Zapisnik redovne sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održane 25. siječnja 2011. u Vijećnici fakulteta, s početkom u 11,00 sati prisutniDownload 0,5 Mb.
bet1/5
Sana22.06.2017
Hajmi0,5 Mb.
#11609
  1   2   3   4   5


ZAPISNIK

4. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održane 25. siječnja 2011. u Vijećnici fakulteta, s početkom u 11,00 sati
PRISUTNI:

dr. sc. B. Knežević, dr. sc. J. Šesnić, dr. sc. G. Antunović, dr. sc. C. Pavlović, dr. sc. D. Šporer, dr. sc. T. Brlek, dr. sc. D. Marinković, dr. sc. B. Pavlovski, dr. sc. P. Vuković, dr. sc. I. Vidović Bolt, dr. sc. O. Timko Đitko, dr. sc. Ž. Fink, dr. sc. I. Raffaelli, dr. sc. Vlasta Erdeljac (dr. sc. M. Kapović), dr. sc. M. Ježić, dr. sc. O. Žagar Szentesi, dr. sc. V. Rezar, dr. sc. N. Jovanović, dr. sc. N. Lazić, dr. sc. M. Žagar, dr. sc. B. Petrović, dr. sc. T. Bogdan, dr. sc. S. Botica, dr. sc. G. Šantek, dr. sc. T. Bukovčan, dr. sc. K. Filipec, dr. sc. Z. Hincak, dr. sc. B. Galić, dr. sc. K. Nikodem, dr. sc. B. Čulig, dr. sc. A. Čović, dr. sc. I. Mikecin, dr. sc. H. Jurić, dr. sc. D. Maleš, dr. sc. K. Posavec, dr. sc. R. Marinković, dr. sc. B. Kuntić-Makvić, dr. sc. M. Strecha, dr. sc. Z. Blažević, dr. sc. I. Šute, dr. sc. N. Maraković, dr. sc. M. Jurković, dr. sc. M. Špikić, dr. sc. P. Zarevski, dr. sc. D. Ivanec, dr. sc. D. Ljubotina, dr. sc. V. Mateljan, dr. sc. Ž. Vujić, dr. sc. M. Čizmić Horvat, dr. sc. M. Anđel, dr. sc. V. Piškorec, dr. sc. I. Peša Matracki, dr. sc. T. Peruško, dr. sc. N. Ivić, dr. sc. M. Polić Bobić, T. Kužić, J. Sychowska-Kavedžija, T. Vukasović, dr. sc. J. Božić, I. Rukavina, dr. sc. A. Lauri-Korajlija, dr. sc. N. Ljubešić, mr. sc. V. Radman, mr. sc. J. Gošnik (64)


Studenti: J. Pamuković, A. Vuk, D. Edel, M. Kikaš, I. Grgurinović, K. Jurak (6)
Dekan: dr. sc. Damir Boras (1)

Prodekan za poslovanje: dr. sc. Denis Bratko (1)

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju: dr. sc. Zrinka Jelaska (1)

Prodekan za nastavu: dr. sc. Borislav Mikulić (1)

Prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje: dr. sc. Dalibor Blažina (1)
Predstavnik Zaposleničkog vijeća: dr. sc. H. Gračanin (1)
Glavna tajnica: N. Stazić
ODSUTNI:

dr. sc. D. Oraić-Tolić (isprika), dr. sc. J. Bakran, dr. sc. I. Mihel (3)


Studenti: I. Masnikosa, B. Nonković, A. Berišić, B. Radošević, G. Matić, M. Rimac (6)
Tajnica: I. Benaković
Sjednici predsjedava dekan dr. sc. Damir Boras, redoviti profesor.
Od ukupno 85 članova Fakultetskog vijeća sjednici je bio nazočno 76 članova, odnosno natpolovična većina (44) potrebna za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.
Dekan dr. sc. Damir Boras otvorio je 4. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća te je pozdravio nazočne članove Vijeća.

Minutom šutnje odana je počast tragično preminulom studentu Mateju Lovriću.


Izmjene i dopune:
Dodaje se točka 2.a. Zahtjev Studentskoga zbora za podršku Fakultetskog vijeća za poništenje studentskih izbora Sveučilišta u Zagrebu.
Skida se točka 13. jer nije dostavljen potpisani izvještaj.
Izmjena u točki 51., umjesto Weissemann treba pisati Weissmann.
Skida se točka 66. na zahtjev voditelja studija.

Dodaje se točka 121. Molba Fakultetske katedre za antropologiju za odobrenje angažiranja vanjskih suradnika u zimskom semestru akad. god. 2010./2010.
 • dr. sc. Vanja Borš:

  • 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno za kolegij Integralni (holonski) pristup i antropologija u zimskom semestru (izborni kolegij, nositelj: dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.)

 • dr. sc. Zijad Duraković, red. prof. (Institut za antropologiju):

 • dr. sc. Slobodan Elezović, red. prof.:

  • 2 sata predavanja tjedno za kolegij Vizualna komunikacija u zimskom semestru (izborni kolegij)

 • dr. sc. Branka Janićijević, red. prof. (Institut za antropologiju):

  • 2 sata predavanja tjedno za kolegij Uvod u genetiku čovjeka u zimskom semestru (obvezni kolegij)

 • dr. sc. Tarik Kulenović, znanstveni suradnik (Institut za antropologiju):

  • 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno za kolegij Politička antropologija u zimskom semestru (izborni kolegij, nositelj: akademik Pavao Rudan)

 • dr. sc. Jasna Miličić, red. prof. (Institut za antropologiju):

  • 2 sata predavanja tjedno za kolegij Interakcija čovjek okoliš u zimskom semestru (izborni kolegij)

 • dr. sc. Marko Pranjić, red. prof. (Hrvatski studiji):

  • 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno za kolegij Antropologija svjetskih religija I (hinduizam i budizam) u zimskom semestru (izborni kolegij)

 • akademik Pavao Rudan (Institut za antropologiju):

  • 2 sata predavanja tjedno za kolegij Uvod u antropologiju u zimskom semestru (obvezni kolegij)

 • dr. sc. Nina Smolej Narančić, red. prof. (Institut za antropologiju):

  • 2 sata predavanja tjedno za kolegij Auksologija čovjeka u zimskom semestru (obvezni kolegij)

 • dr. sc. Armano Srbljinović, znanstveni suradnik (Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava, MORH):

  • 2 sata predavanja tjedno za kolegij Formalni modeli u antropologiji u zimskom semestru (izborni kolegij, nositelj: dr. sc. Vjekoslav Afrić, red. prof.)

 • dr. sc. Lajos Szirovicza, izv. prof., znanstveni savjetnik u mirovini:

  • 1 sat predavanja i 2 sata vježbi za kolegij Statističke metode za antropologe u zimskom semestru (obvezni kolegij)

 • dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić, izv. prof. (Institut za antropologiju):

  • 1 sat predavanja, 1 sat seminara i 1 sat vježbi tjedno za kolegij Uvod u populacijsku genetiku u zimskom semestru (obvezni kolegij)

 • dr. sc. Mario Šlaus, izv. prof. (HAZU, Odsjek za arheologiju):

  • 2 sata seminara i 1 sat vježbi tjedno za kolegij Forenzična antropologija – analiza trauma i osobna biologija u zimskom semestru (izborni kolegij)

 • dr. sc. Sanja Špoljar Vržina, izv. prof. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar):

  • 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno za kolegij Medicinska antropologija u zimskom semestru (obvezni kolegij)

 • dr. sc. Igor Toš, dipl.ing.arh., doc.:

  • 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno za kolegij Antropologija arhitekture u zimskom semestru (izborni kolegij)

 • dr. sc. Stjepan Turek, prof. (Hrvatska gospodarska komora):

  • 2 sata predavanja tjedno za kolegij Antropologija i menadžment u zimskom semestru (izborni kolegij)

Dr. sc. N. Ivić postavio je pitanje što je s izvještajem za izbor u zvanje docenta na Odsjeku za romanistiku koji je skinut s dnevnog reda na prošloj sjednici.


Dr. sc. D. Boras odgovorio je da je dobio traženo očitovanje na temelju naputka pravnice. Budući da se dr. sc. M. Koščec očitovao na ono što je rečeno na Vijeću Odsjeka za romanistiku, zatražio je od Povjerenstva da se pismeno očituje i jučer je dobio opsežan odgovor međutim nije ga stigao proučiti.
Dr. sc. A. Čović predložio je uvrštavanje točke 2.b: Stajalište Fakultetskog vijeća o pojavama u sklopu donošenja/nametanja paketa zakona o znanosti, visokom obrazovanju i sveučilištu.

Obrazloženje za točku je u činjenici da se cijeli sustav sveučilišta i znanosti nalazi u jednoj od najvećoj opasnosti od svoga postojanja i ne može se prolaziti pored toga, a da se to ne prati i ne reagira bez obzira na ishod.


Dr. sc. B. Pavlovski postavio je pitanje zbog čega nije uvrštena molba za angažiranja vanjskih suradnika.
Dr. sc. D. Boras odgovorio je da su te molbe u postupku. Nadalje, problem vanjske suradnje je u tome da je MZOŠ poslalo dopis da su Fakultetu isplaćena sredstva za primjerice mentore u skladu s mogućnostima proračuna tako da sva sredstva nisu isplaćena i Uprava je sve obavijestila da sredstva nisu isplaćena. Ministarstvo je Fakultetu dužno oko 750.000,00 kn za mentore, 270.000,00 je dobiveno, a isplaćeno je oko 330 tisuća i prema tome će Fakultet opet doći u raskorak između onoga što proračun treba dati i obveza koje je preuzeo.
Dr. sc. M. Polić Bobić smatra da je ovo jedan problem koji se mora razmotriti kada će se govoriti o upisnim kvotama.
Dekan dr. sc. D. Boras složio se i stavio na glasanje predloženi dnevni red koji je Fakultetsko vijeće javnim izjašnjavanjem jednoglasno prihvatilo uz navedene izmjene i dopune.

Ad 1. Dr. sc. N. Jovanović upozorio je na tipkarsku pogrešku u naslovu doktorskog rada u točki 48., umjesto riječi etnički treba pisati etički.
Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem jednoglasno prihvatilo zapisnik 3. sjednice Fakultetskog vijeća održane 17. prosinca 2010. uz navedenu ispravku.
Ad 2. Obavijesti dekana i prodekana.
Izvještaj dekana
Pripreme za upise

Na prošloj sjednici Senat je donio odluku o kriterijima za određivanje i postupak prihvaćanja upisnih kvota za akad. god. 2011./2012. • Prijedlog postupka prihvaćanja upisnih kvota za akademsku godinu 2011./2012.

Postupak prihvaćanja upisnih kvota potrebno je provesti kroz tri sjednice Senata (u siječnju, veljači i ožujku), prema sljedećem planu:

  • Na sjednici Senata u siječnju treba utvrditi indikativne kriterije za određivanje upisnih kvota.

  • Na fakultetskim se vijećima od 19. siječnja do 15. veljače na temelju indikativnih kriterija i rasprave, utvrđuju prijedlozi upisnih kvota i upisuju u aplikaciju.

  • O prijedlozima upisnih kvota po studijskim programima raspravljat će se na sjednici Senata u veljači. U slučajevima kad nisu ispunjeni minimalni indikativni kriteriji na Senat će se dostavljati i objašnjenje fakulteta.

  • Senat će potvrditi upisne kvote na sjednici u ožujku. • Prijedlog indikativnih kriterija.

Minimalni kriteriji već su utvrđeni u Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (Zakon); Pravilniku o vrednovanju preddiplomskih, diplomskih, integriranih studijskih programa Sveučilišta u Zagrebu (Pravilnik SuZ) odnosno u Pravilniku o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokog učilišta MZOS-a (Pravilnik MZOŠ)

Predlaže se razmatranje sljedećih kriterija (indikativni minimalni uvjeti naznačeni su u zagradama):

  1. Nužan preduvjet postojanje je pravovaljane dopusnice.

  2. Potreba – inicijalna potreba utvrđena je prigodom izdavanja dopusnice. Fakultetska vijeća trebaju kod rasprave o smanjivanju ili povećavanju upisnih kvota uzeti u obzir podatke o zapošljavanju stručnjaka pojedinih kvalifikacija kao i o potrebama za pojedinim profilima gdje takvi podaci postoje (HZZ, HGK i sl.). Kod većih problema sa zapošljavanjem pojedinih stručnjaka potrebno je procijeniti u kojoj mjeri treba korigirati kvotu. Ako se kvote ne smanjuju unatoč jasnim indikatorima o rezervama na tržištu rada, potrebno je obrazložiti stav fakultetskog vijeća.

Dr. sc. D. Boras rekao je da je o tome postojala rasprava na prošloj sjednici Senata u kojoj je sudjelovao nakon dr. sc. Zakošeka, dekana FPZ koji je ispravno ustanovio da se tržište rada ne može uzimati u obzir jer postoji također i društvena potreba za obrazovanjem danas kad imamo samo do 15% visoko obrazovanih, a strategija je da imamo barem 20 do 25%. Dekan je posebno naglasio u diskusiji i na Rektorskom kolegiju i na Senatu, da tržište rada nije definirano, da se ne zna je li to tržište rada u Europi u kojoj ćemo biti, recimo, sljedeće godine, da se isto tako, putem metodologija koj su nam dostupne, a to je uglavnom preko Zavoda za zapošljavanje, ne može predvidjeti kakve će biti potrebe za pojedinim profilima za šest godina koliko prosječno traje ciklus obrazovanja na našem fakultetu, te nitko od nas nije prije šest sedam godina znao kakvo će se tržište rada biti danas. Osim toga prigovori su isto tako da su neke struke pretjerano brojne, te je naglasio da, primjerice za filozofiju, već desetljećima imamo stabilan broj filozofa sukladno našim potrebama i da se dobro zapošljavaju, a prigovora se da filozofa u posljednjih pet godina ima 50% više nego što ih bilo prije. Dekan je objasnio da je to posljedica razvijanja malih sveučilišta za koja sad neki očekuju moraju imati sve isto što i naš fakultet, a to je potpuno neopravdano. Nadalje, istaknuo je da je rekao da će Filozofski fakultet odlučiti o kvotama na temelju resursa, možda i historijskih razloga i potreba koja se iskazuje za našim studijima, a da je pri tome najvažnije stvarati takve stručnjake koji imaju kompetencije da sami se prilagođavaju tzv. tržištu rada, kao što je već i sad slučaj s našim studentima.
Dekan je naglasio da je Prošireni dekanski kolegij (prethodni utorak) zaključio da je najbolje u sadašnjim okolnostima zadržati kvote, osim ako odsjeci zbog tehničkih razloga imaju male korekcije. Nadalje, najveći problem postoji na Odsjeku za psihologiju zbog toga što su se oni studenti koji su imali pravo upisa preko kvote samo uz postizanje praga na razredbenom, upisivali tamo gdje su htjeli i to zapravo na najpopularnije grupe i tu je najveći teret podnijela psihologija gdje ih se tako upisalo čak 14 ili 15, iako je prethodnih godina na našem fakultetu to provođeno tako da se takvi kandidati ravnomjerno rasporede po svim grupama. Stoga se predlaže da se kvota za psihologiju na preddiplomskom studiju za ovu godinu s 85 smanji na 75, a za diplomski da se zadrži kvota od 85 studenata.
Dr. sc. Jasmina Božić postavila je upit u vezi kvota, treba li Sveučilište ili sastavnice pratiti potrebe tržišta rada.
Dr. sc. D. Boras odgovorio je da dosada nije bilo nekakvog sustavnog praćenja tržišta rada ako se pod tim terminom ne misli na ono što vode različiti subjekti kao što je Zavod za zapošljavanje koji to po njegovom mišljenju vodi na potpuno nesustavan način, niti se zna metodologija i u tom smislu takozvano tržište rada ne može na Filozofskom fakultetu biti relevantna činjenica. Ako se pojave metodologije koje će uspješno predviđati potrebe tržišta rada za šest-sedam godina, onda to treba priznati međutim Fakultet ne može uzimati u obzir potrebe tržišta rada, a da ne uzme i druge značajne i bitne potrebe hrvatske države i hrvatskog naroda jer je zaključeno da Filozofski fakultet treba biti temeljna kulturna, obrazovna i znanstvena ustanova u RH koja obrazuje i stvara one koji će obrazovati i stvarati druge visoko obrazovane.
Dr. sc. M. Polić Bobić istaknula je da su prije nekoliko godina MZOŠ i sveučilišta imala programe Tempus i jedna od velikih tema u okviru tog programa je bilo zapravo to: tržište rada, potrebe, itd… Tada je gospođa Crnković Pozaić, a nedavno je i u intervjuu rekla da se glede nezaposlenosti njihovi rezultati i rezultati ovih službenih zavoda za zapošljavanje zapravo razlikuju za jednu trećinu, što je nedopustivo. Dr. sc. M. Polić Bobić mišljenja je da podaci koji su sabrano na tom savjetovanju mogu eventualno biti zanimljivi. Nadalje, mišljenja je da tu ima prostora za doradu naših programa.
Dr. sc. M. Kapović istaknuo je da osim što ti podaci koji dolaze sa Zavoda za zapošljavanje nisu uopće pouzdani, treba znati da je na Fakultetu većina studija dvopredmetnih tako da se ne može govoriti da je nešto nepotrebno kad je dvopredmetno, a druga stvar je da se dosta natječaja za posao raspisuje za društveno-humanističke visokoobrazovane općenito i to je nemoguće po pojedinim studijima raspodijeliti i to se isto može gledati kao argument.

Dekan je zaključio raspravu o kvotama i stavio na glasnje prijedlog da kvote ostanu iste kao i pročle godine uz izmjenu za studij psihologije.Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem jednoglasno donijelo sljedeću
o d l u k u
Prihvaćaju se kvote za upis na preddiplomski i diplomski studij za akad. god. 2011./2012.
Kvote za upis na preddiplomske studije u ak. god. 2011/2012.


Red. br.

Naziv studija

Prijedlog upisa u I. godinu u 2011/2012.

Redoviti studenti

Izvan­redni stu­denti

Ukupno RH

Uz pot­poru MZOŠ

Sami plaćaju

Strani držav­ljani

a

b

1

2

3

4

1+2

1

Anglistika – dvopredmetni studij

30

30

6

 

60

2

Antropologija – dvopredmetni studij

5

5

1

 

10

3

Arheologija - dvopredmetni studij

7

7

1

 

14

4

Arheologija - jednopredmetni studij

5

5

1

 

10

5

Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij

8

7

1

 

15

6

Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij

12

12

2

 

24

7

Filozofija - dvopredmetni studij

10

10

2

 

20

8

Filozofija – jednopredmetni studij

20

20

4

 

40

9

Fonetika- dvopredmetni studij

9

9

2

 

18

10

Francuski jezik i književnost- dvopredmetni studij

15

15

3

 

30

11

Germanistika - dvopredmetni studij

20

20

4

 

40

12

Grčki jezik i književnost – dvopredmetni studij

5

2

1

 

7

13

Hungarologija - dvopredmetni studij

9

8

2

 

17

14

Indologija- dvopredmetni studij

25

5

3

 

30

15

Informacijske znanosti - dvopredmetni studij

15

15

3

 

30

16

Informacijske znanosti – jednopredmetni studij

15

15

3

 

30

17

Judaistika – dvopredmetni studij *

7

7

1
14

18

Južnoslavenski jezici i književnost – dvopredmetni studij

20

10

3

 

30

19

Komparativna književnost – dvopredmetni studij

15

7

2

 

22

20

Komparativna književnost – jednopredmetni studij

5

3

1

 

8

21

Kroatistika - dvopredmetni studij

20

20

4

 

40

22

Kroatistika – jednopredmetni studij

20

20

4

 

40

23

Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij

10

5

1

 

15

24

Lingvistika - dvopredmetni studij

11

11

2

 

22

25

Nederlandistika – dvopredmetni studij

8

7

1
15

26

Pedagogija – dvopredmetni studij

10

10

2

 

20

27

Pedagogija – jednopredmetni studij

15

15

3

 

30

28

Poljski jezik i književnost – dvopredmetni studij

8

7

1

 

15

29

Portugalski jezik i književnost – dvopredmetni studij

8

7

1

 

15

30

Povijest- dvopredmetni studij

5

5

1

 

10

31

Povijest – jednopredmetni studij

20

20

4

 

40

32

Povijest umjetnosti – dvopredmetni studij

18

17

3

 

35

33

Psihologija – jednopredmetni studij

38

37

8

 

75

34

Rumunjski jezik i književnost– dvopredmetni studij

4

4

1

 

8

35

Ruski jezik i književnost – dvopredmetni studij

10

10

2

 

20

36

Slovački jezik i književnost - dvopredmetni studij

5

5

1

 

10

37

Sociologija – dvopredmetni studij

15

5

2

 

20

38

Sociologija – jednopredmetni studij

25

10

3

 

35

39

Španjolski jezik i književnost – dvopredmetni studij

10

10

2

 

20

40

Švedski jezik i kultura – dvopredmetni studij

8

7

1

 

15

41

Talijanistika– dvopredmetni studij

15

15

3

 

30

42

Talijanistika – jednopredmetni studij

5

5

1

 

10

43

Turkologija – dvopredmetni studij

9

8

2

 

17

44

Ukrajinski jezik i književnost – dvopredmetni studij

6

6

1

 

12
560

478

100
1038

1138

Katalog: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Shoh va shoir
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan

Download 0,5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti