S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 2.69 Mb.
bet21/26
Sana11.01.2017
Hajmi2.69 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

+ tenglashtiruvchi,paradoksal,tormozlovchi.

- porodoksal,tenglashtiruvchi,tormozlovchi

- tormozlovchi,tenglashtiruvchi,porodoksal

- tenglashtiruvchi,tormozlovchi,porodoksal

458.Sezuvchanlikni pasayishi bu:

- anastoziya

- parasteziya

- gipersteziya

+ giposteziya.

- falajlik

459.Jaroxatlovchi agent ta’sirida kaysi nerv jaraenlari bu-

ziladi:


- utkazuvchanlik va kuzgaluvchanlik

+ tormozlanish va kuzgalish.

- labillik va kuzgaluvchanlik

- utkazuvchanli va labillik

460.kaysi ferment nerv xujayralarida kuzgaluvchanligini bu-

zadi ?


+ natriy - kaliy nasosini buzilishi.

- tormozlovchi va kuzgaluvchi sinapslarni jaroxatlanishi

- effektordagi buzilish

- xamma javob tugri

461.Orka miya reflekslari kuchayadi:

- narkozda

+ orka miya va bosh miyalarda buzilishida.

- orka miya shoxida

- orka miyada kon aylanishini buzilishida

462.Patologiya bulmaganda refleks bu:

- buzilgan refleks

- reflektor kontraktura

+ Danini-Ashnor.

- Babinskiya


463.Sezgini buzilishiga nima kirmaydi ?

- ogrik

- anesteziya- parasteziya

+ parez.


464.urta miya funksiyasini buzilishi xisoblanadi:

- paralich

- parez

- giperkinez+ detserebral rigidlik.

465.Vegetativ nerv sistemasi funksiyasini buzilganligini

belgisi bu:

+ falajlik va parez.

- gipotalamus jaroxatlanishi

- simpatik va parasimpatik inulsatsiyasini jaroxatlanishi

- emotsional stress

466.kuzgaluvchanlikni ortishi bilan kechadigan nevrozni xarak-

terlab beradi:

+ agrasiv,jaxl chikish.

- apatiya,kizikishi bulmasligi,bushashish

- ijodiy tasavurni bulmasligi

- xamma javob tugri
467.Orka miya jaroxatlanishida kanday paralich sodir buladi ?

- gemiplegiya

- paraplegiya

- tetraplegiya

+ periferik paralich.

468.Parez bu xarakatni tuxtashi

- tulik

+ kisman.- kiska muddatga

- xammasi tugri

- xammasi notugri

469.Giperesteziya-bu:

- sezgini yukolishi

- sezgini susayishi

+ sezgini ortishi.

- gayri tabiiy sezgini paydo bulishi


470.kaysi kasalliklarda tonik tirishish bilan klonik tirishish

almashinadi

- parkinson kasalligida

+ epilepsiyada.

- polinevritda

- xoreyada

- xammasi tugri

471.Meningit bu-:

- bosh miya tukimasini yalliglanishi

+ bosh miya pustlogini yalliglanishi.

- miya kobigini yalliglanishi

- xammasi tugri

- xammasi notugri


472.Oliy nerv sistemasining kaysi tipida nevroz keltirib

chikarish oson kechadi?

- flegmatik

- sangvinik

+ melanxolik.

- xolerik

473.Ogrik tuygusi paydo bulganda kuzatiladi?

- giperglikemiya va yurak kiskarish chastotasining ortishi

+ gipoglikemiya va yurak kiskarish chastotasining sekinlashuvi.

- gormonlarning ajralishining kamayishi

- xamma javob notugri

474.Xoreya xarakterlanadi:

+ yuz va kulni tez va notekis kiskarishi.

- sust tutkanokli xarakat

- xammasi notugri

- xammasi tugri

475.xayvonda miya olib tashlanganda kuzatiladi:

- simpatik nerv sistemasini susayishi

- parasimpatik nerv sistemasini susayishi

- pay reflekslarini kuchayishi

+ xarakat koordinatsiyasining susayishi.

476.Gipotalamusni ichki medial kismini jaroxatlanishi kuyida-

gi buzilishga olib keladi:

- oksil almashinuvi

- eg almashinuvi

- uglevod almashinuvi

+ xammasi tugri.

477.bosh miya pustlogi olib tashlangandan sung shartli refleks-

lar:


- tiklanadi

- kisman tiklanadi

+ tiklanmaydi.

- xammasi tugri

- xammasi notugri

478.Meningit etiologiyasi:

+ infeksiya.

- zaxarlar

- shkastlanish

- modda almashinuvini buzilishi

- xammasi notugri

479.Oliy nerv sistemasini kaysi tipi kuzgalishga osonrok

ta’sirlanadi:

- medanxolik,sangvinik

- sangvinik,flegmatik

+ xolerik,melanxolik.

- flegmatik,xolerik

- xammasi tugri

480.Gipotalamusning oldingi yadrolari jaroxatlanganda kuza-

tiladi:


- sulak ajralishni ortishi

- eg almashinuvini buzilishi

- kortikoidlarni ajralishini tormozlash

- uglevod almashinuvining buzilishi

+ xamma javob tugri.

481.kaysi belgi simpatik nerv sistemasi tonusining oshishiga

xos ?

+ taxikardiya.- oksidlash jaraenlarining kuchayishi

- bradikardiya

- gipotenziya

- xammasi tugri

482.kaysi belgi parasimpatik nerv sistemasi tonusining oshi-

shiga xos ?

- kon bosimining oshishi

+ bradikardiya.

- tomirlar torayishi

- giperglikemiya

- xammasi tugri

483.Teri ostiga allergen yuborgandan sung teri allergiyasi

paydo bulish vakti?

- bir necha soat

- 28 soat

- 24-28 soat

+ bir necha minut.

- 20-24 soat

484.Allergenlar bu

- fakat odamlarda allergiya chakiruvchi modda

+ odam va xayvonlarda sezuvchanlikni oshishini keltirib chikaruvchi modda.

- ximiyaviy faol modda

- vitaminlar,leykotsitlar

- odam va xayvonni changdan saklovchi modda

485.Ekzoallergenlar organizmga kanday yul bilan kiradi?

- Nafas yuli orkali

- teri ostiga ukol kilishdan

- muskul orasiga ukol kilishdan

- teri va xazm yuli orkali

+ xammasi tugri.

486.Gaptenlar-bu?

- bakterial ekzoallergenlar

+ etilmagan allergenlar.

- etilgan allergenlar

- bakterial ekzoallergenlarni bir turi

- autoallergenlarni bir turi

487.Aktiv sensibilizatsiya paydo buladi:

+ allergenni teri ostiga,muskul orasiga,tovonga,korin bushligiga yuborganda.

- allergenni xavo orkali yuborganda

- allergenni teri ostiga va nafas orkali yuborganda

- kasal xayvon zardobini sog xayvonga yuborganda

- allergenni muskul orasiga yuborganda va kasal xayvon

zardobini sog xayvonga yuborganda

488.Odamlarda sensebilizatsiya saklanishi mumkin:

- 2 oy

- 10-14 kun+ 1 necha oydan to 1 necha yillargacha.

- 15-20 kun

- 1 xafta

489.Allergik reaksiyani paydo bulishida kaysi boskchlar fark-

lanadi?

- Immunli reaksiya boskichi va patoximik buzilish+ Immunli reaksiya boskichi va patoximik va patofiziologik buzilish.

- sensibilizatsiya ,anafilaktik shok,desenbilizatsiya

- sensibilizatsiya,patoximik buzilish

- immunli reaksiya boskichi,anafilaktik shok

490.Itni koniga geparin kuyilsa nima buladi?

- kon tomirlar kengayadi

+ kon ivishi sekinlashadi.

- tomirlarga tikiladi

- arteriolalar tonusi pasayadi

- uyku buziladi

491.Odam terisi orkali allergenlar organizmga kirishi mum-

kinmi?


- yuk

- mumkin,fakat jaroxatlangan teri orkali

+ mumkin.

- kichik molekulyar ogirliklari kirishi mumkin

- oz mikdordagisi

492.Gistamin spazm chakiradi?

- bronxospazm

- oshkozonda

+ sillik muskulda.

- ichakda

- kundtargil muskulda

493.Anafilaktik shok bilan ulgan dengiz chuchkasini erganda

nima kuzatiladi?

- upkada shish

+ ung yurakda kon dimlanishi.

- ichakda kon kuyilishi

- jigarda kon dimlanishi

- upka enfizemasi

494.Anafiilaktik shok tushunchasini kaysi olim kiritgan?

- GPSaxarov

+ AMBezredko.

- Kokk


- Rish va Pert

- SHuls


495.kuen terisi ostiga kancha ot zardobidan yuboriladi(Artyus

fenomenida)?

+ 0,5-1 ml.

- 0,05-0,1 ml

- 0,02-0,05 ml

- 0,03-0,07 ml

- 0,2-0,3 ml

496.Allergik reaksiyaga timusni ta’siri:

- juda tez allergiyani paydo bulishiga kumaklashadi

+ sekin allergiyani paydo bulishiga kumaklashadi.

- limfotsitlarni timinni yutishini keltiradi

- limfotsiitlarni bulinishini faollaydi

- teri yalliglanishini chakiradi

497.Kechikuvchi allergiyada kaysi xujayralar katnashadi?

- gaptenlar

+ limfoid kator xujayralar.

- trombotsitlar

- eritrotsitlar

- gistotsitlar

498.Antiteloni asosan nima tashiydi?

- trombotsitlar

- gistotsitlar

+ limfotsitlar.

- eritrotsitlar

- bulutli xujayralar

499.Tanadagi oksillardan autoallergenlar xosil bulishini

ta’minlovchi faktorlar kaysilar?

- sovuk temperatura

- issik temperatura

- tarkaluvchi ionlar

+ yukoridagilarning xammasi.

- tugri javob yuk

500.Pallinoz yana kanday nomlanadi?

- orxit


- konyuktivit

- pichan isitmasi

+ rinit.

- tireoidit


501.Pretsipitinlar nimaga chidamli?

- kislotaga

+ yukori temperaturaga.

- past temperaturaga

- ultrabinafsha nurga

- tokga

502.xayvon organizmiga allergenni kanday yuborganda aktivsensibilizatsiya kelib chikadi ?

- muskul orasiga

- teri ostiga

- oek tovoniga

- korin bushligiga

+ xammasi tugri.


503.xujayralarni allergik jaroxatlanishi urganilgan:

- eritrotsitlarda

- trombotsitlarda

- leykotsitlarda

- gistotsitlarda

+ yukoridagilarning xammasida.

504.Aktiv teri anafilaksiyasini xosil kilish uchun dengiz chuch-

kasining terisi ostiga kaysi allergenni yuborish kerak?

- virus


- kuzikorin

+ shaxsiy oksil.

- bakteriya

- antitelo

505.Bronxial astmada nima kuzatiladi?

- bronxni shillik kavatining shishi

- bronxospazm

- shillik bezlarning gipersekretsiyasi

- bronxlarni epishkok sekret bilan berkilishi

+ yukoridagilarning xammasi.

506.kanday xayvonlar poykiloterm deb ataladi?

+ sovukkonli.

- issikkonli

- sodda xayvonlar

- xordalilar

- xamma xayvonlar

507.kanday xayvonlar gomoyoterm deb ataladi?

- sovukkonli

+ issikkonli.

- sodda xayvonlar

- xordalilar

- xamma xayvonlar


508.Issiklik boshkarilishi nerv sistemasiga boglikmi?

- boglik emas

- yuk


- bir kancha nerv xujayralariga

- orka va bosh miyaga boglik bulsa kerak

+ MNSning termoregulyasiya boshkarish bulagi bilan boglik.

509.Kimlarda isitma kuzatiladi?

+ odam va maymunda.

- dengiz chuchkasi va bakalarda

- baliklar va odamlarda

- maymun va emgir chuvalchangida

- xammasi tugri

510.Kim issikni engil utkazadi?

+ bolalar,kuchuk bolasi.

- katta odalar,itlar

- 1 eshgacha bulgan bolalar

- 5 eshgacha bulgan bolalar

- farki yuk

511.Kim sovuk kotishni engil utkazadi?

- bolalar,kuchuk bolasi

+ katta odamlar,itlar.

- 1 eshgacha bulgan bolalar

- 5 eshgacha bulgan bolalar

- farki yuk

512.Asosiy avtomatik termoregulyasiya markazini kursating:

+ gipotalamus.

- gipofiz

- epifiz

- uzunchok miya

- oralik miya

513.kachon gomoyoterm xayvonlar poykilotermga aylanali?

- gipotalamus butkul buzilganda

- gipotalamus tagidan miya stvoli tulik kirkilganda

- gipotalamus tagidan miya stvoli chala kirkilganda

+ gipotalamusni tulik buzilsa xamda miya stvolini gipotalamus tagidan kirkilsa.

- gipotalamusni chala kirkilsa

514.Orka miya kukrak bulimi kirkilsa nima buladi?

- ximiyaviy termoregulyasiya buziladi

- oksidlanish jaraeni tuxtaydi

- tana xarorati kutariladi

+ ximiyaviy termoregulyasiya buzilmaydi,fizikaviy esa sunadi.

- xech narsa bulmaydi

515.Orka miyani buyin kismi kirkilsa nima buladi?

+ kimeviy va fizikaviy termoregulyasiya buziladi.

- tana xarorati ortadi

- tana xarorati pasayadi

- paralich kelib chikadi

- xech narsa bulmaydi

516.Organizmda kaysi gormon oksidlanish jaraenini va tukima-

da issiklik xosil bulishini kuchaytiradi?

- buyrak usti bezi garmoni

+ tiroksin.

- adrenalin

- steroidlar

- gipofiz garmoni

517.Kimda isitma juda sust rivojlanadi?

- bolalarda

+ gipofiz bezi olib tashlangan xayvonlarda.

- katta odamlarda

- fakat xayvonlarda

- gipofiz bezi olib tashlangan barcha yashovchi xayvonlarda

518.Muskullarda teploregulyasiya nimani xisobiga oshadi?

- oksidlanish jaraenini kuchayishi xisobiga

- kup mikdorda energiya ajralishi xisobiga

- muskullar ishini kuchayishi xisobiga

+ muskul tonusini oshishi va muskulda titrashni paydo bulishi xisobiga.

- oksidlanish jaraenini tormozlanishi xisobiga

519.Isitma boshlanishida xarakterli belgi:

- yukori xarorat

+ muskullarda titrashni paydo bulishi.

- pastki bosim

- tirishish

- alaxlash

520.Teri xarorati pasayganda nima buladi?

+ sovukni sezuvchi retseptorlar kuzgaladi va impulslar gipotalamusga boradi.

- issikni sezuvchi retseptorlar kuzgaladi

- tana xarorati ortadi va impulslar gipotalamusga keladi

- gipotalamusni orka kismi kuzgaladi

- tana temperaturasi pasayadi

521.Issiklik chikarishni ishga tushishiga boglik:

+ periferik tomirlarni kengayishi va gipotalamusdagi para-

simpatik nerv markazini kuzgalishi.

- kon tomirlarni torayishi

- gipotalamusni simpatik nerv sistemasi markazini kuzga-

lishiga


- parasimpatik nerv sistemasini gipotalamusdagi markazini tormozlanishiga

- simpatik nerv sistemasining gipotalamusdagi markazi

tormozlanishiga

522.Temperaturani tez pasayishi nimaga olib keladi?

+ utkir yurak-tomir sistemasini etishmovchiligiga.

- ulimga


- oksidlanish jaraenini susayishiga

- xaroratni ortishiga

- yukoridagilarni xammasiga

523.Isitmani III-boskichi nima bilan xarakterli?

- issiklik xosil bulishi bilan issiklik chikarishni bir-biriga tengligi

- issiklik chikarishdan issiklik xosil bulish ustunligi bi-

lan

+ issiklik xosil bulishidan issiklik chikarish ustunligi bilan.- tana xarorati ortishi bilan

- tana xarorati pasayishi bilan

524.Kollaps nima?

+ tomirlar tonusini kamayishidan paydo bulgan kon aylanishini utkir tomir etishmovchiligi.

- tomir tonusini pasayishidan kon aylanishini buzilishi

- kon aylanishining utkir tomir etishmovchiligi

- kon-tomirlarni torayishi

- xammasi tugri

525.Subfebril isitma nima?

+ xaroratni 38 gradusgacha oshishi.

- xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

- organizmda xaroratni meerda saklanishi

- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha oshishi

- xaroratni 37 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

526.YUkori isitma nima?

- xaroratni 38 gradus oshishi

- xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha oshishi

+ xaroratni 38 gradusdan 41 gradusgacha oshishi.

527.urtacha isitma nima?

- xaroratni 38 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

+ xaroratni 38 gradusdan 39 gradusgacha oshishi.

- xaroratni 38 gradusdan 40 gradusgacha oshishi

- xaroratni 39 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

- xaroratni 37 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

528.xaddan tashkari isitma nima?

- xaroratni 40 gradusgacha oshishi

- xaroratni 40 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

+ xaroratni 41 gradus va undan yukoriga oshishi.

- xaroratni 37 gradusdan 39 gradusgacha oshishi

- xaroratni 39 gradusdan 41 gradusgacha oshishi

529.Xarorat 1 gradusga oshganda yurak urishi:

+ 1 minutda 8-10 taga tezlashadi.

- uzgarmaydi

- 1 minutda 6-7 taga kamayadi

- 1 minutda 2-3 taga oshadi

- 1 minutda 5-8 taga oshadi

530.Isitmada oshkozon shirasini ajralishi:

+ kamayadi

- oshadi


- uzgarmaydi

- shira ajralishi tuxtaydi

- xammasi notugri

531.Sovukkonlilar ta’sirlovchilarga kanday reaksiya kiladi?

- muskullarida titrash paydo buladi

- yurak urishi tezlashadi

- tana xarorati uzgaradi

+ organizmda modda almashinuvi jaraenlari intensivligi ka-

Mayadi.

532.Pirogen moddalar xaroratga kanday ta’sir kiladi?- ta’siri yuk

+ xaroratni oshiradi.

- 10-15 minutdan sung xaroratni oshiradi

- pasaytiradi

- 10-15 minutdan sung pasaytiradi

533.CHukur efirli narkozda isitma:

+ tez pasayadi.

- sekin oshadi

- tez oshadi

- aytarlik pasaymadi

- biroz ortadi

534.Maymun va itlarning gipotalamusini urta va orka yadrosi

ta’sirlanganda xarorat kanday uzgaradi?

+ oshadi.

- pasayadi

- uzgarmaydi

- oshadi va natijada xayvon uladi

- biroz kamayadi

535.Muskul titrashining paydo bulish mexanizmi:

- gumoral

- simpatik nerv ta’sirlanishidan

- parasimpatik nerv ta’sirlanishidan

+ reflektor.

- gumoral va reflektor

536.Necha xarorat issiklikda issiklik urishi mumkin?

+ 42 gradusdan yukorida.

- 41,5 gradus

- 39 gradus

- 42 gradus

- 40 gradus

537.Sutkada xarorat 1 gradusdan 2 gradusga uzgarib turishi

kaysi isitmaga xarakterli?

- doimiy

- almashinib turuvchi

- pasayib boruvchi

- kaytalanuvchi

+ bushashtiruvchi.

538.kuyidagi doimiy gomoyotermli xayvonlarda isitma jaraeni

kuzatiladi?

- odam


- it

- dengiz chuchkasi

- mushuk

+ xamma yukoridagilarda.


539.Endokrin sistemasinin buzilishini asosiy mexanizmini

kursating ?

+ endokrin bezlarining funksiyalarini buzilishi.

- endokrin bezlarning xajmini kamayishi

- endokrin bezlarning kattalashib ketishi

- endokrin bezlarni funksiyasini uzgarmasligi

- xammasi tugri

540.Endokrin bezlarning markaziy idora etilishi buzilishi me-

xanizmlarini tugri toping ?

+ ichki sekretsiya bezlarning funksiyalarini gipofizar va paipofizar idora etilishini buzilishi.

- gormonlarning gipersekretsiyasi

- gormonlar aktivligining giposekretsiyasi

- bezlardagi kon aylanishining buzilishi

- gormonlarning tasir etmasligi

541.Endokrin sistemani buzilishini asosiy mexanizmini kursa-

ting ?

- bezlarni idora etuvchi markaziy mexanizmlarni buzilishi- bezning ichidagi patologik jaraenlar

- gormon aktivligini periferik mexanizmlarni buzilishi

+ xamma javob tugri.

- xamma javob notugri

542.Gipofizning oldingi bulagida kaysi gormon ajralib chik-

maydi ?


+ ADG.

- somatotropin

- gonadotrop

- tireotrop gormon

- xammasi notugri

543.Simonds kasalligini vujudga kelishi sababi ?

+ gipofiz bezining tulik etishmasligida.

- gipofiz bezining giperfunksiyasi

- gipofizning gipofunksiyasi

- gipotalamusni orka bulagini buzilishida

- kalkonsimon bez gormoni etishmasligida

544.Somototrop gormonining giperfunksiyasi kachon kuzatiladi

+ gipofizning eozinofil adenomasida.

- gipofiz urta bulimini buzilishida

- gipofizni orka bulimini buzilishida

- tugri javob yuk

- xamma javob tugri

545.Akromegaliya kasalligini kelib chikishiga sabab:

- katta eshdagi odamlarda STG etishmasligi

- esh bolalarda STG etishmovchiligi

+ katta eshdagi odamlarda esa STG gormoni ajralishini ortib ketishi.

- esh bolalarda STG gormonni ajralishini ortib ketishi


546.Nanizm kasalligi bu:

+ somatotrop gormonini etishmovchiligi.

- somatotrop gormonini ortib kelishi

- tireotrop gormonini etishmovchiligi

- tireotrop gormonini ortib ketishi

- oksitotsin etishmovchiligi

547.Gipofizar kaxeksiya nima ?

+ somatotrop va kortikasteroid gormonlarining etishmovchi-

Ligidan.

- paratgormonning etishmovchiligidan kelib chikadigan kasal-

lik

- tireotrop gormonlar etishmovchiligidan kelib chikkan ka-sallik

- oshkozon osti bezi gormoni etishmasligidan

- xamma javob tugri

548.ADG ni kup ajralishi nimaga olib keladi ?

- poliuriyaga

+ oligouriyaga.

- proteinuriya

- uremiyaga

549.Tireotrop gormonini ortishi kanday uzgarishga olib keladi

+ gipertireoz va tireotoksikoz.

- gipotireoz va tireotoksikoz

- kritinizm,nanizm

- nanizm,gigantizm

550.Itlarda oshkozon osti bezi olib tashlansa kandli diabet

rivojlanadimi ?

- yuk rivojlanmaydi

- kisman rivojlanadi

+ kandli diabet keskin rivojlanib ketadi.

- xamma javob tugri

551.Oksitotsii gormon nimaga ta’sir kursatadi ?

+ bachadonni sillik muskullarini kiskartiradi.

- ichki organlarni ish faoliyatini idora etadi

- ichak peristaltikasiga ta’sir etadi

- oshkozon matorikasini idora etadi

552.Buyrak usti bezi olib tashlansa kanday kasallik kelib

chikadi ?

- beri-beri

+ adison.

- akromegaliya

- nanizm


- gigantizm

553.Adinamiya nima ?

+ muskullarni bushashib ketishi.

- muskullarni kiskaruvchanligini ortishi

- muskul tolalarining kalinlashib ketishi

- muskullar ish faoliyatini buzilishi

- xammasi tugri

554.Itsenko-Kushing kasalligini kelib chikishi sababi

- AKTG ning buyrak usti bezini stimulab uning gipperfunk-

siyasini chakirishi

- suv va mineral tuzlarni almashinuvini buzilishi

- uglevod almashinuvini buzilishi

- eg almashinuvini buzilishi

+ xamma javob tugri.


555.Adreno-genital sindrom bu:

+ buyrak usti bezining pust kavatidan ajralib chikadigan

androgen gormonlarining sekretsiyasini ortishi.

- androgen va estrogenlarni sekretsiyasini kamayib ketishi

- mineral-kortikosteroidlarni etishmovchiligi

- mineralo kortikosteroidlarni ortib ketishi

556.kalkonsimon bezining giperfunksiyasida kanday kasallik

kelib chikadi ?

+ Bazedov kasalligi.

- meksidema

- kritinizma

- gigantizm

- kandli diabet

557.Tiroksin xujayraning kaysi organellasida oksidlanish va

fosforlanish jaraeni kuchayishiga olib keladi ?

+ mitoxondriya.

- mezosomada

- sitoplazmada

- ribosomada

- lizosoma

558.Terioid gormonlar oksil almashinuviga kanday ta’sir kur-

satadi ?

+ katabolik ta’sir kursatib,manfiy azot balansi olib keladi.

- ammiakni ajralishi kamayadi

- fosfor,azot,kaliylarni siydik bilan ajralib chikishi ka-

mayadi

- xamma javob tugri559.Giperteriozda kasallar nima sababdan ozib ketadi ?

- simpatik nerv uchlarini eg tukimalarini sensibilizatsiya

xisobiga depodan eg mobilizatsiyalanadi

- jigarda eg oksidlanishi kuchayadi

- uglevodlarni egga utishi tormozlanadi

+ xamma javob tugri.

560.Gipoterioz bu:Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa