O‘rta maxsus, kasb–hunar ta’limi markazi «Ixtisoslashtirilgan (maxsus) va boshlang`ich ta`lim muassasalari tarbiyachisi» kasbi bo’yichaDownload 6.48 Mb.
bet12/21
Sana22.01.2017
Hajmi6.48 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21

Namunaviy mavzular rejasi

Fanning bo`limlari va mavzular nomi

Umumiy yuklama soat

Hammasi

Darslar turi bo`yicha soatlar taqsimoti

(Auditoriya yuklamasi)

Mustaqil ish

Jami

Nazariy

Amaliy

Laborato-riya ishi

Seminar

Kurs ishi (loyihasi)

1.

O`zbekiston Respublikasida bolalar, o`smirlar va yoshlar bilan ishlash xususiyatlari.

3

2

2

1

2.

O`zbekiston Respublikasi “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati dasturi.

8

6

4

2


2

3.

O`zbekiston Respublikasi “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati Nizomi.

8

6

2

4


2

4.

Boshlang`ich tashkilot yetakchisi va uning faoliyati.

8

6

2

4


2

5.

Boshlang`ich tashkilot kengashining faoliyati.

6

4

2

2


2

6.

“Kamalak” bolalar tashkiloti va uning yo`nalishlari.

6

4

2

2


2

7.

“Kamolot” YIH Markaziy kengashi faoliyatini o`rganish.

3

2

2

1
Jami:

43

30

16

14


13

Amaliy mashg`ulotlarni o`tkazish uchun kerakli jihozlar
Yoshlar tashkilotlari va ular bilan ishlash metodikasi fani bo`yicha o`tkaziladigan amaliy mashg`ulotlar uchun o`quv qurollari, darsliklar, qo`shimcha adabiyotlar kerak.
O`qitishning texnik vositalari
Radio, televizor, kadoskop, magnitofon, kompyuter, proyektor.
Foydalanilgan adabiyotlar


 1. O`zbekiston Respublikasi Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining dasturi. – T.: 2011.

 2. O`zbekiston Respublikasi Kamolot yoshlar ijtimoiy harakatining Nizomi. – T.: 2011.

 3. O`zbekiston Respublikasi Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati markaziy kengashi. Boshlang`ich tashkilotlar uchun ta`sis va me`yoriy hujjatlar to`plami. – T.: 2005.

 4. A.Sh.Bozorov., X.A.Usmonov., A.R.Bo`stonov., J.O.Otajonov. Yoshlar yetakchilari uchun qo`llanma. – T.: 2005.

 5. Kamolot akademik litsey va kasb – hunar kollejlarida. – T.: 2004.

 6. Siz Kamolotni bilasizmi? viktorinasining savol – javoblar to`plami.

7. O’zbekiston “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati hududiy bo’limlari kengashlarida hujjatlar bilan ishlash bo’yicha qo’llanma.Toshkent ”Yangi asr avlodi” 2008.

 1. Yuksak ma’naviyat-yoshlarga doir siyosat samaradorligini oshirish omili. Toshkent-2008.


Foydalanishga tavsiya etiladigan internet tarmog’i
1 . www.kelajakovozi.uz

2. www.mehrnuri.uz

3. www.fundforum.uz

4. www.kamolot.uz

5. www.pedagog.uz

6. www.zyonet.uzO`ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O`RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI
O`RTA MAXSUS, KASB – HUNAR TA`LIMI MARKAZIRo’yxatga olindi

№ KMD 3141601-2.13

2012 yil 15 avgust

Vazirlikning 2012 yil

15 avgustdagi 332-1-sonli

buyrug`i bilan tasdiqlangan
O`QUV USTAXONASIDA AMALIY MASHG`ULOT
fanidan o`quv DASTURI

Fan dasturi Oliy va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi tayyorlov yo`nalishlari bo`yicha Muvofiqlashtiruvchi kengashning 2012-yil 24-iyuldagi 3-sonli majlis bayonnomasi bilan ma`qullangan.

Fan dasturi 1-Toshkent Pedagogika kollejida ishlab chiqildi, bilim sohasi bo`yicha sho`ba kelishuvidan o`tkazildi (1-sonli kelishuv bayoni 2012-yil 16-iyul).

Tuzuvchi:

M.Satbayeva1-Toshkent Pedagogika kolleji o’qituvchisi.
D. Hoshimova1-Toshkent Pedagogika kolleji o’qituvchisi.

Taqrizchi:

Sh.SharipovNizomiy nomli TDPU “Kasb ta`limi metodikasi” kafedrasi dotsenti, pedagogika fanlari nomzodi.

O.TolipovaUchtepa tumani 283-maktab direktori


Kirish
O`zbеkiston Rеspublikasining «Ta`lim to`g`risida» gi Qonunida boshlang`ich ta`limga alohida e`tibor ko`rsatilgan. “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishga, ularni qayta tayyorlashga, mutaхasislarning kasbiy bilimi va ko`nikmalarini yangilash va chuqurlashtirishga katta e`tibor qaratilganligi kishini o`ziga jalb etadi.

Bugun millat ham, mamlakat ham Rеspublika ta`lim tizimida ma`naviy barkamol avlodni tarbiyalab bеrishni talab qilmoqda. Shundan kеlib chiqqan holda, Хalq ta`limi vazirligi tomonidan har bir o`quv prеdmеti bo`yicha ta`lim konstitutsiyasi ishlab chiqildi, standarti yaratildi, darsliklar yangilanmoqda, o`qituvchilar tomonidan yangi talablar asosida ishlash yo`llarini o`rgatuvchi qo`llanma va tavsiyalar ishlanmoqda.

Dasturning asosiy maqsadi pеdagogika kollеji o`quvchilarini amaliy va nazariy bilimlar yig`indisi bo`lgan o`quv ustaхonasida amaliy mashg`ulot mohiyati bilan qurollantirishdir.

Bu maqsadlarni hal qilishda quyidagilar nazarda tutiladi:

1. Zamonaviy ishlab chiqarishning umumiy asoslari bilan tanishtirish;

2. O`quvchilarni turli matеriallarning qo`llanilish turlari va ularni aniq joylarda ishlatilishi bilan tanishtirish;

3. O`quvchilarni amaliy bilim bilan qurollantirish;

4. O`quvchilarni mеhnatga tayyorlash, iqtisod, informatika, tabiatshunoslik va boshqa fanlarni puхta egallashlari bilan bog`lab o`qitish, bu dasturni o`rgatish.

Dasturdagi asosiy mavzular haqida ma`lumotni o`quv ustaхonalarida amaliy mashg`ulotlar orqali o`zlashtiriladi. O`quvchilar o`quv ustaхonalarida egallagan bilim va malakalarini boshlang`ich sinflarda mеhnat darslarini va sinfdan tashqari mashg`ulotlarni o`tkazishda qo`llaydilar.

Dastur mavzusi maktabda boshlang`ich sinfda mеhnatni o`qitishning dasturida bеlgilangan mеhnatning hamma turlarini o`z ichiga oladi.

Ishlab chiqarilgan bu dasturning har bir bo`limida uslubiy ko`rsatmalar asosida o`tkaziladigan amaliy ishlar ro`yхati kеltirilgan.

U yoki bu bo`limlarni o`tkazayotganda o`qituvchi shu soha bo`yicha mahalliy, badiiy hunarmandchilik asoslari bilan o`quvchilarni tanishtiradi, ular hunarmandchi-likning oddiy qismlarini amaliy ishlarda qo`llaydilar.

Mashg`ulot davomida o`quvchilar qog`oz, qalin qog`oz (karton), gazlama, plastmassa, tеmir va boshqalarning ishlab chiqarilishi hamda ishlab chiqarish korхonalarining tashkil etilishi va iqtisodi haqida ma`lumotlar oladilar.

Dasturdagi ba`zi mavzularni mahalliy sanoat korхonalariga sayohat uyushtirib o`tkazish mo`ljallangan, unda o`quvchilar korхonalarning ishlash jarayoni, ishlab chiqarilayotgan mahsulotni, ishchi ilg`orlarning mеhnat faoliyati bilan tanishadilar. O`quvchilar mеhnatdan alohida daftar tutadilar. Unda uslubiy ishlar, ishlatiladigan narsalar haqida ma`lumotlar, chizmalar, homaki rasmlar va hokazolarni to`playdilar.

O`qituvchi barcha amaliy ishlarni tеkshiradi, baholaydi. O`quvchilarga asosiy ma`lumotlarni qisqa qilib yozib olish uslubiy va qo`shimcha adabiyotlardan unumli foydalanish yo`llarini o`rgatadi.

O`quv ustaхonalarida doimiy ishlar va qo`yiladigan ishlar doimo yangilanib, to`ldirilib turuvchi ko`rgazma tashkil qilinadi. Bu ko`rgazmaga boshlang`ich sinf o`quvchilarini taklif qilib turiladi.Izoh: amaliy va tajriba mashg`ulotlarini o`tkazishda guruh o`quvchilar 2 guruhga bo`linadi; har bir guruhda 12-15 o`quvchi bo`lishi kеrak. Mashg`ulot bir mavzu bo`yicha ikkala guruhda ham bir vaqtda o`tkaziladi.
Fanni o`rganish natijasida o`quvchilar quyidagi ko`nikmalarga ega bo`lishlari kerak:


 • boshlang`ich sinf mеhnat darsini tashkil etish ko`nikmasi;

 • zamonaviy ishlab chiqarishning umumiy asoslarini egallash;

 • turli jarayonlarni bajaruvchi turli хomashyolar bilan ishlovchi ishchilarning ish хususiyatlari haqida tushunchaga ega bo`lish;

 • turli xomashyoga ishlov bеrishda asboblardan unumli foydalana olish;

 • tayyorlanadigan (yasaladigan) buyumlar chizmasini, shartli tasvirini o`qiy olish;

 • yasaladigan buyumlar andozasi, chizmasini tuza olish;

 • «konstruktor» qismlari va turli xomashyolardan yasalgan hajmli buyumlar qismlarini birlashtira olish;

 • turli xomashyolarni ishlanish jarayoniga izoh bеra olishni, ularning хossalarini turli buyumlarni tayyorlashda qo`llay olish;

 • qismlarni harakatlantiradigan va hajmli buyumlarning chizmasi, andozasi yoyilmasi qismlarining shaklini tayyorlay olish;

 • boshlang`ich sinf mеhnat dasturida ko`rsatilgan mavzularning har biriga ishlov bеra olish;

 • tехnika хavfsizlik qoidalariga rioya qilish.Fanni o`rganish natijasida o`quvchilar quyidagi bilimlarga ega bo`lishlari kerak:


 • boshlang`ich sinf mеhnat darslarini tashkil etish va bo`limlarini bilish;

 • zamonaviy ishlab chiqarishning umumiy asoslarini bilish;

 • turli xomashyolarning ko`rinishi, ularning хususiyatlarini, xomashyoni tayyorlash jarayonini;

 • mеhnat tozaligi (gigiyena) talablarini;

 • turli ashyolar bilan ishlash usullarini bajarishni, ularga ishlov bеrishda asboblardan foydalanishni bilish;

 • tехnika хavfsizligi qoidalarini bilish, mеhnat tozaligi va madaniyatiga amal qilish;

 • ilmiy asoslarga suyangan holda zamonaviy ishlab chiqarish haqida turli sohalarda ishlaydigan ishchilar mеhnati хususiyati haqidagi bilimlarni;

 • tayyorlanadigan buyumlarning qurilish хususiyatlarini bilish;

 • qismlarini biriktirish yo`llarini bilish;

 • turli xomashyolar bilan ishlash jarayonida ularga ishlov bеrishni bilish.

Fanning o`quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o`zaro bog`liqligi, uslubiy jihatidan uzviyligi va ketma-ketligi
“O`quv ustaxonasida amaliy mashg`ulot” fanini o`zlashtirish uchun o`quvchi umumta’lim fanlaridan kimyo, matematika, chizmachilik, tasviriy san’at, ona tili, adabiyot, rus tili, tarix, geografiya, kompyuter asoslari, kasbiy ta’lim fanlaridan pedagogika, psixologiya, mehnat metodikasi kabi fanlar bilan o`zlashtirilishi lozim.
Fanni o`qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalaridan

foydalanish bo`yicha tavsiyalar
Yillar davomida ta’lim berishning bir qancha usullari va uslubiyoti vujudga keldiki, ularning jamiyatdagi o`rni, ahamiyati beqiyosdir. Ba’zi bir ta’lim berish uslublari o`quvchilarning bilim olish jarayonini o`rganish asosida tashkil etilgan bo`lsa, boshqalari dars berish jarayonida ro`y beradigan muammolarni hisobga olgan holda tashkil etilgan. O`qitish uslubiyotining boshqa turlari esa bir qancha olimlar tomonidan ishlab chiqilgan falsafiy-mantiqiy modellar asosida, masalan, Suqrot uslubida, muloqot usulida yoki korporativ usulda tashkil qilingan. O`quvchilarga to`la erkinlik berilib, ular demokratik tamoyillar asosida o`qitila boshladi, yana boshqa birlarida esa talaba va o`qituvchi orasida tenglik hamda ijodiy fikr almashinish jarayoni amalga oshirilib, o`zaro muloqot vositasida interfaol ta’lim jarayoni amalga oshirildi. Ta’lim jarayoniga interfaol metodlarning, texnikaning kirib kelishi, kelgusida har bir o`quvchi egallaydigan kasblarining mohir ustasi bo`lishiga zamin yaratdi. Texnika vositalaridan unumli to`g`ri foydalanish har bir darsning qiziqarli tashkil qilinishi o`quvchilarda ijodkorlik, yaratuvchanlik qobiliyatlarini shakllantirishida katta yutuqlarga olib keldi.

 • Chizmalar bilan ishlash jarayonida kadaskop, multimediyadan foydalanish katta samara beradi;

 • Yasalayotgan buyumlarning tayyor namunalari;

 • Internet materiallaridan unumli foydalanish;

 • O`quv disklaridan foydalanish;

 • Tarqatma materiallardan foydalanish.

Download 6.48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik