arležanka, orkestralna suita br. 1, Preludij

uzlazno i silazno kretanje melodije, tonski rod, dur, mol, ligatura

– ponoviti novu pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta.

– razlikovati izvedbu pjesme u molskome i durskome tonalitetu.

– pjevati novu pjesmu izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati usklađeno s pjesmom, pratnju na glazbalima.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti svoje mišljenje vezano uz tonski rod i ugođaj skladbe.

frontalni i rad u skupinama

problemsko poučavanje, recepcija umjetničkoga djela,

učenje otkrivanjem

iskustveno poučavanje, suradničko poučavanje.
3.

Mala glazbena rečenica

Oblikovanje glazbenoga djela

pjevanje, sviranje, slušanjeOj, molvarsko ravno polje, Podravina

Ludwig van Beethoven: Simfonija br. 6 u F-duru, 5. stavak: Pastirska pjesma

Georg Friedrich Handel: Muzika na vodi, suita br. 2: Bourree

strofna pjesma, mala glazbena rečenica, ponavljanje u glazbi, legato

– opisati načelo tvorbe glazbenoga djela (načelo ponavljanja)

– prepoznati malu glazbenu rečenicu

– usporediti i razlikovati legato i ligaturu

– izvesti novu pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta.

– pjevati izražajno pjesmu Oj, molvarsko ravno polje uz sigurnu intonaciju i jasan

ritam


– uskladiti pratnju s pjevanjem.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti svoje mišljenje o tradicijskoj glazbi Podravine

frontalni i rad u skupinama

problemsko poučavanje, recepcija umjetničkoga djela,

učenje otkrivanjem

iskustveno poučavanje, suradničko poučavanje
4

Velika glazbena rečenica

Oblikovanje glazbenoga djela

Hrvatska tradicijska glazba

pjevanje, sviranje, slušanje, ples

Moja diridika, Slavonija

Emil Cosseto: Moja diridika

velika glazbena rečenica, punktirani ritam, dvoglasje

– zapamtiti novu pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– objasniti načelo ponavljanja i prepoznati veliku glazbenu rečenicu

– usporediti i razlikovati malu i veliku glazbenu rečenicu

– prepoznati višeglasje i punktirani ritam.

– lijepo i izražajno pjevati novu pjesmu (jednoglasno i dvoglasno)

– svirati pratnju na glazbalima ili plesati u kolu.

– izraziti spremnost na suradnju u skupnome muziciranju

– procijeniti kriterij estetskoga vrednovanja umjetničke i tradicijske glazbe

– izraziti mišljenje o ravnopravnosti spolova.

frontalni rad i rad u

skupinama.

razgovor, demonstracija, vođeno otkrivanje

iskustveno i suradničko poučavanje


L

I

S

T

O

P

A

D

5.

Velika glazbena rečenicaOblikovanje glazbenoga djela

Hrvatska tradicijska glazba

pjevanje, sviranje, ples, slušanje

Zginula je pikuša, Međimurje

Ludwig van Beethoven: Sonata u c-molu, op. 13, Patetina, 2. stavak: Adagio cantabile

velika glazbena rečenica, molska ljestvica

– zapamtiti novu međimursku pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– upoznati načelo ponavljanja u glazbi na osnovi notnoga zapisa s više kitica teksta

– prepoznati veliku glazbenu rečenicu i prirodni molski tonalitet

– prepoznati I imenovati notna trajanja osminke i četvrtinke, oznake za ponavljanje, i

oznaku za legato.

– ostvariti primjerenu glazbenu interpretaciju u vokalnoj izvedbi pjesme

– svirati predviđenu pratnju pjesme

– plesati u kolu prema ritamskome zapisu i uputama u udžbeniku.

– izraziti spremnost na suradnju u skupnome muziciranju

– argumentirati svoje mišljenje o hrvatskoj tradicijskoj glazbi.

frontalni, individualni i rad

u skupinama.

razgovor, demonstracija, vođeno otkrivanje

iskustveno i suradničko poučavanje.


6.

Mali glazbeni period

Oblikovanje glazbenoga djela
pjevanje, sviranje, pokret i slušanje

Carl Orff: Ding dong

Camille Saint-Saens: Karneval životinja, Fosili

Carl Orff: Carmina burana, br. 6: Ples (Tanz)

mala glazbena rečenica, mali glazbeni period, šesnaestinke, ponavljanje u glazbi

– zapamtiti novu pjesmu uz jasan izgovor teksta

– imenovati nova ritamska trajanja, šesnaestinke, na osnovi slušne percepcije

– izraziti svojim riječima kako nastaje mali glazbeni period.

– pjevati novu pjesmu uz jasan ritam i točnu intonaciju

– izvesti trajanje šesnaestinki tjeloglazbom i sviranjem na glazbalima.

– pokazati suradnički odnos u skupnome muziciranju

– prosuditi svoje aktivno sudjelovanje na satu.

frontalni, rad u skupinama

i paru.


demonstracija, vođeno otkrivanje, razgovor, iskustveno

učenje


suradničko i individualno poučavanje.
7.

Dorska ljestvica

Tonska građa

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeRaca plava po Dravi, Međimurje

Raca plava, tradicijska, instrumentalna izvedba

Luigi Boccherini: Gudački kvintet u E-duru, op. 11, br. 5, 3. stavak: Menuet

The Beatles: Eleanor Rigbby

Sinkopa, dorska ljestvica

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– izdvojiti i imenovati ritam sinkope.

– pjevati izražajno novu pjesmu Raca plava u dorskoj ljestvici

– svirati pratnju pjesmi

– prepoznati sinkopu u slušnome primjeru

– otkriti jednoglasnu i dvoglasnu izvedbu u slušnome primjeru.

– pokazati suradnju u skupnome muziciranju

– izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama.

demonstracija, vođeno otkrivanje, iskustveno

učenje

suradničko poučavanje


8.

Kontrast u glazbi

Oblikovanje glazbenoga djela

pjevanje, sviranje i slušanje glazbe

Ćiri biri bela, Dalmacija

Henry Purcell: Didona i Eneja, uvertira operi

kontrast u glazbi (a b), jednoglasje i dvoglasje, mala glazbena rečenica, osminka pauza,

šesnaestinke

– zapamtiti novu pjesmu razgovijetnim izgovorom i s razumijevanjem teksta

– prepoznati kontrast u glazbi/ što sve stvara kontrast

– odabrati glazbenu sastavnicu kojom će se istaknuti kontrast.

– pjevati izražajno novu pjesmu jednoglasno i dvoglasno, s točnom intonacijom i

jasnim ritmom

– svirati tjeloglazbom i udaraljkama kontrastni ritam.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti argumentirano svoje mišljenje o kontrastu.

frontalni i rad u skupinama.

razgovor, demonstracija, vođeno otkrivanje, iskustveno

učenje

suradničko poučavanje.


s

t

u

d

e

n

i

9.

Dvodijelni oblikOblikovanje glazbenoga djela

pjevanje, sviranje, slušanje i plesSpavaj mi, spavaj, An

ice, Dalmacija

Četvorka, tradicijski ples iz Dalmacije

dvodijelni oblik, predtakt, povisilica i razrješilica

– zapamtiti novu pjesmu uz razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati predtakt, povisilicu i razrješilicu te dvodijelni oblik

– pjevati izražajno novu pjesmu uz jasan ritam i točnu intonaciju

– povezati vokalnu izvedbu s instrumentalnom pratnjom

– plesati Četvorku, dalmatinski tradicijski ples.

– voljno surađivati u skupnome muziciranju

– prosuditi svoje sudjelovanje u radu razrednoga odjela ili skupine.

frontalni i rad u skupinama.

razgovor, poučavanje demonstracijom, vođeno otkrivanje,

iskustveno učenje

suradničko poučavanje.


10.

Dinamika mp i mf

Glazbene sastavnice

pjevanje, sviranje, slušanje glazbe i plesJa posijah repu, Posavina

Repa, ples iz Posavine

Ludwig van Beethoven: Klavirska sonata u G-duru, op. 79, 3. stavak: Vivace

dinamika, mezzopiano, mezzoforte

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati dinamičke oznake mp i mf.

– pjevati novu pjesmu izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati skladno pratnju na glazbalima

– plesati tradicijski posavski ples Repu.

– surađivati u skupnome muziciranju

– podržati toleranciju i suradnju u odnosima.

frontalni i rad u skupinama.

razgovor, poučavanje demonstracijom, vođeno otkrivanje,

iskustveno učenje

suradničko poučavanje


11.

Trodijelni oblik

Oblikovanje glazbenoga djela

pjevanje, sviranje i slušanje glazbePtice se vra

aju, Njemačka

Modest Petrovič Musorgski: Slike s izložbe, Bydlo

Petar Iljič Čajkovski: Album za mlade, Slatko sanjarenje

Johann Sebastian Bach: Musette u D-duru

trodijelni oblik, krešendo i dekrešendo, uzlazno i silazno kretanje melodije

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati dinamičke oznake krešendo i dekrešendo

– odrediti trodijelni oblik pjesme.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam.

– pjevati i svirati na glazbalima u skladu s dinamikom.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti svojim riječima osobno mišljenje.

frontalni i rad u skupinama.

razgovor, poučavanje demonstracijom, vođeno otkrivanje,

iskustveno učenje

suradničko poučavanje


12.

Tempo


Glazbene sastavnice

pjevanje, sviranje i slušanje glazbePo jezeru bliz’ Triglava, Slovenija

Ob jezeru (Uz jezero), Slovenija

Gioacchino Rossini: Guillaume Tell, uvertira

Modest Petrovič Musorgski: Slike s izložbe, Bydlo

Allegro, Andante i Adagio

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– upoznati i razlikovati prema brzini izvedbe oznake tempa: allegro, andante i adagio

– uočiti i imenovati predtakt.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– pjevati i svirati na glazbalima u skladu sa zadanim tempom.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti osobno mišljenje vezano uz tempo.

frontalni i rad u skupinama.

razgovor, poučavanje demonstracijom, vođeno otkrivanje,

iskustveno učenje

suradničko poučavanje.


p

r

o

s

i

n

A

c

13.


Ritam

Glazbene sastavnice

pjevanje, sviranje i slušanje glazbe

Ch. Brown: Čujem ritam

Georges Gershwin: I got rhythm

Stomp: Kuhinja

ritam, ritamska trajanja nota i odgovarajuće pauze ili stanke, ritamski obrasci (sinkopa i

punktirani ritam)

– prepoznati ritam pjesme i važnost te glazbene sastavnice

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati sinkopu kao specifični ritamski obrazac.

– pjevati pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– pjevati pjesmu jednoglasno i dvoglasno na kanonski način

– uskladiti pokrete uz pjesmu.

– surađivati u skupnome muziciranju

– unaprijediti komunikacijske vještine

– usporediti svoje mišljenje s mišljenjem drugih učenika.

frontalni i rad u skupinama

razgovor, poučavanje demonstracijom, vođeno otkrivanje,

iskustveno učenje

suradničko poučavanje
14.

Božićne pjesme

Hrvatska tradicijska baština (blagdani)

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeO pastiri, hrvatska tradicijska

Johann Sebastian Bach: Druga suita za orkestar u h-molu, BWV 1067, 7. stavak:Badinerie

blagdani i tradicijski običaji, improvizacija, oznake za dinamiku (p, mf, f, crescendo idecrescendo)

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– analizirati glazbeni oblik pjesme i slušnoga primjera

– pripremiti zajedni

ku improvizaciju.

– pjevati lijepo i izražajno uz razumijevanje teksta

– svirati na glazbalima/izgraditi zvukovima božićni ugođaj.

– surađivati u skupnome muziciranju

– prilagoditi se radu skupine.

frontalni i rad u skupinama.

razgovor, poučavanje demonstracijom, vođeno otkrivanje,

iskustveno učenje

suradničko poučavanje
15.

Božićne pjesme

Europska tradicijska baština (blagdani)

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeSretan Boži

, Engleska

Johann Sebastian Bach: In dulci jubilo

M. A. Charpentier: Te deum

L. van Beethoven: Oda radosti (ulomak iz 4. stavka)

Josip Runjanin: Lijepa naša domovino

Joseph Haydn: Guda

ki kvartet u C-duru, op. 62, Carski, 2. stavak: Poco Adagio,

Cantabile

mješoviti zbor a cappella, višeglasno pjevanje, dvodijelni i trodijelni oblik – ponavljanje,

himna

– prepoznati u notnome zapisu oznaku D. C. al Fine i objasniti njezino značenje– uočiti i prepoznati trodijelni oblik u pjesmi i slušnim primjerima

– usporediti dvije božićne pjesme na str. 33. – 34. u udžbeniku.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati pratnju na glazbalima.

– surađivati u skupnome muziciranju

– pokazati strpljivost u radu i samoprocijeniti svoje sudjelovanje na satu.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom

vođeno otkrivanje
s

I

j

e

A

nj

16.


Gudaća glazbala

Glazbala


pjevanje, slušanje, pokret, sviranje

Boris Papandopulo: Sinfonietta za gudae, 3. stavak: Perpetuum mobile

Benjamin Britten: Simple Symphony, 2. stavak: Playful Pizzicato

gudaća glazbala, violina, viola, violončelo, kontrabas, orkestar, pizzicato.

– nabrojiti obilježja gudaćih glazbala

– ponoviti nazive pojedinih gudaćih glazbala

– imenovati glazbalo na osnovi slušne percepcije

– opisati i objasniti nastanak tona na gudaćim glazbalima.

– prepoznati zvuk gudaćih glazbala

– istražiti princip dobivanja tona na žici.

– pokazati spremnost u izražavanju i obrani svoga mišljenja

– podržati strpljivost u slušanju glazbenih primjera.

frontalni, individualni i rad

u skupinama.

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom

vođeno otkrivanje.
17.

Harmonijski a-mol

Tonski rod

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeMamica su štrukle pekli, Međimurje

Johann Sebastian Bach: Dvoglasna invencija u d-molu

Johannes Brahms: Mađarski ples br. 5

harmonijska molska ljestvica, povisilica, punktirani ritam i obrnuti ritam s točkom

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati harmonijski mol na osnovi slušne percepcije

– usporediti dva ritma s točkom

– objasniti što je UNESCO-ov Popis zaštićene nematerijalne baštine čovječanstva

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– uskladiti sviranje ritamske pratnje istodobno s pjevanjem pjesme.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti svoje i uvažiti mišljenje drugih.

frontalni i rad u skupinama.

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i vođenim

razgovorom

vođeno otkrivanje.


18.

Pentatonika

Glazbene sastavnice: tonska građa

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeGrad se beli, Međimurje

Grad se beli, hrvatska tradicijska iz Međimurja

pentatonska ljestvica, punktirani ritam, sinkopa

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– nabrojiti značajke pentatonske ljestvice

prepoznati je li slušni primjer jednoglasan ili višeglasan.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati, improvizirati u pentatonskoj ljestvici.

– surađivati/

podržati poželjnu izmjenu ideja u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje i uvažiti mišljenje drugih.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i vođenim

razgovorom

vođeno otkrivanje


v

e

lj

A

a

19.


Violina

Gudaća glazbala

slušanje

Edvard Grieg: Peer Gynt, orkestralna suita br. 2, Solvejgina pjesma

Nicolo Paganini: Capriccio br. 24 u a-molu

Felix Mendelssohn: Koncert za violinu i orkestar u e-molu, 1. stavak: Allegro molto appassionato

Benjamin Britten: Simple Symphony, 2. stavak: Playful Pizzicato

Henry Creamer/Turner Layton: After You’ve GoneRaca plava, međimurska tradicijska

violina i njezini dijelovi: gudalo, žičnjak, konjić, hvataljka, vrat, strune (žice), otvoriza rezonanciju, čivije za ugađanje žica, virtuoz, pizzicato

– nabrojiti najvažnije dijelove violine te objasniti čemu služe

– opisati dva načina sviranja na violini (arco i staccato) te što radi lijeva, a što desna

ruka violinista

– uočiti na osnovi slušne percepcije različitu ulogu violine u skladbama: solističku,

orkestralnu i komornu.

– svirati na nekome gudaćem glazbalu

– unaprijediti slušnu percepciju na osnovi slušanja skladbi.

– surađivati u skupnome radu (analizi slušnih primjera)

– revidirati kriterije estetskoga vrednovanja glazbe slušanjem klasične i tradicijske

literature

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje razgovorom i

demonstracijom

vođeno otkrivanje


20.

Veliki glazbeni period

Oblikovanje glazbenoga djela

pjevanje, sviranje, ples i slušanje glazbeLepe ti je Zagorje zelene, Hrvatsko zagorje

Pod mostec, Hrvatsko zagorje

veliki period, velika glazbena rečenica, G-durska ljestvica, povisilica

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– uočiti i imenovati elemente glazbenoga oblikovanja: veliku glazbenu rečenicu i veliki

glazbeni period.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati pratnju na glazbalima

– uskladiti pokrete plesa uz pjesmu.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


21.

Prirodna molska ljestvica

Tonski rod

Tonski rodJutarnji vjetar, Engleska

A soalin’, Engleska

Eolska harfa (ulomak)

Morske orgulje u Zadru

tonski rod, durska, molska, dorska i pentatonska ljestvica

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati naučenu pjesmu u slušnome primjeru A soalin

– razlikovati tonsku građu pjesme i imenovati vrstu ljestvice na osnovi slušne

percepcije.

– pjevati pjesmu jednoglasno i višeglasno na kanonski način

– svirati i istraživati zvukove na glazbalima i dostupnim predmetima

– svirati pratnju pjesmi na melodijskim i ritamskim udaraljkama.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje
22.

Viola


Gudaća glazbala

pjevanje i slušanje glazbe

Johann Christian Bach: Koncert za violu i orkestar u c-molu, 1. stavak: Allegro (ulomak)

Carl Maria von Weber: Allegretto ungarese (ulomak)

Wolfgang Amadeus Mozart: Duo za violinu i violu br. 2 u B-duru, 1. stavak: Adagio

viola i njezini dijelovi: gudalo, konjić, žice, otvori za rezonanciju, čivije za ugađanje žica

– nabrojiti najvažnije dijelove viole i objasniti čemu služe

– usporediti violinu i violu.

– prepoznati zvuk viole na osnovi slušne percepcije

– razlikovati na konkretnim slušnim primjerima različitu ulogu viole: solisti

ku,

orkestralnu i komornu– dizanjem ruke pokazati solistički nastup viole u Koncertu za violu Johanna Ch.

Bacha.


– revidirati kriterije estetskoga vrednovanja glazbe slušanjem klasične glazbe

– izraziti svoje mišljenje vezano uz analizu slušnih primjera

– podržati strpljenje u slušanju umjetni

ke glazbe.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


o

ž

u

j

A

k

23.


Fraza ili dvotakt

Oblikovanje glazbenoga djela

pjevanje, sviranje i slušanje glazbe

Minka, tradicijska iz Ukrajine

Minka, tradicijska iz Ukrajine (slušanje)

Gaetano Donizetti: Prognani u Sibir, ulomak uvertire

fraza ili dvotakt, harmonijska molska ljestvica

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati elemente glazbenoga oblikovanja (fraza, rečenica)

– prepoznati harmonijsku molsku ljestvicu na osnovi slušne perce

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati pratnju na glazbalima

– uskladiti pokrete plesa uz pjesmu.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno i suradničko učenje, poučavanje

demonstracijom i razgovorom

vođeno otkrivanje
24.

F-durska ljestvica

Glazbene sastavnice: tonski rod

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeU našem vrtu, Češka

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata za klavir u A-duru, KV 331, 1. stavak: Tema convariazioni

Antonin Dvořak: Simfonija br. 9, Iz novoga svijeta, 4. stavak: Allegro con fuoco

F-durska ljestvica, snizilica, dvodijelni oblik (aa1ba1), glazbena rečenica, glazbeni period

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– odrediti glazbeni oblik pjesme i slušnih primjera

– ustanoviti F-durski tonalitet pjesme i objasniti što je snizilica.

– pjevati pjesmu izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati melodiju i pratnju na glazbalima.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


25.

Violončelo

Gudaća glazbala

slušanje glazbe

Camille Saint-Saens: Karneval životinja, Labud

Petar Iljič Čajkovski: Varijacije na rokoko temu u A-duru (ulomak)

Cabuca Granda: Cvijet cimeta

violončelo, gudalo, konjić, žice, otvori za rezonanciju, čivije za ugađanje žica

– prepoznati i imenovati violončelo izgledom i zvukom na osnovi slušne percepcije

– nabrojiti najvažnije dijelove violončela i objasniti čemu služe

– usporediti violinu, violu i violončelo.

– razlikovati na konkretnim slušnim primjerima različitu ulogu violončela: solističku,

orkestralnu i komornu

– pokretom pokazati solistički nastup violončela u konkretnim slušnim primjerima

– unaprijediti slušne percepciju slušajući klasičnu glazbu.

– pokazati suradnju u skupnome radu na analizi slušnih primjera

– slobodno izraziti svoje mišljenje vezano uz slušne primjere

– revidirati kriterije estetskoga vrednovanja glazbe.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


26.

Povišeni tonovi u pjesmi

Glazbene sastavnice

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeIma baka kokota, Poljska

Frederic Chopin: Mazurka op. 7, br. 1

povišeni tonovi, fraza, rečenica, period, povišeni tonovi (alteracije), kretanje melodije

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– imenovati povišene tonove u pjesmi

– odrediti i imenovati mali i veliki glazbeni period u pjesmi.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam (proširenje opsega u visinu)

– svirati pratnju na glazbalima

– plesati jednostavnu koreografiju istodobno s pjevanjem.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje
t

r

a

v

a

nj
27.

Glazbena mjera

Glazbene sastavnice

pjevanje, sviranje, pokret i slušanje glazbePalenta (La polenta), Italija

Tarantella, talijanski tradicijski napjev

glazbena mjera/glazbeni metar, troosminska mjera, F-durski tonalitet, snizilica b

– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati troosminsku mjeru na osnvio slušne percepcije

– usporediti i razlikovati legato i ligaturu.

– pjevati pjesmu izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati na glazbalima melodiju i/ili pratnju

– uskladiti dogovorene pokrete istodobno s pjevanjem pjesme.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje vezano uz zdravu ishranu.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


28.

Kontrabas

Gudaća glazbala

slušanje glazbe

Camille Saint-Saens: Karneval životinja, Slon

Karl Ditters von Dittersdorf: Koncert za kontrabas i orkestar u Es-duru, 1. stavak: Allegro

Gioacchino Rossini: Sonata za violon

elo i kontrabas, 3. stavak (ulomak)

A. Freed/N. C. Brown: The Woman in the ShoeKri

i, kri

i ti

ek, prigorska tradicijska, instrumentalna izvedba

kontrabas, gudalo, konjić, žice, otvori za rezonanciju, čivije za ugađanje žica

– prepoznati i imenovati kontrabas izgledom i zvukom na osnovi slušne percepcije

– nabrojiti najvažnije dijelove kontrabasa i objasniti čemu služe

– usporediti kontrabas s ostalim gudaćim glazbalima.

– unaprijediti slušnu percepciju slušanjem glazbenih primjera

– razlikovati na konkretnim slušnim primjerima različitu ulogu kontrabasa: solističku,

orkestralnu i komornu

– prepoznati zvuk kontrabasa u jazzu i hrvatskoj tradicijskoj glazbi.

– pokazati suradnički odnos u analizi slušnih primjera

– revidirati kriterije estetskoga vrednovanja glazbe slušanjem glazbenih primjera

– izraziti slobodno svoje mišljenje vezano uz analizu slušnih primjera.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


29.

Uzmah


Glazbena pismenost

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeSimama kaa, Tanzanija

Teddy Kalanda Harrison: Dobar dan, gospodine (Jambo bwana)

Elton John/Tim Rice: Hakuna matata iz filma Kralj lavova

uzmah


– zapamtiti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i imenovati uzmah u pjesmi.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati ritamsku pratnju na glazbalima

– uskladiti pokrete tjeloglazbe uz pjesmu.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje o pomaganju drugima.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje.
s

v

I

b

A

nj

30.


Istarska ljestvica

Glazbene sastavnice: tonska građa

pjevanje, sviranje, ples i slušanje glazbe

Rika je bili grad, Istra

Katarina zlata kći, hrvatska tradicijska iz Istre

Tararaj

ica, tradicijski napjev s Krka

istarska ljestvica, balun, sopele, mih

– uočiti dvoglasni zapis pjesme

– ustanoviti istarsku ljestvicu kao tonsku građu pjesme

– opisati istarsku ljestvicu i usporediti ju s drugim ljestvicama.

– pjevati jednoglasno i dvoglasnu pjesmu na čakavskome narječju

– plesati jednostavnu figuru istarskoga plesa balun

– svirati pjesmu na blok-flautama.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


31.

Trodijelni oblik

Oblikovanje glazbenoga djela

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeMa

ji kanon, Francuska

Gioacchino Rossini: Duet maaka

Glazbena slagalica

trodijelni oblik a b c

– ponoviti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i objasniti trodijelni oblik pjesme.

– pjevati pjesmu jednoglasno i višeglasno na kanonski način

– složiti kanonsku slagalicu i potpisati joj tekst

– svirati pratnju kanonima.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


32.

Komorni sastavi – gudački kvartet

Glazbala – izvođački sastavi

pjevanje, sviranje, pokret i slušanje glazbeNeko

davno, Litva

Juozas Naujalis: San (Dream)

Antonin Dvořak: Gudački kvartet u F-duru, Ameri

ki, op. 96. br. 12, 1. stavak. Allegro

komorni sastavi, kvartet

– ponoviti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati i razlikovati jednoglasni od dvoglasnoga dijela pjesme

– izdvojiti dio pjesme koji je kanonsko pjevanje.

– pjevati pjesmu jednoglasno i dvoglasno (kanonski dio) što preciznijom intonacijom

– svirati pratnju

– uskladiti pokrete uz izvedbu kanonskoga dijela pjesme.

– surađivati u skupnome muziciranju

– izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje


33.

Komorni sastavi – gudački kvintet

Instrumentalni ansambli

pjevanje, sviranje i slušanje glazbeZelen papar, Španjolska

Emmanuel Chabrier: Španjolska, komorni sastavi, kvintetorkestralna rapsodija (ulomak)

Luigi Boccherini: No

na glazba na madridskim ulicama (Musica notturna delle strade de

Madrid), 5. stavak: Passa cale

komorni sastavi, kvintet

– ponoviti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati tonski rod pjesme i snizilicu b.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati ritamsku pratnju na tamburinu i kastanjetama

– uskladiti pokrete tjeloglazbe uz pjesmu.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom

vođeno otkrivanje

L

I


P

A

NJ


ILI:

34.
Harmonijska molska ljestvica


Glazbene sastavnice – tonska građa
pjevanje, sviranje, pokret i slušanje glazbe
Malo pjesme, Kuba

Un poquito cantas, Kuba
gudački orkestar, sinkopa, harmonijski d-mol
– ponoviti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati tonski rod pjesme te razlikovati prirodni i harmonijski mol

– prepoznati zvuk gudačkoga orkestra na konkretnome slušnom primjeru.
– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati ritamsku pratnju na štapićima i marakasima

– osmisliti i uskladiti pokrete uz glazbeni oblik pjesme.
– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.


frontalni i rad u skupinama
iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom


vođeno otkrivanje

35.


Gudački orkestar

Gudaća glazbala

pjevanje, sviranje i slušanje glazbe

Gle tamo usred polja, Grčka

Mikis Theorodakis: Zorbin ples iz filma Grk Zorba

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento u D-duru KV 136, 3. stavak: Presto

gudački orkestar, harmonijski d-mol

– ponoviti pjesmu uz jasan izgovor i razumijevanje teksta

– prepoznati tonski rod pjesme te razlikovati prirodni i harmonijski mol.

– pjevati izražajno uz sigurnu intonaciju i jasan ritam

– svirati ritamsku pratnju

– plesati i uskladiti pokrete uz glazbeni oblik pjesme.

– surađivati u skupnome muziciranju

– slobodno izraziti svoje mišljenje.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom i

razgovorom

vođeno otkrivanje
36.

Pozdrav za kraj

Ponavljanje gradiva

pjevanje, sviranje i slušanje glazbe

Šalom, Izrael

Nek bude mir (Havenu shalom aleichem), židovska tradicijska

svi naučeni pojmovi tijekom školske godine – ponavljanje

– ponoviti pjesmu uz razumijevanje teksta

– prepoznati u zapisu pjesme mogućnost kanonske izvedbe.

– pjevati i svirati pjesmu.

– surađivati u skupnome muziciranju.

frontalni i rad u skupinama

iskustveno učenje, poučavanje demonstracijom irazgovorom

vođeno otkrivanje

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa