ImedijaUČni načrt predmeta / course syllabusDownload 5.12 Mb.
bet70/72
Sana19.04.2017
Hajmi5.12 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72


UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Violončelo PED-M1 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Violončelo

1

1,2
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

390
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

red. prof. Miloš Mlejnik, doc. Igor Škerjanc
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Splošni pogoji za vpis v letnik v katerem se predmet nahaja.
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Izpopolnjevanje interpretacije glasbene literature različnih stilnih obdobij

 • Izpopolnjevanje interpretacije različnih glasbenih oblik: suita, sonata, koncert, etuda, fantazija itd.

 • Izpopolnjevanje instrumentalno-tehničnih prvin

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta. Izbor literature vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela literature

Temeljni literatura in viri / Readings:

Tehnične vaje: lestvice,trozvoki,terce,sekste,oktave,decime

Etüde: D.Popper,A.Piatti,F.Grützmacher,F.Servais ( izbor )

J. S. Bach - suite za violončelo solo, sonate za violončelo in čembalo ( izbor )

Sonata od klasicizma do sodobnosti

Koncert: od Haydna do sodobnosti

Virtuozna skladba

Skladbe slovenskih komponistov

Odlomki iz orkestrske literatureLiteratura se redno posodablja


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje najzahtevnejših glasbeno-tehničnih izvajalskih elementov

 • Sinteza glasbeno-tehničnih in muzikalnih elementov in samostojno oblikovanje dinamike, agogike in artikulacije v glasbenem podajanju

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij njihovih značilnih glasbenih oblik od renesanse do sodobnih del

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost samostojne priprave programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost reševanja zahtevnih tehničnih problemov iz področja svojega instrumenta

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi


Knowledge and understanding: • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksiMetode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Korepeticije ( 30 ur korepeticij)

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

 • Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit v trajanju najmanj 45 minut. Program je potrebno izvajati na pamet. Poleg sonate lahko kandidat igra še eno delo iz not.

 • Program mora vsebovati:

Dve etudi

J.S.Bach: Preludij ali dva stavka različnega značaja iz suit

Sonata

Koncert


Skladba slovenskega skladatelja
Ocenjevalna lestvica:

1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AGIzpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. Miloš Mlejnik:

 • I.nagrada na 10. mednarodnem tekmovanju komorne glasbe ( Colmar 1977 ),

 • Nagrada Prešernovega sklada ( 1984 )

 • CD Miloš Mlejnik (VIOLONČELO), Rainer Gepp (KLAVIR): UROŠ KREK, RICHARD STRAUSS (ZKP 2007)

Doc. Igor Škerjanec:

 • Abonmajski koncert v CD z orkestrom SF in dir.Pehlivanianom (Richard Strauss-Don Kihot) 17.in18.november 2005

 • Abonmajski koncert v CD z orkestrom SF in dir.Horvatom (Brahms-dvojni koncert) 24.in25.okt.2003

 • Solistični koncert z orkestrom SF in dir.Antonom Nanutom v Slov.filharmoniji 13.dec.2008 (Jani Golob-Koncert za violončelo in orkester)


UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

Predmet:

Violončelo PED-M2 (glavni predmet)

Course title:
Študijski program in stopnja

Study programme and level

Študijska smer

Study field

Letnik

Academic year

Semester

Semester

Instrumentalna in pevska pedagogika, 2. stopnja

Violončelo

2

3,4
Vrsta predmeta / Course type

ObvezniUniverzitetna koda predmeta / University course code:Predavanja

Lectures

Seminar

Seminar

Sem. vaje

Tutorial

Lab. vaje

Laboratory work

Teren. vaje

Field work

Samost. delo

Individ. work
ECTS

60 ID

390
15 (7+8)
Nosilec predmeta / Lecturer:

red. prof. Miloš Mlejnik, doc. Igor Škerjanc
Jeziki /

Languages:

Predavanja / Lectures:

Slovenski

Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Prerequisits:

 • Opravljen izpit Violončelo PED-M1
Vsebina:

Content (Syllabus outline):

 • Izpopolnjevanje interpretacije glasbene literature različnih stilnih obdobij

 • Izpopolnjevanje interpretacije različnih glasbenih oblik: suita, sonata, koncert, etuda, fantazija itd.

 • Izpopolnjevanje instrumentalno-tehničnih prvin

 • Izbor literature je prilagojen individualnosti vsakega študenta. Izbor literature vsebuje dela vseh stilnih obdobij, v katerih so nastala pomembna dela literature

 • Obvezni sestavni del predmeta so interni in javni nastopi, s katerimi študent pridobiva praktične izvajalske izkušnje.

Temeljni literatura in viri / Readings:

Tehnične vaje: lestvice,trozvoki,terce,sekste,oktave,decime

Etüde: D.Popper,A.Piatti,F.Grützmacher,F.Servais (izbor)

J. S. Bach - suite za violončelo solo, sonate za violončelo in čembalo (izbor)

Sonata od klasicizma do sodobnosti

Koncert: od Haydna do sodobnosti

Virtuozna skladba

Skladbe slovenskih komponistov

Odlomki iz orkestrske literatureLiteratura se redno posodablja


Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

 • Samostojno in kreativno delo pri poustvarjanju glasbe

 • Umetniško glasbeno izražanje

 • Obvladovanje najzahtevnejših glasbeno-tehničnih izvajalskih elementov

 • Sinteza glasbeno-tehničnih in muzikalnih elementov in samostojno oblikovanje dinamike, agogike in artikulacije v glasbenem podajanju

 • Obvladovanje stilno ustrezne interpretacije z izborom literature vseh stilnih obdobij njihovih značilnih glasbenih oblik od renesanse do sodobnih del

 • Samozavestno in prepričljivo nastopanje z izvajalsko prakso
Predvideni študijski rezultati:
Intended learning outcomes:

Znanje in razumevanje:

 • Sposobnost samostojne priprave programa

 • Sposobnost kreativnega pristopa k lastni interpretaciji del

 • Sposobnost reševanja zahtevnih tehničnih problemov iz področja svojega instrumenta

 • Sposobnost igranja v predpisanih tempih

 • Sposobnost samostojnega glasbeno-umetniškega izražanja v stilno ustrezni interpretaciji z ustreznim tonom na osnovi analize

 • Sposobnost samozavestnega in prepričljivega nastopanja pri izvajalski praksi


Knowledge and understanding: • Uporaba pridobljenih znanj interpretacije pri izvajalski praksi

 • Vrednotenje interpretacije

 • Vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri izvajalski praksiMetode poučevanja in učenja:
Learning and teaching methods:

 • Individualno delo s študentom:

 • Izvajalska praksa

 • Korepeticije (30 ur korepeticij)

Načini ocenjevanja:

Delež (v %) /

Weight (in %)
Assessment:

 • Po zaključenih predavanjih sledi komisijski izpit v trajanju najmanj 50 minut. Program je potrebno izvajati na pamet. Poleg sonate lahko kandidat igra še eno delo iz not.

 • Program mora vsebovati:

Dve etudi

J.S.Bach: Preludij ali dva stavka različnega značaja iz suit

Sonata iz obdobja romantike ali 20.stoletja

Koncert


Skladba slovenskega skladatelja

Trije odlomki iz orkestrske literature


Ocenjevalna lestvica:

1-5 (negativno) oz. 6-10 (pozitivno) v skladu s Statutom UL in pravilniki AGIzpiti in nastopi

Type (examination, oral, coursework, project):


Reference nosilca / Lecturer's references:

Red. prof. Miloš Mlejnik:

 • I.nagrada na 10. mednarodnem tekmovanju komorne glasbe ( Colmar 1977),

 • Nagrada Prešernovega sklada ( 1984 )

 • CD Miloš Mlejnik (VIOLONČELO), Rainer Gepp (KLAVIR): UROŠ KREK, RICHARD STRAUSS (ZKP 2007)

Doc. Igor Škerjanec:

 • Abonmajski koncert v CD z orkestrom SF in dir.Pehlivanianom (Richard Strauss-Don Kihot) 17.in18.november 2005

 • Abonmajski koncert v CD z orkestrom SF in dir.Horvatom (Brahms-dvojni koncert) 24.in25.okt.2003

 • Solistični koncert z orkestrom SF in dir.Antonom Nanutom v Slov.filharmoniji 13.dec.2008 (Jani Golob-Koncert za violončelo in orkester)


Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa