O`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus


  2. 3§. Al-Farg’oniy hayoti va ijodiDownload 1,03 Mb.
Pdf ko'rish
bet16/24
Sana29.12.2021
Hajmi1,03 Mb.
#76707
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
Bog'liq
Matematik olimlarining fanning rivojiga qo‘shgan hissalari
25273485.a4, ovoz kuchaytiruvchi qurilmalar, 7-mavzu, asetilen olish texnologiyasi. kalsiy , Barbara Jordan - Statement on Impeachment Articles, Тема 6, theory history (1), TAQDIMOT ISHI, Klaster, aholi turmush darajasi korsatkichlari va shu masalani oqitish uslubiyoti, Oxford 3000 words list, Exercise yangi 3-5, ex-2, A.Qodiriy hayoti, Abdulla Qodiriy. Mehrobdan chayon (roman)
 


 

29 


2. 3§. Al-Farg’oniy hayoti va ijodi 

VIII  asrning  oxiri  IX  asrning  boshlari  Qutayba  ibn  Muslim  bosqini  halifa 

Ma’mun  davri,  Farg’ona  o’lkasi  arab  halifaligining  Sharqiy  viloyatiga  aylangan 

zamonlar.  Ana  shunday  murakkab  tarixiy  bir  davrda  -  798  yilda  Ahmad  ibn 

Muhammad  al-Farg’oniy  Farg’onaning  Qubo,  hozirgi  Quva  shahrida  tavallud 

topgan.  

Boshlang’ich  ma’lumotni  mahalliy  sharoitda  olgan.  Birinchi  ustozi 

tomonidan  “iqtidorli  ilimi  tolib”  deb  e’tirof  etilgan  bo’lajak  olimni  xalifalikning 

ilmli hamda madaniy ishlar markazi hisoblangan Bog’dod shahriga “Doril ulm” ga 

tahsil  olish  uchun  yuborishga  qaror  qilinadi  va  u  o’z  bilimini  boyitish  maqsadida 

Farg’onadan  bilim  izlab  chiqib  ketadi.  Tadqiqotchilarning  ma’lumot  berishicha, 

Ahmad  Al-Farg’oniy  Bog’dodga  Farg’onaning  o’sha  davrdagi  poytaxti  bo’lgan 

Ahsikat (hozirgi eski Ahsi) shahridan katta karvonga qo’shilib, “Buyuk ipak yo’li” 

orqali  -  Xo’jand,  Zarafshon,  Xuroson,  Hamadon,  Isfahon  shaharlari  hamda  Dajla 

va  Frot  daryolari  oralig’idagi  hududdan  o’tuvchi  olis  yo’l  safari,  Madaniyat  us-

salom  (Bog’dod)  shahriga  ketganligi  aytiladi.  Ahmad  Al-Farg’oniyning 

Farg’onadan  qachon  va  necha  yoshda  chiqib  ketganligi  tarixi  manbalarda 

uchramaydi.  

 Ahmad  Al-Farg’oniy  Yer  kurrasining  doiraviy  uzunligini,  diametri  va 

radiusini aniqlagan. Yer meridianlari haqidagi bilimlarga asos solgan va samodagi 

yulduzlarga  mukammal  tasnif  bergan.  Chuqur  matematik  tadqiqotlar  natijasida, 

yunon samoshunoslari eplay olmagan samoviy jismlarning balandligi va ulargacha 

bo’lgan  masofalarni  o’lchash  jihozi-usturlob  qurish  hamda  foydalanish  ilmining 

birinchi  mukammal  nazariyasini  yaratgan  olim  sifatida  allaqachon  jahon  ilm  ahli 

tomonidan  e’tirof  etilgan.  U  Bag’dod  rasadxonasida  ko’pgina  kashfiyotlar  qildi. 

Jumladan,  840  yil  ilgari  Quyosh  tutilishini  oldindan  bildi  va  bu  haqda  ilmli 

kuzatishlar olib bordi. Alloma 1022 yulduzni o’lchab, tasvirladi.  

Ahmad  Al-Farg’oniy  Yerning  dumaloqligini  shunday  dalillar  bilan 

isbotlardiki,  ular o’z qimmatini  hali  ham  yo’qotgan emas. Masalan:  bir  hil osmon 

yoritgichlarini  har  hil  vaqtda  ko’tarilishi,  tutilishini  har  hil  joidan  ko’rinishi  va 

hokazolar ana shunday dalillardandir. 

Bog’doddagi o’lchashlar natijasi halifani qanoatlantirmaganini sababi shuki, 

SHammosiya  rasadxonasi  tekis  yerda  joylashgan  edi.  Kuzatishlar  aniqroq  bo’lishi 

uchun  esa,  odatda,  rasadxona  balandlikda  barpo  qilinadi.  Damashqda  kuzatish 

uchun qulay joyi tanlanadi.  Kuzatish  ishlari Qasiyun tog’ida olib boriladi. Buning 

uchun  Holid  Qasiyun  tog’idagi  Dair–Murron  monastrining  devoriga  kvadrant 

o’rnatadi va to’la bir yil davomida Al-Farg’oniy rahbarligida o’sha yerda kuzatish 

olib boradi. Bu kuzatishlar  natijasida 832  yil  uchun eng katta og’ishni 230 33’57’ 

deb topadi. Bu esa o’z davri uchun ancha aniqlikdagi miqdor edi.  

30 


Shunday  qilib,  Bag’dodda  ishlagan  Markaziy  osiyolik  olimlar  yevklit 

tekisligining  osmon  ekvatoriga  og’ish  burchagini  o’z  davri  uchun  katta  aniqlik 

bilan  topdilar.  Xolidning  ishtiroki  bilan  Ye  rmeridiani  bir  darajasining  uzunligi 

Mosul  yaqinidagi  Sinjor  sahrosida  o’lchanib  arab  miliga,  ya’ni  qarib  112 

kilometrga teng deb topildi. 

Bu  ham  o’z  davri  uchun  katta  aniqlik  edi.  Bu  o’lchashlarda  Yahyo  ibn 

Aksom, Abbos Al–Javhari va Ahmad Al–Farg’oniylar ishtirok etganlar 

 

  Asturlob 

 

 Quyosh va Oy tutilishi  

Ahmad  Al-Farg’oniy  rahbarligida  Ahmad  ibn  Muso  hamda  uning  aka-

ukalari  Banu  Muhammad,  Al-Hasanlar  (Muso  ibn  Shokir  o’g’illari)  bilan 

birgalikda  832-833  yillarda  Sindjar  sahrosi,  Kufaning  Tot  degan  joyda  lifa 

Ma’munning  topshirig’i  bilan  Yer  meridiani  bo’ilab,  kenglik  darajalari  orasini 

muvaffaqijatli  ravishda  o’lchashgan.  Bag’doddagi  “Bob  at-Toq”  (Toq  darvozasi) 

degan joi 33º20’ shimoliy kenglikda yekanligini juda to’g’ri aniqlashgan.  

Yerning  sharsimon  shakliga  egaligi  borasidagi  Ahmad  Al-Farg’oniy 

qarashlarini  oradan  800  yil  o’tib  amalda  isbotlagan  mashhur  sayoh  Xristofor 

Kolumb,  Yer  meridianining  bir  darajasi  miqdori  haqidagi  Ahmad  Al-Farg’oniy 

hisoblarining  to’g’riligiga  to’la  ishonch  hosil  qildim,  degan  dasthat  qoldirgan.  Bu 

e’tirof  bobokalonimiz,  millatimiz  ilmi  salohiyatiga  berilgan  munosib  bahodir. 

 

Ahmad  Al-Farg’oniy  o’zining  yaqin  do’sti  va  shogirdi  marvlik  Mavrudiy bilan  birga  dengiz  bo’yidagi  tog’  perpendikulyarini  trigonometrik  yo’l  bilan 

aniqlash usulini o’ilab topgan. Unga qadar Yer aylanasi uzunligini o’lchashda eng 

kamida  Yer  aylanasi  yoyining  1  gradusicha  (tahminan  3  km)  masofani  qadamlab 

o’lchab  chiqish  orqali  aniqlangan.  Uning  bu  usuli  Yer  aylanasi  uzunligini 

o’lchashda astronomiya fani tarixida alohida ahamiyatga egadir. 

Chizmadan  foydalanib,  Yer  radiusi  va  aylana  uzunligini  qanday 
 

31 


o’lchanganligini  ko’rib  chiqaylik.  Rasmda  ko’rsatilgan  AB=x  tog’ning  balandligi, 

OB  va  OK=R  Yer  radiusi  va  α  burchakni  bilgandan  so’ng  quydagi  amallardan 

foydalanib, Yer radiusi va aylanasi uzunligini aniqlash qiyin bo’lmaydi. 

Shakldan ko’rinib turibdiki, burchakning kosinusi 

 

h

R

R

Acos


 

ga teng. Demak,  h

R

Rcos


 cos

cos


h

R

R cos

cos


R

R

h 

)

cos1

(

cosR

h

 

Shunday qilib, cos1

cos
hR

 ni hosil qilamiz.  

 Xristofor  Kolumb  1442  yilda  “Santa-Mariya“  nomli  kema  yetakchiligida 

uchta  kema  bilan  dunyo  okeanlari  osha  qilgan  sayohati  davomida  Ahmad  Al-

Farg’oniy yaratgan dunyo xaritasidan keng foydalanganligini alohida e’tirof etgan.  

Ispaniyaning  Kolumbiya  kutubxonasida  mashhur  sayyohning  noyob  bir 

dastxati  mavjud  bo’lib,  unda  Kolumb  o’z  sayohatlari  va  tadqiqotlarida  Al-

Farg’oniyning ilmli merosiga tayanib ish ko’rganligini ko’rsatib o’tgan.  

Ahmad  Farg’oniy  o’zining  astrolyabiya  haqidagi  asarida  mashhur  Klavdiy 

Ptolemeyning  «Planisfera»  asarida  bayon  qilingan,  lekin  isboti  berilmagan  uchta 

geometrik teoremaning isbotini beradi. 

Stereografik  proeksiyalarning  eng  muhim  hossalarini  Ptolemei  ta’riflagan, 

lekin  isbotini  Al-Farg’oniy  bergani  uchun,  ularni  Ptolemey-Farg’oniy  teoremalari 

deb atashni lozim topdik. (Matematikada teoremalar, odatda ularni isbotlagan olim 

nomi bilan ataladi.) 

Birinchi  teorema.  Janubiy  qutbdan  o’tmaydigan  aylananing  stereografik 

progressiyasi aylanadan iborat. 

Ikkinchi  teorema.  Sfera  ustidagi  chiziqlar  orasidagi  burchak  bu  chiziqlar 

progressiyasi orasidagi burchakka teng. 

Uchinchi  teorema.  Sferaning  qutbdan  o’tadigan  o’q  atrofidagi  aylanma 

harakatiga progressiyasi tekisligining aylanma harakati mos keladi. 

Har  uch  teorema  ham  bevosita  astrolyabiya  nazariyasida  tadbiqqa  ega 

ekanligi tushunarli. 

Birinchi  teoremadan  ekliptika  va  sayyoralarning  orbitalari  astrolyabiyada  

32 


aylana  bilan  tasvirlanishi  kelib  chiqadi.  Shu  hossaga  muvofiq,  Osmon  sferasining 

ufqqa  parallel  kesimlardan  iborat  aynanalar  proeksiyalari  ham  aylanadan  iborat 

bo’ladi.  Ular  astrolyabiyaning  almuqantarotlari  deyiladi.  Ikkinchi  teorema 

keyinchalik kartografiyada katta ahamiyatga ega bo’ldi. 

Ahmad  Al-Farg’oniy  arab  tilida  astronomiya,  jo’g’rofiya  va  matematikaga 

oid  bir  qancha  asarlar  yozgan.  Ular  ilmiy  jihatdan  katta  ahamiyatga  ega  bo’lgan, 

biroq turli sabablar bilan aksariyati bugungi kungacha saqlanib qolmagan.  

 

7-mavzu
asetilen olish texnologiyasi. kalsiy
Barbara Jordan - Statement on Impeachment Articles
Тема 6
theory history (1)
TAQDIMOT ISHI
aholi turmush darajasi korsatkichlari va shu masalani oqitish uslubiyoti
Exercise yangi 3-5
A.Qodiriy hayoti

Download 1,03 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash