6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davriDownload 0,76 Mb.
bet1/14
Sana07.09.2017
Hajmi0,76 Mb.
#19033
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
TARIX-6
6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri

1.Qadimgi dehqonlar hosil yig’ish uchun o’roqlarni nimadan yasashgan?

A) Toshdan b) Misdan

c) Suyakdan D) A va S

2.Qadimgi dehqonlar yerga qanday qurollar yordamida ishlov berishardi?

A) Ketmon b) Omoch va so’qa

c) Plug D) A va S

3.Diniy marosimlar qadimda kimlar tomonidan ado etilardi?

A) Kohinlar b) Ayollar boshchiligida

c) Oqsoqollar kengashi tomonidan

D) Odatlarni yaxshi bilganlar boshchiligida

4.Sharqdagi davlatlar o’rtasidagi o’zaro madaniy ta’sir va ayirboshlash qachondan ayniqsa kuchaygan?

A) Er.avv. 3 ming b) Er.avv. 2 ming

c) Er.avv. 1 ming D) Er.avv. X-IX asrlarda

5.O’rta Osiyodan qaysi mamlakatlar hunarmandlari yasagan sopol buyumlar va metallardan yasalgan asbob-uskunalar topilgan?

A) Hindiston b) Eron

c) Mesopotamiya D) A, va S

6.Kichik Osiyo, Misr, Bobil, Kavkazorti, Eron va O’rta Osiyoda dehqonchilik tarqalishiga maydon hozirlangan sabab?

A) Yangi suv manbalariga ehtiyoj b) Yangi o’rmonga ehtiyoj

c) Yangi serhosil yerlarga ehtiyoj D) A va S

7.Ilk sivilizasiyalar………..vujudga keldi?

A) Qadimgi Sharqda b) Yevropada

c) O’rta Osiyoda D) Kichik Osiyoda

8..Dehqonchilik va chorvachilik dastlab qayerda paydo bo’lgan?

a)Oldi Osiyo b)O’rta Osiyo

c)Markaziy Osiyo d)b,c

9.Qabila atamasi bilan bir xil ma’noni bildiruvchi so’zni ko’rsating?

A) Nmana b) Varzana

c) Zantu D) Daxyu

10. Nimanalr birlashib nimani tashkil etgan ?

A) Nmana b) Varzana

c) Zantu D) Daxyu

14. Qadimgi bitiklarni o’rganish bilan qaysi fan shug’ullanadi?

A) epigrafika b) numizmatika

c) etnografiya D) arxeologiya

15. Olimlar o’qigan qadimgi matnlardan qaysi biri yaxudiylar tarixidan hikoya qiladi?

a)Bibliya b)Rigveda

c)Avesto d)Marxumlar kitobi

16. .Olimlar o’qigan qadimgi matnlardan qaysi biri xindlar tarixidan hikoya qiladi?

a) Bibliya b)Rigveda

c)Avesto d)Marxumlar kitob

17. Qadimgi misrliklar tarixini o’rganuvchi manbalarga qaysilar taalluqli?

A) Rigveda b) Marxumlar kitobi

c) Bibliya D) Avesto

18.Tangalarni tadqiq etish bilan...... degan

maxsus fan shug'ullanadi.

A) Toponomika B) Geraldika C)£pigrafiya D) Numizmatika ,-

19. Qadimgi Sharq, Yunoniston va Rim saroy ayonlari va podsholarining Qadimgi dunyo tarixi nimalarda aks ettirilgan?

A) yilnomalar, Qonunlar majmui,biografiya!arda

B) papiruslarda, tosh lavhalarda, etnografik asarlarda

C) tangalarda, Avest(j)da, qabr toshlarda

D) "Biblya11 da,"Avesto" da, "Rigveda"da.

20. Yer yuzida odam paydo bo'lganidan to milodiy 476-yilda G'arbiy Rim imperiyasi qulaguniga qadar kechgan voqealar...... vujudgakeltiradi.

A) iptidoiy jamoa tuzumini B) paleolit davri tarixini C) ota urug'i davri tarixini D) qadimgi dunyo tarixini

21. Olimlar o'qigan qadimgi matnlarning qaysi birlari misrliklar tarixidan hikoya qiladi?

A) "Mixxat yozuvlari" va "Piramidalar matnlari"

B) "Piramidalar matnlari" va •'Marhumlar kitobi"

C) "Bobil bitiklari" va "Marhumlar kitobi"

D) "Rigveda" va "Persopol bitiklari"

22. Arxeologlar nimalarni o'rganishadi?

A) Qadimgi odamlarni qoldiqlari (skeiet va boshchanoq) ni o'rganadi

B) Qabiialar va xalqlarni udumlarini o'rganadi

.C) Qadimgi odamlar yashab olgan manzilgohlarida qazishma ishlarini amalga oshiradi

D) Qadimg tillarni tadqiq etadilar

23. Qaysi olimlar hozir ham barhayot qabilalar va xalqlarni, qadimgi odamlarning saqlanib qolgan ko'pgina udumlar

xo'jalik va madaniyat ananalarini o'rganadilar?

A) antropologlar B) lingvistlar C) etnograflar D) numizmatiklar

24. "Rigveda" qaysi xalq tanxiga old manba?

A)hindiar B)yunonlar C) so'g'dlar D) xitoyliklar

25. Tarixiy manbalar asosan necha turga bolinadi?

A)8ta B)6ta C)4ta D)2ta

26. Lingivistika fani.........

A) qadimgi hayot dunyosini o'rganadi

B) qadimgi tiliarni kelib chiqishini o'rganuvchi fan

C} tangalar tarixini o'rganadi

D) o'simliklar dunyosini o'rganuvchi fandir

27.Voqyealarning yilma-yil qayd etib borilishi bu ………?

A) Solnoma b) Biografiya

c) Xronika D) Qonunlar majmuasi

28..Skelet va bosh chanoq suyaklariga qarab ularning qiyofasini tiklovchi kishilar…… deyiladi?

A) Antropologlar b) Arxeologlar

c) Etnogroflar D) Lingvistlar

29.O’rta Osiyo tarixi bo’yicha eng qadimgi yozma manbalarni aniqlang.

1) Avesto, 2) Qur’on 3) Bexistun yozuvlari 4) ,non rim tarixchilari asarlari 5) Fransiyalik tarixchilari asarlari

a)1, 2, 3, 4, 5 b)1, 3, 4

c)1, 3, 4, 5 d)1, 4, 5

30.Bexistun qolmari Erondagi qaysi shahar yaqinida joylashgan?

a)Kirmonshox b).Persepol

c).Texron d).Marv

31.Bexistun yozuv necha tilda yozilgan?

a)2 b)3 c)4 D)5

32.Bexistun yozuvida O’rta Osiyo xalqlari va mamlakatlaridan kimlar sanab o’tiladi.

A)Xorazm, So’g’diyona b)Saklar, Baktriya

c)Masagetlar d)a, b

33.O’rta Osiyo va O’zbekiston tarixi bo’yicha eng qadimgi manba qaysi?

A) Behistun qoyatosh yozuvi b) Rigveda

c) Yunon va Rim manbalari D) Avesto

34.Erondagi Kirmonshoh shahri yaqinidagi Doro I buyrug’i bilan yozilgan Behistun qoyatosh yozuvi yozilgan sanani aniqlang?

A) Er.avv. 521-486 b) Er.avv. 521-518

c) Er.avv. 530-521 D) to’g’ri javob yo’q

35..Geradot (er.avv. V asr)ning «Tarix» asarida qaysi xalqlar haqida ma’lumotlar uchraydi?

A) Forslar va yunonlar b) Slavyanlar va arablar

c) Misrliklar va O’rta Osiyoliklar D) A va S

36.Quyidagilardan qaysilari Rim tarixchilari?

A) Kvint Kursiy Ruf va Ktesi b) Geradot

c) Strabon D) Arrian va Kvint Kursiy Ruf

37.Xitoy tarixchisi Sima Szyan qaysi asrlarda yashagan?

A) Er.avv. II asr oxiri I asr boshi b) Eramizning I asri

c) Er.avv. II asr D) Er.avv. I asr

38..Qadimgi yunon tarixchisi Gerodot nechanchi asarda yashagan?

A)m.av. V b)m.av. V-IV

c)m.av. I asr oxirida d)milodiy I asrda

39..Qadimgi yunon tarixshunoslari Ksepofont va ktesiylar nechanchi asrda yashagan?

a)m.av. V b)m.av. V-IV

c)m.av. I asr oxirida d)milodiy I asrda

40.Qadimgi yunon tarixchisi va geografii Ctrabon yashagan davrni aniqlang.

a)m.av. V

b)m.av. V-IV

c)m.av. I asr oxirida

d)milodiy I asrda

41..Qadimgi Rim tarixchisi Kvint Kuruiy Ruf qachon yashab o’tgan?

A)m.av. V `B)m.av. V-IV

C)m.av. I asr oxirida D)milodiy I asrda

42.Qadimgi yunon tarixchisi Arrianning yashagan davrini aniqlang.

a)I asr b)II asr

c)m.av. II asr oxiri I asr boshi d)m.av. I asr oxiri

43.Qadimgi Xitoy tarixchisi Sima Szengning yashagan davrini aniqlang.

a)I asr b)II asr

c)m.av. II asr oxiri I asr boshi d)m.av. I asr oxiri

44..«Tarixiy yilnomalar» asari muallifi kim?

a)Sima Szen b)Kvint Kursiy Ruf

c)Arrlan D)Strabon

45.. "Geografiya" asarining muallifi kirn?

A) Gerodot B) Ktesey C) Strabon D) Ksenofont

46. Qadimgi yunon tarixchisi Gerodotning "Tarix" asari......... iborat bo'iib, unda o'lkamizning qadimgi aholisi tog'risida batafsil ma'lumot beriladi.

A) yetti qismdan B) 12 bobdan C) 20 ta mavzudan D) to'qqiz kitobdan

47..«Aleksandrning harbiy yurishlar» asari muallifi kim?

a)Sima Szen b)Kvint Kursiy Ruf

c)Arrlan d)Strabon

48..«Buyuk Aleksandr tarixi» asari muallifi kim?

a)Sima Szen b)Kvint Kursiy Ruf

c)Arrlan d)Strabon

49..O’zbekiston hududida qaysi davrga oid ko’plab tangalar topilgan?

a)m.av. III – mil-I asr b)m.av. II – mil-I asr

c)milodiy I-III asr d)m.av. I – milodiy III asr

50..Yozma manbalarda O’zbekistonning ayrim viloyatlari qanaqa nomlar bilan mashhur?

A)Ming shahar o’lkasi

b)Yuksak bayroqli go’zal mamlakat

c)

d)a, b,


51.. Qadimgi so'g'd yozuvi.........shakllangan edi.

A) mil. aw. V-IV asrlarda B) milodiy VII asrlarda

C) mil. aw. Ill-ll asrlarda D) mil. aw. VII-V asrlarda

52.. Qaysi tarixchi baqtriyaliklar qadimlikda misrliklar bilan bahslasha oladilar debxabarqiladi?

A) Ksenofont B) Pompey Trog C) Gerodot D) Kvint Kursiy Ruf

53.. Milodiy I asrda o'tgan qadimgi Rim tarixchisi Kvint Kursiy Ruf..... degan asar yozgan.

A) "Buyuk Aleksandrtfarixi" B) "Tarix"

C)"Aleksandrning harbiy yurishlari" D) "Geografiya"

54.. Qaysi asrlardan boshlab Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida yaratilgan madaniyat So'g'diylarning yangi yerlarni o'zlashtirish faoliyati va so'g'd savdogariarining buyuk ipak yo'lidagi harakatlari bilan bog'iangan?

A)miloddan aw. ll-l asrlardan B) mil. aw. V-IV asrlardan

C)milodiy IIV asrlardan D) milodiy III-V asrlardan

55..Qachondan boshlab O’zbekistonning qadimgi aholisi bilan Qadimgi Sharq elatlari o’rtasida keng madaniy aloqalar boshlangan?

a)M.av. III-II asrlarda b)M.av. VIII-IX asrlarda

c)M.av. III-II ming yilliklarda d)M.av. VIII-IX ming yilliklarda

56..Sug’d tilidagi yozma yodgorliklar qaysi xududlarda topib tekshirilgan?

a)Markaziy osiyo, Sharqiy Turkiston

b)Pokiston

c)Mug’iliston

d)a, b, c
57..Jahondagi qaysi xalqlar ibtidoiy jamoa tuzumini boshdan kechirgan?

a)Yevropa, Osiyo b)Janubiy Amerika, Afrika

c)Avstraliya d)Barcha xalqlar ibtidoiy jamoa tuzumini boshdan kechirishgan

58.Insoniyat rivojidagi birinchi bosqich kishilarnng ……ga birlashuvidir

a)Ibtidoiy tuda b)Urug’ jamoasi

c)Qabila d)Matriarxat

59..Birgalikda yashagan va mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollari va qurol yarog’lariga ega bo’lgan qarindoshlar jamoasi nima deb ataladi?

a)Urug’ b)Eng qadimgi urug’chilik tizimi

c)Matriarxat d)Patriarxat

60.Insoniyat tarixining barcha mehnat qurollari umumiy bo’lgan, hamma barobar ishlagan davr bu…

a)Urug’ b)Eng qadimgi urug’chilik tizimi

c)Matriarxat d)Patriarxat

61..Eng qadimgi tuzum rivojidagi bir bosqich bo’lgan, qarindoshlik munosabatlari anna, tomonga qarab belgilanib, urug’ va oila boshlig’i ayol kishi bo’lgan davr nima deb ataladi.

a)Urug’ b)Eng qadimgi urug’chilik tizimi

c)Matriarxat d)Patriarxat

62.Erkak kishining jamiyat hayotida yetakchi mavqyeiga ega bo’lib qarindoshlik munosabatlari ham ota tomonga qarab belgilanadigan davr nima deb ataladi?

a)Urug’ b)Eng qadimgi urug’chilik tizimi

c)Matriarxat d)Patriarxat

63..Erkak kishining jamoada yetakchi mavqyeiga ega bo’lishi, urug’ga sardor bo’lishi nima tufayli amalga oshdi?

a)Mehnat qurollarining takomillashuvi

b)Xo’jalik yuritishning shakllanish

c)Davlatning paydo bo’lishi

d)a, b

64.Qaysi davr bilan eng qadimgi urug’chilik tizimi o’z nihoyasiga yetgan?a)Matriarxat b)Patriarxat

c)btidoiy tuda d)Harbiy demokratiya

65.Eng qadimgi odamlarining rivojlanishi bosqichlari jarayonini to’g’ri belgilan.

1) Ibtidoiy tuda 2) Urug’ 3) Urug’ jamoasi 4) Xududiy qo’shnichilik jamoasi 5) qabilalar itifoqi 6) qabila 7) davlat

a)1, 9, 5, 6, 9, 2, 4, 3, 6, 7, 9

b)1, 3, 4, 5, 2, 7, 6

c)1, 2, 3, 4, 6, 5, 7

d)1, 5, 6, 4, 3, 2, 7

66.Yunoncha qadimgi tosh asri bu ……?

A) Paleolit b) Mezolit

c) Neolit D) Eneolit

67..Turmush va mehnat umumiyligi negizida birlashgan qadimgi odamlar jamoasi nima deyiladi?

A) Urug’ b) Matriarxat

c) Patriarxat D) Ibtidoiy to’da

68..Birgalikda yashagan va hamkorlikda mehnat qilgan, umumiy mehnat qurollariga ega bo’lgan qarindoshlar jamoasi qanday ataladi?

A) Matriarxat b) Patriarxat

c) Urug’ D) Ibtidoiy to’da

69.Mis-tosh asri ma’nosini bildiruvchi atama?

A) Neolit b) Bronza

c) Eneolit D) Temir

70.Mezolit so’zining ma’nosini toping?

A) O’rta tosh b) Yangi tosh

c) Qadimgi tosh D) Ilk tosh

71..Paleolit (qadimgi tosh asri) qanday davrlarga bo’linadi?

A) Olduvay va ilk paleolit

b) O’rta va so’nggi paleolit

c) Orinyak, solyutre va madlen

D) A va V

72.Yangi tosh asri ma’nosini bildiruvchi atamani toping?

A) Mezolit b) Neolit

c) Bronza D) Eneolit

73.Qadimgi tosh asri nima deb ataladi?

A)Paleolit b)Mezolit

c)Neolit d)Eneolit

74..O’rta tosh asri nima deb ataladi?

a)Paleolit b)Mezolit

c)Neolit d)Eneolit

75..Yangi tosh asri nima deb ataladi?

a)Paleolit b)Mezolit

c)Neolit d)Eneolit

76..Paleos so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

a)Yunonga «qadimgi» b)Lotincha «qadimgi»

c)Yunonga «tosh» d)Lotincha «tosh»

77..«Litos» so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

a)Yunonga «qadimgi» b)Lotincha «qadimgi»

c)Yunonga «tosh» d)Lotincha «tosh

78.«Ensus» so’zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

a)Lotincha «mis» b)Yunoncha «mis»

c)Lotincha «mis tosh» d)Yunoncha «mis tosh»

79..Paleolit davri necha qismga bo’lindi?

a)2 b)3 c)4 d)5

80..Miloddan avvalgi 3-2 mln. yil avval davri deb nomlanadi?

a) Olduvoy b) So’nggi paleolit

c) O’rta paleolit d)Ilk paleolit

81.Miloddan 1 mln – 100 ming yil avvalgi davr qanday nomlanadi?

a)Olduvoy b)So’nggi paleolit

c)O’rta paleolit d)Ilk paleolit

82.Miloddan 100-40 ming yil avvalgi davr qanday nomlanadi?

a)Olduvoy b)So’nggi paleolit

c)O’rta paleolit d)Ilk paleolit

83. .Miloddan 40-12 ming yil avvalgi davr qanday nomlanadi?

a)Olduvoy b)So’nggi paleolit

c)O’rta paleolit d)Ilk paleolit

2-§ Qadimgi odam taraqqiyotining ilk bosqichlari

1.Avstrolopitek odam ajdodi qaysi hududdan topib o’rganilgan? .

A) Fransiyadan B) Xitoydan C)Sharqiy Afrikadan D) Janubiy Afrikadan

2.Turmush va mehnat umumiyligi negizida biriashgan eng qadimgi odamlarjamoasi......... debatalgan.

A) urug' B) iptidoiy to'da C) matriarxat D) patriarxat

3.. Sharqiy Afrikadagi Zinj vodiysidan topilgan qadimgi odam ajtfodi fanda qanday ataladi? *

A) sinantrop B) zinjantrop C) kromanyon D) neandertal

4.. Qadimgi odam ajdodi Sinantrop qaysi hududdan topilgan?

A) Xitoy B) Indonizeya C) Afrika D) Germaniya

5. Selung'ur manzilgohi qayerda joylashgan?

A) Fransiyada-.. B) Qirg'izistonda C) O'zbekistonda D) Turkmanistonda

6. Neandertal odami qayerdan topib o'rganilgan?

A) Fransiyadan B) Xitoydan C) Angliyadan D) Germaniyadan
7.Indoneziyaning Yava orolidan topib o’rganilgan topilma fanda qanday nomlanadi?

A) Neandertal b) Pitekantrop

c) Sinantrop D) Zinjantrop

8.Hozirgi qiyofadagi odam avlodi qanday nomlanadi va qayerdan topilgan?

A) Fransiyadan. Kramanion b) Germaniyadan. neandertal

c) Xitoydan .sinantrop D) Indoneziyadan. Pitekantrop

9. Qanday xususiyatlar yer yuzidagi dastlabki odamlarga hayvonot dunyosidan farqlanib turishga imkon bergan?

a)Qaddi-qomatini tik tutib yurish

b)Mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatish

c)Aql ijroq, fikrlash, gupirish

d)a, b

10.O’rta Oddiy tosh mehnat qurollari yasashni biladigan eng qadimgi odg’m suyaklari qayerlardan topilganligini va qanday nomlanganligini aniqlang?1.Janubiy Afrika a) Kroman’on

2.Sharqiy Afrika b)Zinjontrop

3.Yava Oroli (Indoneziya) s) Avstralopitek

4.Xitoy d) Pitekantrop

5.Farg’ona ye) Sinantrop

6.Fransiya j)Fergantrop

7.Germaniya z) Neonderpol

a)1-b, 2-s, 3-ye, 4-d, 5-j, 6-z, 7-a

b)1-s, 2-ye, 3-s, 4-d, 5-j, 6-a, 7-z

c)1-s, 2-d, 3-s, 4-j, 5-ye, 6-z, 7-a

d)1-s, 2-b, 3-d, 4-ye, 5-j, 6-a, 7-z

11.Quyidagi odamlarni rivojlanishiga qarab to’g’ri joylashtiring

1. Kroman’on 2. Zinjontrop

3.Avstralopitek 4. Pitekantrop

5. Sinantrop 6. Fergantrop

7. Neonderpol

a)1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 b)7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

c)3, 2, 4, 5, 6, 7, 1 d)1, 7, 6, 5, 4, 2, 3

13.Buyuk muzlik davri qachon boshlangan?

a)Olduvoy davrida b)Ilk paleolitning boshlarida

c)Ilk paleolitning so’ngi davrlarida d)Mezolit davrida

14.O’rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari qaysi manzilgohlardan topilgan?

a)Zamonbobo, Oltintepa b)Jonbos, Teshiktosh

c)Zamonbobo, Teshiktosh d)Selung’ur, Qo’lbuloq

15.Uchi bir tomonga qaratib o’tkirlangan qo’pol tosh qurollari arxeologiya fanida nima deb nomlanadi?

a)Chopping b)Chopper

c)Nukleus d)Mikrolit

16..Selung’ur manzilgohi qaysi hududda joylashgan

a)Samarqand b)Toshkent

c)Farg’ona vodiysi d)Surxondaryo

17.Qo’lbuloq manzilgohi qayerda joylashgan?

a)Samarqand b)Toshkent

c)Farg’ona vodiysi d)Surxondaryo

18..Buyuk muzlanish qaysi davrdan boshlangan?

A) Ilk paleolit b) So’nggi paleolit

c) Ilk paleolitning so’nggi D) O’rta paleolit

19.Toshdan yasalgan eng qadimgi mehnat qurollari O’rta Osiyodagi qaysi manzilgohlardan topilgan?

A) Selungur b) Ko’lbuloq

c) Omonqo’ton D) A va V

20..Chopperlar nima?

A) Uchi bir tomonga qaratib o’tkirlangan tosh qurol b) Tosh qurollarning barchasi

c) Qo’l cho’qmori D) A, V va S

21.O’zlashtiruvchi xo’jalik turlari qaysi?

A) Dehqonchilik va ovchilik b) Ovchilik va chorvachilik

c) Dehqonchilik va chorvachilik D) Ovchilik va termachilik

22.Teshiktosh g’ori qaysi yili o’rganilgan?

A) 1939 yil b) 1921 yil

c) 1938 yil D) 1980 yil

23..Teshiktosh g’oridan necha mingdan ziyod tosh qurollari va ularning parchalari, orlar kiyik, yovvoyi ot, qoplan quyon, mayda kemiruvchilar, shuningdek qushlarning suyaklari topilgan?

a)1000 dan ziyod b)2000 dan

c)3000 dan d)4000 dan

24..Teshiktosh g’orida qazib olingan nimaning qoldiqlari eng mashhur topilma hisoblanadi?

a)8 – 9 yashar bolaning suyak qoldiqlari b)Yovvoyi ot qoldiqlari

c)Qush suyaklari qoldiqlari d)Mehnat qurollari

25..Teshiktosh g’oridan topilgan neondertal odam suyak qoldiqlari qanday xususiyatlari bilan ferl qiladi?

a)Jasad qoidali qilib ko’milgan

b)Jasad atrofiga arxar shoxlari qadab chiqilgan

c)Murdaning dafn etilishi dastlabki diniy entiqozlar bilan bog’liq

d)a, b, c

26..Teshiktosh g’ori qaysi olim tamonidan ochib urganilgan ?

A)Okladinikov B) gerasimov C) Muminov D) Asqarov

27.Odamni o’rab turgan muhitda jonlar va ruxlarning mavjudligiga e’tiqod fanda nima nom olgan?

a)Animizm b)Fetishizm

c)Magiya d)Totelizm

28.Eng qadimgi odamlar u yoki bu buyumlar omad keltirishiga yoxud bola qazoni bartaraf etishga ham e’tiqod qilganlar. Bu e’tiqod qanday nom olgan?

a)Animizm b)Fetishizm

c)Magiya d)Totelizm

29.Qaysi davrga oid bo’lgan kam rasmlarning topilishi eng qadimgi odamlarda diniy e’tiqodlar bo’lganini bildiradi?

A)So’nggi paleolit b)O’rta paleolit

c)Mezolit d)Neolit

30..Qoyatosh rasmlaridan eng qadimiylari qaysi g’orlardan topilgan?

a)Altamira, Zaroutsoy, Teshiktosh b)Altamira, Olduvoy, Lasko

c)Zaroutsoy, Teshiktosh, Machot d)Altamira, Lasko, Kapovo

31...Diniy e’tiqodning ilk kurtaklari qaysi davrda vujudga kelgan?

A) Ilk paleolitda b) O’rta paleolitda

c) So’nggi paleolitda D) Mezolitda

32.Altamir g’ori qaysi davlat hududida joylashgan?

A) Ispaniya b) Fransiya

c) Germaniya D) Boshqirdiston

33.Qoyatosh rasmlari Boshqirdistonning qaysi g’oridan topilgan?

A) Altamir b) Kapovaya

c) Kiyik kabov D) Teshiktosh

34..Qoyatosh rasmlarining eng qadimgilari qayerlardan topilgan?

A) Ispaniyada. Altamir b) Fransiyada .Lasko

c) Boshqirdistonda. Kapovaya D) A, V va S

35.Lasko g’ori qayerda joylashgan?

a)Fransiya b)Boshkardiston

c)Ispaniya d)Germaniya

36.Kapovo g’ori qayerda joylashgan?

a)Fransiya b)Boshkardiston

c)Ispaniya d)Germaniya

3-§ Urug’chilik jamiyati

1.So’nggi paleolit davri odami manzilgohlari qaysi hududlardan topilgan?

A) Samarqand B) Toshkent viloyati

C) Farg’ona vodiysi D) a, b, c

4.Bir joyda yashab turgan bir qancha urug’lar nimani tashkil etgan?

a)Urug’ jamoasi b)Elat

c)Qabila d)Millat

5.So’nggi paleolit davrida amalga oshirilgan muhim ixtirolar, amalga oshirilgan o’zgarishlarni toping.

1.Sunniy olov hosil qilish 2.Uq oy yasash

3)Turar joy qurish 4.)Hayvonlarni qo’lga o’rgatish

5.O’troq turmush tarziga o’tish 6.Mikrolit yasash

7. Ishlab chiqaruvchi xo’jalikka o’tish

8.Itidoiy ziroatchilik va chorvachilikka o’tish

9.Sopol idishlarning yasalishi

10.Doimiy turar joylar qurish

11.Paxsa imorotlarning qurilishi

12.Hunarmandchilikning vujudga kelishi

13.Hozirgi qiyofadagi odamlarni shakllanishi

14.Qulolchilik, tuquvchilikni paydo bo’lishi

15.Metalni kashf etilishi

16.Qadimgi Sharqda ilk shahar va davlatlarni vujudga kelishi

17.O’rta Osiy janubida sug’orish dehqonchilikni vujudga kelish

18.Ko’p xonali uylar qurish

19.Qulolchilik hundonlaridan foydalanish

20.Muzlik davrining tugashi o’tish

21.Urug’ jamoasi tashkil topdi

a)1, 3, 13, 21 b)2, 4, 6, 8, 20

c)5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 d)15, 16, 17, 18, 19

6.Taxminan ...... muqaddam odamlar

ancha takomillashgan kesuvchi, arralovchi va parmalovchi mehnat qurollari yasaydigan bo'lishdi.

A) a)40-12 ming B) 25-30 ming yil C) 20-15 ming yil D) 12-7 mmg yil

7..Turar joylarqurish ......odamlarning- muhim ixtirosi bo'ldi.

A) o'rta paleolit davrida B)so'nggi paleolit davrida

C) mezolit davrida D) neolit davrida

8.Mezolit davrida amalga oshirilgan muhim ixtirolar, amalga oshirilgan o’zgarishlarni aniqlang.

1.Sunniy olov hosil qilish 2.Uq oy yasash

3)Turar joy qurish 4.)Hayvonlarni qo’lga o’rgatish

5.O’troq turmush tarziga o’tish 6.Mikrolit yasash

7.Itidoiy ziroatchilik va chorvachilikka o’tish

8.Sopol idishlarning yasalishi

9.Doimiy turar joylar qurish

10.Paxsa imorotlarning qurilishi

11.Hunarmandchilikning vujudga kelishi

12.Hozirgi qiyofadagi odamlarni shakllanishi

13.Qulolchilik, tuquvchilikni paydo bo’lishi

14.Metalni kashf etilishi

15.Qadimgi Sharqda ilk shahar va davlatlarni vujudga kelishi

16.O’rta Osiy janubida sug’orish dehqonchilikni vujudga kelish

17.Ko’p xonali uylar qurish

18.Qulolchilik hundonlaridan foydalanish

19.Muzlik davrining tugashi o’tish

20.Urug’ jamoasi tashkil topdi

a)1, 3, 13, 21 b)2, 4, 6, 8, 20

c)5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 d)15, 16, 17, 18, 19

9.Neolit davrida amalga oshirilgan muhim ixtirolarni aniqlang.

a)1, 3, 13, 21 b)2, 4, 6, 8, 20

c)5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 d)15, 16, 17, 18, 19

10.Eneolit davrida amalga oshirilgan muhim ixtirolarni aniqlang.

1.Sunniy olov hosil qilish 2.Uq oy yasash

3)Turar joy qurish

4.)Hayvonlarni qo’lga o’rgatish

5.O’troq turmush tarziga o’tish

6.Mikrolit yasash

7.Itidoiy ziroatchilik va chorvachilikka o’tish

8.Sopol idishlarning yasalishi

9.Doimiy turar joylar qurish

10.Paxsa imorotlarning qurilishi

11.Hunarmandchilikning vujudga kelishi

12.Hozirgi qiyofadagi odamlarni shakllanishi

13.Qulolchilik, tuquvchilikni paydo bo’lishi

14.Metalni kashf etilishi

15.Qadimgi Sharqda ilk shahar va davlatlarni vujudga kelishi

16.O’rta Osiy janubida sug’orish dehqonchilikni vujudga kelish

17.Ko’p xonali uylar qurish

18.Qulolchilik hundonlaridan foydalanish

19.Muzlik davrining tugashi o’tish

20.Urug’ jamoasi tashkil topdi

a)1, 3, 13, 21 b)2, 4, 6, 8, 20

c)5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 d)15, 16, 17, 18, 19

11.So’nggi paleolitda insonlar kiyim kechak tayyorlashda nimadan foydalanishgan?

A)Hayvonlar terisi b)Paxta tolasi

c)jun matodan d)Daraxt barglaridan

12.So’nggi paleolit davrida urug’ jamoalariga kimlar sardorlik?

a)Harbiylar b)Oqsoqollar

c)Koxinlar d)Barcha teng bo’lgan

13..So’nggi paleolit qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

A) Er.avv. 40-12 ming b) Er.avv. 12-7 ming

c) Er.avv. 100-40 ming D) Er.avv. 36-12 ming

14.Kramonion odami qaysi davrda yashagan?

A) So’nggi paleolit b) Neolit

c) Mezolit D) Ilk paleolit

15.Kesuvchi, arralovchi va parmalovchi mehnat qurollarini yasash qachon o’zlashtirildi?

A) Er.avv. 25-20 ming b) Er.avv. 32-27 ming

c) 25-30 ming yil avval D) b va S

16..Inson qaysi davrdan boshlab munchoqlar, tumorlar va uzuklar yasay boshlagan?

A) Ilk paleolit b) Neolit

c) So’nggi paleolit D) Mezolit

17.Quyidagilardan qaysilari so’nggi paleolit davrida o’zlashtirilgan?

A) Sun’iy olov yoqish b) Turar-joy qurish

c) Kiyim-kechak tayyorlash D) A, b va S

18..Mezolit davri qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

A) Er.avv. 12-7 ming b) Er.avv. 100-40 ming

c) Er.avv. 40-12 ming D) Er.avv. 6-4 ming

19.Mezolit davri qaysi voqyeadan boshlanadi?

A) O’q-yoy kashf etilishidan b) Sopol buyum tayyorlashdan

c) Muzlik chekinishidan D) Dehqonchilik vujudga kelishidan

20.O’zbekiston hududidagi mezolit davri makonlariga ……kiradi?

A) Obishir va Qo’shilish b) Machay va Zarautsoy

c) Teshiktosh D) A va V

21.O’rta Osiyoda neolit davri qaysi yillarni o’z ichiga oladi?

A) Er.avv. 7-5 ming b) Er.avv. 6-4 ming

c) Er.avv. 4-3 ming D) A va V

22.Muzlik davri qachon o’z polkiga yetdi?

a)Mezolit davrining boshlanishi bilan b)Mezolit davrining o’rtasida

c)Mezolit davrining oxirida d)Neolit davrida

23.Qachon xo’jalikning yangi tarmoqlari – ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik vujudga keldi?

a)Mezolit davrining boshlanishi bilan b)Mezolit davrining o’rtasida

C)Mezolit davrining oxirida D)Neolit davrida

24.Ibtidoiy ziroatchilik va chorvachilik dastlab qaysi hududda yuzaga keldi?

a)Old Osiyo b)Uzoq Sharq

c)Afrika d)Amerika

25.Muzlik chekinishi bilan urug’ jamoalari nafaqat Osiyo va Afrika hududlarida, balki … ham keng joylasha boshlaganlar. a)Yevropa janubiga

b)Yevropa shimoliga c)Amerika janubiga

d)Amerika shimoliga

26.Bugungi kunda mezolit davriga oid qancha manzilgohlar ochilgan?

a)50 dan ziyod b)100 dan ziyod

c)150 dan ziyod d)200 dan ziyod

27.Mezolit davri yodgorliklari asosan qaysi hududlarda uchraydi?

a)Farg’ona vodiysining tog’oldi va tog’lik tumanlarida

b)O’zbekiston janubida c) O’zbekiston shimolida d)a, b

28.Inson qaysi davrda sun’iy olov hosil qilishni o’rgangan?

a)Ilk paleolit b)O’rta paleolit

c)Mezolit d)So’nggi paleolit

29.Zarautsoy darajasidagi qoyatosh rasmlari qaysi davrga oid?

a)Mezolit b)Paleolit

c)Mezolit d)Eneolit

30.Qaysi hududlar mezolit davri ovchilari va baliqchilari ko’chib kelib o’rnashgan maskanlarga aylandi?

A)Amudaryo va Sirdaryo qirg’oqlari, qo’llar va darslar soxili

b)O’rmonlar

c)Tog’ oldi va tog’liq hududlar

d)_b, c

31..Mikrolit (mayda tosh qurol)larni insoniyat qaysi davrdan yasay boshlagan?A) Neolit b) Mezolit

c) Eneolit D) A va V

32.Doimiy turarjoy va o’troq manzilgohlar qaysi davr uchun xos?

A) Neolit b) Eneolit

c) Bronza D) Mezolit

33..Ishlab chiqaruvchi xo’jalik turlarini aniqlang?

A) Dehqonchilik b) Chorvachilik

c) Baliqchilik D) A va V

34.Hunarmandchilikning dastlabki shakllari?

A) Kulolchilik va to’qimachilik b) Kemachilik

c) Zargarlik D) A, V va S

35.Muzlik chekinishi bilan odamlar qayerga ko’cha boshlashadi?

A) Yevropa shimoliga b) osiyoga

c) Afrikaga D) A va V

36.Pishirilgan loy idish yasash bu ……..?

A) G’isht pishirish b) Kulolchilik

c) Hunarmandchilik D) A va V

37.Qaysi davrda ishlab chiqaruvchi xo’jalikka ziraatchilik va chorvachilikka o’tildi?

a)Mezolit b)Neolit

c)Eneolit d)a, b

38.Qaysi davrda mikrolitlar yasashni qo’llay boshladi?

a)Mezolit b)Neolit

c)Eneolit d)a, b

39.Neolit davrida aksariyat qabilalarning o’troq turmush tarziga o’tishi nimalarga sabab bo’ldi?

1.Doimiy turar joylar qurila boshlandi

2)Ko’p xonali uylarning qurilish

3)Paxsa imfotlar qurish

4.)O’troq manzilgohlarning shakllanish

5.Ilk shaharlarning vujudga kelishi

6.Xunarmandchilikni vujudga kelish

7.Dehqonchilik va chorvachilikka o’tilish

a)1, 3, 5, 7 b)2, 4, 6

c)1, 3, 4, 6, 7 d)1, 3, 4, 5, 6

40.Mezolit davrida toshga ishlov berishning odamga tanish bo’lmagan qanaqa usullari qo’llanila boshlandi?

a)Siliqlash, arralash b)Sirlash

c)Teshikchalar parmalash d)a, b, c

41.Neolit davrida hunarmandchilikni qaysi sohalari shakllandi?

a)Kulolchilik, tuquvchilik b)Kulolchilik, zargarlik

c)Tuquvchilik, duradgorlik d)Tuquvchilik, zargarlik

42.Miloddan avvalgi VI-V ming yillik boshlarida O’rta Osiyning janubiy viloyati aholisi nima bilan shug’ullangan?

a)Ziroatchilik b)Ovchilik

c)Baliqchilik d)b, c

43..miloddan avvalgi VI-V mingyillik boshlarida O’rta Osiyning markaziy va shimoliy o’lkalarda aholi nima bilan shug’ullangan?

a)Ziroatchilik b)Ovchilik

c)Baliqchilik d)b, c

44.Neolit davrining oxirida odamlar ixtiro va kashfiyotlar orasida eng buyuklaridan birini yaratishga muyassar bo’lishgan. Bu qanday kashfiyot?

a)Misdan foydalanish b)Mikrolitdan foydalanish

c)Doimiy turar joylarni qurilishiKatalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish
book -> Kafedrasi

Download 0,76 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti