Acta de sessió de la junta de govern local de l’ajuntamentDownload 47 Kb.
Sana23.06.2017
Hajmi47 Kb.

ACTA DE SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT


Identificació de la sessió


Núm.: 15

Caràcter: ordinari

Data: 6-7-11

Horari: 09.00 a 11.00 h.

Lloc: saló de sessions de la casa consistorial

Hi assisteixen:


Robert Fauria Danés

Carles Testart Rossell

Albert Santaugini Homs

Laura Pagespetit Zamora

Joan Xandri Ferreras

Màrius Valls Plans, Secretari
Hi assisteixen també amb veu i sense vot degudament autoritzats

Núria Navarro Pont
Desenvolupament de la sessió1 – LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Distribuïda entre els regidors, prèviament a la sessió, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, els reunits, per unanimitat, acorden aprovar-la.

2.- LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ O DIVISIÓ DE FINQUES


Atès el que estableix el Pla General d’Ordenació Urbana i demés planejament urbanístic derivat vigents a Sant Hilari Sacalm; ateses les determinacions dels art. 191 a 196 del D-Leg 1/2010, de 3 d’agost, de Text refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions concordants, els reunits, per unanimitat, acorden concedir llicència per a la parcel·lació, segregació o divisió de finques que s’indica, amb una validesa de 6 mesos des de la data del present acord:
Finca matriu registral: finca núm. 1027, foli 231, tomo 948, llibre 39 de Sacalm.

Titular: Juan Busquets Aymerich

Altres dades: és la parcel·la cadastral urbana 9865113DG5396N0001GF

Operació autoritzada: Divisió en propietat horitzontal en dues entitats especials: planta baixa destinada a un habitatge, i planta pis destinada a un altre habitatge. La resta de finca, pati no edificat, queda com espai comú.


3.- FESTA “TORNA SERRALLONGA”
L’Associació Torna Serrallonga celebra en aquest municipi des de fa anys a finals del mes de setembre, la festa “Torna Serrallonga”, consistent, entre molts altres actes festius i culturals, en l’actuació d’una colla de trabucaires.
Tots aquests actes commemoren i escenifiquen la figura del bandoler Joan de Serrallonga, figura històrica del segle XIX natural d’aquestes contrades i que des de sempre ha esdevingut un personatge popular i tradicional de l’ideari de Les Guilleries, profundament arrelat a la cultura popular del nostre municipi.
En aquest sentit, els actes de la festa “Torna Serrallonga” amb l’actuació de la colla de trabucaires responen des de fa anys al caràcter tradicional i popular de la commemoració de la figura del bandoler Joan de Serrallonga.
Per tot el qual, els reunits, per unanimitat, adopten el següent
ACORD
Declarar el caràcter tradicional i popular de la festa “Torna Serrallonga” que se celebra des de fa anys a Sant Hilari Sacalm, amb l’escenificació mitjançant una colla de trabucaries de la figura històrica i popular de Les Guilleries del bandoler Joan de Serrallonga.

2.- PROJECTE PRÒRROGA DE CONTRACTACIÓ DE L’A.O.D.L


Atesa la importància de la pròrroga de contractació de l’A.O.D.L per la realització del projecte de promoció i desenvolupament local, per aquest municipi i atesa la convocatòria pública del Servei d’Ocupació de Catalunya, del Departament de Treball de la Generalitat; els reunits per unanimitat adopten el següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Acció i de Treball per la pròrroga de contractació de l’A.O.D.L Sra. Àngels Puig Gato, englobat en el Projecte de Dinamització Econòmic i Empresarial del Municipi de Sant Hilari Sacalm, per la promoció i desenvolupament local.
SEGON.- Autoritzar expressament a l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament Sr. Robert Fauria i Danés, perquè en nom i representació de l’Ajuntament sol·liciti del Servei d’Ocupació de Catalunya, la corresponent subvenció per la pròrroga de contractació de l’AODL de la Sra. Àngels Puig Gato, com A.O.D.L al servei d’aquest Ajuntament, d’acord amb les bases i normativa que regeix en la convocatòria pública, i que correspon al 80 % del cost salarial de l’A.O.D.L i el 20 % restant a l’Ajuntament, estudi de cost econòmic que consta en l’expedient presentat per l’Ajuntament.

3.- LLICÈNCIES D’OBRES


Atesos els expedients instruïts a aquests efectes i els informes dels serveis tècnics municipals, els reunits, per unanimitat, acorden concedir llicència urbanística per a les obres i als interessats que s’indiquen, que hauran de realitzar-se amb subjecció al projecte tècnic i/o determinacions aprovades i sota les condicions que s’expressen, així com aprovar la liquidació tributària provisional que se’n merita:


Exp. núm.

Menor/0068/2011

Promotor:

Miquel Solá Pla

Obres:

Construcció de mur de contenció

Situació:

De l’arboç (Cal Sastre)Exp. núm.

Menor/0070/2011

Promotor:

Isabel Flores Moreno

Obres:

Pintar façana

Situació:

Font Vella, 33

Condicions específiques

Pintar de color autoritzat per l’ajuntamentExp. núm.

Menor/0071/2011

Promotor:

Irene Vidanes Camó

Obres:

Millores a la planta 1a. Arrebossats de parets, paviments cuina i bany.

Situació:

Ctra. d’Arbúcies, 8

Constructor:

Jordi MoragasExp. núm.

Menor/0072/2011

Promotor:

Andreu Sala Vilaró

Obres:

Pintar façana

Situació:

Carreras Candi, 23

Constructor:

Pintem

Condicions específiques

Pintar de color autoritzat per l’ajuntament

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.


El secretari Vist i plau

L’alcalde

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa