Data: 22 de juny de 2016Download 63 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi63 Kb.
#12829
ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Identificació de la sessió
Núm: 1/2016

Caràcter: ordinari

Data: 22 de juny de 2016

Horari: de 18:15 h a 20:30 h.

Lloc: sala de reunions del 1er pis de l’Ajuntament
Assistents:

Joan Ramon Veciana Martínez, President


Vocals:
Per l’Ajuntament:

Susanna Vilar Bassó

Regidora educació

Jordi Moragas Rotllant

Regidor Mobilitat i Sanitat


Sector Pares i Mares d’Alumnes:Josep Clarasó

Col·legi Sant Josep

Mireria Pujol

Escola Guilleries

Eva Ruiz

Escola Guilleries

Montse Moner Blanco Escola Bressol La Baldufa

Montse López IES Busquets i Punset


Sector Directors/es de Centres:

Farners Ferragutcasas

IES Busquets i Punset

Maria Frigola Estragués

Col·legi Sant Josep

Dolors Llopis Llopis

Llar d’Infants “Les Cent Fonts”·

Anna Tornés Roca

(Cap d’Estudis)Escola Guilleries


Sector Mestres i ProfessorsMontse Matamala Gispert

IES Anton Busquets i Punset

Sandra Raset Busquets

Col.legi Sant Josep

Ma. Antònia Floriach Ripoll

Llar d’Infants “Les Cent Fonts”

Mònica Casado Estornell

CEIP Guilleries

Duna Badia Capdevila

Escola bressol municipal La Baldufa

Sector alumnes


Secretària

Susanna Porcuna


Ordre del dia


 1. Aprovació acta sessió anterior de data 22/10/2015

 2. Calendari Escolar

 3. Valoració activitats curs 2015-2016

 4. Projecte Singular

 5. Casalets municipals de 0-3

 6. Projecte nens en moviment

 7. Projecte DIPSALUT. Programa “Sigues Tu”

 8. SLOF

 9. Protocol d’actuació en cas d’impagats

 10. Impuls CADS SOCIALS

 11. PFI. Nou Conveni

 12. Projecte CNO – GARANTIA JUVENIL

 13. Projecte curs de formació procés accés CFGM

 14. Projecte REFORÇ SOCIEDUCATIU

 15. Nou Projecte socioeducatiu

 16. Camí Segur

 17. Proposta revisió conjunta dels protocols al juliol 8. Projecte

 18. Deures d’estiu 9. Dinamització OFERTA ACTIVITATS PER LES ESCOLES

Desenvolupament de la sessió

PRESENTACIÓ
La Regidora d’educació obre la sessió demanant els assistents que facin una breu presentació perquè la secretaria substituta del Consell Escolar tingui coneixença dels assistents i del seu càrrec.

A continuació la Sra. Susanna Vilar, regidora d’educació, i abans de començar amb l’ordre del dia es dirigeix amb les següents paraules:
He recuperat una mica la introducció de l’any passat amb aquest punt per veure on ens vam iniciar i on som ara. Per mi el Consell Escolar Municipal es important. Em fem poquets però si algú creu que s’han de fer més en farem mes però esta bé fer un d’inici per engegar el curs i un de tancament per fer les valoracions oportunes de com anat i que es pot millorar.
Fa un any era una de les meves primeres actuacions com a Regidora i vaig començar agraint a tothom la rebuda i la bona collida i ho segueixo agraint perquè crec que aquest any era un gran repte i me sentit molt a gust amb tots vosaltres i també marca els objectius de la regidoria d’educació i que seguiríem al llarg d’aquest any.
Volia fer-ne esment per recordar si realment vaig pel full de ruta correcte ,o no, o si n’hem de reconduir algun. Jo recordo que un dels objectius principals era fer un mapeig de les necessitats que tenia cada escola i de les necessitats nivell educatiu i crec que s’ha fet. Revisarem el que s’ha fet durant tot l’any i si s’ha de millor en algun sentit avui es el moment de posar-lo sobre la taula.
Un altre objectiu era Dinamitzar aquest Consell Escolar Municipal, era molt important que tothom que tingues idees sortissin aquí i veureu que hi ha necessitats que es van proposar aquí i s’ha treballat durant el curs.
Altres objectius era fer actuacions de poble tractant les escoles sempre per igual i transmetre la informació per tothom igual i un dels l’objectiu prioritari era que notéssiu que la regidoria esta al vostre costat i si en algun moment creieu que no o es pot millor que m’ho féssiu arribar perquè es molt important per mi.
I l’altre era i que ens preocupava molt són les Desigualtats Socials, era un dels punts forts que s’ha de treballar des de aquí, d’actuacions s’han fet moltes, ara en farem balanç, es podrien fer moltíssimes més hem arribat on hem arribat.

A partir d’aquí comencem per l’ordre del dia

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR


La regidora d’educació obre la sessió i comenta que prèviament ha estat distribuïda, per correu electrònic, l’acta de la sessió anterior entre els assistents.
La Mònica Casado Estornell demana que sigui rectificat el seu cognom.
Acord
Aprovar, per unanimitat, l’acta de la sessió anterior.
B. INFORMACIONS
2. CALENDARI ESCOLAR
La regidora d’educació fa un repàs del calendari escolar 2016 -2017 ja anteriorment acordat via mail. El curs escolar començarà 12 de setembre del 2016.
En pantalla es poden visualitzar les següents dades oficials;


 • Del 23 al 8 de Gener (Nadal) ambdós inclosos

 • Del 08 al 17 de Abril (Setmana Santa)

 • Acaba el curs escolar 2016 -2017 el 21 de juny

També comenta que els centres educatius poden establir 3 dies festius de lliure disposició, a més dels 2 dies de festa local aprovats per l’ajuntament.

Que els dies de Festa Local que vol proposar l’ajuntament, si sembla bé, per l’any 2017 són: el dia 25 d’agost, Festa Major i, 5 de juny, segona Pasqua i, que per tant, les escoles han d’escollir 4 dies de lliure disposició.
La regidora fa l’aclariment que ja ha rebut els correus electrònics dels centres escolars amb els dies proposats i que ja els hi ha retornat un correu de confirmació.

Així mateix fa el recordatori que els dies escollits ja han estan introduïts als aplicatius de les escoles i que ja no es poden canviar.

Acord:
Els centres escolars de la població assignen els següents dies de lliure disposició pel proper curs 2016-2017:


 • 31 octubre

 • 9 desembre

 • 27 de febrer

 • 24 de març

3. VALORACIÓ ACTIVITATS CURS 2015 -2016


A continuació la regidora d’educació comença a fer una introducció i proposa fer la valoració i revisió de les diferents activitats que s’han fet durant el curs.


 • Visites escolars. BIBLIOTECA

Al setembre es faran reunions amb totes les escoles per fixar dates, comentar el funcionament de les visites, debatre possibles canvis i suggeriments, etc.

Els nens de P2 fins a 6è vindran un cop per trimestre.

Els alumnes d’ESO, vindran un cop l’any.


(Es dóna una valoració molt positiva)

Es faran aproximadament cada mes, alternant dies entre setmana i dissabtes.

Cada trimestre es farà l’hora dels més petits (de zero a tres anys).


 • CLUB DE LECTURA INFANTIL:

(Es dóna una valoració molt positiva)

La primera trobada es farà a l’octubre.

Els lectors es trobaran cada dos mesos a la biblioteca.

Club dirigit a nens i nenes de 4rt a 6è de primària.

Es llegiran un total de 4 llibres durant el curs escolar.

Cap a finals de setembre es passarà la informació a les escoles perquè ho reparteixin als nens i a les famílies.
 • 19-20 SETEMBRE: TORNA SERRALLONGA


 • 30 SETEMBRE inici classes REFORÇ SOCIOEDUCATIU. Retorn d’informació trimestral amb les escoles.
 • Setmana 12-16 OCTUBRE: ACTIVITAT BOLET entrega divendres 16. 17 i 18 octubre FIRA DEL BOLET (Valoració positiva).
 • Setmana 12-16 OCTUBRE. De 11-18 octubre SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE SEGURA. Dilluns 19 visita exposició FIRA DEL BOLET sala noble i ACTIVITAT ANÀLISI CAMÍ SEGUR.(Valoració positiva per part de les dues escoles)
 • Setmana 30 NOV al 4 DESEMBRE: ELABORACIÓ DECORACIÓ NADAL.

S’ha de preparar amb més antelació. Va resultar dificultosa. Algunes coses es van fer malbé. La regidora és conscient de l’esforç que va representar i fa una valoració positiva perquè el poble va quedar molt bonic.
acord:
La regidora es compromet a passar les propostes durant el setembre/octubre • PLANETA MÒBIL- BIOLOGIA. NanoCam. Un viatge a la biodiversitat (educaixa)

No es va poder realitzar. S’ha de reservar amb molta antelació. Quan es va voler fer ja no s’hi va ser a temps. Es farà per l’agost. S’ha de tenir més previsió en aquests temes.


 • 9è CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE

(Valoració positiva)

Al febrer es publicaran les bases del concurs amb els temes proposats, la normativa, etc. A més de publicar-ho al blog i facebook de la biblioteca, portarem la informació a les escoles perquè tots els nens i famílies n’estiguin al corrent.

El termini de presentació serà a mitjans d’abril.

L’entrega de premis sol ser cap a principis de maig.
 • Divendres Sant, 25 MARÇ, CONCURS PINTURA RÀPIDA
 • Finals de març termini entrega treballs CONCURS LITERARI.

(Valoració positiva) • MAIG, SALONET DE L’ENSENYAMENT

Seria bo que hi hagués algú que ho gestionés perquè els alumnes poguessin treballar el material. Les escoles també comenten que fan altres activitats com “expojove”.
La regidora deixa la possibilitat de fer-ho si es veu que es pot vincular amb l’orientació d’alguna manera o, no fer-ho, en cas que la necessitat estigui coberta.
Acord:
Les escoles en parlaran als claustres per acabar de valorar-ho. • 23 d’ABRIL. SANT JORDI. Activitat o taller a la Biblioteca
 • Primers de maig termini entrega treballs PREMIS DE RECERCA JOSEP MORAGUES.

A batxillerat hi ha pocs alumnes i tampoc se’ls hi pot imposar treballar aquests temes concrets.
Acord:
S’intentarà vincular el premis de recerca amb la càtedra de l’aigua, avalada per les Universitat de Vic i Girona. Podrien ser treballs de recerca relacionats amb l’aigua i el medi ambient. • 7 de MAIG FEM DISSABTE ..

Poc èxit, poca participació. Com es podria incentivar?

Tothom coincideix que el temps no va acompanyar
 • Última setmana de maig primera de JUNY: SETMANA DE L ESPORT

(Valoració molt positiva)


 • Mitjans de juny termini entrega CONCURS PORTADA PROGRAMA DE FESTA MAJOR
 • La regidora d’educació valora molt positivament les tutories que s’han vingut a fer a l’ajuntament. A continuació se’n detallen algunes:
 • 3 de maig tutoria 3er ESO a la sala de plens

 • 2 de juny: reunió amb els representants del comitè ambiental. Escola Guilleries

 • Els de P5 van venir a l’estiu, etc....


 • JUNY – CONTROL BIOLÒGIC DE PLAGUES

(Valoració positiva)


 • 13-17 JUNY termini per entregar: LLISTA ALUMNAT PROJECTE DEURES D’ESTIU (alumnes de 6è a 1r ESO)

S’hauria d’intentar de tenir la llista dels alumnes abans que s’acabi el curs, per poder controlar millor els pagaments.


 • 11-15 JULIOL termini per entregar: LLISTA ALUMNAT PROJECTE REFORÇ SOCIOEDUCATIU.

La regidora proposa treballar el tema de CARNESTOLES i fer una rua de poble, és a dir, unificar totes les escoles per fer-ho conjuntament.
Acord:
Les escoles en parlaran a nivell de claustre.
C. PROJECTES – Valoració projectes:

4.- PROJECTE SINGULAR


Valoració global positiva. Falta concretar dia de reunió per tancar el curs.

La regidora d’educació comenta que hi ha novetats en el sentit que hem rebut un nou model de conveni i, una carta, indicant que les escoles concertades, a partir d’ara, hauran de signar un conveni directament amb l’entitat local.


Acord:


 • El col.legi Sant Josep i l’Institut Busquets i Punset volen continuar amb el projecte singular de cara al curs vinent
 • L’Ajuntament posarà totes les facilitats perquè el col·legi Sant Josep, com escola concertada, pugui seguir amb el projecte singular.

5.- CASALETS MUNICIPALS DE 0-3

Es valoren positivament.

El regidor de benestar social informa sobre les places de serveis socials adreçades a nenes i nenes amb problemes socials i/o econòmics en risc de quedar fora d’aquests casalets i esplais.

L’ “Obra Social La Caixa”, juntament amb Càrites, destinen diners a un projecte social i s’ha pensat en fer-los sevir per destinar-los a aquestes places socials

Acord: • Les famílies pagaran 5 € a la setmana i els altres 15 € sortiran de l’aportació de l’ ”Obra Social La Caixa” i Càrites.
 • Agrair, des de l’ajuntament, a tots els casals i esplais del municipi, l’esforç de reduir el cost de la quota d’aquestes places, fent possible que les famílies d’aquests nens i nenes ho puguin assumir.

6.- PROJECTE NENS EN MOVIMENT


La regidora d’educació comenta que el programa ha anat molt bé i que la valoració que ha fet la pediatra és molt positiva.
Des de l’ajuntament s’ha col·laborat pagant la matrícula de la piscina als nens/es que ni siguin socis/es i amb un mes gratuït pels que ja ho són.
Els representants dels centres escolars coincideixen en dir que el programa ha estat molt positiu. L’única cosa que no els hi ha agradat és que els alumnes hagin de marxar en hores lectives. El programa ha durat onze setmanes i sempre s’han saltat les mateixes classes, el mateix dia de la setmana, i a la mateixa hora, coincidint amb les mateixes assignatures.
La regidora comenta, que segons diversos estudis fets a Sant Joan de Déu, s’ha demostrat, que al matí, a primeres hores, és quan dóna més resultat i que els beneficis són superiors a les pèrdues.
Els assistents pregunten si es tornarà a fer de cara al curs vinent.
La regidora contesta que no té informació de que es torni a repetir, que és un tema del departament de Salut i que si arriba alguna informació ja ho comunicarà.
Acord:
La regidora preguntarà a la pediatra si ha rebut alguna informació de que es torni a fer aquest programa.
7.- PROJECTE DIPSALUT. PROGRAMA “SIGUES TU”
La regidora explica que aquest programa ja es va portar a terme el curs passat a primària (3 i 4 EP) de l’Escola Guilleries i del col·legi Sant Josep. Es tracta d’uns dossiers amb adhesius referents a temes com: salut, alimentació, sexualitat, educació vial, etc., que per les escoles és gratuït, sempre que es demani des de l’ajuntament.
La representant de l’escola Guilleries comenta que ells no ho han fer perquè no van rebre res.

La regidora comenta que és molt estrany, ja que el curs passat, des de l’ajuntament ,es va demanar per 3EP i 4EP de les dues escoles.


També comenta que el Programa de formació en desfibril·lació per a joves no es farà el curs vinent.
Acord:


 • Si als centres escolars els interessa continuar el curs vinent cal demanar-ho abans del dia 13 de juliol.
 • Si els de secundària hi estan interessats que també ho comuniquin abans d’aquesta data.

8.- SLOF
La regidora d’educació comenta que la valoració de l’Escola de pares i mares no ha estat gaire positiva. Molt poques famílies=5 i no totes hi han anat cada sessió.


Les xerrades sí que han estat molt bé: Anna Iglesias

1- Autoestima versus sobreprotecció

2- Canvis i pèrdues
També informa que al final de la segona sessió es va fer una proposta molt interessant: Tallers adaptats per edats, que estan funcionant molt bé. Inclouen 6 sessions i van més enfocades a les necessitats que tenen aquests pares i mares.

El projecte es diu “Créixer en família” de la Fundació Pere Tarrés.

S’adapten a l’horari que faci falta.
Acord:


 • La regidora d’educació farà arribar tota la documentació informativa sobre el projecte “Créixer en família” als centres escolars de la població.
 • Per informar als pares, a inici de curs, se’ls hi enviarà un formulari a través de les escoles.
 • Les xerrades es faran a nivell de poble, a la Casa de Cultura, Sala Noble, etc.

9.- PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’IMPAGATS


La regidora d’educació comenta que es va crear una comissió de treball des d’aquest mateix Consell Escolar Municipal pel tema del protocol d’actuació en cas d’impagats, amb tres sectors necessaris AMPA-ESCOLA-AJUNTAMENT/SBAS. Hi ha hagut continuïtat durant tot el curs i el proper 8 de juliol es tancarà el procés d’aquest primer any.
També s’ha convocat a les AMPA’s per veure quin ha de ser el seu paper per poder participar en aquesta comissió.
10.- IMPULS CADS SOCIALS
La regidora d’educació comenta que era un dels objectius marcats i que vol saber la valoració que se’n fa des dels centres educatius.
Els assistents comenten que l’hora: 13:30 h. no va bé, perquè no tenen temps de dinar. Proposen que s’hauria d’intentar fer a primeres hores del matí i que se’ls hi comuniqui amb més temps.

La regidora també diu que és molt important que tinguin l’ordre del dia amb antelació, que elles s’ho puguin preparar. La tècnica d’educació, dues setmanes abans de les CADS, enviarà l’ordre del dia provisional i, que si alguna de les escoles vol afegir alguna cosa, ho pugui fer. Creu que és la base perquè funcioni..

Acord


 • La regidora d’educació parlarà amb elles per intentar millorar els horaris i que s’avisi amb antelació.
 • Enviar l’ordre del dia amb prou temps perquè s’ho puguin preparar.

11.- PFI NOU CONVENI


La regidora d’educació comenta, que ahir, dia 21 de juny, va tenir una reunió amb en Josep Polanco, director dels Serveis Territorials de Girona
Explica que el PFI fa 5 anys que funciona i amb uns resultats molt satisfactoris. Que ja s’hi ha enviat 15 alumnes i que la necessitat és real, i, que l’únic que se’ls hi demana, és el seu reconeixement.
La regidora explica la posició del Sr. Polanco envers aquest tema:

Hi ha dos objectius molt clars:


1er- ajuda econòmica: aquest tema ja es deixa aparcat, perquè diu que el Departament, en aquests moments, li és impossible.
2on-el seu reconeixement per l’esforç de les dues regidories d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm i la seva col·laboració en el tríptic informatiu, però, el Sr. Polanco s’hi nega. És a dir, el Departament es tanca totalment en banda.

12.- PROJECTE CNO- GARANTIA JUVENIL


La regidora d’educació diu el següent:
És la història d’un no èxit, però de tot se’n aprèn. Explico una mica en què consisteix el programa. Vaig demanar la col·laboració de l’Institut i el Sant Josep per elaborar la llista de candidats pel projecte, a nivell polític estava tot lligat- la responsable m’havia assegurat que si hi havia gent a la xerrada del dia 20 de maig, el programa es faria a Sant Hilari i això volia dir recursos, formació, professors...però...hi van assistir 2 o 3 persones de les 18/20 amb qui havíem contactat + 8 d’Arbúcies perquè també havíem fet la gestió. No es pot començar la casa per la teulada i a Sant Hilari hi ha moltes necessitats, però cal començar des peu de carrer, establir vincle...i tenim molta molta feina perquè no hi ha xarxa social, ni teixit, ni gaire treball previ que hagi tingut una continuïtat”.
Acord


 • A Sant Hilari Sacalm ens falta la figura de l’educador de carrer que és el vincle primordial per connectar amb els joves afectats. Mentre no hi hagi aquesta base no es pot tirar endavant.

13.- PROJECTE CURS DE FORMACIÓ PROCÉS ACCÉS CFGM


La regidora d’educació comenta que va ser un èxit total. Hi van assistir alumnes de diferents edats i amb diferents situacions personals. Hi va haver 11 alumnes participants- 8 inscrits i 8 aprovats.
14.- PROJECTE REFORÇ SOCIEDUCATIU
La regidora d’educació reparteix entre els assistents l’esquema de procés del nou Projecte socioeducatiu (annex 1) i fa les següents explicacions:


 • El més semblant a educador de carrer que tenim és el reforç socioeducatiu.

 • Després de varies reunions amb Serveis Socials s’ha format una comissió de treball. • S’ha mirat les necessitats, problemàtiques i riscos socials en joves escolaritzats.

 • Com a resultat s’ha decidit doblar les hores dedicades a aquest reforç.

 • Hi falta un component més social i emocional.

 • Des de Serveis Socials demanen canviar el nom i posar-li “Projecte socioeducatiu”

 • S’ha de buscar un espai que sigui l’adequat i que els joves s’hi trobin a gust.

 • En, principi, el projecte s’ha consensuat amb Serveis Socials, el professorat de reforç i la Regidoria d’Educació i Benestar Social.

 • Es demana l’opinió dels responsables dels centres escolars del municipi.

 • No està tancat, està en construcció. Si els representants de les escoles creuen que es pot millorar, o hi ha alguna mancança, que ho comuniquin.

 • S’han creat el perfil i les dinàmiques.

 • Les derivacions es faran des de Serveis Socials i Centres Escolars amb el consens de la família.

 • S’ha creat una fitxa amb els objectius globals a treballar.

 • Hi ha d’haver uns objectius programats.

 • Es vol fer un treball més continuat del joves.

 • S’intentarà crear un centre obert

Els assistents es queixen que no reben el llistat mensual d’assistències dels alumnes.


Acord:


 • Els centres escolars han de fer arribar la llista dels alumnes entre setembre i primera quinzena d’octubre, per poder començar el reforç la segona quinzena d’octubre.
 • Es faran dues reunions a l’any, a més de l’assistència mensual i tancament de final de curs.
 • S’ha de trobar un espai que sigui l’adequat.
 • Es comunicarà la professor la importància de fer arribar els llistats mensuals d’assistència als centres escolars.
 • Es començarà a treballar per crear un vincle amb el joves per acabar constituint un centre obert.

D. PROPOSTES O PROJECTES A TREBALLAR


15.- NOU PROJECTE SOCIEDUCATIU
Aquest punt el trobareu inclòs en el punt núm. 14 ja que s’han tractat conjuntament.
16.- CAMÍ SEGUR
El Sr. Jordi Moragas, regidor de mobilitat i seguretat, explica que es tracta d’un itinerari escolar, una via senyalitzada amb pas preferent pels alumnes i coneguda per tothom: per: vianants, per conductors.... on els alumnes puguin anar a l’escola caminant.

Hi ha pobles que els hi funciona molt bé i d’altres que no.


Us havíem enviat un projecte inicial, però, de moment, ho hem parat perquè considerem que hi conflueixen molts aspectes que s’han de tenir en compte: tema seguretat, sostenibilitat, de prevenció de la salut, coneixement del territori, etc. Hi ha molta gent implicada que hi ha de treballar i coordinar..
Acord:


 • Es començaran els treballs a partir del setembre. Hi ha d’haver un procés de participació ciutadana a nivell de poble i fer un estudi acurat perquè hi conflueixen molts aspectes a tenir en compte i.

17.- PROPOSTA REVISIÓ CONJUNTA DELS PROTOCOLS AL JULIOL 8. PROJECTE


La regidora d’educació diu que acabarà de concretar els horaris.
Es farà el tancament del Protocol d’actuació en cas d’impagats i, a més es farà formació del protocol d’absentisme i d’altres
Quan tingui quadrats els horaris de tot això us dic l’horari que és cada cosa

18.- DEURES D’ESTIU 9. DINAMITZACIÓ OFERTA ACTIVITATS PER LES ESCOLES


La regidora comenta que ja s’ha acordat, via e mail, els alumnes que assistiran de cada centre escolar.
E.- TORN OBERT DE PARAULA

Una de les assistents demana si es pot coordinar alguna visita als gegants.


El Sr. Veciana: contesta que sí i que inclús intentaran que hi hagi algun geganter.
També es comenta que l’equip directiu de l’escola Guilleries plega, i que dóna la casualitat que hi ha presents, a la reunió, les que seran la nova directora i la cap d’estudis.

El President aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària aquesta acta.

La secretària Vist i Plau

El President

Susanna Porcuna Joan Ramon Veciana i Martínez

Annexos
1.- Esquema de procés Projecte socioeducatiu (annex 1)
Download 63 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish