Hayot va turmush odobiDownload 213.67 Kb.
bet1/7
Sana11.10.2019
Hajmi213.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

1-MAVZU

Hayot va turmush odobi” fani maqsad va vazifalari.

O’quv mashg’ulotida ta’lim texnalogiyasi modeli

Vaqti 80 daqiqa

Talabalar soni:15-30 nafar

Mashg‘ulot shakli

Nazariy

Mashg‘ulot rejasi

 1. Oila tushunchasi va o’zbek oilasining o’ziga xos xususiyatlari.

 2. Oilaning muqaddasligi, osoyishtaligi va farovonligi.

O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:

Pedagogik vazifalar:

-mavzu bo‘yicha bilimlarni tizimlashtirish, mustahkamlash;

-o‘quv faoliyatining maqsadi hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumot beradi;

-mavzu rejasida keltirilgan savollar bo‘yicha talabalarning fikrlarini so‘raydi;

-mavzuni kengroq tushuntirish uchun o‘qitishning innovatsion usullaridan maqsadli foydalanadi.


O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

-mavzuning maqsadi va vazifalarini aytib bera oladilar;

-o‘quv faoliyatini baholash mezonlari hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumotga ega bo‘ladilar;

-mavzu rejasida keltirilgan savollarning mazmuni, mohiyatini yoritib bera oladilar;

-mashg‘ulot davomida qo‘llanilayotgan innovatsion usullarni samarali tashkil etilishida faol ishtirok etadi.


O‘qitish vositalari

Ma’ruza matni, kompyuter slaydlari, doska.


O‘qitish usullari

Ma’ruza, blits-so‘rov,.

O‘qitish shakllari

Frontal, kollektiv ishlash.

O‘qitish sharoiti

Kompyuter, proektor (yoki multimedia proektor).

Monitoring va baholash

Test, blits-so‘rov, savol-javob.

Nazariy mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

O‘qituvchi faoliyatining mazmuni

Izoh

Talaba faoliyatining mazmuni

1-bosqich

Kirish. (10min)

1.1.Mavzuning maqsadi, rejadagi o‘quv natijalarini e’lon qiladi, ularning ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi.

1.2.Aqliy hujum usulidan foydalangan holda auditoriyaning tayyorgarlik darajasini aniqlaydi.


Tinglaydilar, mavzuni yozadilar, savollarga javob beradilar.2-bosqich.

Asosiy

(60min)

2.1.Talabalarni guruhlarga bo‘ladi, har biriga vazifa beradi(3 usulda).

O‘quv natijalarini eslatadi.

2.2.Vazifani bajarishda o‘quv materiallari(ma’ruza matni, uslubiy qo‘llanma)dan foydalanish mumkinligini eslatadi.

Guruhlarda ish boshlashni taklif etadi.

2.3.Tayyorlangan taqdimotni namoyish etadi.

2.4.Talabalar javobini sharhlaydi, xulosalarga e’tibor beradi, aniqlik kiritadi.

2.5.Belgilangan usullarda topshiriqni tayyorlashni taklif etadi.


1-5-ilovalar

Tinglaydilar

O‘quv natijalarini taqdim qiladilar.

Savollar beradilar.

To‘ldiradilar.

Topshiriqni tayyorlaydilar.3-bosqich.

Yakuniy

(10min)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi mavzu bo‘yicha umumiy xulosalarni shakllantiradi. Mavzu bo‘yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma’lum kilinadi.

3.2. Mavzu bo‘yicha mustaqil o‘rganish uchun topshiriklar beradi.

3.3.Mavzu bo‘yicha bilimlarni chuqurlashtirish uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

3.4.Keyingi mavzu bo‘yicha tayyorlanib kelish uchun savollar beradi (tayanch ibora va tushunchalar).

3.5.Mavzu maqsadiga erishishdagi talabalar faoliyatini tahlil qiladi, baholanadi va rag‘batlantiradi.

Eshitadilar.

Savollar beradilar.

Mustaqil o‘rganish uchun topshiriqlarni yozib oladilar.

YOzadilar.


2-MAVZU

Milliy urf-odat, marosim va ananalarning Shaxs manaviy kamolotidagi o’rni

O’quv mashg’ulotida ta’lim texnalogiyasi modeli

Vaqti 80 daqiqa

Talabalar soni:15-30 nafar

Mashg‘ulot shakli

Nazariy

Mashg‘ulot rejasi

 1. Milliy urf-odatlar, marosimlar, an‟anava qadriyatlar.

 2. Ularning Shaxsning rivojlanishi va shakllanishidagi o„rni va ahamiyati.

 3. Sharq va Yevropa mamlakatlari madaniyati, urf-odatlarining o„smir yoshlar ahloqiy tarbiyasiga ijobiy hamda salbiy ta‟siri.

O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:

Pedagogik vazifalar:

-mavzu bo‘yicha bilimlarni tizimlashtirish, mustahkamlash;

-o‘quv faoliyatining maqsadi hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumot beradi;

-mavzu rejasida keltirilgan savollar bo‘yicha talabalarning fikrlarini so‘raydi;

-mavzuni kengroq tushuntirish uchun o‘qitishning innovatsion usullaridan maqsadli foydalanadi.


O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

-mavzuning maqsadi va vazifalarini aytib bera oladilar;

-o‘quv faoliyatini baholash mezonlari hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumotga ega bo‘ladilar;

-mavzu rejasida keltirilgan savollarning mazmuni, mohiyatini yoritib bera oladilar;

-mashg‘ulot davomida qo‘llanilayotgan innovatsion usullarni samarali tashkil etilishida faol ishtirok etadi.


O‘qitish vositalari

Ma’ruza matni, kompyuter slaydlari, doska.


O‘qitish usullari

Ma’ruza, blits-so‘rov,.

O‘qitish shakllari

Frontal, kollektiv ishlash.

O‘qitish sharoiti

Kompyuter, proektor (yoki multimedia proektor).

Monitoring va baholash

Test, blits-so‘rov, savol-javob.

Nazariy mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

O‘qituvchi faoliyatining mazmuni

Izoh

Talaba faoliyatining mazmuni

1-bosqich

Kirish. (10min)

1.1.Mavzuning maqsadi, rejadagi o‘quv natijalarini e’lon qiladi, ularning ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi.

1.2.Aqliy hujum usulidan foydalangan holda auditoriyaning tayyorgarlik darajasini aniqlaydi.


Tinglaydilar, mavzuni yozadilar, savollarga javob beradilar.2-bosqich.

Asosiy

(60min)

2.1.Talabalarni guruhlarga bo‘ladi, har biriga vazifa beradi(3 usulda).

O‘quv natijalarini eslatadi.

2.2.Vazifani bajarishda o‘quv materiallari(ma’ruza matni, uslubiy qo‘llanma)dan foydalanish mumkinligini eslatadi.

Guruhlarda ish boshlashni taklif etadi.

2.3.Tayyorlangan taqdimotni namoyish etadi.

2.4.Talabalar javobini sharhlaydi, xulosalarga e’tibor beradi, aniqlik kiritadi.

2.5.Belgilangan usullarda topshiriqni tayyorlashni taklif etadi.


1-5-ilovalar

Tinglaydilar

O‘quv natijalarini taqdim qiladilar.

Savollar beradilar.

To‘ldiradilar.

Topshiriqni tayyorlaydilar.3-bosqich.

Yakuniy

(10min)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi mavzu bo‘yicha umumiy xulosalarni shakllantiradi. Mavzu bo‘yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma’lum kilinadi.

3.2. Mavzu bo‘yicha mustaqil o‘rganish uchun topshiriklar beradi.

3.3.Mavzu bo‘yicha bilimlarni chuqurlashtirish uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

3.4.Keyingi mavzu bo‘yicha tayyorlanib kelish uchun savollar beradi (tayanch ibora va tushunchalar).

3.5.Mavzu maqsadiga erishishdagi talabalar faoliyatini tahlil qiladi, baholanadi va rag‘batlantiradi.

Eshitadilar.

Savollar beradilar.

Mustaqil o‘rganish uchun topshiriqlarni yozib oladilar.

YOzadilar.3-MAVZU

Oilada ota va onaning o’rni. Farzand burchi.

O’quv mashg’ulotida ta’lim texnalogiyasi modeli

Vaqti 80 daqiqa

Talabalar soni:15-30 nafar

Mashg‘ulot shakli

Nazariy

Mashg‘ulot rejasi

 1. Ota – aql, ona – idrok.

 2. Oilada ota va onaning o„rni.

 3. Ota-onaning farzand oldidagi burchlari.

 4. Farzandlik burchi va uni ado etish

O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:

Pedagogik vazifalar:

-mavzu bo‘yicha bilimlarni tizimlashtirish, mustahkamlash;

-o‘quv faoliyatining maqsadi hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumot beradi;

-mavzu rejasida keltirilgan savollar bo‘yicha talabalarning fikrlarini so‘raydi;

-mavzuni kengroq tushuntirish uchun o‘qitishning innovatsion usullaridan maqsadli foydalanadi.


O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

-mavzuning maqsadi va vazifalarini aytib bera oladilar;

-o‘quv faoliyatini baholash mezonlari hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumotga ega bo‘ladilar;

-mavzu rejasida keltirilgan savollarning mazmuni, mohiyatini yoritib bera oladilar;

-mashg‘ulot davomida qo‘llanilayotgan innovatsion usullarni samarali tashkil etilishida faol ishtirok etadi.


O‘qitish vositalari

Ma’ruza matni, kompyuter slaydlari, doska.


O‘qitish usullari

Ma’ruza, blits-so‘rov,.

O‘qitish shakllari

Frontal, kollektiv ishlash.

O‘qitish sharoiti

Kompyuter, proektor (yoki multimedia proektor).

Monitoring va baholash

Test, blits-so‘rov, savol-javob.

Nazariy mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

O‘qituvchi faoliyatining mazmuni

Izoh

Talaba faoliyatining mazmuni

1-bosqich

Kirish. (10min)

1.1.Mavzuning maqsadi, rejadagi o‘quv natijalarini e’lon qiladi, ularning ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi.

1.2.Aqliy hujum usulidan foydalangan holda auditoriyaning tayyorgarlik darajasini aniqlaydi.


Tinglaydilar, mavzuni yozadilar, savollarga javob beradilar.2-bosqich.

Asosiy

(60min)

2.1.Talabalarni guruhlarga bo‘ladi, har biriga vazifa beradi(3 usulda).

O‘quv natijalarini eslatadi.

2.2.Vazifani bajarishda o‘quv materiallari(ma’ruza matni, uslubiy qo‘llanma)dan foydalanish mumkinligini eslatadi.

Guruhlarda ish boshlashni taklif etadi.

2.3.Tayyorlangan taqdimotni namoyish etadi.

2.4.Talabalar javobini sharhlaydi, xulosalarga e’tibor beradi, aniqlik kiritadi.

2.5.Belgilangan usullarda topshiriqni tayyorlashni taklif etadi.


1-5-ilovalar

Tinglaydilar

O‘quv natijalarini taqdim qiladilar.

Savollar beradilar.

To‘ldiradilar.

Topshiriqni tayyorlaydilar.3-bosqich.

Yakuniy

(10min)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi mavzu bo‘yicha umumiy xulosalarni shakllantiradi. Mavzu bo‘yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma’lum kilinadi.

3.2. Mavzu bo‘yicha mustaqil o‘rganish uchun topshiriklar beradi.

3.3.Mavzu bo‘yicha bilimlarni chuqurlashtirish uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

3.4.Keyingi mavzu bo‘yicha tayyorlanib kelish uchun savollar beradi (tayanch ibora va tushunchalar).

3.5.Mavzu maqsadiga erishishdagi talabalar faoliyatini tahlil qiladi, baholanadi va rag‘batlantiradi.

Eshitadilar.

Savollar beradilar.

Mustaqil o‘rganish uchun topshiriqlarni yozib oladilar.

YOzadilar.


4-MAVZU

Salomlashish odobi

O’quv mashg’ulotida ta’lim texnalogiyasi modeli

Vaqti 80 daqiqa

Talabalar soni:15-30 nafar

Mashg‘ulot shakli

Nazariy

Mashg‘ulot rejasi

 1. “Assalomu alaykum” so„zining lug„aviy ma‟nosi.

 2. Salomlashish odobi va qoidalari.

 3. Salom berish haqida imom Ismoil Al-Buxoriy, Amir Temur, Yusuf Xos Hojib, Mahsud SHayxzodaning fikrlari

O‘quv mashg‘ulotining maqsadi:

Pedagogik vazifalar:

-mavzu bo‘yicha bilimlarni tizimlashtirish, mustahkamlash;

-o‘quv faoliyatining maqsadi hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumot beradi;

-mavzu rejasida keltirilgan savollar bo‘yicha talabalarning fikrlarini so‘raydi;

-mavzuni kengroq tushuntirish uchun o‘qitishning innovatsion usullaridan maqsadli foydalanadi.


O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

-mavzuning maqsadi va vazifalarini aytib bera oladilar;

-o‘quv faoliyatini baholash mezonlari hamda tavsiya qilinadigan adabiyotlar ro‘yxati haqida ma’lumotga ega bo‘ladilar;

-mavzu rejasida keltirilgan savollarning mazmuni, mohiyatini yoritib bera oladilar;

-mashg‘ulot davomida qo‘llanilayotgan innovatsion usullarni samarali tashkil etilishida faol ishtirok etadi.


O‘qitish vositalari

Ma’ruza matni, kompyuter slaydlari, doska.


O‘qitish usullari

Ma’ruza, blits-so‘rov,.

O‘qitish shakllari

Frontal, kollektiv ishlash.

O‘qitish sharoiti

Kompyuter, proektor (yoki multimedia proektor).

Monitoring va baholash

Test, blits-so‘rov, savol-javob.

Nazariy mashg‘ulotining texnologik kartasi

Bosqichlar, vaqti

O‘qituvchi faoliyatining mazmuni

Izoh

Talaba faoliyatining mazmuni

1-bosqich

Kirish. (10min)

1.1.Mavzuning maqsadi, rejadagi o‘quv natijalarini e’lon qiladi, ularning ahamiyati va dolzarbligini asoslaydi.

1.2.Aqliy hujum usulidan foydalangan holda auditoriyaning tayyorgarlik darajasini aniqlaydi.


Tinglaydilar, mavzuni yozadilar, savollarga javob beradilar.2-bosqich.

Asosiy

(60min)

2.1.Talabalarni guruhlarga bo‘ladi, har biriga vazifa beradi(3 usulda).

O‘quv natijalarini eslatadi.

2.2.Vazifani bajarishda o‘quv materiallari(ma’ruza matni, uslubiy qo‘llanma)dan foydalanish mumkinligini eslatadi.

Guruhlarda ish boshlashni taklif etadi.

2.3.Tayyorlangan taqdimotni namoyish etadi.

2.4.Talabalar javobini sharhlaydi, xulosalarga e’tibor beradi, aniqlik kiritadi.

2.5.Belgilangan usullarda topshiriqni tayyorlashni taklif etadi.


1-5-ilovalar

Tinglaydilar

O‘quv natijalarini taqdim qiladilar.

Savollar beradilar.

To‘ldiradilar.

Topshiriqni tayyorlaydilar.3-bosqich.

Yakuniy

(10min)

3.1.Mashg‘ulotni yakunlaydi mavzu bo‘yicha umumiy xulosalarni shakllantiradi. Mavzu bo‘yicha olingan bilimlarni qaerda ishlatish mumkinligi ma’lum kilinadi.

3.2. Mavzu bo‘yicha mustaqil o‘rganish uchun topshiriklar beradi.

3.3.Mavzu bo‘yicha bilimlarni chuqurlashtirish uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

3.4.Keyingi mavzu bo‘yicha tayyorlanib kelish uchun savollar beradi (tayanch ibora va tushunchalar).

3.5.Mavzu maqsadiga erishishdagi talabalar faoliyatini tahlil qiladi, baholanadi va rag‘batlantiradi.

Eshitadilar.

Savollar beradilar.

Mustaqil o‘rganish uchun topshiriqlarni yozib oladilar.

YOzadilar.


5-MAVZU

Muloqot madaniyati va jamoat joylarida o’zini tutish qoidalari

Download 213.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar