6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri


-§ Eneolit va bronza asri ziroatchilariDownload 0.76 Mb.
bet2/14
Sana07.09.2017
Hajmi0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

4-§ Eneolit va bronza asri ziroatchilari
1..Eneolit davri nechanchi ming yilliklarni o’z ichiga oladi?

a)m.av. 4-3 m.y b)m.av. 3-2 m.y

c)m.av. 2-1 m.y d)m.av. 1 m.y

2.Qachon qadimgi sharqda ilk shaharlar va davlatlar vujudga kela boshladi?

a)m.av. IV m.y. b)m.av. III m.y.

c)m.av. II m.y. d)m.av. I m.y.

3.Sug’orma dehqonchiik O’rta Osiyoning qaysi hududida vujudga keldi?

a)Janubi b)Shimoli

c)Sharqi d)G’arbi

4.Xom g’ishtdan uylarning qurilishi, idishlarni pishirish uchun qulolchilik xumdonlaridan foydalanishga kirishish qaysi davrga tegishli

a)Neolit b)Eneolit

c)Bronza d)Temir

5.Misdan foydalanish qachon boshlangan?

A) Mezolitning oxirida b) Neolitning oxirida

c) Eneolitning oxirida D) Bronza davrida

6.Misga qaysi metallarni qo’shish orqali bronza hosil qilinadi?

A) Qalay b) Rux

c) Qo’rg’oshin D) A, V va S

7.Er.avv. 4-ming yillikda Qadimgi Sharqda nima vujudga keldi?

A) Sug’orma dehqonchilik b) Ko’p xonali uylar qurish

c) Ilk shahar va davlatlar D) A va S

8.O’rta Osiyoning janubida sug’orma dehqonchilik qachon shakllangan?

A) Er.avv. 4 ming b) Er.avv. 5 ming

c) Neolitda D) Mezolit davri oxirida

9.Quyidagilardan qaysi biri eneolit davri uchun xos?

A) Sug’orma dehqonchilik b) Xom g’ishtdan foydalanish

c) Ko’p xonali uylar qurish D) A, V va S

10.Bronza qaysi metallar qorishmasi asosida tayyorlangan?

a)Mis, qalay, qurg’oshin b)Mis, rux, qalay

c)Mis, qalay, kumush d)Qurg’oshin, rux, kumush

11.Qachondan boshlab bronza asta sekin mehnat qurollari, qurol yaroqlar va zeb ziynatlar tayyorlashda ishlatiluvchi asosiy materiallarga aylandi.

a)m.av. III m.y. boshida b)m.av. III m.y. o’rtasida

c)m.av. III m.y. oxirida d)m.av. II m.y. oxirida

12.Bronza qurollar qachondan boshlab paydo bo’la boshladi?

A) Er.avv. 3 ming b) Er.avv. 2 ming

c) Er.avv. 3 ming yil o’rtalaridan D) Eneolit davridan

13.Miloddan aw. II ming yillikka oid manziigohni ko'rsating?

A) Sarazm, Yerqo'rg'on B) Amirobod, Qiziltepa

C) Zamonbobo, Sopollitepa D) B&'yrachi.Dingilja'

14.Bronza davrida O’rta Osiyo janubida nima rivojlandi?

a)Chorvachilik b)Dehqonchilik

c)Hunarmandchilik d)Ovchilik

15.Bronza davrida O’rta Osiyo shimolida nima rivojlandi?

.a. Chorvachilik b)Dehqonchilik

c)Hunarmandchilik d.)Ovchilik

16.Qachondan boshlab urug’chilik oilasida erkaklar muhim o’rin tutib, oila qurishda ayol erkak kishi oilasi urug’i ixtiyoriga o’tadi?

a)Eneolit b)Bronza

c)Temir d)a,b

17.Patriarxat davr qachon boshlandi?

a)m.av. III m.y. b)m.av. II m.y.

c)m.av. I m.y. boshi d)m.av. I m.y. oxiri

18.Eneolit va bronza davriga oid uy jolyar va turli buyumlar topilgan manzilgohlarni aniqlang.

a)Oltintepa, Nomozgoh, Sorozm b) Jarqiton, Nomozgoh, Afrosiyob

c)Sopolitepa, Jarquton, Siyobcha d)b,c

19.Zamonbobo yodgorligi nechanchi ming yilliklarga oid.

a)m.av. II m.y. b)m.av. I m.y.

c)m.av. I m.y. boshi d)m.av. I m.y. oxiri

20.Oltintepa manzilgohi qayerda joylashgan?

a)Turkmaniston b)Tojikiston

c)O’zbekiston d_Qirg’iziston

21.Nomozgoh manzilgohi qayerda joylashgan?

a. )Turkmaniston b).Tojikiston

c)O’zbekiston d).Qirg’iziston

22.Sorazm yodgorligi qayerda joylashgan?

a. Turkmaniston b.Tojikiston

c O’zbekiston d.Qirg’iziston

23.Sopollitepa manzilgohi qayerda joylashgan?

a)Surxondaryo viloyati Sherobod vohasi b)Buxoro viloyati Qoroko’l tumani

c) Farg’ona viloyati So’x tumani d)Samarqand viloyati Nurota tumani

24.Jarquton yodgorligi qayerda joylashgan?

a. Surxondaryo viloyati Sherobod vohasi b.Buxoro viloyati Qoroko’l tumani

c.Farg’ona viloyati So’x tumani d.Samarqand viloyati Nurota tumani

25.Sapollitepa kimlarning manzilgohi bo’lgan?

a)Ziroatchilar b)Chorvadorlar

c)Ovchi va baliqchilar d)a,b

26.Sapollitepada olib borilgan qazishmalar chog’ida nimalar topilgan?

1)Uy joy, maishiy va xo’jalikbop xonalardan iborat paxsa imoratlar

2)Ibodatxona 3)Sopol buyumlar

4)Shisha buyumlar 5.Bronzadan yasalgan mehnat qurollari

6.Yirik xumlarda saqlangan bug’doy va ARPA doni

7.Zeb ziynatlar yasalgan ustoxona qoldiqlari

a)1, 3, 5, 6, 7 b)1, 2, 5, 6, 7

c)1, 3, 4, 6, 7 d)1, 2, 6, 7

27.Jarquton manzilgohi qachon vujudga kelgan?

a)Bundan 4 ming yil muqaddam b)Bundan 3,5 ming yil muqaddam

c)Bundan 3 ming yil muqaddam d)Bundan 2,5 ming yil muqaddam

28.Qaysi manzilgoh rejasida shaharning ilk alomatlari ko’zga tashlanadi?

a)Sharquton b)Sopollitepa

c)Sarazm d)Zamonbobo

29.Jarquton manzilgohi qanaqa qismlardan tashkil topgan?

a)Kasr va jamoa a’zolari uylar b)Hukmdor qarorgohi va hunarmandlar, savdogarlar uyi

c)Kasr va ibodatxona d)a,b

33.Sopollitepada barcha ko’chalar manzilgohi markazidagi … olib borgan?

a)Maydonga b)Ibodatxonaga

c)Bozorga d)Qasrga

34.Ota tomonidan yaqin qarindoshlarning bir necha avlodlaridan tashkil topgan oila qanday ataladi?

A) Juft oila b) Yakka oila

c) Patriarxal oila D) Monogom oila

35.Bronza davri dehqonlarining Turkmanistondan topilgan makonlarini ko’rsating?

A) Zamonbobo b) Oltintepa

c) Namozgoh D) V va S

36.Buxoro viloyati Qorako’l tumanida joylashgan bronza davri chorvador va dehqonlar makonini toping?

A) Zamonbobo b) Sarazm

c) Jarqo’ton D) Oltintepa

37.Xumlarda saqlangan bug’doy va arpa doni qaysi manzilgohdan topilgan?

A) Sopollitepa b) Jarqo’ton

c) Zamonbobo D) Sarazm

38.Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida joylashgan bronza davri manzilgohini aniqlang?

A) Sarazm b) Uchtut

c) Jarqo’ton D) Chaqmoqli

39.Kulolchilik charxi va g’ildirak qaysi davrda kashf etildi?

A) Neolitda b) Bronzada

c) Temir asrda D) Eneolitda

40.Er.avv. 2 ming yillikka oid O’zbekiston janubidagi bronza asri dehqonlarining manzilgohini toping?

A) Sopollitepa b) Sarazm

c) Jarqo’ton D) Oltintepa

41.Kulolchilik charxi va g'iidirak qaysi davrda kashf qilingan?

A)Neolitda fi) Eneolitda C) Mezolitda D) Bronzadada

42. Temir qachon kimlar tomonidan kashf etildi?

A) miloddan aw. 6-5 ming yiiliklarda Misriiklar tomonidan

B} miloddan aw. XIV-XIII asrlarda Kichik Osiyoda Xettlar tomonidan

C) miloddan aw. X-IX asrlarda So'g'diylar tomonidan

D) miloddan aw. IN ming yiiliklarda Mesopotamiyaliklar tomonidan

43. Temir misga qaraganda ancha yuqorL....haroratda eriydi.

A)100 gradusda B) 1500 gradusda C)2000 gradusda D) 800 gradusda

44. O'rta Osiyoda topilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlar...... oid

bo'lgan.

A) miloddan aw. XII-XI asrlarga B) miloddan aw. XI-X asrlarga

C) miloddan aw. X-IX asrlarga D) miloddan aw. IX-VIII asrlarga

45. Miloddan aw. I ming yillik boshlarida O'rta Osiyoda aholi qanday guruhlarga ajratilgan?

A) Kohinlar, kashovarzlar, zodogonlar, hunarmandlar

B)jangchilar, kadivarlar, zodogonlar ovchilar

C) Kohinlar, jangchilar, dehqonlar, hunarmandlar

D) dehqonlar, chokarlar, kadivarlar va kohinlar

46. O'rta Osiyoda ilk ibodatxona qaysi manzllgohdan topilgan?

A) Sopollitepadan B) Jarqo'tondan C) Sarazmdan D) Oitintepadan


5-§ Temir asriga o’tish davrida O’rta Osiyoning rivojlanishi

1.Temir qancha haroratda eriydi?

A) 1500 S b) 2000 S

c) 850 S D) 300 S

2.Temirdan birinchi bo’lib qaysi xalqlar foydalanishgan?

A) Ossurlar b) Saklar

c) Massagetlar D) Xettlar

3.Er.avv. XIV-XII asrlarga oid dastlabki temir buyum qaysi hududdan topilgan?

A) Kichik Osiyodan b) O’rta Osiyodan

c) Misrdan D) Mesopotamiyadan

4.Temirni mis va bronzaga nisbatan olganda qanaqa afzalligi bor?

a)Qattiq b)Ishlov berish oson

c)Tez eriydi d)b,c

5.Ma’lumki, temirdan birinchi bo’lib, kichik Osiyoda foydalanishgan. Shundan so’ng qaysi mamlakat xalqlari ushbu metaldan foydalana boshlanishgan?

a)Messopotamiya, Eron, Misr b)Eron, Misr, O’rta Osiyo

c)Mesopotamiya, Eron, Kavkazorti d)Mesopotamiya, Eron, Kaspiyorti

6.Temirdan dastlab nimalar yasashgan?

a)Zebu ziynatlar b)Qurol yarog’lar

c)Mehnat qurollari d)Pullar

7.Mehnat qurollarini yasash uchun temirdan foydalanilishi, eng avvalo qaysi sohani rivojiga ta’sir ko’rsatdi?

a)Dehqonchilik texnikasi b)Harbiy soha

c)Hunarmandchilik d)Zargarlik

8.O’rta Osiydan topilgan eng qadimgi temirdan yasalgan buyumlarning aksariyati qaysi davrlarga oiddir?

a)m.av. IX-XIII asr b)m.av. VII-VIII asr

c)m.av. XIV-XIII asr d)m.av. I ming yillik boshi

9.Temirdan yasalgan zebu-ziynat buyumlari dastlab qaysi yodgorliklardan topilgan?

A) Tutanxamon maqbarasidan b) Maykop qo’rg’onidan

c) Jarqo’tondan D) A va V

10.O’rta Osiyodan topilgan eng qadimgi temir buyumlar qaysi asrlarga oid?

A) Er.avv. IX-VIII b) Er.avv. VII-VI

c) Er.avv. XIV-XII D) A va V

11.Mil.avv. 1-ming yillikda O’rta Osiyodagi aholi tabaqalariga qaysilar mansub?

A) Dehqonlar va hunarmandlar b) Kohinlar va jangchilar

c) Savdogarlar va sudxo’rlar D) A va V

12.Ilk davlatchilikka o’tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan davr qanday ataladi?

A) Harbiy demokratiya b) Matriarxat

c) Patriarxat D) Hududiy qo’shnichilik jamoasi

13.Nmana bu…….?

A) Urug’ b) Qabila

c) Katta patriarxal oila D) Hududiy qo’shnichilik jamoasi

14.Avesto ma’lumotiga ko’ra qabilalar ittifoqi tushunchasi qanday atama bilan ko’rsatilgan?

A) Daxyu b) Vis

c) Zantu D) Varzana

15.Avestodagi ma’lumotlarga ko’ra jamiyatni idora qilishning tizimida boshlang’ich va oxirgi bug’unini ko’rsating?

A) Alohida tuman va viloyatlar hukmdorlari

b) Oqsoqollar kengashi va xalq yig’ini

c) Oqsoqollar kengashi va viloyatlar hukmdorlari

D) Nmana va Daxyu

16.Avestoda hududiy qo’shnichilik jamoasi qanday atalgan?

A) Zantu b) Vis

c) Varzana D) Daxyu

18.Ijtimoiy tuzim taraqqiytini ketma-ketligini to’g’ri belgilang.

1)Qabila 2)Qabilalar ittifoqi

3)Urug’ 4)Hududiy qo’shnichilik jamoasi

5.Urug’ jamoasi

a)5, 3, 2, 1, 4 b)1, 2, 5, 3, 4

c)3, 4, 5, 1, 2 d)3, 5, 4, 1, 2

19.Ilk davlatchlikka o’tish davrida qabilaga harbiy sardorlar boshchilik qilgan boshqaruv shakli.

a)Demokratik b)Harbiy dimokratiya

c)Diktatura d)Monarxiya

20.Vis nima?

a)Urug’ jamoasi b)Hududiy qo’shnichilik jamoasi

c)Qabila d)Qabilalar ittifoqi

21.Varzaka nima?

a.Urug’ jamoasi b.Hududiy qo’shnichilik jamoasi

c.Qabila d).Qabilalar ittifoqi

22.«Avestoda» qayd etilgan urug’, urug’ jamoasi va hokazolarni tartib bilan joylashtiring.

a)Vis, VarzaNa, Nmana, Zantu, Daxe b)Nmaka, Zantu, DAxe, Vis, VerzaNa

c)Nmana, Vis, VarzaNa, Zantu, Daxe d)Zantu, Daxe, Amana, Vis, Varzaka

23.Avestoga ko’ra jamiyatni idora qilishning qanaqa tizimi mavjud bo’lgan?

a)Oqsoqollar kengashi → xalq yig’ilishi → alohida tumanlar → viloyat hukmdorlari

b)Xalq yig’ilishi → oqsoqllar kengashi → alohida tumanlar → sardor

c)Oqsoqollar → tuman hokimi → viloyat hokimi → oliy hukmdor

d)Xalq yig’ilish → alohida tumanlar → viloyat ho’ukmdori

24.Aholi urug’ va qabila bo’yicha emas balki xududiy taomilga ko’ra guruhlarga ajratilishi vujudga kelayotgan … muhim alomati bo’lgan

a)Millatning b)Elatning

c)Shaharning d)Davlatning

25. Temir davriga kelib urug' jamoasi o'rnini......ega!lay boshladi.

A) patriarxal oilalar B) qabilalar ittifoqi

C) quldorchilik davlatlari D) hududiy qo'shnichilik jamoasi

26.. Jarqo'ton manzilgohi qayerda joylashgan?

A)Buxoroda B) Surxondaryoda C)Farg'onada D) Toshkentda

27. Temirdan birinchi bo'lib qaysi xalqlar foydalanishgan?

A) bobillikiar B) yunonlar C) xettlar D) misrliklar

28. Qadimiy manzilgihlardan biri Jarqo'ton qachon vujudga kelgan edi

A.) miloddan aw. Ill ming yillikda B) milodiy II asrlarda

C) miloddan aw. IV-III asrlarda D) bundan uch yarim ming yil muqaddam

29.'Qachondan boshlab odamlar temirdan mehnat qurollarini yasash imkoniyatiga ega bo'lishgan?

A)miloddan aw. V ming yillikiarda B) miloddan aw. III ming yillikiarda

C) miloddan awaigi I mingyillik boshlarida D) milcddan aw. X-lX asrlarda

30. Temirdan yasalgan zeb- ziynat buyumlari quyidagi qaysi yodgorliklardan topilgan?

A) Afrosiyob , Qiziltepa Bo'yrachidan B) Jarqo'ton, Surxontepa, Dingiljadan

C) Tozabog'yob,Sarazm, Uchtutdan D) Tutanxamon maqbarasi, Maykop qo'rg'onidan

31. Ijtimoiy tuzum taraqiyotini eslang. Unga ko'ra urug' jamoasi nechanchi o'rinda turadi?

A) uchinchi B) ikkinchi C) birinchi D)beshichi ;

32. "Avesto" da "nmana" so'zi qanday ma'noni anglatadi?

A) qo'shnichilik jamoasi B) qabilalar ittifoqi ,

C) qabila d) katta patriarxal oila

33. Harbiy demokratiya davrida qabilaga kimlar boshchilik qilgan?

A) chokarlar B) oqsoqollar C) harbiy sardorlar D) kohinlar

34. Ijtimoiy tuzum taraqqiyotini eslang. Unga ko'ra hududiy qo'shnichilik jamoasi nechanchi o'rinda turadi?

A) beshinchi B) uchinchi C) to'rti nchi D) ikkinchi

35. "Avesto" kitobida uchraydigan "Zantu" so'zi qanday ma'noni anglatadi?

A) patriarxal oila B) qabila C) qabilalar ittifoqi D) urug1 jamoasi

36. Ijtimoiy tuzum taraqiyotini eslang, Unga ko'ra qabilalar ittifoqi nechanchi o'rinda turadi?

A) beshinchi B) tq'rtinchi C) uchinchi D) ikkinchi

37.Zardushtiylik dinining kitobi "Avesto"^de'dah'ya" so'zi uchraydi. U qanday ma'noni anglatadi" ^

A) qo'shnichilik jamoasi B) qabilalar ittifoqi

C) patriarxal oila D) qabila

Misr

1.Misrlilar gazlamani nimadan tuqigan ?

A) Zigirdan B) jundanm C) Kanapdan D) Paxtadan

2. Misrlik dehqonlar qaysi ekinlarni ekishgan ?

A) Bug’day, arpa B) Makkajuxori, Kartoshka C) Kartoshka Zig’ir D) Zigir , Makka juxori

3. Misrlilar qaysi oyda dam olishgan ?

A) Mart, Aprel B) Dekabr, Yanvar C) Iyul ,Sentyabr D) Noyabr , dekabr

4. Misrlilar doni9ni nimada saqlagan ?


A) Xirmonda B) Omborda C) Tomda D) Sapol xumda

5. Parchalanib ketgan Misrni qayta tiklashuchun qancha voqt ketgan ?

A) 200 yil B) 300 yil C) 250 yil D) 150 yil

6. Misrliklar Giksoslardan nimani urgangan ?

A) Sapol idishni yasashni B) Qilich yasashni C) Ot qushilgan aravada jang qilishni mD) Dexqonchilik qilishbni

7.Misrliklarda nima siyoh vazifasini mbajargan ?

A) daraxt sharbati B) Turli rangdagi buyoqlar C) Kedr yog’ochi D) Papuris poyasi

8. Misrlilar ta’lim olayotganda nimalarga yozgan ?

1. Qog’ozga 2. Sapol buyimlarga 3. Ohaktoshga 4. Papursga 5. Toshga

A) 1.2.3. B) 3.4.5. C) 2.3.4. D) 4,5

9.Misrliklar Ekinni ekish va yig’shtirib olishni nimaga qarab aniqlagan ?

A) quyoshga B) Yulduzga C) Nil daryosiga D) Uni bilmagan

10. Misrliklare dengiz va sahroda nimaga qarab muljal olgan ?

A) quyoshga B) Yulduzga C) Nil daryosiga D) Uni bilmagan

11. Qadimda qaerda tabiblarga ta’lim beradigan maxsus maktab bulgan ?

A) Misrda B) Rimda C) mesapatomiyada D) Yunonistonda

12. Snuxet hikoyasi ertagi qaysi davlat adabiyotida bor ?

A) Misrda B) Rimda C) mesapatomiyada D) Yunonistonda

13. Ulim shag’zodasi hikoyasi qaysi davlat adabiyotida bor ?

A) Misrda B) Rimda C) mesapatomiyada D) Yunonistonda

14.Qadimgi Misrda hunarmandchilikning qancha turi mavjud edi?

A) 30 dan ortiq V) 40 ga yaqin

S) 50 ga yaqin D) 30 ga yaqin

15. Misrda qaysi tabaqa vakillarining uylari samon qo'shib qorilgan loydan yasalgan, oftobda quritilgan, xom g'ishtdan barpo etilgan?

A) oddiy misrliklarning B) zodogoniarning '

C) hukmdorlarning D) kohinlarning

16.Oddiy misrliklarning uyi……….qurilgan?

A) Paxsadan B) Xom g’ishtdan

S) Yog’ochdan D) Loy suvalgan papirus poyalaridan

18.Misr asilzodalarining uyi………..qurilgan?

A) Somon qo’shib qorilgan loydan B) Xom g’ishtdan

S) Toshdan D) V va S

19.Misrlik kemasozlar………….qayiqlar, …………kemalar qurishardi?

A) Qamishdan, yog’ochdan V) Papirusdan, qamish poyasidan

S) Faqat yog’ochdan D) Xurmo yog’ochidan, qamishdan

20.Tarqoq manzilgohlar…………deyilgan ilk davlatlarga birlashdilar?

A) Ptax B) Memfis

S) Yuqori Misr D) Noma

21..Misrda hukmdor – podsholarga boshqaruv ishlariga kimlar yordam berishgan.

a) kohinlar b) sarkardalar c) oqsoqollar d) mirzalar

22.Misrda ikkita podsho hukmronlik qilgan va bular qaysilar?

A) Quyi va Yuqori Misr B) Memfis va Fiva

S) Tutmos va Ramzes D) Fir’avn va nomlar
23. Misrni birinchi bo'iib yagona davlat bayrog'i ostiga birlashtirgan hukmdor kirn edi? A) Tutmos B) Menes C) Yaxmas D) Tutmos II

24. Misrda yagona va birlashgan davlat uchun yangi poytaxt bo'lmish..... shahri barpo etildi. A)-Fifa B) Misr C) Memfis D) Nubiya

25.Er.avv. 3000 yilda Misr………….?

A) Parchalanib ketdi B) Yagona davlatga birlashdi

S) Giksoslar tomonidan egallandi D) A va S

26.Misrning birinchi poytaxti bo’lgan shahar?

A) Fiva B) Qohira

S) Memfis D) Giza

27.Olimlar Misr tarixini necha davrga bo’lishdi?

A) 2 davr B) 3 davr

S) 4 davr D) 5 davr

28. Olimlar Misrtarixini qanday podsholik davrlariga ajratishgan? *

A) Ilk, Qadimgi, So'ngi, Yuqori B) Qadimgi, O'rta, Yangi, Keying!

C) Yangi, Boshlang'ich, So'ngi, Keying! D) Ilk, Qadimgi, O'rta, Yangi, So'ngi

29.O’rta podsholik davrida davlatning poytaxti qaysi shahar edi?

A) Fiva B) Memfis

S) Giza D) Geliopol

30.Misrni yagona davlatga birlashtirgan hukmdor?

A) Tutmos B) Xattusali

S) Ramzes D) Menes

31.Qachon Misr forslar tomonidan bosib olindi/

a)Mil.avv.600 yil b) Mil.avv.550 yil c) Mil.avv..525 yil d) Mil.avv.475 yil

32..Misr qaysi humdor tomonidan bosib olindi.

A) Kir II b) Kambiz c) Doro I d) Doro III

33.Fir’avn Tutmos qaysi yili katta harbiy yurishlarni boshlab yubordi?

A) Er.avv. 1750 yilda B) Er.avv. 1000 yil atrofida

S) Er.avv. 1500 yilda D) Er.avv. 2000 yilda

34..Memfis shahrining homiysi bo’lgan xudo?

A) Ptax B) Isida

S) Osiris D) Amon-Ra

35.Peshonasi va belida oq qashqasi bo’lgan xo’kiz siymosidagi xudo qaysi?

A) Apis B) Ptaxning yerdagi siymosi

S) Xapi D) A va V

36..Amon-quyosh xudosi qaysi shaharning homiysi edi?

A) Memfis B) Giza

S) Fiva D) Abidos

37.Geliopolda misrliklarning asosiy xudolaridan hisoblangan qaysi xudoning ibodatxonasi bo’lgan?

A) Amon B) Ra

S) Set D) Osiris

38.………….-Nil xudosi – Misrdagi hayotning birlamchi manbai va posboni?

A) Isida B) Osiris

S) Amon-Ra D) Xapi

39... Quyosh xudosi Raning ibodat xonasi qayerda joylashgan? A) Fivada B) Geliopolda C) Memfisda D) Gizada

40.U rivoyatlarda aytilishicha Misrning ilk podsholaridan biri bo’lib, o’z xalqini dehqonchilikka o’rgatgan xudo qaysi?

A) Osiris B) Set

S) Isida D) Ptax

41.Misrliklar Isidani qaysi xudoning xotini sifatida tasvirlashgan?

A) Set B) Osiris

S) Ptax D) A va B

42.Xudo Osiris ibodatxonasi xarobalari bugungi kunda ham qaysi shaharda saqlangan?

A) Qohira B) Iskandariya

S) Giza D) Abidos

43.Yer osti saltanati xudosi va Setning birodari hisoblangan xudo?

A) Isida V) Amon

S) Osiris D) Anibus

44..Qadimgi Misrda jasad nima uchun mumyolangan?

A) Uzoq saqlash uchun V) Jon qaytishi uchun

S) Hurmat qilgani uchun D) A va S

45. Misrda oy, donishmandlik va tabiblik xudosi kim hisoblangan?

A) Apis B) Anubis C) Tot D) Ptax

46.Qaysi javoblarda musiqa, go’zallik, ishq hamda adolat va adliya ilohalarining nomi to’g’ri ko’rsatilgan?

A) Tot va Apis V) Set va Maat

S) Maat va Xatxor D) Xatxor va Anibus

47.Marhumlar va mumyolar xudosi, mayitlar podshosi hisoblangan iloh?

A) Anibus V) Maat

S) Tot D) Xatxor

48..Misrliklar uchun xudolar va ilohlarning Yer yuzidagi koshonasi nima edi?

A) Piramidalar V) Firavn saroyi

S) Ibodatxona D) A va S

49.Kunning qaysi paytida mirslik kohinlar xudolarga qurbonlik berishardi?

A) Tongda V) Peshinda

S) Kun botayotganda D) A, V vaS

50..Misrga qo’shni hududlardan misga eng boyini toping?

A) Suriya V) Falastin

S) Sinay yarim oroli D) Liviya

51.Falastin va Suriya qanday qazilma boyliklariga boy?

A) Oltin va kumush V) Temir va olmos

S) Kumush va olmos D) Mis va temir

52...Misrga Nubiyadan ……. Keltirilgan .

A)oltin, smola, fil suyagi,nodir qimmatbaho toshlar.

b)mis va temir rudasi

c)Hunarmandlar buyumlari

d) b va c

53.Misrga Sinay yerim orolidan……. Keltirilgan.

A)oltin, smola, fil suyagi,nodir qimmatbaho toshlar. b)mis

c)Hunarmandlar buyumlari d) b va c

54. Misriiklar qayerlik hunarmandlar yasagan buyimlarva nodir qimmatbaho toshlarni ham olib kelishardi?

A) Falastin va Suriyadan B) Kichik Osiyo va Erondan

C) Nubiya va Liviyadan D} O'rta Osiyo va Bobildan

55.Sinay yarim oroli qaysi podsholik davrida bosib olindi?

A) O’rta podsholik V) Qadimgi podsholik

S) Yangi podsholik D) V va S

56.O’rta podsholik fir’avnlari qayerlarni Misrga qo’shib olishgan?

a)Suriya va Sinay yarim oroli b)Janubiy Falastin va Nubiya shimoli

c)garbiy Falastin va Janubiy Suriya d)A,B,C

57. Qaysi davrlarda ko'chmanchi giksoslar qabilalari Misrga hujum.qildi? ;

A) miloddan aw. XXII asrda B) miloddan avv. XX asrda

C) miloddan avv. XVIII asrda D) miloddan avv. XV asrda

58.Janubiy Falastin yerlari va Nubiya shimolini Misrga qo’shib olgan podsholik qaysi?

A) Yangi podsholik V) O’rta podsholik

S) Qadimgi podsholik D) So’nggi podsholik

59.Mil.avv. XVIII asr oxirida………….Misrga xujum qildi?

A) Ko’chmanchi giksoslar V) Dengiz xalqlari

S) Nubiyaliklar D) Cho’l qabilalari

60.Misrda Yangi podsholikka asos solgan fir’avn?

A) Tutanxamon V) Tutmos

S) Ramzes D) Yaxmos

61.Ko’chmanchi giksoslarga bo’ysunmagan yagona Misr shahri bu ……….?

A) Fiva V) Memfis

S) Giza D) A va V

62.Falastinni bosib olishga muvaffaq bo’lgan yagona fir’avn?

A) Ramzes V) Tutmos III

S) Yaxmos D) Tutanxamon

63.Giksoslarning asosiy kuchi bu………

a)Otliq qo’shin c)yengil aravalar

b) piyoda qo’shin d)kamonchilar

64.Giksoslar qaysi hududlarni bosib oldi?

a)Qo’yi Misr podsholik c)Yuqori Misr podsholik

b) Janubiy Misr podsholik d) b va c

65.Yuqori Misr nomlari kimning atrofiga birlashdi.

a)menes b) Tutmos c) Yaxmos d) Tutmos III

66..Qaysi hukmdor Yangi podsholik davriga asos soldi.

a)menes b) Tutmos c) Yaxmos d) Tutmos III

67.Giksoslarni Misrdan quvib chiqargan hukmdor?

A) Yaxmos V) Ramzes II

S) Tutmos II D) A va S

68. Itoatsiz hukmdorlarni o'ziga bo'ysundirgan Yaxmos yangi firavnlar sulolasi asoschisiga ay'andi, ana shu firavn zamonidan..... boshlar.di.

A) Yangi podsholik davri B) O'rta podsholk davri

C) So'ngi podsholik davri D) Qadimgi podsholik davri

69.Tabarzin nima?

A) Qilich V) Jang aravasi

S) Kalta xanjar D) Dastlabki uzun jangavor oybolta

70.Qaysi fir’avn davrida Misr yuksak kuch qudrat cho’qqisiga erishdi.

a)menes b) Tutmos c) Yaxmos d) Tutmos III

71.Misr fir’avnlari kimlarni xiroj to’lashga majbur qildi.

a)Nubiyaliklarni b)Liviyaliklarni c)Falastinni d) Suriyani

72.Kimning Davrida katta yurishlar tashkil qilindi

a) Yaxmos b) Tutmos c) Tutmos II d) Tutmos III

73.Kimning davrida Falastin va Suriyaga yurish qilindi.

a) Yaxmos b) Tutmos c) Tutmos II d) Tutmos III

74. Miloddan avv. 1500-yillaratrofida ........ katta yurishlartashkillashtirishga

muyassar bo'ldi.

A) Yaxmos B) Menes

C) Tutmos II D) Tutmos HI

75. Qaysi Misr fir'avini Falastinni bosib oiishga muvaffaq bo'ldi? yA.) Yaxmos B) Tutmos II C) Tutmos III D) Menes

76. Qachon Misr yana yagona davlatga birlashdi? '

A) mil. avv. 1500-yiida B) miloddan avv. 800-yilda

C) mil. avv. VII asrda D) mil. avv. Ill asrda10-§ Piramidalar va dahmalar
1..Misrga qo’shni hududlardan misga eng boyini toping?

A) Suriya V) Falastin

S) Sinay yarim oroli D) Liviya

2.Falastin va Suriya qanday qazilma boyliklariga boy?

A) Oltin va kumush V) Temir va olmos

S) Kumush va olmos D) Mis va temir

3..Misrga Nubiyadan ……. Keltirilgan .

A)oltin, smola, fil suyagi,nodir qimmatbaho toshlar.b)mis va temir rudasi

c)Hunarmandlar buyumlarid) b va c

4.Sinay yarim oroli qaysi podsholik davrida bosib olindi?

A) O’rta podsholik

V) Qadimgi podsholik

S) Yangi podsholik

D) V va S

5.Misr G’arbdan qaysi davlat bilan chegradosh

A) Liviya B) Nubiya C) Falastin D) sinay yarim orali

6. Misr janubdan qaysi davlatlar bilan chegarada joylashgan ?

A) Liviya B) Nubiya C) Falastin D) sinay yarim orali

7. Nil Vodiysi deganda nimani tushinasiz ?

A) Misr hududini yunonlar shunday atagan B) Misr aholisi Misrni shunday atagan C)_ Nil dareyosi buyidan har ikki qirg’oq buylab birdan to yigirma kilometr bulgan hududga shunday ataladi D) Nil dareyosi buyidan har ikki qirg’oq buylab 3 dan 22 kilometrgacha va uzunligi 6 ming kilometr bulgan hududga aytiladi

8.Misr hududini vodiy aholisi qannday nom bilan atashgani?

A) Xudo darvozasi

V) Qora tuproq

S) Yegipet

D) V va S

9.Qachondan boshlab odamlar Nil daryosi qirg’oqlarini o’zlashtirishga kirishishdilar?

A) Er.avv. 3 ming

V) Mil.avv. 5 ming

S) Er.avv. 4 ming yillik boshida

D) Neolit davri boshida

10.Qora tuproq nomi Misrga kimlar tomonidan berilgan.

a) Yunonlar b) vodiyliklar c) xetlar d) arablar

11.Boshoqlarni o’rib olishda Misr dehqonlari qanday o’roqlardan foydalanishgan?

A) Suyak va tosh o’roq

V) Bronza o’roq

S) Mis o’roq

D) Temir o’roq

12.Yilning qaysi fasli Misrda yig’im-terim fasli hisoblanadi?

A) Kuz

V) Qish


S) Bahor

D) Yoz


13.. Qadimgi Misrlik dehqonlaryilning qaysi faslida dalalarga urug' sochib ekin ekishgan? A) bahorda B) yozda C) kuzda D) qishda

14. Misrni quyilish joyini kimlar delta deb atagan ?

A) Rimliklar B) yunonlar C) Arablar D) Vodiyliklar

15.Misr piramidalari qaysi podsholik davrida qurilgan?

A) Yangi podsholik

V) O’rta podsholik

S) Qadimgi podsholik

D) V va S

16.Eng mashhur piramidalar…………..shahrida joylashgan?

A) Giza


V) Memfis

S) Abidos

D) Fiva

17.Eng mashhur piramidalar fir’anv - ………uchun bunyod etilgan?A) Xufu

V) Xafra


S) Menkaura

D) A, V va S

18.. Yunoniarning Xeops deb atagan piramidasi qancha dona tosh bloklaridan tashkil topgan? A) 500 ming dona B) 1,5 million dona C) 2 mln dona D) 2,5 million dona

19.. Yirik piramidalarni o'rtacha necha yil davomida qurishgan?

A)10yilB)15yilC)20yil D) 30 yil

20. Eng mashhur maqbara qaysi fir'avnga tegishli bolgan?

A) Yaxmosga B) Tutanxamonga C) Tutmos II ga D) Tutmos Illga

21.Yunonlar Xeops deb atalgan fir’avn kim?

A) Xafra

V) Yaxmos

S) Xufu

D) Tusmos III22.. Misrda kimlarxudolar va odamiar o'rtasida vositachi bo'lgan? A) fir'avnlar B) kohinlar C) lashkarboshilar D) oqsoqollar

.23. Eng katta piramida Xufu qachon qurilgan edi?

A) miloddan aw. 2600-yilda

B) miloddan aw. 2500-yilda

C) miloddan aw. 2400-yilda I

D) miloddan aw. 2300-yilda -

24..Mashhur sfinkslar qanday ko’rinishda bo’lgan?

A) Tanasi sher, boshi odam

V) Tanasi ot, boshi odam

S) Tanasi baliq, boshi ayol

D) A va S

25.Er.avv. 2500 yilda qurilgan, mashhur Xeops piramidasining balandligi qancha?

A) 150 m

V) 147 m


S) 146 m

D) 151 m


26..Piramida qurilgan toshlardan iborat bo’lib, ular orasidagi masofa (yoriq) qancha?

A) 1 sm


V) 0,5 sm

S) 1 mm


D) 0,5 mm

27.Yangi podsholik davrida fir’avnlar qayerga dafn etilgan?

A) Piramidalarga

V) Sfinksga

S) Tog’larda o’yilgan toshdahmalarga

D) A va S

28..Osiris sudida tarozi pallalariga nimalar qo’yilgan?

A) Biriga oltin, 2-siga marhumning gunohi

V) 1-siga marhumning gunohi, 2-siga savobi

S) 1-siga marhumning yuragi, 2-siga qush pati

D) 1-siga tuproq, 2-siga marhum chiqarilgan

29.Osiris sudida gunohkor deb topilgan kishiga qanday jazo berilgan?

A) Badbashara maxluqqa yedirilgan

V) Osilgan

S) Yondirilgan

D) V va S

30..Misrliklar mumyolashni odatda necha kun olib borishardi?

A) 10 kun

V) 70 kun

S) 40 kun

D) 45 kun

31.Misrliklar nazdida Quyoshning yordamchilari nimalar edi?

A) Olov

V) MushuklarS) Qoraqo’ng’izlar

D) V va S

32..Jismida Bastet degan iloha gavdalangan haykal qaysi hayvon qiyofasida bo’lardi?

A) Xo’kiz

V) Mushuk

S) It


D) Timsoh

33..Misrning jami aholisi qaysi iloha sharafiga o’tkazilgan bayramlarda qatnashardi?

A) Maat

V) AnibusS) Bastet

D) Tot


Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish
book -> Kafedrasi

Download 0.76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat