Zapisnik redovne sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održane 22. listopada 2010. u Vijećnici fakulteta, s početkom u 11,00 sati prisutniDownload 442.5 Kb.
bet1/6
Sana22.06.2017
Hajmi442.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6
ZAPISNIK

1. redovne sjednice Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu održane 22. listopada 2010. u Vijećnici fakulteta, s početkom u 11,00 sati
PRISUTNI:

dr. sc. B. Knežević, dr. sc. T. Jukić Gregurić, dr. sc. G. Antunović, dr. sc. C. Pavlović, dr. sc. D. Šporer, dr. sc. T. Brlek, dr. sc. D. Marinković, dr. sc. B. Pavlovski, dr. sc. P. Vuković, dr. sc. O. Timko Đitko, dr. sc. Ž. Fink, dr. sc. I. Raffaelli, dr. sc. V Erdeljac (dr. sc. M. Kapović, zamjena), mr. sc. K. Krnic, dr. sc. O. Žagar Szentesi, dr. sc. N. Jovanović, dr. sc. N. Lazić, dr. sc. M. Žagar, dr. sc. T. Bogdan, dr. sc. T. Petrović Leš, dr. sc. Z. Hincak, dr. sc. B. Galić, dr. sc. B. Čulig, dr. sc. A. Čović, dr. sc. I. Mikecin, dr. sc. H. Jurić, dr. sc. M. Šagud, dr. sc. K. Posavec, dr. sc. R. Marinković, dr. sc. B. Kuntić Makvić, dr. sc. M. Strecha, dr. sc. Z. Blažević, dr. sc. Ž. Holjevac, dr. sc. N. Maraković, dr. sc. M. Jurković, dr. sc. M. Špikić, dr. sc. P. Zarevski, dr. sc. D. Ivanec, dr. sc. D. Ljubotina, dr. sc. S. Seljan, dr. sc. Ž. Vujić, dr. sc. M. Čizmić Horvat, dr. sc. M. Anđel, dr. sc. V. Piškorec, dr. sc. T. Peruško, dr. sc. B. Pavelin Lešić, dr. sc. D. Varga, J. Večerina, dr. sc. R. Šošić, B. Zrnić, mr. sc. V. Radman, dr. sc. D. Polšek (52)


Studenti: J. Pamuković, M. Kikaš, I. Grgurinović, I. Masnikosa, A. Vuk, G. Matić, M. Rimac, A. Berišić, D. Edel, K. Jurak, B. Radošević, B. Nonković (12)
Dekan: dr. sc. Damir Boras (1)

Prodekan za poslovanje: dr. sc. Denis Bratko (1)

Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju: dr. sc. Zrinka Jelaska (1)

Prodekan za nastavu: dr. sc. Borislav Mikulić (1)

Prodekan za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje: dr. sc. Dalibor Blažina (1)

Prodekan za organizaciju i razvoj: dr. sc. Marko Tadić (1)
Predstavnik Zaposleničkog vijeća: dr. sc. H. Gračanin (1)
Glavna tajnica: N. Stazić

ODSUTNI:

dr. sc. I. Vidović Bolt, dr. sc. V. Rezar, dr. sc. J. Bakran, dr. sc. B. Petrović, dr. sc. S. Botica, dr. sc. T. Bukovčan, dr. sc. K. Filipec, dr. sc. D. Matić, dr. sc. I. Peša Matracki, I. Damiani Einwalter, D. Tomić, dr. sc. D. Bagić, D. Nikolić, dr. sc. I. Mihel (14)Tajnica: I. Benaković
Sjednici predsjedava dekan dr. sc. Damir Boras, redoviti profesor.
Od ukupno 85 članova Fakultetskog vijeća sjednici je bio nazočan 71 član, odnosno natpolovična većina (43) potrebna za održavanje sjednice i donošenje pravovaljanih odluka.
Dekan dr. sc. Damir Boras otvorio je 1. redovnu sjednicu Fakultetskog vijeća te je pozdravio nazočne članove Vijeća.
Minutom šutnje odana je počast prof. dr. sc. Rafaelu Bogišiću i prof. dr. sc. Josipu Vončini.
Dr. sc. D. Boras obavijestio je da su izabrani novi članovi Fakultetskog vijeća iz redova studenata te ih predstavio Vijeću.
Svečano je uručio potvrde:

 • dr. sc. Anti Čoviću za izbor u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora,

 • dr. sc. Marini Milićević Bradač u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora,

 • dr. sc. Mateu Žagaru za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora,

 • dr. sc. Miri Menac Mihalić za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora,

 • dr. sc. Ivoru Karavaniću za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.Izmjene i dopune dnevnog reda:
Skida se točka 9. na zahtjev Odsjeka.
Točka 45. radi se o izvještaju za ocjenu doktorskog rada.
U točku 49. dodaje se:

Na 1. sjednici Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu 342. ak. god. 2010./2011., održanoj 20. listopada 2010. godine, Vijeće DHP prihvatilo je sve predložene naslove Radne skupine za poslijediplomske programe i doktorske teme u postupku donošenja odluke o pokretanju postupka stjecanja doktorata izvan doktorskoga studija. Potrebno je da Fakultetsko vijeće potvrdi te naslove (sve su teme, sinopsisi i izvještaji već bili prihvaćeni na Fakultetskomu vijeću, a s novim su se naslovima složili mentori i kandidati). Nove Odluke s novim naslovima i obrazac DR.SC.-03 za sve navedene pristupnike treba poslati Sveučilištu do 12. studenoga kako bi mogli biti predloženi Senatu.


1.mr. sc. Tina Tomažič, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Prikriveno oglašavanje kao zakonski i etički nedopustiva prezentacija informacija


2. mr. sc. Dinka Pasini, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Sociolingvistička obilježja jezika suvremene hrvatske proze


3. mr. sc. Melita Richter, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Primjena međukulturnoga posredovanja u obrazovnome sustavu Italije


4. mr. sc. Lozena Ivanov, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Izvori samoučinkovitosti na različitim razinama obrazovanja


5. mr. sc. Bernard Miočić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Čimbenici odabira modela odnosa s javnošću na internetu


6. mr. sc. Katarina Šiber Makar, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, tema: Informacijsko-analitički modeli upravljanja znanjem u suvremenim gospodarskim tvrtkama i konkurentska prednost
7. mr. sc. Radenka Munjas Samarin, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, tema: Provjera višedimezionalnoga modela razvoja poremećaja hranjenja
8. mr. sc. Admir Mulaosmanović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, tema: Političar Alija Izetbegović - od osnivanja Stranke demokratske akcije (SDA) do povlačenja iz Predsjedništva Bosne i Hercegovine
9. mr. sc. Davorka Vidović, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Socijalno poduzetništvo u Hrvatskoj


10. mr. sc. Meri Maretić, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet,

tema: Utjecaj medija i odnosa s javnošću u izbornome procesu čelnika lokalne samouprave


Dodaje se točka 52.1.: Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Emilije Reljac Fajs predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga kroatistike i prihvaćanje teme pod naslovom Dofakultetska nastava jezika, mentor: dr. sc. Josip Silić, prof. emeritus.
U točki 102. za člana povjerenstva umjesto dr. sc. Gordane Slabinac, red. prof. predlaže se dr. sc. Zvonko Kovač, red. prof.
Dodaje se točka 103.1.

Imenovanje stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskoga rada Petra Jandrića pod naslovom Kritička analiza e-obrazovanja, mentor: dr. sc. Damir Boras, red. prof.

1 .dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, red. prof.

2. dr. sc. Damir Boras, red. prof.

3. dr. sc. Vladimir Jurić, red. prof. u miru
U točki 131. briše se:


 • Vanja Devčić, 16 sati seminara ukupno za kolegij Skandinavija i Skandinavci u zimskom semestru


Ispravak u točki 142.

-dr. sc. Petar Selem: 30 sati predavanja i 30 sati seminara za obvezni/izborni (D2) kolegij Historijska antropologija staroga svijeta I u ljetnom semestru akademske godine 2010./2011., na Odsjeku za povijest.-dr. sc. Ivica Prlender: 60 sati predavanja za obvezni kolegij Europske regije i hrvatska povijest srednjeg vijeka u ljetnom semestru akademske godine 2010./2011.,
U točku 145. dodaje se:

dr. sc. Ingrid Šafranek, red. prof. u miru:

 • Čitanje Marguerite Duras – V.sem. i VII.sem. 1P i 1S – izborni kolegij

Jednoglasno je prihvaćen predloženi dnevni red uz navedene izmjene.Ad 1. Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem jednoglasno prihvatilo zapisnik 11. sjednice Fakultetskog vijeća održane 28. rujna 2010.
Ad 2. Obavijesti dekana

 • Na sjednici dekana Sveučilišta u Zagrebu raspravljalo se o više točaka. Jedna od točaka bila je i rasprava o prijedlozima novih zakona. U vezi obavijesti o proračunu Sveučilišta i o podacima koji su bili poslani na Sveučilište kako bi Fakultet dobio participacije koje je MZOŠ na razini preddiplomskoga i diplomskoga studija daje umjesto studenata, rekao je da je dobivena informacija da će podaci o tome danas ili najkasnije u ponedjeljak biti poslani MZOŠ-u. To znači da će Fakultet vjerojatno za 60 dana dobiti ta sredstva. Ista stvar je i s diplomskim studijima. Zanimljivu informaciju u vezi s time dao je prorektor Ćurko da je nekim fakultetima, među njima i Filozofskom, na temelju Odluke Sveučilišta bilo isplaćeno 20% od predviđenih sredstava prema kvotama za upis na preddiplomske studije još u kolovozu. Prorektor je naglasio je da je to isplaćeno i onim fakultetima koji takve participacije nisu predvidjeli i da će sada prema Odluci MZOŠ-a ti fakulteti morati vratiti. Dekan je naglasio važnost izglasane odluke o participacijama jer sada ta sredstva Fakultet ne bi dobio.

 • Dekan je pozvao na raspravu o zakonima na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća u ponedjeljak u 9,00 sati. Naglasio je da su mnogi fakulteti, mnogi instituti i Rektorski kolegij u proširenom sastavu dali komentare na zakon. Pozvao je sve da prisustvuju raspravama o zakonu na Medicinskom fakultetu u ponedjeljak u 16,00 sati i u utorak 9. studenoga u 9,00 sati u Auli Sveučilišta raspravi Otvorena pitanja predloženog pravnog uređenja sveučilišta i znanosti

Dr. sc. Ante Čović predložio je da dekan obavijesti medije o raspravi. Prijedlog je prihvaćen.
 • Dekan je izvijestio o još jednom učinjenom koraku u arhitektonskoj prilagodbi zgrade osobama koje imaju teškoće s kretanjem, a to je postavljeni rukovat na stepenicama koje vode do ulaza, koji je postavljen na inicijativu grupe mladih iz Udruge Zamisli. Nadalje, podsjetio je na mail Upravitelja zgrade u kojem je izvijestio o problemu parkiranja na pješačkom prijelazu jer takvo parkiranje ne samo da smeta pješacima već ozbiljno ugrožava sigurnost slijepih osoba koje na svom putu ne očekuju takve prepreke. Dekan je apelirao je na sve da se to više ne događa.
 • Dobio je pismo predsjednika Nobelovog komiteta Švedske akademije u kojem podsjeća da svi profesori književnosti i modernih jezika imaju pravo predlagati kandidate za Nobelovu nagradu iz književnosti.
 • U vezi s Natječajem za razvojne projekte Sveučilišta u Zagrebu, na drugom internom roku Filozofskog fakulteta stiglo je još šest prijava. Dr. sc. D. Boras zamolio je Vijeće za suglasnosti za sljedeće voditelje projekata:

- prof. dr. sc. Anti Čoviću s Odsjeka za filozofiju za projekt „Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu“

- prof. dr. sc. Iskri Iveljić s Odsjeka za povijest za projekt „Zbornik povodom obljetnice Annales: utjecaji i tekovine u hrvatskoj historiografiji“- dr. sc. Ivani Franić s Odsjeka za romanistiku za projekt „Francuski jezik za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive“
Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem jednoglasno dalo suglasnost za predložene voditelje. • Dekan je obavijestio da je u zadnje vrijeme dosta prozivan u novinama o tome da nije dao dopuštenje nekim nastavnicima da budu mentori na „besplatnom“ doktorskom studiju u Zadru. Bilo je jako puno netočnih podataka, čak i nekih koji kad bi i bili istiniti i formulacije o kojima bi se moglo prije svega raspravljati na Etičkom povjerenstvu, a ne na Fakultetskom vijeću, da je na svoju ruku odbio sudjelovanje u mentorstvima nekim kolegama u Zadru. Prije svega naglasio je da kao dekan ima zakonsko pravo i prema odlukama Sveučilišta davati takve dozvole. Nadalje, rekao je da nije dobio, osim dva telefonska razgovora i jednog maila, informaciju o tome bi li takvu stvar mogao odobriti i niti jedan konkretan zahtjev za bilo kojeg profesora. Nadalje, podsjetio je da je Sveučilište u Zagrebu donijelo odredbu prema kojem je za sve takve angažmane potreban ugovor između sveučilišta i istaknuo da se dopuštenjem za izvođenje nastave na drugim visokim učilištima podrazumijeva izvođenje nastave na preddiplomskoj razini u okviru redovnih programa drugih visokih učilišta i u okviru nastave dislociranih studija. Izvođenje nastave na diplomskoj i doktorskoj razini podrazumijeva se samo ako na Sveučilištu u Zagrebu ne postoji program podudarnog sadržaja. Isto se tako podrazumijeva izvođenje u okviru zajedničkih studija. Istaknuo je da bi sudjelovanje naših profesora u takvim studijima služilo kao argument Ministarstvu da kaže ako možete to raditi besplatno, zašto bi Ministarstvo uopće financiralo te studije u budućnosti. Objasnio je da je stoga na usmeni upit dr. sc. Vladimira Skračića, prorektora Sveučilišta u Zadru o mogućnosti da dopusti nastavnicima Filozofskog fakulteta da budu mentori na njihovom besplatnom poslijediplomskom studiju rekao da je to vrlo osjetljivo pitanje i da ga treba riješiti na razinama iznad Filozofskog fakulteta, da načelno jest za suradnju i da će zasada njegova odluka biti takva. Ponovo naglašava, u skladu s odlukom Sveučilišta, da dekan može potpisati odluku samo ako na Sveučilištu u Zagrebu ne postoji program podudarnoga sadržaja. Naglasio je da nije protiv suradnje, ali je protiv odnosa koji sad postoje sa sveučilištima u Hrvatskoj. Otvoreno je rekao da je Sveučilište u Zadru dobilo sva sredstva za vanjsku suradnju, a Zagrebačko (pa i Filozofski fakultet) otvoreno ucjenjuju da im vanjsku suradnju neće isplatiti ako ne pristanu na razne uvjete. Nadalje, istaknuo je da kad se govori o našim doktorskim studijima, kvalifikacije koje su se mogle pročitati u novinama nisu akademske ni prema studijima ni osobno prema dekanu da mu se unaprijed imputira što misli, kako misli i koje su njegove namjere. Ponovio je da nije dobio nijedan službeni zahtjev od Sveučilišta u Zadru za angažiranjem nijednog konkretnog nastavnika.

Dr. sc. M. Kapović podsjetio je da je u novinama pisalo da je za dekana glavni problem u tome što je poslijediplomski studij u Zadru besplatan, nikakav ugovor nije bio spominjan. Istaknuo je da mnogi profesori sudjeluju na drugim studijima u Hrvatskoj te smatra ako se ne može na ovom postdiplomskom sudjelovati onda se ne bi smjelo ni na drugim studijima. Smatra da bi akademski bilo da se dopusti onima koji žele da sudjeluju na tom studiju. Nadalje, mišljenja je da to neće biti konkurencije iako mu se čini da je baš upravo to što se postdiplomski rade u profitne svrhe, to upravo pridonosi nekvaliteti tih istih studija.


J. Pamuković uključila se u raspravu i rekla da prema Statutu dekan može to zabraniti, ali ne mora. Isto tako, izrazila je sumnju da je u interesu Fakulteta da je čelnik humanističkog fakulteta zabranio svojim nastavnicima da rade pro bono.
Dr. sc. N. Jovanović mišljenja je da je dekan dobro prikazao da se Fakultet opet našao u jednom začaranom krugu. Upozorio je da osim interesa Fakulteta postoje i interesi pojedinih struka i to zasada načelni interesi, u smislu da ako Fakultet sada pokaže da nije za neku suradnju onda te suradnje vjerojatno neće ni biti. Međutim, postoje neke struke za koje će nužno u Hrvatskoj biti mali broj kandidata i onda ako su takvi ljudi da biraju između našeg poslijediplomskog i besplatnog studija u Zadru, onda će otići u Zadar čak i ako je tamo mentor netko čiji interesi su na nekoj drugoj strani. Naglasio je i da je jedan od uvjeta profesora za napredovanje mentorstvo na doktorskom studiju.
Dr. sc. B. Pavlovski opisao je vlastito iskustvo rada na preddiplomskom i diplomskom studiju na Sveučilištu u Zadru i naglasio da bi bio zahvalan bivšem dekanu da mu je zabranio taj rad.
Dr. sc. M. Jurković smatra da je ova rasprava preuranjena jer se vodi na temelju nekakvih novinskih članaka o kojima se ne zna ništa i na temelju zahtjeva jednog zaposlenika Fakulteta koji je potpuno nelegitiman. Naime, znaju se procedure i pravila koja diktira Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište je donijelo odluke kojima se kaže što se smije raditi, koliko se smije raditi i kada se smije raditi i prenijelo ingerenciju dozvole isključivo i samo na dekana koji odgovara rektoru odnosno Senatu. Ali bilo što se može pokrenuti tek tada kada sveučilište koje traži zaposlenika uputi dopis sa svim podacima i s izvorima financiranja. Tek tada dekan može nešto odlučiti i predložiti rektoru potpisivanje zajedničkog sporazuma s drugim sveučilištem.
U raspravi su još sudjelovali M. Kikaš i dr. sc. B. Mikulić.
Dekan je zahvalio dr. sc. M. Jurkoviću. Nadalje, rekao je da je razgovarao s rektorom i od njega je dobio potporu u tome da to mora cjelovito riješiti Sveučilište u Zadru sa Sveučilištem u Zagrebu. Međutim, stavio je ovu raspravu na dnevni red da se vidi što se događa kad zaposlenici nisu dovoljno informirani i nedovoljno zainteresirani za važeća pravila. Zaključio je raspravu uz napomenu da će, ako stignu, takve zahtjeve proslijediti odsjecima koji su kompetentni da procijene jesu li prihvatljivi. Dodao je i da bi trebalo znati da kod javnih nastupe treba izbjegavati formulacije koje će omogućiti senzacionalističkim novinama pa i naručenim člancima da blate ovaj fakultet. Istaknuo je da njemu osobno to ne škodi niti naročito smeta. Zaključio je raspravu.
Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju dr. sc. Zrinka Jelaska izvijestila je o pristiglim prijedlozima za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2010. godinu:


 • dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. – za dodjelu godišnje nagrade za znanost – za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada (područje društvenih znanosti)

 • dr. sc. Josip Bratulić, red. prof. – za dodjelu godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (područje humanističkih znanosti)

 • dr. sc. Ivan Marković – za dodjelu godišnje nagrade za značajno znanstveno dostignuće (područje humanističkih znanosti)

 • Vladimir Brljak – za dodjelu godišnje nagrade znanstvenim novacima (područje humanističkih znanosti).

Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem jednoglasno donijelo sljedeću


o d l u k u
Sukladno Natječaju za podnošenje poticaja za dodjelu državnih nagrada za znanost za 2010. godinu, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta predlaže:

 • dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. – za dodjelu godišnje nagrade za znanost – za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada (područje društvenih znanosti)

 • dr. sc. Josip Bratulić, red. prof. – za dodjelu godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (područje humanističkih znanosti)

 • dr. sc. Ivan Marković – za dodjelu godišnje nagrade za značajno znanstveno dostignuće (područje humanističkih znanosti)

 • Vladimir Brljak – za dodjelu godišnje nagrade znanstvenim novacima (područje humanističkih znanosti).

Dr. sc. D. Blažina izvijestio je o akademskim nazivima i izmjeni i dopuni popisa akademskih naziva. Postoji dvojba o kojoj bi se Vijeće trebalo izjasniti i zauzeti zajednički, a radi se o dvojbi da li izraziti prevodilački smjer na diplomskoj razini u akademskom nazivu. na sastanku pročelnika je zaključeno da je većina neofiloloških odsjeka odbila taj prijedlog. Prodekan smatra da nije dobro da Fakultet ima različite stavove o tom pitanju i stoga stavlja na raspravu Vijeću. Odsjeci za germanistiku i romanistiku uputili su svoje prijedloge, translatologija odnosno traduktologija.


Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali dr. sc. M. Anđel, dr. sc. M. Strecha, dr. sc. B. Pavelin Lešić, dr. sc. A. Čović, dr. sc. B. Knežević, dr. sc. S. Seljan, dr. sc. B. Kuntić Makvić, dr. sc. D. Boras, dr. sc. T. Peruško, dr. sc. D. Polšek, dr. sc. G. Antunović, dr. sc. N. Maraković.
S obzirom da nije postignut zajednički stav, dr. sc. D. Boras prihvatio je prijedlog dr. sc. B. Kneževića da se u razumnom roku o tome raspravi i zadužio je prodekana Blažinu da zajedno s odsjecima raspravi i da se na vrijeme formulira zajednički stav fakulteta.
Fakultetsko vijeće jednoglasno je prihvatilo taj prijedlog.
Jednoglasno je prihvaćeno povjerenstvo za provođenje tajnog izjašnjavanja u sastavu: dr. sc. V. Erdeljac, dr. sc. C. Pavlović i M. Rimac, koje se nakon tajnog izjašnjavanja povuklo sa sjednice da bi prebrojalo glasove i sastavilo izvještaj.
Ad 3. Fakultetsko vijeće javnim je izjašnjavanjem jednoglasno donijelo sljedeću
o d l u k u
Izabire se dr. sc. Jevgenij Paščenko u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti.
Ad 4. Fakultetsko vijeće je tajnim izjašnjavanjem većine prisutnih članova (od 68 glasača, 63 "za", 2 "protiv" i 2 "nevažeća") donijelo sljedeću
o d l u k u
Daje se pozitivno mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Krešimira Filipca u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika - izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana srednjovjekovna arheologija, na Odsjeku za arheologiju.
Ad 5. Fakultetsko vijeće je tajnim izjašnjavanjem većine prisutnih članova (od 68 glasača, 65 "za", 0 "protiv" i 3 "nevažeća") donijelo sljedeću
o d l u k u
Izabire se mr. sc. Darja Damić Bohač u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku.

Ad 6. Fakultetsko vijeće je tajnim izjašnjavanjem većine prisutnih članova (od 68 glasača, 65 "za", 0 "protiv" i 3 "nevažeća") donijelo sljedeću
o d l u k u
Daje se pozitivno mišljenje o izboru dr. sc. Mirka Jakića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje) za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana logika, za predmete Logika i Filozofija znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu.
Ad 7. Fakultetsko vijeće je tajnim izjašnjavanjem većine prisutnih članova (od 68 glasača, 64 "za", 1 "protiv" i 3 "nevažeća") donijelo sljedeću
o d l u k u
Daje se pozitivno mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Josipa Ćirića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika - docenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana etika, na Odjelu za knjižničarstvo Sveučilišta u Zadru.
Ad 8. Fakultetsko vijeće je tajnim izjašnjavanjem većine prisutnih članova (od 68 glasača, 65 "za", 0 "protiv" i 3 "nevažeća") donijelo sljedeću
o d l u k u
Daje se pozitivno mišljenje i prijedlog za izbor dr. sc. Borisa Badurine u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika - docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana knjižničarstvo, na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.
Ad 9. Skida se s dnevnog reda na zahtjev Odsjeka za psihologiju.

U narednim točkama dnevnog reda Fakultetsko vijeće izjašnjavalo se javno, o svakoj pojedinačno, nakon čega su jednoglasno donijete sljedeće


o d l u k e
Ad 10. Prihvaća se izvještaj o radu dr. sc. Svena Cveka, znanstvenog novaka na projektu Kulture hrvatske tranzicije i anglofone globalizacije: književnost i film (br. 130-0000000-3472, voditelj projekta dr. sc. Borislav Knežević, izv. prof.) na Odsjeku za anglistiku.
Ad 11. Prihvaća se izvještaj o radu dr. sc. Ive Polak, znanstvene novakinje na projektu Šekspirijanski kanon u hrvatskoj kulturi: recepcija, reinskripcija, revalorizacija (br. 130-0000000-0850, voditeljica projekta dr. sc. Janja Ciglar Žanić, red. prof.) na Odsjeku za anglistiku.
Каталог: files
files -> Amerika qo'shma shtatlari (aqsh)
files -> Jahon qishloq xo’jaligiga umumiy ta’rif
files -> O‘zbekistonda Oziq-ovqat dasturini amalga oshirishning muhim zaxiralari
files -> O`zbekistonning eng go`zal va betakror makonlaridan biri bu Farg`ona vodiysidir. Iqlim sharoiti, geografik joylashuvi, tabiiy boyliklari kabi qator xislatlariga ko`ra Farg`ona qadimdan e'tibor qozonib kelgan
files -> O‘rta asrlar Sharq allomalari va mutafakkirlarining tarixiy merosi, uning zamonaviy sivilizatsiya rivojidagi roli va ahamiyati
files -> Valyutani tartibga solish to'G'risida o'zbekiston Respublikasi Qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 13 apreldagi 206-son qarori bilan tasdiqlangan
files -> Garov to'G'risidagi o'zbekiston respublikasi qonuniga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish haqida
files -> Ipoteka to'G'risida qonunchilik palatasi tomonidan 2006 yil 28 iyunda qabul qilingan Senat tomonidan 2006 yil 25 avgustda ma'qullangan


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa