S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova. Patologiya fanidanDownload 2.69 Mb.
bet22/26
Sana11.01.2017
Hajmi2.69 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

+ organizmda tireoid gormonini etishmasligi.

- organizmda teriod gormonini ortib ketishi

- teriotrop gormonlarining ortib ketishi

- organizmda parat gormonlarining ortib ketishi

561.Katta eshdagi odamlarda tireoid gormonlari etishmovchiligi

kanday kasallikka olib keladi ?

+ meksidema.

- kretinizma

- singa kasalligi

- kandli diabet

562.esh bolalarda tireoid gormon etishmasligi kanday kasal-

likka olib keladi ?

- meksidima

+ kretinizm.

- kandli diabet

- kandsiz diabet

- gigantizm

563.Gipoteriozda energetik almashinuvi buzilishida nima sodir

buladi ?


+ oksidlanish jaraenini intensivligini kamayishi asosiy al-

mashinuvni susaytiradi.

- oksidlanish jaraenini intensivligi ortadi

- asosiy almashinuv kuchayadi

- oksidlanish jaraenini intensivligi ortadi,asosiy almashi-

nuv kuchayadi

564.Gipoteriozda giperxolesterinemiya nimani rivojlanishiga

olib keladi ?

+ aterosklerozni rivojlanishiga.

- gipoktonemiya rivojlanishiga

- fosfolipazani aktivligini ortishi

- asosiy almashinuvini kuchayishiga

565.Endemik bukok nima ?

+ kalkonsimon bezning kattalashib ketishi.

- kalkonsimon bezning kichrayib ketishi

- kalkonsimon bezning giperfunksiyasi

- kalkonsimon bezning gipofunksiyasi

566.Glyukagen ta’siri asosida kanday mexanizmlar etadi ?

+ konda glyukozani mikdorini oshiradi.

- glyukozani kuchaytiradi

- fosfotazani tormozlantiradi

- glikoneogenez aktivligi ortiradi


567.Pankreatik insulin etishmovchiligiga kaysi javob tugri

keladi ?

+ oshkozon osti bezini buzilishi.

- insulinazani aktivligini oshishi

- surunkali yalliglanish kasalliklrida protealitak fermentlar konsentratsiyasini ortishi

-insulinni tashuvchi oksil bilan boglik

568.Nopankreatik kandli diabetga nima xarakterli ?

- oshkozon osti bezining jaroxatlanishi

+ insulinaza fermentini aktivligini oshishi.

- protealitik fermentlarni aktivligini ortishi

- insulinni tashuvchi oksil bilan boglik

569.Gipoglikemiyani sodir kiluvchi sabablar:

+ jigar xujayralarini jaroxatlanishi.

- glikogenolizni ortishi

- glikokinezlarni aktivlanishi

- fosfotazani tormozlanishi

570.kaysi gormonlar giperglikemik ta’sir kursatadi ?

- vazopresin

- insulin

+ glyukagon.

- aldosteron

- glyukokortikoidlar

571.kaysi gormonlar gipofizni urta kismidan ajralib chikadi

- ADG (vozopresin)

- oksitotsin

+ intermedin.

- tireotron

- samo totrop

572.Samototrop gormonining giperfunksiyasi natijasida kanday

kasalliklar kelib chikadi ?

- nanizm,kritinizm

- kritinizm,gigantizm

+ gigantizm,akromegaliya.

- akromegamiya,kritinizm

- nanizm,akromogamiya

573.Akromegaliyada kupincha uglevod almashinuvi buzilishi kuza-

tiladi,bu kupincha kanday diabet shaklida namoen bula-

di,bu buzilishi mexanizmlar kaysi faktorlarni uz ichiga

oladi ?


+ STG glyukogen sekretsiyasini aktivlanishi xisobiga jigardan

Glyukoza chikishini aktivlantiradi,insulin ajralishi ortadi.

- oshkozon osti bezidagi kon tomirlarini toraytiradi

- insulinaza fermentini aktivligini susaytiradi

- insulin gormoni ajralishini susaytiradi

574.Itsenko-Kushing sindromi xarakterlanadi:

+ kasallar kornining en tomonida sonlarida kukimtir izlar

paydo bulib gavda va yuzlarida eg katlamlari xosil bula-

di.

- kasallarning kul va oeklari xaddan tashkari semirib ke-tadi

- kasallarda korin ishib ketishi

- kasallarda kaxepsiya xolati kuzatiladi

- kasallarning yuzida atsil zaiflik xolat kuzatiladi


575.Vazopressin gormon etishmovchiligida kanday kasallik ku-

zatiladi ?

+ kandsiz diabet.

- kandli diabet

- meksidema

- bronza kasalligi

- bazedov kasalligi

576.Buyrak usti bezlarining pustlok kismini birlashtiruvchi

xujayralarida kanday gormonlar ajralib chikadi ?

+ mineralokortikoidlar.

- tireotrop

- esterogenlar

- androgenlar

- katexolaminlar

577.Buyrak usti bezining surunkali etishmovchiligida kanday

kasallik rivojlanadi ?

+ adisson kasalligi.

- kritinizm kasalligi

- bazedov

- meksidema

- nanizm


578.Verilizm kasalligi kachon sodir buladi ?

+ buyrak usti bezining etishmovchiligida.

- kalkonsimon bez giperfunksiyasida

- kalkonsimon oldi bezi gipofunksiyasida

- gipofizning gipofunksiyasida

- ayrisimon bezlarda jroxatlanishi natijasida

579.Mineralokortikoidlarga kaysi gormonlar kiradi ?

- kortikosteron,kortizon

+ aldosteron,dezoksikortikosteron.

- kortikosteron va androgenlar

- progesteron,dezoksikortikosteron

- al’dosteron,progesteron

580.Glyukokortikoidlardan dori modda urnida foydalanish mum-

kinmi ?


+ xa.

- yuk


- xar doim emas

- xa juda extietlik bilan


581.Gipofiz bezining ogirligi kancha va kaerda joylashadi ?

- ogirligi 1,0g, bosh miya ostida

- ogirligi 0,8g, oldingi miyada

- ogirligi 0,3g,urta miyada

+ ogirligi 0,4-0,6 oralik miyaning usimtasida,turk egarida.

- ogirligi 0,2-0,3g gipotalamus ichida

582.Gipofizda necha bulaklarni fark kilamiz ?

+ oldinga,urta,orka bulaklarni.

- oldinga,urta,orka va dumbokchali kismlarni

- oldingi, va orka bulaklarni

- ordinga,orka va dumbokcha bulaklarni


583.Gipofizni oldingi bulagida kanday gormonlar ishlanadi ?

- somatotrop,kortikotrop,intermedin,aptidiuretie gormon

- tireotron,samatotrop,oksitotsin

- proloktin,antidiuretik,laktoron

+ gonadotrop,adrenokortikotrop,tireotrop,somatotrop,lak-

Totrop.

584.Gipofizni orka bulagida kanday gormonlar ishlanadi ?- somatotrop,tireotrop,adrenokortikotrop

+ oksitotsit,vazopressin.

- laktotrop,intermedin,antidiuretik

- gonadotrop,somatotrop,laktotrop


585.Katta odamda gipofizning somatotrop gormonni kup ishlan-

sa,organizmda kanday uzgarishlar buladi ?

- gigantizm kelib chikadi,oek-kullar uzun buladi

+ akromegaliya kelib chikadi,barmoklar,panjalar,burun,pastki jag,til kaltalashadi.

- kretinizm kelib chikadi,tana proporsiyasi buziladi

- pakanalik kelib chikadi,oek-kullar kalta buladi

586.Gipofizning gonodotrop gormonlariga kaysi gormonlar ki-

radi ?

- progesteron,esterogen,prolaktin+ testosteron,gonodotrop.

- lyuteinlovchi,prolaktin,follikullarni stimullovchi gormon-

lar

- adrenokartikotrop va tireotrop gormonlari587.Gipofizning urta bulagida kanday gormon ishlanadi ?

- oksitotsin

- antidiuretik

- al’dosteron

+ melanotropin.

588.kalkonsimon bez kaerda joylashgan ?

- kukrak kafasida

- buyin soxasida

+ kalkonsimon togayni va trexeyani oldida.

- xikildok ichida

589.kalkonsimon bez kanday tuzilishlardan iborat ?

- bulak va pufakdan

- bulakcha va atsinuslardan

+ bulakcha va follikklalardan.

- bulakcha va vakuolyar tuzilmadan

590.kalkonsimon bez gormonlariga kaysi gormonlar kiradi ?

- paratgormon, tireokalsitonin

- tireotronin,gonadotrop

+ triyodtironin,tetrayodtironin,tirokalsitonin.

- tireotrop,gonadotrop


591.Tiroksin va triyodtironin nimalarga ta’sir etadi ?

- oksidlanish jaraenini pasaytiradi

- asosiy modda almashinuvini susaytiradi

- energiya sarflanishini kamaytiradi

+ energiya sarflanishini kuchaytiradi.

- xamma javob tugri

592.kalkonsimon bezga gipofiz kanday ta’sir kursatadi ?

- ta’sir kilmaydi

+ tireotron gormoni orkali ta’sir kursatadi.

- rilizin - faktor orkali ta’sir kursatadi

- gipotalamus orkali ta’sir kursatadi

593.Gipertireoz kanday belgilar bilan xarakatlanadi ?

- kalkonsimon bez kichiklashadi

+ yurak urishi tezlashadi,terlash,ozish.

- uykusizlik,tana temperaturasi kutariladi

- modda almashinuvi pasayadi

- xamma javob tugri

594.Kalkonsimon oldi bezi kaerda joylashgan ?

- buyin soxasida

+ kalkonsimon bezning enida.

- kalkonsimon bezning kapsulasi ostida

- kalkonsimon bezning ostida

595.Kalkonsimon oldi bezining gormoni kanday nomlanadi ?

- tiroksin

- triyodtironin

+ paratgormon.

- paratiraksin

596.Kalkonsimon bezning gormoni kanday jaraenni boshkaradi ?

- organizmda kaliy va natriy mikdorini boshkaradi

+ organizmda kalsiy va fosfor mikdorini boshkaradi.

- organizmda mineral tuzlar almashinuvini boshkaradi

- organizmda modda almashinuvini boshkaradi

597.Paratireoidektomiyada xayvon organizmida kanday uzgarish-

lar ruy byradi ?

- konda kalsiy mikdorini kamayadi

+ skelet muskullari tortilib tetaniya yuz beradi.

- nafas muskullari kiskarib,nafasolish buziladi

- nerv sistemasining faoliyati buziladi

- xamma javob tugri

598.Ayrisimon bez kaerda joylashgan ?

+ tush suyagi orkasida.

- kukrak kafasida

- upka ildizida

- buyin soxasida

- xamma javob tugri

599.Ayrisimon bez kaysi davrda yaxshi rivojlangan buladi ?

+ bolalarda.

- balogat eshida

- katta odamlarda

- keksa odamlarda

- xamma javob tugri


600.Buyrak usti bezining magiz kavatida kanday gormonlar

ishlab chikariladi ?

+ adrenalin,noradrenalin.

- glyukokortikoidlar,minerolokortikoidlar

- adrenalin,androgenlar

- noradrenalin,glyukokortikoidlar

601.Gistidin aminokislotasi organizmda etishmasa:

+ gemoglabinni mikdori kamayadi.

- urugdonda spermatogenezni borishi buziladi

- organizmni ozishi,keratozlar,usishni tuxtashi kuzatiladi

- kon plazmasidagi oksillar mikdori kamayadi

- organizmda oksil sintezi buziladi

602.Aminokislotalarni dekarboksillanishi natijasida xosil

buladi:

+ biogen aminlar.- gormonlar

- ferentlar

- vitaminlar

- zaxarli moddalar

603.Irsiy fenilalanin aminokislotasini almashinuvini buzili-

shi kanday nomlanadi:

+ fenilalaninni uzlashtirolmasligi (fenilketonuriya).

- fenilalanin etishmasligi

- fenilalaninni sintezini buzilishi

- gistidinni sintezini buzilishi

- gistidinni sintezini buzilishi

604.Irsiy fenilpirouzum oligofreniyada kanday moddalar alma-

shinuvi buziladi ?

+ fenilalaninni tirozinga aylanishi.

- fenilalaninni tiroksinga aylanishi

- tirozinni fenilalaninga aylanishi

- tirozinni tiroksinga aylanishi

- tirozinni meloninga aylanishi

605.Fenilketonuriyada kaysi sistema kuprok zararlanadi ?

+ nerv sistemasi.

- endokrin sistema

- muskullar

- xazm sistema

- jinsiy sistema

606.Fenilketonuriyani kanday davolash mumkin ?

+ fenilalanin tutgan ozik moddalarni bermaslik lozim.

- fenilketonlarni neytrallaydigan dori berish zarur

- fenilketonlarni parchalaydigan dori berish zarur

- fenilalanin tutgan ozik moddalarni berish zarur

- xammasi tugri

607.Albinizm kanday kasallik ?

+ irsiy (tugma).

- orttirilgan

- xam irsiy,xam orttirilgan

- xammasi tugri

608.Albinizmga kanday belgilar xos emas ?

+ soch va tirnoklarni tushib ketishi.

- teri va sochni okarishi

- rangli pardani eruglanishi

- nistagm,eruglikdan kurkib

- xammasi tugri

609.Ammiak kanday yul bilan xosil buladi ?

+ aminokislotalarni dezaminlanishidan.

- aminokislotalarni oksidlanishidan

- aminokislotalarni dekarboksillanishidan

- aminokislotalarni parchalanishidan

- xammasi tugri

610.Mochevina kaysi a’zoda xosil buladi ?

+ jigarda.

- buyraklarda

- talokda

- upkada


- xazm yulida

611.Siydik kislotasi kanday moddalarni oxirgi maxsuloti xi-

soblanadi ?

+ gemoglabinni.

- pirimidin birikmalarini

- sitozin va timinni

- adenin va guanin

- mioglobinni

612.Podagrada kanday modda almashinuvi buziladi ?

+ ammiakni.

- nuklein kislotalarini

- aminokislotalarni

- siydik kislotasini

- pirouzum kislotasini

613.Podagra tugunchalari kaysi a’zolarda xosil bulishi mumkin

+ terida.

- buyraklarda

- muskullarda

- togay va paylarda

- xammasi tugri

614.Glikogenoz nima ?

+ glikogenni a’zolarda xaddan tashkari kamayib ketishi.

- glikogenni a’zolarda xaddan tashkari kup yigilishi

- glikogenni tezda parchalanishi

- glikogenni kuchli oksidlanishi

- glikogendan eglarni xosil bulishi

615.giperglikemiya bu:

+ kondagi kand mikdorini oshishi.

- konda glikogenni mikdorini oshishi

- kandni konda kamayishi

- siydikda kand mikdorini oshishi

- xammasi tugri

616.Alimentar giperglkemiya bu:

+ katta mikdorda (100-150 gr) kand iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshishi.

- yaxshi ovkatlangandan keyin konda kand mikdorini oshishi

- mevalarni iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshi-

shi

- gormon ta’sirida kondagi kand mikdorini kamayishi- insulin etishmovchiligida konda kand mikdorini oshishi

617.Emotsional giperglikemiya bu:

+ psixik omillar asosida gormonlar erdamida kondagi kand mikdorini oshishi.

- yaxshi ovkatlangandan keyin kand mikdorini oshishi

- katta mikdorida (100-150 gr) kand iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshishi

- katta mikdorda shirin mevalarni iste’mol kilganda kondagi kand mikdorini oshishi

- insulin etishmovchiligida konda kand mikdorini oshishi

618.Kandli diabet kaysi xolatlarda kelib chikadi ?

+ oshkozon osti bezining faoliyati buzilganda.

- insulinni xosil bulishi eki tezda parchalanishidan (nsulinaza fermenti orkali)

- Langergan orolchalarini funksiyasi kuchayganda

- konda kand mikdori xaddan tashkari kuchayganda

- xammasi tugri

619.Insulinaza kanday funksiyalar bajaradi ?

+ insulinni parchalaydi.

- intuzinni sintezlaydi

- glyukozani sintezida katnashadi

- glyukozani oksidlanishida katnashadi

- glyukozani egga aylanishida katnashadi

620.Kandli diabet xujayralarning shikastlanishidan kelib chi-

kadi ?

+ Langergans orolchalarini V-xujayralarini.- Langergans orolchalarining D-xujayralarini

- Langergans orolchalarini A-xujayralarini

- Langergans orolchalarini S-xujayralarini

- Langergans orolchalarini barcha xujayralarini

621.Insulyar apparatni etishmovchiligi kachon vujudga keladi?

+ xammasi tugri.

- oshkozon osti bezini usmaligida

- oshkozon osti bezini tuberkulezida

- oshkozon osti bezini aterosklerozida

- oshkozon osti bezini kon tomirlarini spazmida

622.Insulinaza fermenti kaysi a’zoda xosil buladi ?

+ jigarda.

- buyraklarda

- kon tomirlarida

- upkada

- barcha a’zolarda

623.Kandli diabetda jigarda glikogen xosil bulishi kanday

uzgaradi ?

+ keskin pasayadi.

- kuchayadi

- biroz pasayadi

- keskin kuchayadi

- uzgarmaydi

624.Konda kand mikdorini oshishi kanday nomlanadi ?

+ giperglikemiya.

- giperglikozuriya

- glyukozuriya

- giperpoliuriya

- giperproteinuriya

625.kandli diabetda kondagi kand mikdorin kanchaga teng

buladi ?

+ yukoridagilarni xammasi.

- 200 mg%

- 300 mg%

- 400 mg%

- 500 mg%

626.kandli diabetda nima sababdan ateroskleroz rivojlanadi

- oksillar sintezi buzilgani uchun

- eglar sintezi buzilgani uchun

+ kon tomirlar devorida glyukoza-,mukoproteidlar kamaygani uchun.

uchun

- xammasi tugri627.kandli diabetda sutkalik siydik ajralishi kanday uzgara-

di ?


+ kuchayadi.

- kamayadi

- uzgarmaydi

- kunduzi kuchayib,kechasi kamayadi

- kunduzi kamayib,kechasi kupayadi

628.Polidipsiya nima ?

+ kup mikdorda suv iste’mol kilish.

- kup mikdorda ovkat itste’mol kilish

- kup mikdorda kand iste’mol kilish

- kup mikdorda siydik istemol kilish

- kup mikdorda kand paydo bulishi

629.Gipoglikemiya nima

+ konda kand mikdorini kamayishi.

- konda kand mikdorini me’erda saklanishi

- konda kand mikdorini oshishi

- konda oksillar mikdorini kamayishi

- siydikda kand paydo buladi

630.Gemeralopiya eki shabkurlik nima ?

+ kuzning gira-shirada utkirligini buzilishi.

- kuzning eruglikni sezishi

- kuzning shox pardasini kurib kolishi

- kuz gavxarini tinikligi buziladi

- xammasi tugri

631.Kseroftalmiya nima ?

+ kuz konyuktivasini va shox pardasini kurib kolishi.

- kuzning eruglikni sezish kobiliyatini buzilishi

- gira-shirada kuzning utkirligini buzilishi

- kuz sokkasi shaklini uzgarishi

- kuz gavxari tinikligini buzilishi

632.Raxit kasalligi kaysi vitamin etishmasligida kelib chikadi ?

+ vitamin D.

- vitamin A

- vitamin S

- vitamin V

- vitamin RR

633.Raxit kasalligida kaysi sistema kuprok shikastlanadi ?

+ skelet.

- mushaklar

- xazm sistemasi

- nafas yullari

- endokrin sistema

634.Raxit kasalligida kaysi modda almashinuvi buziladi ?

+ kalsiy-fosfor almashinuvi.

- suv almashinuvi

- uglevod almashinuvi

- eg almashinuvi

- mochevina almashinuvi

635.Raxit kasalligida organizmni usish kanday uzgaradi ?

+ tuxtaydi.

- sekinlashadi

- kuchayadi

- uzgarmaydi

- xammasi tugri

636.K vitamini etishmasligida konning kanday xossasi buzila-

di ?

+ kon ivishi.- oksillarni tashish

- kislorodni transport kilish

- konning gumoral funksiyasi

- xammasi tugri

637.V vitamini etishmasligida kaysi kasallik kelib chikadi?

+ beri-beri.

- singa

- raxit


- podagra

- xammasi tugri


638.V1 vitamin (tiamin difosfat) organizmda kanday moddalarning tarkibi uchun zarur ?

+ fermentlar.

- oksillar

- uglevodlar

- gormonlar

- eglar

639.Milklardan kon ketishi,tishlarni tushib ketishi kaysi kasa-lik uchun xarakterli ?

+ singa.


- podagra

- polinevrit

- raxit

- poliomielit


640.Kalsiyning zaxirasi kaysi a’zolarda buladi ?

+ suyak tukimasida.

- nerv tukimasida

- muskul tukimasida

- xazm nayida

- ayiruv a’zolarida

641.konda kalsiy mikdorini oshishi kanday xolatlarga sabab

buladi ?

+ xammasi tugri.

- giperkalsiemiyaga

- kalsiuriyaga

- buyrak-tosh kasaligiga

- suyak tukimasining yumshab kolishi (osteoporoz)

642.Ateroskleroz nima ?

+ kon tomirlar devorida xolesterinni tuplanishi.

- parenximatoz a’zolarda xolesterinni yigilishida

- biriktiruvchi tukimada sarik rangli tugunlarni xosil bulishida

- xammasi tugri

643.Tish kariesida kaysi moddalarning almashinuvi buzilgan

buladi ?

+ kalsiy-fosfor almashinuvi.

- natriy-kaliy almashinuvi

- temir va mis almashinuvi

- suv va tuz almashinuvi

- xammasi tugri

644.Giper kapniyada kuzatiladi:

+ xammasi tugri.

- miokardning kiskarishini buzilishi

- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini oshishi

- tetaniya

645.Gipokaliemiyada kuzatiladi:

+ xammasi tugri.

- nerv-muskulning kuzgaluvchanligini pasayishi

- ATF sintezini buzilishi

- natriy-kaliy nasosini buzilishi

- muskullarni xoldan toyishi,charchashi
646.Odam organizmining bir sutkalik suvga bulgan extieji

kanchaga teng ?

+ 1,5-2 l.

- 0,5-1 l

- 2,5-3 l

- 5-7 l


- 7-10 l

647.kaysi gormon buyraklarda suvning kayta surilishini ta’-

minlaydi ?

+ antidiuretik gormon.

- tiroksin

- insulin

- paratgormon

- testosteron

648.konning ivishida kaysi ion ishtirok etadi ?

+ kalsiy.

- kaliy

- natriy


- fosfor

- magniy


649.Suyak tarkibida kaysi elementlarning tuzlari kuprok bu-

ladi ?


+ kalsiy,fosfor,magniy.

- kaliy,natriy

- temir,mis,rux

- marganets

- xammasi tugri

650.Boldir, panjadagi shishlar kaysi kasalliklarda paydo bu-

ladi ?

+ yurak kon tomir etishmasligida.- toksik

- travmatik

- nefrotik

- kaxeksik

651.Irsiy apparati nimani belgilaydi ?

+ genetik axborotni saklash va uni avlodga uzatish.

- oksil mitotik bulinishi

- xujayrani mitotik bulinishi

- immunitetni koordinatsiyalovchi apparat

- fagotsitozni kuchayishi

652.Etiologiya nimani urganadi ?

+ kasallikni keltirib chikaradigan sabab va okibatni.

- kasallik rivojlanish mexanizmini

- kasallikni kechishini

- kasallikni okibatini

- kasallikning klinikasini

653.Patogenez nimani urganadi ?

+ rivojlanish mexanizmi,kechishi va kasallik okibatini urga-

Nish.

- kasallik sharoitini urganish- kasallik sababini urganadi

- kasallik okibatlarini,maxaliy va umumiy ta’sirini urganadi

- infeksion jaraenni tarkalish yulini
654.Rezistentlik nima ?

+ patologik faktorlar ta’siriga organizmni chidamligi.

- organizmning kasallik tarkatuvchi faktorlar ta’siriga

javob berish

- organizmning reaktivlik xolati

- turli xil faktorlar ta’siriga organizmning reaksiyasini

ortishi

- sezgirlikni sunishi655.Sabab-okibat bogliklik nimani anglatadi ?

+ birlamchi ta’siridan vujudga keladigan ketma-ket yuz be-

ruvchi uzgarishlar.

- etologik omillarning kiska ta’sirini

- etiologik omil ta’sirining uzok davom etishi

- kasallik okibatlarini

- shikastlanishning boshlanishini

656.Elektrotravmada nima tasir ettirilsa yurak tuxtamaydi ?

+ atropin.

- adrenalin

- ut kislotalari

- aldosteron

- niroglitserin

657.Ekssudatsiya nima?

+ konning suyuk kismining yalliglangan tukimaga chikishi.

- yalliglangan tukimaga kon elementlarining chikishi

- yalliglangan tukimaga eritrotsitlarning chikishi

- tukimaga mikroelementlarning chikishi

- tukimaga uglevodlarning chikishi

658.Ekssudat deb nimaga aytiladi?

+ tukimaga chikkan suyuklikka.

- nekrozlangan tukimaga

- tukimaga chikkan mediatorlarga

- tukimaga chikkan eritrotsitlarga

- kon tomir shikastlanishiga

659.YAlliglangan tukimada nima kuzatiladi?

+ yalliglangan tukimaga plazma,xamda leykotsitlarning chikishi va uning xajmini oshishi.Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa