S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 2.69 Mb.
bet19/26
Sana11.01.2017
Hajmi2.69 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

- musbat azotli balans

- giperprotenemiya

- gipervitaminoz

- imunetitning ortishi


236.Eksperimentda xazm organlarini etishmovchiligini kim kashf kilgan ?

+ ELLondon.

- IPPavlov

- IIMechnikov

- ADado

- VVPashutin


237.kanday funksiyalar buzilganda xazm etishmovchiligi kuzatiladi ?

+ xamma javob tugri.

- motor

- sekretor- suruvchi

- evakuator


238.xazm etishmasligiga manfiy emotsiyalar ta’sir kursatadimi

+ xa.


- yuk

- kisman


- ta’sir etmaydi

- xamma javob tugri


239.Tugri tanlang:

1 anoreksiya

2 bulemiya

3 paroreksiya

4 polidipsiya

a) ishtaxani kuchayishi

b) ishtaxani buzilishi

v) kuchli chankov

g) ishtaxani pasayishi

+ 1g,2a,3g,4v.

- 1a,2b,3v,4g

- 1v,2g,3a,4b

- 1b,2v,3g,4a

- 1v,2b,3a,4g


240.Tishlar jaroxatlanganda chaynash bosimi kanday uzgaradi?

+ pasayadi.

- ortadi

- uzgarmaydi

- ortadi eki pasayadi

- kisman uzgaradi


241.Ogiz bushligini yalliglanishiga nima sabab buladi ?

+ lizotsim etishmovchiligi.

- lizotsim ortib ketishi

- ptialin etishmovchiligi

- amilaza etishmovchiligi

- maltozani oshib ketishi


242.kanday patologik xolat reflektor yutish fazasini buzili-

shiga sabab buladi ?

+ xammasi tugri.

- til parezi

- ruxiy uzgarishlarda

- anginada

- uzunchok miyaning jaroxatlanishi
243.kaysi nervlar patologiyasida yutish akti buziladi ?

+ til xalkum,til osti, adashgan.

- til osti,adashgan

- adashgan,til xalkum

- til xalkum,til osti

- til osti yuz


244.kanday funksiyani buzilishi me’dada xazmni buzlishiga olib keladi ?

+ xammasi tugri.

- rezervuar

- sekretor

- xarakatlantiruvchi

- suruvchi


245.kaysi muskullar kiskarganda kekirish sodir buladi ?

+ me’da,diafragma,korin pressi.

- me’da va diafragma

- me’da korin pressi

- miyada va korin pressi

- korin pressi


246.kayt kilish sodir buladi:

+ me’da chikish kismini berkilganda va kardial sfinkterni ochilganda.

- me’da chikish kismini berkilganda

- me’da chikish kismini ochikligida

- kardial sfinkterni ochilganda va me’da chikish kismini

ochilganida

- kardial sfinkter ochilganda
247.kayt kilishda rivojlanadi:

+ suvsizlanishi.

- atsidoz

- shish


- xamma javob tugri

- giposalivatsiya


248.ut suyukligi etishmovchiligi natijasida surilish susayadi:

+ xamma javob tugri.

- eg kislotalarni

- xolesterinni

- egda eriydigan vitaminlarni

- fermentlar inaktivlashadi


249.Ozik-ovkat moddalarini parchalanmagan eg bilan uralib olinganda fermentlarni ta’siri ?

+ kiyinlashadi.

- kuchayadi

- kuchayadi va kiyinlashadi

- uzgarmaydi

- kisman kuchayadi


250.Agar xayvon organizmiga aktiv bulmagan pankreatin shira yuborilsa arterial bosim kanday uzgaradi ?

+ uzgarmaydi.

- ortadi

- kamayadi

- ortadi eki kamayadi

- xammasi tugri


251.CHakaloklarda ichak shirasini sekretsiyasini buzilishi etishmovchiligi natijasida sodir buladi ?

+ laktazani sintezi buziladi.

- amilazani surilishi buziladi

- lipazani sintezi buziladi

- maltazani surilishi buziladi

- xamma javob tugri


252.Ichakda surilishni kuchayishi boglik:

+ ichak devorlari utkazuvchanligiga.

- tomir parezga

- ichak ishemiyasiga

- enteritlarda

- rezeksiya kilingan medaga


253.Ich ketishini etiologiyasi:

+ axiliya.

- ichak tonusini pasayishi

- peristaltikani susayishi

- emon oziklanish

- xamma javob tugri


254.Girshprung kasalligi uchun nima xarakterli:

+ kabziyat.

- meteorizm

- kayt kilish

- ich ketish

- xamma javob tugri


255.Atonik kabziyat kuzatiladi:

+ axlat kumaloklarini xosil bulishi.

- ichakni torayishi

- peristaltikani tezlashishi

- xamma javob tugri

256.Meteorizm paydo buladi:

+ atoniya va karbonat angidrid tuplanganda.

- ichak atoniyasida

- ichak gipertoniyasida

- karbonat angidrid tuplanganda

- gipertoniya va karbonat angidrid tuplanganda

257.CHirish va bijgish jaraenlari kuchayadi:

+ peristaltika susayishi.

- peristaltika kuchayganda

- ichak sekretsiyasi ortganda

- xamma javob tugri

258.Aminlar kaerda xosil buladi:

+ jigarda.

- buyrakda

- ichakda

- talokda

- oshkozon osti bezi


259.Ichak zaxarlanishda sodir buladi:

+ bosh miya pustlogini tormozlanishi.

- arterial bosimni ortishi

- yurak kiskarishini kuchayishi

- nafas kuchayishi
260.Ichak zaxarlanishi ogirrok kechadi:

+ chakaloklarda.

- usmirlarda

- katta eshli odamlarda

- kariyalarda

- xamma javob tugri


261.Xayvonlarda me’daning kardial bulimi olib tashlansa olib keladi:

+ bulemiyaga.

- anoreksiyaga

- paroreksiyaga

- polidipsiyaga

- paroreksiya va polidipsiya

262.Me’dani tubini olib tashlasa kanday funksiyani buzilishiga olib keladi ?

+ rezervuar va sekretor.

- sekretor va motor

- motor va rezervuar

- sekretor,motor,rezervuar

- tugri javob yuk


263.Me’da rezeksiyasi bulgan kasallarda ovkat iste’mol kilgandan sung rivojlanadi:

+ xamma javob tugri.

- zaiflik

- kungil aynish

- taxikardiya

- bosh aylanish


264.Gepatit etiologiyasi:

+ xamma javob tugri.

- bakteriyalar,viruslar

- sanoat zaxarlari

- ba’zi dori moddalar
265.Jigar funksiyasini juda tez ta’sirlanishiga nima olib keladi ?

+ xamma javob tugri.

- egli ovkat

- spirtli ichimliklar

- oksil etishmovchiligi

- mikro elementlari etishmovchiligi


266.Jigar funksiyasi buzilishida kaysi uzgarishlar ikkilamchi xarakterga ega ?

+ jigar xujayralarini uzgarishi.

- kon aylanish

- ut ajratish

- amiloidoz

- xamma javob tugri

267.Jigarning tulik olib tashlanishi:

1 etap


2 etap

a) darvoza venasi boglab kuyiladi

b) pastki kovak venasi boglab kuyiladi

+ 1b,2a.


- 1a,2b

- 1a,2b


- 1v,2a

- 1v,2b
268.Jigar olib tashlangandan sung kanday yul bilan vaktincha gipoglikemiyani oldini olish mumkin ?

+ xar soatda glyukoza yuborib turib.

- xar soatda insulin yuborib turib

- 1 sutkada 1 marta insulin yuborib turib

- 1 sutkada 1 marta glyukoza yuborib turib

- kuniga 3 marta glyukoza yuborish

269.Jigarni olib tashlash nimaga olib keladi ?

+ biluribinni ortishiga.

- aminokislotalarni kamayishiga

- mochevinani ortishiga

- albuminni ortishiga

- biluribinni kamayishi

270.Jigar olib tashlangandan sung organizmni toksin moddalar bilan zaxarlanishi kancha vaktdan sung sodir buladi ?

+ 20-40 soat.

- 1-2 soat

- 5-10 soat

- 60-100 soat

- 40-50 soat
271.Jigar olib tashlansa ulim nimadan sodir buladi ?

+ nafas markazlarini falajlanishi.

- yurakning tuxtashidan

- MNS ni buzilishi

- zaxarlanishi

- bosh miya pustlogini tormozlanishi


272.Jigar olib tashlangandan sung ulim oldida nima kuzatiladi ?

+ CHeyn-stoks nafasi.

- bradikardiya

- biot nafasi

- kon bosimini ortishi

- xamma javob tugri

273.kisman jigar olib tashlangandan sung 1 necha soatlarda

nima sodir buladi ?

+ gligogen mikdori kamayadi.

- glikogen mikdori ortadi

- gliyukozani utilizasiyasi ortadi

- geksokinaza aktivligi ortadi

- xamma javob tugri
274.EKK fistulasi kuyilgandan sung xayvonlarda kon okimi 1 necha soatlarda kanday uzgaradi ?

+ 50% kamayadi.

- 10% ortadi

- 60% ortadi

- 20% kamayadi

- 30% kamayadi


275.Jigar parenximasi jaroxatlangan konda sodir buladi:

+ amiakni ortishi.

- amiakli azotni ortishi

- mochevinani ortishi

- xamma javob tugri

- amiakni kamayishi


276.ut chikishining turib kolishi mexanizmi nimaga boglik ?

+ ut pufagi bushashib,bosim pasayadi.

- ut pufagi bushashib, bosim ortadi

- ut pufagi tonusi ortadi,bosim pasayadi

- ut pufagi tonusi ortadi,bosim xam ortadi

- ut pufagi kattalashadi,bosim uzgarmaydi


277.kachon teri sargayishi kurinarli bulib koladi ?

+ 2 mg% ortishi.

- 5 mg% ortishi

- 0,5 mg% ortishi

- 3 mg% ortishi

- 10 mg% ortishi


278.Eng avvalo ut pigmentlari bilan shimiladi:

+ shillik parda.

- suyak tukimalari

- shox parda

- nerv tukimasi

- muskul tukima


279.ariklik turlari:

1 mexanik

2 parenximatoz

3 gemolitik

a) ut chikishi kiyinlashishi

b) eritrotsitlar gemolizi

v) xujayralar jaroxatlanishi

+ 1a,2v,3b.

- 1b,2a,3v

- 1v,2b,3a

- 1v,2a,3b

- 1b,2v,3a


280.Xolemiya simptomlari:

+ bradikardiya.

- arterial bosimni ortishi

- tomirlarni torayishi

- xamma javob tugri

- taxikardiya


281.Gemolitik sariklikda konda ut kislotasi va xolestirinni

tuplanishi sodir buladimi ?

+ kisman.

- xa


- yuk

- xamma javob tugri

282.Jigar funksiyasini etishmovchiligini namoEn buladi:

+ xamma javob tugri.

- modda almashinuvida

- ut xosil bulishida

- barer funksiyasida

- kon tarkibi va xossasida


283.Jigarni olib tashlash nimaga olib keladi (notugri javobni toping) ?

+ konda mochevinani ortishi.

- konda mochevinani kamayishi

- kon zardobida albumin,fibrinogen,protrombinni kamayishi

- konda xamma aminokislotalar va bilurubinni ortishi

284.Jigar olib tashlangan xayvonlarda kanday simptomlar kuzatiladi ? (notugri javobni toping)

+ kon bosimini pasayishi.

- CHeyin-Stoks nafasi

- kon bosimini ortishi

- taxikardiya

285.Jigar parenximasi jaroxatlanganda kuzatiladi:

+ glikogen xosil bulishi va yigilishi kamayadi

- glikogen xosil bulishi va yigilishi ortadi

- glikoliz ortishi

- glikogeogenezni ortishi

286.Siydikning sutkadagi mikdori uzgarishi kuzatiladi:

1 anuriyada

2 oligouriyada

3 poliuriyada

a) kamayadi

b) ortadi

v) tuxtaydi

+ 1g,2a,3b.

- 1b,2v,3a

- 1g,2b,3v

- 1a,2b,3v

- 1v,2b,3a
287.Siydikda kuyidagilar paydo bulishi kuzatiladi:

1 eritrotsitlar a) protienuriya

2 oksillar b) gemotouriya

3 yiringlar v) gliuriya

4 konlar g) glyukozuriya

+ 1b,2a,3v,4g.

- 1a,2v,3b,4g

- 1g,2b,3a,4v

- 1v,2g,3v,4a

- 1v,2g,3v,4a


288.1 sutkada siydik ajralishi mikdori:

1 katta eshli odamda a) 500 ml

2 1 eshli bolada b) 1,5 l

3 8 eshli bolada v) 1 l

+ 1b,2a,3v.

- 1a,2v,3b

- 1v,2b,3a

- 1a,2b,3v

- 1a,2v,3b
289.Kuchli muxit travmada siydik ajralishi kanday uzgaradi:

+ tuxtaydi.

- kamayadi

- ortadi


- uzgarmaydi

290.SHartli reflektor yul bilan diurezni uzgartirish mumkinmi?

+ xa.

- yuk


- kisman

291.Gipofiz va gipotalamus jaroxatlanishi natijasida diurez kanday uzgaradi ?

+ ortadi eki kamayadi.

- uzgarmaydi

- kisman uzgaradi

- ortadi


- kamayadi
292.Bitta buyrakning jaroxatlanishi vaktincha kuyidagi reflektor uzgarishni vujudga keltirishi:

+ anuriyani.

- poliuriyani

- oligouriyani

- uremiyani

- xamma javob tugri

293.Ogrik reflektor anuriyani patogenezi bu:

+ nerv va gumoral.

- nerv ta’siri

- gumoral ta’sir

- xamma javob tugri

294.Ogir anuriya mexanizmida kanday garmonlar ishtirok etadi

+ ADG,adrenalin.

- ADG


- adrenalin

- aldosteron

- ADG,aldosteron
295.kuchirib uztkazgan buyrakda diurezni kamayishi kanday buzilishlar bilan boglik ?

+ filtratsiyani.

- reabsorbsiyani

- sekretsiyani

- xamma javob tugri

296.ultrafiltratsiya kaerda sodir buladi ?

+ koptokchalarda.

- distal kanallarida

- yiguvchi naylarda

- proksimal kanalda

- distal va proksimal kanallarda
297.koptokchalar filtratsiyasini kamayishi boglik:

+ arterial bosimning pasayishigi.

- arterial bosimning ortishiga

- onkotik bosimning pasayishi

- buyrak arteriyasining kengayishi

- osmotik bosim pasayadi


298.koptokchalar filtratsiyasini ortishi boglik:

+ arterial bosimning ortishi.

- arterial bosimning kamayishi

- buyrak arteriyasining torayishi

- koptokchalar mikdorini kamayishi

- xamma javob tugri


299.Olib keluvchi arteriolaarni tonusini ortishi koptokchalarda gidrostatik bosimni kanday uzgartiradi ?

+ pasaytiradi.

- ortadi

- orttiradi eki kamaytiradi

- uzgartirmaydi

- xamma javob tugri


300.Onkotik bosim ortganda filtratsiya kanday uzgaradi ?

+ kamayadi.

- uzgarmaydi

- ortadi


- ortadi eki kamayadi

- xamma javob tugri


301.uzok muddat siydik chikishiga tusiklik kilish kanday uzgarishlarga olib keladi ?

+ buyrak ichi bosimini ortishi.

- arterial bosimni pasayishiga

- buyrak ichi bosimini kamayishi

- kon bosimini ortishi

- poliuriya


302.iltratsiyalovchi membranani jaroxatlanishi nima bilan bog

lik ?


+ xamma javob tugri.

- bazal membranasini kalinlashishi

- koptokchalar sklerozi

- proliferatsiya


303.koptokchalar filtratsiyasini ortishi kuzatiladi:

+ onkotik bosimni pasayishi.

- olib keluvchi arteriolalar tonusini pasayishi

- olib keluvchi arteriolalar tonusini ortishi

- onkotik bosimning ortishi

- xamma javob tugri

304.koptokchalar filtratsiyasini pasayishi kuzatiladi:

+ olib keluvchi arteriolalar tonusini ortishi.

- olib keluvchi arteriolalar tonusini pasayishi

- onkotik bosimni ortishi

- onkotik bosimni pasayishi

- reabsorbsiyani kamayishi

305.Oxirga siydik tarkibida oksil buladimi ?

+ yuk.


- xa

- kisman


- past molekulali

- yukori molekulali

306.Buyrak kasaliklarida antibiotiklarni kullash kerakmi ?

+ extietkorlik bilan.

- xa

- yuk


- ba’zan

- notugri javobni toping

307.Siydik ajralishni kuchaytiradigan dorilar kaliy sekretsiya-

siga kanday ta’sir kursatadi?

+ kuchaytiradi.

- tormozlaydi

- ta’sir etmaydi

- kisman tormozlanadi

- tugri javob yuk

308.Fosfatlar yukolishida kaysi sistemada uzgarish sodir bu-

ladi ?

+ suyak.


- nerv

- nafas


- muskul

- tomir


309.Buyrak etishmovchiligida organizmda azot moddalar kaysi

yul bilan tashkariga chikariladi ?

+ xamma javob tugri.

- teri


- sulak

- xazm organlarini shillik kobigidan

- xamma javob notugri

310.giperkaliemiya nimaga olib keladi ?

+ yurakning tuxtashi.

- titrash

- shish

- xansirash- eritrotsitlar gemolizi

311.Buyrak etishmovchiligida rivojlanadi:

+ anemiya,gipertoniya.

- anemiya

- gipertoniya

- gipotenziya

- enemiya gipotoniya

312.Buyrak gipertoniya patogenezi organizmiga nima kirishi

bilan boglik ?

+ rinin.


- aldosteron

- ADg


- adrenalin

- tiroksin

313.uremiya uchun kanday belgilar xarakterli ?

+ xamma javob tugri.

- titrash

- xansirash

- apatiya

- uykuchanlik

314.Eksperimental glomerulonefritni kim topgan ?

+ IIAnichkov.

- VLindeman

- Masugi


- IIMechnikov

- Ado


315.xayvonlar buyragidagi uzgarishlarni nimalar yuborish nati-

jasida vujudga keltirish mumkin ?

+ bakteriyalar toksinlaridan in’eksiya orkali.

- gamma-globulin eki albumin

- bakterial infeksiyalar

- xamma javob notugri

316.kanday uzgarishlar buyrak funksiyasini buzilishiga olib

keladi ?


+ xamma javob tugri.

- nerv va endokrin idora etilishi

- buyrak kon bilan ta’minlanishi

- infeksiya

- polikistoz

317.1 sutkada ajralgan siydik mikdorini kamayishi:

+ oliguriya.

- anuriya

- poluriya

- uremiya

- gematuriya

318.Siydik ajralishini tulik tuxtashi:

+ anuriya.

- poliuriya

- uremiya

- olguriya

- gematuriya

319.Siydik xosil bulishini ortishi:

+ poluriya.

- oligouriya

- protoporpiriya

- anuriya

- uremiya

320.Siydik tarkibida eritrotsitlar bulishi,

+ gematuriya.

- piuriya

- uremiya

- silindruriya

- oliguriya

321.Yiring va leykotsitlar bulgan siydik ajralishi:

+ piuriya.

- proteinuriya

- oliguriya

- uremiya

- anuriya

322.Siydik bilan oksil ajralib chikishi:

+ proteinuriya.

- gematuriya

- silinduriya

- uremiya

- anuriya

323.kon siyishi:

+ gematuriya.

- uremiya

- anuriya

- piuriya

- oligouriya

324.uremiya uchun nima xarakterlidir ?

+ xamma javob tugri.

- bosh ogrish

- apatiya

- lanjlik

- xansirash

325.Bosh miya pustlogini kuzgalishi olib keladi:

+ poliuriya.

- anuriya

- oligouriya

- diurez uzgarmaydi

- xamma javob tugri

326.Pustlok xujayralarining tormozlanishini olib keladi:

+ oligouriya.

- poliuriya

- anuriya

- diurez uzgarmaydi


327.ADG sekretsiyasini ajralishini susayishi olib keladi:

+ poliuriya.

- anuriya

- oligouriya

- diurez uzgarmaydi

- xamma javob tugri

328.kalkonsimon bezining giperfunksiyasida kuzatilinadi:

+ Diurez ortishi.

- diurez kamayishi

- diurez uzgarmaydi

- xamma javob tugri

329.koptokcha filratsiyasining utkazuvchanligi nimaga boglik ?

+ xamma javob tugri.

- kapilyarlar endotoniyasiga

- bazal membranaga

- epitelial xujayralariga
330.Filtratsiyaning ortish kachon kuzatiladi

+ xamma javob tugri.

- olib ketuvchi tomirlar tonusini tushganda

- olib keluvchi tomirlar tonusi ortganda

- onkotik bosimni pasayishi

331.usma nima ?

+ xujayra va tukimalarni atipik usishi.

- xujayralarni bulinishi

- xujayra va tukimalarni gipotrofiyasi

- xujayra va tukimalarni gipertrofiyasi

- xujayra va tukimalarni atrofiyasi

332.usmalar necha xil buladi ?

+ sifatli va emon sifatli.

- sifatli va sifatsiz

- tartibli va tartibsiz

- tipik va atipik

- katta va kichik

333.Metastaz nima ?

+ usmani boshka a’zolarga tarkalishi.

- usmani kattalashadi

- usmani turgun xolda usadi

- usmani avtonom xolda usadi

- usmani kichrayishi

334.Sifatli usmalar kanday usadi ?

+ ekspansiv yul bilan.

- infiltrativ yuli bilan

- diffuzion yul bilan

- ildizlar erdamida

- shoxlanib usadi

335.emon sifatli usmalar kanday usadi ?

+ infiltrativ yul bilan.

- ekspansiv yul bilan

- diffuzion yul bilan

- ildizlar erdamida

- shoxlanib usadi

336.Infilrativ usish kanday boradi?

+ usma tukimasi a’zolarni surib,ezib,xam ichiga usib kiradi.

- usma tukimasi a’zolarini ichiga usib kiradi

- usma tukimasi a’zolarni surib,ezib usadi

- Usma tukimasi a’zolarni emirib usadi

337.usma kaysi tukimalarda uchraydi ?

+ barcha tukimalarda.

- epiteliy va muskul tukimasida

- nerv va biriktiruvchi tukimada

- fakat epiteliy tukimada

- muskul tukimada

338.usma kanday tuzilgan ?

+ parenxima va stromadan iborat.

- fakat parenximadan iborat

- kapsula va stromadan iborat

- pust va magiz moddadan iborat

- periferiya va markazdan iborat

339.usmani parenximasi epiteliy tukimadan tuzilgan bul-

sa,bunday usma kanday nomlanadi ?

+ rak.

- xondroma- sarkoma

- nevroma

- mioma

340.usmani parenximasi eg tukimasidan iborat bulsa,kandaynomlanadi ?

+ lipoma.

- mioma

- nevroma- epitelioma

- sarkoma

341.Tukimani usmaga aylanishi kanday nomlanadi ?

+ malignizatsiya.

- differensirovka

- atipiklanish

- alteratsiya

- spetsilizatsiya

342.usma tukimasida kanday oralik moddalar kup buladi ?

+ xammasi tugri.

- aminokislotalar

- sut kislotasi

- ammiak

- mochevina

343.usmani usishi davrida oksil sintezi kanday kechadi ?

+ sintezi kuchayib,parchalanishi sustrok buladi.

- sintez bilan parchalanishi teng buladi

- parchalanishi kuchayib,sintez sustrok boradi

- xammasi tugri

344.kanday xolatlar rak oldi xolat deb karaladi ?

+ surunkali jaraenlar.

- utkir yalliglanishlar

- dimlanish va shishlar

- gipertrofiya va atrofiyalar

- yukumli jaraenlar

345.kaysi xastaliklar rak oldi deb karaladi ?

+ bachadon buyni eroziyasi,oshkozon yarasi,ichak,siydik pufagi poliplari.

- 12 barmokli ichak yarasi,gepatit,enterit

- gepatit,meningit,artrit

- poliomielit,dizenteriya

- ensefalit,bronxit

346.Nerv sistemasining buzilishi usmaga kanday ta’sir etadi

+ usmani rivojlanishini kuchaytiradi.

- xech kanday ta’sir etmaydi

- usmani rivojlanishini susaytiradi

- xammasi tugri

347.Nerv sistemasini kaysi tipda usma metastazi kuprok ri-

vojlanadi ?

+ nerv sistemasi kuchsiz va kuzgaluvchanlik tipda.

- kuchli muvozanatlashgan tipida

- xamma tiplarida

- nerv sistemasining tipi rol uynamaydi

- xammasi notugri

348.usma rivojlanishida endokrin sistemaning gormonlari rol

uynaydimi ?

+ usma kelib chikish moxiyatini oshiradi.

- rol uynamaydi

- xamma javob tugri

- usma kelib chikish moxiyatini kamaytiradi

349.Rak kaxeksiyasiga nima sabab buladi ?

+ usma butun organizm buylab tarkalishi,organik moddalar-

ning tez parchalanishi.

- usma tukimasini usib ketishi

- usma tukimasini parchalanishdan xosil bulgan moddalar bilan organizmni zaxarlanishi

- usma tukimasida modda almashinuvi kuchayishi

350.Rak xastaligida bemorlarda kanday xollar kuzatiladi ?

+ anemiya,a’zolarni funksiyasini buzilishi,umumiy xolsizlanish ,ogriklar.

- tanani eg bosishi,umumiy xolsizlik

- tanada shishlar paydo bulishi,ogriklar

- a’zolarni gipertrofiyasi,funksiya buzilishlari

- a’zolarni yaliglanishi,gipertrofiya

351.usma kelib chikishiga eshning axamiyati bormi ?Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa