O`zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligiDownload 9.03 Mb.
bet1/40
Sana22.06.2017
Hajmi9.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI

XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT PЕDAGOGIKA INSTITUTIUMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI

D.A. AXATOVA

«BOSHLANG`ICH TA’LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR»

FANI BO`YICHA O`QUV-USLUBIY MAJMUA

(bakalavriat bosQichi talabalari uchun)

NAVOIY – 2012
D.A.AXATOVA «Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar» fani bo`yicha o`quv-uslubiy majmua (bakalavriat bosqichi talabalari uchun). -Navoiy.: , 2012. -bеt.

«Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar» fanidan ushbu o`quv-uslubiy majmua Navoiy Davlat pedagogika instituti “Umumiy Pеdagogika” kafеdrasida tayyorlangan. Ushbu majmua o`quv-uslubiy va ma'lumotli hujjatlardan iborat. O`quv-uslubiy majmua “Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar» fani bo`yicha bakalavriat bosqichi talabalari uchun mo`ljallangan.


.


Taqrizchilar: p.f.n. O.Shomiyeva

p.f.n.dots. S.Sayitov

Navoiy Davlat pedagogika instituti “Pеdagogika” kafеdrasining 2012 yil 27 avgustdagi 1-son yig`ilishida muhokama qilingan (qo`shimcha va o`zgarishlar kiritilgan)

© D.A.Axatova. -Navoiy.:NavDPI, 2012.
Navoiy davlat pedagogika instituti Umumiy pedagogika kafedrasining 2012 yil

27-avgustdagi 1- sonli yig'i1ishi bayonnomasidan

KO`ChIRMA.

Navoiy shahri 27.08.12 yil.

K U N T A R T I B I.

Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan o'quv rejadagi barcha fanlar bo'yicha yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash haqidaEShITILDI: Kafedra mudiri v.b. dots.D.A.Axatova - Umumiy pedagogika kafedrasi professor - o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash zarurligini bayon etdi. Kafedra professor-o'qituvchilari o'quv rejasidagi barcha o'quv fanlari bo'yicha o'quv-uslubiy majmuasini yarati1ganligini takidlab, ular yuzasidan fikrlarini so`radi.

O'quv rejadagi quyidagi fanlar bo'yicha yaratilgan o`quv-uslubiy majmualar muhokamaga tavsiya etiladiI blok (bakalavriat):

1. PedagogikaIII blok (bakalavriat):

 1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

 2. Pedagogik mahorat asoslari

 3. Pedagogik texnologiyalar

 4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi

 5. Maktabgacha pedagogika

 6. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi

 7. Ijtimoiy va oila pedagogikasi

Ixtisoslik fanlar (4 blok):

 1. Boshlang'ich ta'lim integratsiyasi

 2. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

 3. Maktabgacha tarbiya fanlarini o'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiya1ari

Yuqorida nomlari ko'rsatilgan o'quv fanlaridan o'quv uslubiy majmua yigirma bo'limdan iborat holda yaratildi. Ushbu o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash bugungi kengash kun tartibiga kiritilgan.

SO`ZGA ChIQDILAR:

P.f.n. S.S.Sayitov - Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv uslubiy majmua hozirgi kun talabiga javob beradi. Unda har bir fan uchun titul varog'i, o'quv rejasidagi barcha fanlardan namunaviy hamda ishchi o`quv dasturlari, o`quv-uslubiy xarita, ta`lim texnologiyalari, kalendar-tematik reja, ma'ruza matni, laboratoriya yoki amaliy mashg'ulot ishlanmalari, fanlar bo'yicha joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar uchun savolnomalar, testlar yangidan ishlab chiqildi. Ma'lum fanlar bo'yicha bitiruv malakaviy va kurs ishi, referat mavzulari o'quv amaliyot dasturi va uslubiy ko'rsatmasi ishlab chiqildi.

p.f.n.F.Xodjieva- Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan barcha o'quv fanlar bo 'yicha o'quv - uslubiy majmualar davlat ta'lim standartlari va namunaviy dasturlar asosida yaratilgan va talabga javob beradi deb hisoblayman. Ularni tasdiqlash mumkin.

P.f.n. O.Ibodullaeva, p.f.n. F.Aminova, M.Shodiyeva va H.Aliqulovalar ham o'z so'zlarida o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fikrini bildirdilar. Ushbu fikrni barcha kafedra a'zolari ma'qulladilar.Kafedra yig`ilishi qaror qiladi:

1. Kafedra mudiri v.b. dots.D.A.Axatova axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Umumiy pedagogika kafedrasi professor- o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fakultet o'quv - uslubiy kengashidan so`ralsin tasdiqlansin.
Kafedra mudiri: dots.D.A.Axatova.

Kotiba: S.Sanayeva


Navoiy davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Umumiy pedagogika” kafedrasi dotsenti D.A.Axatova tomonidan “Boshlahg`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish” bakalavriat ta’lim yo`nalishi uchun “Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” fani bo`yicha tayyorlangan o`quv- uslubiy majmuaga

TAQRIZ

Respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga, zamon talablari bilan uyg’unlashtirilgan, jahon andozalari darajasiga mos «milliy modelni» hayotga tadbiq qilishga, ma’naviyatimizni yanada yuksaltirishga qaratilgan.

Bu esa o’z navbatida o’quvchi va talabalarning darsga nisbatan qiziqishlarini orttirishga, mustaqilligi va faolligini rivojlantirishga, tanqidiy tafakkurini o’stirishga qaratilgan interaktiv ta’lim olishlariga ko’mak beruvchi innovatsion usullardan, guruhli ta’lim shakllaridan keng foydalanishimizni talab qiladi. Shu talabdan kelib chiqib oliy ta’lim muassasalaridagi barcha o`quv predmetlarining o`qitilishini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu esa yangi tartibdagi o`quv-uslubiy majmualarni yaratishni ham talab etmoqda.

“Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” darslarni o`tishda ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali metodlarini o`rganish, uni amalda sinab ko`rish, ulardan yanada samaraliroq foydalanish yo`llarini izlash va ishlab chiqish oliy ta’lim muassasalari o`qituvchilarining oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir.

Mazkur o`quv- uslubiy majmua “Boshlahg`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish” bakalavriat ta’lim yo`nalishi ixtisoslik fanlari blokidagi “Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” fani bo`yicha tuzilgan bo`lib, unda fanning namunaviy dasturi, ishchi o`quv dasturlari, kalendar-tematik rejalari, amaliy mashg’ulot ishlanmalari, ma’ruza matnlari, baholash mezonlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat variant savollari, testlar, referat mavzulari va mashg’ulotlarda pedagogika va axborot texnologiyalarini qo’llash bo’yicha metodik tavsiyalarni o`z ichiga olgan.

Majmuada mazkur fanning maqsadi, vazifasi, nazariy va amaliy ahamiyati yetarli darajada yoritilgan. Fanning ta’lim texnologiysidan namunalar keltirilgan, glossariy va foydali maslahatlar berilgan.

O`quv uslubiy majmuadagi fanning ishchi o`quv dasturlari namunaviy fan dasturiga, kalendar-tematik rejalar esa ishchi o`quv fan dasturlariga mos keladi.

Talabalrning mustaqil ishlari bo`yicha tuzilgan rejalar ham DTS bo`yicha talablariga moslashtirilgan, fanlar bo`yicha tuzilgan savolnomalarda barcha mavzular qamrab olingan.

Ushbu o`quv-uslubiy majmuada rejalashtirilgan barcha ko`rsatmalar o`z ifodasini topgan hamda undan ta’lim jarayonida foydalanish mumkin

Navoiy viloyat PKQTMOI

rektori p.f.n., dots: F.R.Ro`ziqulov

Navoiy davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Umumiy pedagogika” kafedrasi dotsenti D.A.Axatova tomonidan “Boshlahg`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish” bakalavriat ta’lim yo`nalishi uchun “Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” fani bo`yicha tayyorlangan o`quv- uslubiy majmuagaTAQRIZ

Respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga, zamon talablari bilan uyg’unlashtirilgan, jahon andozalari darajasiga mos «milliy modelni» hayotga tadbiq qilishga, ma’naviyatimizni yanada yuksaltirishga qaratilgan.

Shu talabdan kelib chiqib oliy ta’lim muassasalaridagi barcha o`quv predmetlarining o`qitilishini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu esa yangi tartibdagi o`quv-uslubiy majmualarni yaratishni ham talab etmoqda.

“Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” darslarni o`tishda ilg`or pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samarali metodlarini o`rganish, uni amalda sinab ko`rish, ulardan yanada samaraliroq foydalanish yo`llarini izlash va ishlab chiqish oliy ta’lim muassasalari o`qituvchilarining oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biridir.

Mazkur o`quv- uslubiy majmua “Boshlahg`ich ta’lim va sport tarbiyaviy ish” bakalavriat ta’lim yo`nalishi ixtisoslik fanlari blokidagi “Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar” fani bo`yicha tuzilgan bo`lib, unda fanning namunaviy dasturi, ishchi o`quv dasturlari, kalendar-tematik rejalari, amaliy mashg’ulot ishlanmalari, ma’ruza matnlari, baholash mezonlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat variant savollari, testlar, referat mavzulari va mashg’ulotlarda pedagogika va axborot texnologiyalarini qo’llash bo’yicha metodik tavsiyalarni o`z ichiga olgan.

Majmuada mazkur fanning maqsadi, vazifasi, nazariy va amaliy ahamiyati yetarli darajada yoritilgan. Fanning ta’lim texnologiysidan namunalar keltirilgan, glossariy va foydali maslahatlar berilgan.

O`quv uslubiy majmuadagi fanning ishchi o`quv dasturlari namunaviy fan dasturiga, kalendar-tematik rejalar esa ishchi o`quv fan dasturlariga mos keladi.

Talabalrning mustaqil ishlari bo`yicha tuzilgan rejalar ham DTS bo`yicha talablariga moslashtirilgan, fanlar bo`yicha tuzilgan savolnomalarda barcha mavzular qamrab olingan.

Ushbu o`quv-uslubiy majmuada rejalashtirilgan barcha ko`rsatmalar o`z ifodasini topgan hamda undan ta’lim jarayonida foydalanish mumkin

Navoiy davlat pedagogika instituti

“Umumiy pedagogika” kafedrasi

katta o`qituvchisi: p.f.n.F.AminovaNAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI PEDAGOGIKA FAKULTETI O`QUV-USLUBIY KENGASHI 1-SONLI YIG`ILISHI

B A Y O N N O M A S I D A N

KO`ChIRMA

2012-yil 27-avgust Navoiy shahri
Rais: p.f.d. prof. Sh. Abdullayeva

Kotiba: p.f.n. dots. D.A.Axatova

Qatnashdilar: Pedagogika fakulteti dekani, fakulteti o`quv-uslubiy kengashi raisi p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva, “Umumiy pedagogika” kafedrasi mudiri dots. D.A.Axatova, “Pedagogika-psixologiya” kafedrasi mudiri p.f.n. F.Xodjiyeva, “Musiqa” kafedrasi mudiri B.Umrzoqov, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrasi mudiri S.Shovdirov va fakultetning barcha professor-o’qituvchilari.
K U N T A R T I B I D A:
1. Fakultet kafedralari professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash haqida.

Ma’ruzachi: Ilmiy-uslubiy kengash raisi p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva
E SH I T I L D I
1. Birinchi masala yuzasidan Ilmiy-uslubiy kengash raisi dots. p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva so’zga chiqib, “Umumiy pedagogika”, “Pedagogika-psixologiya”, “Musiqa” “Pedagogika-psixologiya” kafedralari professor - o'qituvchilari tomonidan o`quv rejadagi barcha fanlardan o'quv-uslubiy majmualar yaratilganligini, kafedra yig`ilishlarida muhokama qilininb, o`quv-uslubiy kengashdan tasdiqlash so`ralganligini aytib o`tdi. Barcha majmualarga ichki va tashqi ekspert xulosalari taqdim etilganligini aytib, ular yuzasidan fikrlarini so`radi.

Har bir kafedra tomonidan yaratilgan majmualar ro`yxati o`qib eshittirildi. Jumladan, Umumiy pedagogika kafedrasidan o'quv rejadagi quyidagi fanlar bo'yicha yaratilgan o`quv-uslubiy majmualar muhokamaga tavsiya etiladiI blok (bakalavriat):

1. PedagogikaIII blok (bakalavriat):

 1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

 2. Pedagogik mahorat asoslari

 3. Pedagogik texnologiyalar

 4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi

 5. Maktabgacha pedagogika

 6. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi

 7. Ijtimoiy va oila pedagogikasi

Ixtisoslik fanlar (4 blok):

 1. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

 2. Maktabgacha tarbiya fanlarini o'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiya1ari

Yuqorida nomlari ko'rsatilgan o'quv fanlaridan o'quv uslubiy majmua yigirma bo'limdan iborat holda yaratildi. Ushbu o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash bugungi kengash kun tartibiga kiritilgan.
SO`ZGA ChIQDILAR:

Muhokama uchun p.f.n.dots.D.A.Axatova so’zga chiqib, ushbu umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv uslubiy majmua hozirgi kun talabiga javob berishini, ularda har bir fan uchun titul varog'i, o'quv rejasidagi barcha fanlardan namunaviy hamda ishchi o`quv dasturlari, o`quv-uslubiy xarita, ta`lim texnologiyalari, kalendar-tematik reja, ma'ruza matni, laboratoriya yoki amaliy mashg'ulot ishlanmalari, fanlar bo'yicha joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar uchun savolnomalar, testlar berilganligini, barcha ma’ruzalar yangidan ishlab chiqilganligini aytib o`tdi.p.f.n.S.S.Sayitov so`zga chiqib, Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan barcha o'quv fanlar bo 'yicha o'quv - uslubiy majmualar davlat ta'lim standartlari va namunaviy dasturlar asosida yaratilganligi va talabga javob berishini, ular uchun ijobiy ekspert . Ularni tasdiqlash mumkin.

P.f.n. F.Xodjiyeva, katta o`qituvchilar M.Shodiyeva va H.Aliqulovalar ham o'z so'zlarida o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fikrini bildirdilar. Ushbu fikrni barcha uslubiy kengash a'zolari ma'qulladilar.

Ushbu majmualarni tasdiqlash fikri uslubiy kengash a’zolari tomonidan ma’qullandi.
FAKULTET O`QUV-USLUBIY KENGASHI Q A R O R Q I L A D I:

1. O`quv-uslubiy kengash raisi p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Umumiy pedagogika kafedrasi professor- o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualar tasdiqlanib, foydalanish uchun tavsiya etilsin.
Fakultet O`quv-uslubiy

kengashi raisi: p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva
Kengash kotibasi: p.f.d.dots. D.A.Axatova

M U N D A R I J A
(O`quv-uslubiy majmuaning tarkibi)
Tarkib mazmuni (87-01/1-166/М.2 shakli)

Bilim sohasi: 100000 –Ta'lim

Ta'lim sohasi: 140000-O`qituvchilar tayyorlash va pеdagogika fani

Bakalavriat yo`nalishi:

1-bеt

Kafеdra yig`ilishi bayonnomasidan ko`chirma

2-bеt

Ekspеrt xulosasi (Tashki)

3-bеt

Ekspеrt xulosasi (Ichki)

4- bеt

Fakultеt o`quv uslubiy kеngashi bayonnomasidan ko`chirma

5- bеt

Uslubiy majmua mundarijasi

1. «Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar»fani bo`yicha o`quv dasturi……………………………………………………………………..

2. Fan bo`yicha ishchi dastur…………. …………………………………

3. Fan bo`yicha ta’lim texnologiyasi.……………………………………..

4. Prezentatsiyalar (Masala va mashqlar) ………………………….…

5. Testlar …………………………………….…....…………………

6. Nazorat uchun savollar (JN,ON,YaN) ……………………………..

7. Umumiy savollar …………………………………………………

8. Tarqatma materiallar ……………………………………………..

9. Glossariy ………………………………………………………….

10. Referat mavzulari ……………………………………………….

11. Adabiyotlar ro`yxati ……………………………………………

12. Tayanch konspekt ……………………………………………….

13. O`quv materiallari (ma’ruza matni) …………………………….

14. Xorijiy manbalar ………………………………………………..

15. Laboratoriya ishlanmalari ………………………………………

16. Annotatsiyalar …………………………………………………..

17. Mualliflar haqida ma’lumot ………………………………………

18. Foydali ma’lumotlar ……………………………………………

19. Normativ hujjatlar ………………………………………………

20. Baholash mezonlari ……………………………………………….1. « BOSHLANG`ICH TA’LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK

TEXNOLOGIYALAR » FANINING MAZMUNIO`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI

OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI


Ro`yxatga olindi

№БД 5140800-3.17

«13» avgust 2006y.

BOSHLANG`ICH TA’LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK

TEXNOLOGIYALAR


fani dasturi
Bilim sohasi: 100000 - Ta’lim

Ta’lim sohasi: 140000 - O`qituvchilar tayyorlash va

pedagogika fani

Ta’lim yo`nalishi: 142000 – Boshlang`ich ta’lim va pedagogik

fanlar tarbiyaviy ishlari metodikasi.

Bakalavriat yo`nalishi: 5141600 – boshlang`ich ta’lim va sport

tarbiyaviy ish.

TOSHKENT – 2006

Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar fanining predmeti, maqsadi va vazifalari:

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar haqida umumiy ma’lumot.

Zamonaviy pedagogik texnologiya tushunchasi, o`quv jarayoni, ta’lim muassasalarida o`quv jarayonini tashkil etishning Yangi metod va formalariga quyiladigan zamonaviy talablar. O`zbekiston Respublikasida ta’limning rivojlanishi va kadrlar tayyorlashning milliy dasturi.

Ta’lim jarayonida o`quvchi shaxsi, shaxsning sifat tizimi. O`qitish jarayonida bilim olish, malaka va ko`nikma hosil qilish. Innovatsion faoliyat tizimi va pedagogning innovatsion faoliyati.

Boshlang`ich ta’limda zamonaviy redagogik texnologiyalarga ilmiy- nazariy yondoshuv. Turli didaktikachi pedagoglarning pedagogik texnologiyalari haqida ma’lumot. Pedagogik texnologiyalarning YuNESKO e’tirof etgan tavsifi. Pedagogik texnologiyaning asosiy sifatlari, klassifikatsiyasi va ilmiy asoslari.

Ta’lim jarayonida pedagogik texnologiya: o`kuvchi shaxsiga yo`naltirilgan texnologiya, muammoli o`kitish, dasturli o`qitish, o`qitishning axborot texnologiyasi, mualliflik texnologiyasi, o`kitishning takomillashib borish texnologiyasi, o`yinli texnologiyalar, modul texnologiyasi, interaktiv texnologiyalar, bilimlarni nazorat qilish texnologiyasi. Tekxnologik karta.
Tuzuvchilar: Pedagogika fanlari doktori,professor

R.A. Mavlonova.

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

D.Abduraximova.


Taqrizchilar: pedagogika fanlari doktori,

professor U. Maxkamov.

Pedagogika fanlari doktori,

professor M.Xaydarov.


Dastur Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti qoshidagi «Ta’lim» o`quv – metodik birlashmasida ko`rib chiqilgan va tavsiya qilingan.

2006 yil «___» _______dagi ____sonli majlis bayoni.
Oliy va o`rta maxsus kasb - hunar ta’limi o`quv- metodik birlashmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengashning

2006 yil «___» _______dagi ____sonli qaydnomasi bilan tasdiqqa tavsiya etilgan.

1.KIRISH
1.1.Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar fani pedagogika universiteti va institutlarining boshlang`ich ta’lim va defektologiya fakulьtetning o`quv rejasiga kiritilgan bo`lib, mutaxassislik o`quv predmeti sifatida o`qitish ko`zda tutilgan.

Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiya fani yuzasidan tuzilgan mazkur dastur bo`yicha ishlashdan maqsad bo`lg`usi boshlang`ich ta’lim o`qituvchilariga, yordamchi maktab o`qituvchilariga pedagogik texnologiya fani yuzasidan nazariy bilim berish talabalarning pedagogik texnologiya fani bo`yicha savodxonligini oshirishdan iboratdir.

Zamonaviy pedagogik texnologiyaning asoslarini, asosiy operatsiyalarini, kategoriyalarini puxta o`zlashtirish jarayonida pedagogika institutlarning boshlang`ich ta’lim, defektologiya fakulьtetlari uchun nashr etilgan mavjud darslik, qo`llanmalar materiallariga ijodiy yondashish talab etiladi.
1.2. Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiya fanidan olib boriladigan darslar jarayonida talabalarning pedagogik texnologiya muammolarini taxlil qilish, kategoriyalarini puxta egallashlariga, mustaqil va ijodiy ishlash qobilyatlarini mumkin qadar rivojlantirishga, ilmiy izlanish, tadqiqot ishlari, malakalarini shakllantirishga ham e’tibor berish ko`zda tutilgan.

Shuningdek, ta’lim tizimini kadrlar tayyorlashni yangi vazifalarini mavjud o`qitish usullarini pedagogik texnologiya asosida qayta tashkil etish, auditoriyada, sinfda, darsda va darsdan tashqarida o`quv-tarbiyaviy ishlarni bajarishga kirishganda pedagogik jarayonning natijasini kafolatlash ham maqsad qilib olingan.


1.3.Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiya fanini chuqur o`rganish uchun pedagogika, pedagogik maxorat, psixologiya fanlaridan xabardor bo`lish talab etiladi.
1.4.Boshlang`ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyani puxta o`rgatish maqsadida o`qituvchining dars jarayonida slaydlar, prorektor, diaprorektorlar kabi zamonaviy texnologik vositalardan moxirona foydalanish maqsadga mufoqdir.

Texnik vositalar talabalarga o`qitilayotgan fanning mohiyatini chuqur anglashga imkon beradi, mashg`ulotning qiziqarliroq bo`lishiga, o`tilgan mavzuni eslab qolishga, vaqtni tejab qolishga imkon beradi.2. Ma’ruza mashgulotlari mavzularining mazmuni.

Jami: 68 soat. Ma’ruza- 24 s. Amaliy- 44s.

t\b №

Ma’ruza mashgulotlari mavzulari

2.1.

Kirish. «Ta’lim to`g`risida» gi O`zbekiston Respublikasi Qonuni. «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar.

2.2.

Pedagogik faoliyatni texnologiyalashtirish – ijtimoiy zaruriyat ekanligi.

2.3.

Zamonaviy pedagogik texnologiya nazariyasining umumiy asoslari.

2.4.

Ta’lim jarayoniga texnologik yondoshuv tamoyillari, turlari va ishlab chiqish bosqichlari

2.5

Ta’limni tashkil etishga nisbatan innovatsion yondoshuvlar mazmuni.

2.6.

Ta’lim jarayoni yaxlit tizim sifatida.

2.7

O`quv jarayonini loyihalash va uning bosqichlari.

2.8

Bilimlarning ko`nikma va malakalarga aylantirish texnologiyasi.

2.9.

O`quvchilar faoliyatini nazorat qilish va baholash.

2.10

Ta’lim texnologiyalarining samaradorligini baholash (aniqlash)mezonlari.

2.11

Interfaol metodlar va ularning tavsifi.

2.12

«Fikriy hujum», «Yalpi fikriy hujum», «Fikrlarning shiddatli hujumi», «Qarorlar shajarasi», «Tajriba vositasida o`kitьish tsikli» (D.Kolb g`oyasi).

3.Amaliy mashg`ulotlar mavzularining mazmuni

3.1.

Kursga kirish.

«Aqliy xujum» INSERT belgilari, INSERT jadvali metodlarini qo`llagan xolda o`qitishning uch bosqichli modelini amaliy qo`llanilishi va taxlili.3.2.

Idrok qilib o`qish metodikasi.

«Teskari o`qish», juftlikda o`qish, fabula bo`yicha savollar, struktura, matn elementlari metodlarini qo`llab.3.3

Idrok qilib o`qish metodikasi.

Ko`p darajali savollar, metafizik savollar, uch tabaqali intervьyu tuzish va ishlata olish qobiliyati.3.4

Xat turlarini o`qitish metodikasi.

Aralashtirilgan mantiqiy zanjir, erkin xat, yozma va og`zaki aylana stol, ikki qismli kundalik metodlarini qo`llash.3.5.

Xat turlarini o`qitish metodikasi.

Interaktiv xolatlarni qo`llash: limerik, sinkveyn, argumentli esse, kubik metodi.3.6.

Grafik organizatorlarni qo`llash metodikasi.

Klaster, kategoriyali taxlil, semantik karta, T.karta strategiyalarini qo`llash.3.7.

Grafik organizatorlarni qo`llash metodikasi.

Venn diagrammasi, «Bilaman – Bilishni xoxlayman – Bilib oldim» tablitsasi, «Diskussiya uyasi» metodlarini qo`llash.3.8.

Debatli strategiyaning faollashtiruvchi didaktik kompleksi.

Polemikning akademik baxsi, polemikning konstruktiv baxsi, kartochka bilan ishlash, burchaklar, maktubli debat.3.9.

Boshlang`ich sinf o`kituvchisining innovatsion faoliyati.

3.10.

O`quv jarayonini samarali boshqarish, tashkil etish asosidagi pedagogik texnologiya.

3.11.

O`qitishni individullashtirish texnologiyasi.

3.12.

Boshlang`ich sinf o`qituvchisining innovatsion faoliyati.

3.13.

Boshlang`ich sinflarda muammoli o`qitish texnologiyasi.

3.14.

Boshlang`ich sinflarda o`yinli texnologiyalardan foydalanish.

3.15.

Boshlang`ich sinf o`kuvchilarini ijodiy fikrlashga o`rgatish texnologiyasi.

3.16.

«Qushlar bayrami» tadbirini tashkil qilishning texnologiyasi.

3.17.

Kollektivli o`qitish metodi.

«Mendan keyin oxirgi so`zni qoldir», o`zaro savol – javob, o`zaro o`qitish, «Zigzag II» texnologiyalarini qo`llash3.18.

Rolli hamda ishbop o`yinlar.

3.19.

Tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etishga nisbatan texnologik yondashuv.

3.20.

Atrof- muxit va inson salomatligi mavzusidagi amaliy ishlar.

3.21.

Boshlang`ich sinflarda ijodiy masalalarni echish metodlari.

3.22.

«Delьfi» metodi va undan boshlang`ich ta’lim tizimida foydalanish texnologiyasi.

FOYDALANILGAN ADABIYoTLAR

 1. Karimov I.A. «Barkamol avlod orzusi» T., Sharq. 1999.

 2. O`zbekiston Respublikasi Qonuni «Ta’lim to`g`risida». T., 1995.

 3. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T., 1997.

 4. Yo`ldoshev J.G`. Yangi pedagogik texnalogiya: yo`nalishlar, muammolar, yechimlar. “Xalq ta’limi” jurnali. 1999. №4-son.

 5. Xakimjonov X.Yu. Yangi pedagogik texnalogiyalar markazi. Ma’rifat gazetasi. 1999 y. 27 noyabr

 6. Saydaxmetov N.S. Umarov S. Xalq ta’limi xodimlari va o`qitivchilar uchun «Yangi pedagogik texnalogiyalar nazariyasi va amaliyoti» kursi bo`yicha sinov o`quv mavzuviy rejasi. T., 2000.

 7. Endi G., Kamolov N. Intensivnыe metodы obucheniya. T.,1997.

 8. Yuzlikaev F.R. Intensifikatsiya protsessa didakticheskoy podgotovki buduщego uchitelya v pedagogicheskom vuze. T., Fan. 1995.

 9. Slevko G.K. «Zamonaviy o`qitish texnalogiyalari» Xalq ta’limi. 1998

 10. Djenni Stil, Kert Meredis, Charlьz Templ. «Chtenie i pisьmo dlya razvitiya kriticheskogo mыshleniya» Fond «Soros - Kazaxstan», Bishkek 1998.

 11. Bespalьko V.P. Pedagogika i progressivnыe texnalogii obucheniya. Moskva 1995.

 12. Bordovskiy G.A. Izvozchikov V.A. Novûe texnologii obucheniya. Pedagogika. 1993.


2. «BOSHLANG`ICH TA’LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK

TEXNOLOGIYALAR» FANIDAN ISHCHI DASTUR

Katalog: uploads -> books -> 26622
26622 -> Toshkentdavlatsharqshunoslikinstituti jahon siyosati va tarixfakulteti jahonsiyosati kafedrasi
26622 -> Tarixi nofeiy
26622 -> Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тошкент давлат иқтисодиёт университети “ижтимоий соҳалар менежменти”
26622 -> Sharq filologiyasi va tarix fakulteti markaziy osiyo xalqlari tarixi kafedrasi
26622 -> Toshkent davlat sharqshunoslik instituti jahon siyosati va tarix fakulteti jahon siyosati kafedrasi
26622 -> «O’zbekiston temir yO’llari» datk Тoshkent temir yo’l muhandislar instituti
26622 -> «O’zbekiston temir yO’llari» datk Тoshkent temir yo’l muhandislar instituti
26622 -> O’zbekiston respublikasi
26622 -> «O’zbekiston temir yO’llari» datk Тoshkent temir yo’l muhandislar instituti

Download 9.03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat