Tarix /£} y tv qadimgidunyo I 1Download 0,52 Mb.
bet1/6
Sana11.01.2017
Hajmi0,52 Mb.
#43
  1   2   3   4   5   6

 1. Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra, insonga qachon Yovuz ibtido ko'chib kirgan?A) inson vafot etgach Qadimgi yunonlar orasida dengizchilik rivoj topishiga imkon yaratgan omillarni aniqlang.D) Egey dengizidagi ko'p sonli katta-kichik orollar, qulay gavanlar va buxtalarning mavjudligi

 2. Mil. av. IX- VIIasrlarda Qadimgi Yunonistondagi shaharlar va ularning tevaragidagi joylashgan qishloqlar ... vujudga keltirardi.S) polislarni

 3. Qadimgi yunon armiyasining og'ir qurollangan askarlari qay tarzda jang qilishgan?D) to'rtburchak shaklini yuzaga keltiruvchi bir-biriga tiqilib olgan qatorlar bilan

 4. Quyidagi qaysi qatorda falanga atamasining izohi berilgan? D) og'ir qurollangan askarlarning bir necha, odatda 9 yoki 16 sherengada saf tortishi va goplitlarining to 'rtburchak shaklini yuzaga keltiruvchi bir-biriga tiqilib olgan qatorlar bilan saftortishi

 5. Quyidagi qaysi qal 'aning qurilishi natijasida Aflna shahri vujudga keldi?D) Akropol

 6. Ma 'lumki, Afmadagi palestrlarda mashhur haykaltaroshlar ishlagan haykallar turgan. Ushbu haykallar vositasida yigit kishi qanday bo 'lishi kerakligi uqtirilgan?S) kuchli, jismonan barkamol va o 'z vatani himoyasiga shay turishi-

 7. Ma 'lumki, Aflnada oliy ma 'lumot beradigan o 'quvyurtlari ham bo 'Igan. Uyerda ta 'lim olish muddati necha yil davom etgan?D) 3-4 yil

 8. Ajnabiylar Spartada qanday mavqega ega edi?S) ajnabiylar Spartaga kiritilmagan

 9. Sparta madaniyatining sustlashiga qanday omil o 'z ta'sirini o 'tkazdi?D) yalpi harbiy tayyorgarlik

 10. Qadimgi Spartada ayollarning roll qanday edi?A) ayollar hamjismoniy mashqlar bilan shug 'ullanishga majbur qilingan

 11. Ma 'lumki, Qadimgi Yunonistonda o z vatanini tark etib, o 'zga yurtga ko 'chib ketadiganlar paydo bo 'la boshladi. Dastlab kimlar Yunonistondan ketib o'zga yurtga borib o'rnashdilar?B) zodagonlardan qarzdor bo'lib qolgan, o'z yet- va mulkiga ega bo'lmagan ko'plab kishilar va boshpanasiz yupun va och odamlar

 12. Ma 'lumki, mil. av. 594-yilda Aflna hokimi Solon davlatni idora qilishning oldingi tizimini o 'zgartirdi. U qanday ishni amalga oshirdi?D) avalgi boshqaruv tizimi — aristokratiyani demokratiyaga almashtirdi

 13. Ma'lumki, Attika aholisi uch katta guruh: qullar, ajnabiylar (meteklar) va fuqarolarga bo'lingan edi. Ammo mil. av. VI asrga kelib aholi ikki guruh: fuqarolar va qullarga ajratiladigan bo 'Idi. Nimaning natijasida bunday o 'zgarish sodir bo 'ldi?S) Solon islohatlari natijasida

 14. Qadimgi Aflnada quyidagi qaysi organga strateg rahbarlik qilgan?D) Beshyuzlar kengashi

 15. Quyidagi qaysi ishlar Aflnada Perikl hukmronligi davrida amalga oshirilgan?!) huquq va majburiyatlar borasida hammani tenglashtiruvchi qonunlar tuzildi; 2) Xalq majlisidagi lavozimlarga ish haqi to 'lashjoriy qilindi; 3) Akropoldagi Parfenon ibodatxonasi qurildi; 4) avalgi boshqaruv tizimi - aristokratiya demokratiyaga almashtirildi; 5) Xalq majlisifaoliyati tiklandi; 6) Aflnadan to Pirey dengizportigacha mudofaa devorlari qurish to 'g 'risida buyruq berildi.D) 2, 3, 6

 16. Mil. av. V asr da yuz bergan Yunon-Eron urushi necha yil davom etdi?D) 41 yil

 17. Quyidagi qaysi voqea mil. av. VI asr oxirida yuz bergan?S) fors shohlari Kichik Osiyodagi yunon polislarini bosib oldilar

 18. Quyidagi qaysi jang mil. av. V asr da uzoq vaqt davom etgan yunon-fors urushining dastlabkijangi hisoblanadi?D) Marafonjangi

 19. Yunon-Eron urushi tarkibidagi Marafonjangidan 10yil o 'tgandan so 'ng - ... 1) Fermopiljangi bolib o 'tdi; 2) Plateya shahri yaqinida yunonlar tomonidan forslar qo 'shini tor-mor keltirildi; 3) Ahamoniylar davlatida Kserks hukmronligi boshlandi; 4) Misrda eroniylarga qarshi qo 'zg 'olon boshlandi; 5) Leonid oshchiligida "Uch yuz spartaliklar jasorati" yuz berdi; 6) yunonlar va forslar o'rtasida Salamin bo'g'ozida hal qiluvchi dengiz jangi bo 'lib o 'tdi; 7) Sparta va Aflna o 'rtasidagi Peloponnes urushi boshlandi; 8) Kserks juda katta qo 'shin bilan Yunonistonga bostirib kiradi.D) 1, 5, 6, 8

 20. Fors shohi Kserks qaysi jangdan so 'ng o 'zflotining qoldiqlari bilan Yunonistonni tark etishga majbur bo 'Idi? D) Salamin jangi

 21. Yunon-Eron urushi davrida sodir bo'lgan janglarni to'g'ri ko'rsating.l) Marafon; 2) Gavgamel; 3) Fermopil; 4) Amflopol; 5) Salamin; 6) Kanna; 7) Trebiya; 8) Zama; 9) Plateya; 10) Xeroniya. D) 1, 3, 5, 9

 22. Yunon-Eron urushida forslarfaqatgina qaysijangda g'alaba qozona oldi?S) Fermopiljangida

 23. Nima uchun ko'pgina yunonlar Makedoniya podshosi Filipp II ning Yunonistonni bosib. olishiga qarshi emas edi?B) chunki, yunonlar Filipp II tartib o'rnatadi vapolislar o 'rtasida tinchlikni-barqarorlashtiradi deb umidqilar edi.

 24. Mil. av. 33 7-yilda Makedoniya hokimiyati ostida yunon shahar-davlatlarining ittifoqi qaysi shaharda tuzildi?B) Korinf

 25. Xeroniya ostonasidagi jangdagi g'alabadan so'ng Yunonistonni bosib olgan Filipp IIyunon shahar-davlatlariga qanday e'tiborda bo'Idi? D) yunon shahar-davlatlarini erkin deb e 'Ion qildi

 26. Ma 'lumki, Makedoniya podshosi Filipp II Fors davlatini yunon qo 'shinlar bilan birgalikda bosib olishni rejalashtirgan edi. Filipp II urush uchun yunonlarni qanoatlantiradigan qanday bahona o 'ylab topadi?S) yunon-fors urushlari davrida yetkazilgan zarar uchun qasos olish va shoh Kserks Eronga olib ketgan yunon xudolari haykallarini asirlikdan qutqarish

 27. Quyidagi qaysi tushunchalar yunonlarning mashhur "Iliada " dostoniga xosdir?!) oltin mo 'yna; 2) Stiks daryosi; 3) "Odisey tovoni"; 4) "Troya oti"; 5) "Argo" kemasi; 6) "Axilles tovoni"; 7) Odisey sarguzashti; 8) Axilles hiylasiB) 2, 4, 6

 28. Mashhur yunon shoir-dramaturgi Sofoklning tragediyalari berilgan qatorni aniqlang.D) "Shoh Edip ", "Antigona "

 29. Mashhuryunon olimi Arximed uchun taalluqli bo'lgan bandni belgilang.A) ko'zgulartizimidanfoydalanibyorug'liknibittayo'nalishgajamladi va yunonlar ustiga hujum qilib kelayotgan rimliklar kemalarini yondirib yubordi , v

 30. Mashhur yunon flzigi va matematigi Arximed qaysi shaharda rimliklar tomonidan o.'.idiriladi? D) Sirakuza

 31. Ma 'lumki, qadimgi yunonlarda uch xudo Olamga hukmronlik qilar edi: osmonda, dengizda va marhumlar saltanatida. Ular qaysi xudolar hisoblangan?D) Zevs, Poseydon, Aid

 32. Qadimgi yunonlarning e'tiqodicha, xudolar Yunonistonning qaysi hududlarida yashashgan?!) Sirakuzada; 2) Makedoniya va Fessaliya chegarasidagi tog'da; 3) Krit orolida; 4) Elida viloyatida; 5) Itaka orolida; 6) Olimp tog'ida; 7) Aflna shahridagi tog'larda; 8) Rodos orolida. D) 2, 4, 6

 33. Quyidagi qaysi qatorda yunon xudolarining ta 'rifl noto 'g 'ri berilgan?D) Gelios - Yer ilohasi

 34. Quyidagi qaysi qatorda yunon xudolarining ta 'rifl to 'g 'ri berilgan?A) Appolon - yorug 'lik, musiqa va she 'riyat xudosi

 35. Izohi bir xil bo 'Igan xudolar nomi berilgan javobni belgilang. B) Osiris, Aid

 36. Ma'lumki, yunonlarning oliy xudosi Zevsning inisi Poseydon - dengiz xudosi, qizi Aflna - donishmandlik ilohasi. Uning o'g'li qanday xudo hisoblangan:'B) yorug 'lik, musiqa va she 'riyat xudosi -•-.

 37. Ma 'lumki, Qadimgi Misrda adolat va adliya ilohasi Maat hisoblangan. Qadimgi yunon mifologiyasida bunday xudo nomi qanday nomlanadi?D) Femida

 38. Quyidagi atamalar orasida faqatgina Qadimgi Yunonistonga taalluqligini aniqlang. 1) oykumena; 2) polls; 3) plebey; 4) goplit; 5) konsul; 6) patritsiy; 7) falanga; 8) Hot; 9) metek; 10) kolon; 11)palestr; 12) legion. D) 1,2,4,7,8,9,11

 39. Qadimgi Yunonistonda nina bargli o 'rmonlar qayerlarda o 'sgan?D) Yunoniston shimolida va Peloponnesda

 40. Qadimgi Yunoniston geograflk o'mining o'ziga xosligi nimada?!) ko'plab cho'llarining joylashganligi; 2) mamlakatning uchdan bir qismini tog 'lar egallaganligi; 3) o 'rmonlarning kamligi; 4) Reyn daryosining joylashganligi; 5) jazirama havo, ishlov berish uchun qulay serunum yerlar, o'rmonlar va botqoqlarning mavjudligi; 6) serunum dalalar faqat vodiylarda bo'lganligi. S) 2, 3, 6 Nima sababdan Qadimgi oddiy yunon dengizchilari qisqa masofalarga suzishgan?D) oddiy eshkakli qayiqlar mavjudligi va komposning bo 'Imaganligi sababli

 41. Qadimgi davrda yunon shaharlarining ko'pchiligi qay tarzda tashkil topgan?S) bir qancha manzilgohlarning birlashishi yo'li bilan Mil. av. IX-VI1 asrlarda yunon askarlari qanday qurol-aslahalarga ega edi?l) changak; 2) qilich; 3) to'r; 4) nayza; 5) kamon; 6) bronza va temirdanyasalgan ko'kraksovut; 7) oybolta; 8) teri qoplanganyog'ochdanyasalgan qalqon. A) 2, 4, 6, 8

 42. Ma 'lumki, Qadimgi Aflnada oliy ma 'lumot beradigan o 'quv yurtlari bo 'Igan. Ularda kimlar o 'qish imkoniyatiga ega edi?S) o 'ta boy ota-onalarning farzandlari

 43. Ma'lumki, mil. av. VIII-VII asrlarda Spartada qulga aylantirilgan aholi ko'pchilikni tashkil etar, ular ham spartaliklardan qattiq nafratlanar edi. Shuning uchun spartaliklar o 'z davlatida qanday shart-sharoit yaratdilar?D) hamma amal qilishi lozim bo 'Igan qat 'iy intizom va aniq-raso rejalashtirilgan turmush tarzi hamda yengilganlarga qarshi shavqatsiz zo 'ravonlik

 44. Qadimda Buyuk yunon koloniyalashtirishi qanday oqibatlarga olib keldi?D) Finikiya yozuviga asoslangan yangi yozuv vujudga keldi va koloniyalar hamda polislar o 'rtasidagi mahsulot ayirboshlash, savdo sotiq va hunarmandchilik ravnaq topishiga asos yaratildi

 45. Qadimgi Afma davlatida Solon hukmronligi davrida kimlar qabul qilinayotgan qonunlar muhokamasida va ovoz berishda ishtirok eta olmasdilar?A) ayollar va meteklar

 46. Davlat bosliqaruvi sohasida Afma hukmdori Solon qanday islohatni amalga oshirdi?D) Xalq majlisi faoliyati tiklandi va nasl-nasabidan qat'iy nazar aflnaliklar uchun davlat mansablarini egallash imkoniyati

 47. Qadimgi Yunonistonning barcha shaharlarida fors elchilari : "Bizning hukmdorimiz, kunchiqardan kunbotargacha barcha odamlarning birdan bir egasi sizdan yer va suv talab qilmoqdadir " deb o 'zlarining qaysi hukmdorini nazarda tutgan edi?A) Doro I

 48. Quyidagi qaysi sanalar Olimpiada o'yinlari tarixida muhim hisoblanadi?l) mil. av. 776-yil; 2) mil. av. 394-yil; 3) 1877-yil; 4) mil. av. 767-yil; 5) 1896-yil; 6) mil. av. 435-yil. B) 1, 2, 5

 49. Yunonlarning Parfenon - iloha Afma ibodatxonasipeshtoqiningyuqori qismida nima tasvirlangan?D) xudolar siymosi

 50. Quyidagilarning qaysilari qadimgi yunon faylasuflari hisoblanadi?l) Geraklit; 2) Kvint Kursiy Ruf; 3) Sima Szyang; 4) Diogen; 5) Demokrit; 6) Pompey Trog; 7) Aristotel; 8) Strabon; 9) Platan; 10) Rixtgofen; 11) Demosfen; 12) Sokrat. D) 1, 4, 5, 7, 9, 12

 51. Dastlabki sivilizatsiya tarixi qayerdan boshlangan edi?D) Qadimgi Sharq

 52. Qadimgi dunyo tarixi qaysi voqeagacha davom etgan?A) Garbiy Rim imperiyasining qulashi

 53. Quyida ko 'rsatilgan manbalardan qaysi biri yahudiylar tarixi haqida ma 'lumot beradi?B) "Bibliya"

  1. 'zbekistondagi qadimgi yodgorlik Teshiktosh g 'oridan qanday buyumlar topilgan? 1) tosh qurollari; 2) sopol buyumlari; 3) hayvon suyaklari; 4) dehqonchilik qurollari: 5) qoyatosh rasmlari; 6) inson suyaklariD) 1, 3, 6

 54. Qadimda qaysi omil dehqonchilik texnikasi rivojiga ta 'sir o 'tkazdi?D) mehnat qurollarining temirdan yasalishi

 55. Katta-katta maydonlarda ziroatchilikni rivojlantirishga imkon yaratib bergan omilni aniqlang.S) temir uchli omochlar, temir boltalar va omochlarning paydo bo 'lishi

 56. Ma 'lumki, qadimgi Misrda hukmdor fir 'avnlar saroylari va ibodatxonalar toshdan barpo etilgan. Oddiy misrliklar va zodagonlarning uylari nimalardan qurilgan?D) oddiy misrliklarning uyi loy suvalgan papirus poyalaridan, zodagonlar uylari esa somon qo'shib qorilgan loydan yasalgan, oftobda quritilgan xom g 'ishtdan qurilgan

 57. Ma 'lumki, qadimda Misr 4 davlat bilan chegaradosh bo’lgan. Ular qaysi davlatlar edi? 1) Nubiya; 2) Eron; 3) Mesopotamiya; 4) Suriya; 5) Yunoniston; 6) Liviya; 7) Xitoy; 8) Falastin; 9) Hindiston.D) 1, 4, 6, 8

 58. Misrliklar yozuvlarini "muqaddas" yoki "xudolar kalomi" deb nomlashlariga sabab nimadan edi?D) yozuvdan qarg'ishlar va marosimlarni yozib borishda foydalanganliklari uchun

 59. Qadimgi misrliklarning nazariy bilimlarining dunyoga kelishi va rivoj topishi...D) amaliy faoliyat bilan bog'liq

 60. Ma'lumki, misrlik ziroatchilarning qachon urug'likni yerga qadash, qay mahalda hosilni yig'ishtirib olishni bilishi zarur edi. Bu muddatlarni ular qanday aniqlaganlar?S) misrliklar bu muddatlarni yulduzlarga qarab aniqlashgan

 61. Qadimgi Misrda qay tariqa astronomiya fani vujudga keldi? D) ziroatchilar urug 'likni yerga qadash, hosilni yig 'ishtirib olish muddatlarni yulduzlarga qarab aniqlaganlaridan so 'ng

 62. Qadimgi Mesopotamiya hukmdorlari shahar-davlatni kimlarga tayangan holda idora qilgan?D) aslzodalar, kohinlar va harbiy qo'shinlarga tayangan holda amaldorlar yordamida idora qilgan

 63. Mil. av. 3-mingyillikning o'rtalarida bo'lib o'tgan tarixiy voqealarni aniqlang. D) Lagash davlati yuksala boshladi, Shumer va Akkadning ko 'pgina shaharlari Lagashga qo 'shib olindi; Sargon I Akkadni o 'z hokimiyati ostida birlashtirdi

 64. Quyidagi xudolardan faqat Mesopotamiyaga tegishli bo'lganini aniqlang. 1) Shamash; 2) Osiris; 3) Sina; 4) Nika; 5) Ea 6) Amon-Ra; 7) Aid; 8) Ishtar; 9) PtaxB) 1, 3, 5,8

 65. Yangi Bobil podsholigida qaysi hukmdor o 'z davlatini "bo 'ysunmas qal 'a "ga aylantirgan?A) Navuxodonosor II

 66. Qadimgi Bobilda maktablar qayerlarda tashkil etilardi?D) saroylar va ibodatxonalarda

 67. Mitanniliklar xettlar poytaxti Xattusasni bosib olish chog 'ida qo 'shinning qaysi turi hal qiluvchi rol o 'ynagan?A) otliq qo 'shin

 68. Qadimgi Eronda tog' oldi vodiylarida aholining asosiy mashg'uloti nimadan iborat bo'lgan?A) dehqonchilik

 69. Qadimgi Eronda jazirama cho'l mintaqalarida kimlar mehnai qilgan va kun kechirgan?A) chorvadorlar

 70. Qadimgi Fors viloyati Eronning qaysi qismida joylashgan?S) janubida, Fors ko'rfaziga tutashib ketgan yerlarda

 71. Qadimda ma'lum bo'lgan shoh yo'li nomli karvon yo'li qaysi hududlarni o'z ichiga olgan?S) Persepoldan, O'rtayer dengiziga qadar Ouyidagi qaysi voqealar Ahamoniylar davlati podshosi Doro I davrida sodir bo 'lgan?l) Shoh yo 'li degan podsho savdo yo'// qurildi; 2) Misr zabt etildi; 3) Massagetlar ustiga yurish qilindi; 4) Ski/Jar ustiga yurish qilindi; 5) Poytaxt Suza shahriga ko 'chirildi; 6) Mamlakat satrapliklar deb nomlangan alohida harbiy o'lkalarga taqsimlandi; 7) Yunon-fors urushi boshlandi; 8) Makedoniyalik Aleksandr tomonidan Fors davlati bosib olindi. D) 1,4,6,7

 72. Ma 'lumki, Qadimgi Eron davlatida Ahamoniylar sulolasi 200 yildan ziyod hukmronlik qilgan. Bu sulola kimning istilosi natijasida zavolga yuz tutdi?D) Makedoniyalik Aleksandr

 73. Qadimgi hind rivoyatlarida aytilishicha, qaysi xudo har tongda oltin aravada osmon bo 'ylab yo 'lga tushardi?B) quyosh xudosi

 74. Ma 'lumki, qadimgi hindlar ayrim xudolarni yovvoyi hayvonlar timsolida tasavvur etishgan. Shunday xudolardan birini aniqlang.D) Ganesha

 75. Quyidagi qaysi javobda . izohi bir hisoblangan Misr va Hind xudolari ko'rsatilgan?B) Tot va Ganesha Mil.av. Imingyillikda Hindistonda harbiy aslzodalar va ruhoniylar ancha kuchaydi. Bunga sabab nima edi?D) dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiqning rivoj topishi

 76. Mil. av. 1-mingyillikda Hindistonda ...S) bir necha davlatlar vujudga keldi Sanskrit tili qadimgi qaysi tillar asosida _,ishlab chiqilgan?A) hind tillari Hind shahzodasi Siddhartha Gautama hayotini tamomila o'zgartirib yuborgan to'qnashuvni aniqlang.D) munkillagan cholga o'xshab qolgan, bedavo dardga yo 'liqqan navqiron bir kishi va dafn marosimi

 77. Buddaviylik dini e 'tiqodlariga ko 'ra, Budda qanday holatda tasvirlanadi?D) nilufar gulida teran o 'ylarga cho 'mgancha qilt etmas yuz ifodasi bilan qovoqlarini tushirgancha chordona qurib o 'tirgan holatda

 78. Qadimgi Xitoyda qaysi mashg'ulot azaldan e 'tiborli va faxrli kasb hisoblab kelingan?D) dehqonchilik

 79. Ma'lumki, xitoyliklar sholi yetishtirganlar. Qadimgi Xitoyga sholi qaysi davlatdan keltirilar edi? B) Hindistondan

 80. Buyuk Xitoy devori qurilayotgan paytda dehqon oilasida o 'g 'il bola tug 'ilishi musibat o 'rnida ko 'rilgan. Bunga sabab nimadan edi?A) voyaga yetganidan key in o'g'il bolani devor qurilishiga jo'natganliklari sababli.

 81. Qadimgi Xitoyda dehqon soliqlarni vaqtida to 'lay olmasa yoki qarzni qaytarib bera olmasa qanday jazoga mubtalo bo 'lar edi?B) qarzlari evaziga o'z bolalaridan birini berib yuborar edi

 82. Mil.av. II asrda Xitoyda bo 'lib o'tgan engyirik isyon- bu ...A) "Sariq ro'mollilar qo'zg'oloni"

 83. Qadimda O 'zbekistonning xalqaro savdo va madaniy aloqalari nimani rivojini taqoza etardi?D) shaharsozlikni

 84. Qadimshunoslar O 'zbekistonning qayerlaridan qadimgi shaharlarni topib o 'rganishgan? D) Samarkand, Qashqadaryo, Xorazm, Surxondaryo

 85. Qashqadaryo vodiysidagi qadimgi shaharlarni aniqlang.A) Yerqo 'rg'on va Uzunqir

 86. Ma 'lumki, 0'zbekistondagi ilk davlatlar davlat birlashmalari deyilgan. Buning sababi nimada edi?B) chunki, bu davlat birlashmalari bir-biriga qarindosh bo 'Igan elatlardan tashkil topgan edi

 87. Ma 'lumki, Qadimgi Xorazmda dehqonchilik yuksak rivoj topgandi. Dehqonchilikdan tashqari yana qaysi sohalar yuksak darajada rivojlangan?D) hunarmandchilik, binokorlik va savdo-sotiq

 88. Qadimgi davrda O'zbekiston hududida mahalliy aholining yuqori darajada rivojlangan ziroatchiligiga asoslanishi ...A) davlatchilik taraqqiyotiga asos bo 'ldi

 89. Quyidagi qaysi javobda Yunonistonning tarixiy shaxslari to'g'ri ko'rsatilgan?!) Oktavian Avgust; 2) Gerakl; 3) Drakont; 4) Mark Antoniy; 5) Solon; 6) Filipp II; 7) Perikl; 8) Menes; 9) Demosfen; 10) Miltiad.B) 3, 5, 7,9, 10

 90. Salamin yaqinidagi dengizjangida halok bo 'Igan navqiron baqtriyalikjangchilari tilga olingan tragedik asarni va uning muallifini aniqlang. B) "Forslar", Esxil

 91. Arxeologik va yozma manbalar mil. av. VI-1V asrlarda O'rta Osiyo xalqlarining qanday scholar taraqqiyotida yuksak darajaga erishganlaridan dalolat beradi?D) zargarlik, hunarmandchilik, tikuvchilik, kulolchilik, binokorlik

 92. Mil. av. VI-IV asrlarda yirik hunarmandchilik markazlari bo 'lgan O 'rta Osiydagi hududlarni aniqlang. 1) Surxondaiyo; 2) Sirdaryoning quyi oqimi; 3) Qashqadaryo; 4) Amudaryoningyuqori qismi

 93. 5) Baqtriya; 6) Rodos oroli; 7) Zarafshon vodiysi; 8) Makedoniya chegarasidagi tog 'lar; 9) Kichik Osiyo; 10) Amudaryoning quyi oqimiA) 1, 3, 7, 10

 94. Quyidagi ko'rsatilgan shaharlardan qay birlari Ahamoniylar davridagi yirik hunarmandchilik markazlarni hisoblangan?!) Jarqo'rg'on; 2) Uzunqir; 3) Tozabog'yob; 4) Oiziltepa; 5) Afrosiyob; 6) Sarazm; 7) Yerqo'rg'on; 8) Ko'zaliqirD) 2, 4, 5, 7, 8

 95. Ahamoniylar davrida zargarlik san 'atining yuksak darajada rivoj topganiga bugungi kunda qanday dalillar bizga yorqin misol bo 'la oladi?D) Britaniya muzeyida saqlanayotgan Amudaryo xazinasi

 96. Qanday inshootlarni Ahamoniylar davrida O 'rta Osiyo shaharlarining markaziga qurishgan? D) Arklar

 97. Xeroneyajangida makedon qo 'modonlaridan kim alohidajasorat ko 'rsatgan?A) Aleksandr

 98. Qadimgi yunon shaharlari elchilarining kengashi qaysi shaharda to 'plangan?B) Korinfda

 99. Bir yilda sodir bo 'Igan voqealarni aniqlang.D) Filipp 11 o 'Idirildi, Makedoniya taxtiga Aleksandr chiqdi

 100. Makedoniyalik Aleksandrning Sharqqa yurishi davomida bosib olgan joylarini ko 'rsating. 1) Baqtriya; 2) Kichik Osiyo; 3) Nautaka; 4) Hisor tog 'laridajoylashgan tog' qal 'alar; 5) Suriya;

 101. 6) Parfiya; 7) Misr; 8) Eron; 9) Bobil; 10) Hindistonning katta hududlariA) 2, 5, 7, 8rlO

 102. Makedoniyalik Aleksandr Sharqda bosib olgan ulkan hududda yunon madaniyatini tarqalishiga imkon yaratish maqsadida qanday usulni amalga oshirgan edi?S) bosib olingan shaharlarga yunonlarnijoylashtiradi

 103. Makedoniyalik Aleksandrning yurishi davrida o'rta osiyolik suvoriylarning dushmanlarni pistirmaga duchor qiladigan taktikasi qanday bo 'lgan?D) yolg 'ondakam chekinishlari va boshqa tomondan dushmanni pistirmaga duchor qilishganlar

 104. Makedoniyalik Aleksandr Hindistonga yurish qilishdan oldin qo'shininixavfsizlantirish maqsadida qanday ishni amalga oshirmoqchi bo'ladi?B) Amudaryoning narigi tomonidayashovchi elatlarni bo 'ysundirmoqchi bo 'ladi

 105. Bir yilda bo'lib o'tgan voqealar qatorini belgilang.l) Aleksandr qo'shinlari Amudaryodan o'ta boshladi; 2) Makedoniyalik Aleksandr qo'shinlari Maroqandani egalladi; 3) Aleksandrning bosqinchiligiga qarshi Spitamen boshchiligida qo'zg'olon ko'tarildi; 4) Spitamen Zarafshon daryosi bo'yida makedonlargapistirma qo'yib dushman qo'shinlarlni tamamila qirib tashlaydi; 5) Aleksandrning o'zi katta kuchlari bilan Spitamen qo'zg'olonini bostirish uchun otlanadi; 6) Saklar va massagetlarga qarshi kurash uchun Aleksandr Sirdaryo bo'yida, Xo'jand yaqinida bir tayanch manzili barpo etish to'g'risida buyuruq berdi va bu qal'a Aleksandriya Esxata deb ataldi; 7) Aleksandr Maroqandada garnizon - maxsus harbiy qo 'shin qoldirdi; 8) Aleksandr asosiy qo 'shinlari bilan qishlov uchun Zariasp (Baqtriyaga)ga jo 'nadi; 9) o 'z lashkarlarini uch qismga bo 'lib, So 'g 'diyonaning u boshidan bu boshigacha kezib chiqadi va tinch aholining 120 ming nafarini qirib tashlaydi; 10) Aleksandr qo 'shinlarining bir qismini qoldirib, o 'zi esa Kurushkat shahrini bosib olish uchun asosiy kuchlari bilan Sirdaryo qirg'oqlari sari siljiy boshladi. A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10

 106. Garnizon - bu ...D) maxsus harbiy qo 'shin

 107. Spitamen qo 'zg 'olonini bostirish maqsadida Aleksandr qo 'shinlari necha qismga bo 'linadi?A) uch

 108. Makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyo yerlaridan bosib olgan hududlarini aniqlang. 1) Marg'iyona; 2) Xorazm; 3) Baqtriya; 4) Tashkent vohasi; 5) hozirgiBekabod; 6) Farg'ona; 7)Xo'jand; 8) Maroqanda; 9) So'g'diyonaD) 1, 3, 5, 7, 9

 109. Qadimda makedonlar va yunonlar o'rtasida bo'lib o'tgan Xeroniya jangidan 10 yil o-'tgandan so'ng - ...A) Spitamenning Aleksandr bilan hal qiluvchijanggi bo 'lib o 'tdi.

 110. Spitamenning Aleksandr bilan hal qiluvchi jangidan 4 yil o'tgandan so'ng ...A).,askarlarning siyraklashgan saflari Makedoniya tartibida qurollantirilgan Baqtriya va So 'g 'diyona yoshlari hisobiga to 'Idiriladi

 111. Ma 'lumki, mil. av. 328-yilda Spitamen Aleksandr bilan hal qiluvchi jangda yengilib, cholga chekinadi. Bu yerda Spitamen ...D) ko'chmanchi

 112. qabilalar boshliqlari tomonidan xoinlarcha o 'Idiriladi 112. Makedoniyalik Aleksandr boshchiligidagi yunon-makedon qo'shinlarining bosqinchilik yurishlari qanday oqibatga olib keldi?A) O'rta Osiyo

 113. yerlari xarobazorga aylandi, aholining katta qismi qirilib ketdi, ko'plab shaharlar vayron etildi

 114. Salavkaning Bobil davlati hukmdori bo 'Iganidan 32 yil o 'tgach qanday voqea sodir bo 'ladi?A) Salavka vafot etadi va Antiox ulkan davlat hukmdoriga aylanadi

 115. Ma 'lumki, yunon-makedon istilolari tufayli O 'rta Osiyodagi ko 'pgina joy laming turmush tarzi izdan chiqqan edi. Qaysi hududlarda Salavkiylai davriga kelib izdan chiqqan turmush tarzi tiklana boshlangan?S) So'g'diyona, Baqtriya va Marg'iyona

 116. Yunon-makedon yurushi O'rta Osiyoda qanday oqibatlarga olib keldi?S) G'arb va Sharq o'rtasida madaniy munosabatlar va almashinuv kengayishiga olib keldi

 117. Qadimgi yunonlar baqtriyaliklardan qanday an 'analarni o 'zlashtirganlar?D) binosozlik va hunarmandchilik

 118. Qaysi voqeadan so'ng Yunon-Baqtriya davlati tarixi boshlanadi?B) Diodot o'zinipodsho deb e 'Ion qilganidan keyin

 119. Qadimgi Yunon-Baqtriya davlatining ko 'chmanchi yuechji qabilalari tomonidan bosib olinishiga zamin yaratgan omilni aniqlang.A) Yunon-Baqtriya davlati tinimsiz urushlar olib borganligi natijasida zaiflashib qolishi

 120. Qanday voqeadan keyin Yunon-Baqtriya davlatidajahondagi ko'pgina davlatlar bilan xalqaro savdo-sotiq va madaniy aloqalar jonlangan?B) , Salavkiyadan Baqtriyagacha karvon yo 'li qurib bitkazilgach

 121. Yunon-Baqtnyaning qaysi o 'Ikalarida hunarmandchilik ayniqsa rivojlangan? A) Baqtriya, So 'g 'diyona va Marg 'iyona

 122. Yunon-Baqtriyaning hukmronligi davrida O'rta Osiyo ...D) iqtisodiyoti va madaniyati yuksaldi, hunarmandchilik va savdo-sotiq rivojlandi, ko 'piab shaharlar barpo etildi, jahondagi ko 'pgina davlatlar bilan xalqaro savdo-sotiq va madaniy aloqalar jonlandi

 123. Mil. av. IV asrda Qadimgi Xorazm aholisi xo'jaligini nima tashkil etgan?D) dehqonchilik

 124. O'rta Osiyodagi qaysi davlat mil. av. III-IIasrlarda Yunon-Baqtriyapodsholigi tarkibiga kirmagan?D) Xorazm

 125. Xorazmning qadimiy shaharlari berilgan qatorni aniqlang.l) Ko'zaliqir; 2) Xo'jand; 3) Qo'yqirilganqal'a; 4) Jonbosqal'a; 5) Sarazm; 6) Oqqo'rg'on; 7) Tuproqqal'a: 8) Kaltaminor.A) I, 3, 4, 7

 126. Ma'lumki, ko'chmanchi yuechji qabilalari Yunon-Baqtriya davlati hududiga bostirib kirishadi. Bu hujum natijasida Yunon-Baqtriya davlati ...B) butunlay bo 'linib ketdi.

 127. Qadimgi Kushon podsholigi Kanishka davrida qaysi hududlarni o'z ichiga olgan edi? 1) Hindiston; 2) Xo'tan; 3) Xitoy: 4) O'zbekistonning janubiy viloyatlari; 5) Eron; 6) Afg'oniston; 7) Kichik Osiyo; 8) Misr.D) 1, 2, 4, 6

 128. Kushon davlatining arxeologikyodgorliklari to'g'ri ko'rsatilgan qatorni aniqlang. l),Xolchay on; 2) Afrosiyob; 3) Dalvarzintepa; 4} Ayritom; 5) Ko 'zaliqir; 6) Zartepa; 7) Jarqo 'ton; 8) Qoratepa; 9) Qiziltepa.A) 1, 3, 4. 6, 8 . „

 129. Nima uchun qadimda O'rta Osiyda qadimiy oromiyyozuvi keng tarqalgan?S) Kushon davlatidayashagan xalqlarning o'zaro madaniy va savdo-sotiq aloqalari tufayli

 130. Kushon mamlakatidagiyozuvlardan - kushon shakilliyozuvi mavjud bo'lgan, bunda harflar ... bo'lgan. A) burchakli, to'rtburchakli va aylana shaklida

 131. Qadimda oromiy alifbosi asosidagi xorazmiy va so'g'diy yozuvlari keng tarqalgan hududlarni aniqlang.l) Amudaryoning quyi oqimi; 2) Farg 'ona vodiysi; 3) Tashkent vohasi; 4) Sirdaryoning quyi oqimi; 5) Zarafshon vodiysi; 6) Qashqadaryo vodiysi.A) 1, 5, 6

 132. Quyidagi qaysi madaniy yodgorliklardan Kushon davriga aid buddaviylik ibodatxonalari topilgan. I) Uzunqir; 2) Eski Termiz; 3) Ko 'zaliqir; 4) Ayritom; 5) Jonbozqal'a; 6) Qo'yqirilganqal'a; 7) Dalvarzintepa; 8) Yerqo'rg'on.D) 2, 4, 7

 133. Kushon son 'atida qaysi son 'at uslublari rivojlandi?D) mahalliy an 'analar, Qadimgi Sharq va ellinistik

 134. Kushonlar qaysi yozuvlardan foydalanganlar? D) oromiy, kushon, yunon, xorazmiy, so^g'diy yozuvlari

 135. Ma 'lumki, Kushonlar davrida O 'zbekiston hududida binokorlik va me 'morchilik yuksak darajada taraqqiy etdi. Asosiy e 'tibor qanday binolarni qurilishga qaratildi?B) saroylar va ibodatxonalar Qadimda O 'zbekiston hududida shakllanib faoliyat ko 'rsatgan davlatlarni ketma-ketligini aniqlang. 1) Qadimgi Xorazm; 2) Qadimgi Baqtriya; 3) Qadimgi So'g'diyona; 4) Yunon-Baqtriya podsholigi; 5) Qang'; 6) Dovon; 7) Parfiya; 8) Marg'iyona; 9) KushonD) 1, 2, 4, 5, 6, 9

 136. O'rta Osiyodagi qaysi qadimgi davlatlar mil. av. Ill asrda vujudga kelgan?D) Qang' va Dovon

 137. Milodiy XVI asrga qadar Sharq bilan G'arb xalqlari o'rtasidagi tarixiy-madaniy va savdo munosabatlari taraqqiyotida muhim o'rin tutgan hamda qadimda mashhur bo 'Igan karvon yo 'lini aniqlang.A) Bo 'yuk Ipakyo 'li

 138. Qadimda mavjud bo 'Igan La 'I yo 'lining hududi ketma-ketligi ko 'rsatilganjavobni aniqlang. 1) Mesopotamiya; 2) Falastin; 3) Pomir tog 'lari; 4) Xitoy; 5) Eron; 6) Yunoniston; 7) Old Osiyo; 8) Misr.A) 3, 5, 7, 8

 139. Quyidagi qaysi qadimgi karvon yo 'li O 'rtayer dengizi bo 'yidagi Efes, Sard shaharlarini Suza bilan bog 'lab turgan?D) Shohyo 'li

 140. Buyuk Ipakyo'li kesib o'tgan hududlar ketma-ketligini aniqlang.l) Sariq dengiz; 2) Pomir; 3) Sharqiy Turkiston; 4) Parfiya; 5) Misr; 6) Eron;

 141. 7) Efes; 8) Mesopotamiya; 9) Baqtriya; 10) O 'rtayer dengizi sohilogacha; 11) So 'g 'diyona; 12) O 'rta Osiyo.B) 1, 3, 6, 8, 10, 12

 142. Buyuk Ipakyo'lidajoylashgan qadimiy shaharlarni aniqlang.l) Sian; 2) Efes; 3) Dunxuan; 4) Yorkent; 5) Badaxshon; 6) Sard; 7) Samarqand;

 143. 8) Buxoro; 9) Termiz; 10) Marv; 11) Baqtra; 12) Kurushkat.A) 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10

 144. Buyuk Ipakyo 'li orqaliXitoyga la 'I toshi qayerdan olib borilgan?D) Badaxshon

 145. Qadimda Buyuk Ipakyo 'li orqali O 'rta Osiyoga Xitoydan nima keltirilar edi?B) guruch

 146. Ma'lumki, Buyuk Ipakyo'li orqali qadimda O'rta Osiyoga ip-gazlama matolar va paxta chigiti ortilgan karvonlar kelgan. Bu buyumlar qaysi mamlakatdan keltirilgan?B) Hindiston

 147. "Buyuk Ipakyo'li" Markaziy Osiyo xalqlari hayotiga qanday ta'sir ko'rsatdi?B) Sharq va G'arb mamlakatlari iqtisodiyoti va madaniyati yutug 'laridan bahramand bo 'Idi.

 148. Etrusklarning qadimgi Sharq mamlakatlari bilan erkin savdo-sotiq qilish uchun yunon koloniyalariga qarshi kurashiga ittifoqchi bo'lgan davlatni toping. B) Karfagen

 149. Mil. av. VI asrda yuz bergan voqealarni belgilang. D) Rim shahri aholisi ko'p shaharga aylandi; Kapitoliy tepaligida dushmanlardan himoylanish uchun qal 'a bunyod etildi

 150. Ma 'lumki, qadimgi davrda rimliklar o 'z hukmdorlarini saylashardi. Hukmdorlar ... D) aynipaytda ham harbiy boshliq, sudya va kohin bo 'Igan

 151. Qadimgi Rimda faoliyat ko'rsatgan "Xalq majlisi"ning vakolatlari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? 1) urush e'lon qilgan, sulh tuzgan; 2) turli soliqlar va bojlarni joriy qilgan; 3) vakolatlari imperatornikiga teng bo 'Igan; 4) qonunlarni qabul va bekor qilgan; 5) barcha muhim mansabdor shaxslarni saylagan; 6) davlat xazinasidan cheksiz foydalangan; 7) zarur hollarda imperator nomidan farmon chiqargan.D) 1, 4, 5

 152. Rim respublikasi davrini eslang. Uning boshqaruvidafaqat kimlar ishtirok eta olardi?D) zadogan quldorlar

 153. Qadimgi Rimda nima uchun oddiy kishilar konsul bo'la olmasdi?S) davlatga xizmat qilish evaziga haq to'lanmaganligi sababli Quyidagilardan qaysi biri Qadimgi Rimdagi konsullar faoliyatiga taalluqli emas? 1) Ikki-nafar konsul muhim masalalarda maslahatlashgan; 2) "Veto" huquqidan foydalangan; 3) Rimliklarni sud qilgan; 4) Plebeylar manfaatini himoya qilgan; 5) Harbiy davrlarda qo'shinga qo'momdonlik qilgan; 6) Yil davomida Rim respublikasini boshqargan; 7) Xalq qo'zg'olonlarini bostirishga rahbarlik qilgan; 8) Haryili Xalq majlisiga hisobot berib turgan.B) 2, 4, 7

 154. Ma'lumki, Qadimgi Rimda konsullar ikki nafar bo'lgan. Ular muhim masalalar yuzasidan qaror qabul qilishdan ava! ...A) bir-birlari blan maslahatlashib olishi kerak edi

 155. Xalq tribunining vazifalari qaysi javobda to'g'ri ko'rsatilgan? 1) Yil davomida Rim respublikasini boshqargan; 2) Qashshoq rimliklar manfaatlarini himoya qilgan; 3) Harbiy davrlarda qo'shinlarga qo'mondonlik qilgan; 4) "Veto" huquqidan foydalana olgan; 5) Aholini sud qilgan; 6) Har yili Xalq majlisiga hisobot bergan. S) 2, 4

 156. Qadimgi Rim qonunchiligiga old asosiy xususiyatni aniqlang. A) qonunlar og 'zaki bo 'Igan

 157. Ma'lumki, Qadimgi Rimda Senat qonunlarni o'nta misplastinada chekibyozgan va hamma ko'rishi uchun uni osib qo'ygan. Ushbu qonunlc., kimlarning talabiga binoanyozilgan?S) plebeylar

 158. Qadimgi Rimda senat tomonidan o 'nta mis plastinada chekib yozilgan qonunlar nima sababdan patritsiylarni qanoatlantirmadi? A) negaki, ula.-' Yunoniston hukmdori Solonning qonunlariga asoslangan bo 'lib, kambag 'al aholi manfaatlarini himoya qilar edi

 159. Quyidagi atamalardan faqat Qadimgi Rimga tegishli bo'lganini belgilang. 1) zikkurat; 2) kandida; 3) goplit; 4) podsho tirsagi; 5) liktor; 6j plebey. 7) diadoh: 8) konsul: 9) veto; 10) Hot S) 2, 5, 6, 8, 9

 160. 156. Qadimgi Rimda nima sababdan patritsiyar 12 jadvaldan tashkil topgan yangi qonunlarni qabul qillishga majbur bo'ladilar?B) plebeylardan iborat bo'lgan Rim qo'shinlari isyon ko'tarib, o'z qonunlariga ega bo'Igan yangi shahar barpo etish da'vosi bilan chiqanligi sababli •, Ho 7 suvoqqa ishlangan rasmlar nima deb ataladi? Sjfreska

 161. 157. Shishayoki toshparchalaridan ishlangan rasm nima deb ataladi? S) mozaika

 162. 158. Qadimgi Rimda shohona koshona uy-joylar nima deb atalgan? S) villa

 163. 159. Qadimgi Rimforumida nimalarjoylashgan edi? D) bozor maydoni, yig'ilishjoyi va ibodatxona

 164. 160. Qadimgi Rimda qanday qilib odamlarning jamiyatdagi mavqeini bilib olishgan? A) kiyib-yuradigan libosi orqali

 165. 161. Qadimgi Rimda kundalik hayotda madad va homiylik istab ko 'proq kimlarga murojaqt etishgan? B) o 'z xudolariga

 166. 162. Quyidagi qaysijavobda rimliklar xudolarining ta 'rift noto 'g 'ri berilgan? D) Baxus — urush xudosi

 167. 163. Quyidagi qaysi qatorda rimliklar xudolarining ta 'rift to 'g 'ri berilgan?D) Yustitisiya - odil sudlov ilohasi

 168. 164. Qadimgi rimliklar e 'tiqod qilgan Yustitsiyaning o 'ng qo 'lidagi qilich nimani timsoli sanalgan? S)jazo timsoli

 169. 165. Qadimgi rimliklar e 'tiqodiga ko 'ra qaysi ilohaning chap qo 'lida aybdorlik va aybsizlikni taqqoslab beradigan tarozi bo 'lgan?D) Yustitsiya

 170. 166. Qadimgi rimliklar ibodatxonasining yonida nima bo 'Igan? D) qurbonlik baxshida etiladigan ko 'tarmajoy

 171. 167. Quyidagi ko 'rsatilgan qaysijavobda qadimgi rimliklar o 'z xudolari uchun keltirishgan qurbonlik ko 'rsatilgan? B) hayvonlarni

 172. 168. Qadimda rimliklar barcha muhim ishlarni nimadan boshlashgan? B)fol ochishdan

 173. 169. Quyidagi javoblarning qay birida qadimgi rimliklar xudolarining nomi to'g'ri ko’rsatilgan?l) Morfey; 2) Venera, 3) Geya; 4) Femida; 5) Yustitsiya; 6) Gratsiya; 7) Yupiter; 8) Fortuna; 9) Anibus; 10) Vulkan; 11) Sina; 12) Baxus. B) 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12

 174. 170. Quyidagi qaysi qadimgi xalq pishiq metal taxtachalardan tiklangan uzun qamal ko 'tarma minoralar yordamida baland devorlardan oshib o'tishgan?S) rimliklar

 175. 171. Qadimgi Rimda harbiy guruhlar imperiya hududi bo'ylab tezroq harakatlanishi uohun qanday sharoit yaratib berilgan edi? D) mamlakatda sozgina yo 'liar bunyod etilgan

 176. 172. Rim imperiyasida tosh qal 'alar qayerlarda bunyod etilar edi? B) imperiya chegaralarida

 177. 173. Qadimgi rimliklar qayerda qo'lga kiritilgan g'alaba uchun minnatdorlik tariqasida xudolarga qurbonlik bag'ishlashgan? B) Kapitoliy tepaligida

 178. 174. Harbiy jihatdan Karfagen Rimga qaraganda qanday ustunlikka ega edi?B) katta va kuchliflotga ega edi

 179. 175. Puni urushlarini eslang. Karfagen qo 'shinlarining zaiftomoni nimada bo 'Igan? A) yollanma askarlarning xizmat qilishi

 180. 176. Nima sababdan Qadimgi Rim bilan Karfagen o'rtasidagi urushlar tarixga "Puni urushlari" nomi bilan kirgan?D) Rimliklar Karfagenni Puna deb atashgani uchun

 181. 177. Rim va Karfagen o 'rtasidagi birinchi urush qanday natija bilan tugadi? A) rimliklar Sitsiliyani bosib oldilar, karfagenliklarni xiroj to 'lashga majbur qildilar

 182. 178. Qadimgi Rim davlati qaysi orollarni bosib olganlaridan so'ng O'rtayer dengizr'mintaqasida eng kuchli davlatga aylandi?A) Korsika va Sardiniya

 183. 179. Puni urushlari davrida qaysi sarkarda rimliklarning karfagenliklarga qarshi ikki tomondan zarba berish rejasini barbod qildi?B) Cannibal

 184. 180. Rim provinsiyasi noiblari qanday hokimiyatga ega edilar?D) cheklanmagan

 185. 181. Provinsiyalar Rimga qarshi kurashga birlashmasliklari uchun rimliklar qanday tomoyilga asoslanib ish ko'rishgan?D) "Bo'lib tashlab, hukmronlik qil"

 186. 182. Qadimgi Rim o 'z provinsiyalarida o 'zaro nizolarni avj oldirish uchun qanday siyosatni qo 'llardi?B) ayrim shaharlarga imtiyozlar berishar edi

 187. 183. Ma'lumki, Qadimgi Rimda mil. av. I asrda qullar qo'zg'olonlari quldorlarni qattiq qo'rquvga solib qo'yadi. Bu davrda mamlakatda qanday hokimiyat zarurligi to 'g 'risidagi masala turar edi? B) harbiy diktatura

 188. 184. Ma'lumki, Qadimgi Rimda mashhur sarkarda Sezarning hokimiyat tepasiga kelishi arafasida kambag'allar ham uni qo'llab-quyvatlashgan. Buning sababi nimada edi?S) kambag 'aliar mabodo, Sezar Senat majlisida qatnashsd, bizga yer ajratib beradi va qarzlarimizni bekor qiladi deb umid qilgan edi

 189. 185. Qadimgi Rim imperatori Sezarga qarshi fitna uyushtirgan senatorlarning maqsadi nima edi?S) Senatning avalgi mavqeini qayta tiklash

 190. 186. Quyidagi qaysi voqealar Buyuk Rim imperatori Yuliy Sezar davrida sodir bo 'Igan? I) hech qanday saylovlarsiz mansabdor shaxslar tayinlandi; 2) Rim imperiyasiga asos solindi; 3) mamlakatda Respublika tuzumi o'rnatildi; 4) konsul lavozimi ta'sis etildi; 5) imperator Senat va Xalq majlisiga hisobot bermasdan qo 'ydi; 6) imperator fitna tufayli o 'Idirildi; 7) Ossuriya va Mesopotamiya hududlari bosib olindi; 8) Parflya bilan urushlarda muvaffaqiyatlarga erishildi B) 1, 5, 6

 191. 187. Rim imperatori Oktavian davrida sarkarda Mark Antoniy nima sababdan Respublikaning dushmani deb e'lon qilinadi? A) Oktavian hokimiyatiga qarshi chiqqanligi sababli

 192. 188. Qanday voqeadan so 'ng Qadimgi Rim imperiyasida Oktavian davlatning G 'arbiy qisminL Antoniy esa Sharqiy qismini boshqarishni o 'z qo 'liga oldi? D) Oktavian Mark Antoniy bilan ittifoq tuzib, Respublikachilarni tor-mor etib tashlashi

 193. 189. Rim respublikasi tarafdorlarini qo 'llab-quvatlash Rimning qaysi provinsiyasida kuchayib bordi? D) Yunonistonda

 194. 190. Nima sababdan mil. av. I asrda Yunoniston qirg'oqlarida Antoniy va Oktavian o'rtasida jang bo'lib o'tdi? S) Antoniyning nikoh sovg'asi tariqasida Kleopatraga Rimning sharqiy provinsiyalarini berishi

 195. 191. Ma'lumki, mil. av. I asrda Yunoniston qirg'oqlarida Antoniy va Oktavian flotlari o'rtasida jang bo'lib o'tgan edi. Jang qizigan pallada Kleopatra va Antoniy qaysi shaharga qochib ketadilar? S) Aleksandriyaga

 196. 192. Rim imperatori Yuliy Sezarning o'limidan 13 yil o'tgach...!) Rimliklar O'rtayer dengizining sharqiy sohilidagi mamlakatlarda va Kichik Osiyoda o'z mavqeini qayta tiklab olishi; 2) Yunoniston qirg'oqlarida Antoniy va Oktavian flotlari o'rtasida jang bo'lib o'tdi; 3) Oktavianning Senatdan imperator unvoni hamda Avgust laqabini olishi; 4) Antoniy va Kleopatraning o'z-o'zini o'ldirishi; 5) Rim imperatori Aleksandr Sever katta qo'shin bilan Shimoliy Mesopotamiyaga kelib tushdi; 6) Misr Rim imperiyasi provinsiyasiga aylanishi; 7) Rim sarkardasi Krass Parfiyaliklar bosib olgan yerlarni Rim imperiyasiga qo 'shib olish uchun Sharqqayurish qildi; 8) Oktavianning butun Rim imperiyasining yakkahokim hukmdori bo'lishi. B) 2, 4, 6, 8 ... -"

 197. 193. Qaysi voqeadan so'ng Oktavian butun Rim imperiyasiningyakka hukmoriga aylandi? A) Antoniyning Yunoniston qirg'oqlarida bo'lgan jangda yengilishi natijasida

 198. 194. Quyidagi qaysi voqealar Rim imperatori Oktavian davrida yuz bergan? 1) Rim imperiyasiga asos solindi; 2) Misr Rim provinsiyasiga aylandi;3) senatorlar soni qisqartirildi; 4) mamlakatda Respublika tuzumi o'rnatildi; 5) armiyasining umumiy soni 300 mingga yetdi; 6) diktato,-lavozimi bekor qilindi; 7) Sirakuza Rimga bo 'ysundirildi; 8) jangchilar xizmati 20 yil etib belgilandi; 9) Bolqon yarimorlidagi bir necha qabilalar bo 'ysundirilgan. D) 1, 2, 3, 5, 8

 199. 195. Rim imperatori Trayan davrida yuz bergan voqealarni to'g'ri ko'rsating. I) daklar bilan urushlar olib borildi; 2) imperator Senat va Xalq majlisiga hisobot bermasdan qo 'ydi; 3) Ossuriya va Mesopotamiya hududlari bosib olindi; 4) Parfiya bilan bo 'Igan urushda muvqffaqiyatga erishildi; 5) senatorlar soni qisqartirildi; 6) hech qanday saylovlarsiz mansabdor shaxslar tayinlandi; 7) Parfiya bilan tinchlik sulhi tuzildi; 8) yolg'onchi chaqimchilikka asoslanib qatl etish bekor qilindi D) 1, 3, 4, 8

 200. 196. Quyidagi qaysi voqea Rim imperatori Konstantin davrida yuz bergan? D) Vizantiy shahriga asos solindi

 201. 197. Oachondan boshlab Qadimgi Rimda imperatorni armiya saylaydigan bo 'Igan? S) milodiy III asrda

 202. 798,j Milodiy 476-yilda ... 1) Sharqiy Rim imperiyasi quladi; 2) Rim imperatori Romul saroydan haydab yuborildi; 3) xunnlar Italiyaga bostirib kirdi;

 203. 4) G'arbiy Rim imperiyasi quladi; 5) Rimga germanlarning vandal qabilalari hujum qildi; 6) Qadimgi dunyo tarixi yakunlandi; 7) Rim imperiyasi G 'arbiy va Sharqiy qismlarga taqsimlandi; 8) Konstantinopol shahriga asos solindi A) 2, 4, 6

 204. 199. Milodiy V asrda Rim imperiyasiga yurish qilgan qabilalar nomini aniqlang. 1) gotlar; 2) axeylar; 3) vandallar; 4) ost-gotlar; 51 xunnlar; 6) arameylar; 7) doriylar; 8) lotinlar. S) 1, 3, 5 ''""""

 205. 200. Qaysi din ruhoniylari Iso payg 'ambarni mavjud diniy haqiqatlarlarni buzib talqin etishda ayblab, uni o 'limjazosiga mahkum etgan? D) yahudiy

 1. Download 0,52 Mb.

  Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish